devlet desteklerİ · web viewyurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya...

of 27/27
Baver AYDIN - Uzman DEVLET DESTEKLE Ekonomi Bakanlığı KOSGEB Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İŞKUR

Post on 03-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DEVLET DESTEKLERİ

T. C.

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Baver AYDIN - Uzman

(DEVLET DESTEKLERİEkonomi BakanlığıKOSGEBBilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıİŞKUR)

İçindekiler1EKONOMİ BAKANLIĞI31.1Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi31.2Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Yardımlar41.3Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği51.4Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi51.5Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi51.6Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi61.7Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi61.8Tasarım Desteği71.9Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®'Nin Desteklenmesi71.10İstihdam Yardımı101.11Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi102KOSGEB112.1KOBİ Proje Destek Programı112.2Tematik Proje Destek Programı112.3İşbirliği Güçbirliği Destek Programı112.4AR-GE, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı122.5Genel Destek Programı132.6Girişimcilik Destek Programı132.7Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı152.8Kredi Faizi Desteği152.9KOSGEB Laboratuar Hizmetleri153BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI163.1Teknogirişim Sermayesi Desteği163.2Planlı Sanayinin Temeli OSB ve KSS'lere Destek163.3Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Sağlanan Destek Ve Muafiyetler163.4SAN-TEZ Programı173.5AR-GE Merkezleri174İŞKUR DESTEKLERİ184.1İstihdam Teşvikleri184.2İşbaşı Eğitim Programı184.3Mesleki Eğitim Kursları184.4Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi19

EKONOMİ BAKANLIĞIDöviz kazandırıcı Hizmet Ticaretinin DesteklenmesiDesteğin Amacı: Döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü artırmak. Kimler Faydalanabilir: Sağlık turizmi, bilişim, film sektörü şirketleri, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları ile işbirliği kuruluşları. DESTEKAMACIMiktarı(Şirket, Kurum, Kuruluş - İşbirliği Kuruluşu)Pazara GirişSektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler% 60 100.000 $ % 70 300.000 $Yurt Dışı TanıtımYurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri% 50- 300.000 $% 70 - 500.000 $Yurtdışı Birim(Film Hariç)Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır% 60 - 200.000 $% 70 - 300.000 $Belgelendirme(Film ve Eğitim Hariç)Uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderleri% 50 - 50.000 $Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti(Eğitim Hariç)Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri% 70 - 150.000 $Danışmanlık(İşbirliği Kuruluşları ve Eğitim Hariç)Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler% 50 - 200.000 $

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Yardımlar Kimler Faydalanabilir: Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri ve işbirliği Kuruluşları.DESTEKMİKTARIYurtdışı Ofis (Teknik Müşavirlik Firmaları)Kira: % 50 - 40.000 $İstihdam : % 50 - 60.000/36.000Danışmanlık: % 50- 30.000 $Reklam Tanıtım ve Pazarlama (Teknik Müşavirlik Şirketleri ve Sektörel Kuruluşlar)% 50 - 75.000 $ (Yıllık)Pazar Araştırması (Teknik Müşavirlik Şirketleri)% 70 - 7.500 $ (kişi başı, en fazla 2 kişi)Fuar Organizasyonu (Sektörel Kuruluşlar ve Fuarcılık Şirketleri)Reklam: % 70 - 75.000 $Kira, altyapı: % 70 - 100.000 $Katılımcı: En fazla 5 kişi - 20.000 $Uluslararası Fuar Katılım (Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.)% 50 - 15.000 $ (fuar başına)(Stand kirası, ulaşım, konaklama)İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar.Seminer ve Konferans Organizasyonu(Sektörel Kuruluşlar)Reklam: % 70 - 75.000 $Kira, altyapı: % 70 - 100.000 $Katılımcı: En fazla 5 kişi - 20.000 $Uluslararası Seminer ve Konferans Katılım (Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar)% 50 - 5.000 $ (En fazla 2 şirket çalışanı)Yurt dışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferanslarMüteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Heyet (Sektörel Kuruluşların organizasyonunda; Sektörel Kuruluşlar, Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri)% 50 - 150.000 $ (program başına)Yurtdışı Teknoloji Desteği(Sektörel Kuruluşlar ve Teknik Müşavirlik Şirketleri.)% 50 - 50.000 $ (Uluslararası standardizasyon kuruluşlarının sitelerine üyelik ve standart dokümanları satın alım giderleri)Yurtdışı Eğitim Desteği(Teknik Müşavirlik Şirketleri) Ulaşım, Konaklama EğitimHedef Pazarlarda Fizibilite Etüdü ve Nazım Plan(Teknik Müşavirlik Şirketleri.)% 50 - 300.000 $ (hakediş bedelleri desteklenir)Sözleşme Desteği(Teknik Müşavirlik Şirketleri.)% 20 - 300.000 $ (hakediş bedelleri desteklenir)

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş DesteğiKimler Faydalanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlara verilen pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekleri kapsar.DESTEKMİKTARIYurtdışı Pazar Araştırması(Sınai / Ticari şirketler)% 70 - 7.500 (kişi başı, en fazla 2 kişinin)Yurtdışı Pazarlar İle İlgili Rapor Desteği(Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları)% 60 - 200.000 $ (şirketler)% 75 - 200.000 $ (İşbirliği Kuruluşları)Şirket Satınalmaya Yönelik Danışmanlık (Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları)% 60 - 200.000 $ (şirketler)% 75 - 200.000 $ (İşbirliği Kuruluşları)Sektörel Ticaret Heyeti Desteği(İşbirliği Kuruluşları)% 50 - 150.000 $ (Ulaşım Konaklama Tanıtım, Organizasyon)Alım Heyeti (İşbirliği Kuruluşları)% 50 - 150.000 $ (Ulaşım Konaklama Tanıtım, Organizasyon)E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği(Sınai / Ticari şirketler)% 70 - 10.000 $

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Kimler Faydalanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları.Destek Kapsamı: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri göz önüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir.Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin DesteklenmesiKimler Faydalanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

DESTEKMİKTARIİhtiyaç Analizi(İşbirliği Kuruluşu)% 75 - 400.000 $İstihdam(İşbirliği Kuruluşu)Proje organizasyonu ve koordinasyonun sağlanması için 2 Personel - % 75Eğitim ve Danışmanlık(İşbirliği Kuruluşu)% 75 - 400.000 $Yurtdışı Pazarlama Programı ve Alım Heyeti(İşbirliği Kuruluşu)% 75 - 150.000 $ (Pazarlama Programı),% 75 - 100.000 $ (Alım Heyeti)Şirketler için Bireysel Danışmanlık(Şirketler)% 75 - 50.000 $ (Proje bazlı desteğe Katılan Firmalar faydalanabilir)

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin DesteklenmesiKimler Faydalanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği KuruluşlarıDESTEKMİKTARIBirim Kira Giderlerinin Desteklenmesi% 60 - 120.000 $ (yıllık, Sınai ve Ticari şirketler için Mağaza)% 60 - 100.000 $ (yıllık, , Sınai ve Ticari şirketler için Ofis, showroom,depo, reyon)% 50 - 100.000 $ (yıllık, Ticari Şirketler için Mağaza)% 50 - 75.000 $ (yıllık, , Ticari şirketler için Ofis, showroom,depo, reyon)Yurtdışına Yönelik Tanıtım Faaliyetleri(Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca)% 60 - 150.000 $Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetleri% 50 - 50.000 $

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının DesteklenmesiDestek Kapsamı: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar organizasyonlarına iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının farklı miktar ve oranlarda desteklenmesini kapsar.Tasarım DesteğiKimler Faydalanabilir: Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birlikleri.DESTEKMİKTARITasarımcı Şirketlerinin DesteklenmesiReklam Tanıtım : % 50 - 300.000 $/yılYurtdışı Birim :Demirbaş : % 50 - 100.000 $/yılKira : % 50 - 200.000 $/yılPatent Marka Tescil: % 50 - 50.000 $/yılİstihdam : % 50 - 50.000 $/yılKurumsal Kimlik Oluşturulması: % 50 - 200.000 $/yılTasarım Ofislerinin DesteklenmesiReklam Tanıtım : % 50 - 150.000 $/yılYurtdışı Birim :Demirbaş : % 50 - 50.000 $/yılKira : % 50 - 100.000 $/yılPatent Marka Tescil: %50 - 50.000 $/yılİstihdam : % 50 - 50.000 $/yılKurumsal Kimlik Oluşturulması: % 50 - 200.000 $/yılBirlik, Tasarım Dernek - Birliklerinin DesteklenmesiTanıtım, Pazarlama : % 50 - 300.000 $/yılYarışmalarda dereceye girenler için:Yurtdışı eğitim giderleri ve aylık 1.500 $ yaşam giderleri (2 yıl sürece)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®'nin DesteklenmesiDestek Kapsamı: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre desteklenmesidir.Turquality desteği geniş kapsamlı ve yüksek miktarlı olup bakanlığın belirlediği kriterlere uyan üst düzey firmaların desteklenmesi söz konusudur.

DESTEK TÜRÜDESTEK ORANIÜST LİMİTPatent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri% 50-Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyumsağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri% 50-TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri% 50Aynı Anda En Fazla 5 TasarımcıStratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen tanıtım,reklam ve pazarlama faaliyetlerine [görsel ve yazılı tanıtım, gösteri (show), defile, fuar katılımı, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, internet sitesi tasarımı, basın-halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama (direct mailing), çağrı merkezi hizmeti satın alınması,vb.)] ilişkin harcamaları% 50-Fuar Katlımı (Fuar katılımı kapsamındaki giderlerin desteklenebilmesi için EK-11’deyer alan formun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından doldurulması gerekmektedir. Anılan formun doldurulmasını teminen fuar tarihinden asgari 7 gün önce ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne yazılı başvuru yapılır. Fuar başlangıç tarihine 7 günden az zaman kala yapılan başvuruların yerinde incelenmesi hususu Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından değerlendirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği EK-11’de yer alan formu düzenledikten sonra şirketler için ilgili Birliğe, Kuruluşlar için ise Bakanlığa intikal ettirerek söz konusu formun düzenlendiğine dair şirkete veya Kuruluşa yazı gönderir. Başvuru dosyasının basılı örneği ile otomasyon sisteminde oluşturulan elektronik dosyaya, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından gönderilen EK-11 formunun düzenlendiğine dair yazı eklenir.)% 50Fuardan asgari 7 gün önce ilgili Ticaret Müşavirliği'ne başvuru gereklidir.Fuar katılım limiti yoktur.olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/lokanta/kafeye ilişkin brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri% 50Aynı Anda En Fazla 50 MağazaStratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/lokanta/kafeye ilişkin kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri% 50Mağaza Başına Toplamda 200.000 $Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom) / büyük mağazalar(department store) / marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe(shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri% 50-İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ilen farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom) / büyük mağazalar(department store) / marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe(shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri% 50Birim Başına Toplamda En Fazla 200.000 $İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için, kira giderleri, kurulum/dekorasyon harcamaları% 505 Yıllık Destek Süresince En Fazla 100 MağazaMağaza Başına 2 YılVe Yıllık200.000 $ Kira--------Mağaza BaşınaEn Fazla 100.000 $DekorasyonKurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi,uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, Bilgisayarlı Tasarım (CAD),Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları,% 501. GRUP Limitsiz2. GRUP Yıllık 250.000 $3. GRUPYıllık 100.000 $

İstihdam YardımıKimler Faydalanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz şirketler. DESTEKMİKTARIYöneticinin Brüt Maaşı% 75 - 18.000 $ (Azami 1 yönetici 1 yıl)Elemanların Brüt Maaşı% 75 - 9.000 $ (Azami 2 eleman 1 yıl)

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının DesteklenmesiKimler Faydalanabilir: Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörler.DESTEKMİKTARIYurtdışı tanıtım faaliyetleri % 50 - 25.000 $Önemli alıcıların ulaşım giderleri % 50 - 15.000 $Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri % 50 - 5.000 $

KOSGEB KOBİ Proje Destek ProgramıDestek Kapsamı: İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir (Program şuan için durdurulmuştur).Program SüresiProje SüresiDestek Üst LimitiProje Destek Oranı3 Yıl6-24 ay(+12 ay)150.000 TL1. ve 2. Bölgelerde % 503., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 60

Tematik Proje Destek ProgramıDestek Kapsamı: Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, sarf malzemesi giderleri, hizmet alım giderleri, genel idari giderler desteklenmektedir.Çağrı Esaslı Tematik ProgramMeslek Kuruluşu Proje Destek ProgramıBaşvuru YapabileceklerKOBİ’ler ve Meslek KuruluşlarıMeslek KuruluşlarıProgram SüresiProje Teklif Çağrısında Belirlenir36 AyProje Süresi24 Ay (+12 Ay)Destek Oranı1. ve 2. Bölgede % 503., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60Destek TürüGeri ÖdemesizDestek Üst Limiti150.000 TL

İşbirliği Güçbirliği Destek ProgramıDestek Kapsamı: En az 5 işletmenin bir araya gelerek ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat ve hizmet sunumuna ilişkin projeleri desteklenirProje SüresiDestek Üst LimitiProje Destek Oranı6-24 ay (+ 12 ay)750.000 TL250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)1. ve 2. Bölgelerde %50 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek ProgramıDestek Kapsamı: Yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin, tekno-girişimcilerin desteklenerek AR-GE ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulanması.Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek ProgramıDestek Üst Limiti(TL)DESTEK ORANI (%)Ar-Ge ve İnovasyon Programı  İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmazKira Desteği12.00075Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği100.00075Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)200.00075Personel Gideri Desteği100.00075Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100Proje Geliştirme  DesteğiProje Danışmanlık Desteği25.00075Eğitim Desteği5.000Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000Proje Tanıtım Desteği5.000Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği15.000Test, Analiz, Belgelendirme Desteği25.000Endüstriyel Uygulama Programı  Kira Desteği18.00075Personel Gideri Desteği100.00075Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği150.00075Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)200.00075Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir

Genel Destek ProgramıDestek Kapsamı: Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de KOSGEB desteklerinden faydalanması.GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDESTEK ÜST LİMİTİ(TL)DESTEK ORANI1. ve 2. Bölgeler3., 4., 5. ve 6. BölgelerYurt İçi Fuar Desteği30.000%50%60Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000Tanıtım Desteği10.000Eşleştirme Desteği15.000Bağımsız Denetim Desteği10.000Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000Danışmanlık Desteği15.000Eğitim Desteği10.000Enerji Verimliliği Desteği30.000Tasarım Desteği15.000Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000Belgelendirme Desteği10.000Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000

Girişimcilik Destek ProgramıDestek Kapsamı: Küçük ve orta Ölçekli İşletmeler, girişimciler ve işletici kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezini yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik) uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ve İş Planı ödülü ile desteklenmektedir.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi: Girişimcilerin kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacı ile 24 saati atölye çalışmalarından oluşan 70 saatlik genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.Yeni Girişimci Desteği: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni, KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı, Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,İŞGEM’de yer alan işletmelere yöneliktir.DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)DESTEK ORANI (%) (3., 4., 5. ve 6. Bölge)İşletme Kuruluş DesteğiGeri Ödemesiz3.00060Kadın Girişimci ve Özürlü Girişimciye %70 uygulanır.70Kadın Girişimci ve Özürlü Girişimciye %80 uygulanır.Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği15.000İşletme Giderleri Desteği12.000Sabit Yatırım DesteğiGeri Ödemeli70.000

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği: Belediyelere, Üniversitelere, Özel İdarelere, Kalkınma Birliklerine, Meslek Kuruluşlarına, Kar amacı gütmeyen Kooperatiflere İŞGEM kuruluş ve işletme giderlerini karşılamak üzere verilen destektir.Destek Unsuru Üst Limiti (TL)Destek Oranı  (%) (1. ve 2. bölge)Destek Oranı (%) (3.,4.,5. ve 6. bölge)İŞGEM Kuruluş Desteği

- Bina Tadilatı- Mobilya Donanım- İŞGEM YönetimGeri ödemesiz750.000(600.000125.00025.000)6070İŞGEM İşletme Desteği 

- Personel- Eğitim, Danışmanlık- Küçük Tadilat100.000(30.00050.00020.000)6070

İş Planı Ödülü: İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.Üniversite tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. İş planları ilk üç dereceye girmiş öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile:Birinciye: 15.000 TLİkinciye 10.000 TLÜçüncüye 5.000 TL ödül verilir.Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek ProgramıDestek Kapsamı: KOBİ'lerin Borsa İstanbul'da işlem görmesinin sağlanmasına yönelik bir destektir.Destek UnsurlarıDestek ÖdemesiÜst Limiti (TL)Oranı (%)Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli(azami 2 yıl)60.00075Bağımsız denetim hizmeti bedeli20.00075SPK kurul kaydına alma ücreti10.000100Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücretiMerkezi Kayıt Kuruluşu masrafıAracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu10.00075

Kredi Faizi DesteğiKOBİ'lere yönelik olarak, kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.KOSGEB Laboratuar HizmetleriDüşük ücret uygulaması ile 9 ildeki 11 adet laboratuarda teknik destek ve bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Ayrıca KOSGEB’in bir iştiraki olan ESİM Test Hizmetleri A.Ş. (www.esim.com.tr) ev aletleri, ısıtıcılar ve soğutucular gibi cihazların testlerini yapmakta olup, TS EN ISO/IEC 17025:2005 konusunda TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Teknogirişim Sermayesi DesteğiDestek Kapsamı: Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir.DESTEKMİKTARIMakina, donanım, yazılım ve yayın giderleriSarf malzemesi giderleriPersonel giderleriHizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin % 20'sini geçemez)Genel işletme giderleri100.000,00 TL ( 1 yıl süreyle)

Planlı Sanayinin Temeli OSB ve KSS'lere DestekOSB ve KSS altyapıları düşük faizli krediler ile destelenmektedir.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Sağlanan Destek ve MuafiyetlerFAYDALANICIDESTEKYönetici ŞirketlereBölgelerin kurulması için gerekli alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla bütçe imkânları ölçüsünde Bakanlık tarafından karşılanabilirKanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaf tutulmaktadır.Kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazancı 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmamaktadır.Bedelsiz irtifak hakkıGirişimcilere2023 yılına kadar Gelir ve Kurumlar vergisi muafiyeti.Sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır.Çalışanların sigorta primi işveren hissesinin %50’si desteklenmektedir.Öğretim ÜyelerineBölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedirler.

SAN-TEZ ProgramıDestek Kapsamı: Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.Projelere Sağlanan Destek Oranı: Desteklenmesine karar verilen San-Tez projesinin toplam bütçesinin %75’i Bakanlıkça teminatsız ve hibe olarak karşılanmakta olup, toplam proje bedelinin %25’inin proje ortağı kuruluş tarafından dönemler halinde nakdi olarak karşılanması beklenmektedir.AR-GE MerkezleriDestek Kapsamı: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan Ar-Ge Merkezlerine sağlanan desteklerdir.DESTEKMİKTARAr-Ge İndirimi Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.Sigorta Primi Desteği Sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.Damga Vergisi İstisnası Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

İŞKUR DESTEKLERİİstihdam Teşvikleri 31.12.2015 tarihine kadar işe alınanlardan sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırılanların sigorta primleri işveren hisseleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.18 Yaşından Büyük Kadınlar18-29 Yaş Erkekler29 Yaşından Büyük ErkeklerMesleki yeterlik belgesine sahip48 ay48 ay24 ayİŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ayMesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin36 ay36 ay24 ayHiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların24 ay24 ay----5510 sayılı Kanun kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra (01.03.2011-31.11.2015) mesleki belge veya niteliğe sahip olanların12 ay12 ay12 ay

Ayrıca 18 yaşından büyüklerden yukarıdaki kapsama girmeyenlerin Türkiye Iş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde destek 6 ay süre ile uygulanmaktadır.İşbaşı Eğitim ProgramıEn az 2 çalışanı olan tüzel kişilikli özel işyerlerinde düzenlenebilir.İşverenin işyerindeki işçinin %10'u kadar yeni işçi alması halinde verilir.Günlük en az 5 en fazla 8 Saat olmak üzere haftalık 45 saat,toplam 6 aydan fazla olmayacaktır.Katılımcılara günlük 25 TL ödeme yapılmakta ve genel sağlık sigortaları karşılanmaktadır.Mesleki Eğitim KurslarıTürkiye İş Kurumu (İŞKUR), maksimum 6 ay süreyle mesleki eğitim projelerini destekleyebilmektedir.İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarına katılanların en az %50 si en az 120 gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır.Kursiyerlere günlük 20 TL ödeme yapılmaktadır.Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.Eğitmenin ücreti, elektrik ve su faturaları gibi program masrafları işverene kısmi olarak İŞKUR tarafından ödenmektedir.Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 ProjesiProjede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı-Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yer almaktadır.

· Eğitim süresi, teorik eğitim 3 ay ve işbaşı (staj) eğitimi de 3 ay olmak üzere toplam en fazla 6 aydır.

· Teorik eğitim süresince kursiyerlere 20,00 TL/ gün, işbaşı eğitim süresince 25 TL/ gün İŞKUR tarafından ödenmektedir.

· Kurslar boyunca, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta prim giderleri ödenmekte ve “Genel Sağlık Sigortası” yaptırılmaktadır

· İstihdam sağlanması halinde 18-29 yaş arası erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar için 42 ay,30 yaş üstü erkekler için 30 ay süreyle sigorta primi işveren payı kamu kaynaklarından karşılanmaktadır.

Sayfa 19 / 20