trans anadolu doĞal gaz boru hatti projesİ Çsed … · trans anatolian natural gas pipeline...

39
Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan 2019 Ankara TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED Dönemi Sosyal Etki Çalışmaları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar

Upload: others

Post on 18-Oct-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Barbaros H. Tosun Burcu SavaşSosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı

8 Nisan 2019 Ankara

TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ

ÇSED Dönemi Sosyal Etki Çalışmaları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar

Page 2: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

TANAP DOĞAL GAZ BORU HATTI

2

Page 3: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

TANAP PROJE GÜZERGAHI

Ardahan

Kars

Erzurum

Erzincan

Bayburt

Gümüşhane

Giresun

Sivas

Yozgat

Kırşehir

Ankara

Kırıkkale

Eskişehir

Bilecik

Kütahya

Bursa

Balıkesir

Çanakkale

Tekirdağ

Edirne3

Page 4: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

PROJE’NİN ETKİ SAHASI VE PROJE BİLEŞENLERİ

TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi, Türkgözü

köyünden başlayarak 20 ilden geçmekte ve Yunanistan sınırında

Edirne’nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü’nde Avrupa ülkelerine doğal

gaz aktaracak olan Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) bağlanmaktır.

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi;

19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat

7 adet kompresör istasyonu,

4 adet ölçüm istasyonu,

12 adet pig istasyonu,

49 adet blok vana istasyonu ve

2 adet gaz çıkış istasyonu’na sahiptir.

4

Page 5: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Sosyal Etki Yönetimi Neden Önemlidir?

5

- Proje çalışma alanındaki yerleşimlerde tüm bireylerin yaşamını en az düzeyde

etkileyerek can ve mal güvenliğini gözetmek,

- Yerel halkla iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek,

- Başarılı uygulamalarla kurumsal görünülürlüğü uzun vadeli ve olumlu bir şekilde

sürdürmek,

- Projenin ve ortaklarının itibarlarını korumak,

- Öngörülebilecek sosyal konularla ilgili sorunları kritik hale gelmeden önce

çözümlemek.

Page 6: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Sosyal Etki Yönetimini Anlamak

Şirketlerin etkilenen topluluklaradaha derinlemesine bakabildikleri vetopluluklara da Projeleri / Şirketleridaha yakından tanıma fırsatı verenbir pencere mi?

Ya da;

Şirketler ve topluluklararasında iki yönlü alışverişikolaylaştıran bir köprü mü?

Page 7: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Sosyal Etki Yönetimi

TANAP Sosyal Etki Politikası

• Projeden direk ve dolaylı olarak etkilenen halkla açık diyalog ortamı ve iyi ilişkilerkurmak için gerekli çaba sarf edilmeli,

• Halkın endişe ve çekinceleri dikkate alınmalı, gerektiği durumlarda ortak çözümlerüretilmelidir.

• Şikayet Yönetim Mekanizması kurularak Proje süresince uygulanmalıdır. Projeden etkilenen halk ile tüm paydaşlara, iletişim kanalları ve Şikayet Yönetim Mekanizması’nın işleyişi hakkında sürekli bilgi sağlanmalıdır.

• Tüm TANAP çalışanları ve yüklenicilerine TANAP Sosyal Politikası gereklilikleri ve Projenin sosyal taahhütleri hakkında eğitim verilmelidir.

Page 8: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Sosyal Etki Yönetimi

TANAP Sosyal Etki Politikası

• TANAP Projesi kapsamındaki çalışma koşulları, ulusal mevzuat ve uluslararası

standartlara uygun olmalıdır.

• Tüm TANAP Projesi çalışanları ve yüklenicileri, TANAP Sosyal Politikası’nda

belirtilen taahhüt ve prensiplerin etkin bir şekilde uygulamaya

konulabilmesinden hem bireysel hem de toplu olarak sorumludur.

• Herhangi bir Proje faaliyetinin sosyal boyutları ve etkileri konusunda, Projeden

etkilenen halk ve diğer paydaşlar sürekli olarak bilgilendirilmelidir.

Page 9: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Yerel

topluluklar

HükümetlerUlusal ve

yerel kurumlar

Medya

Proje

çalışanları

Üniversiteler

Yatırımcılar

Sigorta

şirketleri

Tedarikçiler

Ortaklar

STKlar

TANAP

Ticari kuruluşlar

TANAP Sosyal Etki Politikası

Page 10: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

‘Bilgi iki çeşittir:

-Konuyu bilmek

-O konuyu nereden öğreneceğini bilmek.

Samuel Johnson, 1775

Uluslararası Kredi Kuruluşları – Çevresel ve Sosyal Standartlar

Page 11: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Uluslararası Kredi Kuruluşları – Çevresel ve Sosyal Standartlar

Page 12: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

“Paydaş katılımının ve sosyal etki yönetiminin yüzde 40'ı

genel kurallar ve standartlarla şekillenebilir, ancak yüzde

60'ının yerel bağlamda uyarlanması gerekir.

(International Institute for Environment and Development, 2016)

Uluslararası Kredi Kuruluşları – Çevresel ve Sosyal Standartlar

Page 13: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Paydaşlara Yönelik Temel Yaklaşım

• Topluluğa Saygı

• Dürüstlük

• Uzlaşı Becerisi

• Yerel kültür

hakkında bilgi

• Sözlü iletişim

yeteneği

• Sabırlı olmak

• Empati Yeteneği

A global survey of 122 CLOs, undertaken for IPIECA by AudireConsultants and ECW Energy

78%

72%

70%

70%

58%

52%

49%

45%

43%

42%

36%

33%

18%

17%

11%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Respect of the community

Knowledge of the local culture

Honesty

Negotiation skills

Verbal communication skills

Patience

Analytical skills

Empathy

Knowledge of relevant legislation and regulations

Knowledge of the company's systems and processes

Knowledge of the industry

Local language skills

Written communication skills

A sense of humour

English language skills

Other

Percentage of respondents

Page 14: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project6

IFC Performans Standartları (ESIA – ÇSED sürecinde)

PS1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

PS2: İş ve Çalışma Koşulları

PS3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi

PS4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti

PS5: Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme

PS6: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir

Yönetimi

PS7: Yerli Halklar

PS8: Kültürel Miras

Uluslararası Kredi Kuruluşları – Çevresel ve Sosyal Standartlar

Page 15: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project6

MIGA, AIIB, EIB ile diğer ticari bankalar için Ekvator Prensipleri

1. İnceleme ve Sınıflandırma

2. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

3. Çevresel ve Sosyal Standartlar

4. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Ekvator Prensipleri Eylem Planı

5. Paydaş Katılımı

6. Şikayet Mekanizması

7. Bağımsız İnceleme

8. Taahhütler

9. Bağımsız İzleme ve Raporlama

10. Proje Raporlaması ve Şeffaflık.

Uluslararası Kredi Kuruluşları – Çevresel ve Sosyal Standartlar

Page 16: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Kredi Kuruluşları ve Sosyal Politikaları

Performans Standardı 1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin

Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Amaçlar:

• Projenin çevresel ve sosyal risk ve etkilerini belirlemek ve değerlendirmek.

• Çalışanlar/işçiler, etkilenen topluluklar ve çevre üzerindeki risk ve etkileri

öngörmek ve engellemek, engellemenin mümkün olmadığı durumlarda en aza

indirmek ve, kalıntı etkilerin bulunduğu durumlarda, risk ve etkileri tazmin

etmek/dengelemek için risk ve etkileri hafifletme hiyerarşisi uygulamak.

5

Page 17: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Kredi Kuruluşları ve Sosyal Politikaları

Performans Standardı 2: İş ve Çalışma Koşulları

Amaçlar:

• Çalışanlara adil muamele yapılması, ayrımcılık yapılmaması ve eşit fırsat

tanınmasını teşvik etmek.

• Çalışan-yönetim ilişkisini sürdürülebilir kılmak ve iyileştirmek.

• Ulusal istihdam ve çalışma kanunlarına uygunluğu sağlamak.

• Çocuk ve göçmen işçi gibi hassas gruplar, üçüncü tarafların çalıştırdığı personel ve

tedarik zincirindeki çalışanlar gibi bütün çalışanları korumak.

• Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmak.

• Zorla çalıştırmanın önüne geçmek.

5

Page 18: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Kredi Kuruluşları ve Sosyal Politikaları

Performans Standardı 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti

Amaçlar:

• Proje süresince, rutin ve rutin olmayan durumların, doğrudan etkilenen

toplulukların sağlığı ve güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerini öngörmek ve

engellemek.

• Personelin ve taşınır/taşınmaz malların güvenliğini ilgili insan hakları ilkelerine

uygun olarak ve etkilenen topluluklar üzerindeki riskleri engelleyecek veya

azaltacak şekilde sağlamak.

5

Page 19: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Kredi Kuruluşları ve Sosyal Politikaları

Performans Standardı 5: Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme

Amaçlar:

• Alternatif projelendirmeleri değerlendirerek kişilerin yerinden edilmesini

engellemek, engellenemediği durumlarda en aza indirmek.

• Kişilerin zorla tahliye ettirilmesinden kaçınmak.

5

Page 20: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME

(ÇSED) SÜRECİ ÇALIŞMALARI

7

Page 21: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Sosyal Mevcut Durum Tespiti Çalışmaları:

- 513 Muhtar Anketi

- 2253 Hane halkı Anketi

- 307 Odak Grup Toplantısı (kadın, erkek, genç ve balıkçılarla)

-151 Derinlemesine Görüşme (belediye, kaymakamlık ve diğer kuruluşların

temsilcileriyle)

5

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Çalışmaları

Page 22: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project5

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Çalışmaları

Page 23: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Halkın Katılımı Toplantıları (HKT):

Hattın geçtiği tüm il ve ilçelerde toplam 63 HKT

5

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Çalışmaları

Page 24: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

STK ve İlgi Grupları ile Toplantılar:

Ulusal ve uluslararası STK’lar ve ilgi gruplarıyla, toplam 3 toplantı

5

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Çalışmaları

Page 25: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Çalışmaları

ÇSED’in Halka Sunulması Toplantıları:

Arazileri Projeden etkilenen 572 köyün davet edildiği, 83 toplantı

5

Page 26: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Sosyal Etki Yönetimi

ÇSED Raporu Sosyal Taahhütleri

Yerel İstihdam

Arazi

Altyapı

Yerel istihdam mümkün ölçüde en üst düzeyde tutulmaya

çalışacak, ancak yüksek beklenti OLUŞTURULMAMASINA özen

gösterilecektir.

Arazi giriş ve çıkış protokolleri imzalatılacak, arazilere verilen

zararlar tazmin edilecek, arazilerin proje öncesi haline

getirilmesi sağlanacaktır.

Altyapılara (su kaynağı, sulama kanalları vs.) verilen zararlar

tazmin edilecek, planlanan herhangi bir kesinti durumunda halka

önceden bilgi verilecek, plansız kesinti durumunda mağduriyet

giderilmeye çalışılacaktır.

Page 27: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Sosyal Etki Yönetimi

ÇSED Raporu Sosyal Taahhütleri

Halk Sağlığı ve

Güvenliği

Yerel Satın Alma

Proje trafiği ve inşaat faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskler

ve bunlara karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlendirme

toplantıları düzenlenecek ve işaretler, bayraklı uyarı görevlileri

kullanılacaktır.

Proje standartlarına uygunluk sağlamak koşuluyla, yerel satın

alma (mal, malzeme, atık bertaraf hizmetleri vs.) mümkün

ölçüde en üst düzeyde tutulmaya çalışacak, ancak yüksek

beklenti OLUŞTURULMAMASINA özen gösterilecektir.

Sosyal ve Çevresel Yatırım

Boru hattının geçtiği yörelere sosyo-ekonomik ve çevresel

faydalar sağlamak ve sürdürülebilir kalkınma fırsatları

oluşturabilmek amacıyla Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı

yürütülecektir.

Page 28: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

İNŞAAT DÖNEMİ SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ

FAALİYETLERİ

7

Page 29: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project7

İnşaat Dönemi Faaliyetleri

Page 30: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

İnşaat Dönemi Faaliyetleri

Mülki Amir ve Yerel İdare Ziyaretleri:

Bölgedeki idari temsilcilerle tanışmak, inşaat faaliyetleri ve takvimi hakkında bilgi vermek / görüş ve

önerilerini alabilmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

5

Page 31: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

İnşaat Dönemi Faaliyetleri

Doğrudan Etkilenen Yerleşim Ziyaretleri:

İnşaat başlamadan önce ve inşaat süresince yerleşimlere gidilerek, inşaat faaliyetleri ve takvimi

hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

5

Page 32: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

İnşaat Dönemi Faaliyetleri

İnşaat ve Trafik Güvenliği Eğitimleri:

Yerleşimlerde ve okullarda eğitimler verilerek; çocuklar ve yetişkinler, inşaat faaliyetleri ve proje

trafiğinden oluşabilecek riskler ve alınacak tedbirler hakkında bilgilendirilmiştir.

5

Page 33: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

İnşaat Dönemi Faaliyetleri

Halk Sağlığı Eğitimleri:

İnşaat şantiyelerinin yakınında bulunan yerleşimlerde kadın ve erkek hekimler tarafından sağlıklı yaşam

kuralları, bulaşıcı hastalıklardan korunma, yetişkinlerde sık görülen hastalıklar ve koruyucu önlemler,

kaza ve yaralanma durumunda yapılması gerekenler konularında eğitimler verilmiştir.

5

Page 34: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

TANAP ProjesiPaydaş Bilgilendirme ve İstişare Faaliyetleri

İnşaat Öncesi Bilgilendirme Toplantıları # 190 Genel İstişare Toplantıları # 2710

Kadın Toplantıları # 235

Çocuklara Yönelik İnşaat Ve Trafik Güvenliği Eğitimi

# 848 Mülki Amir ve Yerel İdare Ziyaretleri # 305

Page 35: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

İnşaat Dönemi Faaliyetleri

Küçük Ölçekli Kıyı Balıkçıları için Gelir Kaybını Önleme Destek Paketi:

- TANAP Deniz Geçişi İnşaatı – Anadolu Yakası Balıkçılık Gelir Kaybını Önleme Planı

2017 yılında başarıyla tamamlandı.

- Toplam 44 küçük ölçekli kıyı balıkçı teknesi için mazot desteği verildi.

Toplam 44 küçük ölçekli kıyı balıkçı teknesi için mazot desteği verildi

Page 36: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

İnşaat Dönemi Faaliyetleri

Yerüstü Tesislerinden Etkilenen Şahıslar için Geçim Destek ve Yaşam Koşullarını

İyileştirme Paketleri:

Yer Üstü Tesisleri için Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı 2017 yılında başarıyla tamamlandı.

Şahıs Bazlı Destekler

- Küçük Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine Destekler

- Tarımsal Faaliyetini Bizzat Sürdüremeyen Dolaylı Geçim Kaybı Yaşayanlar için Tek Seferlik Nakit Destek

Topluluk Bazlı Geçim ve Yaşam Koşullarını İyileştirme amaçlı Sosyal Destekler

- Eğitim ve uygulama destekli Koruyucu Hayvan Sağlığı Desteği

- Ortak faydaya yönelik geçim ve sosyal alan iyileştirme destekleri

Toplam Faydalanıcı Sayısı: YÜT’lerden etkilenen kırsal yerleşimlerdeki 130 civarında kişi

Toplam dağıtılan Destek Paketi Sayısı : ≈ 160

Page 37: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

İnşaat Dönemi Faaliyetleri

Şikayet Yönetimi:

Çeşitli iletişim kanallarıyla Projemize iletilen şikayetler kayıt altına

alınarak, proje taahhüdü gereği 30 işgünü içerisinde şikayetlerin

kapatılması amaçlanmıştır.

5

MEKTUP İLE Tanap Doğalgaz İletim AşPK 10640 Ulus/Ankara

ELEKTRONİK POSTA İLE [email protected]

WEB SAYFAMIZDAN www.tanap.com

ÜCRETSİZ TELEFON HATTI*Sadece sabit hatlardan aranabilir

0 800 314 11 22

TANAP PROJE SANTRALİ 0 312 999 11 11

Page 38: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

Geçiş Dönemi Faaliyetleri

- Paydaşlarla olumlu ilişkileri sürdürebilmek amacıyla, işletme dönemi konularıyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak

- İşletme dönemi konularıyla ilgili olarak Şikayet Yönetimini sürdürmek

- Üçüncü parti geçişleri ve arazi kullanım kısıtları ile ilgili eğitimler vermek

- YYEP gereklilikleri doğrultusunda arazilere verilen zararların tazminini sağlamak

- Yerel istihdam ve yerel satın alma faaliyetleri ve performans hedeflerini takip etmek

- Acil durumlarda ilgili makamlar ve yerel paydaşlarla istişarede bulunmak

“Mevcut ilişkileri korumak”

İlişkiler yavaş tesis edilir, ama çok çabuk bozulabilir

İNŞAAT DÖNEMİ

GEÇİŞ DÖNEMİ

İŞLETME DÖNEMİ

Page 39: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ ÇSED … · Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Barbaros H. Tosun Burcu Savaş Sosyal Etki Müdürü Sosyal Etki Uzmanı 8 Nisan

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project

TEŞEKKÜR EDERİZ…

5