din culisesle transportului aerian

27
PARTENERIATUL MULTILATERAL COMENIUS DE LA ICAR LA CALATORIILE INTERPLANETARE(2012 – 2014) 12-PM-729-PH-HU DIN CULISELE TRANSPORTULUI AERIAN LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII “SFANTUL APOSTOL ANDREI” PLOIESTI, PRAHOVA

Upload: andreimonica76

Post on 05-Jul-2015

241 views

Category:

Education


5 download

DESCRIPTION

Comenius project activity

TRANSCRIPT

Page 1: Din culisesle transportului aerian

PARTENERIATUL MULTILATERAL COMENIUS”DE LA ICAR LA CALATORIILE INTERPLANETARE”

(2012 – 2014)12-PM-729-PH-HU

DIN CULISELE TRANSPORTULUI AERIAN

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII “SFANTUL APOSTOL ANDREI” PLOIESTI, PRAHOVA

Page 2: Din culisesle transportului aerian

Parteneriatul multilateral Comenius „De la Icar la calatoriileinterplanetare” (12-PM-729-PH-HU) este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene in cadrul Programului de Invatare pe Toata Durata Vietii. Informatiile prezentate reprezintaresponsabilitatea exclusiva a echipei de proiect, iar Comisia Europeana si Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale nu sunt responsabile pentru felul în care este folosit continutul acestor informaţii.

Page 3: Din culisesle transportului aerian

•Directii principale pentru dezvoltarea si modernizarea transporturilor aeriene

• Infrastructura

Page 4: Din culisesle transportului aerian
Page 5: Din culisesle transportului aerian

Apar 5 directii principale pentru dezvoltarea si modernizarea transporturilor aeriene:

productia de echipamente (aeronave si motoare) - se constata o segmentare

a producatorilor, functie de capacitatea de transport.Pentru aeronavele intre 150 si 500 pasageri - Boing (~7000/ an )

Pentru aeronavele de mica capacitate, producatori: M. Britanie, Franta, Germania.

Caracteristica flotei (capacitate si vechime, cu mentiunea: perioada maxima de obolescenta - (uzura fizica + uzura morala) = 14 ani)

Aeroporturi - proprietate, control, operare, cheltuieli de functionar. Datorita cheltuielilor foarte mari, adesea proprietatea este publica sau public - privata, permitand subventionarea unor cheltuieli directe si de conducere a activitatii.

Structura adecvata este de transport pasageri, cargo, mail + magazine duty free (fara taxe vamale), servicii catering, rent a car, etc.

Sistem de navigatie si control aerian - asistarea navelor in aer si la sol, sunt servicii de natura tehnica ce respecta normele stabilite de organizarea internationala a Asociatiei Civile OACI / ICAO.

Page 6: Din culisesle transportului aerian
Page 7: Din culisesle transportului aerian

Transporturile aeriene reprezintă cea mai dinamică forma de transport, evolutiaacestora punându-si putenic amprenta asupra dezvoltarii turismului, atât a celui de plăcere (leisure) cât si a celui de afaceri.

Aceasta evolutie este rezultatul:

dezvoltarii extraordinare a tehnologiei aeronautice si în special dezvoltareaavionului cu reactive ceea ce a făcut zborurile cu avionul să devină:

mai confortabilemai siguremai ieftinepoliticii comerciale a companiilor aeriene concretizate în reducerea tarifelor dezbor si cresterea coeficientului de ocupare a aeronavelor.

introducerea în sistemele charter a aeronavelorapariŃia si dezvoltarea curselor low-cost

Page 8: Din culisesle transportului aerian
Page 9: Din culisesle transportului aerian

INFRASTRUCTURA

Avioanele se clasifica dupA mai multe criterii; dintre acestea distanta de croziera si capacitatea sunt cele maiimportante :

de lung curier – sunt aparate de mare capacitate cu o rază de actiune de 9000-14000 km si o capacitate de 240-569 de locuri, viteza este în medie de 900 km/orăEx. Boeing 747,777, Airbus A 330, A 340 si Mc Donnell-Duglas DC 10de scurt - mediu curier - aparate de mai mică capacitate cu o rază de actiune de 3000-5000 km si o capacitate de 100-200 de personae , au adesea o singură clasă Ex. Boeing 727,737, 757, Airbus A 319, A 321de scurt curier - sunt avioane cu reacŃie sau cu elice cu o distantă de actiunelimitată la 300 km: de ex: ATR 42, ATR 72, Fokker, Dornier+FaurchildCele două tipuri de avioane- Boeing si - Airbus –realizeaza cea mai mare parte a

avioanelor în circulatie (aproximativ 45 % din piaŃă fiecare)

Page 10: Din culisesle transportului aerian
Page 11: Din culisesle transportului aerian

Aeroportul reprezinta totalitatea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor destinate:

servirii călătorilor,

servirii avioanelor pentru decolare si aterizare,

îmbarcării si debarcării calatorilor,

desfăsurarii operatiunilor comerciale,

controlului si conducerii zborului într-o zona delimitată de spatiu,

întretinerii si reparării avioanelor etc.

Page 12: Din culisesle transportului aerian
Page 13: Din culisesle transportului aerian

Aeroporturile cuprind urmatoarele elemente structurale si organizatorice:

A. AERODROMUL

B. AEROGARA (terminal)

C. ATELIERELE;

D.TURNUL DE CONTROL;

E. HANGARELE;

F. INSTALATII SOCIALE;

G. ECHIPAMENTELE si UTILAJELE pentru SERVIRE TEHNICA.

Page 14: Din culisesle transportului aerian

A. AERODROMULreprezinta suprafata de teren special amenajat care serveste la decolarea siaterizarea avioanelor, la rularea, stationarea si servirea lor tehnica.

Aerodromul are urmatoarele parti componente:

Piste de decolare si aterizare (suprafata de manevra); este echipata pentruasigurarea decolarii si aterizarii avioanelor doar pe doua directii opuse; aerodromul are mai multe piste, una din ele fiind principala, iar celelalte fiindsecundare si dispuse diferit;

Platforme de incarcare si descarcare marfuri;

Platforme de imbarcare si debarcare calatori(suprafata de traffic);

Cai de rulare a avioanelor, intre piste si platforme(bretele);

Page 15: Din culisesle transportului aerian
Page 16: Din culisesle transportului aerian

B. AEROGARA(TERMINAL)punctul de concentrare al traficului,

a pregatirii expedierii calatorilor si marfurilor,

al finalizarii transportului aerian.

Aerogara include:

sediul birourilor companiilor aeriene si al serviciilor acestora, în cadrulacesteia fiind

amenajate spatii pentru servirea călătorilor si a publicului.

aerogara de marfuri formată din depozitele de marfuri si din compartimentele

Page 17: Din culisesle transportului aerian

AMPLASAREA AEROPORTURILORAeroporturile se pot afla:

în proprietatea statului, a autoritatilor locale sau privata

în multe cazuri responsabilitatea functionarii aeroportului este împărŃităîntre:

autoritatile locale si centrale (ex. Germania);

autoritatile locale si intreprinderi private. (ex. Milano).

Importanta proprietarului consta în faptul ca, acolo unde controlul e detinutsectorul public, este posibil ca o parte a costurilor directe sa fie eliminate de pelista cheltuielilor, iar cifrele care reflecta performantele sa fie imbunatatite .

Page 18: Din culisesle transportului aerian

Functiile aeroportuluiasigură servicii si facilităti operationale :asigurarea siguratei aeronavelor si a utilizatorilor aeroportului:serviciile de control ale traficului aerian - facilitează apropierea si aterizarea

avioanelorserviciile meteorologicetelecomunicatiilepolitia si securitateaserviciile de ambulantă si pompieri (inclusiv căutarea si salvarea)întretinerea pistelor si a clădirilorasigura servicii de handling:

serviciile asociate cu aeronavelecurătirea, aprovizionarera cu combustibil, energie si procesare bagajelor simărfurilor- servicii legate de traficdestinate procesării pasagerilor, bagajelor si mărfurilor în cadrul terminalelor si îninteriorul aeronavei

Page 19: Din culisesle transportului aerian
Page 20: Din culisesle transportului aerian

asigura desfăsurarea unor activitati comerciale - sunt realizate de concesionari -specialisti îndiferite domenii în schimbul unor taxe de concesioanare:

In functie de mărimea aeroportului acestea variază de la

magazinele duty free

catering

restaurante

parcări pentru masini

agenŃii de închiriere, bănci hoteluri

Page 21: Din culisesle transportului aerian

Navigatia aeriana si serviciile de control a traficuluivizeaza:

Serviciile tehnice care se asigură la sol constau în asistarea si controlul avionuluiaflat în aer sau în momentul decolarii / aterizarii.

Controlul traficului aerian – care are menirea de a:

ghida avioanele la intrarea si iesirea de pe aeroport,

de a oferi pilotilor informatii cu privind conditiile de sol, viteza vântului, conditii de înnorare,

de a oferi instructiuni privind înălŃimea si directia de urmat si au responsabilitate

deplina asupra tuturor zborurilor care se desfasoara intr-o zona geografica foartebine delimitata.

Conventii si institutii internationale privind transportul aerian

transporturi interne, se organizează si se derulează în conformitate cu

legislatia internă natională;

transporturi internationale, se organizează si se derulează în baza unor

conventii guvernamentale internationale sub egida Organizatiei Aviatiei Civile

Internationale (ICAO/OACI) ca organism specializat al ONU.

Page 22: Din culisesle transportului aerian
Page 23: Din culisesle transportului aerian

Icao(organizatia aviatiei civile internationale)Organizatie interguvernamentală, instituită prin Conventia de la Chicago, din

07 dec 1944,o are ca misiune principală elaborarea de norme, practicirecomandate si

proceduri internaŃionale în domeniile tehnice ale aviaŃiei civile, precum sipromovarea masurilor de securitate aeriană. Membríi sunt statele lumii.

Page 24: Din culisesle transportului aerian
Page 25: Din culisesle transportului aerian

iata(asociatia internationala de transport AERIAN)Asociatie mondială a companiilor aeriene de transport aerian regulat, fondată în1919

si reorganizată la 18 dec 1945;

are ca misiune principală promovarea transportului aerian sigur, regulat si

economic / eficient, printr-o largă cooperare între companiile de transport aeriene

internationale ale diferitelor tări .

Organizatie profesională non-profit care se ocupa cu reglementarea transportului

aerian civil international :

Standarde tehnice, proceduri de rezervari, compatibilitate a procedurilor si criteriilor de măsurare, tarife de zbor, …

In total 249 companii aeriene membre, respectiv 94% din zborurile regulate pe plan

international.

Total pasageri în 2006: 1,58 miliarde

Rulaj total în 2006 de 247 miliarde USD

Page 26: Din culisesle transportului aerian

WACRA(WORLDWIDE AIRLINES CUSTUMER RELATIONS ASSOCIATION)organizatie nonprofit fondată în 1946 ale cărei principale reglementări vizeazădomeniul standardului calitătii serviciilor

încurajează toti membri să atingă cele mai înalte standarde în relaiile cu

publicul

promovează interactiunea si schimbul de informatii între companiile aeriene

Page 27: Din culisesle transportului aerian