estel trill consarnau

of 32 /32
TREBALL DE RECERCA Nom: Estel Trill Consarnau Tutora: Montse Plans 1

Upload: crp-del-tarragones

Post on 11-Jul-2015

701 views

Category:

Technology


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Estel trill consarnau

TREBALL DE RECERCA

Nom: Estel Trill Consarnau

Tutora: Montse Plans

1

Page 2: Estel trill consarnau

EL SISTEMA NERVIÓS És una xarxa neuronal de cèl·lules especialitzades quetransmeten informació.

Està constituït per milers de milions de neurones i altrescèl·lules especialitzades anomenades glies.

La seva principal funció és la de captar i processarràpidament les senyals exercint control i coordinació sobreels altres òrgans per aconseguir una eficaç interacció ambel medi ambient canviant.

2

Page 3: Estel trill consarnau

NEURONES

Les neurones són unitats elementals del sistema nerviós.Transmeten i reben senyals comunicant-se amb altresneurones i fibres musculars polaritzant la seva membrana.

Les neurones estan formades per el cos neuronal, l’axó i les dendrites.

3

Page 4: Estel trill consarnau

Cos neuronal

Dendrites

Axó

4

Page 5: Estel trill consarnau

AXÓ

COS NEURONAL

DENDRITES

5

Page 6: Estel trill consarnau

La zona de connexió entre neurones s’anomena sinapsi. Entre una neurona i la següent hi ha un espaiextraordinàriament petit anomenat fenedura sinàptica. La transmissió de l’impuls nerviós a través de la sinapsi esduu a terme per mitjà d’unes substàncies químiquesanomenades neurotransmissors. Els impulsos nerviosos sempre viatgen en sentitunidireccional.

UNIDIRECCIONAL

6

Page 7: Estel trill consarnau

El sistema nerviós està dividit en dues parts:

Sistema nerviós perifèric Sistema nerviós central

o En el sistema nerviós central els cossos de les neurones formen, l’anomenada substància gris. Ocupa la part perifèrica en l’encèfal i la part central de la medul·la.

o Les prolongacions dels cossos neuronals, dendrites i axons, són les fibres nevioses, que constitueixen la substància blanca.

7

Page 8: Estel trill consarnau

EL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL •En el sistema nerviós central ( SNC), resideixen totes les funcions superiorsde l’ésser humà, tant les cognitives com les emocionals. I les funcions vitalscom el batec cardíac, el reg sanguini, la respiració...• Està protegit pel crani ( part superior) i per la columna vertebral ( partinferior).• El SNC està format per l’encèfal que aquest encapçala el cervell, el cerebel iel tronc encefàlic, i l’altra part s’anomena medul·la espinal.

8

Page 9: Estel trill consarnau

DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI

A partir de la placa neural es forma un tub , el qual provoca unainvaginació i forma el tub neural. El tub neural és una estructura buida on a l’interior s’hi troba el líquidcefaloraquidi. A mesura que creix es crea una estructura que donarà forma al cervelli a la medul·la espinal.

9

Page 10: Estel trill consarnau

ANATOMIA DE L’ENCÈFAL

L’encèfal apareix dividit en tres parts diferents però connectades:

-CERVELL -CEREBEL-TRONC ENCEFÀLIC

10

Page 11: Estel trill consarnau

ENCÈFAL

TELENCÈFAL

Cervell anterior

Hemisferis cerebrals Diencèfal

MESENCÈFAL

Cervell mitjà

ROMBOENCÈFAL

Cervell posterior

Metencèfal

PROTUBERÀNCIA

I

CEREBEL

Mielencèfal

BULB RAQUIDI

11

Page 12: Estel trill consarnau

CERVELL

• Constitueix la massa principal de l’encèfal i és el lloc on arriben les senyalsprocedents dels òrgans dels sentits.• El cervell processa tota la informació procedent de l’exterior i de l’interior delcos.• Suposa un 2% del pes del cos, però la seva activitat metabòlica és moltelevada i consumeix un 20% d’oxigen.•Es divideix en hemisferis cerebrals, units pel cos callós.

12

Page 13: Estel trill consarnau

DIENCÈFAL

13

Page 14: Estel trill consarnau

El cervell es divideix en diferents àrees amb les principals

funcions.

OÏDA

PARLA

VISTA

PENSAR

14

Page 15: Estel trill consarnau

CEREBEL

Està dividit en tres parts, dues de laterals, els hemisferiscerebel·losos, i un de central, la vermis. La funció principal és coordinar les activitats motores voluntàries,com moviments ràpids. S’encarrega també de l’equilibri.

CEREBEL

15

Page 16: Estel trill consarnau

Hemisferis cerebel·losos Vermis

16

Page 17: Estel trill consarnau

TRONC ENCEFÀLIC

És la part del cervell que uneix la medul·la amb l’encèfal. Està format pel mesencèfal, la protuberància i el bulb raquidi. En el tronc es creuen tots els missatges rebuts. Destaquen les funcions de la respiració, el ritme cardíac, elson...

17

Page 18: Estel trill consarnau

DISSECCIONS. PART PRÀCTICA

ENCÈFAL DE XAI

La mida de l’encèfal en relació al cap és ¼. El crani és bastant gran i l’encèfal es situa a la part posterior del cap. S’aprecia un gran desenvolupament de les fosses nasals i del tàbic nasal.

ENCÈFAL

Cervell

Hipòfisi i cadira turca

Tubercles quadrigeminats

Cerebel

18

Page 19: Estel trill consarnau

Tàbic nasal

Cavitat cranial ( meninge

duramàter interior)

Cervell

Cerebel

Bulb raquidi

19

Page 20: Estel trill consarnau

20

Nervi òptic

Page 21: Estel trill consarnau

21

Tubercles

quadrigeminats

Ventricle lateral

Page 22: Estel trill consarnau

22

Cissura

interhemisfèrica

Page 23: Estel trill consarnau

23

Cervell

Tubercles

quadrigeminats

Cos callós

Cerebel

Bulb raquidi

Quart ventricle

Page 24: Estel trill consarnau

24

ENCÈFAL DE POLLASTRE

Hemisferis cerebrals força desenvolupats. Cerebel gran en relació al cervell i comparat amb el del xai.

Hemisferis cerebrals

Cerebel

(arbre de la vida)

Page 25: Estel trill consarnau

25

Page 26: Estel trill consarnau

26

Cerebel Tubercles bigeminats Hemisferis Glòbul ocular

cerebrals

Page 27: Estel trill consarnau

27

ENCÈFAL DE LLUÇ

Encèfal menys desenvolupat que el xai i el pollastre. Cerebel molt més gran i no hi ha presència de cervell. S’hiobserven els cossos estriats.

Lòbuls olfactius

Cossos estriats

Lòbuls òptics/

tubercles bigeminats

Page 28: Estel trill consarnau

28

Page 29: Estel trill consarnau

29

Glòbul ocular

Nervi òptic

Cerebel

Lòbuls òptics

Cossos estriats

Nervi òptic

Page 30: Estel trill consarnau

30

Cavitat cranial

Encèfal

Page 31: Estel trill consarnau

31

CONCLUSIONS

El sistema nerviós ha anat evolucionant al llarg del desenvolupament dels animals vertebrats, i juntament les seves funcions i interaccions amb el medi.

Diferents estructures per les diverses funcions, en aquest cas, del xai, pollastre i lluç.

No subestimar les funcions que pot dur a terme un òrgan com el cervell, basant-se només en les dimensions.

L’encèfal és un conjunt d’estructures molt importants per a la nostra vida i la dels animals que desenvolupa funcions vitals i necessàries per poder sobreviure.

Page 32: Estel trill consarnau

32