ecam - prezentacja z narady

Download ECAM - prezentacja z narady

Post on 17-Aug-2015

27 views

Category:

Data & Analytics

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ELEKTRONICZNE CENTRUM AKTYWIZACJI MODZIEY ECAM

 • Do 31 jednostek wsppracujcych w ramach ECAM (KG, WK, CKiW, OSZ) zostay doprowadzone cza pozwalajce na obsug pocze telefonicznych w ramach infolinii 19524.

  W Bazie Danych Intranet 2063 pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy posiada swoje konta w Intranecie.STAN PRAC W ZAKRESIE FUNKCJONALNOCI SYSTEMU ECAM

 • W Zespole redakcyjnym ECAM w KG OHP trwaj prace nad aktualizacj portalu www.ecam.ohp.pl , ktrych wstpne ukoczenie zaplanowano do koca lipca. Prace te zmierzaj do poprawy czytelnoci strony i jej unowoczenienia.

  Na ukoczeniu s prace nad wyszukiwark kursy i szkolenia na portalu ECAM; Na jej bazie bd sukcesywnie dorabiane inne wyszukiwarki.Na ukoczeniu s prace nad popraw funkcjonalnoci INTRANETU i portalu ECAM

  STAN PRAC W ZAKRESIE FUNKCJONALNOCI SYSTEMU ECAM

 • Zmodyfikowano automatyczn zapowied, ktr klient infolinii syszy po poczeniu z numerem 19524 tak, aby eksponowa i promowa mark Elektronicznego Centrum Aktywizacji Modziey.

  Infolinia 19524 dostpna jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00, natomiast konsultanci SWK powinni by zalogowani w systemie w godzinach pracy swojej jednostki (do godz. 15.45), aby w tym czasie bya moliwo konsultacji lub przeczenia rozmowy poprzez system infolinii.BIECA DZIAALNO ELEKTRONICZNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI MODZIEY

 • ZAANGAOWANIE KONSULTANTW ECAM W DANEJ JEDNOSTCE OHPGotowo do podjcia i realizacji usugi poprzez logowanie si w Panelu Konsultanta (Dane statystyczne generowane s przez system)

  W zwizku z uruchomieniem Bazy Danych Intranet dzikujemy pracownikom, ktrzy regularnie dodaj informacje i aktualizuj bazy danych.

  Konsultanci najduej zalogowani do serwisu i w peni dostpni na stanowiskach w godzinach pracy z moliwoci aktywnego przyjmowania pocze i udzielania wsparcia:WK Zachodniopomorska, WK Mazowiecka oraz OSZ Radom

  Konsultanci, ktrzy nie loguj si do systemu:OSZ Wrocaw, CKiW Wiechlice, CKiW Rw - TrzciskoWK witokrzyska od 28.05 nie loguje si (zmiana lokalizacji jednostki)

 • W przypadku pyta technicznych zwizanych z funkcjonowaniem systemu infolinii ECAM 19524, konfiguracj stanowiska wsparcia konsultacyjnego oraz kwestiami zwizanymi z Intranetem osobami do kontaktu jest:

  Maciej Kraskiewicz Robert WgieekKoordynator zespou ECAM Gwny organizator w serwisie ECAM i ZLTel. 85 748 16 24 Tel. 22 578 47 76Tel. 19524 (linia Helpdesk) E-mail: rw@ohp.plE-mail: m.kraskiewicz@ecam.ohp.plBIECA DZIAALNO ELEKTRONICZNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI MODZIEY

 • ZADANIA W ZAKRESIE REALIZACJI I POPULARYZACJI ECAM

  Organizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej- w oparciu o ramy przekazane przez KG OHP - o moliwociach korzystania z usug ECAM,

  Szerokie wczenie ECAM w dziaania zwizane z realizacj przez OHP programu Gwarancje dla Modziey.

  Nadzr nad aktywnoci i zaangaowaniem kadry w proces udzielania wsparcia modziey oraz aktualizacj zamieszczanych treci na portalu

  Aktywne wczenie si Konsultantw w pozyskiwaniu informacji dotyczcych lokalnego rynku pracy i wszelkich moliwoci rozwoju edukacyjnego modziey.

 • Opracowanie wewntrznego systemu doskonalenia umiejtnoci Konsultantw w zakresie udzielania informacyjno-doradczego wsparcia dla modziey

  Nadzr nad biecym aktualizowaniem bazy teleadresowej, zakadaniem oraz usuwaniem kont uytkownikw, nadawaniem uprawnie, a take zgaszanie awarii poprzez kontakt mailowy: adres intranet@ecam.ohp.pl

  treci przekazywane do Zespou Redakcyjnego w KG OHP powinny by wczeniej zweryfikowane, skonsultowane, prezentoway okrelony poziom jakoci i byy dostosowane w formie przekazu do potrzeb modego czowieka.

  ZADANIA W ZAKRESIE REALIZACJI I POPULARYZACJI ECAM

 • ECAM NA II PROCZE 2014 ROK ZALECENIA

  Aktualnoci/informacje przesyane na skrzynk redaktorzy@ecam.ohp.pl powinny zawiera:

  biece informacje z danej jednostki dotyczce organizacji kursw i szkole, warsztatw, gied, targw itp.teksty powinny zawiera krtkie, poprawnie stylistyczne wiadomoci maksymalnie do dwch zdj z danego wydarzenia (selekcji dokona przed przysaniem do KG OHP)

  Przed przesaniem informacji do KG OHP, Koordynator w jednostce powinien:dokona korekty otrzymanych tekstw, pod wzgldem merytorycznym, logicznym i stylistycznym,wybra spord nich najlepsze, wybra tylko te ktre s aktualne (!)

 • AKTYWNO JEDNOSTEK Jednostki OHP, przesyajce wymagan ilo informacji na skrzynk redaktorw:WK Lubelska, WK Opolska, WK lska,

  Jednostki OHP, ktrych tre przesyanych informacji pod wzgldem merytorycznym zostaa wyrniona:WK Lubuska, CKiW Szczawnica, OSZ Misk Mazowiecki

 • AKTYWNO JEDNOSTEK

  Jednostki OHP, ktre powinny zwrci wiksz uwag na tre merytoryczn oraz aktualno przesyanych informacji:WK Pomorska, CKiW Rw/Trzcisko, OSZ Wrocaw,

  Jednostki OHP, ktre nie przestrzegaj terminu przesyania informacji na skrzynk zespou redakcyjnego do 20-ego kadego miesica: WK Pomorska, CKiW Olenica , OSZ Dobieszkw,

 • NAJCZCIEJ POPENIANE BDY W PRZESYANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OHP INFORMACJACH TEKSTOWYCH

  przesyane na skrzynk redaktorzy@ecam.ohp.pl materiay nie s podpisane tytuem , a nazw jednostki np. pleszew.doc brak autora oraz rda pochodzenia artykuuprzesane informacje w momencie korekty przez Redaktorw ECAM czsto bywaj ju nieaktualne np. okres witeczny