dcp-7030 dcp-7045n

of 32/32
KORAK 1 KORAK 2 Podešavanje je gotovo! Kratki korisnički priručnik Podešavanje uređaja Instalacija pokretačkog programa i softvera DCP-7030 DCP-7045N Prije korištenja uređaja morate podesiti hardver i instalirati pokretački program. Molimo, pročitajte ovaj „Kratki korisnički priručnik” s uputama za pravilno podešavanje i instalaciju. Čuvajte ovaj „Kratki korisnički priručnik” i CD-ROM koji ste dobili na prikladnom mjestu da biste ih mogli u svako doba brzo i jednostavno koristiti.

Post on 20-Oct-2021

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DCP-7030 DCP-7045N
Prije korištenja ureaja morate podesiti hardver i instalirati pokretaki program. Molimo, proitajte ovaj „Kratki korisniki prirunik” s uputama za pravilno podešavanje i instalaciju.
uvajte ovaj „Kratki korisniki prirunik” i CD-ROM koji ste dobili na prikladnom mjestu da biste ih mogli u svako doba brzo i jednostavno koristiti.
1 Simboli korišteni u ovom priruniku
Upozorenje
Oprez
Znakovi upozorenja vam pokazuju što uraditi kako biste sprijeili mogue ozljede.
Znakovi opreza odreuju koji postupak morate slijediti da biste izbjegli ili sprijeili mogue ošteenje ureaja ili drugih predmeta.
Ikone za neispravno podešavanje upozoravaju vas o ureajima ili radnjama koje nisu kompatibilne s ureajem.
Napomena
(Upute za upotrebu softvera) ili Network User's Guide
(Upute za podešavanje mree)
Napomene vam pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili vam daju savjete kako trenutna operacija djeluje s ostalim znaajkama.
Ukazuju na referencu u Korisnikom priruniku, Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) ili Network User's Guide (Uputama za podešavanje mree) koji se nalaze na CD-ROM-u koji ste dobili.
Kazalo
1
Za sigurno korištenje ureaja.................................................................................................................. 2 Propisi ..................................................................................................................................................... 4
KORAK 2 – Instalacija pokretakog programa i softvera
Windows®
Za korisnike kabela USB suelja (za Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)................................ 14 Za korisnike mrenog suelja (samo DCP-7045N) (za Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)................................ 17 Za Windows Server® 2003 pogledajte Network User’s Guide (Upute za podešavanje mree) na CD-ROM-u.
Macintosh®
Za korisnike mrenog suelja (samo DCP-7045N) .................................................................................... 22 Za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji............................................................................................................... 22
Za korisnike mree BRAdmin Light usluni program (za korisnike Windows®) ........................................................................ 25
Instalacija BRAdmin Light uslunog programa za konfiguraciju ........................................................... 25 Podešavanje vaše IP adrese, maske podmree i prevoditelja protokola preko BRAdmin Light........... 25
BRAdmin Light usluni program (za korisnike Mac OS® X)....................................................................... 26 Podešavanje vaše IP adrese, maske podmree i prevoditelja protokola preko BRAdmin Light........... 26
Upravljanje temeljeno na web-u (web preglednik) ..................................................................................... 27 Vraanje mrenih postavki na tvorniki zadane postavke.......................................................................... 27 Ispis popisa mrenih podešenja................................................................................................................. 27
Sigurnosne mjere
Za sigurno korištenje ureaja
Molimo, sauvajte ove upute radi budueg korištenja i proitajte ih prije nego pokušate odravati ureaj.
Upozorenje
Prije išenja unutrašnjosti ureaja prvo iskljuite telefonski kabel, a onda kabel napajanja iz elektrine utinice.
Pri išenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela pisaa NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekuine koje sadre alkohol/ amonijak. Budete li to radili, mogli biste izazvati poar ili prouzroiti elektrini udar. U Korisnikom priruniku pogledajte Redovito odravanje da biste saznali kako oistiti ureaj
NE dodirujte utika mokrim rukama. Budete li to radili, mogli biste prouzroiti elektrini udar.
Uvijek pripazite da utika bude u potpunosti umetnut.
Odmah nakon uporabe ureaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit e vrlo vrui. Kad otvorite prednji ili stranji poklopac ureaja, NE dodirujte osjenane dijelove koji su prikazani na slici.
Kako biste izbjegli ozljede, pazite da ne stavljate ruke na rub ureaja ispod poklopca dokumenata ili poklopca skenera kao što je prikazano na slici.
Sigurnosne mjere
3
Napomena
Kako biste izbjegli ozljede, NE stavljajte prste na podruje prikazano na slikama.
NE koristite usisiva za išenje razasutog tonera. Budete li to radili, mogli biste prouzroiti da se prašina tonera zapali unutar usisivaa i izazove poar. Molimo, paljivo oistite prašinu tonera suhom krpom koja ne ostavlja dlaice i odloite je u skladu s lokalnim zakonima.
Ako pomiete ureaj, koristite ruke koje dolaze s ureajem. Prvo provjerite jeste li iskljuili sve kablove.
Za pakiranje vašeg ureaja korištene su plastine vreice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, drite ove vreice podalje od beba i djece.
Grijaa jedinica oznaena je oznakom upozorenja. NEMOJTE ukloniti ili oštetiti oznaku.
Sigurnosne mjere
EC Deklaracija o usklaenosti Proizvoa Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Tvornica Brother Industries (Vietnam), Ltd. Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province, Vietnam
Ovim izjavljujemo da su:
Opis proizvoda : Laserski pisa Naziv proizvoda : DCP-7030, DCP-7045N
su u skladu s odredbama iz primijenjenih Direktiva: Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC i Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC.
Standardi primijenjeni na:
Usklaeni: Sigurnost EN60950-1:2001+A11:2004
EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Klasa B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
Godina u kojoj je CE oznaavanje uvedeno prvi put: 2007
Izdao : Brother Industries, Ltd.
Datum : 31. sijenja 2008
IEC60825-1+A2:2001 specifikacija
Ovaj ureaj je laserski proizvod Klase 1 kao što je utvreno IEC60825-1+A2:2001 specifikacijama. Dolje prikazana naljepnica zalijepljena je u zemljama gdje se to zahtijeva.
Ovaj ureaj ima lasersku diodu Klase 3B koja emitira nevidljivu lasersku radijaciju u jedinici skenera. Jedinica skenera ne smije se ni pod kojim okolnostima otvarati.
Interna laserska radijacija Duina vala: 780 - 800 nm Izlaz: 10 mW maks Klasa lasera: Klasa 3B
Upozorenje Korištenje kontrola, podešenja ili izvoenje postupaka drugaije od navedenog u ovom priruniku moglo bi dovesti do smrtonosne izloenosti radijaciji.
Iskljuite ureaj
Ovaj ureaj mora biti instaliran blizu elektrine utinice koja je lako dostupna. U sluaju opasnosti morate iskljuiti kabel napajanja iz elektrine utinice kako biste potpuno iskljuili napajanje.
Informacije o elektrinim instalacijama (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)
Ako trebate zamijeniti utika s osiguraem, ugradite osigura koji je odobren od strane ASTA-e do BS1362 s istom mjerom vrijednosti kao originalni osigura. Uvijek zamijenite poklopac osiguraa. Nikad ne koristite utika koji nema poklopca. Ako imate bilo kakve sumnje, nazovite kvalificiranog elektriara. Upozorenje - Ovaj pisa mora biti uzemljen ice u glavnom vodu obojene su u skladu sa sljedeim pravilima:
Zelena i uta: Uzemljenje Plava: Neutralno Smea: Pod naponom
LAN prikljuak (samo DCP-7045N)
Oprez NE spajajte ovaj proizvod na LAN prikljuak koji je izloen prenaponu.
Radijska interferencija
Ovaj proizvod je usklaen s EN55022 (CISPR Publikacija 22)/Klasa B. Kad spajate ureaj na raunalo, pobrinite se da koristite sljedee kablove suelja. USB kabel koji ne smije premašiti 2,0 metra duine.
EU Direktive 2002/96/EC i EN50419
Ova oprema je oznaena gore navedenim znakom za reciklau. To znai da se na kraju vijeka trajanja oprema mora odloiti odvojeno na odgovarajue odlagalište, a ne stavljati u nesortirani otpad iz kuanstva. To e povoljno utjecati na zajedniki okoliš (samo Europska unija).
Meunarodna ENERGY STAR® izjava o usklaenosti
Svrha meunarodnog ENERGY STAR® programa je zagovaranje razvoja i popularizacije energetski uinkovite uredske opreme. Kao partner ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odluila je da ovaj proizvod udovolji smjernicama za energetsku uinkovitost ENERGY STAR®.
CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT
Samo Europska unija
Dijelovi kartonske kutije
Dijelovi kartonske kutije mogu varirati od zemlje do zemlje. Sauvajte itav materijal za pakiranje i kartonsku kutiju u sluaju da iz nekog razloga morate transportirati ureaj.
Upozorenje Za pakiranje vašeg ureaja korištene su plastine vreice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, molimo drite ove vreice podalje od beba i djece.
1 Automatski ulaga dokumenata (ADF) (samo DCP-7045N)
2 Kontrolna ploa
4 Otvor za runo ulaganje
5 Ladica za papir
8 Dodatni dra na ADF izlazu za dokumente (samo DCP-7045N)
9 Poklopac dokumenata
Kabel suelja nije dio standardne dodatne opreme. Molimo, kupite odgovarajui kabel za suelje koje namjeravate koristiti (USB ili mreno). NEMOJTE zasad spajati kabel suelja. Spajanje kabela suelja obavlja se tijekom procesa instalacije softvera.
Kabel USB suelja Molimo, pazite kako biste koristili kabel USB 2.0 suelja koji nije dui od 2 metra. Kad koristite USB kabel, pazite da ste ga spojili na USB ulaz vašeg raunala, a ne na USB ulaz na tipkovnici ili USB razvodnik koji nije prikljuen na napajanje. Mreni kabel (samo DCP-7045N) Koristite ravni upleteni dvoilni kabel kategorije 5 (ili vee) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreu.
1
2
5
9
4
3
8
7
6
Poetak rada
1 Tipka Job Cancel (Poništi)
2 Tipka Scan (Skeniranje)
3 Tipke Copy (Kopiranje)
7 Tipka Stop/Exit (Stop/Izlaz)
Za detalje o kontrolnoj ploi, pogledajte Pregled kontrolne ploe u 1. poglavlju Korisnikog prirunika.
Napomena Kad pomiete ureaj, uhvatite ga za bone ruke koje se nalaze ispod skenera. NEMOJTE nositi ureaj drei ga za dno.
Ilustracija u ovom Kratkom korisnikom priruniku se temelje na modelu DCP-7045N.
Podešavanje ureaja
Neispravno podešavanje NE spajajte kabel suelja. Spajanje kabla suelja obavlja se tijekom procesa instalacije pokretakog programa.
1 Otvorite prednji poklopac.
2 Raspakirajte sklop jedinice bubnja i toner uloška.
3 Paljivo ga protresite nekoliko puta s jedne strane na drugu kako biste ravnomjerno raspodijelili toner unutar sklopa.
4 Umetnite sklop jedinice bubnja i toner uloška u ureaj.
5 Zatvorite prednji poklopac ureaja.
1
1 Potpuno izvucite ladicu za papir iz ureaja.
1
2 Dok pritišete zelenu polugu za otpuštanje vodilice papira, namjestite klizne vodilice kako bi tono odgovarale veliini upotrijebljenog papira. Pazite da su vodilice vrsto uglavljene u prorezima.
3 Dobro sloite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.
4 Stavite papir u ladicu za papir. Pazite da je papir u ladici ravan i ispod oznake za maksimalnu koliinu papira (1).
Oprez Pazite da vodilice papira dodiruju stranice papira kako bi se papir pravilno ulagao. Ukoliko to ne napravite, moe doi do ošteenja ureaja.
5 Ladicu za papir vrstim pokretom vratite natrag u ureaj. Pazite da bude u potpunosti umetnuta u ureaj.
1
1
3 Umetnite kabel napajanja
1 Pazite da prekida napajanja ureaja bude iskljuen. Spojite kabel napajanja s ureajem.
1
2 Ukljuite kabel napajanja u AC utinicu. Ukljuite prekida napajanja.
1
1
1 Nakon što ste ukljuili prekida napajanja, LCD prikazuje: 1
1Select Language 1Press OK Key
Pritisnite OK.
3 Ako je vaš jezik odabran, pritisnite (Yes). 1
1English? 1a.Yes b. No
Napomena Ako ste podesili pogrešan jezik, moete ga promijeniti iz izbornika kontrolne ploe ureaja. (Za više detalja, pogledajte „Promjena jezika na LCD-u” u Dodatku Korisnikog prirunika.)
1
5 Podešavanje kontrasta LCD-a
1Moete mijenjati kontrast LCD-a kako bi zaslon izgledao svjetlije ili tamnije.
1 Pritisnite Menu (Izbor) i ili za izbor
1.General Setup. Pritisnite OK.
5.LCD Contrast. Pritisnite OK.
— ILI —
12
Windows®
Install MFL-Pro Suite Moete instalirati MFL-Pro Suite softver i multifunkcionalne pokretake programe.
Install Other Drivers or Utilities Moete instalirati dodatni MFL-Pro Suite softver s uslunim programima, instalirati bez ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR-om od tvrtke NUANCE ili instalirati samo pokretaki program.
Documentation Pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) i Network User’s Guide (Upute za podešavanje mree) (samo DCP-7045N) u HTML formatu. Ujedno moete pogledati prirunike u PDF formatu tako da pristupite Brother Solutions Center. (Neophodan je pristup internetu.) Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) i Network User’s Guide (Upute za podešavanje mree) sadre upute za znaajke koje su dostupne kad ste spojeni na raunalo (npr. ispisivanje, skeniranje i detalji o umreavanju).
On-Line Registration Registrirajte svoj ureaj sa stranice za registraciju Brother proizvoda.
Brother Solutions Center Pristupite Brother Solutions Center za esto postavljana pitanja (FAQ), Korisniki prirunik, auriranja pokretakog programa i savjete za korištenje vašeg ureaja. (Neophodan je pristup internetu.)
Supplies Information Posjetite našu stranicu za originalni/autentini Brother potrošni materijal na http://www.brother.com/original/
Repair MFL-Pro Suite (samo za USB korisnike) Ako se tijekom instalacije MFL-Pro Suite pojavila pogreška, koristite ovaj odabir kako biste automatski popravili i ponovno instalirali MFL-Pro Suite.
Napomena MFL-Pro Suite sadri pokretaki program pisaa, pokretaki program skenera, Brother ControlCenter3 i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE je aplikacija za upravljanje dokumentima za skeniranje i pregled dokumenata.
Macintosh®
Start Here OSX
Moete instalirati MFL-Pro Suite koji sadri pokretaki program pisaa, pokretaki program skenera, Brother ControlCenter2 i BRAdmin Light za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji.
Documentation
Pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) i Network User’s Guide (Upute za podešavanje mree) (samo DCP-7045N) u HTML formatu. Ujedno moete pogledati prirunike u PDF formatu tako da pristupite Brother Solutions Center. (Neophodan je pristup internetu.) Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) i Network User’s Guide (Upute za podešavanje mree) sadre upute za znaajke koje su dostupne kad ste spojeni na raunalo (npr. ispisivanje, skeniranje i detalji o umreavanju).
Brother Solutions Center
Presto! PageManager Moete instalirati Presto!® PageManager® kako biste dodali sposobnost za OCR (optiko prepoznavanje znakova) na Brother ControlCenter2 i lako skenirali, dijelili i organizirali fotografije i dokumente.
On-Line Registration
Usluni programi
Presto!® PageManager® Uninstaller BRAdmin Light (samo DCP-7045N)
13
KORAK 2 Slijedite upute na ovoj stranici za vaš operativni sustav i suelje. Za najnovije pokretake programe, dokumentaciju i da biste pronašli najbolje rješenje vašeg problema pristupite Brother Solutions Center direktno s CD-ROM-a/pokretakog programa ili posjetite http://solutions.brother.com
Za korisnike kabela USB suelja.................................................................................... 14
Za korisnike kabela USB suelja.................................................................................... 20
Za korisnike mrenog suelja (samo DCP-7045N) ....................................................... 22
Zasloni za Windows® u ovom Kratkom korisnikom priruniku se temelje na Windows® XP. Zasloni za Mac OS® X u ovom Kratkom korisnikom priruniku se temelje na Mac OS® X 10.4.
14
Windows®
1
1 Za korisnike kabela USB suelja (za Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)
Vano Pazite da izvršite sve upute iz koraka 1 Instalacija sklopa jedinice bubnja i toner uloška na stranicama 8 do 11.
Napomena • Molimo da prije instalacije MFL-Pro Suite zatvorite
sve pokrenute aplikacije. • CD-ROM koji ste dobili sadri ScanSoft™
PaperPort™ 11SE. Ovaj softver podrava samo Windows® 2000 (SP4 ili noviji), XP (SP2 ili noviji), XP Professional x64 Edition i Windows Vista®. Molimo aurirajte na najnoviji Windows® servisni paket prije instaliranja MFL-Pro Suite.
1 Iskljuite ureaj i iskopajte ga iz AC utinice i raunala ako ste ve spojili kabel suelja.
2 Ukljuite raunalo. (Morate biti prijavljeni s pravima administratora.)
3 Stavite CD-ROM (koji ste dobili) za Windows® u vaš CD-ROM ureaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj ureaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.
4 Pojavit e se glavni izbornik CD-ROM-a. Kliknite Install MFL-Pro Suite.
Napomena • Ako se ovaj prozor ne pojavi, koristite
Windows® Explorer da biste pokrenuli program start.exe iz korijenske mape Brother CD-ROM-a.
• Ako se u operativnom sustavu Windows Vista® pojavi zaslon User Account Control (Kontrola korisnikog rauna), kliknite Allow (Dozvoli).
5 Nakon što proitate i prihvatite ScanSoft™ PaperPort™ 11SE License Agreement (Licenni ugovor), kliknite Yes (Da).
Instalacija ScanSoft™ PaperPort™ 11SE automatski e zapoeti, a nakon nje slijedi instalacija MFL-Pro Suite.
Instalacija pokretakog programa i softvera
15
SB
Windows®
6 Kad se pojavi prozor s Brother MFL-Pro Suite License Agreement (Licenni ugovor) softvera, kliknite Yes (Da) ako se slaete s licennim ugovorom softvera.
7 Odaberite Standard (DCP-7030) ili Local Connection (USB) (DCP-7045N), zatim kliknite Next. Instalacija e se nastaviti.
<DCP-7030>
<DCP-7045N>
Napomena (Samo DCP-7045N) Ako elite instalirati PS pokretaki program (Brother’s BR-Script Driver), odaberite Custom Install i slijedite upute na zaslonu. Kad se pojavi zaslon Select Features, oznaite PS Printer Driver, zatim nastavite slijediti upute na zaslonu.
8 Kad se pojavi ovaj zaslon, spojite kabel USB suelja na vaše raunalo, zatim ga spojite s ureajem.
Neispravno podešavanje NE spajajte ureaj na USB ulaz na tipkovnici ili USB razvodnik koji nije prikljuen na napajanje. Brother preporuuje da spojite ureaj direktno na vaše raunalo.
9 Ukljuite kabel napajanja u AC utinicu. Ukljuite prekida napajanja.
Instalacija Brother pokretakih programa automatski e zapoeti. Instalacijski zasloni pojavljuju se jedan za drugim, molimo malo priekajte.
Neispravno podešavanje NE pokušavajte prekinuti ni jedan zaslon tijekom instalacije.
Instalacija pokretakog programa i softvera
16
Windows®
10 Kad se prikae zaslon On-Line Registration, odaberite što elite i slijedite upute na zaslonu.
11 Kliknite Finish za ponovno pokretanje raunala. (Nakon što ste ponovno pokrenuli raunalo, morate biti prijavljeni s pravima administratora.)
Napomena • XML Paper Specification Printer Driver
XML Paper Specification Printer Driver je najprikladniji pokretaki program kad ispisujete s aplikacija koje koriste XML specifikaciju papira za dokumente. Molimo, preuzmite najnoviji pokretaki program tako da pristupite Brother Solutions Center na http://solutions.brother.com
• Nakon što ste ponovno pokrenuli raunalo, Installation Diagnostics automatski e se pokrenuti. Ako instalacija nije bila uspješna, pojavit e se prozor s rezultatima instalacije. Ako Installation Diagnostics pokae pogrešku, molimo, slijedite upute na zaslonu ili proitajte on-line pomo i esto postavljana pitanja (FAQ) u Start/Svi programi/Brother/DCP-XXXX.
MFL-Pro Suite (ukljuujui pokretake programe pisaa i skenera) je instaliran i instalacija je sad gotova.
17
Windows®
2 Za korisnike mrenog suelja (samo DCP-7045N) (za Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)
Vano Pazite da izvršite sve upute iz koraka 1 Instalacija sklopa jedinice bubnja i toner uloška na stranicama 8 do 11.
Napomena CD-ROM koji ste dobili sadri ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Ovaj softver podrava samo Windows® 2000 (SP4 ili noviji), XP (SP2 ili noviji), XP Professional x64 Edition i Windows Vista®. Molimo aurirajte na najnoviji Windows® servisni paket prije instaliranja MFL-Pro Suite.
1 Iskljuite ureaj i iskopajte ga iz AC utinice.
2 Spojite kabel mrenog suelja na vaš ureaj, zatim ga spojite na vašu mreu.
3 Ukljuite kabel napajanja u AC utinicu. Ukljuite prekida napajanja.
4 Ukljuite raunalo. (Morate biti prijavljeni s pravima administratora.) Prije instalacije MFL-Pro Suite zatvorite sve pokrenute aplikacije.
Napomena Ako koristite softver za osobni vatrozid, iskljuite ga prije instalacije. Nakon instalacije ponovno pokrenite vaš softver za osobni vatrozid.
5 Stavite CD-ROM koji ste dobili u vaš CD-ROM ureaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj ureaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.
6 Pojavit e se glavni izbornik CD-ROM-a. Kliknite Install MFL-Pro Suite.
Napomena • Ako se ovaj prozor ne pojavi, koristite Windows®
Explorer da biste pokrenuli program start.exe iz korijenske mape Brother CD-ROM-a.
• Ako se u operativnom sustavu Windows Vista®, pojavi zaslon User Account Control (Kontrola korisnikog rauna), kliknite Allow (Dozvoli).
Instalacija pokretakog programa i softvera
18
in do
w s®
i a
na m
re a
7 Nakon što proitate i prihvatite ScanSoft™ PaperPort™ 11SE License Agreement (Licenni ugovor), kliknite Yes (Da).
Instalacija ScanSoft™ PaperPort™ 11SE automatski e zapoeti, a nakon nje slijedi instalacija MFL-Pro Suite.
8 Kad se pojavi prozor s Brother MFL-Pro Suite License Agreement (Licenni ugovor) softvera, kliknite Yes (Da) ako se slaete s licennim ugovorom softvera.
9 Odaberite Network Connection, zatim kliknite Next.
Napomena (Samo DCP-7045N) Ako elite instalirati PS pokretaki program (Brother’s BR-Script Driver), odaberite Custom Install i slijedite upute na zaslonu. Kad se pojavi zaslon Select Features, oznaite PS Printer Driver, zatim nastavite slijediti upute na zaslonu.
10 Za korisnike Windows® XP SP2/Windows Vista®, kad se pojavi ovaj zaslon, odaberite Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended) i kliknite Next.
Ako ne koristite Windows® vatrozid, pogledajte Korisniki prirunik za vaš softver da biste saznali kako dodati sljedee mrene ulaze:
Za mreno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925. Za mreno primanje fakseva putem raunala dodajte UDP ulaz 54926. Ako i nadalje imate poteškoa s vašom mrenom vezom, dodajte UDP ulaz 137.
Instalacija pokretakog programa i softvera
19
Windows®
na m
re a
11 Ako je ureaj podešen za vašu mreu, odaberite ureaj s popisa, zatim kliknite Next.
Ako vaš ureaj pokae APIPA u IP Address polju, kliknite Configure IP Address, zatim unesite IP adresu vašeg ureaja koja odgovara vašoj mrei.
Napomena • IP adresu vašeg ureaja i ime vora pronai ete kad ispišete popis mrenih podešenja. Pogledajte Ispis popisa mrenih podešenja na stranici 27.
• Ako ureaj još nije podešen za korištenje u vašoj mrei, pojavit e se sljedei zaslon.
Kliknite OK. Pojavit e se prozor Configure IP Address. Unesite IP adresu vašeg ureaja koja odgovara vašoj mrei.
12 Instalacija Brother pokretakih programa automatski e zapoeti. Instalacijski zasloni pojavljuju se jedan za drugim, molimo malo priekajte.
Neispravno podešavanje NE pokušavajte prekinuti ni jedan zaslon tijekom instalacije.
Napomena Ako se u operacijskom sustavu Windows Vista® pojavi ovaj zaslon, kliknite na potvrdnu kuicu, zatim kliknite Install (Instaliraj) da biste pravilno dovršili instalaciju.
13 Kad se prikae zaslon On-Line Registration, odaberite što elite i slijedite upute na zaslonu.
14 Kliknite Finish za ponovno pokretanje raunala. (Nakon što ste ponovno pokrenuli raunalo, morate biti prijavljeni s pravima administratora.)
MFL-Pro Suite je instaliran i instalacija je sad gotova.
Napomena • XML Paper Specification Printer Driver
XML Paper Specification Printer Driver je najprikladniji pokretaki program kad ispisujete s aplikacija koje koriste XML specifikaciju papira za dokumente. Molimo, preuzmite najnoviji pokretaki program tako da pristupite Brother Solutions Center na http://solutions.brother.com
• MFL-Pro Suite sadri mreni pokretaki program pisaa, mreni pokretaki program skenera, Brother ControlCenter3 i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE je aplikacija za upravljanje dokumentima za pregled skeniranih dokumenata.
• Nakon što ste ponovno pokrenuli raunalo, Installation Diagnostics e se automatski pokrenuti. Ako instalacija nije bila uspješna, pojavit e se prozor s rezultatima instalacije. Ako Diagnostics pokae pogrešku, molimo, slijedite upute na zaslonu ili proitajte on-line pomo i esto postavljana pitanja (FAQ) u Start/Svi programi/Brother/DCP-XXXX LAN.
20
1 Za korisnike kabela USB suelja
Za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji Vano Pazite da izvršite sve upute iz koraka 1 Instalacija sklopa jedinice bubnja i toner uloška na stranicama 8 do 11.
Napomena Korisnici Mac OS® X od 10.2.0 do 10.2.3, aurirajte na Mac OS® X 10.2.4 ili noviji. (Za najnovije informacije za Mac OS® X, posjetite http://solutions.brother.com)
1 Ukljuite kabel napajanja u AC utinicu. Ukljuite prekida napajanja.
2 Spojite kabel USB suelja na vaše raunalo i zatim ga spojite na ureaj.
Neispravno podešavanje NE spajajte ureaj na USB ulaz na tipkovnici ili USB razvodnik koji nije prikljuen na napajanje. Brother preporuuje da spojite ureaj direktno na vaše raunalo.
3 Ukljuite vaš Macintosh®.
4 Stavite CD-ROM (koji ste dobili) za Macintosh® u vaš CD-ROM ureaj.
5 Za instalaciju dvaput kliknite ikonu Start Here OSX. Slijedite upute na zaslonu.
Napomena • Za instalaciju PS pokretakog programa,
molimo pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) na CD-ROM-u (samo DCP-7045N).
• Molimo priekajte, trebat e nekoliko sekunda za instalaciju softvera. Nakon instalacije, kliknite Restart (Ponovno pokretanje) da biste završili s instalacijom softvera.
6 Brother softver potrait e Brother ureaj. Tijekom tog vremena pojavit e se sljedei zaslon.
7 Kad se pojavi ovaj zaslon, kliknite OK.
Za korisnike Mac OS® X 10.3.x ili novijeg: MFL-Pro Suite, Brother pokretaki program pisaa, pokretaki program skenera i Brother ControlCenter2 su instalirani i instalacija je sad gotova. Idite na korak 12.
21
Macintosh®
U SB
8 Korisnici Mac OS® X od 10.2.4 do 10.2.8: kliknite Add (Dodaj).
9 Odaberite USB.
10 Odaberite naziv vašeg modela, zatim kliknite Add (Dodaj).
11 Kliknite Print Center (Centar za ispis), zatim Quit Print Center (Izlaz iz ispisnog centra).
MFL-Pro Suite, Brother pokretaki program pisaa, pokretaki program skenera i Brother ControlCenter2 su instalirani i instalacija je sad gotova.
12 Za instalaciju Presto!® PageManager® dvaput kliknite Presto! PageManager ikonu i slijedite upute na zaslonu.
Napomena Kad je instaliran Presto!® PageManager®, sposobnost za OCR (optiko prepoznavanje znakova) dodana je na Brother ControlCenter2. Pomou softvera Presto!® PageManager® moete lako skenirati, dijeliti i organizirati fotografije i dokumente.
Presto!® PageManager® je instaliran i instalacija je sad gotova.
Instalacija pokretakog programa i softvera
22
1 Za korisnike mrenog suelja (samo DCP-7045N)
Za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji
Vano Pazite da izvršite sve upute iz koraka 1 Instalacija sklopa jedinice bubnja i toner uloška na stranicama 8 do 11.
1 Ukljuite kabel napajanja u AC utinicu. Ukljuite prekida napajanja.
2 Spojite kabel mrenog suelja na vaš ureaj, zatim ga spojite na vašu mreu.
3 Ukljuite vaš Macintosh®.
4 Stavite CD-ROM (koji ste dobili) za Macintosh® u vaš CD-ROM ureaj.
5 Za instalaciju dvaput kliknite ikonu Start Here OSX. Slijedite upute na zaslonu.
Napomena • Za instalaciju PS pokretakog programa, molimo
pogledajte Network User’s Guide (Upute za podešavanje mree) na CD-ROM-u.
• Molimo priekajte, trebat e nekoliko sekunda za instalaciju softvera. Nakon instalacije, kliknite Restart (Ponovno pokretanje) da biste završili s instalacijom softvera.
Instalacija pokretakog programa i softvera
23
Macintosh®
i a
na m
re a
6 Brother softver potrait e Brother ureaj. Tijekom tog vremena pojavit e se sljedei zaslon.
Napomena • Ako je ureaj konfiguriran za vašu mreu, odaberite
ureaj s popisa, zatim kliknite OK. Ovaj se prozor nee pojaviti ukoliko je samo jedan ureaj spojen na mreu, jer e stroj biti automatski odabran. Idite na korak 7.
• Ako se pojavi ovaj zaslon, kliknite OK.
Unesite naziv za vaš Macintosh® na Display Name od najviše 15 znakova i kliknite OK. Idite na korak 7.
• Ako za skeniranje mree elite koristiti tipku Scan (skeniranje) na ureaju, morate oznaiti okvir Register your computer with the “Scan To” function on the machine.
• Naziv koji unesete pojavit e se na LCD-u ureaja kad pritisnete Scan (Skeniranje) tipku i odaberete opciju skeniranja. (Za više informacija, pogledajte Network Scanning (Mreno skeniranje) u Software User’s Guide (Uputama za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.)
7 Kad se pojavi ovaj zaslon, kliknite OK.
Za korisnike Mac OS® X 10.3.x ili novijeg: MFL-Pro Suite, Brother pokretaki program pisaa, pokretaki program skenera i Brother ControlCenter2 su instalirani i instalacija je sad gotova. Idite na korak 12.
8 Korisnici Mac OS® X od 10.2.4 do 10.2.8: kliknite Add (Dodaj).
9 Korisnici Mac OS® X od 10.2.4 do 10.2.8: odaberite tako kako je prikazano dolje.
10 Odaberite naziv vašeg modela, zatim kliknite Add (Dodaj).
Instalacija pokretakog programa i softvera
24
i a
na m
re a
11 Kliknite Print Center (Centar za ispis), zatim Quit Print Center (Izlaz iz ispisnog centra).
MFL-Pro Suite, Brother pokretaki program pisaa, pokretaki program skenera i Brother ControlCenter2 su instalirani i instalacija je sad gotova.
12 Za instalaciju Presto!® PageManager® dvaput kliknite Presto! PageManager ikonu i slijedite upute na zaslonu.
Napomena Kad je instaliran Presto!® PageManager®, sposobnost za OCR (optiko prepoznavanje znakova) dodana je na Brother ControlCenter2. Pomou softvera Presto!® PageManager® moete lako skenirati, dijeliti i organizirati fotografije i dokumente.
Presto!® PageManager® je instaliran i instalacija je sad gotova.
Za korisnike mree
1 BRAdmin Light usluni program (za korisnike Windows®)
BRAdmin Light je usluni program za poetnu postavku Brother ureaja spojenih na mreu. Takoer moe traiti Brother proizvode na vašoj mrei, vidjeti status i postaviti osnovne mrene postavke, kao što je IP adresa. Za više informacija o programu BRAdmin Light posjetite nas na http://solutions.brother.com
Napomena Ako vam je potrebno naprednije upravljanje pisaem, koristite najnoviju inaicu uslunog programa Brother BRAdmin Professional koja se moe preuzeti s http://solutions.brother.com
Instalacija BRAdmin Light uslunog programa za konfiguraciju
Napomena Zadana lozinka posluitelja posluitelja ispisa je „access”. Za promjenu ove lozinke moete koristiti BRAdmin Light.
1 Kliknite Install Other Drivers or Utilities na zaslonu izbornika.
2 Kliknite BRAdmin Light i slijedite upute na zaslonu.
Podešavanje vaše IP adrese, maske podmree i prevoditelja protokola preko BRAdmin Light
Napomena Ako imate DHCP/BOOTP/RARP posluitelj u vašoj mrei, ne trebate izvršiti sljedeu operaciju. Posluitelj ispisa automatski e dobiti svoju IP adresu.
1 Pokrenite BRAdmin Light. Automatski e potraiti nove ureaje.
2 Dvaput kliknite na ureaj koji nije konfiguriran.
3 Odaberite STATIC za Boot Method. Unesite IP Address (IP adresa), Subnet Mask (Maska podmree) i Gateway (Prevoditelj protokola), zatim kliknite OK.
4 Informacije o adresi bit e pohranjene na ureaju.
1 BRAdmin Light usluni program (za korisnike Mac OS® X)
BRAdmin Light je usluni program za poetnu postavku Brother ureaja spojenih na mreu. Takoer moe traiti Brother proizvode na vašoj mrei, vidjeti status i postaviti osnovne mrene postavke, kao što je IP adresa s raunala s pokrenutim Mac OS® X 10.2.4 ili novijim. BRAdmin Light softver automatski e se instalirati kad instalirate pokretaki program ureaja. Ako ste ve instalirali pokretaki program pisaa, ne trebate ga ponovno instalirati. Za više informacija o programu BRAdmin Light posjetite nas na http://solutions.brother.com
Podešavanje vaše IP adrese, maske podmree i prevoditelja protokola preko BRAdmin Light
Napomena • Ako imate DHCP/BOOTP/RARP posluitelj
u vašoj mrei, ne trebate izvršiti sljedeu operaciju. Posluitelj ispisa automatski e dobiti svoju IP adresu.
• Pobrinite se da verzija 1.4.1_07 (ili novija) Java™ klijentskog softvera bude instalirana na vašem raunalu.
• Zadana lozinka posluitelja posluitelja ispisa je „access”. Za promjenu ove lozinke moete koristiti BRAdmin Light.
1 Dvaput kliknite ikonu Macintosh HD na vašem desktopu.
2 Odaberite Library (Biblioteka), Printers (Pisai), Brother i Utilities (Usluni programi).
3 Dvaput kliknite datoteku BRAdmin Light.jar i pokrenite softver. BRAdmin Light e onda automatski traiti nove ureaje.
4 Dvaput kliknite na ureaj koji nije konfiguriran.
5 Odaberite STATIC za Boot Method. Unesite IP Address (IP adresa), Subnet Mask (Podmrena maska) i Gateway (Prevoditelj protokola), zatim kliknite OK.
6 Informacije o adresi bit e pohranjene na ureaju.
Brother posluitelj ispisa opremljen je web preglednikom koji vam omoguava nadzor nad statusom ili izmjenu nekih njegovih podešenja postavki, koristei HTTP (protokol za prijenos hiperteksta).
Napomena • Korisniko ime je „admin”, a zadana lozinka
je „access”. Moete koristiti web preglednik za promjenu lozinke.
• Preporuujemo Microsoft Internet Explorer® 6.0 (ili noviji) ili Firefox® 1.0 (ili noviji) za Windows® i Safari™ 1.0 za Macintosh®. Takoer, pazite da JavaScript i Cookies budu uvijek ukljueni pri uporabi bilo kojeg preglednika. Preporuujemo nadogradnju na Safari™ 1.2 ili noviji za ukljuivanje JavaScript. Za korištenje web preglednika, morat ete znati IP adresu posluitelja ispisa.
1 Otvorite vaš preglednik.
2 Utipkajte http://pisa_ip_adresa/ u vaš preglednik (gdje je „pisa_ip_adresa” IP adresa pisaa ili naziv posluitelja ispisa).
Na primjer http://192.168.1.2/.
Pogledajte 2. poglavlje Network User's Guide (Uputa za podešavanje mree).
1 Vraanje mrenih postavki na tvorniki zadane postavke
Za vraanje svih mrenih postavki internog posluitelja za skeniranje/ispis na tvorniki zadane postavke, molimo, slijedite nie navedene korake:
1 Pazite da ureaj nije u uporabi, zatim iskljuite sve kablove iz ureaja (osim kabela za napajanje).
2 Pritisnite Menu (Izbor) i ili za izbor 4.LAN. Pritisnite OK.
3 Pritisnite ili za izbor 0.Factory Reset. Pritisnite OK.
4 Pritisnite za izbor Reset.
5 Pritisnite za izbor Yes.
6 Ureaj e se ponovno pokrenuti. Kad s ovim završite, ponovno spojite kablove.
1 Ispis popisa mrenih podešenja
Moete ispisati popis mrenih podešenja kako biste potvrdili trenutne mrene postavke. Za ispis popisa mrenih podešenja:
1 Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je prikljuen kabel napajanja.
2 Ukljuite ureaj i priekajte dok ne bude u stanju pripravnosti za rad.
3 Pritisnite Menu (Izbor) i ili za izbor 1.General Setup. Pritisnite OK.
4 Pritisnite ili za izbor 7.Network Config. Pritisnite OK.
5 Pritisnite Start.
1 Potrošni materijal
Kad doe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poruka o pogrešci pojavit e se na LCD-u. Za više informacija o potrošnom materijalu za vaš ureaj posjetite nas na http://solutions.brother.com ili kontaktirajte vašeg lokalnog prodavaa Brother proizvoda.
Toner uloak Jedinica bubnja TN-2110/TN-2120 DR-2100
Izdavanje i sastavljanje Ovaj prirunik je sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadri najnovije opise i specifikacije proizvoda. Sadraj ovog prirunika i specifikacije proizvoda podlijeu izmjenama bez prethodne najave. Brother zadrava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadranih specifikacija i materijala i nee biti odgovoran za bilo kakvu štetu (ukljuujui posljedinu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, ukljuujui, bez ogranienja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje. Ovaj je proizvod namijenjen za uporabu u profesionalnom okruenju.
© 2008 Brother Industries, Ltd. © 1998 - 2008 TROY Group, Inc. © 1983 - 2008 PACIFIC SOFTWORKS, INC. Ovaj proizvod sadri „KASAGO TCP/IP” softver koji je razvio ELMIC WESCOM, INC. © 2008 Devicescape Software, Inc. Ovaj proizvod sadri RSA BSAFE kriptografski softver od RSA Security, Inc. Djelomino autorsko pravo za ICC profile 2003 od European Color Initiative, www.eci.org. SVA PRAVA PRIDRANA.
Kratki korisniki prirunik DCP-7030/DCP-7045N
2 Stavljanje papira u ladicu za papir
3 Umetnite kabel napajanja
4 Odabiranje vašeg jezika
5 Podešavanje kontrasta LCD-a
Za korisnike kabela USB suelja (Windows®)
Za korisnike mrenog suelja (samo DCP-7045N) (Windows®)
Za korisnike kabela USB suelja (Macintosh®)
Za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji
Za korisnike mrenog suelja (samo DCP-7045N) Macintosh®
Za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji
Za korisnike mree
Podešavanje vaše IP adrese, maske podmree i prevoditelja protokola preko BRAdmin Light
BRAdmin Light usluni program (za korisnike Mac OS® X)
Podešavanje vaše IP adrese, maske podmree i prevoditelja protokola preko BRAdmin Light
Upravljanje temeljeno na web-u (web preglednik)
Vraanje mrenih postavki na tvorniki zadane postavke
Ispis popisa mrenih podešenja
Potrošni materijal i opcije