e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ... - tordera · e e e e e e e e e e e e e e e e e...

of 1 /1
" " " E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Cal Rei GI-512 Bershka INDITEX Can Quel C. de Faura cementiri Can Ponç BV-5121 C. d'Ausiàs Marc Can Lledó C. de Girona Ca l'Arnau Can Basar C. de Balmes Can Manel C. de Coloma C. de Miralles Cal Capella Can Reixac Ca l'Ocellet Can Croses Can Gatosa Can Beltran Can Roquet C. d'Almudena C. de l'Amistat Ajuntament C. del Ginestar Sant Esteve Sant Jaume C. del Camí Ral Can Pasqual Can Pujades Robama, SA Can Bautista C. de Castillejos Can Caselles Can Pibernat Can Fosques C. del Mas Martí Fibracolor Av. de Fibracolor Av. de Fibracolor C. d'Enric Morera Can Trasserra C. de la Marinada C. de Sant Ramon C. d'Anselm Clavé Massimo Dutti Massimo Dutti Escola Brianxa Parc de l'Esplai C. d'Hernán Cortés C. de Roger de Flor C. de Joan Maragall C. d'Eduardo Torroja C. de Caterina Albert Av. de la Costa Brava C. de Mercè Rodoreda Sant Andreu C. de Romero de Torres C. de Menéndez y Pelayo C. de la M. de D. de Núria C. de la M. de D. de la Salut C. de la Mare de Déu del Pilar Tordera C. de la Mare de Déu de Montserrat C. de la Mare de Déu de la Fontsanta Ferrocarril de rodalies R-1 Pla de Sant Es teve P l a d e G e l p í P l a d e S o t a V i l a I l l a d e l R i u P l a d e C a n R o q u e t B o s c d e l M a s R e i x a c B o s c d e l M a s R e i x a c N-II N-II N-II N-II G I - 6 00 C. d'Aragó C. de Goya C . d e l Bruc C . d e G au C. de Gaudí C . d e G a udí C. de Colom C. de Tàpies BV-5122 C. de Murillo C. de Lepant C. del Canigó C. de Fortuny C. de Va l è n cia C. de Maragall C . de Mal l o r c a C. de l s F e r rers C. de Puigverd C . d e P u igve r d C. de T r a f alg a r C. de Vallplana C. d e Va ll p l a na C. del Camí Ral C. del Corredor C. de Joan XXIII C. de Catalunya C. de Muntaner C. de Tarragona C . de C erv a n te s C . de J o an M i r ó C . de Vallman y a C . d e P e r e Q u a r t Av . d el Ma r esme C. de San t A n t oni C. de Santa Llúcia C . d e Pep V e nt ur a C . d e S ant Ra m on C. del Dr. Carreras C. d'Amadeu Vives C. de Roncesvalles C. d e l Gen era l Pri m C. de Fol c h i Torre s C . del D o ctor A ra na C. d el M a s Fig u e r e s C . d e la T r a m u n t an a C. d e l D o c to r T r u e t a C . d e l a Imm a c u lad a C . d e Gu i fr é e l Pe s C. d e Ro ge r d e L l úr i a C. de Tirso de Molina C. d el D oc t or F l emi n g C . de S an tia g o Ru s i ño l C. de l'Alcalde Vendrell C. de Josep Tarradellas C . Gra n d e Sa nt An d re u C. de Prudenci Bertrana Av. dels Països Catalans C. d e Mi guel d e U n a mu n o C. de la Mare de Déu de la Mercè Ferrocarril de rodalies R-1 l a T o r d e r a R i e r a d e R e i xac l a T o r d e r a R i e r a d e R e i x a c Rie ra d e Va l lm an ya R e c d e S a n t J o s e p R i e r a d e V a l l m a n y a C O S T E S D E L R O Q U E T 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 25 25 25 25 50 50 25 50 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Palafolls Tordera Pl. de Pau Casals Parc de Sant Pere Pl. de la Concòrdia Parc de la Sardana Pl. de Lluís Companys Parc de Prudenci Bertrana A i g u a molls de l ' I l l a d el Riu Pla de C a n R o quet Can Xico Tos el Mas Reixac Depuradora de Tordera Zona esportiva munic del Mas M Mas de Sant Jaume Pista de l'Amistat Centre esportiu Municipal Escola Vedruna Tordera Poliesportiu Club Patí Tordera Teatre Clavé Escola Brianxa el Pont de Ferro el Mas Reixac Can Joan Mates Pont de la Tordera Biblioteca de Tordera Tanatori de Tordera Can Serra del Maçans Institut Lluís Companys Pista de Sant Andreu Pista de Sant Pere Molí de Can Pibernat Pista de Fibracolor Escola Ignasi Iglesias Zona esportiva Municipal Escola Serra de Miralles Estació receptora de Tordera Pavelló poliesportiu Municipal Polígon industrial Mas Puigverd Castell Medieval Comte de Valltordera 16 111 99 52 117 26 104 65 86 44 70 83 31 34 96 14 1 114 62 5 23 41 89 83 47 68 29 101 73 80 10 91 58 115 97 24 11 42 48 69 63 84 3 81 37 76 19 112 60 94 12 55 45 107 21 66 4 83 27 79 56 35 15 61 50 113 9 95 108 22 40 102 8 74 17 92 59 53 98 25 110 64 2 87 43 105 38 71 82 32 77 13 18 6 49 93 54 67 46 106 83 88 20 72 28 39 33 78 57 36 16 100 51 90 116 109 7 85 103 75 30 e b e a a b e c b b c c a c d a d c a b b a c a d b c a a h b a a b a b b b a c a b a c c e b c a b a b a c a e e b a a e c b a c b f a a c a d b c a b a a a a a a d f b a c c a a a d a a b f a f d a d a c a c b a a a a b a d b f a c c b f b d b d d c a f a c c a b d a a c g a a i a c b c b b a a d a b a c d e a c a a a b a b b d e a b c b h b b a e c a a c a d b b c b b b c a a d b a d b b c b b a a a e b a e g a a b a a a a a a b a a b a a a c c a b a e a a a e a b a c b d c a f d d h b f a a c a b b a b a a a a a a b b b a a b b e b d c a d d c a b d g b c a c a d b a a b b a ( R A C 2 ( R A C 3 ( R A C 1 475800 476000 476200 476400 476600 476800 477000 477200 477400 477600 477800 478000 478200 4615000 4615200 4615400 4615600 4615800 4616000 4616200 4616400 4616600 4616800 4617000 4617200 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Tordera Blanes Palafolls Fogars de la Selva Maçanet de la Selva Calella Santa Susanna Massanes Pineda de Mar Vidreres Malgrat de Mar Hostalric Sant Pol de Mar Sant Cebrià de Vallalta Sant Feliu de Buixalleu Lloret de Mar Sant Celoni Sant Iscle de Vallalta NUCLI URBÀ TORDERA 605 1.1 02/09/2019 SIGNES CONVENCIONALS MESURES DE PREVENCIÓ urbanització municipi Codi Núm. plànol Data Escala L'enginyer redactor Vist i plau El Cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals CONSTRUCCIÓ DE VIES DE SERVEI O ACCESSOS A LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT I CARREGADORS MÈTODES DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ Mètode 1 Mètode 2 Mètode 3 Mètode 4 Mètode 5 Mètode 6 Trams sense actuació ACA Companyia Elèctrica Ferrocarril Construcció via d'accés a carregador o franja AF- CF- Arranjament via d'accés a carregador o franja Construcció de carregador Arranjament de carregador ( Ò Ò - C C R A C ( ( Ò Ò - C A R A C PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT D'ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT ACTUACIONS DE PRIMERA INTERVENCIÓ 0 110 220 330 1:4.000 Escala: 1:4.000 PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A LES URBANITZACIONS Carreteres SIMBOLOGIA URB Ferrocarril Carregador ( R A C ! ! ! ! ! ! ! !! E E E LÍMITS I CODIS Límit de municipi Límit d'espai protegit Límit urbanització Límit d'illes Límit de parcel.les Límit Franja Perimetral Línia elèctrica Codi línia elèctrica Codi tram franja Codi illa Codi parcel.la 79484 CL- 4 1037 Límit subtram Codi subtram cadastre b ±

Upload: others

Post on 21-Sep-2020

53 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E ... - Tordera · e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

"

"

"

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

EE

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

E

E

EEE

EE

E

E

E

E

EE

EEEE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

EE

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

EE

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

EE

EE

E

E E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

E

EE E

E

E

E

E E E

E

E

E

EE

EE E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

EE

E

E

EE E E

E

E

EE E

E

E

E

EE E E

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

EE

E

E

EE

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

EE

E

E

E

EE

E

EEE

E

E

E

E

EE

EE

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEEE

EE

E

EEE

E

EEE

E

E

E

EE

E

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

EEE

E

E

EE

EE

EE

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

EE

E

E

E

E

EEEE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEEEEEE

E

E

EE

EE

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

EE

EE

EEEEEE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EEEE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

EEE

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E E

EE

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

EE

E

E

EE

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E E

E

E

E EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

EE

EEE

EEE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

EE

E

EE

EE

EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

E

E

EE

EE

EE

EEEEEE

EE

EE

EEEE

E

EEE

EEE

EEE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E EE

E

EE E E

EE

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

EE

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

EE

E

E

EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

E

E

EE E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

EE

E

EE

E

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E EE

EE

E E EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E E EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Cal Rei

GI-512

Bershka

INDITEX

Can Quel

C. de

Faura

cementiri

Can Ponç

BV-5121

C. d'A

usiàs

Marc

Can Lledó

C. de Girona

Ca l'Arnau

Can Basar

C. de Balmes

Can Manel

C. de

Colo

ma

C. de

Mira

lles

Cal Capella

Can Reixac

Ca l'Ocellet

Can Croses

Can Gatosa

Can Beltran

Can Roquet

C. d'

Almud

ena

C. de l'Amistat

Ajuntament

C. de

l Gine

star

Sant Esteve

Sant Jaume

C. del Camí Ral

Can Pasqual

Can Pujades

Robama, SA

Can Bautista

C. de Castillejos

Can Caselles

Can Pibernat

Can Fosques

C. del

Mas Mart

í

Fibracolor

Av. de Fibracolor

Av. de Fibracolor

C. d'

Enric

More

ra

Can Trasserra

C. de la Marinada

C. de Sant Ramon

C. d'

Anse

lm C

lavé

Massimo Dutti

Massimo Dutti

Escola Brianxa

Parc de l'Esplai

C. d'Hernán Cortés

C. de Roger de Flor

C. de

Joan M

araga

ll

C. d'E

duardo

Torro

ja

C. de

Cater

ina Al

bert

Av. de la Costa Brava

C. de Mercè Rodoreda

Sant Andreu

C. de Romero de Torres

C. de Menéndez y Pelayo

C. de la M. de D. de Núria

C. de

la M. de

D. de

la Sa

lut

C. de la Mare de Déu del Pilar

Tordera

C. de la Mare de Déu de Montserrat

C. de la Mare de Déu de la Fontsanta

Ferrocarril de rodalies R-1

P l a d e S a n t E s t e v e

P l a d e G e l p í

P l a d e S o t a V i l a

I l l a d e l R i u

P l a d e C a n R o q u e t

B o s c d e l M a s R e i x a c

B o s c d e l M a s R e i x a c

N-II

N-II

N-II

N-II

G I - 6 0 0

C. d'Aragó

C. de Goya

C . d e l B r u c

C . d e G a u d í

C. de Gaudí

C . d eG a u d í

C. de Colom

C. de

Tàpie

s

BV-5122

C. de Murillo

C. de Lepant

C. del Canigó

C. de Fortuny

C . d e V a l è n c i a

C. de

Mara

gall

C . d e M a l l or c a

C . d e l s F e r r e r s

C. de Puigverd

C .d e

Pu i g v e r d

C .d e

T r a f a l g a r

C. de Vallplana

C . d e V a l l p l a n a

C. del Camí Ral

C. del Corredor

C. de Joan XXIII

C. de Catalunya

C. de Muntaner

C. de Tarragona

C .d e

C e r va n t e s

C .d e

J o a nM i r ó

C . d e V a l l m a n y a

C . d e

P e r eQ u a rt

A v . d e l M a r es m e

C . d e S a n t A n t o n i

C. de Santa Llúcia

C . d e

P e p V e n t u r a

C . d eS a n

tR a m

o n

C. del Dr. Carreras

C. d'Amadeu Vives

C. de Roncesvalles

C . d e l G e n e r a l P r i m

C . d e F o l c h i T o r r e s

C . d e l D o c t o r A r a n a

C . d e l M a s F i g u e r e s

C .d e

l aT r a m

u n t a n a

C.

de lD

oc t orT r u e t a

C . d e l a I m m a c u l a d a

C . d e G u i f r é e l P e l ó s

C . d eR o g e r d e

L l ú r i a

C. de Tirso de Molina

C .d e l

D o c t o rF l e m i n g

C . d eS a n t i a

g oR u s i ñ

o l

C. de l'Alcalde VendrellC. de Josep Tarradellas

C . G r a nd e

S a n t A n d r e u

C. de Prudenci Bertrana

Av. dels

Països

Catalan

s

C.

d eM

i g u e ld e

U n a mu n o

C. de la Mare de Déu de la Mercè

Ferrocarril de rodalies R-1

la

To

rd

er

a

R i e r a d eR e i x a c

l a T o r d e r a

Ri e r a

de

Re i x a c

R i e r a d e V a l l m a n y a

R e c d e S a n t J o s e p

R i e r a d e V a l l m a n y a

CO

ST

ES

D

EL

RO

QU

ET

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

25

25

25

25

50

50

25

50

25

25

25

25

25

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

2525

25

25

25

2525

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Palafolls

Tordera

Pl.dePau Casals

Parcde

Sant Pere

Pl.dela Concòrdia

Parcdela Sardana

Pl.deLluís Companys

ParcdePrudenci Bertrana

A i g u a molls

d e

l ' I l l a d el Riu

P l a

d e

C a n R o quet

Can XicoTos

el MasReixac

Depuradorade Tordera

Zona esportiva municipaldel Mas Móra

Mas deSant Jaume

Pistade l'Amistat

Centre esportiuMunicipal

EscolaVedruna Tordera

Poliesportiu ClubPatí Tordera

TeatreClavé

EscolaBrianxa

el Pontde Ferro

el MasReixac

Can JoanMates

Pont dela Tordera

Bibliotecade Tordera

Tanatoride Tordera

Can Serradel Maçans

Institut LluísCompanys

Pista deSant Andreu

Pistade Sant Pere

Molí deCan Pibernat

Pistade Fibracolor

EscolaIgnasi Iglesias

Zona esportivaMunicipal

EscolaSerra de Miralles

Estació receptorade Tordera

Pavelló poliesportiuMunicipal

Polígon industrialMas Puigverd

Castell Medieval Comtede Valltordera

16

111

99

52

117

26

104

65

86

44

70

83

31

34

96

14

1114

62

5

23

41

89

83

47

68

29

101

73

80

10

91

58

115

97

24

11

4248

69 63

84

3

81

37

76

19

112

60

94

12

55

45

107

21

66

4

83

2779

56

35

15

61

50

113

9

95

10822

40

102

8

74

17

92

59

53

98

25

110

64

2

87

43

105

38

71

82

32

77

13

18

6

49

93

54

67

46

106

83

88

20

72

28

39

33

78

57

36

16

100

51

90

116

109

7

85

103

75

30

e

b

e

a

a

b

e

c

b

b

c

c

a

c

d

a

d

c

a

b

b

ac

a

d

b

c

a

a

h

b

a

a

b

a

b

b

b

a

c

a

b

a

c

c

e

b c

a

b

a

b

a

c

a

e

e

b

a

a

e

c

b

a

c

b

f

a

a

c

a

d

b

c

a

b

a

a

a

a

a

a

d

f

b

a

c

c

a

a

a

d

aa

b

f

a

f

d

ad

ac

a

c

b

a

a

a

a

b a

d

b

f

a

c

c

b

f

b

d

b

dd

c

a

f

a

c

c

a

b

d

a

a

c

g

a

a

ia

c

b

c

b

b

a

a

d

a

b

a

c

d

e

a

c a

a

a

b

a

b

b

d

e

a

b

c

b

h

b

b

a

e

c

a

a

ca

d

b

b

c

b

b

b

c

a

a

d

b

a

d

b

b

c

b

b

a

a

a

e

b

a

e

g

a

a

b

a

a

a

a

a

a

b

a

a

b

a

a

a

c c

a

b

a

e

a

a

a

ea

b

a

c

b

d

c

a

f

d

d

h

b

f

a

a

c

a

b

b

a

b

a

a

a

a

a

a

b

b

b

a

a

b

b

e

b

d

c

a

d

d

c

a

b

d

g

b

ca

c

a

d

b

a

a

b

b

a

(RAC2

(RAC3

(RAC1

475800 476000 476200 476400 476600 476800 477000 477200 477400 477600 477800 478000 478200

4615

000

4615

200

4615

400

4615

600

4615

800

4616

000

4616

200

4616

400

4616

600

4616

800

4617

000

4617

200

EEE

EE

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

EEEE

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

EE E

E

E

E

E

E

E E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

EE

EE E

EE

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

EE

E

E

E

E

EE

E

EE

EE

E

E

EE

E

E

EE

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

EE

E

EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

EE

EE

E

EE

E

E

E

E

EE

EEE

E

E

E

E

E

EE

EE

E

EE

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

EE

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

EEEE

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

EE

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E EE

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

E E

E E E E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

TorderaBlanes

Palafolls

Fogars de la Selva

Maçanet de la Selva

Calella

Santa Susanna

Massanes

Pineda de Mar

Vidreres

Malgrat de Mar

Hostalric

Sant Pol de Mar

Sant Cebrià de Vallalta

Sant Feliu de Buixalleu

Lloret de Mar

Sant Celoni

Sant Iscle de Vallalta

NUCLI URBÀ

TORDERA

605 1.1 02/09/2019

SIGNES CONVENCIONALS

MESURES DE PREVENCIÓ

urbanització

municipi

Codi Núm. plànol Data Escala

L'enginyer redactor Vist i plauEl Cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals

CONSTRUCCIÓ DE VIES DE SERVEI O ACCESSOS A LA FRANJA PERIMETRALDE BAIXA COMBUSTIBILITAT I CARREGADORS

MÈTODES DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ

Mètode 1

Mètode 2

Mètode 3

Mètode 4

Mètode 5

Mètode 6

Trams sense actuació

ACA

Companyia Elèctrica

Ferrocarril

Construcció via d'accés a carregador o franja

AF-

CF-

Arranjament via d'accés a carregador o franja

Construcció de carregador

Arranjament de carregador

(¶ÒÒ-CCRAC

((ÒÒ-CARAC

PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT D'ARBRAT I ESTASSADADEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT

ACTUACIONS DE PRIMERA INTERVENCIÓ

0 110 220 330

1:4.000Escala:

1:4.000

PLA DE PREVENCIÓD'INCENDIS FORESTALSA LES URBANITZACIONS

Carreteres

SIMBOLOGIA URBFerrocarril

Carregador(RAC

!!!!!!!!!

E E E

LÍMITS I CODIS

Límit de municipiLímit d'espai protegitLímit urbanitzacióLímit d'illesLímit de parcel.lesLímit Franja Perimetral

Línia elèctrica

Codi línia elèctricaCodi tram franjaCodi illaCodi parcel.la

79484

CL-

4

1037

Límit subtram

Codi subtram cadastreb

±