Download - SOSYAL ETKİ

Transcript
Page 1: SOSYAL ETKİ

SOSYAL ETKİSOSYAL ETKİ

VE UYMA DAVRANIŞIVE UYMA DAVRANIŞI

Page 2: SOSYAL ETKİ

İNSAN NASIL TANIMLANIR?İNSAN NASIL TANIMLANIR? BİYOLOJİKBİYOLOJİK

PSİKOLOJİKPSİKOLOJİK

SOSYAL BİR VARLIK.SOSYAL BİR VARLIK.

Page 3: SOSYAL ETKİ

SOSYAL DAVRANIŞSOSYAL DAVRANIŞ DİĞERLERİYLE BİR ARADA OLDUĞUMUZDA DİĞERLERİYLE BİR ARADA OLDUĞUMUZDA

ONLARDA ETKİLENEN VE YENİDEN ONLARDA ETKİLENEN VE YENİDEN BİÇİMLENDİRDİĞİMİZ BİÇİMLENDİRDİĞİMİZ DAVRANIŞLARIMIZDIR.DAVRANIŞLARIMIZDIR.

BİREY TOPLUMDAN ETKİLENİR.BİREY TOPLUMDAN ETKİLENİR. ETKİLENDİĞİ ORANDA DA TOPLUMU ETKİLENDİĞİ ORANDA DA TOPLUMU

ETKİLER.ETKİLER. DOLAYISIYLA SOsYAL DAVRANIŞ DOLAYISIYLA SOsYAL DAVRANIŞ

DİĞERLERİNDEN ETKİLENMEMİZİ İÇERİR.DİĞERLERİNDEN ETKİLENMEMİZİ İÇERİR. SOSYAL ETKİ SOSYAL DAVRANIŞI SOSYAL ETKİ SOSYAL DAVRANIŞI

YÖNLENDİRİR.YÖNLENDİRİR.

Page 4: SOSYAL ETKİ

ÖRNEKLERÖRNEKLER İNCELENDİĞİNİ FARKEDİNCE FARKLI İNCELENDİĞİNİ FARKEDİNCE FARKLI

DAVRANAN BİR BAYAN.DAVRANAN BİR BAYAN. SEYRETTİĞİ FİLMİ BEĞENMEDİĞİ HALDE SEYRETTİĞİ FİLMİ BEĞENMEDİĞİ HALDE

ARKADAŞ GURUBUNDA HERKES ARKADAŞ GURUBUNDA HERKES BEĞENDİĞİ İÇİN SES ÇIKARMAYAN BİR BEĞENDİĞİ İÇİN SES ÇIKARMAYAN BİR GENÇGENÇ

SINIFTAN ÇIKMAK İSTEDİĞİ HALDE SINIFTAN ÇIKMAK İSTEDİĞİ HALDE ÇOĞUNLUK OTURUYOR DİYE OTURAN BİR ÇOĞUNLUK OTURUYOR DİYE OTURAN BİR ÖĞRENCİ.ÖĞRENCİ.

EVDE KİMSE YOKKEN UYUKLAYAN ANCAK EVDE KİMSE YOKKEN UYUKLAYAN ANCAK MİSAFİR GELDİĞİNDE YARAMAZLIK YAPAN MİSAFİR GELDİĞİNDE YARAMAZLIK YAPAN BİR ÇOCUK.BİR ÇOCUK.

Page 5: SOSYAL ETKİ

SOSYAL ETKİ SONUCU MEYDANA GELEN SOSYAL ETKİ SONUCU MEYDANA GELEN GRUBA UYMA DAVRANIŞI, GRUBA UYMA DAVRANIŞI, KİŞİLERİN KİŞİLERİN “BENZERLİĞİNİ” VE SONUÇTA SOSYAL “BENZERLİĞİNİ” VE SONUÇTA SOSYAL DAVRANIŞ DÜZENLİLİĞİNİ OLUŞTURURDAVRANIŞ DÜZENLİLİĞİNİ OLUŞTURUR. VE . VE BU DÜZENLİLİK DİĞERİNİN DAVRANIŞINI BU DÜZENLİLİK DİĞERİNİN DAVRANIŞINI TAHMİN ETMEMİZE VE KENDİ TAHMİN ETMEMİZE VE KENDİ DAVRANIŞLARIMIZI AYARLAMAMIZI DAVRANIŞLARIMIZI AYARLAMAMIZI SAĞLARLAR.SAĞLARLAR.

SINIF İÇİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİSINIF İÇİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ AİLE YEMEKLERİAİLE YEMEKLERİ TRAFİKTE DAVRANIŞ BİÇİMLERİTRAFİKTE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

Page 6: SOSYAL ETKİ

UYMA DAVRANIŞI BELİRLEYEN UYMA DAVRANIŞI BELİRLEYEN ETKENLERETKENLER  

Bireysel özelliklerBireysel özellikler Grup özellikleriGrup özellikleri Ortamın özellikleri Ortamın özellikleri  UYMA DAVRANIŞININ TOPLUMSAL UYMA DAVRANIŞININ TOPLUMSAL

İŞLEVİİŞLEVİ Uyma, sosyal davranışlarımıza bir düzen ve Uyma, sosyal davranışlarımıza bir düzen ve

devamlılık kazandırır. devamlılık kazandırır.

Page 7: SOSYAL ETKİ

UYMA DAVRANIŞI

BENZERLİK(SOSYAL

DAVRANIŞ DÜZENLİLİĞİ)

SOSYAL ETKİ

Page 8: SOSYAL ETKİ

TOPLUM,TOPLUM,a- DAVRANIŞ DÜZENLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN a- DAVRANIŞ DÜZENLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN

NORMALR OLUŞTURUR.NORMALR OLUŞTURUR.B-BU NORMLAR ERKEN ÇOCUKLUKTAN B-BU NORMLAR ERKEN ÇOCUKLUKTAN

BAŞLAYARAK TÜM BİREYLERE AŞILANIR.BAŞLAYARAK TÜM BİREYLERE AŞILANIR.C-BÖYLECE BENZER DAVRANIŞLARIMIZIN C-BÖYLECE BENZER DAVRANIŞLARIMIZIN

ÇOĞU, ERKEN YAŞLARDA BAŞLAYAN VE ÇOĞU, ERKEN YAŞLARDA BAŞLAYAN VE YAŞAMIMIZ BOYUNCA DEVAM EDEN YAŞAMIMIZ BOYUNCA DEVAM EDEN “ORTAK ÖĞRENMELER” SONUCU OLUŞUR.“ORTAK ÖĞRENMELER” SONUCU OLUŞUR.

Page 9: SOSYAL ETKİ

KİM ZAMAN KİM ZAMAN ORTAK ÖĞRENME SÖZ ORTAK ÖĞRENME SÖZ KONUSU DEĞİLKEN DE UYMA KONUSU DEĞİLKEN DE UYMA DAVRANIŞI GÖSTERİRİZ.VE GERÇEĞİ DAVRANIŞI GÖSTERİRİZ.VE GERÇEĞİ DİĞERİNİN DAVRANIŞININ DİĞERİNİN DAVRANIŞININ YANSITTIĞINA İNANIRIZ.YANSITTIĞINA İNANIRIZ.

SOKAKTA YÜRÜRKEN 10 KİŞİNİN BİR YERE SOKAKTA YÜRÜRKEN 10 KİŞİNİN BİR YERE BAKTIĞINI GÖRDÜĞÜMÜZDE DURUP BAKTIĞINI GÖRDÜĞÜMÜZDE DURUP BAKMAMIZ.BAKMAMIZ.

ÇIKIŞ KAPISINI BİLMEDİĞİMİZ BİR BİNADA, ÇIKIŞ KAPISINI BİLMEDİĞİMİZ BİR BİNADA, ÖNÜMÜZDE GİDENLERİ TAKİP ETMEMİZ.ÖNÜMÜZDE GİDENLERİ TAKİP ETMEMİZ.

Page 10: SOSYAL ETKİ

SONUÇTASONUÇTA BAŞKALARININ DAVRANIŞLARI BİZİ BAŞKALARININ DAVRANIŞLARI BİZİ

ETKİLER.ETKİLER. BU ETKİ DAVRANIŞLARIMIZI YENİDEN BU ETKİ DAVRANIŞLARIMIZI YENİDEN

DÜZENLEMEMİZE NEDEN OLUR(UYMA)DÜZENLEMEMİZE NEDEN OLUR(UYMA) BİLGİMİZİN YETERLİ OLMADIĞI BİLGİMİZİN YETERLİ OLMADIĞI

DURUMLARDA DİĞERİNİN DURUMLARDA DİĞERİNİN DAVRANIŞINA” GERÇEĞİ TANIMLAMA” DAVRANIŞINA” GERÇEĞİ TANIMLAMA” GÖREVİ YÜKLER VE UYARIZ.GÖREVİ YÜKLER VE UYARIZ.

Page 11: SOSYAL ETKİ

SOSYAL NORMSOSYAL NORM

SOSYAL ETKİYİ YARATAN VE TOPLUM SOSYAL ETKİYİ YARATAN VE TOPLUM İÇİNDE UYULMASI GEREKEN İÇİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE BEKLENTİLERDİR.KURALLAR VE BEKLENTİLERDİR.

AİLE NORMLARIAİLE NORMLARI OKUL NORMLARIOKUL NORMLARI İŞ YERİ NORMLARIİŞ YERİ NORMLARI ARKADAŞLIK NORMLARI VS.ARKADAŞLIK NORMLARI VS.

Page 12: SOSYAL ETKİ

SOSYAL NORMLARINSOSYAL NORMLARINÖZELLİKLERİÖZELLİKLERİ

GİBBS’ E GÖRE(1965) SOSYAL NORMLARI 3 GİBBS’ E GÖRE(1965) SOSYAL NORMLARI 3 ÖZELLİĞİ VARDIR.ÖZELLİĞİ VARDIR.

1- BELİRLİ BİR DURUMDA DAVRANIŞIN NE OLMASI 1- BELİRLİ BİR DURUMDA DAVRANIŞIN NE OLMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA GEREKTİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİGÖRÜŞ BİRLİĞİ..

2- DAVRANIŞIN NASIL OLACAĞI KONUSUNDA 2- DAVRANIŞIN NASIL OLACAĞI KONUSUNDA GRUBUN ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI GRUBUN ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI BİR BEKLENTİ.BİR BEKLENTİ.

3- BEKLENİLEN DAVRANIŞ YAPILNADIĞINDA 3- BEKLENİLEN DAVRANIŞ YAPILNADIĞINDA HERKESİN ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI BİR HERKESİN ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI BİR CEZA CEZA VERİCİLİKVERİCİLİK

*Genelde davranışlarımız ardında yatan sosyal *Genelde davranışlarımız ardında yatan sosyal normların farkında olmayız. Bu normlar ihlal normların farkında olmayız. Bu normlar ihlal edildiginde farkına varırız!edildiginde farkına varırız!

Page 13: SOSYAL ETKİ

SOSYAL ETKİ ARAŞTIRMALARISOSYAL ETKİ ARAŞTIRMALARI SHERİF’İN “GRUP NORMU OLUŞMASI” SHERİF’İN “GRUP NORMU OLUŞMASI”

DENEYİ (SOSYAL NORM NASIL OLUŞUR)DENEYİ (SOSYAL NORM NASIL OLUŞUR)

ASCH’IN “UYMA” DENEYİ( YERLEŞMİŞ BİR ASCH’IN “UYMA” DENEYİ( YERLEŞMİŞ BİR SOSYAL NORMA BİREYLER NASIL UYAR?)SOSYAL NORMA BİREYLER NASIL UYAR?)

MİLGRAM’IN” İTAAT”DENEYİ (SOSYAL ETKİ MİLGRAM’IN” İTAAT”DENEYİ (SOSYAL ETKİ VE UYMA DAVRANIŞI NEREYE KADAR VE UYMA DAVRANIŞI NEREYE KADAR GİDER?)GİDER?)

Page 14: SOSYAL ETKİ

SHERİF’İN NORM DENEYİSHERİF’İN NORM DENEYİ BİRBİRLERİNİ HİÇ TANIMAYAN KİŞİLER İLK BİRBİRLERİNİ HİÇ TANIMAYAN KİŞİLER İLK

OLARAK TEKER TEKER LABARATUARA OLARAK TEKER TEKER LABARATUARA ALINMIŞLAR , KENDİLERİNE ALGI DENEYİ ALINMIŞLAR , KENDİLERİNE ALGI DENEYİ YAPILACAĞI SÖYLENMİŞ VE TAMAMEN YAPILACAĞI SÖYLENMİŞ VE TAMAMEN KARARTILMIŞ BİR ODADA UFAK BİR IŞIK KARARTILMIŞ BİR ODADA UFAK BİR IŞIK KISA ARALIKLARLA GÖSTERİLMİŞTİR.KISA ARALIKLARLA GÖSTERİLMİŞTİR.

IŞIĞIN HER GÖSTERİLİŞİNDE, BU IŞIĞIN IŞIĞIN HER GÖSTERİLİŞİNDE, BU IŞIĞIN HANGİ YÖNE VE NE KADAR HAREKET HANGİ YÖNE VE NE KADAR HAREKET ETTİĞİ DENEKLERE SORULMUŞ.ETTİĞİ DENEKLERE SORULMUŞ.

ASLINDA IŞIK HİÇ BİR YERE HAREKET ASLINDA IŞIK HİÇ BİR YERE HAREKET ETTİRİLMEMEKTE VE HEP AYNI NOKTADA ETTİRİLMEMEKTE VE HEP AYNI NOKTADA DURMAKTADIR.DURMAKTADIR.

Page 15: SOSYAL ETKİ

İLK BÖLÜMDE HER DENEK ÖNCE BİRBİRİNİ İLK BÖLÜMDE HER DENEK ÖNCE BİRBİRİNİ TUTMAYAN SAYILAR VERMİŞ, FAKAT TUTMAYAN SAYILAR VERMİŞ, FAKAT ZAMANLA BİR SAYIDA KARAR KILMIŞTIR.İLK ZAMANLA BİR SAYIDA KARAR KILMIŞTIR.İLK SEANSTA 1 CM , İKİNCİDE 5 CM, 3. DE 9 SEANSTA 1 CM , İKİNCİDE 5 CM, 3. DE 9 CM DİYEN DENEK 10. SEANSTA 7 CM LİK Bİ CM DİYEN DENEK 10. SEANSTA 7 CM LİK Bİ UZAKLIK SÖYLEMİŞ VE BUNDAN SONRA UZAKLIK SÖYLEMİŞ VE BUNDAN SONRA VERDİĞİ UZUNLUKLAR 6-8 ARASINDA VERDİĞİ UZUNLUKLAR 6-8 ARASINDA KALMIŞTIR( KENDİ NORMUNU KALMIŞTIR( KENDİ NORMUNU OLUŞTURUYOR)OLUŞTURUYOR)

ASLINDA IŞIK HAREKET ETMEDİĞİ İÇİN BU ASLINDA IŞIK HAREKET ETMEDİĞİ İÇİN BU SAYILARIN GERÇEKLE İLGİSİ YOK.SAYILARIN GERÇEKLE İLGİSİ YOK.

ANCAK DENEK KENDİSİNCE BİR STANDART ANCAK DENEK KENDİSİNCE BİR STANDART GELİŞTİRMİŞTİR 7 CM GİBİ.GELİŞTİRMİŞTİR 7 CM GİBİ.

Page 16: SOSYAL ETKİ

DAHA SONRA KİŞİLER GRUPLAR HALİNDE DAHA SONRA KİŞİLER GRUPLAR HALİNDE LABARATUARA ALINMIŞLAR. VE IŞIK HER LABARATUARA ALINMIŞLAR. VE IŞIK HER GÖTERİLİŞİNDE TAHMİNLERİNİ YÜKSEK GÖTERİLİŞİNDE TAHMİNLERİNİ YÜKSEK SESLE YAPMALARI İSTENMİŞ.SESLE YAPMALARI İSTENMİŞ.

SONUÇTA, FARKLI NORMLAR OLUŞTURAN SONUÇTA, FARKLI NORMLAR OLUŞTURAN BİREYLER BİR ARAYA GELDİKLERİNDE BİREYLER BİR ARAYA GELDİKLERİNDE BİREYSEL STANDARTLARDAN BİREYSEL STANDARTLARDAN VAZGEÇEREK GRUP HALİNDE TEK BİR VAZGEÇEREK GRUP HALİNDE TEK BİR STANDART OLUŞTURMUŞLARDIR.STANDART OLUŞTURMUŞLARDIR.

KİŞİSEL NORMLAR GRUP İÇİNDE YERİNİ KİŞİSEL NORMLAR GRUP İÇİNDE YERİNİ GRUP NORMLARINA BIRAKMIŞTIR.GRUP NORMLARINA BIRAKMIŞTIR.

Page 17: SOSYAL ETKİ

SONUÇSONUÇ FİZİKSEL GERÇEĞİN BELİRSİZ OLDUĞU FİZİKSEL GERÇEĞİN BELİRSİZ OLDUĞU

HALLERDE, BİREY, DURUMU HALLERDE, BİREY, DURUMU BELİRLEMEK İÇİN BİR YERLERE BELİRLEMEK İÇİN BİR YERLERE TUTUNMAK İSTER VE BU AMAÇLA BİR TUTUNMAK İSTER VE BU AMAÇLA BİR GERÇEK YARATIRGERÇEK YARATIR. BU GERÇEK KİŞİ . BU GERÇEK KİŞİ YALNIZ İSE KİŞİ TARAFINDAN, EĞER YALNIZ İSE KİŞİ TARAFINDAN, EĞER BAŞKALARI İLE BERABER İSE BAŞKALARI İLE BERABER İSE ETKİLEŞİM SONUCU OLUŞTURULUR VE ETKİLEŞİM SONUCU OLUŞTURULUR VE BU STANDARDA BERABERCE UYULUR.BU STANDARDA BERABERCE UYULUR.

Page 18: SOSYAL ETKİ

ASCH’IN “UYMA” DENEYİASCH’IN “UYMA” DENEYİ İNSAN DOĞRU BİLDİĞİNİ SANDIĞI ŞEYİN İNSAN DOĞRU BİLDİĞİNİ SANDIĞI ŞEYİN

TERSİNİ İDDİA EDEN BİR GRUPLA TERSİNİ İDDİA EDEN BİR GRUPLA KARŞILAŞSA NE YAPAR?KARŞILAŞSA NE YAPAR?

MESELA BİR MASADA 8 KİŞİ MESELA BİR MASADA 8 KİŞİ OTURUYORSUNUZ VE SİZE İKİ ÇİZGİ OTURUYORSUNUZ VE SİZE İKİ ÇİZGİ GÖSTERİLİYOR. HANGİSİNİN UZUN GÖSTERİLİYOR. HANGİSİNİN UZUN HANGİSİNİN KISA OLDUĞU SORULUYOR.HANGİSİNİN KISA OLDUĞU SORULUYOR.

SİZDEN ÖNCEKİ 7 KİŞİ , SİZE YANLIŞ SİZDEN ÖNCEKİ 7 KİŞİ , SİZE YANLIŞ GELEN CEVABI VERİYOR. SİZE SIRA GELEN CEVABI VERİYOR. SİZE SIRA GELDİĞİNDE NE YAPARSINIZ?GELDİĞİNDE NE YAPARSINIZ?

Page 19: SOSYAL ETKİ

Deneklere 'göz muayenesi'ne Deneklere 'göz muayenesi'ne alınacakları söylenmiş ve alınacakları söylenmiş ve kendilerine iki karttan oluşan kendilerine iki karttan oluşan bir test uygulanmıştı. bir test uygulanmıştı. Kartlardan birincisinde, tek Kartlardan birincisinde, tek bir kalın çizgi bulunuyordu. bir kalın çizgi bulunuyordu. Deneklerin yapması gereken, Deneklerin yapması gereken, ikinci karttaki üç kalın ikinci karttaki üç kalın çizgiden hangisinin birinci çizgiden hangisinin birinci karttaki çizgi ile aynı karttaki çizgi ile aynı uzunlukta olduğunu uzunlukta olduğunu bulmaktı. Son derece basit bulmaktı. Son derece basit olan bu deney sorusu, aynı olan bu deney sorusu, aynı oda içerisinde yan yana oda içerisinde yan yana oturan ve genellikle 8 ila 10 oturan ve genellikle 8 ila 10 kişiden oluşan gruplara aynı kişiden oluşan gruplara aynı anda soruluyor, her kart anda soruluyor, her kart ikilisinin gösterilmesinin ikilisinin gösterilmesinin ardından deneklerden sırayla ardından deneklerden sırayla sesli olarak yanıt vermeleri sesli olarak yanıt vermeleri

Page 20: SOSYAL ETKİ

Ancak gerçekte, Asch Deneyi'nde yer alan Ancak gerçekte, Asch Deneyi'nde yer alan her denek grubunda, deneklerin biri her denek grubunda, deneklerin biri dışındaki herkes deney ekibindendi ve dışındaki herkes deney ekibindendi ve dolayısıyla ortada aslında sadece tek bir dolayısıyla ortada aslında sadece tek bir denek vardı. DENEY BAŞLADIĞINDA DENEY denek vardı. DENEY BAŞLADIĞINDA DENEY EKİBİNDEKİ SÖZDE DENEKLER, (ÖNCEDEN EKİBİNDEKİ SÖZDE DENEKLER, (ÖNCEDEN PLANLANDIĞI ŞEKİLDE) İLK BİRKAÇ SORUYA PLANLANDIĞI ŞEKİLDE) İLK BİRKAÇ SORUYA DOĞRU YANIT VERİYOR, ANCAK TAKİP EDEN DOĞRU YANIT VERİYOR, ANCAK TAKİP EDEN SORULARDA HEP BİRLİKTE AYNI YANLIŞ SORULARDA HEP BİRLİKTE AYNI YANLIŞ CEVABI VERMEYE BAŞLIYORLARDI. CEVABI VERMEYE BAŞLIYORLARDI. Böylelikle, herkesin aynı yanlış cevabı Böylelikle, herkesin aynı yanlış cevabı verdiği durumlarda, deneklerin ne kadarının verdiği durumlarda, deneklerin ne kadarının sıra kendilerine geldiğinde gözleri önündeki sıra kendilerine geldiğinde gözleri önündeki gerçeği dile getirmeyip çoğunluğa uyum gerçeği dile getirmeyip çoğunluğa uyum gösterecekleri ölçülmek isteniyordu.gösterecekleri ölçülmek isteniyordu.

Page 21: SOSYAL ETKİ

SONUÇTASONUÇTA HER 3 DENEKTEN BİRİ GRUBUN HER 3 DENEKTEN BİRİ GRUBUN

YANLI CEVABINA UYMUŞTUR.YANLI CEVABINA UYMUŞTUR. TEKRAR TEKRAR YAPILAN BU TEKRAR TEKRAR YAPILAN BU

ARAŞTIRMADA , İNSANLARIN % 35 ARAŞTIRMADA , İNSANLARIN % 35 GİBİ AZIMSANMAYACAK BİR KISMI, GİBİ AZIMSANMAYACAK BİR KISMI, GRUBA UYARAK APAÇIK GÖRDÜKLERİ GRUBA UYARAK APAÇIK GÖRDÜKLERİ BİR ŞEYİN TERSİNİ BİR ŞEYİN TERSİNİ SÖYLEMEKTEDİRLER.SÖYLEMEKTEDİRLER.

Page 22: SOSYAL ETKİ

SHERİF’İN ARAŞTIRMASINDA BİREY SHERİF’İN ARAŞTIRMASINDA BİREY GRUBUN KARARLARINA DOĞRU GRUBUN KARARLARINA DOĞRU OLDUĞU İÇİN UYMAKTADIR.OLDUĞU İÇİN UYMAKTADIR.

ASCH DENEYİNDE İSE BİREY GRUP ASCH DENEYİNDE İSE BİREY GRUP FİKRİNE YANLIŞ OLMASINA RAĞMEN FİKRİNE YANLIŞ OLMASINA RAĞMEN UYAR.ANCAK UYMA SADECE UYAR.ANCAK UYMA SADECE DAVRANIŞ DÜZEYİNDEDİR, DAHA DAVRANIŞ DÜZEYİNDEDİR, DAHA DERİNE İNEN BİR TUTUM DEĞİŞİMİ YA DERİNE İNEN BİR TUTUM DEĞİŞİMİ YA DA BENİMSEME SÖZ KONUSU DA BENİMSEME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.DEĞİLDİR.

Page 23: SOSYAL ETKİ

MİLGRAM’IN İTAAT DENEYİMİLGRAM’IN İTAAT DENEYİ İNSANLAR SOSYAL ETKİYE NE DERECEYE İNSANLAR SOSYAL ETKİYE NE DERECEYE

KADAR BOYUN EĞERLER?KADAR BOYUN EĞERLER? SOSYAL İTAAT VE BAŞKALDIRMA NASIL SOSYAL İTAAT VE BAŞKALDIRMA NASIL

OLUŞUR?OLUŞUR? MİLGRAM 1965 TE MİLGRAM 1965 TE TANIMADIĞI BİRİSİNE TANIMADIĞI BİRİSİNE

ZARAR VERME EMRİ ALAN BİRİNİN BU ZARAR VERME EMRİ ALAN BİRİNİN BU EMRE UYUP UYMAYACAĞINI YA DA NE EMRE UYUP UYMAYACAĞINI YA DA NE DERECEYE KADAR UYACAĞINI DERECEYE KADAR UYACAĞINI DENEYSEL ORTAMDADENEYSEL ORTAMDA İNCELEMİŞTİR. İNCELEMİŞTİR.

Page 24: SOSYAL ETKİ

DENEKLERDEN BİRİ OLALIM!DENEKLERDEN BİRİ OLALIM!

TANINMIŞ BİR ÜNİVERSİTENİN PSİKOLOJİ TANINMIŞ BİR ÜNİVERSİTENİN PSİKOLOJİ LABARATUVARINDA DÜNYA ÇAPINDA LABARATUVARINDA DÜNYA ÇAPINDA TANINMIŞ BİR PROF. DENEY YAPIYOR.TANINMIŞ BİR PROF. DENEY YAPIYOR.

ARAŞTIRMACI, CEZANIN ÖĞRENMEYE ARAŞTIRMACI, CEZANIN ÖĞRENMEYE ETKİSİNİ İNCELEDİĞİNİ, BİRİNİZİN ETKİSİNİ İNCELEDİĞİNİ, BİRİNİZİN ÖĞRETMEN BİRİNİZİN ÖĞRENCİ OLACAĞINI ÖĞRETMEN BİRİNİZİN ÖĞRENCİ OLACAĞINI SÖYLÜYOR. “ÖĞRENCİ YANLIŞ YAPTIĞINDA SÖYLÜYOR. “ÖĞRENCİ YANLIŞ YAPTIĞINDA ONA CEZA OLARAK ELEKTRİK ŞOKU ONA CEZA OLARAK ELEKTRİK ŞOKU VERECEKSİNİZ” DİYOR.VERECEKSİNİZ” DİYOR.

Page 25: SOSYAL ETKİ

SİZ ÖĞRETMEN OLUYORSUNUZ.SİZ ÖĞRETMEN OLUYORSUNUZ. İŞLEM, ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İŞLEM, ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

DENEYLERİNDE SIKLIKLA KULLANILAN DENEYLERİNDE SIKLIKLA KULLANILAN KELİME DİZİNLERİ.KELİME DİZİNLERİ.

ÖĞRENCİ BUNLARI EZBERLEMEK ZORUNDA.ÖĞRENCİ BUNLARI EZBERLEMEK ZORUNDA. HER YANLIŞ CEVAP ŞOKLA KARŞILIK HER YANLIŞ CEVAP ŞOKLA KARŞILIK

BULUYOR.BULUYOR. BURADAKİ ŞOK CİHAZI VE ÖĞRENCİ BURADAKİ ŞOK CİHAZI VE ÖĞRENCİ

ROLÜNDEKİ DENEK SAHTEDİR. ROLÜNDEKİ DENEK SAHTEDİR. ÖĞRENCİ,PROF ASİSTANIDIR VE ŞOK CİHAZI ÖĞRENCİ,PROF ASİSTANIDIR VE ŞOK CİHAZI DA GÖSTERMELİKTİR.DA GÖSTERMELİKTİR.

Page 26: SOSYAL ETKİ

YANLIŞ CEVAPLAR ARTTIKÇA ŞOKTA YANLIŞ CEVAPLAR ARTTIKÇA ŞOKTA YÜKSELMEKTE.YÜKSELMEKTE.

BİR ARA ŞOK ALAN SAHTE DENEK BİR ARA ŞOK ALAN SAHTE DENEK BENİ BURADAN ÇIKARIN ÖLÜYORUM” BENİ BURADAN ÇIKARIN ÖLÜYORUM” DİYE BAĞIRIYOR. SİZ ARAŞTIRMACIYA DİYE BAĞIRIYOR. SİZ ARAŞTIRMACIYA DÖNEREK “ÇIKMAK İSTİYOR NE DÖNEREK “ÇIKMAK İSTİYOR NE YAPAYIM” DİYORSUNUZ. YAPAYIM” DİYORSUNUZ. ARAŞTIRMACI DA ARAŞTIRMANIN ARAŞTIRMACI DA ARAŞTIRMANIN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR. VE ŞOKLAMAYA DEVAM SÖYLÜYOR. VE ŞOKLAMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ.EDİYORSUNUZ.

Page 27: SOSYAL ETKİ

SİZ OLSAYDINIZ ŞOKA DEVAM EDER SİZ OLSAYDINIZ ŞOKA DEVAM EDER MİYDİNİZ?MİYDİNİZ?

BU ARAŞTIRMA YALE DE YAPILMIŞ.BU ARAŞTIRMA YALE DE YAPILMIŞ. 40 KİŞİDEN HİÇ BİRİ 300 VOLTTAN ÖNCE 40 KİŞİDEN HİÇ BİRİ 300 VOLTTAN ÖNCE

DURMAMIŞ. DURMAMIŞ. TÜM DENEKLERİN % 65 İ SONUNA KADAR TÜM DENEKLERİN % 65 İ SONUNA KADAR

DEVAM ETMİŞLER VE 450 VOLTLUK ŞOKU DEVAM ETMİŞLER VE 450 VOLTLUK ŞOKU DA ÖGRENCİYE VERMİŞLERDİR!DA ÖGRENCİYE VERMİŞLERDİR!

OTORİTENİN ETKİSİ BU TÜR AŞIRI İTAATİ OTORİTENİN ETKİSİ BU TÜR AŞIRI İTAATİ OLUŞTURUR.OLUŞTURUR.

TARİHİ ÖRNEK NAZİ ALMANYASIDIR!TARİHİ ÖRNEK NAZİ ALMANYASIDIR!

Page 28: SOSYAL ETKİ

UYMA DAVRANIŞINI ETKİLEYENUYMA DAVRANIŞINI ETKİLEYENORTAMSAL ETMENLERORTAMSAL ETMENLER

GRUBUN BÜYÜKLÜĞÜGRUBUN BÜYÜKLÜĞÜ GRUBUN SÖZ BİRLİĞİ ETMESİGRUBUN SÖZ BİRLİĞİ ETMESİ MEVKİ VE SAYGINLIĞIN ETKİSİMEVKİ VE SAYGINLIĞIN ETKİSİ YÜZYÜZE OLMANIN ETKİSİYÜZYÜZE OLMANIN ETKİSİ GRUBA BAĞLILIĞIN ETKİSİGRUBA BAĞLILIĞIN ETKİSİ AZINLIĞIN ETKİSİAZINLIĞIN ETKİSİ

Page 29: SOSYAL ETKİ

Azınlığın etkili olabilmesi için;Azınlığın etkili olabilmesi için; Azınlık grup üyeleri, çoğunluğa karşı Azınlık grup üyeleri, çoğunluğa karşı

cıkarken, düşüncelerinde tutarlı ve cıkarken, düşüncelerinde tutarlı ve kendilerine güvenli olmalılar.kendilerine güvenli olmalılar.

Azınlık gurubu üyeleri tutucu ve katı Azınlık gurubu üyeleri tutucu ve katı görünmemeliler.görünmemeliler.

Page 30: SOSYAL ETKİ

UYMA DAVRANIŞINI ETKİLEYENUYMA DAVRANIŞINI ETKİLEYENKİŞİSEL ETMENLERKİŞİSEL ETMENLER

BENLİĞİN ETKİLERİ (bireyci olanlar kendi fikirlerini BENLİĞİN ETKİLERİ (bireyci olanlar kendi fikirlerini daha çok önemserler ve gruba uyma zorunluluğu daha çok önemserler ve gruba uyma zorunluluğu duymazlar)duymazlar)

BİREY OLMA GEREKSİNİMİ( kimimiz bireyselliğimizi BİREY OLMA GEREKSİNİMİ( kimimiz bireyselliğimizi koruma ve kendimize has olmayı önemseriz)koruma ve kendimize has olmayı önemseriz)

KİŞİSEL KONTROL ARZUSU ( toplumumuz iç KİŞİSEL KONTROL ARZUSU ( toplumumuz iç kontrol odaklı olmaktan ziyade dış kontrol kontrol odaklı olmaktan ziyade dış kontrol odaklıdır)odaklıdır)

CİNSİYET VE UYUM (cinsiyetten çok kişilik CİNSİYET VE UYUM (cinsiyetten çok kişilik özellikleri baskındır)özellikleri baskındır)

Page 31: SOSYAL ETKİ

Bağımlı ve bağımsız kişilik Bağımlı ve bağımsız kişilik özellikleriözellikleri

Bağımsızlar (entelektüel etkinlik – Bağımsızlar (entelektüel etkinlik – ego gücü- liderlik yeteneği- sosyal ego gücü- liderlik yeteneği- sosyal ilişkilerde olgunluk)ilişkilerde olgunluk)

Bağımlılar ( aşağılık duyguları- katı Bağımlılar ( aşağılık duyguları- katı ve aşırı benlik kontrolü – otoriterlik )ve aşırı benlik kontrolü – otoriterlik )

Page 32: SOSYAL ETKİ

Uyma davranışını etkileyenUyma davranışını etkileyenkültürel etmenlerkültürel etmenler

BİREYCİ KÜLTÜRLERBİREYCİ KÜLTÜRLER Kişi çıkarı grup çıkarından önemliKişi çıkarı grup çıkarından önemli Sorumluluk alma bilinciSorumluluk alma bilinci “ “gruba uyma zayıflık ve birey olma özelliğini gruba uyma zayıflık ve birey olma özelliğini

yitirmedir” algısıyitirmedir” algısı

TOPLULUKÇU KÜLTÜRLERTOPLULUKÇU KÜLTÜRLER grup onayı gereksinimigrup onayı gereksinimi utanç duyma eğilimiutanç duyma eğilimi olgun davranış tanımı(gruba uyma kişiden olgun davranış tanımı(gruba uyma kişiden

beklenir ve bu olgunluk belirtisidir.)beklenir ve bu olgunluk belirtisidir.)


Top Related