dan› a etnictv­ 2. daˆov soustava œr

Download Dan› a etnictv­ 2. Daˆov soustava ŒR

Post on 27-Jun-2015

1.345 views

Category:

Business

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. JAK ZAT PODNIKAT2. kurz projektu Zatek ve svmDan a etnictv 2. Daov soustava R - dan a pojistn, povinn odvody do sttnho rozpotuJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner

2. Co je to da ? 3. Da je Umn vbru dan spov v tom, jak okubat husutak, aby co nejmn syela. Jeana-BaptistColbert, ministr financ krle Ludvka XIV Nadmrn da je povaovna za hch. TomAkvinsk, 13.stolet Ze zdann nem bt osvobozena dn tda, da modret majetkov pomry a vnos dan m slouitvem Jean Bodin, 16. stolet Nic nen jist, jen smrt a dan Benjamin Franclin Dan jsou cenou, kterou platme za civilizaci. OliverWendell Holme 4. Da je Zkonem uren povinn platba do veejnho rozpotu, kter se vyznauje neelovost a neekvivalentnost, tzn. ukld se jako jednostrann povinnost bez nroku pltce na plnn ze strany sttu. Wikipedia Povinn, zkonem uloen platba do veejnch rozpot ve form dan, poplatk a odvod formy plateb forma zloh na uveden platby, zajitndan, clo, odvody za poruen rozpotov kznJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 5. Daov soustava Rdan pm dan nepmdchodovuniverzln Z PJM FO DPH Z PJM PO selektivnmajetkovspotebn SILNIN Z NEMOVITOSTI Z PEVODU NEMOVITOSTI ostatn DDICK pojistn DAROVACobecn danJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 6. Dan vybran pojmy DAOV SUBJEKT Pltce FO nebo PO, kter je povinna davypotat a odvst na ty F OSV jako zamstnavatel sr a odvd da z mezdpoplatnk-zamstnanc Poplatnk z jeho pjmu (majetku) se odvdda zamstnanecz pohledu DPFO-Z OSV z pohledu DPFO - nese daov bemeno!JAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 7. Dan vybran pojmy PEDMT DAN pjem nebo majetek, kter podlh zdann(pm dan) vrobky nebo sluby (nepm dan) nkter pedmt dan me bt od danosvobozen (p.vvoz zbo je osvobozen od DPH) DA Dan, poplatky, zlohy na da, zajitndan, cla a odvody za poruen kzn(psluenstv)JAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 8. Dan vybran pojmy ZDAOVAC OBDOB je obdob, za kter je pltce dan povinen da vypotat a odvst kalendn nebo hospodsk rok (danz pjm) msc, tvrtlet (DPH, DSIL) DAOV PIZNN tiskopis,na kterm daov subjekt sm vyjd svoudaovou povinnostJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 9. Dan vybran pojmy ODPOET DAN sniuje zklad dan SLEVA NA DANI sniuje vypotenou da ZLOHA NA DA odvod ped vymenm dan, bude zapotenana hradu dan po jejm stanoven SPLTKA DAN postupn hrazen daJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 10. Dan vybran pojmy SRKA DAN odvod vypoten/vymen dan pltcem naet sprvce dan ZLOHA U ZDROJE je sraen da, u n se uplatn zapoten(zlohov princip ztovn) PSLUENSTV DAN penle, zven dan, pokutyJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 11. Dan vybran pojmy SPRVCE DAN je zemn finann orgn (Finann ad dle F), jinsprvn orgn nebo orgn obce, v mst trvalho pobytu pijm podn poplatnka/pltce dan kontroluje sprvnost vpotu a vymh daJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 12. Da z pjm fyzickch osob (DPFO) je dan pmou -15% Poplatnci jsou osoby, kter maj na zem R sdlo nebomsto svho veden adresa msta, ze kterho je poplatnk zen (dle jen "sdlo"), majdaovou povinnost, kter se vztahuje jak na pjmy plynouc zezdroje na zem esk republiky, tak i na pjmy plynouc ze zdrojv zahrani d se zkonem o danch z pjm. 586/1992 Sb., ve znn pozdjch pedpisJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 13. DPFO pedmt dan Pedmtem dan z pjm jsou pjmy ze zvisl innosti a funkn poitky (6 zkona) pjmy s podnikn a jin samostatn vdlen innosti ( 7 zkona) pjmy z kapitlovho majetku ( 8 zkona) pjmy z pronjmu ( 9 zkona) ostatn pjmy ( 10 zkona)JAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 14. DPFO- 6 pjmy ze zvisl innosti a funkn poitky Pjmy z pracovn prvnho sluebnho pomru Funkn platy Odmny za vkon funkc v orgnech obc a jinch orgnech samosprvy. Odmny len statutrnch orgn PO. Za prci len drustevJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 15. DPFO-7 pjmy z podnikn a jin samostatn vdlen innosti ze ivnosti z jinho podnikn z podl spolenk V.O.S a komplement K.S. ze zemdlsk vroby z pronjmu majetku zaazenho v obchodnm majetku znalc, tlumonk, insolvennch sprvc a nezvislch povolnJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 16. DPFO-8 pjmy z kapitlovho majetku roky a jin vnosy z drby cennch papr Podly na zisku tichho spolenka Podly na zisku s.r.o., a.s. Dvky penzijnho pipojitn se sttnm pspvkem Plnn ze soukromho ivotnho pojitn roky a jin vnosy z poskytnutch vr a pjekJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 17. DPFO 9 pjmy z pronjmu Pjmy z pronjmu nemovitost nebo byt Pronjmu movitch vc krom pleitostnho pronjmuJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 18. DPFO - 10 ostatn pjmy Pleitostn innosti, pleitostnho pronjmu movitch vc nebo zemdlsk innosti kter nen provozovna zemdlskm podnikatelem. Pevod nemovitosti, bytu nebo nebytovho prostoru Zddn prva z prmyslovho a jinho duevnho vlastnictv Vhry z loteri szek a jinch podobnch herJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 19. Da z pjmu prvnickch osob (DPPO) DPPO je da vybran z pjm PO plynoucch ze zdroje na zem esk republiky, tak i na pjmy plynouc ze zdroj v zahrani pro PO, kter maj na zem R sdlo nebo msto svho veden jen ze zdroje na zem R poplatnk, kter nem na zem R sdloJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 20. DPPO - poplatnk Poplatnci jsoua) osoby, kter nejsou fyzickmi osobamib) organizan sloky sttuc) podlov fondyd) fondy obhospodaovan penzijn spolenost a transformovan fond . 586/1992 Sb., ve znn pozdjch pedpisJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 21. Spotebn da Spotebn da je nepm da Pltcem dan jsou vrobci a provozovateldaovch sklad Poplatnkem dan jsou kupujc zbo na kter je dauvalena.JAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 22. Spotebn da Stt pomoc tto dan reguluje cenu vybranch komodit a zvyuje pjmy do sttnho rozpotu Jedn se pedevm o alkohol, cigarety a pohonn hmoty Sprvu tto dan m na starosti Celn ad Celn sprva www.celnisprava.czJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 23. Spotebn da celn sklad Provozovatelem celnho skladu me bt fyzick i prvnick osoba na zklad celnho povolen. Vrobky jsou osvobozen od dan jenom podmnn v okamiku uveden vrobku na trh dochz k povinnosti da zaplatit.JAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 24. Spotebn da Ukzky sazeb Benzn - 12,84 K/l Motorov nafta - 10,95 K/l Tabk Celkovou da u cigaret tvo spotebn da a DPH.Potejme, e krabika cigaret stoj 69 K. Spotebn daje vypotna v minimln vi. Spotebn da ukrabiky in 42 K (20 ks x 2,10 K) a DPH 11,50 K (69K: 120 x 20). Celkov da in 53,50 K, tedy 77,5 %konen ceny cigarety.JAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 25. Poplatnk spotebn dan 26. Da silnin Je to da pm, platn na zem R Pedmtem dan jsou silnin motorov vozidla a jejich ppojn vozidla registrovan a provozovan v esk republice, jsou-li pouvna k podnikn nebo k jin samostatn vdlen innosti, nebo jsou pouvna v pm souvislosti s podniknm anebo k innostem, z nich plynouc pjmy jsou pedmtem dan z pjm u subjekt nezaloench za elem podnikn podle zvltnho prvnho pedpisu.JAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 27. Da silnin- osobn auta U osobnch automobil (OA) sazbu ovlivuje objemmotoru Sazby dan: od 800 cm31200,-K nad 800 cm3 1250 cm3 1800,- K Nad 1250 cm3 1500 cm32400,- K Nad 1500 cm3 2000 cm33000,- K Nad 2000 cm3 -3000 cm3 3600,- K Nad 3000 cm3 4200,- K Denn sazba 25,- K za kad den pouit u zamstnanceJAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 28. Da silnin- pklad 1. OSV pouije OA s obsahem 2500 cm3, kter nemzapsan v obchodnm majetku firmy na cestu2.5.2012. Jakou si vym silnin da? (3600/12)*1= 300 K za msc kvten zlohu je povinen odvst na F v termnu odvodu zaII.Q 2012, tj. do 15.7.2012JAK ZAT PODNIKAT - Dan a etnictv, 2. kurz projektu Zatek ve svmP3 People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopov, Ing. Kamil Hbner 29. Da silnin- pklad 2. OSV pouije OA s obsahem 2500 cm3, kter mzapsan v obchodnm majetku firmy od roku 2011 nacestu 2.5.2012. Jakou si vym silnin da? (3600/12) * 3 msce = 900 K zloha za 1.Q ji mla bt odvedena do 15.4.201