dcp-145 165 185c ug combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c...

118
KORISNIČKI PRIRUČNIK DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C CRO

Upload: others

Post on 12-Jul-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

KORISNIČKI PRIRUČNIKDCP-145CDCP-163CDCP-165CDCP-167CDCP-185C

CRO

Page 2: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Ako trebate nazvati službu za korisnikeMolimo dovršite sljedeće informacije radi budućeg korištenja:

Broj modela: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C i DCP-185C (zaokružite vaš broj modela)

Serijski broj:1

Datum kupovine:

Mjesto kupovine: 1 Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj

Korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz vaše kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.

Registrirajte svoj proizvod putem interneta na

http://www.brother.com/registration/

Registracijom svog proizvoda kod Brother-a, bit ćete zabilježeni kao originalni vlasnik proizvoda. Vaša registracija kod Brother-a:

može poslužiti kao potvrda datuma kupnje vašeg proizvoda u slučaju gubitka računa;

može pomoći ako potražujete od osiguranja u slučaju gubitka proizvoda koje pokriva osiguranje.

© 2008 Brother Industries, Ltd.

Page 3: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

i

Obavijest o izdavanju i sastavljanjuOvaj priručnik je sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježe izmjenama bez prethodne najave.

Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

Page 4: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

ii

EC Deklaracija o usklađenosti

Page 5: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

iii

Page 6: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

iv

Dio I Općenito

1 Opće informacije 2Uporaba dokumentacije.........................................................................................2

Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji ..............................................2Pristupanje Software User’s Guide (Uputama za upotrebu softvera) ....................2

Pregled dokumentacije ....................................................................................2Pristup Brother Support (za Windows®) ................................................................5Pregled kontrolne ploče .........................................................................................6

LED pokazatelji upozorenja.............................................................................8

2 Stavljanje papira i dokumenata 9Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija ............................................................9

Stavljanje kuverti i razglednica ......................................................................11Uklanjanje manjih ispisa iz uređaja ...............................................................13Područje što se ispisuje.................................................................................14

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji ...................................................................15Preporučeni ispisni medij...............................................................................15Rukovanje i korištenje ispisnog medija..........................................................16Izabiranje odgovarajućeg ispisnog medija.....................................................17

Ulaganje dokumenata..........................................................................................19Korištenje ADF-a (samo DCP-185C).............................................................19Uporaba stakla skenera.................................................................................20Područje za skeniranje ..................................................................................21

3 Općenite postavke 22LCD zaslon ..........................................................................................................22

Promjena jezika na LCD-u.............................................................................22Poboljšanje kuta LCD-a.................................................................................22

Stanje mirovanja ..................................................................................................22Izvještaji o ispisu..................................................................................................23

Kako ispisati izvještaj.....................................................................................23

Dio II Kopiranje

4 Izrada kopija 26Kako kopirati ........................................................................................................26

Izrada jedne kopije ........................................................................................26Izrada više kopija ...........................................................................................26Prekid kopiranja.............................................................................................26

Page 7: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

v

Opcije kopiranja ...................................................................................................26Mijenjanje brzine i kvalitete kopije .................................................................27Povećavanje ili smanjivanje kopiranih slika...................................................27Izrada N u 1 kopija ili postera (prijelom stranice)...........................................28Sortiranje kopija korištenjem ADF-a (samo jednobojno)

(samo DCP-185C) .....................................................................................30Podešavanje osvjetljenja i kontrasta .............................................................30Opcije papira .................................................................................................31

Dio III Direktno foto ispisivanje

5 Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 34

PhotoCapture Center™ radnje ............................................................................34Ispisivanje s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

bez korištenja računala..............................................................................34Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj

bez korištenja računala..............................................................................34Uporaba PhotoCapture Center™ s vašeg računala ......................................34Uporaba memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja..................34Struktura datoteke memorijske kartice (samo DCP-165C i DCP-185C)

ili USB Flash memorijskog uređaja............................................................35Početak rada .......................................................................................................36Kako ispisivati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj ...............37

Indeks ispisa (umanjena slika) ......................................................................37Ispisivanje slika..............................................................................................38DPOF ispisivanje ...........................................................................................39

PhotoCapture Center™ postavke ispisa..............................................................40Kvaliteta ispisa...............................................................................................40Opcije papira .................................................................................................40Poboljšanje boja ............................................................................................41Skraćivanje ....................................................................................................43Ispisivanje bez rubova ...................................................................................44Ispis datuma ..................................................................................................44

Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj .....................44Promjena kvalitete slike.................................................................................45Promjena jednobojnog formata datoteke.......................................................45Promjena formata datoteke u boji..................................................................46

Razumijevanje poruka o pogrešci........................................................................46

6 Ispisivanje fotografija s kamere 47Ispisivanje fotografija direktno s PictBridge kamere ............................................47

PictBridge zahtjevi .........................................................................................47Podešavanje vaše digitalne kamere..............................................................47Ispisivanje slika..............................................................................................48DPOF ispisivanje ...........................................................................................48

Ispisivanje fotografija direktno s digitalne kamere (bez upotrebe PictBridge) .....49Ispisivanje slika..............................................................................................49

Razumijevanje poruka o pogrešci........................................................................50

Page 8: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

vi

Dio IV Softver

7 Značajke softvera 52

Dio V Dodaci

A Sigurnost i propisi 56Izbor položaja ......................................................................................................56Za sigurno korištenje uređaja ..............................................................................57

Važne sigurnosne upute................................................................................60VAŽNO - za vašu sigurnost ...........................................................................61Radijska interferencija ...................................................................................61EU Direktive 2002/96/EC i EN50419.............................................................62Međunarodna ENERGY STAR® izjava o usklađenosti .................................62

Legalna ograničenja kopiranja.............................................................................62Zaštitni znaci........................................................................................................63

B Rješavanje problema i redovito održavanje 64Rješavanje problema ...........................................................................................64

Ako imate poteškoća s uređajem ..................................................................64Poruke o pogreškama i održavanju .....................................................................68

Zastoj dokumenta (samo DCP-185C) ..........................................................71Zastoj pisača ili papira ...................................................................................72

Redovito održavanje ............................................................................................74Zamjena tintnih uložaka.................................................................................74Čišćenje uređaja izvana ................................................................................76Čišćenje skenera ...........................................................................................77Čišćenje ispisnog valjka pisača .....................................................................78Čišćenje valjka za sakupljanje papira............................................................78Čišćenje glave za ispis ..................................................................................79Provjera kvalitete ispisa.................................................................................79Provjera poravnanja ispisa ............................................................................80Provjeravanje volumena tinte ........................................................................81

Informacije o uređaju ...........................................................................................81Provjera serijskog broja .................................................................................81

Pakiranje i transport uređaja................................................................................82

C Izbornik i značajke 84Programiranje putem zaslona..............................................................................84

Tablica izbornika............................................................................................84Tipke izbornika.....................................................................................................84Tablica izbornika..................................................................................................86

Page 9: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

vii

D Specifikacije 91Općenito ..............................................................................................................91Ispisni medij .........................................................................................................94Kopiranje .............................................................................................................95PhotoCapture Center™ .......................................................................................96PictBridge ............................................................................................................97Skener .................................................................................................................98Pisač ....................................................................................................................99Sučelje ...............................................................................................................100Zahtjevi za računalo...........................................................................................101Potrošni materijali ..............................................................................................102

E Rječnik 103

F Indeks 104

Page 10: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

viii

Page 11: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Dio I

Općenito I

Opće informacije 2Stavljanje papira i dokumenata 9Općenite postavke 22

Page 12: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

2

1Uporaba dokumentacije 1

Zahvaljujemo na kupovini Brother uređaja! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite vaš uređaj.

Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji 1

Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj dokumentaciji.

Pristupanje Software User’s Guide (Uputama za upotrebu softvera) 1

Ovaj Korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako koristiti napredne značajke printera i skenera. Kad budete spremni naučiti detaljne informacije o ovim radnjama pročitajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) koje se nalaze na CD-ROM-u.

Pregled dokumentacije 1

Pregled dokumentacije (za Windows®) 1

Da biste pregledali dokumentaciju iz Start izbornika usmjerite na Brother, DCP-XXXX (gdje je XXXX broj vašeg modela) iz grupe programa, zatim odaberite User’s Guides in HTML format.Ako još niste instalirali softver, dokumentaciju za to možete naći slijedeći niže navedene upute:

a Uključite svoje računalo. Stavite Brother CD-ROM u vaš CD-ROM uređaj.

b Ako se pojavi zaslon za odabir imena modela, kliknite na ime vašeg modela.

Opće informacije 1

Podebljano Podebljani tip pisma identificira određene gumbe na kontrolnoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.

Kurziv Tip pisma kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.

Courier New

Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u uređaja.

Znakovi upozorenja vam pokazuju što uraditi kako biste spriječili moguće ozljede.

Znakovi opreza određuju koji postupak morate slijediti da biste izbjegli ili spriječili moguće oštećenje uređaja ili drugih predmeta.

Ikone opasnosti od strujnog udara vas upozoravaju na mogući električni udar.

Napomene vam pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili vam daju savjete kako operacija djeluje s ostalim značajkama.

Ikone za neispravno podešavanje upozoravaju vas o uređajima ili radnjama koje nisu kompatibilne s uređajem.

Page 13: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Opće informacije

3

1

c Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.

NapomenaAko se ovaj prozor ne pojavi, koristite Windows® Explorer da biste pokrenuli start.exe program iz korijenskog direktorija Brother CD-ROM-a.

d Kliknite Documentation za pregled Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) u HTML formatu.

e Kliknite na dokumentaciju koju želite pročitati.

HTML documents: Upute za upotrebu softvera u HTML formatu.

Ovaj format se preporučuje za pregled na vašem računalu.

PDF documents: Korisnički priručnik za samostalne radnje, Upute za upotrebu softvera u PDF formatu.

Ovaj format se preporučuje za ispisivanje priručnika. Kliknite za odlazak u Brother Solutions Center, gdje možete vidjeti ili preuzeti dokumente u PDF formatu. (Neophodan je pristup internetu i PDF Reader.)

Kako pronaći upute za skeniranje 1

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera)

Scan (Skeniranje) (za Windows® 2000 Professional/Windows® XP i Windows Vista®)

ControlCenter3 (za Windows® 2000 Professional/Windows® XP i Windows Vista®)

Upute za korištenje ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR-om

Kompletne upute za korištenje ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR-om možete pogledati odabirom opcije Help u aplikaciji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Page 14: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 1

4

Pregled dokumentacije (za Macintosh®) 1

a Uključite vaš Macintosh®. Stavite Brother CD-ROM u vaš CD-ROM uređaj. Pojavit će se sljedeći prozor:

b Dvaput kliknite na ikonu Documentation (Dokumentacija).

c Dvaput kliknite na mapu s vašim jezikom.

d Dvaput kliknite datoteku top.html za pregled Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) u HTML formatu.

e Kliknite na dokumentaciju koju želite pročitati.

Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera): Upute za upotrebu softvera u HTML formatu.

Kako pronaći upute za skeniranje 1

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera)

Scan (Skeniranje) (za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji)

ControlCenter2 (za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji)

Presto!® PageManager® Korisnički priručnikUpute za skeniranje direktno s Presto!® PageManager®. Kompletan Presto!® PageManager® Korisnički priručnik možete pogledati odabirom opcije Help u aplikaciji Presto!® PageManager®.

Page 15: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Opće informacije

5

1Pristup Brother Support (za Windows®)1

Možete pronaći sve potrebne kontakte, poput web podrške (Brother Solutions Center).

Kliknite Brother Support na glavnom izborniku. Pojavit će se sljedeći zaslon:

Za pristup našoj web stranici (www.brother.com) kliknite Brother Home Page.

Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com) kliknite Brother Solutions Center.Da biste posjetili našu web stranicu za originalni Brother potrošni materijal (http://www.brother.com/original/) kliknite Supplies Information.

Za pristup Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) za BESPLATNE foto projekte i preuzimanja spremna za ispis kliknite Brother CreativeCenter.Za povratak na početnu stranicu kliknite Back ili ako ste završili, kliknite Exit.

Page 16: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 1

6

Pregled kontrolne ploče 1

DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C i DCP-185C imaju iste tipke na kontrolnoj ploči.

1

10 9

2 3

678 5

4

100% Normal 01_

Page 17: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Opće informacije

7

1

1 Tipke za kopiranjeOmogućuju vam privremenu promjenu postavki kopiranja kad ste u načinu rada za kopiranje.

Copy Options (Opcije kopiranja)Možete brzo i jednostavno izabrati privremene postavke za kopiranje.Enlarge/Reduce (Povećati/smanjiti)Omogućuje vam povećavanje ili smanjivanje kopija ovisno o omjeru koji izaberete.Copy Quality (Kvaliteta kopiranja)Koristite ovu tipku za privremenu promjenu kvalitete vaših kopija.Number of Copies (Broj kopija)Koristite ovu tipku za izradu višestrukih kopija.

2 Tipke izbornikaMenu (Izbor)Omogućuje vam pristup glavnom izborniku.+a ili -bPritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.OKOmogućuje vam odabir postavke.

3 Stop/Exit (Stop/Izlaz)

Zaustavlja operaciju ili se koristi za izlaz iz izbornika.

4 Start tipke Mono Start (Start (Mono))

Omogućuje vam započinjanje izrade jednobojnih kopija. Ujedno vam omogućuju započinjanje skeniranja (u boji ili jednobojnih, ovisno o postavki skeniranja u ControlCenter softveru).

Colour Start (Start (Boja)) Omogućuju vam započinjanje izrade kopija koje su potpuno u boji. Ujedno vam omogućuju započinjanje skeniranja (u boji ili jednobojnih, ovisno o postavki skeniranja u ControlCenter softveru).

5 On/Off (Uključiti/Isključiti)Možete uključiti i isključiti uređaj.Ako isključite uređaj, on će i dalje povremeno čistiti glavu za ispis kako bi se održala kvaliteta ispisa.

6 Ink Management (Kontrola tinti)Omogućuje vam čišćenje glave za ispis, provjeru kvalitete ispisa i dostupan volumen tinte.

7 Scan (Skeniranje)

Omogućuje vam pristup načinu rada za skeniranje.

8 Photo Capture (Foto centar)Omogućuje vam pristup načinu rada PhotoCapture Center™.

9 LCD (zaslon s tekućim kristalima)Prikazuje poruke na zaslonu koje vam pomažu da podesite i koristite vaš uređaj.

10 Upozoravajući LED Postane narančast i treperi kad LCD prikaže pogrešku ili važnu poruku o statusu.

NapomenaNa većini ilustracija u ovom Korisničkom priručniku prikazan je DCP-145C.

Page 18: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 1

8

LED pokazatelji upozorenja 1

Upozoravajći LED (dioda koja emitira svjetlo) je svjetlo koje prikazuje DCP-ov status. LCD prikazuje trenutni status uređaja dok je uređaj u stanju pripravnosti.

LED DCP status Opis

Isključeno

U pripravnosti DCP je spreman za korištenje.

Narančasto

Poklopac otvoren

Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac. (Pogledajte Poruke o pogreškama i održavanju na stranici 68.)

Ne može ispisivati

Zamijenite toner uložak novim. (Pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.)

Greška na papiru

Stavite papir u ladicu ili očistite zastoj papira. Provjerite poruke na LCD-u. (Pogledajte Rješavanje problema i redovito održavanje na stranici 64.)

Ostale poruke Provjerite poruke na LCD-u. (Pogledajte Rješavanje problema i redovito održavanje na stranici 64.)

_100% Normal 01

Page 19: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

9

2

2Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija 2

a Ako je otvoren dodatni držač za papir, zatvorite ga i potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

b Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

c S obje ruke nježno pritisnite i namjestite bočne vodilice za papir (1) i uzdužnu vodilicu za papir (2) kako bi odgovarale veličini papira.Pazite da su trokutaste oznake (3) na bočnim vodilicama za papir (1) i uzdužnoj vodilici za papir (2) u ravnini s veličinom papira koji koristite.

d Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

NapomenaUvijek pripazite da papir ne bude naboran.

Stavljanje papira i dokumenata 2

1

3

1

3

2

Page 20: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 2

10

e Pažljivo stavite papir u ladicu za papir tako da strana za ispis bude licem okrenuta prema dolje i gornjim rubom naprijed.Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

NapomenaKad koristite papir veličine Legal, pritisnite i držite pritisnutim univerzani gumb za otpuštanje vodilica (1) i izvucite prednju stranu ladice za papir.

f S obje ruke pažljivo namjestite bočne vodilice za papir (1) prema papiru.Pazite da bočne vodilice za papir dodiruju rubove papira.

NapomenaPazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i stvoriti problem s ulaganjem.

g Zatvorite poklopac ladice za papir.

1

1

Page 21: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Stavljanje papira i dokumenata

11

2

h Polako gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

i Dok držite ladicu za papir na svom mjestu, izvucite držač papira (1) dok ne klikne i izvucite dodatni držač papira (2).

NapomenaNe koristite dodatni držač papira za papir Legal.

Stavljanje kuverti i razglednica2

O kuvertama 2

Koristite kuverte koje teže između 75 i 95 g/m2.

Nekim kuvertama treba se podesiti postavka margina u aplikaciji. Prije ispisivanja većeg broja kuverti obavezno prvo uradite testni ispis.

OPREZ

NEMOJTE koristiti sljedeće tipove kuverti jer bi mogle prouzročiti probleme s ulaganjem papira:

• Koje su vrećaste konstrukcije.

• Koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini).

• Koje imaju kopče ili spajalice.

• Koje su već ispisane iznutra.

Povremeno možda ćete imati probleme s ulaganjem papira uzrokovanim debljinom, veličinom ili oblikom preklopa kuverte koju koristite.

1

2

S ljepilom 2 S duplim preklopom 2

Page 22: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 2

12

Kako staviti kuverte i razglednice 2

a Prije nego ih stavite pritisnite kutove i strane kuverti ili razglednica kako biste ih što više izravnali.

NapomenaAko se kuverte ili razglednice dvaput ulažu, stavite jednu po jednu kuvertu u ladicu za papir.

b Stavite kuverte ili razglednice u ladicu za papir tako da strana s adresom bude okrenuta prema dolje i da vodeći rub (vrh kuverte) ulazi prvi. S obje ruke pažljivo pritisnite i namjestite bočne vodilice za papir (1) i uzdužnu vodilicu za papir (2) kako bi odgovarale veličini kuverti ili razglednica.

Ako imate problema s ispisom kuverti, pokušajte primijeniti sljedeće prijedloge 2

c Provjerite je li pri ispisu preklop sa strane ili na stražnjem rubu kuverte.

d Podesite veličinu i marginu u vašoj aplikaciji.

2

1

Page 23: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Stavljanje papira i dokumenata

13

2

Uklanjanje manjih ispisa iz uređaja 2

Kad uređaj izbaci mali papir na ladicu za papir možda ga nećete moći dohvatiti. Pazite da ispisivanje završi i tek onda izvucite ladicu potpuno iz uređaja.

Page 24: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 2

14

Područje što se ispisuje 2

Područje što se ispisuje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike ispod prikazuju područja koja se ne mogu ispisati na pojedinačnim listovima papira i kuvertama. Uređaj može ispisivati na osjenčanim područjima pojedinačnog lista papira kad je značajka bez rubova dostupna i uključena. (Pogledajte Ispisivanje bez rubova na stranici 44.)

NapomenaZnačajka bez rubova nije dostupna za kuverte.

Pojedinačni list papira Kuverte

Vrh (1) Dno (2) Lijevo (3) Desno (4)Pojedinačni list 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Kuverte 12 mm 24 mm 3 mm 3 mm

3 41

2

3 41

2

Page 25: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Stavljanje papira i dokumenata

15

2

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji 2

Na kvalitetu ispisa može utjecati tip papira koji koristite u uređaju.

Da biste dobili najbolju kvalitetu ispisa za odabrane postavke uvijek podesite da tip papira odgovara tipu papira koji ste stavili.

Možete koristiti običan papir, papir za inkjet (prevučen papir), sjajan papir, prozirnice i kuverte.

Preporučujemo da testirate različite tipove papira prije nego kupite veliku količinu.

Za najbolje rezultate koristite Brother papir.

Kad ispisujete na papir za inkjet (prevučen papir), pozirnice i sjajan papir, obavezno odaberite ispravan ispisni medij u pločici „Basic” pokretačkog programa pisača ili u postavci Paper Type u izborniku.

Kad ispisujete na Brother foto papir u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.

Kad koristite prozirnice ili foto papir odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.

Izbjegavajte dodirivanje ispisane površine papira odmah nakon ispisivanja jer površina možda ne bude potpuno suha pa biste mogli zaprljati ruke.

Preporučeni ispisni medij 2

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa predlažemo korištenje Brother papira. (Pogledajte tablicu dolje.)

Ako u vašoj zemlji nema Brother papira, preporučujemo testiranje raznih vrsta papira prije nego kupite veliku količinu.

Preporučujemo korištenje „3M Transparency Film” kad ispisujete na prozirnice.

Brother papir

Tip papira StavkaA4 običan papir BP60PA

A4 sjajan foto papir BP71GA4

A4 Inkjet (matiran) BP60MA

10 × 15 cm sjajan foto papir

BP71GP

Page 26: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 2

16

Rukovanje i korištenje ispisnog medija 2

Pohranite papir u njegovom originalnom pakiranju i držite ga zatvorenim. Držite papir na ravnoj površini, dalje od vlage, direktne sunčeve svjetlosti i topline.

Izbjegavajte dodirivanje sjajne (prevučene) strane foto papira. Stavite papir tako da foto strana papira bude okrenuta licem prema dolje.

Izbjegavajte dodirivanje obaju strana prozirnice jer one brzo upijaju vodu i znoj stoga kad biste to radili mogli biste smanjiti kvalitetu ispisa. Prozirnice namijenjene za laserske pisače/fotokopirne aparate mogle bi napraviti mrlju na sljedećem dokumentu. Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

Na obje strane papira možete ispisivati jedino ako koristite ispisivanje putem računala. Pogledajte Printing (Ispisivanje) za Windows® u Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.

Nepravilno podešavanje

NEMOJTE koristiti sljedeće vrste papira:

• oštećen, naboran, uvijen papir ili papir neobičnog oblika;

1 2 mm ili deblji

• iznimno sjajan papir ili papir s visokom teksturom;

• papir koji se ne može ravnomjerno složiti jedan na drugi;

• papir izrađen od kratkog vlakna.

Kapacitet papira izlazne ladice za papir2

Do 50 listova 80 g/m2 A4 papira.

Prozirnice i foto papir moraju se jedan po jedan dignuti iz ladice za papir kako bi se izbjeglo razmazivanje.

1

1

Page 27: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Stavljanje papira i dokumenata

17

2

Izabiranje odgovarajućeg ispisnog medija 2

Tip papira i veličina za svaku radnju 2

Tip papira Veličina papira UpotrebaKopiranje Hvatanje

fotografijePisač

Pojedinačni list Letter 216 × 279 mm Da Da Da

A4 210 × 297 mm Da Da Da

Legal 216 × 356 mm Da – Da

Executive 184 × 267 mm – – Da

JIS B5 182 × 257 mm – – Da

A5 148 × 210 mm Da – Da

A6 105 × 148 mm – – Da

Kartice Foto 10 × 15 cm Da Da Da

Foto 2L 13 × 18 cm – Da Da

Indeksna kartica

127 × 203 mm – – Da

Razglednica 1 100 × 148 mm – – Da

Razglednica 2 (dupla)

148 × 200 mm – – Da

Kuverte C5 kuverta 162 × 229 mm – – Da

DL kuverta 110 × 220 mm – – Da

COM-10 105 × 241 mm – – Da

Monarch 98 × 191 mm – – Da

JE4 kuverta 105 × 235 mm – – Da

Prozirnice Letter 216 × 279 mm Da – Da

A4 210 × 297 mm Da – Da

Page 28: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 2

18

Težina, debljina i kapacitet papira 2

1 Do 100 listova 80 g/m2 papira.

Tip papira Težina Debljina Br. listovaPojedinačni list Običan papir Od 64 do 120 g/m2 Od 0,08 do 0,15 mm 1001

Inkjet papir Od 64 do 200 g/m2 Od 0,08 do 0,25 mm 20

Sjajan papir Do 220 g/m2 Do 0,25 mm 20

Kartice Foto kartica Do 220 g/m2 Do 0,25 mm 20

Indeksna kartica Do 120 g/m2 Do 0,15 mm 30

Razglednica Do 200 g/m2 Do 0,25 mm 30

Kuverte Od 75 do 95 g/m2 Do 0,52 mm 10

Prozirnice – – 10

Page 29: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Stavljanje papira i dokumenata

19

2

Ulaganje dokumenata 2

Možete izrađivati kopije i skenirati s ADF-a (automatski ulagač dokumenata) (samo DCP-185C) i sa stakla skenera.

Korištenje ADF-a (samo DCP-185C) 2

ADF može držati do 15 stranica i ulagati svaki list pojedinačno. Koristite standardni 80 g/m2 papir i uvijek složite papir prije nego što ga stavite u ADF.

Preporučeno okruženje 2

Podržane veličine dokumenata 2

Kako stavljati dokumente 2

OPREZ

NEMOJTE povlačiti papir dok se ulaže.

NEMOJTE koristiti papir koji je naboran, poderan, savijen, smežuran, spojen, isjeckan, zalijepljen ili s ljepljivom trakom.

NEMOJTE koristiti karton, novine ili tkaninu.

Pobrinite se da je dokument ispisan tintom potpuno suh.

a Izvucite dodatni držač na ADF izlazu za dokumente (1).

b Lijepo složite papir. Pazite da ste stavili dokumente licem prema dolje i gornjim rubom naprijed u ADF dok ne osjetite da je dotaknuo valjak za ulaganje papira.

c Podesite vodilicu papira (2) da odgovara širini vaših dokumenata.

OPREZ

NEMOJTE ostavljati debele dokumente na staklo skenera. Ako to učinite, ADF se može zaglaviti.

Temperatura: od 20 do 30 °C

Vlažnost: od 50 do 70%

Papir: 80 g/m2

Duljina: od 148 do 355,6 mm

Širina: od 148 do 215,9 mm

Težina: od 64 do 90 g/m2

1

2

Page 30: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 2

20

Uporaba stakla skenera 2

Staklo skenera možete koristiti za kopiranje ili skeniranje stranica knjige ili jedne po jedne stranice.

Podržane veličine dokumenata 2

Kako stavljati dokumente 2

Napomena(DCP-185C) Za uporabu stakla skenera, ADF mora biti prazan.

a Podignite poklopac dokumenata.

b Uporabom smjernice za dokument na lijevoj strani i vrhu postavite dokument u gornji lijevi kut s licem okrenutim prema dolje na staklu skenera.

c Zatvorite poklopac dokumenata.

OPREZ

Ako skenirate knjigu ili debeli dokument, NEMOJTE zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

Duljina: do 297 mm

Širina: do 215,9 mm

Težina: do 2 kg

Page 31: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Stavljanje papira i dokumenata

21

2

Područje za skeniranje 2

Područje za skeniranje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Dolje prikazane slike pokazuju područja koja ne možete skenirati na Letter i A4 papiru.

Upotreba Veličina dokumenta

Vrh (1)

Dno (2)

Lijevo (3)

Desno (4)Kopiranje Sve veličine

papira3 mm 3 mm

Skeniranje Sve veličine papira

3 mm 3 mm

3 41

2

Page 32: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

22

3LCD zaslon 3

Promjena jezika na LCD-u 3

Možete promijeniti jezik na LCD-u.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 0.Initial Setup.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 0.Local Language.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor jezika.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Poboljšanje kuta LCD-a 3

Možete podesiti kontrast LCD-a za izoštreniji i živopisniji prikaz. Ako imate poteškoća s čitanjem s LCD-a, pokušajte promijeniti postavku kontrasta.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 0.Initial Setup.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 2.LCD Contrast.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor Light ili Dark.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Stanje mirovanja 3

Možete odabrati koliko dugo uređaj mora biti u stanju pripravnosti (od 1 do 60 minuta) prije nego što pređe u stanje mirovanja. Timer će se ponovno pokrenuti ako se na uređaju bude izvršavala bilo kakva radnja.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 0.Initial Setup.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 3.Sleep Mode.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor 1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins ili 60 Mins što predstavlja dužinu vremena koliko će uređaj biti u stanju pripravnosti prije ulaska u stanje mirovanja.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Općenite postavke 3

Page 33: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Općenite postavke

23

3

Izvještaji o ispisu 3

Sljedeći izvještaji su dostupni:

Help List

Lista pomoći koja prikazuje kako programirati uređaj.

User Settings

Ispisuje vaše postavke.

Kako ispisati izvještaj 3

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 3.Print Reports.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor željenog izvještaja.Pritisnite OK.

d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)).

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Page 34: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 3

24

Page 35: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Dio II

Kopiranje II

Izrada kopija 26

Page 36: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

26

4Kako kopirati 4

Uređaj možete koristiti kao fotokopirni aparat, izradom do 99 kopija u jednom zadatku.

Izrada jedne kopije 4

a Stavite svoj dokument.(Pogledajte Ulaganje dokumenata na stranici 19.)

b Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Izrada više kopija 4

Jednim ispisom možete izraditi najviše 99 kopija.

a Stavite svoj dokument.(Pogledajte Ulaganje dokumenata na stranici 19.)

b Pritisnite Number of Copies (Broj kopija) dok se broj željenih kopija ne pojavi (do 99).Ili pritisnite a ili b za promjenu broja kopija.

c Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Napomena(DCP-185C) Za sortiranje vaših kopija, pritisnite tipku Copy Options (Opcije kopiranja).

Prekid kopiranja 4

Za prekid kopiranja, pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Opcije kopiranja 4

Kad želite brzo promijeniti postavke kopiranja privremeno za sljedeće višestruke kopije, koristite tipke za privremeno kopiranje. Možete koristiti različite kombinacije.

Uređaj se vraća na zadane postavke 1 minutu nakon što završi s kopiranjem.

NapomenaNeke postavke kopiranja koje najčešće koristite možete pohraniti tako da ih postavite kao zadane. Možete pronaći upute kako to uraditi u dijelu koji se odnosi na svaku značajku.

Izrada kopija 4

Page 37: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Izrada kopija

27

4

Mijenjanje brzine i kvalitete kopije 4

Možete izabirati iz niza postavki kvalitete. Zadana postavka je Normal.

Za privremenu promjenu postavke kvalitete, slijedite niže navedene korake:

a Stavite svoj dokument.

b Neprestano pritišćite Copy Quality (Kvaliteta kopiranja) izbor Fast, Normal ili Best.

c Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Za promjenu zadane postavke, slijedite niže navedene korake:

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 3.Quality.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor Fast, Normal ili Best.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Povećavanje ili smanjivanje kopiranih slika 4

Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja. Ako odaberete Fit to Page, vaš će uređaj automatski podesiti veličinu na veličinu papira koji postavite. Ako koristite ovu postavku, koristite staklo skenera (samo DCP-185C).

Pritisnite

Normal Normalni način rada se preporučuje za obične ispise. Ovo stvara dobru kvalitetu kopije s dobrom brzinom kopiranja.

Fast Velika brzina kopiranja i najmanja potrošnja tinte. Koristite da biste uštedjeli vrijeme pri ispisivanju dokumenata koje ćete ispravljati, velikih dokumenata ili mnogo kopija.

Best Koristite ovaj način rada za kopiranje preciznih slika, poput fotografija. Ovo pruža najvišu rezoluciju i najsporiju brzinu.

Pritisnite

Fit to Page

Custom(25-400%)

198% 10x15cmiA4186% 10x15cmiLTR142% A5iA4100%

97% LTRiA493% A4iLTR83% (DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C)

83% LGLiA4(DCP-185C)

69% A4iA547% A4i10x15cm

Page 38: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 4

28

Za povećavanje ili smanjivanje sljedeće kopije slijedite niže navedene upute:

a Stavite svoj dokument.

b Pritisnite Enlarge/Reduce (Povećati/smanjiti).

c Napravite jedno od sljedećeg:

Pritisnite a ili b za izbor željenog omjera povećanja ili smanjenja. Pritisnite OK.

Pritisnite a ili b za izbor Custom(25-400%). Pritisnite OK. Neprestano pritišćite a ili b za unos omjera povećanja ili smanjenja od 25% do 400%. Pritisnite OK.

Pritisnite a ili b za izbor 100% ili Fit to Page. Pritisnite OK.

d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Napomena• Opcije prijeloma stranice nisu dostupne

s opcijom Enlarge/Reduce (Povećati/smanjiti).

• Fit to Page opcije nisu distupne s opcijom Page Layout.

• Fit to Page ne radi pravilno ako je dokument na staklu skenera ukošen više od 3 stupnja. Uporabom smjernice za dokument na lijevoj strani i vrhu postavite dokument u gornji lijevi kut s licem okrenutim prema dolje na staklu skenera.

• Fit to Page nije dostupna za veličinu dokumenta Legal.

Izrada N u 1 kopija ili postera (prijelom stranice) 4

Značajka kopiranja N u 1 pomaže vam uštedjeti papir tako što vam omogućuje kopiranje dvije ili četiri stranice na jednu ispisanu stranicu.

Ujedno možete izraditi poster. Kad koristite značajku izrade postera vaš uređaj dijeli vaš dokument na dijelove, zatim ih povećava kako biste ih mogli spojiti u poster. Ako želite ispisati poster, koristite staklo skenera (samo DCP-185C).

Važno 4

Pazite da veličina papira bude podešena na Letter ili A4.

Ne možete koristiti postavke za povećavanje i smanjivanje te slaganje i sortiranje (samo DCP-185C) sa značajkama N u 1 i poster.

N u 1 copije u boji nisu dostupne.

(P) znači okomito i (L) znači vodoravno.

Možete raditi samo jedan po jedan poster.

a Stavite svoj dokument.

b Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Page Layout.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 2 in 1 (P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P), 4 in 1 (L), Poster(3 x 3) ili Off(1 in 1).Pritisnite OK.

Pritisnite

i onda a ili b za izbor Page Layout

Off(1 in 1)

2 in 1 (P)

2 in 1 (L)

4 in 1 (P)

4 in 1 (L)

Poster(3 x 3)

Page 39: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Izrada kopija

29

4

d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) za skeniranje dokumenta. Također možete pritisnuti Colour Start (Start (Boja)) ako koristite prijelom postera. Ako ste postavili dokument u ADF ili izrađujete poster, uređaj skenira stranice i započinje s ispisom.

Ako koristite staklo skenera, idite na e.

e Nakon što uređaj skenira stranicu pritisnite a (Yes) za skeniranje sljedeće stranice.

Next Page?

a Yes b No

f Stavite sljedeću stranicu na staklo skenera. Pritisnite OK.Ponovite e i f za svaku stranicu prijeloma.

Set Next Page

Then Press OK

g Nakon što su sve stranice skenirane pritisnite b (No) za završetak.

NapomenaAko se odabere sjajan papir kao postavku tipa papira za N u 1 kopije, slike će se ispisivati kao da je odabran običan papir.

Ako kopirate sa stakla skenera, stavite svoj dokument s licem prema dolje u smjeru prikazanom dolje.

2 u 1 (P)

2 u 1 (L)

4 u 1 (P)

4 u 1 (L)

Poster (3x3)Možete izraditi kopiju fotografije veličine postera.

Page 40: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 4

30

Sortiranje kopija korištenjem ADF-a (samo jednobojno) (samo DCP-185C) 4

Možete sortirati višestruke kopije. Stranice će biti sortirane u redoslijedu 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 i tako dalje.

a Stavite svoj dokument.

b Neprestano pritišćite Number of Copies (Broj kopija) dok se broj željenih kopija ne pojavi.Ili pritisnite a ili b za promjenu broja kopija.

c Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Stack/Sort.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor Sort.Pritisnite OK.

e Pritisnite Mono Start (Start (Mono)).

NapomenaPrijelom stranice nije dostupan sa Sort.

Podešavanje osvjetljenja i kontrasta 4

Osvjetljenje 4

Za privremenu promjenu postavke osvjetljenja, slijedite niže navedene korake:

a Stavite svoj dokument.

b Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Brightness.Pritisnite OK.

-nnonn+ e

c Pritisnite a ili b za izradu svjetlije ili tamnije kopije.Pritisnite OK.

d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Za promjenu zadane postavke, slijedite niže navedene korake:

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 4.Brightness.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izradu svjetlije ili tamnije kopije.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Pritisnite

i onda a ili b za izbor Brightness

-nnonn+

Page 41: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Izrada kopija

31

4

Kontrast 4

Podesite kontrast kako bi slika bila oštrija i živopisnija.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 5.Contrast.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje kontrasta.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Opcije papira 4

Tip papira 4

Ako kopirate na posebnom papiru, odaberite tip papira koji koristite kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa.

a Stavite svoj dokument.

b Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Paper Type.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor tipa papira koji koristite.Pritisnite OK.

d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Za promjenu zadane postavke, slijedite niže navedene korake:

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 1.Paper Type.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71, Other Glossy ili Transparency.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Pritisnite

i onda a ili b za izbor Paper Type

Plain Paper

Inkjet Paper

Brother BP71

Other Glossy

Transparency

Page 42: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 4

32

Veličina papira 4

Ako kopirate na papir koji nije veličine A4, morat ćete promijeniti postavku veličine papira. Možete kopirati na Letter, Legal, A4, A5 ili Foto 10 × 15 cm papiru.

a Stavite svoj dokument.

b Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Page Size.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite.Pritisnite OK.

d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Za promjenu zadane postavke, slijedite niže navedene korake:

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 2.Paper Size.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, Letter, Legal, A4, A5 ili 10x15cm.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Pritisnite

i onda a ili b za izbor Paper Size

Letter

Legal

A4

A5

10(W) x 15(H)cm

Page 43: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Dio III

Direktno foto ispisivanjeIII

Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 34Ispisivanje fotografija s kamere 47

Page 44: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

34

5

PhotoCapture Center™ radnje 5

NapomenaDCP-145C podržava samo USB Flash memorijski uređaj.

Ispisivanje s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja bez korištenja računala 5

Iako vaš uređaj nije povezan s računalom možete ispisivati fotografije direktno s medija digitalne kamere ili USB Flash memorijskog uređaja. (Pogledajte Kako ispisivati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj na stranici 37.)

Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj bez korištenja računala 5

Možete skenirati dokumente i pohraniti ih direktno na memorijsku karticu ili na USB Flash memorijski uređaj. (Pogledajte Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj na stranici 44.)

Uporaba PhotoCapture Center™ s vašeg računala 5

S vašeg računala možete pristupiti memorijskoj kartici ili USB Flash memorijskom uređaju koji je umetnut na prednjoj strani uređaja.

(Pogledajte PhotoCapture Center™ za Windows® ili PhotoCapture Center™ za Macintosh® u Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.)

Uporaba memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 5

Vaš Brother uređaj ima medijske uređaje (utore) za uporabu sa sljedećim popularnim medijima digitalne kamere: Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC i xD-Picture Card™ i USB Flash memorijski uređaji.

miniSD™ može se koristiti s miniSD™ adapterom.

microSD™ može se koristiti s microSD™ adapterom.

Memory Stick Duo™ može se koristiti s Memory Stick Duo™ adapterom.

Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 5

Memory Stick®

Memory Stick Pro™

SD, SDHC

xD-Picture Card™ USB Flash memorijski uređaj

22 mm ili manje

11 mm ili manje

Page 45: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

35

5

Memory Stick Pro Duo™ može se koristiti s Memory Stick Pro Duo™ adapterom.

Memory Stick Micro (M2) može se koristiti s Memory Stick Micro (M2) adapterom.

Adapteri nisu uključeni u opremu uređaja. Kontaktirajte neovisne dobavljače za adaptere.

PhotoCapture Center™ značajka vam omogućuje ispisivanje digitalnih fotografija visoke rezolucije s vaše digitalne kamere kako biste dobili kvalitetan foto ispis.

Struktura datoteke memorijske kartice (samo DCP-165C i DCP-185C) ili USB Flash memorijskog uređaja 5

Vaš uređaj je napravljen tako da bude kompatibilan s modernim slikovnim datotekama digitalnih kamera i memorijskih kartica ili USB Flash memorijskog uređaja, no ipak vas molimo da pročitate ispod navedene točke kako bi izbjegli pogreške:

Ekstenzija slikovne datoteke mora biti .JPG (ostale ekstenzije datoteka, poput .JPEG, .TIF, .GIF itd. neće se prepoznati).

PhotoCapture Center™ ispisivanje bez korištenja računala morate izvesti odvojeno od PhotoCapture Center™ radnji s korištenjem računala. (Simultane operacije nisu dostupne.)

IBM Microdrive™ nije kompatibilan s uređajem.

Uređaj može očitati do 999 datoteka na memorijskoj kartici.

Ovaj proizvod podržava xD-Picture Card™ uključuje tip M/tip M+/tip H (veliki kapacitet).

DPOF datoteka na memorijskoj kartici mora biti u ispravnom DPOF formatu. (Pogledajte DPOF ispisivanje na stranici 39.)

Molimo vas imajte na umu sljedeće:

Kada ispisujete indeks ispisa ili ispis slike, PhotoCapture Center™ će ispisivati sve ispravne slike, čak ako su jedna ili više slika oštećene. Oštećene slike neće biti ispisane.

(Korisnici memorijske kartice)

Vaš uređaj je napravljen tako da može očitati memorijske kartice koje je formatirala digitalna kamera.

Kad digitalna kamera formatira memorijsku karticu ona kreira posebnu mapu u koju kopira slikovne datoteke. Ako morate izmijeniti slikovne podatke pohranjene na memorijskoj kartici s vašim računalom, preporučujemo vam da ne izmjenjujete strukturu mape koju je kreirala digitalna kamera. Ako pohranjujete nove ili izmijenjene slikovne datoteke na memorijsku karticu, ujedno vam preporučujemo da koristite istu mapu koju koristi vaša digitalna kamera. Ako datoteka nije pohranjena u istu mapu, uređaj neće moći očitati datoteku ili ispisati sliku.

(Korisnici USB Flash memorijskih uređaja)

Uređaj podržava USB Flash memorijske uređaje koje je formatirao Windows®.

Page 46: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 5

36

Početak rada 5

Čvrstim pokretom stavite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj u odgovarajući utor.

1 USB Flash memorijski uređaj2 SD, SDHC3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™4 xD-Picture Card™

OPREZ

USB direktno sučelje podržava samo USB Flash memorijski uređaj, PictBridge kompatibilnu kameru ili digitalnu kameru koja koristi standard USB za masovnu pohranu. Ostale USB jedinice nisu podržane.

Pokazatelji tipke Photo Capture (Foto centar):

Photo Capture (Foto centar) svjetlo je uključeno, memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj je pravilno umetnut.

Photo Capture (Foto centar) svjetlo je isključeno, memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj je pravilno umetnut.

Photo Capture (Foto centar) svjetlo treperi, memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj se očitava ili se na njega pohranjuje.

OPREZ

NEMOJTE isključiti kabel napajanja ili ukloniti memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj iz medijskog uređaja (utora) ili USB direktnog sučelja dok uređaj očitava ili pohranjuje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj (tipka Photo Capture (Foto centar) treperi). Izgubit ćete podatke ili oštetiti karticu.

Uređaj može očitavati samo jedan po jedan uređaj.

1 2 3 4

Page 47: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

37

5

Kako ispisivati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj 5

Prije ispisivanja fotografije prvo morate ispisati indeks umanjenih slika za odabir broja fotografija koje želite ispisati. Slijedite ispod navedene upute za početak ispisivanja direktno s vaše memorijske kartice ili USB memorijskog uređaja:

a Pobrinite se da ste memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj stavili u odgovarajući utor. LCD će prikazati sljedeću poruku:

M.Stick Active

Press PhotoCa...

b Pritisnite Photo Capture (Foto centar). Za DPOF ispisivanje, pogledajte DPOF ispisivanje na stranici 39.

c Pritisnite a ili b za izbor Print Index, zatim pritisnite OK.

d Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) kako biste započeli s ispisivanjem indeksnog lista. Zabilježite broj slike koju želite ispisati. Pogledajte Indeks ispisa (umanjena slika) na stranici 37.

e Za ispis slika, pritisnite a ili b za izbor Print Images u c, zatim pritisnite OK. (Pogledajte Ispisivanje slika na stranici 38.)

f Unesite broj slike i pritisnite OK.

g Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) kako biste započeli s ispisivanjem.

Indeks ispisa (umanjena slika)5

PhotoCapture Center™ dodjeljuje broj slikama (na primjer: br. 1, br. 2, br. 3 i tako dalje).

PhotoCapture Center™ koristi ove brojeve da identificira svaku sliku. Možete ispisati stranicu s umanjenim slikama kako bi se pokazale sve slike koje se nalaze na memorijskoj kartici i USB Flash memorijskom uređaju.

NapomenaSamo nazivi datoteka s 8 znakova ili manje bit će točno ispisani na indeksnom listu.

a Pobrinite se da ste memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj stavili u odgovarajući utor.Pritisnite (Photo Capture (Foto centar)).

b Pritisnite a ili b za izbor Print Index.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 6 Images/Line ili 5 Images/Line. Pritisnite OK.

Vrijeme ispisa za 5 slika/linija bit će sporije od 6 slika/linija, ali kvaliteta je bolja.

6 Images/Line 5 Images/Line

Page 48: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 5

38

d Pritisnite a ili b za izbor papira koji koristite, Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 ili Other Glossy.Pritisnite OK.

e Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, A4 ili Letter.Pritisnite OK.

f Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) za ispis.

Ispisivanje slika 5

Prije nego što ispišete pojedinačnu sliku morate znati broj te slike.

a Pobrinite se da ste memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj stavili u odgovarajući utor.

b Prvo ispišite indeks. (Pogledajte Indeks ispisa (umanjena slika) na stranici 37.)Pritisnite (Photo Capture (Foto centar)).

c Pritisnite a ili b za izbor Print Images. Pritisnite OK.

NapomenaAko vaša memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj sadrže valjane DPOF informacije, LCD će prikazati DPOF Print:Yes, pogledajte DPOF ispisivanje na stranici 39.

d Neprestano pritišćite a za unos broja slike koju želite ispisati sa stranice indeksa umanjenih slika. Nakon što odaberete brojeve slika, pritisnite OK.

No.:1,3,6

Napomena• Pritisnite b za smanjenje broja slike.

• Možete odjednom unijeti raspon brojeva korištenjem tipke Copy Options (Opcije kopiranja) umjesto crtice. (Na primjer, unesite 1, Copy Options (Opcije kopiranja), 5 za ispis slika od br. 1 do br. 5).

• Možete unijeti do 12 znakova (uključujući zareze) za brojeve slika koje želite ispisati.

e Nakon što odaberete slike koje želite ispisati, pritisnite OK za odabir vaše postavke.Ako ste već odabrali vašu postavku, pritisnite Colour Start (Start (Boja)).

f Pritisnite a ili b za izbor papira koji koristite, Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 ili Other Glossy. Pritisnite OK.

g Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, Letter, A4, 10x15cm ili 13x18cm.Pritisnite OK.

Ako ste odabrali Letter ili A4, idite na h.

Ako ste odabrali drugu veličinu, idite na i.

Ako ste završili s odabirom postavki, pritisnite Colour Start (Start (Boja)).

h Pritisnite a ili b za izbor veličine ispisa (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15 x 20cm ili Max. Size). Pritisnite OK.

Page 49: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

39

5

i Napravite jedno od sljedećeg:

Za izbor broja kopija, idite na j.

Ako ste završili s odabirom postavki, pritisnite Colour Start (Start (Boja)).

j Pritisnite a ili b za unos željenog broja kopija. Pritisnite OK.

k Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) za ispis.

Položaji ispisa kad koristite A4 papir prikazani su dolje.

DPOF ispisivanje 5

DPOF znači Digital Print Order Format (Digitalni format redoslijeda ispisa).

Vodeći proizvođači digitalnih kamera (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. i Sony Corporation) osmislili su ovaj standard za jednostavnije ispisivanje slika s digitalne kamere.

Ako vaša kamera podržava DPOF ispisivanje, moći ćete na zaslonu digitalne kamere odabrati slike i broj kopija koje želite ispisati.

Kad je u uređaj umetnuta memorijska kartica koja sadrži DPOF informacije, odabrane slike lako ćete ispisivati.

a Čvrstim pokretom umetnite memorijsku karticu u ispravan utor.

M.Stick Active

Pritisnite (Photo Capture (Foto centar)).

b Pritisnite a ili b za izbor Print Images. Pritisnite OK.

c Ako na kartici postoji DPOF datoteka, LCD će prikazati:

DPOF Print:Yes e

d Pritisnite a ili b za izbor DPOF Print:Yes. Pritisnite OK.

e Pritisnite a ili b za izbor papira koji koristite, Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 ili Other Glossy. Pritisnite OK.

18 x 10cm

29 x 13cm

310x15cm

413x18cm

515 x 20cm

6Max. Size

Page 50: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 5

40

f Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, Letter, A4, 10x15cm ili 13x18cm.Pritisnite OK.

Ako ste odabrali Letter ili A4, idite na g.

Ako ste odabrali drugu veličinu, idite na h.

Ako ste završili s odabirom postavki, pritisnite Colour Start (Start (Boja)).

g Pritisnite a ili b za izbor veličine ispisa (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15 x 20cm ili Max. Size). Pritisnite OK.

h Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) za ispis.

NapomenaPogreška na DPOF datoteci može se pojaviti ako je redoslijed ispisa kreiran na kameri oštećen. Pomoću kamere izbrišite i ponovno kreirajte redoslijed ispisa kako biste ispravili ovaj problem. Za upute kako izbrisati i ponovno kreirati redoslijed ispisa, pogledajte web stranicu za podršku od proizvođača vaše kamere ili priloženu dokumentaciju.

PhotoCapture Center™ postavke ispisa 5

Ove postavke neće se promijeniti dok ih vi ponovno ne promijenite.

Kvaliteta ispisa 5

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 1.Print Quality.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor Normal ili Photo.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Opcije papira 5

Tip papira 5

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 2.Paper Type.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 ili Other Glossy.Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Page 51: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

41

5

Veličina papira 5

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 3.Paper Size.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, Letter, A4, 10x15cm ili 13x18cm. Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Veličina ispisa 5

Ova postavka je dostupna samo kad ste odabrali postavku veličine papira Letter ili A4.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 4.Print Size.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor veličine ispisa koji koristite, (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15 x 20cm ili Max. Size). Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Poboljšanje boja 5

Možete uključiti značajku poboljšanja boja kako bi ispisivali živopisnije slike.

Osvjetljenje 5

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off). Pritisnite OK.

Ako odaberete Off, onda idite na g.

e Pritisnite a ili b za izbor 1.Brightness.Pritisnite OK.

f Pritisnite a ili b za izradu svjetlijeg ili tamnijeg ispisa.Pritisnite OK.

g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Page 52: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 5

42

Kontrast 5

Možete odabrati postavku kontrasta. Više kontrasta učinit će da slika bude oštrija i živopisnija.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off). Pritisnite OK.

Ako odaberete Off, onda idite na g.

e Pritisnite a ili b za izbor 2.Contrast.Pritisnite OK.

f Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje kontrasta.Pritisnite OK.

g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Bijeli balans 5

Možete podesiti bijela područja na slici tako da ih vratite na čistu bijelu boju.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).Pritisnite OK.

Ako odaberete Off, onda idite na g.

e Pritisnite a ili b za izbor 3.White Balance.Pritisnite OK.

f Pritisnite a ili b za podešavanje stupnja balansa.Pritisnite OK.

g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Izoštrenost 5

Možete poboljšati fokus slike podešavanjem izoštrenosti.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).Pritisnite OK.

Ako odaberete Off, onda idite na g.

e Pritisnite a ili b za izbor 4.Sharpness.Pritisnite OK.

f Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje izoštrenosti.Pritisnite OK.

g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Page 53: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

43

5

Gustoća boje 5

Možete podesiti ukupnu količinu boje na slici tako da poboljšate ispranu ili lošu sliku.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).Pritisnite OK.

Ako odaberete Off, onda idite na g.

e Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Density.Pritisnite OK.

f Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje količine boje.Pritisnite OK.

g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

NapomenaOdabiranjem bijelog balansa, izoštrenosti ili gustoće boje usporit ćete vrijeme ispisivanja.

Skraćivanje 5

Ako je vaša slika preduga ili preširoka da se uklopi u dostupan prostor na izabranom prijelomu, dio vaše slike bit će automatski skraćen.

Zadana postavka je On. Ako želite ispisati cijelu sliku, isključite ovu postavku pritiskom na Off.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 6.Cropping.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor Off (ili On).Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Cropping: On 5

Cropping: Off 5

Page 54: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 5

44

Ispisivanje bez rubova 5

Ova postavka širi područje ispisa do rubova papira. Vrijeme ispisa bit će malo sporije.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 7.Borderless.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor Off (ili On).Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Ispis datuma 5

Možete ispisati datum ako taj podatak već postoji na vašoj fotografiji. Datum će biti ispisan u donjem desnom kutu. Ako u vašoj datoteci ne postoji datum, ne možete koristiti ovu funkciju.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 8.Date Print.

d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).Pritisnite OK.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

NapomenaDPOF postavke moraju biti isključene na vašoj kameri ako želite koristiti značajku Date Print.

Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj 5

Možete skenirati jednobojne dokumente ili dokumente u boji na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj. Jednobojni dokumenti bit će pohranjeni u PDF (*.PDF) ili TIFF (*.TIF) formatu. Dokumenti u boji bit će pohranjeni u PDF (*.PDF) ili JPEG (*.JPG) formatu. Zadana postavka je Color 150 dpi, a zadani format datoteke je PDF. Uređaj automatski kreira nazive datoteke na temelju trenutnog datuma. (Za detalje, pogledajte Kratki korisnički priručnik.) Na primjer, peta slika skenirana 1. srpnja 2009 bit će nazvana 01070905.PDF. Možete promijeniti boju i kvalitetu.

a Umetnite Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ ili USB Flash memorijski uređaj u vaš uređaj.

UPOZORENJE

NE vadite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj dok treperi Photo Capture (Foto centar) kako ne biste oštetili karticu, USB Flash memorijski uređaj ili podatke pohranjene na kartici.

b Stavite svoj dokument.

c Pritisnite (Scan (Skeniranje)).

Kvaliteta Izbor formata datoteke

Color 150 dpi JPEG / PDF

Color 300 dpi JPEG / PDF

Color 600 dpi JPEG / PDF

B/W 200x100 dpi TIFF / PDF

B/W 200 dpi TIFF / PDF

Page 55: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

45

5

d Pritisnite a ili b za izbor Scan to Media, uradite jedno od sljedećeg:

Za promjenu kvalitete, pritisnite OK i idite na korak e.

Za započinjanje skeniranja, pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

e Pritisnite a ili b za izbor kvalitete, zatim pritisnite OK.

Napravite jedno od sljedećeg:

Za izmjenu tipa datoteke, idite na korak f.

Za započinjanje skeniranja, pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

f Pritisnite a ili b za izbor tipa datoteke, zatim pritisnite OK.Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Promjena kvalitete slike 5

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 0.Scan to Media.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor 1.Quality.Pritisnite OK.

e Pritisnite a ili b za izbor Color 150 dpi, Color 300 dpi, Color 600 dpi, B/W 200x100 dpi ili B/W 200 dpi.Pritisnite OK.

f Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Promjena jednobojnog formata datoteke 5

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 0.Scan to Media.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor 2.B/W File Type.Pritisnite OK.

e Pritisnite a ili b za izbor TIFF ili PDF.Pritisnite OK.

f Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Page 56: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 5

46

Promjena formata datoteke u boji 5

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 0.Scan to Media.Pritisnite OK.

d Pritisnite a ili b za izbor 3.ColorFile Type.Pritisnite OK.

e Pritisnite a ili b za izbor PDF ili JPEG.Pritisnite OK.

f Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Razumijevanje poruka o pogrešci 5

Nakon što se upoznate s vrstama pogrešaka koje se mogu pojaviti dok koristite PhotoCapture Center™ možete jednostavno prepoznati i riješiti bilo koji problem.

Hub is Unusable.

Ova poruka će se pojaviti ako su razvodnik ili USB Flash memorijski uređaj s razvodnikom umetnuti u USB direktno sučelje.Media Error

Ova poruka će se pojaviti ako umetnete memorijsku karticu koja je oštećena ili nije formatirana ili ako postoji problem s medijskim uređajem. Da biste ispravili ovu pogrešku, izvadite memorijsku karticu.No File

Ova poruka će se pojaviti ako pokušate pristupiti memorijskoj kartici ili USB Flash memorijskom uređaju u uređaju (utoru) koji ne sadrži .JPG datoteku.Out of Memory

Ova poruka će se pojaviti ako radite sa slikama koje su prevelike za memoriju uređaja.Ova poruka će se također pojaviti ako memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj koji koristiite nema dovoljno rapoloživog prostora za skeniranje dokumenata.Media is Full.

Ova poruka će se pojaviti ako pokušate pohraniti više od 999 datoteka na memorijsku karticu ili USB Flash memorjski uređaj.Unusable Device

Ova poruka će se pojaviti ako se nepodržani USB uređaj ili USB Flash memorijski uređaj umetne u USB direktno sučelje. (Za više informacija, posjetite nas na http://solutions.brother.com.) Ova poruka će se pojaviti i ako spojite pokvareni uređaj na USB direktno sučelje.

Page 57: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

47

6

6

Ispisivanje fotografija direktno s PictBridge kamere 6

Vaš Brother uređaj podržava PictBridge standard, omogućujući vam spajanje i ispisivanje fotografija direktno s bilo koje PictBridge kompatibilne digitalne kamere.

Ako vaša kamera koristi standard USB za masovnu pohranu, možete ispisivati fotografije s digitalne kamere i bez PictBridge. Pogledajte Ispisivanje fotografija direktno s digitalne kamere (bez upotrebe PictBridge) na stranici 49.

PictBridge zahtjevi 6

Kako biste izbjegli pogreške ne zaboravite sljedeće točke:

Uređaj i digitalna kamera moraju biti spojeni s prikladnim USB kablom.

Ekstenzija slikovne datoteke mora biti .JPG (ostale ekstenzije datoteka, poput .JPEG, .TIF, .GIF itd. neće se prepoznati).

PhotoCapture Center™ radnje nisu dostupne prilikom korištenja značajke PictBridge.

Podešavanje vaše digitalne kamere 6

Pazite da vaša kamera bude u PictBridge načinu rada. Neke od niže navedenih postavki neće biti dostupne za vašu PictBridge kompatibilnu digitalnu kameru.

Ovisno o kojoj kameri se radi, neke značajke možda ne budu dostupne.

1 Za više detalja pogledajte DPOF ispisivanje na stranici 48.

2 Ako je vaša kamera postavljena za korištenje Printer Settings (zadane postavke), uređaj će ispisati vašu fotografiju koristeći sljedeće postavke.

Ako vaša kamera nema nikakvih odabira u izborniku, ova postavka se također koristi.

Naziv i dostupnost svake postavke ovisi o specifikaciji vaše kamere.

Za detaljne informacije o promjeni PictBridge postavki, molimo pogledajte dokumentaciju dobivenu s vašom kamerom.

Ispisivanje fotografija s kamere 6

Odabiri u izborniku kamere

Opcije

Paper Size Letter, A4, 10× 15cm, Printer Settings (zadana postavka)2

Paper Type Plain Paper, Glossy Paper, Inkjet Paper, Printer Settings (zadana postavka)2

Layout Borderless: On, Borderless: Off, Printer Settings (zadana postavka)2

DPOF setting1 –

Print Quality Normal, Fine, Printer Settings (zadana postavka)2

Color Enhancement On, Off, Printer Settings (zadana postavka)2

Date Print On, Off, Printer Settings (zadana postavka)2

Postavke OpcijePaper Size 10× 15 cm

Paper Type Glossy Paper

Layout Borderless: On

Print Quality Fine

Color Enhancement Off

Date Print Off

Page 58: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 6

48

Ispisivanje slika 6

NapomenaPrije spajanja digitalne kamere iz uređaja izvucite sve memorijske kartice ili USB Flash memorijski uređaj.

a Pazite da vaša kamera bude isključena. Spojite vašu kameru na ulaz USB direktnog sučelja (1) na uređaju koristeći USB kabel.

1 USB direktno sučelje

b Uključite kameru.Kad je uređaj prepoznao kameru, LCD prikazuje sljedeću poruku:

Camera Connected

c Odaberite fotografiju koju želite ispisati slijeđenjem uputa s vaše kamere.Kad uređaj započne ispisivanje fotografije, LCD će prikazati Printing.

UPOZORENJE

Da biste spriječili oštećenje vašeg uređaja, na USB direktno sučelje ne spajajte nikakav drugi uređaj osim digitalne kamere ili USB Flash memorijskog uređaja.

DPOF ispisivanje 6

DPOF znači digitalni format redoslijeda ispisa.

Vodeći proizvođači digitalnih kamera (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. i Sony Corporation) osmislili su ovaj standard za jednostavnije ispisivanje slika s digitalne kamere.

Ako vaša kamera podržava DPOF ispisivanje, moći ćete na zaslonu digitalne kamere odabrati slike i broj kopija koje želite ispisati.

NapomenaPogreška na DPOF datoteci može se pojaviti ako je redoslijed ispisa kreiran na kameri oštećen. Pomoću kamere izbrišite i ponovno kreirajte redoslijed ispisa kako biste ispravili ovaj problem. Za upute kako izbrisati i ponovno kreirati redoslijed ispisa, pogledajte web stranicu za podršku od proizvođača vaše kamere ili priloženu dokumentaciju.

1

Page 59: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Ispisivanje fotografija s kamere

49

6

Ispisivanje fotografija direktno s digitalne kamere (bez upotrebe PictBridge) 6

Ako vaša kamera podržava standard USB za masovnu pohranu, možete spojiti kameru u načinu rada za pohranjivanje. To će vam omogućiti ispisivanje fotografija s vaše kamere.

Ako želite ispisivati fotografije u PictBridge načinu rada, pogledajte Ispisivanje fotografija direktno s PictBridge kamere na stranici 47.

NapomenaNazivi, dostupnost i radnje razlikuju se od kamere do kamere. Za detaljne informacije, poput toga kako iz PictBridge načina rada preći na način rada za pohranjivanje, molimo pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s kamerom.

Ispisivanje slika 6

NapomenaPrije spajanja digitalne kamere iz uređaja izvucite sve memorijske kartice ili USB Flash memorijski uređaj.

a Spojite vašu kameru na USB direktno sučelje (1) na uređaju koristeći USB kabel.

1 USB direktno sučelje

b Uključite kameru.

c Slijedite korake u Ispisivanje slika na stranici 38.

UPOZORENJE

Da biste spriječili oštećenje vašeg uređaja, na USB direktno sučelje ne spajajte nikakav drugi uređaj osim digitalne kamere ili USB Flash memorijskog uređaja.

1

Page 60: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 6

50

Razumijevanje poruka o pogrešci 6

Nakon što se upoznate s vrstama pogrešaka koje se mogu pojaviti dok koristite PictBridge, možete jednostavno prepoznati i riješiti bilo koji problem.

Out of Memory

Ova poruka će se pojaviti ako radite sa slikama koje su prevelike za memoriju uređaja.

Unusable Device

Ova poruka će se pojaviti ako spojite kameru koja ne koristi standard USB za masovnu pohranu. Ova poruka će se pojaviti i ako spojite pokvareni uređaj na USB direktno sučelje.

Za detaljnija rješenja, pogledajte Poruke o pogreškama i održavanju na stranici 68.

Page 61: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Dio IV

Softver IV

Značajke softvera 52

Page 62: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

52

7CD-ROM uključuje Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) za značajke koje su dostupne kad ste spojeni na računalo (na primjer, ispisivanje i skeniranje). Ovaj priručnik ima jednostavne veze koje će vas, kad na njih kliknete, dovesti direktno do određenog dijela.

Možete pronaći informacije o ovim značajkama:

Printing (Ispisivanje)

Scanning (Skeniranje)

ControlCenter3 (za Windows®)

ControlCenter2 (za Macintosh®)

PhotoCapture Center™

Kako čitati HTML Korisnički priručnik Ovo je kratka referenca za korištenje HTML Korisničkog priručnika.

Za Windows®

NapomenaAko niste instalirali softver, pogledajte Pregled dokumentacije na stranici 2.

a Iz izbornika Start usmjerite na Brother, DCP-XXXX (gdje je XXXX broj vašeg modela) iz grupe programa, zatim kliknite User’s Guides in HTML format.

b Kliknite SOFTWARE USER’S GUIDE (UPUTE ZA UPOTREBU SOFTVERA) iz glavnog izbornika.

c Iz popisa s lijeve strane prozora kliknite na naslov koji želite pogledati.

Značajke softvera 7

Page 63: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Značajke softvera

53

7

Za Macintosh®

a Pobrinite se da je vaš Macintosh® uključen. Stavite Brother CD-ROM u vaš CD-ROM uređaj.

b Dvaput kliknite na ikonu Documentation (Dokumentacija).

c Dvaput kliknite na mapu s vašim jezikom, zatim dvaput kliknite top.html.

d Na glavnom izborniku kliknite SOFTWARE USER’S GUIDE (UPUTE ZA UPOTREBU SOFTVERA), zatim iz popisa s lijeve strane prozora kliknite naslov priručnika koji želite pročitati.

Page 64: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Poglavlje 7

54

Page 65: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Dio V

Dodaci V

Sigurnost i propisi 56Rješavanje problema i redovito održavanje 64Izbornik i značajke 84Specifikacije 91Rječnik 103

Page 66: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

56

AIzbor položaja A

Stavite svoj uređaj na ravnu, stabilnu površinu koja se ne drma niti vibrira, poput stola. Stavite uređaj blizu standardne uzemljene električne utičnice. Odaberite položaj gdje će temperatura biti između 10 i 35 °C.

UPOZORENJE

NE stavljajte uređaj blizu grijača, klima uređaja, hladnjaka, medicinske opreme, kemikalija i vode.

NE spajajte uređaj na električne utičnice koje se nalaze na istom strujnom krugu s velikim kućanskim aparatima ili opremom koja bi mogla ometati napajanje.

OPREZ

• Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesta gdje često prolazite.

• Izbjegavajte postavljanje uređaja na tepih.

• NE izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, vlazi ili prašini.

• NE spajajte uređaj na električne utičnice koje kontroliraju zidni prekidači ili automatski vremenski sklopovi.

• Ometanje napajanja može prouzročiti brisanje informacija s memorije uređaja.

• NE prevrćite uređaj i ne postavljajte ga na nakrivljenu površinu. Budete li to radili mogli biste prouzročiti prolijevanje tinte i unutrašnje oštećenje uređaja.

Sigurnost i propisi A

Page 67: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Sigurnost i propisi

57

A

Za sigurno korištenje uređaja A

Molimo sačuvajte ove upute radi budućeg korištenja i pročitajte ih prije nego pokušate održavati uređaj.

UPOZORENJE

U uređaju se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego očistite unutrošnjost uređaja, provjerite jeste li isključili kabel napajanja iz električne utičnice. Budete li to radili spriječit ćete električni udar.

NE dodirujte utikač mokrim rukama. Budete li to radili mogli biste prouzročiti električni udar.

NE povlačite sredinu kabela napajanja. Budete li to radili mogli biste prouzročiti električni udar.

Page 68: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

58

NE stavljate ruke na rubove uređaja ispod poklopca skenera. Budete li to radili mogli biste se ozljediti.

NE stavljate ruke na rubove ladice za papir ispod poklopca ladice za papir. Budete li to radili mogli biste se ozljediti.

NE dodirujte područje koje je osjenčano na ilustraciji. Budete li to radili mogli biste se ozljediti.

Page 69: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Sigurnost i propisi

59

A

Kad pomičete uređaj morate ga podignuti s baze, tako da stavite ruke na obje strane jedinice kao što je prikazano na ilustraciji. NE nosite uređaj držeći ga za poklopac skenera ili za poklopac za sprečavanje zastoja papira.

Pri čišćenju unutrašnjeg i vanjskog dijela uređaja NEMOJTE koristiti nikakve zapaljive tvari, nikakvu vrstu tekućina u spreju ili aerosolnih sredstava za čišćenje. Budete li to radili mogli biste izazvati požar ili prouzročiti električni udar.

Ako se uređaj dosta zagrije, iz njega se počne dimiti ili dosta zaudarati, odmah isključite prekidač napajanja i isključite uređaj iz električne utičnice. Nazovite vašeg Brother prodavača ili Brother službu za korisnike.

Ako bilo kakav metalni predmet, voda ili neka druga tekućina uđe u uređaj, odmah isključite uređaj iz električne utičnice. Nazovite vašeg Brother prodavača ili Brother službu za korisnike.

Ovaj uređaj mora biti instaliran blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate isključiti kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Ovaj proizvod treba biti spojen na obližnji uzemljeni AC izvor napajanja unutar udaljenosti navedenoj na oznaci procjene. NE spajajte ga na DC izvor napajanja ili pretvarač. Ako niste sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.

Page 70: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

60

Uvijek pripazite da utikač bude u potpunosti umetnut.

NE koristite uređaj ako je kabel napajanja poderan ili oštećen jer biste mogli izazvati požar.

OPREZ

Udari groma i prenaponski udari mogu oštetiti ovaj proizvod! Preporučujemo korištenje kvalitetnog uređaja za zaštitu od prenapona na AC električnoj utičnici ili iskopčavanje kablova tijekom oluje s grmljavinom.

Važne sigurnosne upute A

1 Pročitajte sve ove upute.

2 Sačuvajte ih radi budućeg korištenja.

3 Pratite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.

4 NE koristite ovaj proizvod blizu vode.

5 NE stavljajte ovaj proizvod na klimava kolica, postolje ili stol. Proizvod bi mogao pasti, uzrokujući veliku štetu proizvodu.

6 Prorezi i otvori u kućištu, na stražnjoj strani ili dnu predviđeni su za ventilaciju. Kako bi se osigurao pouzdan rad proizvoda i kako bi se zaštitio od pregrijavanja, ovi otvori ne smiju se zakloniti ili prekriti. Otvori se nikad ne bi smjeli zakloniti postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugo slično mjesto. Ovaj proizvod se nikad ne bi smio postaviti blizu ili iznad radijatora ili grijača. Ovaj proizvod se nikad ne bi smio postaviti u ugrađenu instalaciju osim ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.

7 Koristite samo kabel napajanja koji ste dobili s ovim uređajem.

8 Ovaj proizvod opremljen je 3-žilnim uzemljenim utikačem koji ima treći (uzemljeni) pol. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako ne možete umetnuti utikač u utičnicu, neka vam vaš električar zamijeni zastarjelu utičnicu. NE obezvrijeđujte svrhu utikača s uzemljenjem.

9 NE dopustite da bilo što stoji na kablu napajanja. NE postavljajte proizvod na mjesto gdje bi ljudi mogli gaziti po kablu.

10 NE postavljajte ništa ispred uređaja što bi moglo blokirati ispisivanje. NE stavljajte ništa na putanju ispisa.

11 Pričekajte da stranice iziđu iz uređaja prije nego ih uzmete.

Page 71: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Sigurnost i propisi

61

A

12 Isključite ovaj proizvod iz utičnice napajanja i za servisiranje se obratite ovlaštenom Brother servisnom osoblju u slučaju sljedećih okolnosti:

Ako je u proizvod prolivena voda.

Ako je proizvod izložen kiši ili vodi.

Ako proizvod normalno ne radi iako se slijede upute za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često može zahtjevati iscrpan posao od strane kvalificiranih tehničara kako bi doveli do toga da proizvod ponovno normalno radi.

Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno.

Ako se vidi velika razlika u radu uređaja, ukazujući na potrebu za servisom.

13 Kako biste zaštitili vaš proizvod od prenaponskog udara, preporučujemo korištenje uređaja za zaštitu od prenapona.

14 Kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i ozljeda, pogledajte sljedeće:

NE koristite ovaj proizvod blizu aparata koji koriste vodu, bazena ili u vlažnom podrumu.

NE pokušavajte koristiti uređaj tijekom oluje s grmljavinom ili ako propušta plin.

VAŽNO - za vašu sigurnost A

Kako bi uređaj sigurno radio, tropolni utikač mora se umetnuti u standardnu tropolnu električnu utičnicu koja je sigurno uzemljena kroz normalne kućne električne instalacije.

Činjenica da ova oprema zadovoljavajuće radi ne podrazumijeva da je napajanje uzemljeno i da je instalacija potpuno sigurna. Ako se pojavi bilo kakva sumnja vezana uz učinkovito uzemljenje napajanja, zbog vlastite sigurnosti obratite se kvalificiranom električaru.

Važno - informacije o električnim instalacijama (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo) A

Ako trebate zamijeniti utikač s osiguračem, ugradite osigurač koji je odobren od strane ASTA-e do BS1362 s istom vrijednosti kao originalni osigurač.

Uvijek zamijenite poklopac osigurača. Nikad ne koristite utikač koji nema poklopac.

Upozorenje - ovaj uređaj mora biti uzemljen. A

Žice u glavnom vodu obojene su u skladu sa sljedećim pravilima:

Zelena i žuta: uzemljenjePlava: neutralnoSmeđa: pod naponom

Ako imate bilo kakve sumnje, nazovite kvalificiranog električara.

Radijska interferencija A

Ovaj proizvod je usklađen s EN55022 (CISPR Publikacija 22)/klasa B. Kad spajate uređaj na računalo pobrinite se da koristite sljedeće kablove sučelja. USB kabel koji ne smije premašiti 2,0 metra dužine.

Page 72: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

62

EU Direktive 2002/96/EC i EN50419 A

Ova oprema je označena gore navedenim znakom za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja oprema mora odložiti odvojeno na odgovarajuće odlagalište, a ne stavljati u nesortirani otpad iz kućanstva. To će povoljno utjecati na zajednički okoliš (samo Europska unija).

Međunarodna ENERGY STAR® izjava o usklađenosti A

Svrha međunarodnog ENERGY STAR® programa je zagovaranje razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme.

Kao partner ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji smjernicama za energetsku učinkovitost ENERGY STAR®.

Legalna ograničenja kopiranja A

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. Ovaj memorandum bi trebao biti vodič, a ne kompletan popis. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnih tijela.

Slijede primjeri dokumenata koji se ne smiju kopirati:

Novac

Obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima

Certifikati o depozitu

Vojni ili radni papiri

Putovnice

SamoEvropska unija

Page 73: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Sigurnost i propisi

63

A

Poštanske marke (poništene ili neponištene)

Imigracijski dokumenti

Socijalni dokumenti

Čekovi ili mjenice izdane od strane državnih agencija

Identifikacijski dokumenti, grbovi ili službene oznake

Dozvole i potvrde o vlasništvu nad motornim vozilima

Djela zaštićena autorskim pravom ne smiju se kopirati. Dijelovi djela zaštićenih autorskim pravom mogu se kopirati radi poštenog poslovanja. Višestruke kopije bi ukazivale na neispravnu upotrebu.

Na umjetnička djela treba se gledati kao na djela zaštićena autorskim pravom.

Dozvole i potvrde o vlasništvu nad motornim vozilima ne smiju se kopirati po određenim državnim/lokalnim zakonima.

Zaštitni znaci A

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrirani zaštitni znak Brother International Corporation.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Windows Vista je ili registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Microsoft, Windows i Windows Server su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Macintosh i TrueType su registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple, Inc.

Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih udruženih tvrtki u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Presto! PageManager je registrirani zaštitni znak tvrtke NewSoft Technology Corporation.

Microdrive je zaštitni znak tvrtke International Business Machines Corporation.

Memory Stick je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

SanDisk je korisnik licence zaštitnih znakova SD i miniSD.

xD-Picture Card je zaštitni znak tvrtke Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation i Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo i MagicGate su zaštitni znaci Sony Corporation.

PictBridge je zaštitni znak.

FaceFilter Studio je zaštitni znak tvrtke Reallusion, Inc.

Svaka tvrtka čiji se softver spominje u ovom priručniku sadrži ugovor o licenciranju softvera specifičan za svoje vlasničke programe.

Sve druge marke i nazivi proizvoda spomenuti u ovom Korisničkom priručniku su registrirani zaštitni znaci njihovih odgovarajućih tvrtki.

Page 74: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

64

BRješavanje problema B

Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte dolje prikazanu tablicu i slijedite savjete za rješavanje problema.

Većinu problema možete sami riješiti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i savjete za rješavanje problema. Posjetite nas na http://solutions.brother.com.

Ako imate poteškoća s uređajem B

Rješavanje problema i redovito održavanje B

IspisivanjePoteškoća Prijedlozi

Nema ispisa. Provjerite priključak kabela sučelja na uređaju i vašem računalu.

Pazite da je uređaj ukopčan i uključen.

Provjerite pokazuje li LCD poruku pogreške. (Pogledajte Poruke o pogreškama i održavanju na stranici 68.)

Jedan ili više tintnih uložaka su prazni. (Pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.)

Ako na LCD-u piše Cannot Print i Replace XX Ink (gdje je XX kratica koja pokazuje da nema boje), pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.

Provjerite je li ispravni pokretački program pisača instaliran i izabran.

Provjerite je li uređaj online. Kliknite Start i onda Printers and Faxes. Odaberite Brother DCP-XXXX (gdje je XXXX ime vašeg modela) i pazite da „Use Printer Offline” nije označen.

Kad odaberete postavke Print Odd Pages i Print Even Pages na vašem računalu mogli biste vidjeti poruku o pogrešci ispisa jer uređaj pauzira tijekom ispisivanja. Poruka o pogrešci će nestati nakon što uređaj ponovno počne s ispisivanjem.

Ispisivanje korištenjem postavke ispisa stranice treba više vremena nego obično pa bi računalo moglo prikazati pogrešku prolaska vremenskog ograničenja. Ako LCD uređaja prikaže Printing, vaši podaci bit će ispisani nakon nekoliko minuta.

Loša kvaliteta ispisa. Provjerite kvalitetu ispisa. (Pogledajte Provjera kvalitete ispisa na stranici 79.)

Pazite da je postavka Printer Driver ili Paper Type u izborniku jednaka tipu papira koji koristite. (Pogledajte Printing (Ispisivanje) za Windows® ili Printing and Faxing (Ispisivanje i faksiranje) za Macintosh® u Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.)

Pazite da vaši tintni ulošci budu novi. Tinta se može začepiti zbog sljedećeg:

Datum roka trajanja napisan na kutiji uloška je istekao. (Originalni Brother uložak može se upotrijebiti do dvije godine ako se čuva u originalnom pakiranju.)

Tintni uložak nalazi se u vašem uređaju više od šest mjeseci.

Možda tintni uložak nije pravilno uskladišten prije upotrebe.

Pokušajte koristiti preporučene tipove papira. (Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 15.)

Preporučena okolina za vaš uređaj je između 20 i 33 °C.

Page 75: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

65

B

Bijele vodoravne linije pojavljuju se u tekstu i grafici.

Očistite glavu za ispis. (Pogledajte Čišćenje glave za ispis na stranici 79.)

Pazite da koristite originalnu Brother Innobella™ tintu.

Pokušajte koristiti preporučene tipove papira. (Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 15.)

Uređaj ispisuje prazne stranice.

Očistite glavu za ispis. (Pogledajte Čišćenje glave za ispis na stranici 79.)

Pazite da koristite originalnu Brother Innobella™ tintu.

Znakovi i linije su posloženi jedno na drugo.

Provjerite poravnavanje ispisa. (Pogledajte Provjera poravnanja ispisa na stranici 80.)

Tekst ili slike su ukoso ispisane.

Provjerite je li papir pravilno stavljen u ladicu za papir i jesu li vodilice papira pravilno podešene. (Pogledajte Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija na stranici 9.)

Provjerite je li poklopac za sprečavanje zastoja papira pravilno zatvoren.

Razmazana mrlja na vrhu po sredini ispisane stranice.

Provjerite da papir nije pretanak ili naboran. (Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 15.)

Razmazana mrlja na desnom ili lijevom kutu ispisane stranice.

Pazite da papir ne bude naboran ako na stražnjoj strani papira ispisujete s Print Odd Pages i Print Even Pages postavkama.

Ispis je prljav ili izgleda da curi tinta.

Pazite da koristite preporučeni tip papira. (Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 15.) Ne koristite papir sve dok se tinta ne osuši.

Pazite da koristite orignialnu Brother Innobella™ tintu.

Ako koristite foto papir, pazite da ste postavili ispravan tip papira. Ako ispisujete fotografije s računala, postavite Media Type u pločici Basic pokretačkog programa pisača.

Mrlja se pojavljuje na stražnjoj strani ili na dnu stranice.

Provjerite da poklopac pisača nije prljav od tinte. (Pogledajte Čišćenje ispisnog valjka pisača na stranici 78.)

Pazite da koristite originalnu Brother Innobella™ tintu.

Pazite da koristite dodatni držač papira. (Pogledajte Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija na stranici 9.)

Uređaj ispisuje zbijene redove na stranici.

Provjerite Reverse Order u pločici Basic pokretačkog programa pisača.

Ispisi su zgužvani. U pločici Advanced pokretačkog programa pisača, kliknite Color Settings i isključite Bi-Directional Printing za Windows® ili Bi-Directional Printing za Macintosh®.

Pazite da koristite originalnu Brother Innobella™ tintu.

Ne možete izvesti 2 u 1 ili 4 u 1 ispisivanje.

Provjerite je li postavka veličine papira u aplikaciji i pokretačkom programu pisača ista.

Brzina ispisa je prespora. Pokušajte promijeniti postavku pokretačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka, vrijeme slanja i ispisivanja. Isprobajte ostale postavke kvalitete u pločici Advanced pokretačkog programa pisača. Ujedno kliknite na Colour Settings i provjerite jeste li isključili Colour Enhancement.

Isključite značajku za ispis bez rubova. Ispisivanje bez rubova je sporije od normalnog ispisivanja. (Pogledajte Printing (Ispisivanje) za Windows® ili Printing and Faxing (Ispisivanje i faksiranje) za Macintosh® u Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.)

Poboljšanje boja ne radi pravilno.

Ako podaci o slikama u vašoj aplikaciji nisu u punoj boji (poput 256 boje), poboljšanje boje neće raditi. Koristite najmanje 24-bitne podatke o boji s značajkom poboljšanja boje.

Ispisivanje (nastavak)Poteškoća Prijedlozi

Page 76: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

66

Foto papir se pravilno ne ulaže.

Kad ispisujete na Brother foto papir, pazite da uvijek prvo stavite dodatan list foto papira prije stavljanja papira na koji želite ispisivati.

Očistite valjak za sakupljanje papira. (Pogledajte Čišćenje valjka za sakupljanje papira na stranici 78.)

Uređaj ulaže više stranica istodobno.

Provjerite je li papir ispravno stavljen u ladicu za papir. (Pogledajte Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija na stranici 9.)

Provjerite da nisu više od dva tipa papira istodobno stavljena u ladicu za papir.

Došlo je do zastoja papira. Pogledajte Zastoj pisača ili papira na stranici 72. Pazite da je uzdužna vodilica za papir podešena na veličinu papira. Ne proširujte ladicu za papir kad stavite papir veličine A5 ili manji.

Ispisane stranice nisu lijepo složene.

Pazite da koristite dodatni držač papira. (Pogledajte Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija na stranici 9.)

Uređaj ne ispisuje iz Adobe Illustrator-a.

Pokušajte smanjiti rezoluciju ispisa. (Pogledajte Printing (Ispisivanje) za Windows® ili Printing and Faxing (Ispisivanje i faksiranje) za Macintosh® u Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.)

Poteškoće pri kopiranjuPoteškoća Prijedlozi

Okomite pruge pojavljuju se na kopijama. Ako vidite okomite pruge na kopijama, očistite skener. (Pogledajte Čišćenje skenera na stranici 77.)

Loši rezultati ispisa prilikom korištenja ADF-a (samo DCP-185C).

Pokušajte upotrijebiti staklo skenera. (Pogledajte Uporaba stakla skenera na stranici 20.)

Okomite crne linije pojavljuju se na kopijama (samo DCP-185C).

Crne okomite crte na kopijama obično su uzrokovane prljavštinom ili korektorom na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu. (Pogledajte Čišćenje skenera na stranici 77.)

Podešavanje stranice ne radi pravilno. Provjerite da vaš izvorni dokument nije nakošen. Ponovno postavite dokument i pokušajte ponovno.

Poteškoće sa skeniranjemPoteškoća Prijedlozi

Javljaju se TWAIN/WIA pogreške pri započinjanju skeniranja.

Provjerite je li Brother TWAIN/WIA pokretački program odabran kao primarni izvor. U PaperPort™ 11SE s OCR-om kliknite File, Scan or Get Photo i kliknite Select za izbor Brother TWAIN/WIA pokretačkog programa.

Loši rezultati skeniranja prilikom korištenja ADF-a (samo DCP-185C).

Pokušajte upotrijebiti staklo skenera. (Pogledajte Uporaba stakla skenera na stranici 20.)

OCR (optičko prepoznavanje znakova) ne radi.

Pokušajte povećati rezoluciju skenera.

Ispisivanje (nastavak)Poteškoća Prijedlozi

Page 77: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

67

B

Poteškoće sa softveromPoteškoća Prijedlozi

Ne možete instalirati softver ili ispisivati.

Pokrenite Repair MFL-Pro Suite program na CD-ROM-u. Ovaj program će popraviti i ponovno instalirati softver.

„Uređaj je zauzet”. Provjerite pokazuje li uređaj poruku o pogrešci na LCD-u.

Ne možete ispisivati slike s FaceFilter Studio.

Za korištenje FaceFilter Studio s CD-ROM-a koji dolazi s vašim uređajem morate instalirati aplikaciju FaceFilter Studio. Za instalaicju FaceFilter Studio, pogledajte Kratki korisnički priručnik.

Ujedno, prije prvog pokretanja FaceFilter Studio morate provjeriti je li Brother uređaj uključen i spojen na računalo. To će vam omogućiti pristup svim funkcijama FaceFilter Studio.

PhotoCapture Center™ poteškoćePoteškoća Prijedlozi

Uklonjivi disk ne radi ispravno. 1 Jeste li instalirali nadogradnju za Windows® 2000? Ako ne, uradite sljedeće:

1) Isključite USB kabel.

2) Instalirajte nadogradnju za Windows® 2000 koristeći jednu od sljedećih metoda.

Instalirajte MFL-Pro Suite s CD-ROM-a. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)

Preuzmite najnoviji servisni paket s web stranice tvrtke Microsoft.

3) Pričekajte oko 1 minute nakon što ponovno pokrenete računalo, zatim spojite USB kabel.

2 Izvadite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj i ponovno ga umetnite.

3 Ako ste pokušali s „izbacivanjem” iz Windows®, prije nego nastavite izvadite memorijsku karticu ili USB memorijski uređaj.

4 Ako se pojavi poruka o pogrešci kad pokušate izvaditi memorijsku karticu ili USB memorijski uređaj, to znači da je došlo do pristupa na karticu. Malo pričekajte i pokušajte ponovno.

5 Ako ništa od gore navedenog ne bude djelovalo, isključite i ponovno uključite vaše računalo i uređaj. (Da biste isključili uređaj morat ćete iskopčati njegov kabel napajanja.)

Iz ikone na desktopu ne može se pristupiti uklonjivom disku.

Provjerite jeste li ispravno umetnuli memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj.

Page 78: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

68

Poruke o pogreškama i održavanju B

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti. Ako se ovo dogodi, vaš uređaj prepoznaje pogrešku i prikazuje poruku o pogrešci. Najčešće poruke o pogreškama i održavanju prikazane su dolje.

Većinu poruka o pogreškama i redovitom održavanju možete sami riješiti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com.

Poruka o pogrešci Uzrok RadnjaB&W Print Only Jedan ili više tintnih uložaka u boji

su prazni. Dok se ova poruka pojavljuje na LCD-u svaka radnja se obavlja na sljedeći način:

IspisivanjeAko kliknete Greyscale na pločici Advanced u pokretačkom programu pisača, možete koristiti uređaj kao pisač za jednobojni ispis približno četiri tjedna, ovisno o broju stranica koje ispisujete.

KopiranjeAko je tip papira postavljen običan papir, inkjet papir ili prozirnicu možete izrađivati jednobojne kopije.

Ako je tip papira postavljen na ostali sjajan papir ili Brother BP71, uređaj će prestati sa svim operacijama ispisivanja. Ako isključite uređaj ili izvadite prazni tintni uložak, ne možete koristiti uređaj dok god ne stavite novi tintni uložak. Zamijenite prazne tintne uloške. (Pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.)

Zamijenite prazne tintne uloške. (Pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.)

Cannot Detect Prebrzo ste umetnuli novu tintu pa je uređaj nije prepoznao.

Izvadite novi tintni uložak i polako ga ponovno umetnite dok ne klikne.

Ako koristite tintu koja nije originalna Brother tinta, uređaj možda neće prepoznati tintni uložak.

Zamijenite uložak s novim Brother originalnim tintnim uloškom. Ako poruka o pogrešci potraje, obratite se vašem Brother prodavaču.

Tintni uložak nije pravilno umetnut. Izvadite novi tintni uložak i polako ga ponovno umetnite dok ne klikne. (Pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.)

Page 79: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

69

B

Cannot PrintReplace XX Ink

Jedan ili više tintnih uložaka su prazni. Uređaj će prestati sa svim operacijama ispisa.

Zamijenite prazne tintne uloške. (Pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.)

Cover is Open Poklopac skenera nije u potpunosti zatvoren.

Podignite poklopac skenera i zatim ga ponovno zatvorite.

Data Remaining Podaci o ispisu ostali su u memoriji uređaja.

Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz). Uređaj će prekinuti s poslom i očistiti ih iz memorije. Pokušajte ponovno s ispisom.

Document Jam

(samo DCP-185C)

Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s ADF-a bio predug.

Pogledajte Korištenje ADF-a (samo DCP-185C) na stranici 19.

Pogledajte Zastoj dokumenta (samo DCP-185C) na stranici 71.

High Temperature Glava za ispis je prevruća. Ostavite uređaj da se ohladi.Hub is Unusable. Razvodnik ili USB Flash

memorijski uređaj s razvodnikom spojen je na USB direktno sučelje.

Razvodnik ili USB Flash memoijski uređaj s razvodnikom nisu podržani. Isključite uređaj iz USB direktnog sučelja.

Init Unable XX Uređaj ima mehanički problem.

—ILI—

Strani predmet poput spajalice ili otkinutog papira nalazi se u uređaju.

Otvorite poklopac skenera i ispod poklopaca pregledajte na lijevoj i desnoj strani i po sredini ima li stranih predmeta u uređaju. Ako poruka o pogrešci potraje, na nekoliko minuta isključite uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga uključite.

Ink Low Black U označenom tintnom ulošku nestaje tinte.

Naručite nov tintni uložak. Možete nastaviti s ispisivanjem dok LCD ne prikaže Cannot Print.

Ink Low Yellow

Ink Low Cyan

Ink Low Magenta

Low Temperature Glava za ispis je prehladna. Ostavite uređaj da se ugrije.Media Error Memorijska kartica je oštećena,

nepravilno formatirana ili ima neki problem.

Ponovno stavite karticu u utor i pazite da je u pravilnom položaju. Ako pogreška potraje, provjerite medijski uređaj (utor) uređaja stavljajući drugu memorijsku karticu za koju znate da pravilno radi.

Media is Full. Memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj već sadrži 999 datoteka.

Vaš uređaj može pohranjivati datoteke na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj ako sadrži manje od 999 datoteka. Pokušajte izbrisati datoteke koje ne koristite kako biste dobili mjesta i pokušajte ponovno.

No Cartridge Tintni uložak nije pravilno umetnut. Izvadite novi tintni uložak i polako ga ponovno umetnite dok ne klikne. (Pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.)

No File Memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj u medijskom uređaju ne sadrži .JPG datoteku.

Ponovno stavite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj u utor.

Poruka o pogrešci Uzrok Radnja

Page 80: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

70

No Paper Fed Uređaj je ostao bez papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir ili poklopac za sprečavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.

Napravite jedno od sljedećeg:

Ponovno umetnite papir u ladicu za papir, zatim pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Izvadite papir pa ga ponovno stavite, zatim pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)). (Pogledajte Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija na stranici 9.)

Papir je zaglavljen unutar uređaja. Pogledajte Zastoj pisača ili papira na stranici 72.

Out of Memory Memorija uređaja je puna. Kad je kopiranje u tijeku, pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) i pričekajte dok druge radnje koje su u tijeku ne završe, zatim pokušajte ponovno.

Memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj koji koristite nema dovoljno slobodnog mjesta za skeniranje dokumenata.

S vaše memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja izbrišite datoteke koje ne koristite kako biste dobili malo slobodnog mjesta i pokušajte ponovno.

Paper Jam Papir je zaglavljen unutar uređaja.

Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u Zastoj pisača ili papira na stranici 72.Pogledajte Zastoj pisača ili papira na stranici 72. Pazite da je uzdužna vodilica za papir podešena na stranu papira.

Print Unable XX Uređaj ima mehanički problem.

—ILI—

Strani predmet poput spajalice ili otkinutog papira nalazi se u uređaju.

Otvorite poklopac skenera i ispod poklopaca pregledajte na lijevoj i desnoj strani i po sredini ima li stranih predmeta u uređaju. Ako poruka o pogrešci potraje, na nekoliko minuta isključite uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga uključite.

Scan Unable XX Uređaj ima mehanički problem.

—ILI—

Strani predmet poput spajalice ili otkinutog papira nalazi se u uređaju.

Otvorite poklopac skenera i ispod poklopaca pregledajte na lijevoj i desnoj strani i po sredini ima li stranih predmeta u uređaju. Ako poruka o pogrešci potraje, na nekoliko minuta isključite uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga uključite.

Unusable Device Pokvareni uređaj je spojen na USB direktno sučelje.

Iskopčajte uređaj iz USB direktnog sučelja, zatim pritisnite On/Off (Uključiti/Isključiti) kako biste isključili i ponovno uključili uređaj.

Unusable Device Please Disconnect USB Device.

Nepodržani USB uređaj ili USB Flash memorijski uređaj spojen je na USD direktno sučelje.

Za više informacija posjetite nas na http://solutions.brother.com.

Isključite uređaj iz USB direktnog sučelja.

Wrong Paper Size Papir nije ispravne veličine. Pazite da postavka veličine papira uređaja odgovara veličini papira koji stavljate u ladicu. Stavite ispravnu veličinu papira, zatim pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

Poruka o pogrešci Uzrok Radnja

Page 81: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

71

B

Zastoj dokumenta (samo DCP-185C) B

Dokumenti mogu zaglaviti jedinicu ADF-a ako nisu pravilno umetnuti ili uloženi ili ako su predugi. Slijedite niže navedene korake za čišćenje zastoja dokumenta.

Dokument je zaglavljen na vrhu ADF jedinice B

a Izvadite sav papir iz ADF-a koji nije zaglavio.

b Otvorite ADF poklopac.

c Povucite zaglavljeni dokument prema gore i u lijevo.

d Zatvorite poklopac ADF-a.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

NapomenaDa biste ubuduće izbjegli zastoje dokumenata, pravilno zatvorite ADF poklopac tako da ga pažljivo pritisnete po sredini.

Dokument je zaglavljen unutar jedinice ADF-a B

a Izvadite sav papir iz ADF-a koji nije zaglavio.

b Podignite poklopac dokumenata.

c Povucite zaglavljeni dokument na lijevu stranu prema van.

d Zatvorite poklopac dokumenata.

e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Page 82: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

72

Zastoj pisača ili papira B

Izvadite zaglavljeni papir ovisno o tome gdje se u uređaju zaglavio. Da biste ispravili pogrešku otvorite i zatvorite pokopac skenera.

a Izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

b Izvucite zaglavljeni papir (1) i pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

c Resetirajte uređaj tako da podignete i zatvorite poklopac skenera s prednje strane uređaja.

Ako ne možete s prednje strane ukloniti zaglavljeni papir ili se poruka o pogrešci i dalje javlja na LCD-u iako ste uklonili zaglavljeni papir, molimo idite na sljedeći korak.

d Otvorite poklopac za sprečavanje zastoja papira (1) na stražnjoj strani uređaja. Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja.

e Zatvorite poklopac za sprečavanje zastoja papira.

1

1

1

Page 83: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

73

B

f S obje ruke uhvatite ručice s obje strane uređaja da biste podignuli poklopac skenera (1) dok se čvrsto ne uglavi u otvorenu poziciju.Provjerite da u uređaju ispod plastičnih poklopaca nije ostalo zaglavljenog papira. Provjerite obje strane glave za ispis.

Napomena• Ako je papir zaglavljen ispod glave za

ispis, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i pomaknite glavu za ispis kako biste izvukli papir.

• Ako se glava za ispis zaustavila u desnom kutu kao što je prikazano na ilustraciji, onda ne možete pomaknuti glavu za ispis. Držite pritisnut Stop/Exit (Stop/Izlaz) dok se glava za ispis ne pomakne na sredinu. Zatim iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvucite papir.

• Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.

g Podignite poklopac skenera da biste otpustili bravu (1). Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i s obje ruke (3) zatvorite poklopac skenera .

h Polako gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

NapomenaPazite da izvučete držač papira dok ne klikne.

1

1

2 3

Page 84: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

74

Redovito održavanje B

Zamjena tintnih uložaka B

Vaš uređaj je opremljen s brojačem tintnih točkica. Vaš brojač tintnih točkica automatski nadgleda razinu tinte u svakom od 4 uloška. Kad uređaj ustanovi da u tintnom ulošku nestaje tinte, uređaj će vas obavijestiti prikazivanjem poruke na LCD-u.

LCD će vas obavijestiti koji je od tintnih uložaka pri kraju ili se treba zamijeniti. Obavezno slijedite obavijesti na LCD-u kako biste zamijenili tintne uloške ispravnim redoslijedom.

Iako će vas uređaj obavijestiti da je tintni uložak prazan, ipak će u tintnom ulošku ostati mala količina tinte. Važno je da u tintnom ulošku ostane malo tinte kako bi se spriječilo isušivanje i oštećenje jedinice glave za ispis.

OPREZ

Brother multifunkcionalni uređaji namijenjeni su za rad s tintom određene specifikacije i radit će na optimalnoj razini i pouzdano ako budete koristili autentične Brother tintne uloške. Tvrtka Brother ne može garantirati optimalni radni učinak i pouzdanost ako se budu koristile tinte ili tintni ulošci drugih specifikacija. Tvrka Brother stoga ne preporučuje uporabu drugih uložaka osim autentičnih Brother uložaka ili punjenje praznih uložaka s tonerom iz drugih izvora. Ako se zbog korištenja drugih brandova tinti ili tintnih uložaka prouzroči šteta na glavi za ispis ili drugim dijelovima ovog uređaja, bilo koji popravci koji se budu trebali izvršiti kao posljedica ovoga neće biti pokriveni jamstvom.

a Otvorite poklopac tintnog uloška.Ako su jedan ili više tintnih uložaka prazni, na primjer za crnu boju, LCD prikazuje Cannot Print i Replace BK Ink.

b Pritisnite polugu za otpuštanje brave kako biste oslobodili uložak prikazan na LCD-u. Izvadite uložak iz uređaja.

c Otvorite vrećicu s novim tintnim uloškom s bojom prikazanom na LCD-u i izvadite tintni uložak.

Page 85: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

75

B

d Okrenite zelenu ručkicu na žutom zaštitnom čepu u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne kako biste otpustili vakuumsku izolaciju, zatim odvojite čep (1).

e Svaka boja ima svoju vlastitu pravilnu poziciju. Umetnite tintni uložak u smjeru strelice na naljepnici.

f Pažljivo gurnite tintni uložak dok ne čujete da je kliknuo i onda zatvorite poklopac tintnog uloška.

g Uređaj će automatski resetirati brojač tintnih točkica.

Napomena• Ako ste zamijenili tintni uložak, na primjer

za crnu boju, LCD bi vas mogao upitati da potvrdite je li u pitanju novi uložak (Did You Change Blck?). Za svaki novi uložak koji umetnete pritisnite a (Yes) kako bi se automatski resetirao brojač tintnih točkica za tu boju. Ako tintni uložak koji ste umetnuli nije nov, obavezno pritisnite b (No).

• Ako LCD prikaže No Cartridge ili Cannot Detect nakon što umetnete tintne uloške, provjerite da su tintni ulošci pravilno umetnuti.

UPOZORENJE

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

1

Page 86: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

76

OPREZ

NE vadite tintne uloške ako ih ne trebate zamijeniti. Ako to budete uradili mogli biste smanjiti količinu tinte i uređaj neće znati koliko je tinte ostalo u ulošku.

NE dodirujte utore za umetanje na ulošku. Ako to budete uradili mogli biste se zaprljati tintom.

Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.

Ako promiješate boje tako da umetnete tintni uložak u pogrešnu poziciju, nekoliko puta očistite glavu za ispis nakon što pravilno umetnete uložak.

Nakon što otvorite tintni uložak umetnite ga u uređaj i koristite u periodu od šest mjeseci od trenutka umetanja. Koristite tintne uloške koji nisu bili otvarani s datumom roka trajanja napisanom na kutiji uloška.

NEMOJTE rastavljati niti neovlašteno dirati tintni uložak jer može iscuriti tinta iz uloška.

Čišćenje uređaja izvana B

Uređaj očistite izvana na sljedeći način:

OPREZ

Koristite neutralna sredstva za pranje. Čišćenje s hlapljivim tekućinama poput razrjeđivača ili benzina oštetit će vanjsku površinu uređaja.

NE koristite sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak.

NE koristite izopropilni alkohol za čišćenje prašine s kontrolne ploče. Ploča bi mogla puknuti.

a Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

b Obrišite uređaj izvana mekanom krpom kako biste uklonili prašinu.

c Podignite poklopac ladice za papir i uklonite sve što je zaglavilo unutar ladice za papir.

1

Page 87: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

77

B

d Obrišite ladicu papira iznutra i izvana mekanom krpom kako biste uklonili prašinu.

e Zatvorite poklopac ladice za papir i polako gurnite ladicu za papir natrag u uređaj.

Čišćenje skenera B

a Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite staklo skenera (2) i bijelu plastiku (3) mekom krpom koja ne ostavlja dlačice namočenom u nezapaljivo sredstvo za čišćenje stakla.

b (Samo DCP-185C)U ADF jedinici, očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu skenera (2) mekom krpom koja ne ostavlja dlačice namočenom u nezapaljivo sredstvo za čišćenje stakla.

NapomenaUz čišćenje staklene pruge nezapaljivim sredstvom za čišćenje stakla, pređite prstima preko staklene pruge kako biste provjerili je li išta ostalo na njemu. Ako osjetite da ima prljavštine ili ostataka, ponovno očistite staklenu prugu usredotočujući se na to područje. Možda ćete trebati tri do četiri puta ponoviti postupak čišćenja. Da biste testirali čistoću, napravite kopiju nakon svakog čišćenja.

2

1

3

1

2

Page 88: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

78

Čišćenje ispisnog valjka pisačaB

UPOZORENJE

Prije nego počnete s čišćenjem ispisnog valjka pisača provjerite jeste li iskopčali uređaj iz električne utičnice (1).

Ako se tinta prospe oko ispisnog valjka, obrišite je mekom i suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

a Podignite poklopac skenera dok se čvrsto ne uglavi u otvorenu poziciju.

b Očistite ispisni valjak uređaja (1).

Čišćenje valjka za sakupljanje papira B

a Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaj.

b Iskopčajte uređaj iz električne utičnice i otvorite poklopac za sprečavanje zastoja papira (1) na stražnjem dijelu uređaja.

c Očistite valjak za sakupljanje papira (1) izopropilnim alkoholom na pamučnom štapiću.

d Zatvorite poklopac za sprečavanje zastoja papira.Pazite da je poklopac pravilno zatvoren.

e Ladicu papira čvrstim pokretom vratite natrag u uređaj.

f Ponovno spojite kabel napajanja.

1

1

1

Page 89: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

79

B

Čišćenje glave za ispis B

Kako bi održao kvalitetu ispisa, uređaj će automatski, kad bude potrebno, očistiti glavu za ispis. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, možete ručno započeti s procesom čišćenja.

Ako se na ispisanim stranicama pojave vodoravna linija ili prazan tekst u tekstu ili grafici, očistite glavu za ispis i tintne uloške. Možete očistiti samo crnu boju, istodobno tri boje (žuta/cijan/magenta) ili odjednom sve četiri boje.

Čišćenje glave za ispis troši tintu. Prečesto čišćenje glave za ispis nepotrebno troši tintu.

OPREZ

NE dodirujte glavu za ispis. Dodirivanje glave za ispis može prouzročiti trajno oštećenje i može vam biti poništeno jamstvo za glavu za ispis.

a Pritisnite Ink Management (Kontrola tinti).

b Pritisnite a ili b za izbor Cleaning.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor Black, Color ili All.Pritisnite OK.Uređaj čisti glavu za ispis. Kad se čišćenje završi, uređaj će automatski prijeći u pasivni način rada.

NapomenaAko ste čistili glavu za ispis najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšalo, pokušajte umetnuti novi autentični zamjenski uložak Brother branda za svaku problematičnu boju. Pokušajte ponovno do pet puta očistiti glavu za ispis. Ako se ispisivanje nije poboljšalo, nazovite vašeg Brother prodavača.

Provjera kvalitete ispisa B

Ako se na izlazu pojave izblijeđene i prošarane boje, možda su neke mlaznice začepljene. To možete provjeriti ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa i pregledom predloška za provjeru mlaznica.

a Pritisnite Ink Management (Kontrola tinti).

b Pritisnite a ili b za izbor Test Print.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor Print Quality.Pritisnite OK.

d Pritisnite Colour Start (Start (Boja)).Uređaj započinje s ispisom lista za provjeru kvalitete ispisa.

e Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

f LCD vas pita je li dobra kvaliteta četiriju boja.

Is Quality OK?

a Yes b No

g Napravite jedno od sljedećeg:

Ako su sve linije jasne i vidljive, pritisnite a za izbor Yes, i idite na korak k.

Ako vidite da nedostaju kratke linije kao što je prikazano dolje, pritisnite b za izbor No.

h LCD vas pita je li dobra kvaliteta ispisa za crnu i tri boje.

Black OK?

a Yes b No

Pritisnite a (Yes) ili b (No).

OK Loše

Page 90: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

80

i LCD vas pita želite li započeti s čišćenjem.

Start Cleaning?

a Yes b No

Pritisnite a (Yes).Uređaj započinje s čišćenjem glave za ispis.

j Kad čišćenje bude gotovo, pritisnite Colour Start (Start (Boja)).Uređaj ponovno započinje s ispisom lista za provjeru kvalitete ispisa i ponovno se vraća na korak e.

k Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).Ako ste ponovili postupak najmanje pet puta, a ispis je i dalje loš, zamijenite tintni uložak sa začepljenom bojom. Nakon što ste zamijenili tintni uložak provjerite kvalitetu ispisa. Ukoliko problem još uvijek postoji, ponovite čišćenje i postupke testnog ispisa najmanje pet puta za novi tintni uložak. Ako i dalje nema tinte, nazovite vašeg Brother prodavača.

OPREZ

NE dodirujte glavu za ispis. Dodirivanje glave za ispis može prouzročiti trajno oštećenje i može vam biti poništeno jamstvo za glavu za ispis.

Napomena

Provjera poravnanja ispisa B

Možda ćete nakon transporta uređaja trebati podesiti poravnanje ispisa ako ispisani tekst postane mutan ili slike blijede.

a Pritisnite Ink Management (Kontrola tinti).

b Pritisnite a ili b za izbor Test Print.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor Alignment.Pritisnite OK.

d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).Uređaj započinje s ispisom lista za provjeru poravnanja.

Is Alignment OK?

a Yes b No

e Provjerite 600 dpi i 1.200 dpi testne ispise kako biste vidjeli odgovara li broj 5 najviše broju 0.

Ako primjerci broj 5 oba 600 dpi i 1.200 dpi testna ispisa najviše odgovaraju, pritisnite a (Yes) za završetak provjere poravnanja i idite na korak h.

Ako drugi broj testnog ispisa više odgovara za 600 dpi ili 1.200 dpi, pritisnite b (No) kako biste ga izabrali.

f Za 600 dpi pritisnite a ili b za izbor broja testnog ispisa koji najviše odgovara nultom primjerku (1 - 8).

600dpi Adjust

Select Best #5

Pritisnite OK.

i

Ako je začepljena mlaznica glave za ispis, onda ispisani uzorak izgleda ovako.

Nakon što se mlaznica glave za ispis očisti vodoravne linije će nestati.

Page 91: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

81

B

g Za 1.200 dpi pritisnite a ili b za izbor broja testnog ispisa koji najviše odgovara nultom primjerku (1 - 8).

1200dpi Adjust

Select Best #5

Pritisnite OK.

h Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Provjeravanje volumena tinte B

Možete provjeriti tintu koja je ostala u ulošku.

a Pritisnite Ink Management (Kontrola tinti).

b Pritisnite a ili b za izbor Ink Volume.Pritisnite OK.LCD prikazuje volumen tinte.

BK:-ooooonn+ e

c Pritisnite a ili b za izbor boje koju želite provjeriti.

d Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

NapomenaS vašeg računala možete provjeriti volumen tinte. (Pogledajte Printing (Ispisivanje) za Windows® ili Printing and Faxing (Ispisivanje i faksiranje) za Macintosh® u Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.)

Informacije o uređaju B

Provjera serijskog broja B

Na LCD-u možete vidjeti serijski broj uređaja.

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Pritisnite a ili b za izbor 4.Machine Info.Pritisnite OK.

c Pritisnite a ili b za izbor 1.Serial No.Pritisnite OK.

XXXXXXX

d Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Page 92: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

82

Pakiranje i transport uređaja B

Kad transportirate uređaj koristite materijale za pakiranje koje ste dobili s uređajem. Slijedite niže navedene upute kako biste pravilno spakirali uređaj. Šteta tijekom prijevoza vašeg uređaja nije pokrivena jamstvom.

OPREZ

Važno je dopustiti uređaju da nakon ispisa „parkira” glavu ispisa. Pažljivo slušajte uređaj prije nego ga iskopčate kako biste bili sigurni da je mehanička buka prestala. Ako ne dopustite uređaju da završi s procesom parkiranja, to bi moglo dovesti do problema s ispisom i moguće štete na glavi za ispis.

a Otvorite poklopac tintnog uloška.

b Pritisnite polugu za otpuštanje brave kako biste oslobodili tintni uložak i izvadili sve tintne uloške. (Pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.)

c Umetnite svijetlozeleni zaštitni dio i zatvorite poklopac tintnog uloška.

OPREZ

Pazite da su se plastične pločice na obej strane zelenog zaštitnog dijela (1) sigurno uglavile na svoje mjesto (2).

Ako ne možete pronaći zeleni zaštitni dio, NE uklanjajte tintne uloške prije prijevoza. Vrlo je važno da se uređaj prevozi sa zelenim zaštitnim dijelom ili tintnim uloškom na poziciji. Prijevoz bez njih prouzročit će štetu na vašem uređaju i moglo bi vam se poništiti jamstvo.

d Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.

e S obje ruke uhvatite plastične pločice s obje strane uređaja da biste podigli poklopac skenera dok se čvrsto ne uglavi u otvorenu poziciju. Zatim iskopčajte kabel sučelja iz uređaja ako je spojen.

12

Page 93: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Rješavanje problema i redovito održavanje

83

B

f Podignite poklopac skenera da biste otpustili bravu (1). Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i zatvorite poklopac skenera (3).

g Umotajte uređaj u vreću i stavite ga u originalnu kartonsku kutiju s originalnim materijalom za pakiranje.

h Ispisane materijale spakirajte u originalnu kartonsku kutiju kao što je prikazano dolje. U kartonsku kutiju ne pakirajte upotrebljene tintne uloške.

i Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.

1

2 3

Page 94: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

84

CProgramiranje putem zaslona C

Ovaj uređaj je načinjen da se jednostavno programira putem LCD zaslona korištenjem tipki izbornika. Programiranje prilagođeno korisniku pomaže da iskoristite sve prednosti odabira u izborniku koje vam nudi vaš uređaj.

Budući da se programiranje vrši putem LCD-a, osmislili smo korak po korak upute na zaslonu kako bi vam pomogle da programirate vaš uređaj. Sve što trebate uraditi je slijediti upute dok vas vode kroz odabire u izborniku i opcije programiranja.

Tablica izbornika C

Vaš uređaj možete programirati korištenjem tablice izbornika koja započinje na stranica 86. Ove stranice navode izbore i opcije izbornika.

Tipke izbornika C

Izbornik i značajke C

Pristup izborniku.

Pomicanje kroz trenutnu razinu izbornika.

Odlazak na sljedeću razinu izbornika.

Prihvaćanje opcije. Izlaz iz izbornika.

Page 95: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Izbornik i značajke

85

C

Za pristup načinu rada izbornika:

a Pritisnite Menu (Izbor).

b Odaberite opciju.Možete brže pomicati kroz svaku razinu izbornika pritiskanjem a ili b za željeni smjer.

1.Copy

2.PhotoCapture

3.Print Reports

4.Machine Info.

0.Initial Setup

c Pritisnite OK kad se ta opcija pojavi na LCD-u.Na LCD-u će se tad prikazati sljedeća razina izbornika.

d Pritisnite a ili b za pomicanje na sljedeći odabir na izborniku.

e Pritisnite OK.Kad ste završili s postavljanjem opcije, LCD će prikazati Accepted.

Page 96: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

86

Tablica izbornika C

Tablica izbornika pomoći će vam razumijeti odabire u izborniku i opcije koje se nalaze u programima uređaja. Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Odaberite i OK Odaberite i OK za prihvat za izlaz

Glavni izbornik Podizbornik Odabiri u izborniku

Opcije Opisi Stranica

1.Copy 1.Paper Type — Plain Paper*

Inkjet Paper

Brother BP71

Other Glossy

Transparency

Postavlja tip papira u ladici za papir.

31

2.Paper Size — Letter

Legal

A4*

A5

10x15cm

Postavlja veličinu papira u ladici za papir.

32

3.Quality — Best

Normal*

Fast

Odaberite rezoluciju kopiranja za vaš tip dokumenta.

27

4.Brightness — -nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Podešava osvjetljenje kopija.

30

5.Contrast — -nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Podešava kontrast za kopije.

31

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Page 97: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Izbornik i značajke

87

C

2.PhotoCapture 1.Print Quality — Normal

Photo*

Odabire kvalitetu ispisa.

40

2.Paper Type — Plain Paper

Inkjet Paper

Brother BP71

Other Glossy*

Odabire tip papira. 40

3.Paper Size — Letter

A4

10x15cm*

13x18cm

Odabire veličinu papira.

41

4.Print Size — 8 x 10cm

9 x 13cm

10x15cm

13x18cm

15 x 20cm

Max. Size*

Odabire veličinu ispisa. (Pojavljuje se kad je odabran A4 ili Letter u izborniku veličine papira.)

41

Glavni izbornik Podizbornik Odabiri u izborniku

Opcije Opisi Stranica

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Page 98: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

88

2.PhotoCapture

(nastavak)

5.Color Enhance Enhance:On

Enhance:Off*

1.Brightness

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Podešava osvjetljenje.

41

2.Contrast

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Podešava kontrast.

42

3.White Balance

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Podešava nijanse bijelih područja.

42

4.Sharpness

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Poboljšava detalje na slici.

42

5.Color Density

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Podešava ukupnu količinu boje na slici.

43

Glavni izbornik Podizbornik Odabiri u izborniku

Opcije Opisi Stranica

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Page 99: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Izbornik i značajke

89

C

2.PhotoCapture

(nastavak)

6.Cropping — On*

Off

Skraćuje sliku po marginama kako bi odgovarala veličini papira ili ispisa. Isključite ovu značajku ako želite ispisati cjelokupne slike i spriječiti neželjeno skraćivanje.

43

7.Borderless — On*

Off

Proširuje područje ispisa do rubova papira.

44

8.Date Print — On

Off*

Ispisuje datum na vašu fotografiju.

44

0.Scan to Media 1.Quality B/W 200x100 dpi

B/W 200 dpi

Color 150 dpi*

Color 300 dpi

Color 600 dpi

Odaberite rezoluciju skeniranja za vaš tip dokumenta.

45

2.B/W File Type

TIFF*

PDF

Odabire zadani format datoteke za crno-bijelo skeniranje.

3.ColorFile Type

PDF*

JPEG

Odabire zadani format datoteke za skeniranje u boji.

46

3.Print Reports 1.Help List — — Možete ispisati ove popise i izvještaje.

23

2.User Settings — —

4.Machine Info. 1.Serial No. — — Omogućuje vam provjeru serijskog broja vašeg uređaja.

81

Glavni izbornik Podizbornik Odabiri u izborniku

Opcije Opisi Stranica

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Page 100: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

90

0.Initial Setup 1.Date&Time — — Postavlja datum i vrijeme na vaš uređaj.

Pogledajte Kratki korisnički priručnik.

2.LCD Contrast — Light

Dark*

Podešava kontrast na LCD-u.

22

3.Sleep Mode — 10 Min

5 Min*

3 Min

2 Min

1 Min

60 Min

30 Min

Možete odabrati koliko dugo uređaj mora biti u stanju pripravnosti prije nego što pređe u stanje mirovanja.

22

0.Local Language

(Za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku.)

— English*

French

German

Dutch

Italian

Dopušta vam promjenu jezika LCD-a na jezik vaše zemlje.

22

Glavni izbornik Podizbornik Odabiri u izborniku

Opcije Opisi Stranica

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Page 101: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

91

D

D

Općenito D

Specifikacije D

Vrsta pisača InkjetPostupak ispisa Crna:

U boji:

Piezo s 94 × 1 mlaznicom

Piezo s 94 × 3 mlazniceKapacitet memorije 32 MB LCD (zaslon s tekućim kristalima)

16 znakova × 1 linija

Izvor napajanja AC 220 do 240 V 50/60 HzSmanjena potrošnja energije DCP-145C

Isključeno:

Stanje mirovanja:

Pasivno stanje:

Radi:

Prosječno 0,5 W

Prosječno 2,5 W

Prosječno 3,5 W

Prosječno 15 WDCP-163C, DCP-165C i DCP-167CIsključeno:

Stanje mirovanja:

Pasivno stanje:

Radi:

Prosječno 0,5 W

Prosječno 2,5 W

Prosječno 3,5 W

Prosječno 18 WDCP-185CIsključeno:

Stanje mirovanja:

Pasivno stanje:

Radi:

Prosječno 0,6 W

Prosječno 2,5 W

Prosječno 3,5 W

Prosječno 23 W

Page 102: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

92

Dimenzije (DCP-145C1, DCP-163C, DCP-165C i DCP-167C) D

1 DCP-145C samo podržava USB Flash memorijski uređaj.

(DCP-185C) D

Težina DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C i DCP-167C 7,1 kg

DCP-185C 7,8 kgBuka Radi: 50 dB ili manje1

Buka po ISO 9296 Radi: DCP-145CLWAd = 59,0 dB (A) (jednobojno)

LWAd = 56,8 dB (A) (u boji)DCP-163C, DCP-165C i DCP-167CLWAd = 63,6 dB (A) (jednobojno)

LWAd = 55,8 dB (A) (u boji)DCP-185CLWAd = 63,8 dB (A) (jednobojno)

LWAd = 56,2 dB (A) (u boji)Uredska oprema s LWAd > 63,0 dB (A) nije prikladna za upotrebu u prostorijama gdje se osobe bave isključivo intelektualnim radom. Takva oprema treba se smjestiti u zasebnu prostoriju radi emisije buke.

Temperatura Radi:

Najbolja kvaliteta ispisa:

10 - 35 °C

20 - 33 °CVlažnost Radi:

Najbolja kvaliteta ispisa:

20 - 80 % (bez kondenzacije)

20 - 80 % (bez kondenzacije)

390 mm

150 mm

368 mm

450 mm

360 mm

390 mm

180 mm

402 mm

375 mm

460 mm

370 mm

Page 103: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Specifikacije

93

D

1 Ovo ovisi o uvjetima pri ispisu.

ADF (automatski ulagač dokumenata) (samo DCP-185C)

Do 15 stranica

Preporučeno okruženje za najbolje rezultate:

Temperatura: 20 - 30 °C

Vlažnost: 50 - 70 %

Papir: 80 g/m2

Ladica za papir 100 listova 80 g/m2

Page 104: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

94

Ispisni medij D

1 Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.2 Za sjajan papir i prozirnice, preporučujemo uklanjanje ispisanih stranica s izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska

iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.3 Pogledajte Tip papira i veličina za svaku radnju na stranici 17.

Ulaz papira Ladica za papirTip papira:

Običan papir, inkjet papir (prevučen papir), sjajan papir2, prozirnice1, 2 i kuverte.

Veličina papira:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, kuverte (komercijalni br. 10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm, indeksna kartica i dopisnica3.

Širina: 100 - 215,9 mm

Duljina: 150 - 355,6 mm

Za više informacija pogledajte Težina, debljina i kapacitet papira na stranici 18.

Maksimalan kapacitet ladice za papir: oko 100 listova 80 g/m2 običnog papira.

Izlaz papira Do 50 listova A4 običnog papira (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici za papir)2.

Page 105: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Specifikacije

95

D

Kopiranje D

U boji/jednobojno Da/DaVeličina dokumenta (Samo DCP-185C) Širina ADF-a: od 148 do 216 mm

(Samo DCP-185C) Duljina ADF-a: od 148 do 355,6 mm

Širina stakla skenera: maks. 215,9 mm

Duljina stakla skenera: maks. 297 mmViše kopija po listu Preokreće do 99 stranica

Sortira do 99 stranica (samo jednobojno) (samo DCP-185C)Povećati/smanjiti Od 25 do 400 % (u porastu od 1 %)Rezolucija (Jednobojno)

Skenira do 1.200 × 1.200 dpi

Ispisuje do 1.200 × 1.200 dpi

(U boji)

Skenira do 600 × 1.200 dpi

Ispisuje do 600 × 1.200 dpi

Page 106: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

96

PhotoCapture Center™ D

NapomenaDCP-145C samo podržava USB Flash memorijski uređaj.

1 Memorijske kartice, adapteri i USB Flash memorijski uređaj nisu uključeni.2 Od 16 MB do 2 GB.3 Od 4 do 8 GB.4 xD-Picture Card™ konvencionalna kartica od 16 do 512 MB.

xD-Picture Card™ tip M od 256 MB do 2 GB.xD-Picture Card™ tip M+ 1 i 2 GB.xD-Picture Card™ tip H od 256 MB do 2 GB.

5 USB 2.0 standard.Klasa USB za masovnu pohranu od 16 MB do 8 GB.Podržani format: FAT12/FAT16/FAT32.

6 Progresivni JPEG format nije podržan.7 Pogledajte Tip papira i veličina za svaku radnju na stranici 17.

Kompatibilan medij1 Memory Stick® Memory Stick Pro™ Memory Stick Micro (M2) s adapteromMemory Stick Duo™ s adapteromSD2

SDHC3

microSD s adapteromminiSD™ s adapteromxD-Picure Card™4

USB Flash memorijski uređaj5

Rezolucija Do 1.200 × 2.400 dpiProširenje datoteke DPOF, EXIF, DCF(Format medija) Foto ispis: JPEG6

(Format slike) Skeniranje na medij: JPEG, PDF (u boji)TIFF, PDF (jednobojno)

Broj datoteka Do 999 datoteka u memorijskoj kartici

(Mapa u memorijskoj kartici ili USB Flash memorijskom uređaju je također ubrojena.)

Mapa Datoteka mora biti pohranjena na 4. razini mape u memorijskoj kartici ili USB Flash memorijskom uređaju.

Bez rubova Letter, A4, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L (13 × 18 cm)7

Page 107: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Specifikacije

97

D

PictBridge D

Kompatibilnost Podržava Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001.

Za više informacija, posjetite http://www.cipa.jp/pictbridge.Sučelje PictBridge (USB) ulaz.

Page 108: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

98

Skener D

1 Windows® XP u ovom Korisničkom priručniku uključuje Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional i Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Maksimalno 1.200 × 1.200 dpi skeniranje prilikom korištenja WIA pokretačkog programa za Windows® XP i Windows Vista® (rezolucija do 19.200 × 19.200 dpi može se odabrati korištenjem Brother uslužnog programa za skeniranje).

U boji/jednobojno Da/DaSuglasan s TWAIN-om Da (Windows® 2000 Professional/XP/

XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Mac OS® X 10.2.4 ili novijiSuglasan s WIA-om Da (Windows® XP1/Windows Vista®)Dubina boje 36 bitna obrada tonova (ulaz)

(Trenutni ulaz: 30 bitni tonovi/Trenutni izlaz: 24 bit tonovi)2

24 bitna obrada tonova (izlaz)Rezolucija Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolirana)2

Do 1.200 × 2.400 dpi (optička) (staklo skenera)

Do 1.200 × 600 dpi (optička) (ADF) (samo DCP-185C)Brzina skeniranja Jednobojno: do 3,44 sekunde

U boji: do 4,83 sekunde

(A4 veličina na 100 × 100 dpi)Veličina dokumenta (Samo DCP-185C) Širina ADF-a: od 148 do 215,9 mm

(Samo DCP-185C) Duljina ADF-a: od 148 do 355,6 mm

Širina stakla skenera: maks. 215,9 mm

Duljina stakla skenera: maks. 297 mmŠirina skeniranja Do 210 mmSivi tonovi 256 razina

Page 109: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Specifikacije

99

D

Pisač D

1 Temeljeno na Brother stadardnom predlošku.A4 veličina u načinu rada skica.

2 Kad uključite značajku bez rubova.3 Pogledajte Tip papira i veličina za svaku radnju na stranici 17.

Pokretački program pisača

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® pokretački program podržava Brother izvorni način kompresije.

Mac OS® X 10.2.4 ili noviji: Brother tintni pokretački programRezolucija Do 1.200 × 6.000 dpi

1.200 × 2.400 dpi

1.200 × 1.200 dpi

600 × 1.200 dpi

600 × 600 dpi

600 × 300 dpi

450 × 150 dpi (jednobojno)

600 × 150 dpi (u boji)Brzina ispisa (DCP-145C)

Jednobojno: do 27 stranica/minuta1

U boji: do 22 stranica/minuta1

(DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C i DCP-185C)

Jednobojno: do 30 stranica/minuta1

U boji: do 25 stranica/minuta1

Širina ispisa 204 mm (210 mm)2 (veličina A4)Bez rubova Letter, A4, A6, Foto (10 × 15 cm), indeksna kartica, Foto 2L

(13 × 18 cm), razglednica3

Page 110: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

100

Sučelje D

1 Vaš uređaj ima Full-speed USB 2.0 sučelje. Ovo sučelje je kompatibilno s Hi-Speed USB 2.0, međutim maksimalna brzina prijenosa podataka bit će 12 Mbits/s. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.

2 Neovisni USB ulazi nisu podržani za Macintosh®.

USB1, 2 USB 2.0 kabel sučelja koji nije duži od 2,0 m.

Page 111: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Specifikacije

101

D

Zahtjevi za računalo D

PODRŽANI OPERATIVNI SUSTAVI I FUNKCIJE SOFTVERA

Verzija računalne platforme

i operativnog sustava

Podržane funkcije softvera računala

Sučelje računala

Minimalna brzina

procesoraMinimalni

RAM

Preporučena RAM

memorija

Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje

Za pokretačke programe

Za aplikacije

Windows® operativni sustav1

2000 Professional4

Ispisivanje, skeniranje, uklonjivi disk

USB Intel®

Pentium® II ili ekvivalent

64 MB 256 MB 110 MB 340 MB

XP Home2, 4

XP Professional2, 4

128 MB 110 MB 340 MB

Professional x64 Edition2

64-bitni (Intel®64 ili AMD64) podržan CPU

256 MB 512 MB 110 MB 340 MB

Windows Vista® 2

Intel® Pentium® 4 ili ekvivalent64-bitni (Intel®64 ili AMD64) podržan CPU

512 MB 1 GB 600 MB 530 MB

Macintosh® operativni sustav5

Mac OS® X 10.2.4 - 10.4.3

Ispisivanje, skeniranje, uklonjivi disk

USB3 PowerPC G4/G5PowerPC G3 350 MHz

128 MB 256 MB 80 MB 400 MB

Mac OS® X 10.4.4 ili noviji

Ispisivanje, skeniranje, uklonjivi disk

USB3 PowerPC G4/G5Intel® Core™ procesor

512 MB 1 GB

Uvjeti:1 Microsoft® Internet Explorer 5.5 ili noviji.2 Za WIA, 1.200 × 1.200 rezolucije. Brother

uslužni program skenera poboljšava rezoluciju do 19.200 × 19.200 dpi.

3 Neovisni USB ulazi nisu podržani.4 PaperPort™ 11SE podržava Microsoft® SP4 ili

noviji za Windows® 2000 i SP2 ili noviji za XP.5 Presto!® PageManager® na CD-ROM-u podržava

Mac OS® X 10.3.9 ili noviji.Za Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 Presto!® PageManager® je dostupan putem preuzimanja iz Brother Solutions Center.

Za najnovija ažuriranja pokretačkog programa, posjetite http://solutions.brother.com.Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda su u vlasništvu njihovih odgovarajućih tvrtki.

Page 112: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

102

Potrošni materijali D

Tinta Uređaj koristi pojedinačne crne, žute, cijan i magenta tintne uloške koji su odvojene od sklopa glave za ispis.

Trajanje korištenja tintnog uloška

Prvi put kad umetnete set tintnih uložaka uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da bi ispis bio kvalitetan. Ovaj postupak će se izvršiti samo jednom. S ostalim tintnim ulošcima možete ispisati određen broj stranica.

Ulošci koje ste dobili s uređajem imaju niži kapacitet od standardnih uložaka (65 %).

Zamjena tintnog uloškaTintni uložak (DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C)

Crni (LC980BK) Žuti (LC980Y) Cijan (LC980C) Magenta (LC980M)

Crni - približno 300 stranica1.

Žuti, cijan i magenta - približno 260 stranica1.

Tintni uložak (DCP-185C)

Crni (LC1100BK) Žuti (LC1100Y) Cijan (LC1100C) Magenta (LC1100M)

Crni - približno 450 stranica1.

Žuti, cijan i magenta - približno 325 stranica1.

Za više informacija o zamjenskim potrošnim materijalima posjetite nas na http://www.brother.com/pageyield.1 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 24711.

Što je Innobella™?Innobella™ je raspon originalnih potrošnih materijala koji su u ponudi tvrtke Brother. Ime „Innobella” potječe od riječi „inovacija” i „bella” (što na talijanskom jeziku znači „lijepo”) i predstavlja „inovativnu” tehnologiju koja vam pruža lijepe i trajne rezultate ispisa.

Kad ispisujete fotografije Brother preporučuje Innobella™ sjajan foto papir (BP71 serije) za visoku kvalitetu ispisa. Odlični ispisi mogu se lakše postići pomoću Innobella™ tinte i papira.

Page 113: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

103

EOvo je opsežan opis značajki i pojmova koji se pojavljuju u Brother priručnicima. Dostupnost ovih značajki ovisi o kupljenom modelu.

E

Rječnik E

ADF (automatski ulagač dokumenata)Dokument se može staviti u ADF i automatski skenirati jedna po jedna stranica.

Innobella™Innobella™ je raspon originalnih potrošnih materijala koji su u ponudi tvrtke Brother. Za najkvalitetnije rezultate Brother preoporučuje Innobella™ tintu i papir.

KontrastPostavka za kompenziranje tamnih i svijetlih dokumenata koja kopije tamnih dokumenata čini svjetlijima i svijetle dokumente tamnijima.

Korisničke postavkeIspisani izvještaj koji pokazuje trenutne postavke na uređaju.

LCD (zaslon s tekućim kristalima)Zaslon uređaja prikazuje interaktivne poruke tijekom programiranja putem zaslona i pokazuje datum i vrijeme dok je uređaj u stanju pripravnosti.

Lista pomoćiIspis kompletne tablice izbornika koju možete koristiti za programiranje svog uređaja kad pri ruci nemate Korisničkog priručnika.

Način rada izbornika Programski način rada za promjenu postavki vašeg uređaja.

OCR (optičko prepoznavanje znakova)Upakirani ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR-om ili aplikacija Presto!® PageManager® softvera konvertira sliku teksta u tekst koji možete uređivati.

OsvjetljenjeMijenjanje osvjetljenja čini cijelu sliku svjetlijom ili tamnijom.

PhotoCapture Center™Omogućuje vam ispisivanje digitalnih fotografija visoke rezolucije s vaše digitalne kamere kako biste imali kvalitetan foto ispis.

PictBridgeOmogućuje vam ispisivanje fotografija visoke rezolucije direktno s vaše digitalne kamere kako biste imali kvalitetan foto ispis.

Privremene postavkeMožete birati određene opcije za svaku kopiju bez da mijenjate zadane postavke.

Poboljšanje bojaPodešava boju slike radi bolje kvalitete ispisa time što poboljšava izoštrenost, bijeli balans i gustoću boje.

Sivi tonoviNijanse sive dostupne za kopiranje i skeniranje.

SkeniranjeProces slanja elektroničke slike s pisanog dokumenta na računalo.

Skeniranje na medijMožete skenirati jednobojne dokumente ili dokumente u boji u memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj. Jednobojne slike mogu biti u TIFF ili PDF formatu datoteke, a slike u boji mogu biti u PDF ili JPEG formatu datoteke.

Page 114: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

104

FAADF (automatski ulagač dokumenata) .....19Apple® Macintosh®

Pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.

CControlCenter

Pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.

ČČišćenje

glava pisača ..........................................79ispisni valjak ..........................................78skener ...................................................77valjak za papir .......................................78

IInnobella™ .............................................102Ispis

izvještaji ................................................23poboljšanje kvalitete ..............................79područje ................................................14pokretački programi ..............................99poteškoće ..............................................64rezolucija ...............................................99specifikacije ...........................................99zastoj papira ..........................................72

Ispisivanjena malom papiru ...................................13

Izvještajikako ispisivati ........................................23korisničke postavke ...............................23lista pomoći ...........................................23

KKopija

uporaba stakla skenera ........................ 20Kopiranje

jedna kopija .......................................... 26papir ..................................................... 31povećati/smanjiti ................................... 27sortiranje ............................................... 30tipka za kvalitetu ................................... 27tipke ...................................................... 26trenutne postavke ................................. 26više kopija ............................................. 26

Kuverte ........................................11, 17, 18

LLCD (zaslon s tekućim kristalima) ........... 84

jezik ...................................................... 22kontrast ................................................. 22lista pomoći .......................................... 23

MMacintosh®

Pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.

NNačin rada, unošenje

PhotoCapture ......................................... 7skeniranje ............................................... 7

OOdržavanje, redovito

zamjena tintnih uložaka ........................ 74

FIndeks

Page 115: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

105

F

PPaperPort™ 11SE s OCR-om

Pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) na CD-ROM-u i Upute za korištenje PaperPort™ 11SE s OCR-om.

Papir .................................................. 15, 94kapacitet ...............................................18stavljanje .................................................9tip ..........................................................17veličina ..................................................17veličina dokumenta ...............................19

PhotoCapture Center™Bez rubova ............................................44DPOF ispisivanje ..................................39ispis datuma ..........................................44ispisivanje indeksa ................................37ispisivanje slika .....................................38Memory Stick Pro™ ..............................34Memory Stick® ......................................34postavke ispisa

bijeli balans ........................................42brzina i kvaliteta ispisa .......................40gustoća boje ......................................43izoštrenost .........................................42kontrast ..............................................42kvaliteta ..............................................40osvjetljenje .........................................41tip i veličina papira ...................... 40, 41

SD .........................................................34SDHC ....................................................34s računala

Pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.

skeniranje na medij ...............................44skraćivanje ............................................43specifikacije ..........................................96xD-Picture Card™ .................................34

PictBridgeDPOF ispisivanje ..................................48

PomoćLCD poruke ...........................................84

korištenje tipki izbornika .....................84tablica izbornika ....................................84

Poruke o nestanku memorije ...................70

Poruke o pogrešci na LCD-u ................... 68B&W Print Only .................................... 68Cannot Detect ...................................... 68Cannot Print ......................................... 69Init Unable ............................................ 69Ink Low ................................................. 69No Cartridges ....................................... 69No Paper Fed ....................................... 70Out of Memory ..................................... 70Print Unable ......................................... 70Scan Unable ......................................... 70

Potrošni materijali .................................. 102Pregled kontrolne ploče ............................. 6Presto!® PageManager®

Pogledajte Help u Presto!® PageManager® za pristup Korisničkom priručniku.

Programiranje vašeg uređaja .................. 84Prozirnice .......................................... 18, 94

RRezolucija

ispis ...................................................... 99kopiranje ............................................... 95skeniranje ............................................. 98

Rješavanje problema ............................... 64ako imate poteškoće s

ispisivanjem ....................................... 64kopiranjem ......................................... 66PhotoCapture Center™ ..................... 67

ako imate poteškoće saskeniranjem ....................................... 66softverom .......................................... 67

kvaliteta ispisa ...................................... 79poruke o pogrešci na LCD-u ................ 68provjera volumena tinte ........................ 81zastoj dokumenta ................................. 71zastoj papira ......................................... 72

Page 116: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

106

SSerijski broj

kako pronaći Pogledajte ispod prednjeg poklopca ..................................................1

Sigurnosne upute .....................................60Sivi tonovi .................................................98Skeniranje

Pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.

Smanjivanjekopije .....................................................27

Staklo skeneračišćenje .................................................77uporaba .................................................20

Stanje mirovanja ......................................22

TTablica izbornika ......................................84Tintni ulošci

brojač tintnih točkica .............................74provjera volumena tinte .........................81zamjena ................................................74

Tipka Opcije kopiranja (kopiranje)tip papira ...............................................31veličina papira .......................................32

Tipka za kvalitetu (kopiranje) ...................26Transport uređaja .....................................82Trenutne postavke kopiranja ....................26

WWindows®

Pogledajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.

ZZastoji

dokument ..............................................71papir ......................................................72

Page 117: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro
Page 118: DCP-145 165 185C UG combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c cro

Posjetite nas na web stranicihttp://www.brother.com

Ovaj uređaj je odobren za korištenje samo u zemlji kupovine. Lokalne Brother tvrtke ili njihoviprodavači podržat će samo one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.