de gids. · pdf file tienjarig register op de gids 1907-1916. i. systematisch register. 11....

Click here to load reader

Post on 27-Sep-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DE GIDS. ..... ----

  TI E NJ AR I G REGISTER.

  1907-1916.

  I. SYSTEMATISCH REGISTER.

  11. ALPHABETISCH REGISTER, GERANGSCHIKT NAAR DE

  NAMEN DER AUTEURS.

  111. ALPHABETISCH REGISTER DER BEHANDELDE WERKEN.

  • •

  AMSTERDAM. P. N. VAN KAMPEN & ZOON.

  1917.

 • TIENJARIG REGISTER.

  1907-1916.

 • TIENJARIG REGISTER OP

  DE GIDS

  1907-1916.

  I. SYSTEMATISCH REGISTER.

  11. ALPHABETISCH REGISTER, GERANGSCHIKT NAAR DE

  NAMEN DER AUTEURS.

  111. ALPHABETISCH REGISTER DER BEHANDELDE WERKEN.

  AMSTERDAM, P. N. VAN KAMPEN & ZOON.

  1917.

 • VOORBERICHT.

  Ook dit nieuwe Register op De Gids is geheel op dezelfde wijze bewerkt als de vroegere Tienjarige Registers.

  Een lijst van Redacteuren, vanaf de oprichting, zooals opgenomen in het Tienjarig Register 1897-1906, vindt men hieronder, herdrukt en aangevuld tot heden.

  LIJST VAN REDACTEUREN VAN DE GIDS

  VAN 1837 TOT 1917.

  E. J. POTGIETER . . . .. . . . . . . . . . ...... . .. 1837-1865 MR. C. P. E. ROBIDÉ VAN DER AA.... 1837-1837 DR. R. C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 1838--1844 MR. W. J. C. VAN HASSELT............ 1838-1845 DR. J. VAN GEUNS..................... 1838-1849 DR. H. POL............................. 1840-1845 J. F. OLTMANS......................... 1841-1843 DR. B. TER HAAR...................... 1843-1845 DR. P. J. VETH ......................... 1844-1876 MR. G. DE CLERCQ.................... 1846-1849 DR. G. E. VOOR HELM SCHNEEVOOGT 1846-1871 MR. S. VISSERING " ....... 1847-1849 en 1865-1876 DR. H. C. MILLIES . .................... 1848-1850 DR. HENRY RIEHM..................... 1849-1852 DR. F. A. W. MIQUEL. ................. 1849-1851 MR. J. HEEMSKERK Bz. ................ 1850-1853 H. J. SCHIMMEL ........................ 1851-1867

 • VI VOORBERICHT.

  DR.J. VAN GILSE ..................... 1852-1859 JOH. C. ZIMMERMAN ....... ......... .. 1852-1876 P. N. MULLER.......................... 1854-1881 MR. P. A. S. VAN LIMBURG BROUWER 1854-1865 MR. H. P. G. QUACK................... 1863-1894 MR. J. T. BUYS . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1863-1893 DR. C. A. ENGELBREGT................ 1863-1864 CD. BUSKEN HUET..................... 1863-1865 DR. R. J. FRUIN . ....................... 1865-1875 MR. j. A. SILLEM . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . 1871-1894 CHARLES BOlSSEVAIN ...... , . . . . . . . . . 1872-1888 MR. W. H. DE BEAUFORT. ............. 1876-1894 MR. J N. VAN HALL................... 1880-1915 J. H. HOOYER.......................... 1881-1892 C. HONIGH............................ 1881-1892 MR. W. VAN DER VLUGT.............. 1886-1892 DR. A. G. VAN HAMEL................. 1887-1906 DR. W. G. C. 'BYVANCK ............... , 1893-1905 DR. A. A. W. HUBRECHT. ............. 1893-1913 MR. P. W. A. CORT VAN DER LINDEN. 1894~1897 LOUIS COUPERUS ......... .... ... ..... 1894-1896 MR. W. L. P. A. MOLENGRAAFF........ 1897-1912 DR. G. KALFF........................... 1897-1900 R. P. J. TUTEIN NOLTHENIUS......... 1897- MR. C. TH. VAN DEVENTER............ 1901-1915 DR. H. T. COLENBRANDER . . .. .. . .. . . . 1906- JOH. DE MEESTER..................... 1908- MR. D. VAN BLOM..................... 1913-- DR. CH. M. VAN DEVENTER. . . . .. . . . . . 1915- 1915 DR. JAN VETH . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915- DR. J. HUIZINGA. ...................... 1916- DR. J. P. KUENEN...................... 1916-

  AMSTERDAM, Januari 1917.

  P. N. VAN KAMPEN & ZOON.

 • IN HOU D.

  J.

  Systematisch Register, 1907-1916.

  LETTERKUNDE. Gedichten ......................................... " . .. Blz. Drama ......................•.......•................. Verhalen en Schetsen ............•.....................

  LETTERKUNDIGE GESCHIEDENIS EN KRITIEK. Algemeen. Oostersche en Grieksche letteren .....•....... Nieuwe letterkunde in het algemeen. " •..•............. ltaliaansche en Spaansche letterkunde ..............•...• Fransche letterkunde .................................. . Duitsche letterkunde ............•........•............• Engelsche en Amerikaansche letterkunde ............... . Scandinavische en Russische letterkunde ................ . Nederlandsche letterkunde

  Algemeene en vóór de negentiende eeuw ............ . Nieuwere Nederlandsche letterkunde.

  In het algemeen (Proza en Poëzie); karakteristiek van schrijvers en dichters ....•.................•.....

  Gedichten ..............•..•..................•... Drama. Beoordeelingen .........•.................•. Proza ............•........................ , ...... . Almanakken, tijdschriften •.•..•............•........

  KUNST. Teeken· en Schilderkunst, enz .....•..................... Toonkunst, Dramatische kunst ..............•...........

  ONDERWIJS EN OPVOEDING. In het algemeen en Lager Onderwijs .............•...... Middelbaar en Hooger Onderwijs. '" .............•.....

  TAALKUNDE .....•.........................•..........•. WIjSBEGEERTE ..................•...................•.. GODSDIENSTWETENSCHAP.

  In het algemeen; niet Christelijke godsdiensten ...... _ ... . Israël; Christendom; Kerkgeschiedenis .................. .

  " "

  " " "

  " "

  " " " " "

  "

  " " "

  " "

  5 ti

  10 I1 12 12 15 16 17

  18

  19 23 26 26 33

  34 37

  40 41 44 46

  48 48

 • VIII INHOUD.

  ST AATSWETENSCHAPPEN. Staatkunde.

  Algemeen en buitenland .....•.•..•...............•. Nederland en zijne koloniën •........•..•...........

  Staathuishoudkunde .....•..........•.•.............•... RECHTSGELEERDHEID ..........•.... " " .............. . KRIJGSWEZEN, ZEEWEZEN ............................ . HANDEL, NIJVERHEID, WATERSTAAT ................. . NA TUUR WETENSCHAP ......•••......................•. GENEESKUNDE. GEZONDHEIDSLEER .................. . GESCHIEDENIS.

  Algemeen. Oude volken ...............•........•.•....• Nieuwere tijd ..................................•.....• Nederland ....•.........•.....•....................... De Nederlanders in andere werelddeelen ......•..........

  LAND· EN VOLKENKUNDE. In het algemeen .........••..............••............ Europa .......................................•...•.• Azië, Afrika, Amerika ...............•..•............... Nederland en zijne koloniën ........................... .

  GENERALlA. BOEKWEZEN ............•...•.......•...•

  11.

  Alphabetisch Register, 1907-1916.

  Blz. 50

  " 51

  " 53 58

  " 60

  " 61

  " 62

  " 65

  " 66

  " 66

  " 67

  " 70

  " 71

  " 71

  " 72

  " 73

  " 75

  Gerangschikt naar de namen der auteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . • .. Blz. 76 Anonymen ..•.................•........................... "I IS

  111.

  Alphabetisch Register der behandelde werken,

  1907-1916. Blz. 119

 • LE TTER KV N D E.

  GEDICHTEN.

  Verzen. - Hélène Lapidoth-Swarth. 1907 I 54, 397. 1908 I 456. 1909 11 1. 1910 I 38. III 21. 1911 11 39. 1912 I 90. 11 78. 1913 III 151.

  Sonnetten. - Hélène Lapidoth-Swarth. 1907 IV 288. 1908 IV 45. 1909 IV 53. 1910 11 20. IV 1. 1911 I 125. III 70. IV 147. 1912 111 46. 1913 I 116. 11 104.

  Verzen. - P. C. Boutens. 1907 11 1. 1911 IV 79, 261. Roemeensche volksliederen en balladen, naar fransch proza van

  Hélène Vacaresco - Hélène Lapidoth-Swarth. 1907 11 134. Lente-sonnetten. - Hélène Lapidoth-Swarth. 1907 11 193. Mei. - J. Walch. 1907 11 518. Lente- en Zomerverzen. - Hélène Lapidoth-Swarth. 1907 III 37. Dansen. - Hélène Lapidoth-Swarth. 1907 III 423. Drie gedichten. - P. C. Boutens. 1907 IV 96. Strofen, geschreven na een wandeling naar den waterval van

  den Sinichbach. - P. C. Boutens. 1907 IV 249. Vergeten liedjes. - P. C. Boutens. 1907 IV 402. Het gebergte. - Pred. van Beden. 1907 IV 547. Ceresiaansche verzen. - Carel Scharten. 1907 IV 27. Dolorosa. - Hélène Lapidoth-Swarth. 1908 I 147. Dankstem. - ,. Jac. Thomson. 1908 I 340. Uit "Vergeten Liedjes". - P. C. Boutens. 1908 11 514. Lenteverzen. - Hélène Lapidoth-Swarth. 190811325. 1909 III 14. Schimmen. - Hélène Lapidoth-Swarth. 1908 111 59. Verzen. - Marie Metz-Koning. 1908 III 266. Gedichten. - Th. van Ameide. 1908 IV 185. Tien vergeten liedjes. - P. C. Boutens. 1908 IV 428.

  1

 • 2

  De wijze. - Nico Oosterbeek. 1908 IV 156. Geluk. - Hendrika Boer. 1909 I 329. Liedjes. - S. Bonn. 1909 I 156. Tien liedjes. - P. C. Boutens. 1909 I 440. Een droom uit het Zuiden. - P. N. van Eyck. 1909 I 154. Moederverzen. - Hélène Lapidoth-Swarth. 1909 I 53. Het marm'ren riet. - J. H. de Veer. 1909 I 152. Gedichten. - Geerten Gossaert. 1909 1I 490. Gedichten. - H. W. J. M. Keuls. 1909 II 498. IV 303. Verzen. - A. Roland Holst. 1909 II 496. IV 306. 1911 III 443.

  1913 III 553. 1915 IV 196. 1916 1I 432. III 230. IV 450. Gesprek in de schemering. - J. Greshoff. 1909 III 303. Zomernacht. - J. Israël de Haan. 1909 III 498. Zeilen. - G. J. Nieuwenhuis. 1909 III 302. Gedichten. - P. C. Boutens. 1909 IV 413. 1910 IV 369.

  1911 II 374. Worstelingen. -- P. N. van Eyck. 1909 IV 179. Verzen. - Hendrika Boer. 1910 I 359. Verzen. - P. N. van