jubileumi seregszemle - az 1910. évi magyarországi országos katolikus nagygyűlés és...

26
19. A p- Fischer Ferenc Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Upload: pte

Post on 11-Jan-2023

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

19.

A p-

Fischer Ferenc

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

-10/1-2010-

Szerkesztette:

Az angol

A

Nyomdai munka:

B-Group Kft.

3

ISSN 1416-0986

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5

TARTALOM

: 13

: u-- 35

Csibi Norbert: r-

57

: 79

: r-

99 Susan Glanz: 123 Hantos- : e-

r- 151

Alkoholis-

171 Szarka Evelin: Spiritu

193

:

215

: A - 237

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

57

CSIBI NORBERT

JUBILEUMI SEREGSZEMLE AZ 1910.

19- t,

. Az 1890- majd X. Pius

a .1 Inscrutabili Dei consilio

a modern

kell tenni.

modern vennie, az

alatt a politikai

. az ,2

3 1 CHADWICK 1998, ill. MONDIN 2001. 2 Quod apostolici muneris (1878); Diuturnum illud (1881); Immortale Dei (1885). DENZINGER -602., 606-607., 609-612. 3 Libertas praestantissium (1887); Sapientiae christianae (1890); Graves de commoni (1901). DENZINGER -622.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

58

-ben megjelent Rerum novarum4

l

a

i [...]

[...]

5

kell

elindultak

. Megjelentek a kifejezetten katolikus

4 Rerum novarum (1891 RN). DENZINGER2004, 625-627. 5 RN 22. TOMKA 1993.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

59

Ez

- Az

modern

mutatkozott. Egy ilyen csatorna volt a is, melyek

-z-o-

6 k-

- az

y-i-7

r-

-- a-

-ben Po-

6 7

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

60

8 z-

-en voltak.9 l-e-

a10

Ez -ban ugyan a

sak 1900-l,

eff - . 89 10-

egy azzal a feladattal, hogy terjessze a

11 A -

azzal kapcsolatban -e az

nkatolikus

[...]

8 9 10 11

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

61

etnyilv 12 p totta

k olikus mert ezeken t,

ahogyan ez a n 13

ban alkalmas a halasztani. 14

Az 1894-

pedig, mint s [...]

15 Az

16

12 PKK Jgyk. 1892. december 17. 13 Uo. 14 Uo. 15 PKK Jgyk. 1893. november 30. 16 -

-

e-a-

.november 30.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

62

-

-ben Budapesten

e- 17

-

-19.).18

o-

19 g-

17 A szervezet 1908-

volt. Az 1930-GERGELY 1999, 124-125.; SALACZ 1974, 180. 18 -1938)

1-ben -

zent -

(1885-1886, Esztergom), l-lal), (1895. I. 1-1906.IX. Katholikus

(1897. I - 1904. XII.), (1899. I. 8 - 1902:1.), (1902. XII. 31 - 1905. II. 12. e-

62, 79. 19 -4.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

63

z-a nagy-

20 a-

n-21

b-k-

lusa22 megjelent.23

y-

o--

24 Az

20

-

21

22

23 HERMANN 1973, 489. 24

stb. NYISZTOR 1962, 79.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

64

-

l-

esetben megol

25

az 1905- miatt), ill. az 1912-a-

-et Budapes-ten (8- -et az Iparcsarnokban), 2-t pedig a

tartottak (1907 Szeged).26 Az 1910-

k pedig 40

27

25 -79. 26 27 , 48-49.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

65

Az

28

(minden nap -

2.

(hitbuzgalmi-

(22 katolikus szervezet).29

-

28 ., 1. 29 e-

1911. 2., 247-252.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

66

30

De vajjon van-e katholikus

-- -

azonosulni? [...] lesz- holikus -

elkes, 31

a

32

-

33

30 1911. 1., 65. 31 Uo. 66. 32 Uo. 66-67. 33

, 58-64.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

67

34

a mai iskola azonban helytelen uton halad. Csak

35 A

- -

34 Ld. a hitbuzgalmi- -Alajos-1911. 1., 78-90. 35 Uo. 123.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

68

ha36

- 37 A

val. 38

36 Uo. 141-142. 37 Uo. 148. 38 Uo. 145-146.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

69

szerint

eretet is

a hit-

39

tolikus

szellemi

,

messze jutni. Javasolta, hogy a Sze

39 Uo. 153.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

70

a

40

fejtegette. Elmondta, hog

40 Uo. 169.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

71

. 41 az lenne, ha a kis

nem kell zsurnalisztikai rutin, -

42

mind ezek, mind p

A harmadik na

irodalomba. 43

41 Uo. 175. 42 Uo. 43 Uo. 137.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

72

Ri

. Elmondta, hogy a katolikus

megnyerni. 44 mondta

szakos

Frie

- izet

44 Uo. 156-157.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

73

szervezet

45

46

feladat, hogy az elfogadott

47 -

- m: Az OKSZ a

-

45 Uo. 138. 46 Uo. 132. 47 , 5-9.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

74

-

tanfolyamot szervezett;48 -

-

-

-

-

- eket tett a

- -

- -

48

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

75

A fentiekben egy kira l-

b-o-r-

t-49

s-ra

50

49

, 399-486. 50 , 69.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

76

, Gabriel:

ungarischer Kirchengeschichte 1895-1945. v. Hase&Koehler Verlag, Mainz 1974.

- ,

739-746. CHADWICK 1998 = CHADWICK, Owen: A History of the Popes 1830-1914. Clarendon Press Oxford, 1998. DENZINGER DENZINGER, Heinrich , Peter:

GERGELY 1999 = GERGELY

-Budapest, 1999.

TOMKA 1993 = TOMKA (szerk.): Az Egyh

17-19- dapest, 1901. HERMANN 1973 = HERMANN

-(Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 1.)

Egyetemi jegyzet. Publicationes Instituti Historici in

Subsidia 3. PPKE BTK TTI 2009.

KAT. LEX. 1998 = MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON(GAS.-

MONDIN 2001 = MONDIN

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Csibi Norbert

77

NYISZTOR 1962 = NYISZTOR

(http://www.ppek.hu/konyvek/Nyisztor_Zoltan_Otven_esz

jegyz -1918).

SALACZ 1974 = SALACZ

1974.

SZINNYEI 1896 = SZINNYEI

- Hyrtl.) Budapest, 1896.

Beke Margit (szerk.):

-31. Esztergom, 1991. 509-512.

-2. sz. Hindy

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)