do án thủy lực 1343

Download do án thủy lực 1343

Post on 25-Jun-2015

695 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

H v tn :V Huy Thinh MSSV: 07138011

LI NI U Trong qu trnh pht trin ca nn kinh t th trng cng vi s ho nhp vi nn kinh t khu vc v quc t, nghnh cng nghip nng chim mt v tr quan trng trong s pht trin ca x hi.T ng ho qu trnh sn xut ngy cng c s dng rng ri vo cc thnh phn kinh t. Bn cnh , cng vi nhng ng dng tin hc to cho qu trnh sn xut pht trin hon thin bng nhng my mc hin i c nng sut cao, cht lng tt v nng sut cao, cht lng tt v chnh xc cao. Trong cc thit b thu lc chim v tr quan trng v khng th thiu dc i vi mt my cng c bi n to ra chnh xc trong qu trnh chuyn ng cng nh thc hin cc chu trnh lm vic ca my theo yu cu mt cch nhanh gn, vn hnh n gin, hn ch c chi ph ch to bo dng v sa cha . So vi cc my p truyn dn bng c kh th my p thu lc c nhng u im ni bt : Kt cu my v cc b phn n gin To c lc p ln v c gi tr thay i tu theo yu cu gia cng D t ng ho trong qu trnh gia cng phng qu ti, s dng c cc chi tit tiu chun Vi s pht trin khng ngng ca khoa hc k thut, my p thu kh lc ngy cng c ci tin v hon thin nhm p ng c nhng yu cu v cng ngh phc tp. Gii thiu chung v h thng thu lc : T nm 1920, truyn ng thu lc c bt u c s dng trong cc my cng c. Lc u h thng thu lc ch yu dng thc hin chuyn ng thng v c cng sut b, v sau cn dng thc hin cc chuyn ng vong trn. Hn nay chuyn ng bng h thng thu lc c s dng rng ri trong hu ht cc nghnh k thut nh tn la, hnh khng, trong cc nghnh c kh nng nghip,

giao thng vn ti ho cht my khai m ...T Trong nghnh c kh ch to my, chuyn ng bng thu lc c th ni c dng rng ri nht. c bit i vi my ct khim loi nh my t hp my iu khin theo chng trnh, ng dy t ng dng rng ri thu lc thc hin cc chuyn ng chy dao, chuyn ng chnh cng nh iu khin cc b phn my. Trong mt s my, th d nh my mi , my trut, hu nh ch dng du p thc hin truyn ng. Trong thi gian gn y du p c dng trong thit b thc hin chuyn ng ng b, trong cc h thng iu khin t ng. Trong qu trnh t ng ho my ct kim loi, cng nh t ng ho nghnh ch to my, truyn ng bng du p, cc c cu t ng bng du p cng c s dng nhiu hn na. 1 Nguyn l hot ng chung ca c cu thu lc : H thng thu lc l hn thng to ra cc chuyn ng nh cht lng, ch yu l du cng nghip. Chuyn ng c thc hin bng cch cung cp cho du mt nng lng di dng th nng ( bm du nn du ti mt p sut nht nh ) sau th nng ca du c bin thnh c nng ( p sut y piston chuyn ng) thc hin cc chuyn ng theo yu cu. H thng thu lc bao gi cng gm c hai phn chnh : c cu bin i nng lng ( bm du, ng c du ) v c cu iu khin chnh gm cc loi van. Ngoi ra cn c mt s thit b khc m bo s lm vic bnh thng ca h thng. C cu bin i nng lng : Bm du l phn du trong h thng thu lc bin c nng thnh th nng v ng nng. Bm du thng nhn truyn ng t cc ng c in v nn du n mt p sut nht nh. ng c du, xilanh truyn lc u c tc dng bin th nng ca du thnh c nng, ngha l bin p sut do bm du thnh cng c kh. - C cu iu khin : Ni lin gia bm du v ng c du hoc xilanh truyn lc l c cu iu khin v iu chnh m bo s lin tc trong qu trnh lm vic. Ngoi ra cn c mt s thit b ph khc nh ng dn, thit b lc du, thit b o lu lng.

A : u im Truyn c cng sut cao v lc ln nh cc c cu tng i n gin hot ng vi tin cy cao i hi t phi chm sc bo dng. iu chnh c vn tc lm vic tinh v v cp, d thc hin t ng ho theo iu kin lm vic hay theo chng trnh cho sn. Kt cu gn nh, v tr ca cc phn t dn v b dn khng l thuc vi nhau, cc b phn ni thng l nhng ng ng d i ch. C kh nng gim khi lng v kch thc nh chn p sut thu lc cao - Nh qun tnh nh ca bm v ng c thu lc, nh tnh chu nn ca du nn c th s dng vn tc cao m khng s b va p mnh nh trong trng hp c kh hay in. - D bin i chuyn ng quay ca ng c thnh chuyn ng tnh tin ca c cu chp hnh . - D theo di v quan st bng p k, k c cc h phc tp, nhiu mch. - T ng ho n gin, k c cc thit b phc tp, bng cch dng cc phn t tiu chun ho. B : Nhc im Mt mt trong ng ng dn v r r bn trong cc phn t, l gim hiu sut v hn ch phm vi s dng. Kh gi c vn tc khng i khi ph ti thay i do tnh nn c ca cht lng v tnh n hi ca ng ng dn. Khi mi khi ng, nhit ca h thng cha n nh, vn tc lm vic thay i do nht ca cht lngthay i 3 -CHN LOI DU S DNG a : Yu cu i vi loi du s dng H thng du p lm vic trong gii hn vn tc, p sut v nhit kh ln. Trong iu kin lm vic nh th, du dng trong h thng du p phi tho mn hng

lot cc yu cu mi c th m bo cho cc c cu lm vic c bnh thng. Da trn nhng kinh nghim thc t, cc yu cu i vi du c th tm tt nh sau : - C kh nng bi trn tt trong khong thay i ln ca nhit v p sut - nht t ph thuc vo nhit - C tnh trung ho ( tnh tr ) vi cc b mt, hn ch c kh nng xm nhp ca kh, nhng d dng tch kh ra. - Phi c nht thch hp ng vi iu kin chn kht v khe h ca cc chi tit di trt nhm m bo r du b nht, cng nh tn tht ma st t nht. - Du cn phi t si bt, t bc hi khi lm vic, t ho tan trong nc v khng kh, du dn nhit tt. - Trong nhng yu cu trn du khong vt c tha mn y nht. Hin nay c rt nhiu loi du ny c ch to vi nhng cht ph gia khc nhau nhm ci thin nhng c tnh nh : nht, bn ho hc v c hc. Trong khi s dng cht lng ca du c nh gi bng nht v bn. b : La chn loi du Trn thc t ngnh cng nghip du m sn xut c rt nhiu loi du khc nhau phc v cho nhng h thng du p c nhng yu cu khc nhau. Do khi thit k h thng du p, vic la chn loi du s dng ph thuc vo rt nhiu yu t v v th kh ra nguyn tc ng nht la chn, m ch da trn nhng nguyn tc tng qut. Nguyn tc chung la chn du l h thng lm vic vi p sut cao cn du c nht cao, v lm vic vi vn tc cao cn du c nht thp. T ta la chn loi du s dng l du k hiu ISO VG 150. 4 - B LC DU Khi lm vic du b nhim bn do cc cht bn t bn ngoi vo, hoc do cht bn trong bn thn du to nn. Nhng cht bn y s lm kt cc khe h, cc tit din chy c kch thc nh trong c cu du p gy nn nhng tr ngi v h hng trong hot ng ca h thng du p.Do trong cc h thng du p u dng nhng b lc du ngn nga cht bn thm nhp vo bn trong cc c cu . B lc thng t ng ht ca bm du. Trng hp cn du tinh khit hn t thm mt b na ca bm v mt ca ra ca h thng du p.

Tu thuc vo kch thc ca cht bn c th lc c, b lc du c cc loi sau : - B lc th : c th lc nhng cht bn c kch thc n 0,1 (mm) - B lc trung bnh : c th lc nhng cht bn c kch thc n 0,01 (mm) - B lc tinh : c th lc nhng cht bn c kch thc n 0,005 (mm) - B lc c bit tinh : c th lc nhng cht bn c kch thc n 0.001 (mm). Trong may cng c thng s dng b lc trung bnh v b lc tinh, b lc c bit tinh c s dng trong phng th nghim. Da vo kt cu ta c th phn bit c cc loi b lc du nh sau : B lc li, b lc l, b lc giy, b lc n b lc nam chm..Ta i xt cc loi thng dng nht. a : B lc li - L b lc du n gin nht, cu to gm c mt khung cng v li bng ng bao quanh. Du t ngoi xuyn qua cc mt li v l vo ng ht. Hnh dng v kch thc ca b lc li rt khc nhau tu thuc vo v tr v cng dng ca b lc. - Do sc cn ca li nn du khi qua b lc b gim p sut, khi tnh ton tn tht p sut c th ly p = 0,3 0,5 (bar) - Li lm b lc dng loi c s l t 3100 17000 trn 1 cm2, vi li c s l 17000 trn 1 cm 2 c th lc c cht bn c kch thc trn 0,05 mm - Nhc im ca b lc li l cht bn d bm vo mt li kh ty ra .Do thng dng lc th, nh lp vo ng ht ca bm. Trng hp ny phi dng b lc tinh ng ra. b : B lc l - B lc l l b lc du dng nhng l thp mng lc du, y l loi c dng s dng rng ri nht trong h thng du p ca my cng c. - Kch thc cht bn c lc ph thuc chiu dy l thp, b dy ny thng l : 0,08; 0,12; 0,20; v 0,3 (mm). - S l thp cn thit s dng ph thuc vo lu lng cn lc, chng c gi tr ln nht l : 1000 1200 (l). Tn tht p sut ln nht p = 4 (bar), lu lng lc c th l 8 100 (lt/ pht)

- B lc l ch yu c dng lc th, u im l khi tch cht bn khng cn dng my v tho b lc ra ngoi. c : B lc giy - nhng h thng du p i hi sch ca du cao, phi dng b lc bng giy hoc bng n, d. Nhng b lc ny c th lc c nhng cht bn c kch thc ln hn 0,005 (mm), c bit c th ch to nhng b lc c th lc cht bn c kch thc ln hn 0,002 (mm). - B lc giy c th ch to vi lu lng Q = 10 120 (lt/pht) vi p sut ln nht Pmax = 210 (bar). Nhc im ca n l chng bn v vic ty sch phc tp hn cc loi trn. d : Tnh ton b lc du - tnh ton b lc du, ngi ta dng cng thc tnh lu lng chy qua li lc. Q= Trong Q = 80 (l/ph) l lu lng qua b lc du. A ( cm2 ) din tch ton b b mt lc. p = p1 + p2 = 0,4 bar l hiu p ca b lc. = 27.10-2 [ poise ] nht ng lc ca du. [ l/ cm2ph ] h s lc, c trng cho lng du chy qua b lc trn n v din tch v thi gian [ l/ cm2ph ]. Gi tr c th tu thuc vo c im ca b lc vi b lc s dng l b lc li ta c = 0,05 [ l/ cm2ph ]. Ta chn b lc du trn c s din tch A c suy ra t cng thc trn. A= Thay s ta c 80 27.10 2 1080 cm 2 0,05 0,4 Q cm 2 A p (lt/ph).

(

)

A=

(

)

My p kim loi : (p Thp A.Phn c kh v tnh ton ca my p kim loi : 1. S lc cu to b phn lm vic :

)

2. Xi lanh p . 1. Xi lanh gi cht p 3.Bn 4. Sn phm .

2.Nguyn l lm vic : Khi ta cp liu vo , 2 xi lanh (2) s gi cht vt t xi lanh (1) bt u cng vic inh hnh ca mnh , ty theo hnh dng khung (3) m ta s c sn phm(4) khc nhau. Kch thc phi : L = 50mm ; H= 2mm

Phn tnh ton thit k :

Ta tm lc q tc dng ln phi lm phi b un cong Chn h ta Oxy v xc nh lc tc dng nh hnh v Vi : EF=GH=IJ=15mm

Momen qun tnh chnh trung tm :

L h ) 50 2 = Ix = (3 3

3

12 12 3 I y = L h = 150 2 =20833,33( mm4 ) 12 12L3 h 1503 2 = 12 12

=33.33( mm 4 )

V biu

M x , Qy

:

Ta c cc phng trnh :

va + vb q EF q GH q IJ = 0

m

A

= q GH (

GH IJ EF + FG) + q IJ ( AB + BI + ) vB AB q EF ( AF + ) =0 2 2 2

Thay s vo :

va +vb = 45 q

vb = 22,5 q

va = 22,5 qvb = 22,5 q va , vb > 0 nn chiu gi s ban u l ng.

Hai lc

Ta chia thanh lm 3 on : on 1-1 :

( 0 z1 50 mm )

Q1 = q ( z1 CE ) y z CE M 1 = q ( z1 CE ) 1 x 2 Vi :1 z1 = 0 ==> Q1 = 17,5q, M x = q153,125 y1 z1 = 50 ==> Q1 = 32,5q, M x = q528,125 y

on 2-2:

( 50 z2 100mm ) 2 Qy = q EF + v A q ( z 2 AG )EF 2 M = q 22 x

+vA 2 z

( q 2 z ) AG 2

z AG 2

Vi :

2 z2 = 50 ==> Qy = 72,5q, M x2 = 939,375q2 2 z2 = 100 ==> Q y = 122,5q, M x = 2014,375q

on 3-3:

3 Qy = q ( z3 JD )

( 0 z3 50mm )

z JD 3 M x = q ( z 3 JD ) 3 2 Vi :3 3 z3 = 0 ==> Qy = 17,5q, M x = 153,125q3 3 z3 = 50 ==> Qy = 32,5q, M x = 528,125q

Ta chn thp c ng su