dcp-145 165 185c ug combine · pdf file...

Click here to load reader

Post on 12-Jul-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KORISNIČKI PRIRUČNIK DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C

  CRO

 • Ako trebate nazvati službu za korisnike Molimo dovršite sljedeće informacije radi budućeg korištenja:

  Broj modela: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C i DCP-185C (zaokružite vaš broj modela)

  Serijski broj:1

  Datum kupovine:

  Mjesto kupovine: 1 Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj

  Korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz vaše kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.

  Registrirajte svoj proizvod putem interneta na

  http://www.brother.com/registration/

  Registracijom svog proizvoda kod Brother-a, bit ćete zabilježeni kao originalni vlasnik proizvoda. Vaša registracija kod Brother-a:

  može poslužiti kao potvrda datuma kupnje vašeg proizvoda u slučaju gubitka računa;

  može pomoći ako potražujete od osiguranja u slučaju gubitka proizvoda koje pokriva osiguranje.

  © 2008 Brother Industries, Ltd.

  http://www.brother.com/registration

 • i

  Obavijest o izdavanju i sastavljanju Ovaj priručnik je sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.

  Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježe izmjenama bez prethodne najave.

  Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

 • ii

  EC Deklaracija o usklađenosti

 • iii

 • iv

  Dio I Općenito

  1 Opće informacije 2 Uporaba dokumentacije.........................................................................................2

  Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji ..............................................2 Pristupanje Software User’s Guide (Uputama za upotrebu softvera) ....................2

  Pregled dokumentacije ....................................................................................2 Pristup Brother Support (za Windows®) ................................................................5 Pregled kontrolne ploče .........................................................................................6

  LED pokazatelji upozorenja.............................................................................8

  2 Stavljanje papira i dokumenata 9 Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija ............................................................9

  Stavljanje kuverti i razglednica ......................................................................11 Uklanjanje manjih ispisa iz uređaja ...............................................................13 Područje što se ispisuje.................................................................................14

  Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji ...................................................................15 Preporučeni ispisni medij...............................................................................15 Rukovanje i korištenje ispisnog medija..........................................................16 Izabiranje odgovarajućeg ispisnog medija.....................................................17

  Ulaganje dokumenata..........................................................................................19 Korištenje ADF-a (samo DCP-185C).............................................................19 Uporaba stakla skenera.................................................................................20 Područje za skeniranje ..................................................................................21

  3 Općenite postavke 22 LCD zaslon ..........................................................................................................22

  Promjena jezika na LCD-u.............................................................................22 Poboljšanje kuta LCD-a.................................................................................22

  Stanje mirovanja ..................................................................................................22 Izvještaji o ispisu..................................................................................................23

  Kako ispisati izvještaj.....................................................................................23

  Dio II Kopiranje

  4 Izrada kopija 26 Kako kopirati ........................................................................................................26

  Izrada jedne kopije ........................................................................................26 Izrada više kopija ...........................................................................................26 Prekid kopiranja.............................................................................................26

 • v

  Opcije kopiranja ...................................................................................................26 Mijenjanje brzine i kvalitete kopije .................................................................27 Povećavanje ili smanjivanje kopiranih slika...................................................27 Izrada N u 1 kopija ili postera (prijelom stranice)...........................................28 Sortiranje kopija korištenjem ADF-a (samo jednobojno)

  (samo DCP-185C) .....................................................................................30 Podešavanje osvjetljenja i kontrasta .............................................................30 Opcije papira .................................................................................................31

  Dio III Direktno foto ispisivanje

  5 Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 34

  PhotoCapture Center™ radnje ............................................................................34 Ispisivanje s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

  bez korištenja računala..............................................................................34 Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj

  bez korištenja računala..............................................................................34 Uporaba PhotoCapture Center™ s vašeg računala ......................................34 Uporaba memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja..................34 Struktura datoteke memorijske kartice (samo DCP-165C i DCP-185C)

  ili USB Flash memorijskog uređaja............................................................35 Početak rada .......................................................................................................36 Kako ispisivati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj ...............37

  Indeks ispisa (umanjena slika) ......................................................................37 Ispisivanje slika..............................................................................................38 DPOF ispisivanje ...........................................................................................39

  PhotoCapture Center™ postavke ispisa..............................................................40 Kvaliteta ispisa...............................................................................................40 Opcije papira .................................................................................................40 Poboljšanje boja ............................................................................................41 Skraćivanje ....................................................................................................43 Ispisivanje bez rubova ...................................................................................44 Ispis datuma ..................................................................................................44

  Skeniranje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj .....................44 Promjena kvalitete slike.................................................................................45 Promjena jednobojnog formata datoteke.......................................................45 Promjena formata datoteke u boji..................................................................46

  Razumijevanje poruka o pogrešci........................................................................46

  6 Ispisivanje fotografija s kamere 47 Ispisivanje fotografija direktno s PictBridge kamere ............................................47

  PictBridge zahtjevi .........................................................................................47 Podešavanje vaše digitalne kamere..............................................................47 Ispisivanje slika..............................................................................................48 DPOF ispisivanje ...........................................................................................48

  Ispisivanje fotografija direktno s digitalne kamere (bez upotrebe PictBridge) .....49 Ispisivanje slika..............................................................................................49

  Razumijevanje poruka o pogrešci..........

View more