dcp-145 165 185c ug combine · korisniČki priruČnik dcp-145c dcp-163c dcp-165c dcp-167c dcp-185c...

of 118 /118
KORISNIČKI PRIRUČNIK DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C CRO

Author: others

Post on 12-Jul-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KORISNIČKI PRIRUČNIKDCP-145CDCP-163CDCP-165CDCP-167CDCP-185C

  CRO

 • Ako trebate nazvati službu za korisnikeMolimo dovršite sljedeće informacije radi budućeg korištenja:

  Broj modela: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C i DCP-185C (zaokružite vaš broj modela)

  Serijski broj:1

  Datum kupovine:

  Mjesto kupovine: 1 Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj

  Korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz vaše kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.

  Registrirajte svoj proizvod putem interneta na

  http://www.brother.com/registration/

  Registracijom svog proizvoda kod Brother-a, bit ćete zabilježeni kao originalni vlasnik proizvoda. Vaša registracija kod Brother-a:

  može poslužiti kao potvrda datuma kupnje vašeg proizvoda u slučaju gubitka računa;

  može pomoći ako potražujete od osiguranja u slučaju gubitka proizvoda koje pokriva osiguranje.

  © 2008 Brother Industries, Ltd.

  http://www.brother.com/registration

 • i

  Obavijest o izdavanju i sastavljanjuOvaj priručnik je sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.

  Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježe izmjenama bez prethodne najave.

  Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

 • ii

  EC Deklaracija o usklađenosti

 • iii

 • iv

  Dio I Općenito

  1 Opće informacije 2Uporaba dokumentacije.........................................................................................2

  Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji ..............................................2Pristupanje Software User’s Guide (Uputama za upotrebu softvera) ....................2

  Pregled dokumentacije ....................................................................................2Pristup Brother Support (za Windows®) ................................................................5Pregled kontrolne ploče .........................................................................................6

  LED pokazatelji upozorenja.............................................................................8

  2 Stavljanje papira i dokumenata 9Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija ............................................................9

  Stavljanje kuverti i razglednica ......................................................................11Uklanjanje manjih ispisa iz uređaja ...............................................................13Područje što se ispisuje.................................................................................14

  Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji ...................................................................15Preporučeni ispisni medij...............................................................................15Rukovanje i korištenje ispisnog medija..........................................................16Izabiranje odgovarajućeg ispisnog medija.....................................................17

  Ulaganje dokumenata..........................................................................................19Korištenje ADF-a (samo DCP-185C).............................................................19Uporaba stakla skenera.................................................................................20Područje za skeniranje ..................................................................................21

  3 Općenite postavke 22LCD zaslon ..........................................................................................................22

  Promjena jezika na LCD-u.............................................................................22Poboljšanje kuta LCD-a.................................................................................22

  Stanje mirovanja ..................................................................................................22Izvještaji o ispisu..................................................................................................23

  Kako ispisati izvještaj.....................................................................................23

  Dio II Kopiranje

  4 Izrada kopija 26Kako kopirati ........................................................................................................26

  Izrada jedne kopije ........................................................................................26Izrada više kopija ...........................................................................................26Prekid kopiranja.............................................................................................26

 • v

  Opcije kopiranja ...................................................................................................26Mijenjanje brzine i kvalitete kopije .................................................................27Povećavanje ili smanjivanje kopiranih slika...................................................27Izrada N u 1 kopija ili postera (prijelom stranice)...........................................28Sortiranje kopija korištenjem ADF-a (samo jednobojno)

  (samo DCP-185C) .....................................................................................30Podešavanje osvjetljenja i kontrasta .............................................................30Opcije papira .................................................................................................31

  Dio III Direktno foto ispisivanje

  5 Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 34

  PhotoCapture Center™ radnje ............................................................................34Ispisivanje s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

  bez korištenja računala..............................................................................34Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj

  bez korištenja računala..............................................................................34Uporaba PhotoCapture Center™ s vašeg računala ......................................34Uporaba memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja..................34Struktura datoteke memorijske kartice (samo DCP-165C i DCP-185C)

  ili USB Flash memorijskog uređaja............................................................35Početak rada .......................................................................................................36Kako ispisivati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj ...............37

  Indeks ispisa (umanjena slika) ......................................................................37Ispisivanje slika..............................................................................................38DPOF ispisivanje ...........................................................................................39

  PhotoCapture Center™ postavke ispisa..............................................................40Kvaliteta ispisa...............................................................................................40Opcije papira .................................................................................................40Poboljšanje boja ............................................................................................41Skraćivanje ....................................................................................................43Ispisivanje bez rubova ...................................................................................44Ispis datuma ..................................................................................................44

  Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj .....................44Promjena kvalitete slike.................................................................................45Promjena jednobojnog formata datoteke.......................................................45Promjena formata datoteke u boji..................................................................46

  Razumijevanje poruka o pogrešci........................................................................46

  6 Ispisivanje fotografija s kamere 47Ispisivanje fotografija direktno s PictBridge kamere ............................................47

  PictBridge zahtjevi .........................................................................................47Podešavanje vaše digitalne kamere..............................................................47Ispisivanje slika..............................................................................................48DPOF ispisivanje ...........................................................................................48

  Ispisivanje fotografija direktno s digitalne kamere (bez upotrebe PictBridge) .....49Ispisivanje slika..............................................................................................49

  Razumijevanje poruka o pogrešci........................................................................50

 • vi

  Dio IV Softver

  7 Značajke softvera 52

  Dio V Dodaci

  A Sigurnost i propisi 56Izbor položaja ......................................................................................................56Za sigurno korištenje uređaja ..............................................................................57

  Važne sigurnosne upute................................................................................60VAŽNO - za vašu sigurnost ...........................................................................61Radijska interferencija ...................................................................................61EU Direktive 2002/96/EC i EN50419.............................................................62Međunarodna ENERGY STAR® izjava o usklađenosti .................................62

  Legalna ograničenja kopiranja.............................................................................62Zaštitni znaci........................................................................................................63

  B Rješavanje problema i redovito održavanje 64Rješavanje problema ...........................................................................................64

  Ako imate poteškoća s uređajem ..................................................................64Poruke o pogreškama i održavanju .....................................................................68

  Zastoj dokumenta (samo DCP-185C) ..........................................................71Zastoj pisača ili papira ...................................................................................72

  Redovito održavanje ............................................................................................74Zamjena tintnih uložaka.................................................................................74Čišćenje uređaja izvana ................................................................................76Čišćenje skenera ...........................................................................................77Čišćenje ispisnog valjka pisača .....................................................................78Čišćenje valjka za sakupljanje papira............................................................78Čišćenje glave za ispis ..................................................................................79Provjera kvalitete ispisa.................................................................................79Provjera poravnanja ispisa ............................................................................80Provjeravanje volumena tinte ........................................................................81

  Informacije o uređaju ...........................................................................................81Provjera serijskog broja .................................................................................81

  Pakiranje i transport uređaja................................................................................82

  C Izbornik i značajke 84Programiranje putem zaslona..............................................................................84

  Tablica izbornika............................................................................................84Tipke izbornika.....................................................................................................84Tablica izbornika..................................................................................................86

 • vii

  D Specifikacije 91Općenito ..............................................................................................................91Ispisni medij .........................................................................................................94Kopiranje .............................................................................................................95PhotoCapture Center™ .......................................................................................96PictBridge ............................................................................................................97Skener .................................................................................................................98Pisač ....................................................................................................................99Sučelje ...............................................................................................................100Zahtjevi za računalo...........................................................................................101Potrošni materijali ..............................................................................................102

  E Rječnik 103

  F Indeks 104

 • viii

 • Dio I

  Općenito IOpće informacije 2Stavljanje papira i dokumenata 9Općenite postavke 22

 • 2

  1Uporaba dokumentacije 1Zahvaljujemo na kupovini Brother uređaja! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite vaš uređaj.

  Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji 1

  Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj dokumentaciji.

  Pristupanje Software User’s Guide (Uputama za upotrebu softvera) 1Ovaj Korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako koristiti napredne značajke printera i skenera. Kad budete spremni naučiti detaljne informacije o ovim radnjama pročitajte Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) koje se nalaze na CD-ROM-u.

  Pregled dokumentacije 1

  Pregled dokumentacije (za Windows®) 1Da biste pregledali dokumentaciju iz Start izbornika usmjerite na Brother, DCP-XXXX (gdje je XXXX broj vašeg modela) iz grupe programa, zatim odaberite User’s Guides in HTML format.Ako još niste instalirali softver, dokumentaciju za to možete naći slijedeći niže navedene upute:

  a Uključite svoje računalo. Stavite Brother CD-ROM u vaš CD-ROM uređaj.

  b Ako se pojavi zaslon za odabir imena modela, kliknite na ime vašeg modela.

  Opće informacije 1

  Podebljano Podebljani tip pisma identificira određene gumbe na kontrolnoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.

  Kurziv Tip pisma kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.

  Courier New

  Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u uređaja.

  Znakovi upozorenja vam pokazuju što uraditi kako biste spriječili moguće ozljede.

  Znakovi opreza određuju koji postupak morate slijediti da biste izbjegli ili spriječili moguće oštećenje uređaja ili drugih predmeta.

  Ikone opasnosti od strujnog udara vas upozoravaju na mogući električni udar.

  Napomene vam pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili vam daju savjete kako operacija djeluje s ostalim značajkama.

  Ikone za neispravno podešavanje upozoravaju vas o uređajima ili radnjama koje nisu kompatibilne s uređajem.

 • Opće informacije

  3

  1

  c Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.

  NapomenaAko se ovaj prozor ne pojavi, koristite Windows® Explorer da biste pokrenuli start.exe program iz korijenskog direktorija Brother CD-ROM-a.

  d Kliknite Documentation za pregled Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) u HTML formatu.

  e Kliknite na dokumentaciju koju želite pročitati.

  HTML documents: Upute za upotrebu softvera u HTML formatu.Ovaj format se preporučuje za pregled na vašem računalu.

  PDF documents: Korisnički priručnik za samostalne radnje, Upute za upotrebu softvera u PDF formatu.

  Ovaj format se preporučuje za ispisivanje priručnika. Kliknite za odlazak u Brother Solutions Center, gdje možete vidjeti ili preuzeti dokumente u PDF formatu. (Neophodan je pristup internetu i PDF Reader.)

  Kako pronaći upute za skeniranje 1Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

  Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera)

  Scan (Skeniranje) (za Windows® 2000 Professional/Windows® XP i Windows Vista®)

  ControlCenter3 (za Windows® 2000 Professional/Windows® XP i Windows Vista®)

  Upute za korištenje ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR-om

  Kompletne upute za korištenje ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR-om možete pogledati odabirom opcije Help u aplikaciji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

 • Poglavlje 1

  4

  Pregled dokumentacije (za Macintosh®) 1

  a Uključite vaš Macintosh®. Stavite Brother CD-ROM u vaš CD-ROM uređaj. Pojavit će se sljedeći prozor:

  b Dvaput kliknite na ikonu Documentation (Dokumentacija).

  c Dvaput kliknite na mapu s vašim jezikom.

  d Dvaput kliknite datoteku top.html za pregled Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) u HTML formatu.

  e Kliknite na dokumentaciju koju želite pročitati.

  Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera): Upute za upotrebu softvera u HTML formatu.

  Kako pronaći upute za skeniranje 1Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

  Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera)

  Scan (Skeniranje) (za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji)

  ControlCenter2 (za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji)

  Presto!® PageManager® Korisnički priručnikUpute za skeniranje direktno s Presto!® PageManager®. Kompletan Presto!® PageManager® Korisnički priručnik možete pogledati odabirom opcije Help u aplikaciji Presto!® PageManager®.

 • Opće informacije

  5

  1Pristup Brother Support (za Windows®)1Možete pronaći sve potrebne kontakte, poput web podrške (Brother Solutions Center).

  Kliknite Brother Support na glavnom izborniku. Pojavit će se sljedeći zaslon:

  Za pristup našoj web stranici (www.brother.com) kliknite Brother Home Page.Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com) kliknite Brother Solutions Center.Da biste posjetili našu web stranicu za originalni Brother potrošni materijal (http://www.brother.com/original/) kliknite Supplies Information.Za pristup Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) za BESPLATNE foto projekte i preuzimanja spremna za ispis kliknite Brother CreativeCenter.Za povratak na početnu stranicu kliknite Back ili ako ste završili, kliknite Exit.

  www.brother.comwww.brother.comhttp://solutions.brother.comhttp://www.brother.com/original/http://www.brother.com/creativecenter/

 • Poglavlje 1

  6

  Pregled kontrolne ploče 1DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C i DCP-185C imaju iste tipke na kontrolnoj ploči.

  1

  10 9

  2 3

  678 5

  4

  100% Normal 01_

 • Opće informacije

  7

  1

  1 Tipke za kopiranjeOmogućuju vam privremenu promjenu postavki kopiranja kad ste u načinu rada za kopiranje.

  Copy Options (Opcije kopiranja)Možete brzo i jednostavno izabrati privremene postavke za kopiranje.Enlarge/Reduce (Povećati/smanjiti)Omogućuje vam povećavanje ili smanjivanje kopija ovisno o omjeru koji izaberete.Copy Quality (Kvaliteta kopiranja)Koristite ovu tipku za privremenu promjenu kvalitete vaših kopija.Number of Copies (Broj kopija)Koristite ovu tipku za izradu višestrukih kopija.

  2 Tipke izbornikaMenu (Izbor)Omogućuje vam pristup glavnom izborniku.+a ili -bPritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.OKOmogućuje vam odabir postavke.

  3 Stop/Exit (Stop/Izlaz)

  Zaustavlja operaciju ili se koristi za izlaz iz izbornika.

  4 Start tipke Mono Start (Start (Mono))

  Omogućuje vam započinjanje izrade jednobojnih kopija. Ujedno vam omogućuju započinjanje skeniranja (u boji ili jednobojnih, ovisno o postavki skeniranja u ControlCenter softveru).

  Colour Start (Start (Boja)) Omogućuju vam započinjanje izrade kopija koje su potpuno u boji. Ujedno vam omogućuju započinjanje skeniranja (u boji ili jednobojnih, ovisno o postavki skeniranja u ControlCenter softveru).

  5 On/Off (Uključiti/Isključiti)Možete uključiti i isključiti uređaj.Ako isključite uređaj, on će i dalje povremeno čistiti glavu za ispis kako bi se održala kvaliteta ispisa.

  6 Ink Management (Kontrola tinti)Omogućuje vam čišćenje glave za ispis, provjeru kvalitete ispisa i dostupan volumen tinte.

  7 Scan (Skeniranje)

  Omogućuje vam pristup načinu rada za skeniranje.

  8 Photo Capture (Foto centar)Omogućuje vam pristup načinu rada PhotoCapture Center™.

  9 LCD (zaslon s tekućim kristalima)Prikazuje poruke na zaslonu koje vam pomažu da podesite i koristite vaš uređaj.

  10 Upozoravajući LED Postane narančast i treperi kad LCD prikaže pogrešku ili važnu poruku o statusu.

  NapomenaNa većini ilustracija u ovom Korisničkom priručniku prikazan je DCP-145C.

 • Poglavlje 1

  8

  LED pokazatelji upozorenja 1

  Upozoravajći LED (dioda koja emitira svjetlo) je svjetlo koje prikazuje DCP-ov status. LCD prikazuje trenutni status uređaja dok je uređaj u stanju pripravnosti.

  LED DCP status Opis

  Isključeno

  U pripravnosti DCP je spreman za korištenje.

  Narančasto

  Poklopac otvoren

  Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac. (Pogledajte Poruke o pogreškama i održavanju na stranici 68.)

  Ne može ispisivati

  Zamijenite toner uložak novim. (Pogledajte Zamjena tintnih uložaka na stranici 74.)

  Greška na papiru

  Stavite papir u ladicu ili očistite zastoj papira. Provjerite poruke na LCD-u. (Pogledajte Rješavanje problema i redovito održavanje na stranici 64.)

  Ostale poruke Provjerite poruke na LCD-u. (Pogledajte Rješavanje problema i redovito održavanje na stranici 64.)

  _100% Normal 01

 • 9

  2

  2Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija 2a Ako je otvoren dodatni držač za papir,

  zatvorite ga i potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

  b Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

  c S obje ruke nježno pritisnite i namjestite bočne vodilice za papir (1) i uzdužnu vodilicu za papir (2) kako bi odgovarale veličini papira.Pazite da su trokutaste oznake (3) na bočnim vodilicama za papir (1) i uzdužnoj vodilici za papir (2) u ravnini s veličinom papira koji koristite.

  d Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

  NapomenaUvijek pripazite da papir ne bude naboran.

  Stavljanje papira i dokumenata 2

  1

  3

  1

  3

  2

 • Poglavlje 2

  10

  e Pažljivo stavite papir u ladicu za papir tako da strana za ispis bude licem okrenuta prema dolje i gornjim rubom naprijed.Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

  NapomenaKad koristite papir veličine Legal, pritisnite i držite pritisnutim univerzani gumb za otpuštanje vodilica (1) i izvucite prednju stranu ladice za papir.

  f S obje ruke pažljivo namjestite bočne vodilice za papir (1) prema papiru.Pazite da bočne vodilice za papir dodiruju rubove papira.

  NapomenaPazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i stvoriti problem s ulaganjem.

  g Zatvorite poklopac ladice za papir.

  1

  1

 • Stavljanje papira i dokumenata

  11

  2

  h Polako gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

  i Dok držite ladicu za papir na svom mjestu, izvucite držač papira (1) dok ne klikne i izvucite dodatni držač papira (2).

  NapomenaNe koristite dodatni držač papira za papir Legal.

  Stavljanje kuverti i razglednica2

  O kuvertama 2Koristite kuverte koje teže između 75 i 95 g/m2.

  Nekim kuvertama treba se podesiti postavka margina u aplikaciji. Prije ispisivanja većeg broja kuverti obavezno prvo uradite testni ispis.

  OPREZ

  NEMOJTE koristiti sljedeće tipove kuverti jer bi mogle prouzročiti probleme s ulaganjem papira:

  • Koje su vrećaste konstrukcije.

  • Koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini).

  • Koje imaju kopče ili spajalice.

  • Koje su već ispisane iznutra.

  Povremeno možda ćete imati probleme s ulaganjem papira uzrokovanim debljinom, veličinom ili oblikom preklopa kuverte koju koristite.

  1

  2

  S ljepilom 2 S duplim preklopom 2

 • Poglavlje 2

  12

  Kako staviti kuverte i razglednice 2a Prije nego ih stavite pritisnite kutove

  i strane kuverti ili razglednica kako biste ih što više izravnali.

  NapomenaAko se kuverte ili razglednice dvaput ulažu, stavite jednu po jednu kuvertu u ladicu za papir.

  b Stavite kuverte ili razglednice u ladicu za papir tako da strana s adresom bude okrenuta prema dolje i da vodeći rub (vrh kuverte) ulazi prvi. S obje ruke pažljivo pritisnite i namjestite bočne vodilice za papir (1) i uzdužnu vodilicu za papir (2) kako bi odgovarale veličini kuverti ili razglednica.

  Ako imate problema s ispisom kuverti, pokušajte primijeniti sljedeće prijedloge 2

  c Provjerite je li pri ispisu preklop sa strane ili na stražnjem rubu kuverte.

  d Podesite veličinu i marginu u vašoj aplikaciji.

  2

  1

 • Stavljanje papira i dokumenata

  13

  2

  Uklanjanje manjih ispisa iz uređaja 2

  Kad uređaj izbaci mali papir na ladicu za papir možda ga nećete moći dohvatiti. Pazite da ispisivanje završi i tek onda izvucite ladicu potpuno iz uređaja.

 • Poglavlje 2

  14

  Područje što se ispisuje 2

  Područje što se ispisuje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike ispod prikazuju područja koja se ne mogu ispisati na pojedinačnim listovima papira i kuvertama. Uređaj može ispisivati na osjenčanim područjima pojedinačnog lista papira kad je značajka bez rubova dostupna i uključena. (Pogledajte Ispisivanje bez rubova na stranici 44.)

  NapomenaZnačajka bez rubova nije dostupna za kuverte.

  Pojedinačni list papira Kuverte

  Vrh (1) Dno (2) Lijevo (3) Desno (4)Pojedinačni list 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

  Kuverte 12 mm 24 mm 3 mm 3 mm

  3 41

  2

  3 41

  2

 • Stavljanje papira i dokumenata

  15

  2

  Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji 2Na kvalitetu ispisa može utjecati tip papira koji koristite u uređaju.

  Da biste dobili najbolju kvalitetu ispisa za odabrane postavke uvijek podesite da tip papira odgovara tipu papira koji ste stavili.

  Možete koristiti običan papir, papir za inkjet (prevučen papir), sjajan papir, prozirnice i kuverte.

  Preporučujemo da testirate različite tipove papira prije nego kupite veliku količinu.

  Za najbolje rezultate koristite Brother papir.

  Kad ispisujete na papir za inkjet (prevučen papir), pozirnice i sjajan papir, obavezno odaberite ispravan ispisni medij u pločici „Basic” pokretačkog programa pisača ili u postavci Paper Type u izborniku.

  Kad ispisujete na Brother foto papir u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.

  Kad koristite prozirnice ili foto papir odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.

  Izbjegavajte dodirivanje ispisane površine papira odmah nakon ispisivanja jer površina možda ne bude potpuno suha pa biste mogli zaprljati ruke.

  Preporučeni ispisni medij 2

  Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa predlažemo korištenje Brother papira. (Pogledajte tablicu dolje.)

  Ako u vašoj zemlji nema Brother papira, preporučujemo testiranje raznih vrsta papira prije nego kupite veliku količinu.

  Preporučujemo korištenje „3M Transparency Film” kad ispisujete na prozirnice.

  Brother papir

  Tip papira StavkaA4 običan papir BP60PA

  A4 sjajan foto papir BP71GA4

  A4 Inkjet (matiran) BP60MA

  10 × 15 cm sjajan foto papir

  BP71GP

 • Poglavlje 2

  16

  Rukovanje i korištenje ispisnog medija 2

  Pohranite papir u njegovom originalnom pakiranju i držite ga zatvorenim. Držite papir na ravnoj površini, dalje od vlage, direktne sunčeve svjetlosti i topline.

  Izbjegavajte dodirivanje sjajne (prevučene) strane foto papira. Stavite papir tako da foto strana papira bude okrenuta licem prema dolje.

  Izbjegavajte dodirivanje obaju strana prozirnice jer one brzo upijaju vodu i znoj stoga kad biste to radili mogli biste smanjiti kvalitetu ispisa. Prozirnice namijenjene za laserske pisače/fotokopirne aparate mogle bi napraviti mrlju na sljedećem dokumentu. Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

  Na obje strane papira možete ispisivati jedino ako koristite ispisivanje putem računala. Pogledajte Printing (Ispisivanje) za Windows® u Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.

  Nepravilno podešavanje

  NEMOJTE koristiti sljedeće vrste papira:

  • oštećen, naboran, uvijen papir ili papir neobičnog oblika;

  1 2 mm ili deblji

  • iznimno sjajan papir ili papir s visokom teksturom;

  • papir koji se ne može ravnomjerno složiti jedan na drugi;

  • papir izrađen od kratkog vlakna.

  Kapacitet papira izlazne ladice za papir2Do 50 listova 80 g/m2 A4 papira.

  Prozirnice i foto papir moraju se jedan po jedan dignuti iz ladice za papir kako bi se izbjeglo razmazivanje.

  1

  1

 • Stavljanje papira i dokumenata

  17

  2

  Izabiranje odgovarajućeg ispisnog medija 2

  Tip papira i veličina za svaku radnju 2

  Tip papira Veličina papira UpotrebaKopiranje Hvatanje

  fotografijePisač

  Pojedinačni list Letter 216 × 279 mm Da Da Da

  A4 210 × 297 mm Da Da Da

  Legal 216 × 356 mm Da – Da

  Executive 184 × 267 mm – – Da

  JIS B5 182 × 257 mm – – Da

  A5 148 × 210 mm Da – Da

  A6 105 × 148 mm – – Da

  Kartice Foto 10 × 15 cm Da Da Da

  Foto 2L 13 × 18 cm – Da Da

  Indeksna kartica

  127 × 203 mm – – Da

  Razglednica 1 100 × 148 mm – – Da

  Razglednica 2 (dupla)

  148 × 200 mm – – Da

  Kuverte C5 kuverta 162 × 229 mm – – Da

  DL kuverta 110 × 220 mm – – Da

  COM-10 105 × 241 mm – – Da

  Monarch 98 × 191 mm – – Da

  JE4 kuverta 105 × 235 mm – – Da

  Prozirnice Letter 216 × 279 mm Da – Da

  A4 210 × 297 mm Da – Da

 • Poglavlje 2

  18

  Težina, debljina i kapacitet papira 2

  1 Do 100 listova 80 g/m2 papira.

  Tip papira Težina Debljina Br. listovaPojedinačni list Običan papir Od 64 do 120 g/m2 Od 0,08 do 0,15 mm 1001

  Inkjet papir Od 64 do 200 g/m2 Od 0,08 do 0,25 mm 20

  Sjajan papir Do 220 g/m2 Do 0,25 mm 20

  Kartice Foto kartica Do 220 g/m2 Do 0,25 mm 20

  Indeksna kartica Do 120 g/m2 Do 0,15 mm 30

  Razglednica Do 200 g/m2 Do 0,25 mm 30

  Kuverte Od 75 do 95 g/m2 Do 0,52 mm 10

  Prozirnice – – 10

 • Stavljanje papira i dokumenata

  19

  2

  Ulaganje dokumenata 2Možete izrađivati kopije i skenirati s ADF-a (automatski ulagač dokumenata) (samo DCP-185C) i sa stakla skenera.

  Korištenje ADF-a (samo DCP-185C) 2

  ADF može držati do 15 stranica i ulagati svaki list pojedinačno. Koristite standardni 80 g/m2 papir i uvijek složite papir prije nego što ga stavite u ADF.

  Preporučeno okruženje 2

  Podržane veličine dokumenata 2

  Kako stavljati dokumente 2

  OPREZ

  NEMOJTE povlačiti papir dok se ulaže.

  NEMOJTE koristiti papir koji je naboran, poderan, savijen, smežuran, spojen, isjeckan, zalijepljen ili s ljepljivom trakom.

  NEMOJTE koristiti karton, novine ili tkaninu.

  Pobrinite se da je dokument ispisan tintom potpuno suh.

  a Izvucite dodatni držač na ADF izlazu za dokumente (1).

  b Lijepo složite papir. Pazite da ste stavili dokumente licem prema dolje i gornjim rubom naprijed u ADF dok ne osjetite da je dotaknuo valjak za ulaganje papira.

  c Podesite vodilicu papira (2) da odgovara širini vaših dokumenata.

  OPREZ

  NEMOJTE ostavljati debele dokumente na staklo skenera. Ako to učinite, ADF se može zaglaviti.

  Temperatura: od 20 do 30 °C

  Vlažnost: od 50 do 70%

  Papir: 80 g/m2

  Duljina: od 148 do 355,6 mm

  Širina: od 148 do 215,9 mm

  Težina: od 64 do 90 g/m2

  1

  2

 • Poglavlje 2

  20

  Uporaba stakla skenera 2

  Staklo skenera možete koristiti za kopiranje ili skeniranje stranica knjige ili jedne po jedne stranice.

  Podržane veličine dokumenata 2

  Kako stavljati dokumente 2

  Napomena(DCP-185C) Za uporabu stakla skenera, ADF mora biti prazan.

  a Podignite poklopac dokumenata.

  b Uporabom smjernice za dokument na lijevoj strani i vrhu postavite dokument u gornji lijevi kut s licem okrenutim prema dolje na staklu skenera.

  c Zatvorite poklopac dokumenata.

  OPREZ

  Ako skenirate knjigu ili debeli dokument, NEMOJTE zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

  Duljina: do 297 mm

  Širina: do 215,9 mm

  Težina: do 2 kg

 • Stavljanje papira i dokumenata

  21

  2

  Područje za skeniranje 2

  Područje za skeniranje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Dolje prikazane slike pokazuju područja koja ne možete skenirati na Letter i A4 papiru.

  Upotreba Veličina dokumenta

  Vrh (1)

  Dno (2)

  Lijevo (3)

  Desno (4)Kopiranje Sve veličine

  papira3 mm 3 mm

  Skeniranje Sve veličine papira

  3 mm 3 mm

  3 41

  2

 • 22

  3LCD zaslon 3

  Promjena jezika na LCD-u 3

  Možete promijeniti jezik na LCD-u.

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 0.Initial Setup.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 0.Local Language.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor jezika.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Poboljšanje kuta LCD-a 3

  Možete podesiti kontrast LCD-a za izoštreniji i živopisniji prikaz. Ako imate poteškoća s čitanjem s LCD-a, pokušajte promijeniti postavku kontrasta.

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 0.Initial Setup.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 2.LCD Contrast.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor Light ili Dark.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Stanje mirovanja 3Možete odabrati koliko dugo uređaj mora biti u stanju pripravnosti (od 1 do 60 minuta) prije nego što pređe u stanje mirovanja. Timer će se ponovno pokrenuti ako se na uređaju bude izvršavala bilo kakva radnja.

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 0.Initial Setup.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 3.Sleep Mode.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor 1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins ili 60 Mins što predstavlja dužinu vremena koliko će uređaj biti u stanju pripravnosti prije ulaska u stanje mirovanja.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Općenite postavke 3

 • Općenite postavke

  23

  3

  Izvještaji o ispisu 3Sljedeći izvještaji su dostupni:

  Help List

  Lista pomoći koja prikazuje kako programirati uređaj.

  User Settings

  Ispisuje vaše postavke.

  Kako ispisati izvještaj 3

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 3.Print Reports.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor željenog izvještaja.Pritisnite OK.

  d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)).

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

 • Poglavlje 3

  24

 • Dio II

  Kopiranje IIIzrada kopija 26

 • 26

  4Kako kopirati 4Uređaj možete koristiti kao fotokopirni aparat, izradom do 99 kopija u jednom zadatku.

  Izrada jedne kopije 4

  a Stavite svoj dokument.(Pogledajte Ulaganje dokumenata na stranici 19.)

  b Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  Izrada više kopija 4

  Jednim ispisom možete izraditi najviše 99 kopija.

  a Stavite svoj dokument.(Pogledajte Ulaganje dokumenata na stranici 19.)

  b Pritisnite Number of Copies (Broj kopija) dok se broj željenih kopija ne pojavi (do 99).Ili pritisnite a ili b za promjenu broja kopija.

  c Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  Napomena(DCP-185C) Za sortiranje vaših kopija, pritisnite tipku Copy Options (Opcije kopiranja).

  Prekid kopiranja 4

  Za prekid kopiranja, pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Opcije kopiranja 4Kad želite brzo promijeniti postavke kopiranja privremeno za sljedeće višestruke kopije, koristite tipke za privremeno kopiranje. Možete koristiti različite kombinacije.

  Uređaj se vraća na zadane postavke 1 minutu nakon što završi s kopiranjem.

  NapomenaNeke postavke kopiranja koje najčešće koristite možete pohraniti tako da ih postavite kao zadane. Možete pronaći upute kako to uraditi u dijelu koji se odnosi na svaku značajku.

  Izrada kopija 4

 • Izrada kopija

  27

  4

  Mijenjanje brzine i kvalitete kopije 4

  Možete izabirati iz niza postavki kvalitete. Zadana postavka je Normal.

  Za privremenu promjenu postavke kvalitete, slijedite niže navedene korake:

  a Stavite svoj dokument.

  b Neprestano pritišćite Copy Quality (Kvaliteta kopiranja) izbor Fast, Normal ili Best.

  c Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  Za promjenu zadane postavke, slijedite niže navedene korake:

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 3.Quality.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor Fast, Normal ili Best.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Povećavanje ili smanjivanje kopiranih slika 4

  Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja. Ako odaberete Fit to Page, vaš će uređaj automatski podesiti veličinu na veličinu papira koji postavite. Ako koristite ovu postavku, koristite staklo skenera (samo DCP-185C).

  Pritisnite

  Normal Normalni način rada se preporučuje za obične ispise. Ovo stvara dobru kvalitetu kopije s dobrom brzinom kopiranja.

  Fast Velika brzina kopiranja i najmanja potrošnja tinte. Koristite da biste uštedjeli vrijeme pri ispisivanju dokumenata koje ćete ispravljati, velikih dokumenata ili mnogo kopija.

  Best Koristite ovaj način rada za kopiranje preciznih slika, poput fotografija. Ovo pruža najvišu rezoluciju i najsporiju brzinu.

  Pritisnite

  Fit to Page

  Custom(25-400%)

  198% 10x15cmiA4186% 10x15cmiLTR142% A5iA4100%

  97% LTRiA493% A4iLTR83% (DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C)

  83% LGLiA4(DCP-185C)69% A4iA547% A4i10x15cm

 • Poglavlje 4

  28

  Za povećavanje ili smanjivanje sljedeće kopije slijedite niže navedene upute:

  a Stavite svoj dokument.

  b Pritisnite Enlarge/Reduce (Povećati/smanjiti).

  c Napravite jedno od sljedećeg:Pritisnite a ili b za izbor željenog omjera povećanja ili smanjenja. Pritisnite OK.Pritisnite a ili b za izbor Custom(25-400%). Pritisnite OK. Neprestano pritišćite a ili b za unos omjera povećanja ili smanjenja od 25% do 400%. Pritisnite OK.Pritisnite a ili b za izbor 100% ili Fit to Page. Pritisnite OK.

  d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  Napomena• Opcije prijeloma stranice nisu dostupne

  s opcijom Enlarge/Reduce (Povećati/smanjiti).

  • Fit to Page opcije nisu distupne s opcijom Page Layout.

  • Fit to Page ne radi pravilno ako je dokument na staklu skenera ukošen više od 3 stupnja. Uporabom smjernice za dokument na lijevoj strani i vrhu postavite dokument u gornji lijevi kut s licem okrenutim prema dolje na staklu skenera.

  • Fit to Page nije dostupna za veličinu dokumenta Legal.

  Izrada N u 1 kopija ili postera (prijelom stranice) 4

  Značajka kopiranja N u 1 pomaže vam uštedjeti papir tako što vam omogućuje kopiranje dvije ili četiri stranice na jednu ispisanu stranicu.

  Ujedno možete izraditi poster. Kad koristite značajku izrade postera vaš uređaj dijeli vaš dokument na dijelove, zatim ih povećava kako biste ih mogli spojiti u poster. Ako želite ispisati poster, koristite staklo skenera (samo DCP-185C).

  Važno 4Pazite da veličina papira bude podešena na Letter ili A4.

  Ne možete koristiti postavke za povećavanje i smanjivanje te slaganje i sortiranje (samo DCP-185C) sa značajkama N u 1 i poster.

  N u 1 copije u boji nisu dostupne.

  (P) znači okomito i (L) znači vodoravno.

  Možete raditi samo jedan po jedan poster.

  a Stavite svoj dokument.

  b Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Page Layout.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 2 in 1 (P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P), 4 in 1 (L), Poster(3 x 3) ili Off(1 in 1).Pritisnite OK.

  Pritisnite

  i onda a ili b za izbor Page Layout

  Off(1 in 1)

  2 in 1 (P)

  2 in 1 (L)

  4 in 1 (P)

  4 in 1 (L)

  Poster(3 x 3)

 • Izrada kopija

  29

  4

  d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) za skeniranje dokumenta. Također možete pritisnuti Colour Start (Start (Boja)) ako koristite prijelom postera. Ako ste postavili dokument u ADF ili izrađujete poster, uređaj skenira stranice i započinje s ispisom.

  Ako koristite staklo skenera, idite na e.

  e Nakon što uređaj skenira stranicu pritisnite a (Yes) za skeniranje sljedeće stranice.

  Next Page?

  a Yes b No

  f Stavite sljedeću stranicu na staklo skenera. Pritisnite OK.Ponovite e i f za svaku stranicu prijeloma.

  Set Next Page

  Then Press OK

  g Nakon što su sve stranice skenirane pritisnite b (No) za završetak.

  NapomenaAko se odabere sjajan papir kao postavku tipa papira za N u 1 kopije, slike će se ispisivati kao da je odabran običan papir.

  Ako kopirate sa stakla skenera, stavite svoj dokument s licem prema dolje u smjeru prikazanom dolje.

  2 u 1 (P)

  2 u 1 (L)

  4 u 1 (P)

  4 u 1 (L)

  Poster (3x3)Možete izraditi kopiju fotografije veličine postera.

 • Poglavlje 4

  30

  Sortiranje kopija korištenjem ADF-a (samo jednobojno) (samo DCP-185C) 4

  Možete sortirati višestruke kopije. Stranice će biti sortirane u redoslijedu 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 i tako dalje.

  a Stavite svoj dokument.

  b Neprestano pritišćite Number of Copies (Broj kopija) dok se broj željenih kopija ne pojavi.Ili pritisnite a ili b za promjenu broja kopija.

  c Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Stack/Sort.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor Sort.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Mono Start (Start (Mono)).

  NapomenaPrijelom stranice nije dostupan sa Sort.

  Podešavanje osvjetljenja i kontrasta 4

  Osvjetljenje 4Za privremenu promjenu postavke osvjetljenja, slijedite niže navedene korake:

  a Stavite svoj dokument.

  b Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Brightness.Pritisnite OK.

  -nnonn+ e

  c Pritisnite a ili b za izradu svjetlije ili tamnije kopije.Pritisnite OK.

  d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  Za promjenu zadane postavke, slijedite niže navedene korake:

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 4.Brightness.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izradu svjetlije ili tamnije kopije.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Pritisnite

  i onda a ili b za izbor Brightness

  -nnonn+

 • Izrada kopija

  31

  4

  Kontrast 4Podesite kontrast kako bi slika bila oštrija i živopisnija.

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 5.Contrast.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje kontrasta.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Opcije papira 4

  Tip papira 4Ako kopirate na posebnom papiru, odaberite tip papira koji koristite kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa.

  a Stavite svoj dokument.

  b Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Paper Type.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor tipa papira koji koristite.Pritisnite OK.

  d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  Za promjenu zadane postavke, slijedite niže navedene korake:

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 1.Paper Type.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71, Other Glossy ili Transparency.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Pritisnite

  i onda a ili b za izbor Paper Type

  Plain Paper

  Inkjet Paper

  Brother BP71

  Other Glossy

  Transparency

 • Poglavlje 4

  32

  Veličina papira 4Ako kopirate na papir koji nije veličine A4, morat ćete promijeniti postavku veličine papira. Možete kopirati na Letter, Legal, A4, A5 ili Foto 10 × 15 cm papiru.

  a Stavite svoj dokument.

  b Pritisnite Copy Options (Opcije kopiranja) i a ili b za izbor Page Size.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite.Pritisnite OK.

  d Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  Za promjenu zadane postavke, slijedite niže navedene korake:

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 1.Copy.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 2.Paper Size.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, Letter, Legal, A4, A5 ili 10x15cm.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Pritisnite

  i onda a ili b za izbor Paper Size

  Letter

  Legal

  A4

  A5

  10(W) x 15(H)cm

 • Dio III

  Direktno foto ispisivanjeIIIIspisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 34Ispisivanje fotografija s kamere 47

 • 34

  5

  PhotoCapture Center™ radnje 5

  NapomenaDCP-145C podržava samo USB Flash memorijski uređaj.

  Ispisivanje s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja bez korištenja računala 5

  Iako vaš uređaj nije povezan s računalom možete ispisivati fotografije direktno s medija digitalne kamere ili USB Flash memorijskog uređaja. (Pogledajte Kako ispisivati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj na stranici 37.)

  Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj bez korištenja računala 5

  Možete skenirati dokumente i pohraniti ih direktno na memorijsku karticu ili na USB Flash memorijski uređaj. (Pogledajte Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj na stranici 44.)

  Uporaba PhotoCapture Center™ s vašeg računala 5

  S vašeg računala možete pristupiti memorijskoj kartici ili USB Flash memorijskom uređaju koji je umetnut na prednjoj strani uređaja.

  (Pogledajte PhotoCapture Center™ za Windows® ili PhotoCapture Center™ za Macintosh® u Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) na CD-ROM-u.)

  Uporaba memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 5

  Vaš Brother uređaj ima medijske uređaje (utore) za uporabu sa sljedećim popularnim medijima digitalne kamere: Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC i xD-Picture Card™ i USB Flash memorijski uređaji.

  miniSD™ može se koristiti s miniSD™ adapterom.

  microSD™ može se koristiti s microSD™ adapterom.

  Memory Stick Duo™ može se koristiti s Memory Stick Duo™ adapterom.

  Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 5

  Memory Stick®

  Memory Stick Pro™

  SD, SDHC

  xD-Picture Card™ USB Flash memorijski uređaj

  22 mm ili manje

  11 mm ili manje

 • Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

  35

  5

  Memory Stick Pro Duo™ može se koristiti s Memory Stick Pro Duo™ adapterom.

  Memory Stick Micro (M2) može se koristiti s Memory Stick Micro (M2) adapterom.

  Adapteri nisu uključeni u opremu uređaja. Kontaktirajte neovisne dobavljače za adaptere.

  PhotoCapture Center™ značajka vam omogućuje ispisivanje digitalnih fotografija visoke rezolucije s vaše digitalne kamere kako biste dobili kvalitetan foto ispis.

  Struktura datoteke memorijske kartice (samo DCP-165C i DCP-185C) ili USB Flash memorijskog uređaja 5

  Vaš uređaj je napravljen tako da bude kompatibilan s modernim slikovnim datotekama digitalnih kamera i memorijskih kartica ili USB Flash memorijskog uređaja, no ipak vas molimo da pročitate ispod navedene točke kako bi izbjegli pogreške:

  Ekstenzija slikovne datoteke mora biti .JPG (ostale ekstenzije datoteka, poput .JPEG, .TIF, .GIF itd. neće se prepoznati).

  PhotoCapture Center™ ispisivanje bez korištenja računala morate izvesti odvojeno od PhotoCapture Center™ radnji s korištenjem računala. (Simultane operacije nisu dostupne.)

  IBM Microdrive™ nije kompatibilan s uređajem.

  Uređaj može očitati do 999 datoteka na memorijskoj kartici.

  Ovaj proizvod podržava xD-Picture Card™ uključuje tip M/tip M+/tip H (veliki kapacitet).

  DPOF datoteka na memorijskoj kartici mora biti u ispravnom DPOF formatu. (Pogledajte DPOF ispisivanje na stranici 39.)

  Molimo vas imajte na umu sljedeće:

  Kada ispisujete indeks ispisa ili ispis slike, PhotoCapture Center™ će ispisivati sve ispravne slike, čak ako su jedna ili više slika oštećene. Oštećene slike neće biti ispisane.

  (Korisnici memorijske kartice)

  Vaš uređaj je napravljen tako da može očitati memorijske kartice koje je formatirala digitalna kamera.

  Kad digitalna kamera formatira memorijsku karticu ona kreira posebnu mapu u koju kopira slikovne datoteke. Ako morate izmijeniti slikovne podatke pohranjene na memorijskoj kartici s vašim računalom, preporučujemo vam da ne izmjenjujete strukturu mape koju je kreirala digitalna kamera. Ako pohranjujete nove ili izmijenjene slikovne datoteke na memorijsku karticu, ujedno vam preporučujemo da koristite istu mapu koju koristi vaša digitalna kamera. Ako datoteka nije pohranjena u istu mapu, uređaj neće moći očitati datoteku ili ispisati sliku.

  (Korisnici USB Flash memorijskih uređaja)

  Uređaj podržava USB Flash memorijske uređaje koje je formatirao Windows®.

 • Poglavlje 5

  36

  Početak rada 5Čvrstim pokretom stavite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj u odgovarajući utor.

  1 USB Flash memorijski uređaj2 SD, SDHC3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™4 xD-Picture Card™

  OPREZ

  USB direktno sučelje podržava samo USB Flash memorijski uređaj, PictBridge kompatibilnu kameru ili digitalnu kameru koja koristi standard USB za masovnu pohranu. Ostale USB jedinice nisu podržane.

  Pokazatelji tipke Photo Capture (Foto centar):

  Photo Capture (Foto centar) svjetlo je uključeno, memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj je pravilno umetnut.

  Photo Capture (Foto centar) svjetlo je isključeno, memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj je pravilno umetnut.

  Photo Capture (Foto centar) svjetlo treperi, memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj se očitava ili se na njega pohranjuje.

  OPREZ

  NEMOJTE isključiti kabel napajanja ili ukloniti memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj iz medijskog uređaja (utora) ili USB direktnog sučelja dok uređaj očitava ili pohranjuje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj (tipka Photo Capture (Foto centar) treperi). Izgubit ćete podatke ili oštetiti karticu.

  Uređaj može očitavati samo jedan po jedan uređaj.

  1 2 3 4

 • Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

  37

  5

  Kako ispisivati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj 5Prije ispisivanja fotografije prvo morate ispisati indeks umanjenih slika za odabir broja fotografija koje želite ispisati. Slijedite ispod navedene upute za početak ispisivanja direktno s vaše memorijske kartice ili USB memorijskog uređaja:

  a Pobrinite se da ste memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj stavili u odgovarajući utor. LCD će prikazati sljedeću poruku:

  M.Stick Active

  Press PhotoCa...

  b Pritisnite Photo Capture (Foto centar). Za DPOF ispisivanje, pogledajte DPOF ispisivanje na stranici 39.

  c Pritisnite a ili b za izbor Print Index, zatim pritisnite OK.

  d Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) kako biste započeli s ispisivanjem indeksnog lista. Zabilježite broj slike koju želite ispisati. Pogledajte Indeks ispisa (umanjena slika) na stranici 37.

  e Za ispis slika, pritisnite a ili b za izbor Print Images u c, zatim pritisnite OK. (Pogledajte Ispisivanje slika na stranici 38.)

  f Unesite broj slike i pritisnite OK.

  g Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) kako biste započeli s ispisivanjem.

  Indeks ispisa (umanjena slika)5

  PhotoCapture Center™ dodjeljuje broj slikama (na primjer: br. 1, br. 2, br. 3 i tako dalje).

  PhotoCapture Center™ koristi ove brojeve da identificira svaku sliku. Možete ispisati stranicu s umanjenim slikama kako bi se pokazale sve slike koje se nalaze na memorijskoj kartici i USB Flash memorijskom uređaju.

  NapomenaSamo nazivi datoteka s 8 znakova ili manje bit će točno ispisani na indeksnom listu.

  a Pobrinite se da ste memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj stavili u odgovarajući utor.Pritisnite (Photo Capture (Foto centar)).

  b Pritisnite a ili b za izbor Print Index.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 6 Images/Line ili 5 Images/Line. Pritisnite OK.

  Vrijeme ispisa za 5 slika/linija bit će sporije od 6 slika/linija, ali kvaliteta je bolja.

  6 Images/Line 5 Images/Line

 • Poglavlje 5

  38

  d Pritisnite a ili b za izbor papira koji koristite, Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 ili Other Glossy.Pritisnite OK.

  e Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, A4 ili Letter.Pritisnite OK.

  f Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) za ispis.

  Ispisivanje slika 5

  Prije nego što ispišete pojedinačnu sliku morate znati broj te slike.

  a Pobrinite se da ste memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj stavili u odgovarajući utor.

  b Prvo ispišite indeks. (Pogledajte Indeks ispisa (umanjena slika) na stranici 37.)Pritisnite (Photo Capture (Foto centar)).

  c Pritisnite a ili b za izbor Print Images. Pritisnite OK.

  NapomenaAko vaša memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj sadrže valjane DPOF informacije, LCD će prikazati DPOF Print:Yes, pogledajte DPOF ispisivanje na stranici 39.

  d Neprestano pritišćite a za unos broja slike koju želite ispisati sa stranice indeksa umanjenih slika. Nakon što odaberete brojeve slika, pritisnite OK.

  No.:1,3,6

  Napomena• Pritisnite b za smanjenje broja slike.• Možete odjednom unijeti raspon brojeva

  korištenjem tipke Copy Options (Opcije kopiranja) umjesto crtice. (Na primjer, unesite 1, Copy Options (Opcije kopiranja), 5 za ispis slika od br. 1 do br. 5).

  • Možete unijeti do 12 znakova (uključujući zareze) za brojeve slika koje želite ispisati.

  e Nakon što odaberete slike koje želite ispisati, pritisnite OK za odabir vaše postavke.Ako ste već odabrali vašu postavku, pritisnite Colour Start (Start (Boja)).

  f Pritisnite a ili b za izbor papira koji koristite, Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 ili Other Glossy. Pritisnite OK.

  g Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, Letter, A4, 10x15cm ili 13x18cm.Pritisnite OK.

  Ako ste odabrali Letter ili A4, idite na h.

  Ako ste odabrali drugu veličinu, idite na i.

  Ako ste završili s odabirom postavki, pritisnite Colour Start (Start (Boja)).

  h Pritisnite a ili b za izbor veličine ispisa (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15 x 20cm ili Max. Size). Pritisnite OK.

 • Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

  39

  5

  i Napravite jedno od sljedećeg:Za izbor broja kopija, idite na j.

  Ako ste završili s odabirom postavki, pritisnite Colour Start (Start (Boja)).

  j Pritisnite a ili b za unos željenog broja kopija. Pritisnite OK.

  k Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) za ispis.

  Položaji ispisa kad koristite A4 papir prikazani su dolje.

  DPOF ispisivanje 5

  DPOF znači Digital Print Order Format (Digitalni format redoslijeda ispisa).

  Vodeći proizvođači digitalnih kamera (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. i Sony Corporation) osmislili su ovaj standard za jednostavnije ispisivanje slika s digitalne kamere.

  Ako vaša kamera podržava DPOF ispisivanje, moći ćete na zaslonu digitalne kamere odabrati slike i broj kopija koje želite ispisati.

  Kad je u uređaj umetnuta memorijska kartica koja sadrži DPOF informacije, odabrane slike lako ćete ispisivati.

  a Čvrstim pokretom umetnite memorijsku karticu u ispravan utor.

  M.Stick Active

  Pritisnite (Photo Capture (Foto centar)).

  b Pritisnite a ili b za izbor Print Images. Pritisnite OK.

  c Ako na kartici postoji DPOF datoteka, LCD će prikazati:

  DPOF Print:Yes e

  d Pritisnite a ili b za izbor DPOF Print:Yes. Pritisnite OK.

  e Pritisnite a ili b za izbor papira koji koristite, Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 ili Other Glossy. Pritisnite OK.

  18 x 10cm

  29 x 13cm

  310x15cm

  413x18cm

  515 x 20cm

  6Max. Size

 • Poglavlje 5

  40

  f Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, Letter, A4, 10x15cm ili 13x18cm.Pritisnite OK.

  Ako ste odabrali Letter ili A4, idite na g.

  Ako ste odabrali drugu veličinu, idite na h.

  Ako ste završili s odabirom postavki, pritisnite Colour Start (Start (Boja)).

  g Pritisnite a ili b za izbor veličine ispisa (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15 x 20cm ili Max. Size). Pritisnite OK.

  h Pritisnite Colour Start (Start (Boja)) za ispis.

  NapomenaPogreška na DPOF datoteci može se pojaviti ako je redoslijed ispisa kreiran na kameri oštećen. Pomoću kamere izbrišite i ponovno kreirajte redoslijed ispisa kako biste ispravili ovaj problem. Za upute kako izbrisati i ponovno kreirati redoslijed ispisa, pogledajte web stranicu za podršku od proizvođača vaše kamere ili priloženu dokumentaciju.

  PhotoCapture Center™ postavke ispisa 5Ove postavke neće se promijeniti dok ih vi ponovno ne promijenite.

  Kvaliteta ispisa 5

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 1.Print Quality.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor Normal ili Photo.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Opcije papira 5

  Tip papira 5

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 2.Paper Type.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 ili Other Glossy.Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

 • Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

  41

  5

  Veličina papira 5

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 3.Paper Size.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor veličine papira koji koristite, Letter, A4, 10x15cm ili 13x18cm. Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Veličina ispisa 5Ova postavka je dostupna samo kad ste odabrali postavku veličine papira Letter ili A4.

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 4.Print Size.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor veličine ispisa koji koristite, (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15 x 20cm ili Max. Size). Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Poboljšanje boja 5

  Možete uključiti značajku poboljšanja boja kako bi ispisivali živopisnije slike.

  Osvjetljenje 5

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off). Pritisnite OK.

  Ako odaberete Off, onda idite na g.

  e Pritisnite a ili b za izbor 1.Brightness.Pritisnite OK.

  f Pritisnite a ili b za izradu svjetlijeg ili tamnijeg ispisa.Pritisnite OK.

  g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

 • Poglavlje 5

  42

  Kontrast 5Možete odabrati postavku kontrasta. Više kontrasta učinit će da slika bude oštrija i živopisnija.

  a Pritisnite Menu (Izbor).b Pritisnite a ili b za izbor

  2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off). Pritisnite OK.

  Ako odaberete Off, onda idite na g.

  e Pritisnite a ili b za izbor 2.Contrast.Pritisnite OK.

  f Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje kontrasta.Pritisnite OK.

  g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Bijeli balans 5Možete podesiti bijela područja na slici tako da ih vratite na čistu bijelu boju.

  a Pritisnite Menu (Izbor).b Pritisnite a ili b za izbor

  2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).Pritisnite OK.

  Ako odaberete Off, onda idite na g.

  e Pritisnite a ili b za izbor 3.White Balance.Pritisnite OK.

  f Pritisnite a ili b za podešavanje stupnja balansa.Pritisnite OK.

  g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Izoštrenost 5Možete poboljšati fokus slike podešavanjem izoštrenosti.

  a Pritisnite Menu (Izbor).b Pritisnite a ili b za izbor

  2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).Pritisnite OK.

  Ako odaberete Off, onda idite na g.

  e Pritisnite a ili b za izbor 4.Sharpness.Pritisnite OK.

  f Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje izoštrenosti.Pritisnite OK.

  g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

 • Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

  43

  5

  Gustoća boje 5Možete podesiti ukupnu količinu boje na slici tako da poboljšate ispranu ili lošu sliku.

  a Pritisnite Menu (Izbor).b Pritisnite a ili b za izbor

  2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Enhance.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).Pritisnite OK.

  Ako odaberete Off, onda idite na g.

  e Pritisnite a ili b za izbor 5.Color Density.Pritisnite OK.

  f Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje količine boje.Pritisnite OK.

  g Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  NapomenaOdabiranjem bijelog balansa, izoštrenosti ili gustoće boje usporit ćete vrijeme ispisivanja.

  Skraćivanje 5

  Ako je vaša slika preduga ili preširoka da se uklopi u dostupan prostor na izabranom prijelomu, dio vaše slike bit će automatski skraćen.

  Zadana postavka je On. Ako želite ispisati cijelu sliku, isključite ovu postavku pritiskom na Off.

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 6.Cropping.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor Off (ili On).Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).Cropping: On 5

  Cropping: Off 5

 • Poglavlje 5

  44

  Ispisivanje bez rubova 5

  Ova postavka širi područje ispisa do rubova papira. Vrijeme ispisa bit će malo sporije.

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 7.Borderless.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor Off (ili On).Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Ispis datuma 5

  Možete ispisati datum ako taj podatak već postoji na vašoj fotografiji. Datum će biti ispisan u donjem desnom kutu. Ako u vašoj datoteci ne postoji datum, ne možete koristiti ovu funkciju.

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 8.Date Print.

  d Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).Pritisnite OK.

  e Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  NapomenaDPOF postavke moraju biti isključene na vašoj kameri ako želite koristiti značajku Date Print.

  Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj 5Možete skenirati jednobojne dokumente ili dokumente u boji na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj. Jednobojni dokumenti bit će pohranjeni u PDF (*.PDF) ili TIFF (*.TIF) formatu. Dokumenti u boji bit će pohranjeni u PDF (*.PDF) ili JPEG (*.JPG) formatu. Zadana postavka je Color 150 dpi, a zadani format datoteke je PDF. Uređaj automatski kreira nazive datoteke na temelju trenutnog datuma. (Za detalje, pogledajte Kratki korisnički priručnik.) Na primjer, peta slika skenirana 1. srpnja 2009 bit će nazvana 01070905.PDF. Možete promijeniti boju i kvalitetu.

  a Umetnite Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ ili USB Flash memorijski uređaj u vaš uređaj.

  UPOZORENJE

  NE vadite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj dok treperi Photo Capture (Foto centar) kako ne biste oštetili karticu, USB Flash memorijski uređaj ili podatke pohranjene na kartici.

  b Stavite svoj dokument.

  c Pritisnite (Scan (Skeniranje)).

  Kvaliteta Izbor formata datoteke

  Color 150 dpi JPEG / PDF

  Color 300 dpi JPEG / PDF

  Color 600 dpi JPEG / PDF

  B/W 200x100 dpi TIFF / PDF

  B/W 200 dpi TIFF / PDF

 • Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

  45

  5

  d Pritisnite a ili b za izbor Scan to Media, uradite jedno od sljedećeg:

  Za promjenu kvalitete, pritisnite OK i idite na korak e.

  Za započinjanje skeniranja, pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  e Pritisnite a ili b za izbor kvalitete, zatim pritisnite OK.Napravite jedno od sljedećeg:

  Za izmjenu tipa datoteke, idite na korak f.

  Za započinjanje skeniranja, pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  f Pritisnite a ili b za izbor tipa datoteke, zatim pritisnite OK.Pritisnite Mono Start (Start (Mono)) ili Colour Start (Start (Boja)).

  Promjena kvalitete slike 5

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 0.Scan to Media.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor 1.Quality.Pritisnite OK.

  e Pritisnite a ili b za izbor Color 150 dpi, Color 300 dpi, Color 600 dpi, B/W 200x100 dpi ili B/W 200 dpi.Pritisnite OK.

  f Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Promjena jednobojnog formata datoteke 5

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 0.Scan to Media.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor 2.B/W File Type.Pritisnite OK.

  e Pritisnite a ili b za izbor TIFF ili PDF.Pritisnite OK.

  f Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

 • Poglavlje 5

  46

  Promjena formata datoteke u boji 5

  a Pritisnite Menu (Izbor).

  b Pritisnite a ili b za izbor 2.PhotoCapture.Pritisnite OK.

  c Pritisnite a ili b za izbor 0.Scan to Media.Pritisnite OK.

  d Pritisnite a ili b za izbor 3.ColorFile Type.Pritisnite OK.

  e Pritisnite a ili b za izbor PDF ili JPEG.Pritisnite OK.

  f Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

  Razumijevanje poruka o pogrešci 5Nakon što se upoznate s vrstama pogrešaka koje se mogu pojaviti dok koristite PhotoCapture Center™ možete jednostavno prepoznati i riješiti bilo koji problem.

  Hub is Unusable.

  Ova poruka će se pojaviti ako su razvodnik ili USB Flash memorijski uređaj s razvodnikom umetnuti u USB direktno sučelje.Media Error

  Ova poruka će se pojaviti ako umetnete memorijsku karticu koja je oštećena ili nije formatirana ili ako postoji problem s medijskim uređajem. Da biste ispravili ovu pogrešku, izvadite memorijsku karticu.No File

  Ova poruka će se pojaviti ako pokušate pristupiti memorijskoj kartici ili USB Flash memorijskom uređaju u uređaju (utoru) koji ne sadrži .JPG datoteku.Out of Memory

  Ova poruka će se pojaviti ako radite sa slikama koje su prevelike za memoriju uređaja.Ova poruka će se također pojaviti ako memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj koji koristiite nema dovoljno rapoloživog prostora za skeniranje dokumenata.Media is Full.

  Ova poruka će se pojaviti ako pokušate pohraniti više od 999 datoteka na memorijsku karticu ili USB Flash memorjski uređaj.Unusable Device

  Ova poruka će se pojaviti ako se nepodržani USB uređaj ili USB Flash memorijski uređaj umetne u USB direktno sučelje. (Za više informacija, posjetite nas na http://solutions.brother.com.) Ova poruka će se pojaviti i ako spojite pokvareni uređaj na USB direktno sučelje.

  http://solutions.brother.com

 • 47

  6

  6

  Ispisivanje fotografija direktno s PictBridge kamere 6

  Vaš Brother uređaj podržava PictBridge standard, omogućujući vam spajanje i ispisivanje fotografija direktno s bilo koje PictBridge kompatibilne digitalne kamere.

  Ako vaša kamera koristi standard USB za masovnu pohranu, možete ispisivati fotografije s digitalne kamere i bez PictBridge. Pogledajte Ispisivanje fotografija direktno s digitalne kamere (bez upotrebe PictBridge) na stranici 49.

  PictBridge zahtjevi 6

  Kako biste izbjegli pogreške ne zaboravite sljedeće točke:

  Uređaj i digitalna kamera moraju biti spojeni s prikladnim USB kablom.

  Ekstenzija slikovne datoteke mora biti .JPG (ostale ekstenzije datoteka, poput .JPEG, .TIF, .GIF itd. neće se prepoznati).

  PhotoCapture Center™ radnje nisu dostupne prilikom korištenja značajke PictBridge.

  Podešavanje vaše digitalne kamere 6

  Pazite da vaša kamera bude u PictBridge načinu rada. Neke od niže navedenih postavki neće biti dostupne za vašu PictBridge kompatibilnu digitalnu kameru.

  Ovisno o kojoj kameri se radi, neke značajke možda ne budu dostupne.

  1 Za više detalja pogledajte DPOF ispisivanje na stranici 48.

  2 Ako je vaša kamera postavljena za korištenje Printer Settings (zadane postavke), uređaj će ispisati vašu fotografiju koristeći sljedeće postavke.

  Ako vaša kamera nema nikakvih odabira u izborniku, ova postavka se također koristi.

  Naziv i dostupnost svake postavke ovisi o specifikaciji vaše kamere.

  Za detaljne informacije o promjeni PictBridge postavki, molimo pogledajte dokumentaciju dobivenu s vašom kamerom.

  Ispisivanje fotografija s kamere 6

  Odabiri u izborniku kamere

  Opcije

  Paper Size Letter, A4, 10× 15cm, Printer Settings (zadana postavka)2

  Paper Type Plain Paper, Glossy Paper, Inkjet Paper, Printer Settings (zadana postavka)2

  Layout Borderless: On, Borderless: Off, Printer Settings (zadana postavka)2

  DPOF setting1 –

  Print Quality Normal, Fine, Printer Settings (zadana postavka)2

  Color Enhancement On, Off, Printer Settings (zadana postavka)2

  Date Print On, Off, Printer Settings (zadana postavka)2

  Postavke OpcijePaper Size 10× 15 cm

  Paper Type Glossy Paper

  Layout Borderless: On

  Print Quality Fine

  Color Enhancement Off

  Date Print Off

 • Poglavlje 6

  48

  Ispisivanje slika 6

  NapomenaPrije spajanja digitalne kamere iz uređaja izvucite sve memorijske kartice ili USB Flash memorijski uređaj.

  a Pazite da vaša kamera bude isključena. Spojite vašu kameru na ulaz USB direktnog sučelja (1) na uređaju koristeći USB kabel.

  1 USB direktno sučelje

  b Uključite kameru.Kad je uređaj prepoznao kameru, LCD prikazuje sljedeću poruku:

  Camera Connected

  c Odaberite fotografiju koju želite ispisati slijeđenjem uputa s vaše kamere.Kad uređaj započne ispisivanje fotografije, LCD će prikazati Printing.

  UPOZORENJE

  Da biste spriječili oštećenje vašeg uređaja, na USB direktno sučelje ne spajajte nikakav drugi uređaj osim digitalne kamere ili USB Flash memorijskog uređaja.

  DPOF ispisivanje 6

  DPOF znači digitalni format redoslijeda ispisa.

  Vodeći proizvođači digitalnih kamera (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. i Sony Corporation) osmislili su ovaj standard za jednostavnije ispisivanje slika s digitalne kamere.

  Ako vaša kamera podržava DPOF ispisivanje, moći ćete na zaslonu digitalne kamere odabrati slike i broj kopija koje želite ispisati.

  NapomenaPogreška na DPOF datoteci može se pojaviti ako je redoslijed ispisa kreiran na kameri oštećen. Pomoću kamere izbrišite i ponovno kreirajte redoslijed ispisa kako biste ispravili ovaj problem. Za upute kako izbrisati i ponovno kreirati redoslijed ispisa, pogledajte web stranicu za podršku od proizvođača vaše kamere ili priloženu dokumentaciju.

  1

 • Ispisivanje fotografija s kamere

  49

  6

  Ispisivanje fotografija direktno s digitalne kamere (bez upotrebe PictBridge) 6Ako vaša kamera podržava standard USB za masovnu pohranu, možete spojiti kameru u načinu rada za pohranjivanje. To će vam omogućiti ispisivanje fotografija s vaše kamere.

  Ako želite ispisivati fotografije u PictBridge načinu rada, pogledajte Ispisivanje fotografija direktno s PictBridge kamere na stranici 47.

  NapomenaNazivi, dostupnost i radnje razlikuju se od kamere do kamere. Za detaljne informacije, poput toga kako iz PictBridge načina rada preći na način rada za pohranjivanje, molimo pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s kamerom.

  Ispisivanje slika 6

  NapomenaPrije spajanja digitalne kamere iz uređaja izvucite sve memorijske kartice ili USB Flash memorijski uređaj.

  a Spojite vašu kameru na USB direktno sučelje (1) na uređaju koristeći USB kabel.

  1 USB direktno sučelje

  b Uključite kameru.

  c Slijedite korake u Ispisivanje slika na stranici 38.

  UPOZORENJE

  Da biste spriječili oštećenje vašeg uređaja, na USB direktno sučelje ne spajajte nikakav drugi uređaj osim digitalne kamere ili USB Flash memorijskog uređaja.

  1

 • Poglavlje 6

  50

  Razumijevanje poruka o pogrešci 6Nakon što se upoznate s vrstama pogrešaka koje se mogu pojaviti dok koristite PictBridge, možete jednostavno prepoznati i riješiti bilo koji problem.

  Out of Memory

  Ova poruka će se pojaviti ako radite sa slikama koje su prevelike za memoriju uređaja.

  Unusable Device

  Ova poruka će se pojaviti ako spojite kameru koja ne koristi standard USB za masovnu pohranu. Ova poruka će se pojaviti i ako spojite pokvareni uređaj na USB direktno sučelje.

  Za detaljnija rješenja, pogledajte Poruke o pogreškama i održavanju na stranici 68.

 • Dio IV

  Softver IVZnačajke softvera 52

 • 52

  7CD-ROM uključuje Software User’s Guide (Upute za upotrebu softvera) za značajke koje su dostupne kad ste spojeni na računalo (na primjer, ispisivanje i skeniranje). Ovaj priručnik ima jednostavne veze koje će vas, kad na njih kliknete, dovesti direktno do određenog dijela.

  Možete pronaći informacije o ovim značajkama:

  Printing (Ispisivanje)

  Scanning (Skeniranje)

  ControlCenter3 (za Windows®)

  ControlCenter2 (za Macintosh®)

  PhotoCapture Center™

  Kako čitati HTML Korisnički priručnik Ovo je kratka referenca za korištenje HTML Korisničkog priručnika.

  Za Windows®

  NapomenaAko niste instalirali softver, pogledajte Pregled dokumentacije na stranici 2.

  a Iz izbornika Start usmjerite na Brother, DCP-XXXX (gdje je XXXX broj vašeg modela) iz grupe programa, zatim kliknite User’s Guides in HTML format.

  b Kliknite SOFTWARE USER’S GUIDE (UPUTE ZA UPOTREBU SOFTVERA) iz glavnog izbornika.

  c Iz popisa s lijeve strane prozora kliknite na naslov koji želite pogledati.

  Značajke softvera 7

 • Značajke softvera

  53

  7

  Za Macintosh®

  a Pobrinite se da je vaš Macintosh® uključen. Stavite Brother CD-ROM u vaš CD-ROM uređaj.

  b Dvaput kliknite na ikonu Documentation (Dokumentacija).

  c Dvaput kliknite na mapu s vašim jezikom, zatim dvaput kliknite top.html.

  d Na glavnom izborniku kliknite SOFTWARE USER’S GUIDE (UPUTE ZA UPOTREBU SOFTVERA), zatim iz popisa s lijeve strane prozora kliknite naslov priručnika koji želite pročitati.

 • Poglavlje 7

  54

 • Dio V

  Dodaci VSigurnost i propisi 56Rješavanje problema i redovito održavanje 64Izbornik i značajke 84Specifikacije 91Rječnik 103

 • 56

  AIzbor položaja AStavite svoj uređaj na ravnu, stabilnu površinu koja se ne drma niti vibrira, poput stola. Stavite uređaj blizu standardne uzemljene električne utičnice. Odaberite položaj gdje će temperatura biti između 10 i 35 °C.

  UPOZORENJE

  NE stavljajte uređaj blizu grijača, klima uređaja, hladnjaka, medicinske opreme, kemikalija i vode.

  NE spajajte uređaj na električne utičnice koje se nalaze na istom strujnom krugu s velikim kućanskim aparatima ili opremom koja bi mogla ometati napajanje.

  OPREZ

  • Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesta gdje često prolazite.

  • Izbjegavajte postavljanje uređaja na tepih.

  • NE izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, vlazi ili prašini.

  • NE spajajte uređaj na električne utičnice koje kontroliraju zidni prekidači ili automatski vremenski sklopovi.

  • Ometanje napajanja može prouzročiti brisanje informacija s memorije uređaja.

  • NE prevrćite uređaj i ne postavljajte ga na nakrivljenu površinu. Budete li to radili mogli biste prouzročiti prolijevanje tinte i unutrašnje oštećenje uređaja.

  Sigurnost i propisi A

 • Sigurnost i propisi

  57

  A

  Za sigurno korištenje uređaja AMolimo sačuvajte ove upute radi budućeg korištenja i pročitajte ih prije nego pokušate održavati uređaj.

  UPOZORENJE

  U uređaju se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego očistite unutrošnjost uređaja, provjerite jeste li isključili kabel napajanja iz električne utičnice. Budete li to radili spriječit ćete električni udar.

  NE dodirujte utikač mokrim rukama. Budete li to radili mogli biste prouzročiti električni udar.

  NE povlačite sredinu kabela napajanja. Budete li to radili mogli biste prouzročiti električni udar.

 • 58

  NE stavljate ruke na rubove uređaja ispod poklopca skenera. Budete li to radili mogli biste se ozljediti.

  NE stavljate ruke na rubove ladice za papir ispod poklopca ladice za papir. Budete li to radili mogli biste se ozljediti.

  NE dodirujte područje koje je osjenčano na ilustraciji. Budete li to radili mogli biste se ozljediti.

 • Sigurnost i propisi

  59

  A

  Kad pomičete uređaj morate ga podignuti s baze, tako da stavite ruke na obje strane jedinice kao što je prikazano na ilustraciji. NE nosite uređaj držeći ga za poklopac skenera ili za poklopac za sprečavanje zastoja papira.

  Pri čišćenju unutrašnjeg i vanjskog dijela uređaja NEMOJTE koristiti nikakve zapaljive tvari, nikakvu vrstu tekućina u spreju ili aerosolnih sredstava za čišćenje. Budete li to radili mogli biste izazvati požar ili prouzročiti električni udar.

  Ako se uređaj dosta zagrije, iz njega se počne dimiti ili dosta zaudarati, odmah isključite prekidač napajanja i isključite uređaj iz električne utičnice. Nazovite vašeg Brother prodavača ili Brother službu za korisnike.

  Ako bilo kakav metalni predmet, voda ili neka druga tekućina uđe u uređaj, odmah isključite uređaj iz električne utičnice. Nazovite vašeg Brother prodavača ili Brother službu za korisnike.

  Ovaj uređaj mora biti instaliran blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate isključiti kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

  Ovaj proizvod treba biti spojen na obližnji uzemljeni AC izvor napajanja unutar udaljenosti navedenoj na oznaci procjene. NE spajajte ga na DC izvor napajanja ili pretvarač. Ako niste sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.

 • 60

  Uvijek pripazite da utikač bude u potpunosti umetnut.

  NE koristite uređaj ako je kabel napajanja poderan ili oštećen jer biste mogli izazvati požar.

  OPREZ

  Udari groma i prenaponski udari mogu oštetiti ovaj proizvod! Preporučujemo korištenje kvalitetnog uređaja za zaštitu od prenapona na AC električnoj utičnici ili iskopčavanje kablova tijekom oluje s grmljavinom.

  Važne sigurnosne upute A

  1 Pročitajte sve ove upute.

  2 Sačuvajte ih radi budućeg korištenja.

  3 Pratite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.

  4 NE koristite ovaj proizvod blizu vode.

  5 NE stavljajte ovaj proizvod na klimava kolica, postolje ili stol. Proizvod bi mogao pasti, uzrokujući veliku štetu proizvodu.

  6 Prorezi i otvori u kućištu, na stražnjoj strani ili dnu predviđeni su za ventilaciju. Kako bi se osigurao pouzdan rad proizvoda i kako bi se zaštitio od pregrijavanja, ovi otvori ne smiju se zakloniti ili prekriti. Otvori se nikad ne bi smjeli zakloniti postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugo slično mjesto. Ovaj proizvod se nikad ne bi smio postaviti blizu ili iznad radijatora ili grijača. Ovaj proizvod se nikad ne bi smio postaviti u ugrađenu instalaciju osim ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.

  7 Koristite samo kabel napajanja koji ste dobili s ovim uređajem.

  8 Ovaj proizvod opremljen je 3-žilnim uzemljenim utikačem koji ima treći (uzemljeni) pol. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako ne možete umetnuti utikač u utičnicu, neka vam vaš električar zamijeni zastarjelu utičnicu. NE obezvrijeđujte svrhu utikača s uzemljenjem.

  9 NE dopustite da bilo što stoji na kablu napajanja. NE postavljajte proizvod na mjesto gdje bi ljudi mogli gaziti po kablu.

  10 NE postavljajte ništa ispred uređaja što bi moglo blokirati ispisivanje. NE stavljajte ništa na putanju ispisa.

  11 Pričekajte da stranice iziđu iz uređaja prije nego ih uzmete.

 • Sigurnost i propisi

  61

  A

  12 Isključite ovaj proizvod iz utičnice napajanja i za servisiranje se obratite ovlaštenom Brother servisnom osoblju u slučaju sljedećih okolnosti:

  Ako je u proizvod prolivena voda.

  Ako je proizvod izložen kiši ili vodi.

  Ako proizvod normalno ne radi iako se slijede upute za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često može zahtjevati iscrpan posao od strane kvalificiranih tehničara kako bi doveli do toga da proizvod ponovno normalno radi.

  Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno.

  Ako se vidi velika razlika u radu uređaja, ukazujući na potrebu za servisom.

  13 Kako biste zaštitili vaš proizvod od prenaponskog udara, preporučujemo korištenje uređaja za zaštitu od prenapona.

  14 Kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i ozljeda, pogledajte sljedeće:

  NE koristite ovaj proizvod blizu aparata koji koriste vodu, bazena ili u vlažnom podrumu.

  NE pokušavajte koristiti uređaj tijekom oluje s grmljavinom ili ako propušta plin.

  VAŽNO - za vašu sigurnost A

  Kako bi uređaj sigurno radio, tropolni utikač mora se umetnuti u standardnu tropolnu električnu utičnicu koja je sigurno uzemljena kroz normalne kućne električne instalacije.

  Činjenica da ova oprema zadovoljavajuće radi ne podrazumijeva da je napajanje uzemljeno i da je instalacija potpuno sigurna. Ako se pojavi bilo kakva sumnja vezana uz učinkovito uzemljenje napajanja, zbog vlastite sigurnosti obratite se kvalificiranom električaru.

  Važno - informacije o električnim instalacijama (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo) AAko trebate zamijeniti utikač s osiguračem, ugradite osigurač koji je odobren od strane ASTA-e do BS1362 s istom vrijednosti kao originalni osigurač.

  Uvijek zamijenite poklopac osigurača. Nikad ne koristite utikač koji nema poklopac.

  Upozorenje - ovaj uređaj mora biti uzemljen. AŽice u glavnom vodu obojene su u skladu sa sljedećim pravilima:

  Zelena i žuta: uzemljenjePlava: neutralnoSmeđa: pod naponom

  Ako imate bilo kakve sumnje, nazovite kvalificiranog električara.

  Radijska interferencija A

  Ovaj proizvod je usklađen s EN55022 (CISPR Publikacija 22)/klasa B. Kad spajate uređaj na računalo pobrinite se da koristite sljedeće kablove sučelja. USB kabel koji ne smije premašiti 2,0 metra dužine.

 • 62

  EU Direktive 2002/96/EC i EN50419 A

  Ova oprema je označena gore navedenim znakom za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja oprema mora odložiti odvoje