curriculum vitae europass prof univ dr norina consuela forna.pdfpagina 1 / 71 - curriculum vitae al...

of 71 /71
Pagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628 Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume FORNA NORINA CONSUELA Adresa(e) KOGALNICEANU NR.2 700454 IASI (ROMANIA) Telefon(oane) 0232/211820 Mobil 0721556368 Fax(uri) 0232211820 E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) România Data naşterii 27/06/1961 Sex Feminin Experienţa profesională 2004-2018 14 ani vechime in Senatul Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi Perioada 2004 – până în prezent Funcţia sau postul ocupat DECAN FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul Facultăţii de Medicină Dentară Stabileşte strategia facultăţii Urmăreşte execuţia tuturor activităţilor din Facultatea de Medicină Dentară Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” – Iaşi Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar – activitate managerială Perioada 18/02/2002 – până în prezent Funcţia sau postul ocupat PROFESOR UNIVERSITAR Disciplina "Clinica şi terapia edentaţiei parţiale întinse", Facultatea de Medicină Dentară UMF « Gr.T .Popa » - Iaşi Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursurilor de Proteza parţial amovibilă - Proteza acrilică, Proteza parţial scheletată, Proteza parţial amovibilă, Reabilitare implanto-protetică, Proteza maxilo-facială, Metode şi mijloace noninvazive de tratament (terapii laser) în reabilitarea EPI, Reabilitare implanto- protetică – ROC la studenţii Facultăţii de Medicină Dentară Predarea cursurilor de Clinica şi terapia EPI, Proteza parţial amovibilă şi Proteza maxilo- facială – Tehnologia epitezelor la studenţii din cadrul specializării Tehnică Dentară Predarea cursurilor de Implantologie, Protetică şi Reabilitare orală la rezidenţii Facultăţii de Medicină Dentară Îndrumare teze de doctorat Participare în comisii de doctorat Îndrumare de lucrări de licenţă şi masterat ale studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” – Iaşi Disciplina Proteza Parţia Amovibilă şi Reabilitare Implanto-Protetică, Departamentul Implantologie, Restaurări Amovibile, Tehnologie Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar

Upload: others

Post on 05-Jan-2020

20 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Curriculum Vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume FORNA NORINA CONSUELA

Adresa(e) KOGALNICEANU NR.2 700454 IASI (ROMANIA)

Telefon(oane) 0232/211820 Mobil 0721556368

Fax(uri) 0232211820

E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) România

Data naşterii 27/06/1961

Sex Feminin

Experienţa profesională

2004-2018 14 ani vechime in Senatul Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi

Perioada 2004 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat DECAN FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul Facultăţii de Medicină Dentară

Stabileşte strategia facultăţii Urmăreşte execuţia tuturor activităţilor din Facultatea de Medicină Dentară

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” – Iaşi Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar – activitate managerială

Perioada 18/02/2002 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat PROFESOR UNIVERSITAR Disciplina "Clinica şi terapia edentaţiei parţiale întinse", Facultatea de Medicină Dentară UMF « Gr.T .Popa » - Iaşi

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursurilor de Proteza parţial amovibilă - Proteza acrilică, Proteza parţial scheletată, Proteza parţial amovibilă, Reabilitare implanto-protetică, Proteza maxilo-facială, Metode şi mijloace noninvazive de tratament (terapii laser) în reabilitarea EPI, Reabilitare implanto-protetică – ROC la studenţii Facultăţii de Medicină Dentară Predarea cursurilor de Clinica şi terapia EPI, Proteza parţial amovibilă şi Proteza maxilo- facială – Tehnologia epitezelor la studenţii din cadrul specializării Tehnică Dentară Predarea cursurilor de Implantologie, Protetică şi Reabilitare orală la rezidenţii Facultăţii de Medicină Dentară Îndrumare teze de doctorat Participare în comisii de doctorat Îndrumare de lucrări de licenţă şi masterat ale studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” – Iaşi Disciplina Proteza Parţia Amovibilă şi Reabilitare Implanto-Protetică, Departamentul Implantologie, Restaurări Amovibile, Tehnologie Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar

Page 2: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 2 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Perioada 1996 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat Medic primar – Stomatologie Generală Medic primar- Protetica Dentara

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament; monitorizare pacienţi; programe de sănătate: profilaxie, participare la manifestări ştiinţifice în domeniu Director al Bazei Clinice de Învăţământ a Facultăţii de Medicină Dentară (din 2007 – până în prezent)

Numele şi adresa angajatorului Policlinica Stomatologică nr. 1 (Boltă) Bd. Independenţei nr. 16, 700101, Iaşi, România Baza Clinică de Învăţământ a Facultăţii de Medicină Dentară (din 2007 – până în prezent) Str. M.Kogălniceanu nr. 9, 700454, Iaşi, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat Medic primar – Chirurgie Oro-maxilo-facială

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament; monitorizare pacienţi; programe de sănătate: profilaxie, participare la manifestări ştiinţifice în domeniu

Numele şi adresa angajatorului Policlinica Stomatologică nr. 1 (Boltă) Bd. Independenţei nr. 16, 700101, Iaşi, România Baza Clinică de Învăţământ a Facultăţii de Medicină Dentară (din 2007 – până în prezent) Str. M.Kogălniceanu nr. 9, 700454, Iaşi, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate

Perioada Ianuarie 2002 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat Medic Medicină Generală

Activităţi şi responsabilităţi principale Programe de sanatate, profilaxie si participare la activitari stiintifice in domeniu.

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate

Perioada Mai 2011

EDUCATIE SI FORMARE

Calificarea/diploma obţinută Certificat de Formator in Domeniul: „Prevenirea si managementul situatiilor de malpraxis” Seria C/Nr. 0217

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Şcoala Naţională de Sănătate, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada Decembrie 2010

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire Competente Antreprenoriale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Grupul de consultanta pentru dezvoltare DCG

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 01-02 februarie 2010

Calificarea/diploma obţinută Stagiu de instruire ,,Sisteme de Management al Calităţii. Concepte, principii, aplicare, responsabilitati ale top-managementului”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

UMF ”GR.T POPA” - IASI

Page 3: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 3 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2010

Calificarea/diploma obţinută MASTER în Implanto-Protetică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

International Congress of Oral Implantologists (ICOI, SUA)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2010

Calificarea/diploma obţinută Curs de pregatire „Bone Management”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Meisinger

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2009

Calificarea/diploma obţinută MASTER în Specializarea şi Administrarea Afacerilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Şcoala Postuniversitară de Management - Marketing SCOP 2M din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 04.05-27.05.2009

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire Seria F/Nr. 0239119 a cursului „Evaluator de competente profesionale”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

S.C. Rodis Univers SRL

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 04.08-04.09.2008

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire Seria F/Nr. 0239003 a programului de initiere pentru ocupatia de Inspector resurse umane

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

S.C. Rodis Univers SRL

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 10-11 iulie 2008

Calificarea/diploma obţinută Certificat de susţinere a unui stagiu de perfecţionare la Departamentul de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Freiburg

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2-7 iulie 2008

Page 4: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 4 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Calificarea/diploma obţinută Atestat de Studii Complementare în Termografie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Sanatatii Publice. Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 5 iunie 2008

Calificarea/diploma obţinută Certificat de Visiting Professor, ce atestă stagiul de perfecţionare în domeniul fixării epitezelor prin miniimplante

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Johann Wolfgang Goethe, Centrul de Chirurgie, Departamentul de Chirurgie Orală Cranio Maxilo-Facială şi Chirurgie Plastică, Frankfurt

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada Decembrie 2007

Calificarea/diploma obţinută Formator în în cadrul Diplome d`Universite de Chirurgie et d`Implantologie Orala (DUCIO) – Paris, FRANŢA

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Sănătăţii Publice, Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 04/10/2005 - 29/09/2007

Calificarea/diploma obţinută Masterat in Protezarea Compozită în Edentaţia Parţială Întinsă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

UMF ”GR.T POPA” - IASI

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 20.09.2007

Calificarea/diploma obţinută Atestat în CRT (Germania) – certificat R.U. seria AIA nr. 25 / 20.09.2007

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

INTERNATIONALE MEDIZINISCHE AKADEMIE FUR TERMOGRAFIE E.V, GERMANIA

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2006

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul intensiv ”Attachement for traditional prostheses and implant”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Lect. Dr. Marco Vanini, Rhein 83, Bologna, Italia

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2006

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul intensiv « TIOLOX implant surgical and prosthetic course »

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Lect. Dr. Joachim Hoffman, Dr. Manfred Sontheimer, Germania

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Page 5: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 5 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Perioada 02.10.2006

Calificarea/diploma obţinută Atestat in MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE, in colaborare cu CATEDRA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT A UMF IASI

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Centrul Naţional de Perfecţionare în domeniul sanitar, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 01/11/2005 - 20/01/2006

Calificarea/diploma obţinută ATESTAT IN COMPUTER REGLATOR TERMOGRAF

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale

dobândite

COMPETENTA IN TERMOGRAFIE REGLATORIE COMPUTERIZATA

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

INTERNATIONALE MEDIZINISCHE AKADEMIE FUR TERMOGRAFIE E.V, GERMANIA

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 12.12.2005

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de participare la cursul « Materiale termoplastice elastice FLEXITE. Aparatul injector R-3C »

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Tehn. Dent. Pr. Szalina Luis Alberto, Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 11 – 12 Noiembrie 2005

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la 2-ème Congrès National du Collège des Médecins Stomatologistes, Chirurgiens Maxillo-Faciaux, Chirurgiens Plasticiens et Esthéticiens de la Face du Maroc, Casablanca şi la următoarele cursuri derulate cu ocazia acestuia: - « Implantologie en 2005 » - Prof. Dr. Chekkoury – Idrissi, Prof. A. Gannoune - « Lifting cervico-facial et Dermo-cosmétologie » - Prof. Dr. Chekkoury – Idrissi, Prof. A.

Gannoune - Atelier practic « Présentation des techniques prothétiques en implantologie » - Prof. Yves

Commissionat - Atelier practic « Camouflage des cicatrices en esthétique » - Prof. Dr. Chekkoury – Idrissi, Prof.

A. Gannoune

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 11 – 12 Septembrie 2005

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului « Etapa chirurgicală şi protetică cu implantul MIS »

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Dr. Alon Schifter, Dr. Sivan Kars, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 10 – 11 Septembrie 2005

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului « Stomatologia minim invazivă între ştiinţă şi artă »

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Dr. Hien Ngo, Prof. Dr. Brânduşa Maria Popa, Bucureşti

Page 6: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 6 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada Septembrie 2005

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la « MIS Implants Dentistry Course »

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Lect. Dr. Schifter Alon, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 25 – 26 Iulie 2005

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului « Estetica dentară de la A la Z »

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Prof. Dr. Nitzan Bichacho, Prof. Dr. Galip Gurel, Prof. Dr. Erwin Weiss, Prof. Dr. Joao Pimento, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 6 – 10 Iunie 2005

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul internaţional « Cranio-maxillofacial traumatology »

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Asociaţia Europeană de Chirurgie Cranio-maxilo-facială , Lect. Prof. Dr. John Lowry, Dr. Henri Thuau, Prof. Dr. Alexandru Rotaru, Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 5 – 7 mai 2005

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de participare la cursul de implantologie orală « Tratamentul implanto-protetic în mileniul III »

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Lect. Prof. Dr. Sami Sandhaus, Prof. Dr. Kanath Judy W.M., Prof. Dr. Caspi Nardi, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2005

Calificarea/diploma obţinută Certificat de supraspecializare în Implantologie orală si Chirurgie Maxilo-Faciala

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Direcţia Generală Resurse Umane, Formare Profesională, Concursuri şi Examene; Universitatea Paris 5, Paris 6

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2005

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 445/30 01.2005 a Cursului Managementul institutiilor publice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

UMF „Gr.T.Popa” - Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada Octombrie 2003

Calificarea/diploma obţinută Certificat de perfecţionare stagiu practic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Spitalul Saint Luc, Departamentul de Stomatologie, Bruxelles, Belgia

Page 7: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 7 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 11/07/2003

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competenţă în Implantologie Orală nr. 8777 seria C nr. 007049

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale

dobândite

COMPETENTA IN IMPLANTOLOGIE ORALA

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a medicilor, farmaciştilor, a altui personal cu studii superioare şi asistenţilor medicali.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 8 III - 8 V 2003

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire cursuri postuniversitare de perfecţionare cu durata de 20 zile în specializarea Management general

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 16 V – 17 VII 2003

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire cursuri postuniversitare de perfecţionare cu durata de 20 zile în specializarea Management şi legislaţie sanitară. Informatică şi statistică medicală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

UMF ”GR.T POPA” - IASI

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2003

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Educatiei si Cercetarii

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2002

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competenţă în Implantologie, MSF nr. DB/8362/1007

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

MINISTERUL SANATATII

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2002

Calificarea/diploma obţinută Supraspecializare în IMPLANTOLOGIE ORALĂ (Paris 5, 6, MSF DB/8362/1007)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

MINISTERUL SANATATII

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2002

Calificarea/diploma obţinută Certificat de supraspecializare în Chirurgie Orală, MSF DB/8362/1007

Page 8: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 8 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

MINISTERUL SANATATII

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2002

Calificarea/diploma obţinută Supraspecializare în PROTETICĂ DENTARĂ (Paris 5, 6, MSF)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

MINISTERUL SANATATII

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada Octombrie 1995 – Iunie 2001

Calificarea/diploma obţinută Diplomă Doctor Medic

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Ştiinţe Medicale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi Facultatea de Medicină Generală

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, universitar

Perioada 6 octombrie 2000

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul de perfecţionare cu tema: "Materiale de obturaţie"

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2000

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a stagiului practic postuniversitar în Stomatologie generală şi Implantologie, Freiburg

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2000

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului practic postuniversitar în Proteze şi Proteze pe Implante

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Cabinetul privat al Dr. M. Lankry, Paris, Franţa.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 2000

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului practic postuniversitar în Implantologie şi Proteze

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Cabinetul privat al Dr. Philippe G. Khayat (Doctor în Chirurgie Dentară Paris VII, Preşedintele S.F.D.E., Masterat în Ştiinţe Dentare, Washington), Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1999

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului practic postuniversitar în Implantologie, "Elevare sinusală; tehnici chirurgicale de aplicare a implantului de tip E.F. J. Bori"

Page 9: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 9 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Cabinetul privat al Dr. Jacques E.F. Bori (Doctor în Chirurgie Dentară, Profesor Parodontologie şi Proteze în Universitatea Boston, expert la Curtea de Apel Paris, Diplomat al Asociaţiei Americane de Osteointegrare, Diplomat Congres Internaţional Implantologie Orală, Masterat în Ştiinţe în Parodontologie şi Doctor în Ştiinţe în Biologie orală la Universitatea Boston, Doctor în Medicină Dentară la Universitatea Tufts - Boston), Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1999

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului practic postuniversitar în Implantologie şi Gnatoprotetică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Cabinetul privat al Dr. M.J. Beniacoun (Postagraduate en Prothèse Fixée Boston; D.U. d'expertise bucco-dentaire; D.U. de reéducation Maxillo-Faciale), Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1999

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului practic postuniversitar în Implantologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Cabinetul privat al Dr. Lionel Denes (Diplomat Facultatea Dentară, Paris; Diplomat Universitatea Implantologie, Chirurgie, Paris VII, Ataşat Facultatea de Chirurgie Dentară), Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1999

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului practic postuniversitar în Implantologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Cabinetul privat al Dr. M. Bert (Preşedintele Intitutului de Biotehnologie Dentară), Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 7 ianuarie 1998

Calificarea/diploma obţinută Certificat de prezentare a memoriului de stagiu în Implantologie "Dès modèles mathématiques computérisés de recherche des tensions de l'implant et du tissu péri - implantaire"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Spitalul Cochin - în Facultatea de Medicină Cochin - Port – Royale, Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1998

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului practic postuniversitar în Ocluzodonţie şi Proteze

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Cabinetul privat al Dr. R. Toubol, Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1998

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului practic postuniversitar în Chirurgie Bucală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Cabinetul privat al Dr. F. Nony, Paris, Franţa

Page 10: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 10 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 07.07.1998 – 07.10.1998

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului de Stomatologie Generală şi Implantologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Spitalul Cochin, serviciul Stomatologie şi Chirurgie Maxilo-Facială, şef serviciu Prof. Dr. Guy Princ, Prof. Dr. Y. Commissionat, Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 17 decembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de participare la cursurile postuniversitare de Implantologie privind sistemul implantar ONB

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

G. Bouhkris, Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de frecventare a stagiului de perfecţionare în Departamentul de Implantologie şi Departamentul de Proteze Conjuncte

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Pierre et Marie Curie, Paris VI (Institut de Stomatologie, Chirurgie Plastică şi Chirurgie Maxilo-Facială, Spitalul Sal Petrière) - şef departament Prof. Debruille, Prof. Dr. Machereau, Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 13 decembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul postuniversitar de Implantologie "Prothèse sur implants et omnipratique"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Societatea de Odontologie din Brest, Preşedinte J.P. Boiteux - Brest, Franţa (lector dr. Xavier Assemat -Tessandier)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 13 decembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul postuniversitar de Gnatoprotetică "Défis esthétique en chirurgie mucogingivale"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Societatea Franceză de Parodontologie, Preşedinte Catherine Mattout , Paris, Franţa, - lector Prof. D.P. Pini Prato din Italia

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 13 decembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul postuniversitar de Implantologie "Seminarul Friatec Medical France" "L'Implantologie d'aujourd'hui"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Firma Friatec, Germania, Prof. Fouad Khoury - Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Page 11: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 11 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Perioada 13 decembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursurile postuniversitare de Implantologie Orală în cadrul cursurilor de D.U. de Biomateriale şi Sisteme implantabile în cadrul Societăţii Franceze de Biomateriale şi Sisteme Implantabile (S.F.B.S.I.) - "Substitutul osos biocompatibil cu putere osteogenică - polimerul HTR"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Lector Prof. Arthur Ashman, S.U.A. - Societatea Franceză de Biomateriale şi Sisteme Implantabile (S.F.B.S.I.) - Preşedinte Yves Blyau, Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 11 decembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Atestat de participare la cursul postuniversitar de Gnatoprotetică "Des prothèses composites avec ou sans armature métallique"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Societé Française de Dentisterie Esthetique, Preşedinte Philippe Khayat - Facultatea Chirurgie Dentară, Paris VII (dr. P. Zyman, Patrick Pissis, Alain Lecardonnel), Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 11 decembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul postuniversitar de Gnatoprotetică "Le secteur anterieur: problèmes? Solutions?"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Association d'Enseignement d'Odontologie et de Stomatologie", Preşedinte Prof. Dr. M. Denoist, Spitalul Saint - Louis, Paris, Franţa – lector Dr. Caroline Bozon

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1 decembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul postuniversitar "Nutrition Endocellulaire des Organes - Méridines (NEOM)”, Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 28 noiembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul postuniversitar "2001 ODYSÉE de l'HYGIÈNE"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Prof. Brücker, Paris, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 26-29 noiembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat atestat de participare la cursurile postuniversitare şi Atelierele demonstraţii practice şi lucrări dirijate din cadrul Congresului Asociaţiei Dentare Franceze, Paris, Franţa, eliberat de 8 ianuarie 1998, nr. de înregistrare 44842 Cursuri:

o 1. Evoluţia tehnicilor chirurgicale în Implantologie - J.P. Bernard; o 2. Chirurgia parodontală în protezarea conjunctă - C. Boyer; o 3. Protezarea conjunctă - C.P. Blanchard; o 4. Prepararea ţesuturilor periimplantare şi complicaţiile medicale şi chirurgicale legate de

implante - H.Tenenbaum; o 5. Atelier demonstraţii practice A07: faţetele colate - J.L. Brouillet; o 6. Atelier demonstraţii: tehnicile colajului în omnipractică - B. Picard o 7. Atelier lucrări dirijate: reabilitatea implantară de la A la Z - A.Boukari.

Page 12: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 12 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 26 noiembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul postuniversitar de Implantologie "Les Implants - comment conveincre"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Societatea Franceză de Implantologie, Paris, Franţa – lectori M. Bert, L. Denes, C. Touboul

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 26 noiembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la Cursul postuniversitar de Implantologie, tema "Augmentarea capitalului osos; utilizarea osteotomiei în practica cotidiană"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Firma SUISSOR, sub coordonarea Dr. J.F. Andreani şi dr. M. Le Gall, Paris, Franţa.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 02-04 octombrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat oferit în urma absolvirii programului "Materiale compozite şi ceramice în practica stomatologică" la Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice, seria A, nr. 005597, nr. înregistrare 55031/1997, cu ocazia primului Congres UNAS

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Sănătăţii, Institutul de Pregătire Postuniversitară şi Educaţie Continuă a Medicilor şi Farmaciştilor

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 15-21.06.1997

Calificarea/diploma obţinută Diploma oferită în urma frecventării stagiului clinic de Implantologie (sistemul implantar TBR)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Dr. André Benhamou (Franţa) - Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1 martie - 16 aprilie 1997

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire al Cursului Postuniversitar cu tema: Actualităţi în Odontologie şi Parodontologie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 04.02.1997

Calificarea/diploma obţinută Doctor în Medicină

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 06.02 - 11.02.1995

Calificarea/diploma obţinută Diploma de absolvire a cursurilor de Implantologie, ediţia a -V- a Zilelor Sf. Apollonia

Page 13: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 13 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1994

Calificarea/diploma obţinută Diploma de absolvire a Cursurilor Postuniversitare în domeniul ”Implante în Stomatologie”, Seria J 7184

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

M.I.S., U.M.F. Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 16.06.1993

Calificarea/diploma obţinută Certificat de Participant la cursul de Estetică Dentară - Profilaxie IVOCLAR Prothetic System

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Schaan, Lichtenstein

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 02 .07.1990

Calificarea/diploma obţinută Diploma oferită de Uniunea Medicală Balcanică la al XIX-lea Curs Internaţional de Perfecţionare şi al XVI - lea curs de stomatologie infantilă

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 15.02 - 31.03.1989

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar ”Probleme actuale şi tehnici curente de chirurgie stomatologică”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Disciplina Chirurgie BMF

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada 1989

Calificarea/diploma obţinută Course Certificate in Dental Implantology - în "MILIDENT IMPLANT SYSTEM" în BETHLEHEM

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada Oct. 1988 - Mai 1989

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare ”Problematica teoretică şi practică în tratamentul afecţiunilor Odonto-Parodontale”, seria 00316

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, postuniversitar

Perioada Octombrie 1979 - Iunie 1985

Calificarea/diploma obţinută Diplomă Doctor Medic

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Ştiinţe Medicale – Stomatologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, Iaşi Facultatea de Stomatologie

Page 14: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 14 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Superior, universitar

Perioada 1976 - 1980

Calificarea/diploma obţinută Diploma de Bacalaureat, Seria 153886

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Lic. nr. 2 ”M. Eminescu” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Preuniversitar

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă ROMANA

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral

FRANCEZĂ C2

Utilizator experimentat

C2 Utilizator

experimentat C2

Utilizator experimentat

C2 Utilizator

experimentat C2

Utilizator experimentat

ENGLEZĂ C2

Utilizator experimentat

C2 Utilizator

experimentat C2

Utilizator experimentat

C2 Utilizator

experimentat C2

Utilizator experimentat

GERMANA B1

Utilizator independent

A2 Utilizator elementar

A2 Utilizator elementar

A2 Utilizator elementar

A2 Utilizator elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, de lucru în echipă, dobândite în timpul experienţei de cadru didactic, de partener în proiecte de cercetare, de redactor şef şi membru în colectivul de redacţie al unor publicaţii ştiinţifice. Abilităţi de adaptare la niveluri multiculturale diferite, dobândite în cadrul experienţei de medic şi cadru didactic. Abilităţi manageriale dobândite prin cursurile şi formele de învăţământ postuniversitar cu specific de management absolvite, în cadrul experienţei de:

- Decan al Facultăţii de Medicină Dentară, - Vicepresedinte Colegiul Medicilor Dentisti Romania - Presedinte Colegiul Medicilor Dentisti Iasi - Director al Bazei Clinice de Învăţământ a Facultăţii de Medicină Dentară - Preşedinte al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie - Preşedinte al Societăţii Române de Reabilitare Orală - Preşedinte al Societăţii de Termografie Reglatorie Computerizată - Preşedinte al Asociaţiei de Medicină Stomatologică Iaşi - Membru în Biroul Federal al Federaţiei Internaţionale de Odontostomatologie şi Chirurgie

Cranio-Facială - Membru în Colectivul de Conducere IMAT – Germania - Membru în Colectivul de Conducere EIDAM – Canada - Vicepreşedinte International Congress of Oral Implantologists - pentru România (ICOI, SUA) - Membru al Consiliului de Administraţie al Confederaţiei Decanilor de Origine Total sau Parţial

Franceza (CIDCDF), Comisia Ştiinţifică

Competenţe şi aptitudini organizatorice POZIŢII ADMINISTRATIVE DEŢINUTE ÎN PREZENT: - Decan al Facultăţii de Medicină Dentară, UMF „Gr.T.Popa” Iaşi – din 2004 până în prezent - Vicepresedinte Colegiul Medicilor Dentisti Romania - Presedinte Colegiul Medicilor Dentisti Iasi - Presedinte Comisia CSSDAA CMDR - Membru in Consiliul National al Cercetarii Stiintifice -CNCS - Expert medical pentru Sănătate Publică Iaşi pentru specialitatea de Stomatologie Generală

(2005 pina in prezent)

Page 15: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 15 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

- Preşedinte al Secţiei de Stomatologie din cadrul Societăţii de Medici şi Naturalişti (2007 până în prezent)

- Preşedinte al Comisiei de elaborare a ghidurilor de practică în domeniul proteticii dentare, CMDR (2007 până în prezent)

- Membru comisia Medicala Aracis - Expert CNATDCU – Comisia Medicina Dentara - Expert evaluator CNCSIS ( din 2004) - Expert evaluator ARACIS (2007) peste 50 evaluari: - Vicepresedinte al board-ului C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea titlului de Doctor în Ştiinţe

Medicale şi a calităţii de I.O.S.U.D, conform O.M.Ed. nr. 3904/10.05.2006 - Vicepresedinte BaSS - Membru al Comisiei de Specialitati medico-dentare din cadrul Comisiilor Consultative ale

Ministerului Sanatatii, conform ordinului 466/2006 - Presedinte în Comisia de Etică şi Deontologie Medicală - Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi - Expert evaluator Programe Naţionale Cercetare-Dezvoltare: Idei şi Parteneriate (2007 până în

prezent) - Expert evaluator al programelor CEEX, VIASAN, în cadrul Academiei de Ştiinţe Medicale

(2008) - Formator în Domeniul ,,Prevenirea şi managementul situaţiilor de malpraxis” (2011) - Presedinte al Comisieii de Protetică Dentară si Implantologie Ministerul Sanatatii, Centrul

Universitar Iaşi (coordonarea a peste 100 rezidenţi pe specializarea Protetică Dentară)

POZIŢII ADMINISTRATIVE DEŢINUTE ANTERIOR: - Membru in Comisia Superioara de Disciplina a Colegiului Medicilor Dentişti din România (2006

-2011) - Membru în Comisia de Studii şi Strategii de Dezvoltare a Colegiului Medicilor Dentişti din

România (2006 -2011) - Membru în Comisia de Specialitate din cadrul Comisiei de Disciplină, Colegiul Medicilor Dentişti

Iaşi (2006 -2011) - Membru al Comisiei de Specialităţi Medico-dentare din cadrul Comisiilor Consultative ale

Ministerului Sănătăţii; Preşedinte al Comisiei de Protetică Dentară, conform ordinului 466/2006 (2006-2011)

- Vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti, Iaşi (2003 - 2011) - Director Policlinica Stomatologică nr. 1 (1996 – 1999). - Medic Şef - Policlinica Stomatologică nr. 1, prin hotărârea Comitetului de Direcţie (12.XI.1996

– 1.XII.1996)

Page 16: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 16 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

TITLURI ŞI FUNCŢII INTERNAŢIONALE: - Presedinte ales al Societăţii Balcanice de Stomatologie (BaSS), din 2017 - Presedinte CIDCDF - Confederaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de

Origine Total sau Parţial Franceză din 2017 - Past President European Prosthodontic Association -EPA - Membra in ERO WG FDI – RELATION BETWEEN DENTAL PRACTITIONERS AND

UNIVERSITIES - Membra in FDI WG Women Dentists Worldwide - Preşedinte al Societăţii Internaţionale de Reabilitare Generală şi Oro-Maxilo-Facială Forum

Odontologicum, Lausanne, Elveţia (2013) – prezent - Membru Expert in ISO-AFNOR - Expert Evaluator ADEE - Fellow – Global Dental Implant Academy - 2018 - Fellow & Diplomat of International College of Dentistry (2013) - prezent - Fellow of Academy of Dentistry International (2013) – prezent - Specialist European în Protetică Dentară - Asociaţia Europeană de Protetică (EPA) din 2012-

prezent - Ambasador Circle International Congress of Oral Implantologists (ICOI, SUA)- 2010 –

2012, 2012 – 2014, 2014-2015, 2015-2016 - Fellow International Honor Dental Organisation (2011) - prezent - Chevalier dans l`Ordre des Palmes Academiques, prin decret din data de 1 martie 2011-

prezent - Expert AUF (L'Agence universitaire de la Francophonie) – 2011- prezent - Fellow and Diplomate al International Congress of Implantologists (2009) - prezent - Membru al European Society of Cosmetic Dentistry, din 2008- prezent - Membru al Asociatiei Europene de Protetica (EPA), din 2007- prezent - Membra in Colectivul de Conducere IMAT, Germania (2006) - prezent - Membra in Colectivul de Conducere Eidam, Canada (2006) - prezent - Vicepreşedinte International Congress of Oral Implantologists - pentru România (ICOI, SUA)

2011- prezent - Ambasador pentru România al Biroului federal al Federatiei internationale de

Odontostomatologie si Chirurgie cranio-faciala(I.F.O.S.C.M.F.S.) 2008

Apartenenţa la Academii şi Societăţi Academice: - Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale – România - Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, din 2014 - prezent - Membru al Academiei Pierre Fauchard, SUA - Fellow, din 2011- prezent - Membru al Consiliului Director - American Academy of Dental Education, din 2011-

prezent - Membru al Academiei Naţionale de Chirurgie Dentară, Franţa, din 2010- prezent - Membru al Academiei Americane de Implantologie, din 2007- prezent - Membru al Academiei de Periontegrare, din 2007- prezent - Membru al Colegiului Regal de Chirurgie din Anglia (Faculty of General Practice, The Royal

College of Surgeons of Englands) - prezent - Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,

Chişinău, Rep. Moldova - Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius, Constanta,Romania

Page 17: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 17 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

MEMBRU ÎN COLECTIVUL DE REDACŢIE AL UNOR PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE: Internaţionale:

- Membru al Colegiului de Redacţie al Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale

- Membru al Editorial Review board - Implant Dentistry, The official journal of the International Congress of Oral Implantologists (2010)

Naţionale:

- Redactor Şef al revistei Romanian Journal of Oral Rehabilitation, indexată EBSCO, EMBASE şi Index Copernicus, cotată CNCSIS B+ 2008

- Redactor Şef al revistei Romanian Journal of Dental Education 2008 - Redactor Şef Adjunct al Revistei Medico – Chirurgicale a Societăţii de Medici şi Naturalişti din

Iaşi

Competenţe şi aptitudini tehnice - Organizarea şi dezvoltarea a unei baze de învăţământ si de cercetare moderne la standarde europene (2006-2007) reunind toate disciplinele restaurative Structura este modulară, pe baza unui sistem de boxe ce oferă un plus de confort pacientului şi eficienţa procesului didactic; fiecare boxa este dotată cu unituri dentare şi calculator. Dotarea la nivel european a bazei de învăţământ, prezenta sistemelor computerizate de preluare şi stocare a imaginii contribuie la realizarea unor baze de date eficiente şi a realizării unor terapii competitive şi oferă infrastructura necesară derulării unei activităţi didactice şi de cercetare la nivel european ce reuneşte biomaterialele, biotehnologiile şi studiile de biomecanică cu impactul practic al aspectelor clinice stomatologice. În egală măsură transmiterea computerizată a imaginii asociate cu tehnicile moderne de simulare ce prefaţează manoperele practice, conduc la derularea unui proces didactic de înalt nivel academic. Pe computerul din fiecare boxă poate fi accesat programul ProDent, care constituie un soft original grefat pe particularităţile fiecărei entităţi clinice, reunind atât datele necesare elaborării foii de observaţie cât şi elementele simulative tridimensionale specifice fiecărui caz clinic în parte, cu profund impact în procesul educaţional cât şi în teritoriul de asistenţă medicală. 6 Centre de Excelenta

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Competenta in utilizarea calculatorului. Elaborarea unei foi de observatie de conceptie proprie pentru fiecare entitate stomatologica in parte

Alte competenţe şi aptitudini

PROIECTE

EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN PROGRAME DE CERCETARE NAŢIONALE: Director de proiect:

- Grant CNCSIS „Alternativa intervenţie plastică epiteză în teritoriul maxilo-facial (perioada de derulare : 2006 – 2008)

Responsabil de proiect pentru UMF „Gr.T.Popa”-Iaşi: - Grant UMF „Gr.T.Popa” - Iaşi, „Tehnologii ale realitatii virtuale si augmentate utilizate in

simularea manoperelor prepararii dintilor in protezarea fixa”, acronim proiect: VIRDENT, Contract nr: 12083/2008

- Grant CEEX finanţat «Reţeaua ştiinţifică integrată pentru dezvoltarea materialelor polimere multifuncţionale bazate pe cunoaştere» (anul aprobarii: 2005)

Coordonator proiect: - TD 284. „Elemente predictive şi de reglare a dinamicii morfologice şi funcţionale a suportului

muco-osos la pacienţii edentaţi”, Director proiect: Dr. Roxana Vasluianu, Perioada: 01.06.2008 – 30.11.2009

Membru în echipă: - Parteneriate în domeniile prioritare, Competiţia 2/2008, „Parteneriat naţional în domeniul

sănătăţii orale privind prevenţia consumului de tutun şi abandonul fumatului, premize ale integrării cercetărilor din Romania în spaţiul european de operare”, SANFACTOR (2008-2011)

- Grant CEEX finanţat «Sistem automat de diagnostic paraclinic în sindromul disfuncţional al sistemului stomatognat» (anul aprobarii : 2006)

- Grant CNCSIS „Cercetări experimentale de laborator şi clinice privind pătrunderea şi utilizarea medicală a implantelor bioactive”, (nr. 61 din 2006)

- Grant CNCSIS „Reevaluarea longevităţii reconstituirilor corono-radiculare moderne prin testarea rezistenţei la oboseala termo-mecanica in mediu oral artificial”, (aprobat 2006)

Page 18: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 18 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Cercetare pe bază de contract: - Contract de colaborare cu Institutul Petru Poni (2002-2006) pe tema: "Îmbunătăţirea şi

diversificarea structurii biomaterialelor cu utilizare în stomatologie şi gnatoprotetică", "Cercetări privind comportamentul siliconilor".

- Responsabil al Contractului de cercetare nr. 332/1992-1994 între Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere MINESA (Cluj-Napoca), reprezentat de Dir. Ing. Ionel Sarachie şi Fundaţia "Apollonia" Iaşi, reprezentată prin Preşedinte Prof. Dr. V. Burlui, având ca temă: „Cercetări privind comportarea granulelor de hidroxilapatită produse de ICPM Cluj - Napoca, în cazul utilizării lor ca implante pentru tratarea defectelor osoase buco-maxilo-faciale";

- Cercetări privind proprietăţile fizico - chimice şi biologice ale granulelor Fe Hidroxilapatit| produse de ICPM Cluj - Napoca;

- Cercetări privind utilizarea granulelor de hidroxilapatită în diverse situaţii clinice; - Studiul biologic in vitro şi in vivo pe animale de experienţă (conform ISO) a unor corpuri de

formare de hidroxilapatită şi studii experimentale privind utilizarea clinică a unor corpuri de formare de hidroxilapatită";

- Participarea la realizarea contractului cu A.S.M.: "Cercetări privind etiopatogenia, diagnosticul şi tratamentul disfuncţiilor sistemului stomatognat" (1991 - 1995);

- Realizarea unei aparaturi de concepţie originală, conformă standardelor ISO, de testare a proprietăţilor fizice ale cementurilor dentare şi ale aliajelor metalice (1990);

- Testarea şi participarea la efectuarea determinărilor incluse în contractele de cercetare ale disciplinei, cu Centrul de Fizică Tehnică Iaşi (1989, 1990) - contract nr. 1354/1989: "Contribuţii la realizarea unui aliaj pentru uz stomatologic"'

- Participarea la realizarea cercetării în cadrul contractului 1114/27.II.1989, cu Institutul de Cercetări şi Proiectări Tehnologice Sticlă şi Ceramică Fină Cluj - Napoca: "Cercetări clinico - tehnologice şi de biocompatibilitate asupra ceramicelor dentare şi instrumente adiţionale";

EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN PROGRAME DE CERCETARE EUROPENE: Peste 15 milioane de Euro administrate si peste 6500 de stundeti implicati

- Manager Proiect „Strategii de pregatire practica pentru integrarea rapida pe piata muncii a studentilor specializati in medicina dentara” Nr. contract: POSDRU/90/2.1/S/63942, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa” Valoare : 4 milioane Euro

- Manager Proiect „Adaptarea ofertei invatamintului medical dentar superior la nevoile pietii muncii si ale societatii bazate pe cunoastere” Nr. contract: POSDRU/86/1.2/S/63699, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” Valoare: 3 milioane Euro

- Manager Proiect „Centru de formare specialisti si resurse in reabilitarea orala” Nr. contract: POSDRU/87/1.3/S/62208, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa Prioritara 1 „Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare” Numarul 87 „Profesionisti in educatie si formare” Valoare: 3 milioane Euro

- Manager proiect “Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare”. Nr. contract: POSDRU/160/2.1/S/139881 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa” Valoare: 3,7 milioane Euro

Page 19: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 19 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

- Responsabil activitati proiect “Calificare, recalificare si angajare asistata pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati” Nr. contract: POSDRU/165/6.2/142809 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

- Expert in proiectul „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate” QAFIN (Cod SIPOCA/SMIS2014+ 16)” Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și este implementat de Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă în parteneriat cu ARACIS. Durata proiectului: pe o perioadă de 36 de luni (29.05.2017 - 28.05.2020). Bugetul proiectului: valoare totală eligibilă proiect: 17,723,384.20 lei, din care 2,838,601.52 lei, reprezintă Contribuția solicitantului Suportata de LIDER. Expert in - Imbunătățirea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii.

Permis de conducere Da/ categorie de vehicole: B

Page 20: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 20 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Informaţii suplimentare RECUNOAŞTERE PROFESIONALĂ: APARTENENŢA LA SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE: Internaţionale:

- Membru Global Dental Implant Academy - Membru World Member of Leading Implant Centers (2015) - Preşedinte al Societăţii Internaţionale de Reabilitare Generală şi Oro-Maxilo-Facială Forum

Odontologicum Lausanne, Elveţia (2014) - prezent - Membru al Asociatiei Prieteniei Marocano-Romana (2014) - prezent - Membru fondator şi membru in Biroul federal al Federatiei Internationale de

Odontostomatologie si Chirurgie Cranio-Faciala (I.F.O.S.C.M.F.S.) - Membru al International Congress of Oral Implantologists (ICOI – SUA), Secţiunea Implanto-

Protetică, din 2008 - prezent - Membru al Asociatiei Dentare Americane, din 2007 - prezent - Membru al Asociatiei Europene de Protetica (EPA), din 2007 - prezent - Membru în Colectivul de Conducere IMAT, Germania, din 2006 - prezent - Membru în Colectivul de Conducere Eidam, Canada, din 2006 - prezent - Membru al Asociatiei Dentare Europene pentru Educatie - prezent - Membru al Internationalen Gesellschaft fur Ganzheitliche ZahnMedizine. V.(G.Z.M) - Membru al Federaţiei Dentare Internaţionale (FDI), din iunie 1998 - prezent Membru al Societé

Francaise d'Implantologie (SFI, Franţa), din noiembrie 1997 - Membru al Association d'Enseignement d'Odontologie et de Stomatologie (AEOS, Franţa), din

11 decembrie 1997 - Membru al Uniunii Medicale Balcanice, din 1992 - Membru al Asociaţiei Stomatologice Internaţionale (A.S.I.), din 1992

Naţionale:

- Vicepresedinte Colegiul Medicilor Dentisti Romania (2015) - Presedinte Colegiul Medicilor Dentisti Iasi (2016) - Vicepreşedinte al Societatii Inventatorilor din Romania (2015), - Presedinte al Femeilor Inventator din Romania (2015) - Preşedinte al Asociaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară din România, din 2014 -

prezent - Preşedinte şi Membru fondator al Asociaţiei Romane de Turism Medical si Medical Dentar, din

2014 - prezent - Preşedinte şi Membru fondator al Societăţii Române de Reabilitare Generală şi Oro-Maxilo-

Facială, din 2012 - prezent - Preşedinte şi Membru fondator al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie (afiliată ICOI,

SUA), din 2008 - prezent - Preşedinte şi Membru fondator al Societăţii Române de Reabilitare Orală (afiliată ICOI, SUA),

din 2008 - prezent - Preşedinte şi Membru fondator al Societăţii de Termografie Reglatorie Computerizată, din 2008 - Preşedinte al Asociaţiei de Medicină Stomatologică Iaşi, afiliată la UNAS, din 2001 - Secretar al Societăţii Naţionale de Protetică Dentară (2003-2004) - Membru activ Societatea Romana de Laseri in Stomatologie 2007-2011 - Membru fondator al Societăţii de Stomatologie Pediatrică (2001) - Membru fondator al Societăţii A.M.R.S. (2000). - Membru al Societăţii de Implantologie Orală IRCOI din 2002 - prezent - Membru al Societăţii de Biologie Celulară şi Moleculară, din 1999 - Membru al Asociaţiei de Medicină Stomatologică - secţiile Gnatoprotetică şi Implantologie, din

1997 - Membru al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice (UNAS), din octombrie 1997 -

prezent - Membru al Societăţii Medicale Danubiene, din 1996 - Membru al Societăţii Naţionale de Stomatologie, Bucureşti, din 1996 - Membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti Iaşi, din 1990 - prezent - Membru al Fundaţiei Sf. Apollonia Iaşi, din 1990 - Membru al SMN din 1989, şi Preşedinte Secţiunea Stomatologie - prezent

DIPLOME, DISTINCŢII ŞI PREMII: - Ordinul şi Medalia «Meritul pentru Învăţământ» în grad de cavaler, acordat de

Page 21: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 21 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

2018 2017

Preşedintele României Ion Iliescu prin Decret prezidenţial la propunerea Ministrului Educaţiei şi Cercetării – 10 Decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1.181/13.12.2004

- Premiul Academiei de Stiinte Medicale Romania - „Tratat de antropologie medicala, morfofunctionala, motrica, psihologica, culturala si metapsihologica” editura Ac Stiinte Medicala si Ed Vremea, sub redactia Prof. M. Ifrim,2015 in anul 2016

- Premiul Academiei de Stiinte Medicale Romania pentru lucrarea „Introducere in antropologia medicala dentara.” 2015

- -Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius, Constanta,Romania, 2012 - Doctor Honoris Causa a Universitatii de Medicina si Farmacie :Nicolae Testemitanu

„Chisinau Republica Moldova – 25 mai 2012 - Premiul Academiei Române „Iuliu Haţieganu”, pentru Tratatul de Protetică Dentară,

Autor Norina Consuela Forna, 16 decembrie 2010

- Diploma de participare si diploma de prezentare EPA 42 Annual Conference 13-15 September 2018, Madrid, Spain

- Diploma de participare si diploma de prezentare – FDI World Dental Congres 5-8 September 2018 Buenos Aires, Argentina

- Diploma de participare si Diploma de prezentare – ADEE 2018 Annual Meeting – 22-24 August 2018, Oslo, Norway

- Diploma de excelenta – Simpozion International „Challenges of Teaching and learning medical sciences in the era of diversity”, 31 Mai 2018, Iasi, Romania

- Diploma de excelenta – 23rd Congress of BaSS – 10-12 May 2018, Iasi, Romania - Diploma de excelenta – Invited Speaker- Napoca Biodent International Symposium – 25-26

May 2018, Cluj Napoca, Romania - Diploma de excelenta – Simpozionul Stiintific de Medicina Dentara „Tehnici de avangarda in

practica dentara curenta”, 19-20 aprilie 2018, Bucuresti, Romania

- Diploma de participare 22nd Bass Congress – 4-6 Mai 2017, Salonic, Grecia - ADEA/ADEE- Shaping the future of Dental Education, 8-9 May 2017, Londra Marea Britanie - Participare in cadrul Hong Kong International Dental Expo and Symposium, 4-6 August 2017,

Hong Kong - ADEE Anual Conference – 23-25 August 2017, Vilnius, Lituania - Prof.Univ.Dr.Forna Norina Consuela si Full mouth reconstruction –from simple to complex, la

FDI World Dental Congress, Madrid, Spania 29 August-1 Septembrie 2017. Organizator – FDI - Prof.Univ.Dr.Forna Norina Consuela si Planning systems in contemporary dental medicine –

guarantee of succes, la FDI World Dental Congress, Madrid, Spania 29 August-1 Septembrie 2017. Organizator – FDI

- Prof.Univ.Dr. Norina Forna si Planning systems and robotized applications in contemporary implantology and prosthodontic, la a 41-a Editie a Conferintei Anuale a Asociatiei Europene de Protetica (EPA) 28-30 Septembrie 2017, Bucuresti, Romania. Organizator- Prof.Univ.Dr. Norina Forna

- Participare Summit Francofon- Marrakech, 25-26 Octombrie 2017 - Invited Speaker- Congresul Facultatii de Medicina Dentara, 3-4 Noiembrie 2017, Tirana,

Albania - Prof.Univ.Dr. Norina Forna - Paradigmes de la réhabilitation orale complexe en différentes

situations cliniques d‟édentation – Academia Nationala Franceza de Medicina Dentara - SÉANCE DES MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS – 28 Noiembrie 2017, Paris, Franta

- Medalia de Aur Pro-Invent – Salonul International de Inventica 2017, - Diploma de Excelenta pentru Modul de Ozonificare cu aer, Salon International de Inventica

ProInvent 2017, Cluj Napoca, Romania - Sisteme de evaluare şi planificare computerizată utilizând scannere 3D, Prof.Univ.Dr. Norina

Forna, Simpozion Stiintific de Medicina Dentara cu participare internationala, 23-24 Noiembrie 2017, Bucuresti

- Invitat al Univ Ovidius Constanta in calitate de Honoris Causa la Conferinta „Dialoguri Ovidiene”- Platforme de colaborare intrefacultati si universitati “Grigore T. Popa” , 10-11 Noiembrie 2017, Constanta

- Participare in cadrul International Conference „Sustainable economic and social development of euroregions and cross-border areas.”, 10 Nov 2017

- Prof. Dr. Norina Forna- Systèmes de formation avancée en médecine dentaire dans l‟espace francophone, 26-28 octombrie 2017, Cluj Napoca

Page 22: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 22 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

2016 2015

2014

- Speaker – Computerized 3D assessment and planning systems in implantology, Prof.Dr. Norina Forna, Transilvania Congress of Dentistry, 12-14 Octombrie 2017, Cluj-Napoca

- Keynote Speaker – Oral rehabilitation, between classic and minim invasive, International Biomaterials and Regenerative Medicine Seminar, BIOREMED 2017, Timisoara, 5-7 Octombrie 2017

- Speaker – Sisteme de evaluare si planificare computerizata utilizand Dent Scan si Apollo Di- Prof.Univ.Dr. Norina Forna, Al XXI-a Congres International al UNAS, 4-7 Octombrie 2017, Bucuresti

- Participare la Congresul Roman de Stomatologie 2017, 15-17 Iunie 2017, Bucuresti - Actualitati in reabilitarea implanto-protetica , Prof.Univ.Dr. Norina Forna, al VIII-lea Congres

National Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 2-4 Iunie 2016 - Participare in cadrul 1st Eastern European Conference of mental health „In and out of your

mind” 11-14 Mai 2017, Galati - Oral Rehabilitation between classic and modern – Prof.Univ.Dr. Norina Forna, Dr. Ovidiu

Stamatin, As.Univ.Dr. Agop Forna, Congresul de Medicina Dentara cu participare internationala Zilele Stomatologice Banatene, Ed XXII-a, Timisoara 4-6 Mai 2017

- Participare in calitate de Lector la Simpozionul International Napoca Biodent, 7-8 Aprilie 2017, Cluj-Napoca

- Interdisciplinarity of Evaluation and implant-prosthetic treatment in the academic area, Prof.Univ.Dr. Norina Forna, a VI-a editie a Dentistry Days of Tg. Mures, 24-26 Martie 2017, Tirgu Mures

- Profesor Univ. Dr. Norina Forna*, Şef lucrări Dr. Monica Andronache - Programe de formare şi training al studenţilor în medicina dentară contemporană- Sesiunea Stiintifica de Primavara a AOSR, 24 Martie 2017, Bucuresti

- - Diploma de excenlenta si medalie de aur pentru inventia „Incinta pentru depozitarea

intermediara a deseurilor rezultate din activitati medicale” – Tirgul International de Inventii si Idei de Afaceri 2017

- Medalia de Aur Pro-Invent – Salonul International de Inventica 2017, - Diploma de Excelenta pentru Modul de Ozonificare cu aer, Salon International de Inventica

ProInvent 2017, Cluj Napoca, Romania - Certificat de excelenta – the 13th Edition of the International Congress of dental medicine for

students and young doctors STOMIS, 7-10 Decembrie 2017, Iasi, Romania

Norina Consuela Forna « Digital techniques used in implant-prosthetic rehabilitation » - 15-17

Septembrie 2016, Halle Germania, 40 EPA Conference

- Norina Consuela Forna « Educational programs and training using software application» - 24-26

August 2016, Barcelona, Spania, 42th Annual Scietific Meeting ADEE

- Certificate of Recognition FDI Annual World Dental Congress, Poznan, Polonia, 7-10 Septembrie

2016

- Brevet de inventie Nr.128261 ”Procedeu de obtinere a unui compozit stomatologic pentru captusirea protezelor dentare”-27 noiembrie 2015

- Brevet de inventie Nr. 128269 „Instalatie pentru dezinfectia aerului in contracurent” octombrie 2015.

- Premiul Academiei de Stiinte Medicale Romania pentru lucrarea „Introducere in antropologia medicala dentara.”

- Diploma de Onoare in cadrul Celui de-al III-lea Simpozion al AMSMB , pentru sustinerea conferintei „Tehnici clasice versus moderne in rabilitarea orala”, 20-21 martie 2015 Bucuresti

- Diploma de excelenta si trofeu la Salonul de Inventica editia a VIII-a, Camera de Comert si Industrie Maramures, 28-29 mai 2015

- Diploma de Excelenta 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 23-26 April 2015, Bucharest, Romania

- Jubilee Diploma 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 23-26 April 2015, Bucharest, Romania

- Medalia de Argint şi Brevet de Invenţie la Salonul Internaţional de Invenţii Zagreb, 12 – 15 octombrie 2014 pentru Dispozitiv de Ozonare a Aerului

- Medalia de Argint la Salonul Internaţional de Invenţii Zagreb, 12 – 15 octombrie 2014 pentru „Miniboxă pentru dezinfecţie cu radiaţii neionizante”

- Medalia de Argint şi Brevet de Invenţie la Salonul Internaţional de Invenţii Zagreb, 12 – 15

Page 23: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 23 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

2013-2010

octombrie 2014 pentru Model de Utilitate nr. 20120006 - Medalia de Aur la Salonul Internaţional de Invenţii Zagreb, 12 – 15 octombrie 2014 pentru

Invenţiile prezentate în cadrul Salonului - Premiul Oamenii Timpului pentru Sanatate, Editia I, Iasi 2014 - Medalia de Aur şi Premiul I la Secţiunea Idei în cadrul Târgului Internaţional de Invenţii şi Idei

Practice Zagreb, 12 – 15 octombrie 2014, pentru dispozitivul „Pubelă aseptică” - Special Award Zagreb Inventors Association Iasi, May 2014 - Marele Premiu al Institutului de Genetica si Fiziologie al Academiei de Stiinta a Moldovei 2014 - Premiu Special cu placheta pentru activitatea de inventica (Asociatia Inventatorilor Croatia)

2014 - Medalia de Aur pentru Dispozitivul de sterilizare si instrumente medicale – Juriu international

EUROINVENTICA 24 mai 2014 - Medalia de argint - Cea de a 42-a editie a Salonului de Inventica de La Geneva, 4 aprilie 2014

- Peste 100 de medalii si premii

TEHNICI, REZULTATE ÎN PREMIERĂ NAŢIONALĂ: - Realizarea în acord cu normativele I.S.O. a aparatelor de testare a consistenţei cementurilor

dentare, a timpului de priză, a solubilităţii acestora şi a rezistenţei la compresiune precum şi un aparat de testare a durităţii aliajelor metalice prin tehnica scalificării.

- Desfasurarea de studii alergologice pe loturi de pacienţi în vederea testării materialelor acrilice şi metalice;

- Studii de coroziune a materialelor metalice în mediu salivar şi în medii artificiale, - Cercetări clinico - tehnologice şi de biocompatibilitate asupra ceramicelor dentare şi

instrumente adiţionale (Contract 1114/27 II 1989) - Cercetări privind etiopatogenia, diagnosticul şi tratamentul disfuncţiilor sistemului stomatognat

(1991 - 1995); participarea la realizarea contractului cu A.S.M. - Cercetări privind comportarea granulelor de hidroxilapatită produse de i.c.p.m. cluj - napoca, în

cazul utilizării lor ca implante pentru tratarea defectelor osoase buco-maxilo-faciale (responsabil al Contractului de cercetare nr. 332/1992-1994)

- Contributii la elaborarea unor noi structuri acrilice si siliconice cu profund impact in practica stomatologica, reunind criteriile socio-economice cu performantele materialelor (Grant de cercetare CNCSIS nr. 831/2006)

- Optimizarea suprafetei implantare prin depunere de hidroxiapatita activa, creind premisele unui concept: periointegrare (Grant de cercetare no 61/2006 CNCSIS)

- Crearea unei fise clinice de conceptie originala pe fiecare entitate clinica si a unui soft original, real suport pentru practicieni si studenti (PRODENT)

- Organizarea şi dezvoltarea unei baze de învăţământ moderne la standarde europene

(2006-2007) reunind toate disciplinele restaurative

- Fondarea în 2014 a Institutului Internaţional de Ştiinţe Medicale şi Biotehnologii, unic în România, destinat a stimula şi sprijini activitatea de cercetare medicală de avangardă

- 6 Centre de Excelenţă create prin intermediul resurselor oferite de proiectele europene, unice în spaţiul academic românesc, dotate cu echipamente de top pe plan naţional şi european, care deschid calea studenților către performanţă şi îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate, stimulându-le definirea şi dezvoltarea profesională în funcţie de aptitudini

- „Centrul de Formare Specialişti şi Resurse în Reabilitare Orală” - „Centrul MEDCAREER de Imagistica Medicală prin Tehnologii de Realitate Virtuala si

Augmentata” - „Centrul Interdisciplinar de Simulare si Asistenta 3D in Reabilitare Generala si Oro-

Maxilo-Faciala” - „Centrul de Robotica in Medicina Dentara” - „Centrul de Digital Smile Design” - „Centrul de Laseri Chirurgicali in Medicina Dentara”

- 3 noi discipline create – - Disciplina de Proteze Maxilo-Faciale (2004) în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară şi crearea

unui astfel de punct de lucru în cadrul grantului de cercetare „Alternativa intervenţie plastică - epiteză în teritoriul oro-maxilo-facial”, unic în Moldova, creându-se astfel primele epiteze, cu ajutorul cărora pacienţii de chirurgie maxilo-facială beneficiază de protezare, anulând efectul de mutilare.

Page 24: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 24 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

- ROBOTICĂ ŞI SIMULARE 3D ÎN MEDICINA DENTARĂ (anul IV de studiu) - REABILITARE CU LASERI CHIRURGICALI ÎN MEDICINA DENTARĂ (anul VI de studiu) .

- Introducerea în învăţământul medical românesc a conceptului de periointegrare, concept complex ce conferă viabilitate soluţiilor implanto-protetice, la fundamentarea acestuia contribuind cercetări fundamentale privind depunerea de hidroxiapatita activă pe suprafaţa implantară, traiectorie de cercetare ce se regăseşte în cadrul granturilor CNCSIS Naţionale şi într-un proiect european pe această temă ce va fi depus în cadrul competiţiei, lunii octombrie.

- Pornind de la interrelaţia pregătire teoretica-aplicabilitate practică, valenţe notabile căpătând trinomul medic dentist - tehnician dentar - asistenta medicală, am implementat pentru prima oară acest concept integrativîn curricula Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi şi pentru prima dată în România, aspecte ce conduc la desfăşurarea unei activităţi de asistenta dentară competitive, racordata la exigenţele promovate de Uniunea Europeană. Acest concept de trinom se regăseşte şi în structura programelor analitice, respectiv a orarelor pentru facultate şi cele două specializări, realizându-se o integrare armonioasă a noţiunilor în succesiunea firească a algoritmului clinico-tehnologic. În planurile de învăţământ pentru 2008-2009 au fost introduse pentru prima dată în Iaşi-România o serie de cursuri în deplin acord cu programa europeană, conducând la o pregătire competitivă a tehnicianului dentar pe fiecare latură de exigenţă a medicinii dentare actuale:

- Proteza maxilo-facială si tehnologia epitezelor - Tehnologia epitezelor prin diferite sisteme de fixare - Estetica Dento-Stomato-Faciala - Chirurgie O.M.F. si Tehnologia aparatelor chirurgicale - Tehnologia aparatelor ortodontice

Deasemenea cursurile optionale introduse si sustinute la Facultatea de Medicina Dentara, constituie modalitati de abordare a domeniilor si temelor de avangarda din practica stomatologica, in deplin acord cu exigentele ce guverneaza medicina dentara mondiala:

- Metode de diagnostic noninvaziv in medicina dentara - Implicatii clinice ale nanotehnologiilor si materialelor in terapia

edentatiilor partiale - Attachmenturile si telescoparea in E.P.I. - Mijloace de diagnostic şi tratament în medicina alternativă stomatologică - Metode si mijloace noninvazive de tratament (terapii laser) in reabilitarea

EPI - Introducerea conceptului de Diagnostic si terapie minim invazivă ce se regăseşte în

introducerea metodelor noninvazive de diagnostic, tip termografie computerizată sau metodele alternative de tratament(laser) în curricula studenţilor, dezvoltându-se în cadrul studiilor masterale.

- Introducerea pentru prima data la nivel national a screeningului populational in ce privesta statusul oral in acord cu starea generala, in vederea instituirii unui program national de profilaxie ce vizeaza adultul.

- Existenta a 5 brevete de invenţie în domeniul implantologiei orale, ce vizează sterilizarea şi dezinfecţia accesoriilor aparatelor utilizate în medicina dentară – 1.Miniboxa pentru dezinfectie cu radiatii neionizante 2. Modul pentru onozarea aerului 3. Casoleta aseptica 4. Procedeu de obtinere a unui compozit stomatologic pentru captusirea protezelor dentare 5. Instalatie pentru dezinfectia aerului in contracurent 12 mărci protejate OSIM.

Aportul considerabil la cresterea prestigiului in cadrul ierarhizarii Universitatilor / Facultatilor: a. Facultatea de Medicina Dentara, UMF ”Gr.T.Popa”- Iasi prin:

- acoperirea unui procent de 50% din valoarea publicaţiilor ISI cu factor de impact în intervalul 2006-2010 (indicele C1.1);

- creşterea indicelui C1.2, reprezentat de articole indexate BDI cu un procent de 48,9% publicaţii

Page 25: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 25 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

proprii din valoarea totală per facultate; - acoperirea unui procent de 45% din valoarea totală per facultate corespunzătoare indicelui

C1.5 prin propriile publicaţii (interval 2006-2011); - acoperirea în totalitate a indicelui C1.7, capitole de cărţi la edituri internaţionale pe anul 2008; - atragerea de fonduri în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară prin proiecte câştigate în calitate

de director sau membru în proporţie de 75% din valoarea totală; - acoperirea unui procent de 68,9 % a indicelui R2.7 privind invitaţiile la Conferinţele

Internaţionale; - acoperirea în proportie de 80 % a Criteriului R3.3 Popularizarea Ştiinţei.

b. Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T.Popa” – Iasi prin: - contribuţia considerabilă în cadrul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică, valoarea fondurilor

atrase pentru univesitate în calitate de Manager Proiect fiind egală cu 58% din totalul fondurilor obţinute de UMF în calitate de aplicant;;

- organizarea celei mai moderne forme de învăţământ în Medicina Dentară - Baza Clinică de Învăţământ a Facultăţii de Medicină Dentară;

- crearea unui număr de peste 15 colaborări cu Universităţi şi Instituţii de prestigiu în plan mondial.

Page 26: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 26 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

ACTIVITATEA ŞTI INŢIF ICĂ:

Comunicări ş t i in ţ i f ice: 512

Lucrări pub l icate în cu legeri le de rezumate a le mani festă r i lo r ş t i in ţ i f ice naţ iona le ş i in te rnaţ ionale: 241 Lucrări publ icate in extenso: 212

ACTIVITATEA DIDACTICĂ: Din 1998 am realizat îndrumarea a peste 390 lucrări de Diplomă şi 250 lucrări de disertaţie.

Sunt îndrumător de doctorat din august 2003 şi am în îndrumare un număr de 26 de

doctoranzi, respectiv 24 teze de doctorat finalizate, dintre care două cu distincţia „Cum Laude”.

Am fost preşedinte de comisii de doctorat pentru 145 de doctoranzi, începând din 2003 pâna

în prezent.

Am fost referent ştiinţific la 198 teze de doctorat.

Coordonator de cursuri postuniversitare: - „Atachementul şi telescoparea în protezarea compozită” - „Reabilitarea implanto-protetică” - „Metode de augmentare şi sinus lift în implantologia orală” - „Protezarea pe implante” - „Tehnici chirurgicale actuale de pregătire pre şi pro-protetică”

Coordonator de masterate: - „Implanto-prosthetic rehabilitation of edentulous” - Masterat International in limba engleza, cu

durata de 2 ani - „Rehabilitation implanto-prothetique de la edentation” - Masterat International in limba franceza,

cu durata de 2 ani - „Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei”, cu durata de 2 ani - „Protezarea compozită în edentaţia parţial întinsă”, cu durata de 2 ani - „Tehnici chirurgicale de pregătire specifică a câmpului protetic edentat parţial întins”, cu durata

de 3 semestre - „Tehnici moderne de reabilitare complexă în edentaţia parţială şi în pierderile de substanţă”, cu

durata de 2 semestre - „Reabilitarea prin mijloace terapeutice fixe şi mobile utilizînd atachementurile şi implanturile în

edentaţia parţial întinsă şi edentaţia totalã”, cu durata de 2 semestre, propus spre aprobare Aracis 2008

- „Reabilitarea implato-protetică a pierderilor de substanţă prin epiteze şi protezări maxilo-faciale”, cu durata de 2 semestre, propus spre aprobare Aracis 2008

- “Metode noninvazive de diagnostic şi tratament (laser) în medicina dentară”, cu durata de 2 semestre, propus spre aprobare Aracis 2008.

Coordonator al Programului de Studii Complementare în Implantologie Orală, Iaşi

Formator în cadrul Diplome d`Universite de Chirurgie et d`Implantologie Orala (DUCIO) - 30 noiembrie, 1 - 2 decembrie 2007, cu aplicare în Tunisia şi Maroc

Page 27: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 27 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

FUNCŢII DEŢINUTE ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE:

Preşedinte (52) Chairman / Invited Speaker (102) Congrese, conferinţe, simpozioane, alte manifestări ştiinţifice (271)

CITARI LUCRARI ISI: 216 INDICE HIRSCH: 18 LUCRARILOR IN EXTENSO INDEXATE PUBMED: 41 LUCRARILOR PUBLICATE IN ALTE REVISTE SAU VOLUME REPREZENTATIVE ( REVISTE DIN CATEGORIA B SAU B+) : 220 CĂRŢI PUBLICATE: MONOGRAFII : 26 ; TRATATE: 1 ; MANUALE: 13 ; CAPITOLE DE CARTE: 7

Page 28: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 28 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Page 29: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 29 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

LISTA CĂRŢILOR PUBLICATE:

MONOGRAFII, TRATATE, MANUALE:

Monografii: 1. DINTII IN ANTROPOLOGIA MEDICALA DENTARA

Patru Firu, Norina Forna Ed.” PIM”, Iaşi, 2015, ISBN 978-606-13-2418-7 Nr. pagini: 110, format de pagină:B5

2. FORMAREA POPORULUI ROMAN IN SPATIUL PONTO CARPATO DANUBIAN Vol 1, Capitolele 1,2,3 Prof. Dr. Patru Firu, Prof. Dr. Norina Consuela Forna, Dr. Svetlana –Valentina Apostolescu Ed.” PIM”, Iaşi, 2015, ISBN – 978-606-13-2436-1 Nr. pagini: 119, format de pagină A5

3. FORMAREA POPORULUI ROMAN IN SPATIUL PONTO CARPATO DANUBIAN Vol 1, Capitolele 4,5,6 Prof. Dr. Patru Firu, Prof. Dr. Norina Consuela Forna, Dr. Svetlana –Valentina Apostolescu Ed.” PIM”, Iaşi, 2015, ISBN – 978-606-13-2437-8 Nr. pagini: 156, format de pagină A5

4. FORMAREA POPORULUI ROMAN IN SPATIUL PONTO CARPATO DANUBIAN

Vol 1, Capitolele 7,8 Prof. Dr. Patru Firu, Prof. Dr. Norina Consuela Forna, Dr. Svetlana –Valentina Apostolescu Ed.” PIM”, Iaşi, 2015, ISBN – 978-606-13-2438-5 Nr. pagini: 122, format de pagină A5

5. FORMAREA POPORULUI ROMAN IN SPATIUL PONTO CARPATO DANUBIAN Vol 1, Capitolele 9,10,11,12,13 Prof. Dr. Patru Firu, Prof. Dr. Norina Consuela Forna, Dr. Svetlana –Valentina Apostolescu Ed.” PIM”, Iaşi, 2015, ISBN – 978-606-13-2439-2 Nr. pagini: 134, format de pagină A5

6. FORMAREA POPORULUI ROMAN IN SPATIUL PONTO CARPATO DANUBIAN Vol 2, Capitolul Carol I Prof. Dr. Patru Firu, Prof. Dr. Norina Consuela Forna, Dr. Svetlana –Valentina Apostolescu Ed.” PIM”, Iaşi, 2015, ISBN – 978-606-13-2440-8 Nr. pagini: 134, format de pagină A5

7. 6 ANI DE PROFILAXIE IN MOLDOVA 2009-2014

Coordonator: Norina Consuela Forna Editura “Gr.T.Popa”, UMF Iasi ISBN 978-606-544-321-1

8. Volum Rezumate – A 20-a ediţie a Congresului Societăţii Balcanice de Stomatologie «Interdisciplinary Approaches in Dental Medicine» Coordonator: Norina Consuela Forna Editura “Gr.T.Popa”, UMF Iasi, ISBN 978-606-544-304-4

9. INTRODUCERE IN ANTROPOLOGIA MEDICALA DENTARA Patru Firu, Norina Forna Ed.” Demiurg”, Iaşi,2013, ISBN 978-973-1-152-255-5 Nr. pagini: 352, format de pagină:B5

10. ABORDARI INTERDISCIPLINARE IN MEDICINA DENTARA Coordonator: Norina Consuela Forna

Page 30: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 30 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Editura PIM, Iaşi, 2013, ISBN 978 -973 -257- 9 Nr. pagini: 210, format de pagină:A4 (Proiect ID 62208)

11. IMPLICATII PRACTICE ALE BOLILOR CARDIOVASCULARE IN MEDICINA DENTARA Coordonator:Norina Consuela Forna Editura Demiurg, Iaşi, 2013, ISBN 978 -973 -152- 3

Nr. pagini: 198, format de pagină:A4 (Proiect ID 62208)

12. ASPECTE ALE REABILITARII ORALE IN ODONTOLOGIE SI PARODONTOLOGIE Coordonator:Norina Consuela Forna Editura Demiurg, Iaşi, 2013, ISBN 978 -973 -165- 2

Nr. pagini: 220, format de pagină:A5 (Proiect ID 62208)

13. REABILITAREA IMPLANTO-PROTETICA SI REABILITAREA PIERDERILOR DE SUBSTANTA ORO-MAXILO-FACIALA - ABORDARI ACTUALE Norina Consuela Forna Editura Demiurg, Iaşi, 2013, ISBN 978 -973 -165- 2

Nr. pagini: 260, format de pagină:B5 (Proiect ID 62208)

14. STUDII AVANSATE PRIVIND UNELE PROPRIETĂŢI ALE IMPLANTURILOR DENTARE DIN ALIAJE DE TITAN

Alina Costan, Maricel Agop, Norina Forna

Ed. Ars Longa, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-148-121-0 Nr. pagini: 263 , format de pagină:A4

15. INTERCONDITIONAREA PATOLOGIE GENERALA-STATUS INTRAORAL Norina Forna, Roxana Ionela Vasluianu, Andreea Daniela Ioanid, Doriana Forna Editura” Grigore T. Popa”, 2012, ISBN 978-973-152-017-9 Nr. pagini: 250, format de pagină:A4

16. ERGONOMIA IN MEDICINA DENTARA Norina Forna ,Cristina Iordache Editura "Grigore T. Popa", Iaşi, 2012, ISBN 973-9333-6 Nr. pagini: 250 , format de pagină:A5

17. SEMNIFICATIA ANTROPOLOGICA A „ESTETICULUI IN EVOLUTIA UMANA”

Prof. Dr. Patru Firu, Prof. Dr. Norina Consuela Forna, Dr. Svetlana –Valentina Apostolescu Ed.” Demiurg”, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-152-228-9 Nr. pagini: 101, format de pagină: A4

18. APLICATII PRACTIACE ALE BIOMECANICII IN PROTEZAREA PARTIAL AMOVIBILA Monica Andronache, Norina Consuela Forna Editura ” Grigore T. Popa”, Iaşi, 2012, ISBN 978 -544-085- 2 Nr. pagini: 312 , format de pagină:A4

19. PROTHESE FIXEE UNITAIRE Gabriela Ifteni, Norina Forna Ed.” Grigore T.Popa”, Iaşi, 2011, ISBN 973 - 9333 - 06 - 0 Nr. pagini: 315, format de pagină:A5

20. PRACTICA PREPARARII DE SUBSTRUCTURI ORGANICE IN PROTEZAREA FIXA UNIDENTARA Gabriela Ifteni, Norina Forna Editura „Gr.T. Popa”, 2009, ISBN 978-973-7682-83-3 Nr. pagini:245 , format de pagină:A4

21. INTELIGENTA ARTIFICIALA IN REABILITAREA ORALA Adrian Craciunescu, Norina Consuela Forna

Page 31: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 31 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Editura Performantica, 2009, ISBN:978-973-730-6012 Nr. pagini: 300 , format de pagină:A4

22. DENTAL MEDICINE BETWEEN REALITY AND PARADIGM Norina Consuela Forna (coordonator), volum editat cu sprijinul Agentiei Nationale Pentru Cercetare Stiintifica Editura Demiurg, 2008, ISBN 978-973-152-067-4 Nr. pagini: 350 , format de pagină:A4

23. REABILITAREA PIERDERILOR DE SUBSTANTA Norina Forna, Magda Antohe Editura Demiurg, 2007, ISBN 978-973-152-035-3 Nr. pagini: 370 , format de pagină:A4

24. EVALUAREA STARII DE SANATATE AFECTATE PRIN EDENTATIE Norina Forna Editura Demiurg, 2007, ISBN 978-973-152-017-9 Nr. pagini: 360 , format de pagină:A5

25. TELESCOPAREA ÎN TRATAMENTUL EDENTAŢIEI PARŢIALE ÎNTINSE Norina Forna Editura "Apollonia" Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-6 Nr. pagini: 250 , format de pagină:A4

26. CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI ŞI A PIERDERII DE SUBSTANŢĂ MAXILO-FACIALĂ Norina Forna, V. Burlui Ed. Apollonia, Iaşi, 1998, ISBN 973 - 9333 - 06 - 0) Nr. pagini: 270 , format de pagină:A5

Tratate: 1. ACTUALITATI IN CLINICA SI TERAPIA EDENTATIEI PARTIAL INTINSE. Tratat sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Norina Forna.

Edit. „Gr.T.Popa”, 2009 Nr. pagini: 610 , format de pagină:A4

Manuale: 1. NOTE DE CURS REABILITAREA MUSCULARA LA PACIENTII CU SINDROM DISFUNCTIONAL A SISTEMULUI

STOMATOGNAT Vol I. Ajustari Diagnostice in SDSS Norina Consuela Forna, Laura Elisabeta Checherita Editura "Gr. T Popa", U.M.F. Iasi, 2014, ISBN 978-606-544-158-3 Nr. Pagini 176, format de pagina : A4

2. NOTE DE CURS REABILITAREA MUSCULARA LA PACIENTII CU SINDROM DISFUNCTIONAL A SISTEMULUI

STOMATOGNAT Vol II. Abordari Terapeutice in SDSS Norina Consuela Forna, Laura Elisabeta Checherita Editura "Gr. T Popa", U.M.F. Iasi, 2014, ISBN 978-606-544-158-3 Nr. Pagini 125, format de pagina : A4

3. LECTURE NOTES ERGONOMICS IN DENTAL MEDICINE

Page 32: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 32 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Norina Consuela Forna, Cristina Iordache Editura "Gr. T Popa", U.M.F. Iasi, 2014 Nr. Pagini 232, format de pagina : A5

4. NOTE DE CURS REABILITAREA MUSCULARA LA PACIENTII CU SINDROM DISFUNCTIONAL A SISTEMULUI STOMATOGNAT Laura Elisabeta Checherita, Norina Consuela Forna Editura "Gr. T Popa", U.M.F. Iasi, 2013, ISBN 978-606-544-158-3 Nr. Pagini 281, format de pagina : A4

5. SUPORT CURS FORMARE FORMATORI SI SPECIALISTI IN REABILITAREA ORALA (Proiect ID 62208) Modul I: Explorări minim invazive şi radio-imagistice (termografie computerizată, explorări funcţionale ale sistemului stomatognat- radiologie, explorări funcţionale ale sistemului stomatognat, imagistică şi informatică medicală). Coordonator: Norina Consuela Forna Editura Demiurg, Iaşi, 2013, ISBN 978 -973 -148- 6

Nr. pagini: 250, format de pagină:A4 (Proiect ID 62208)

6. SUPORT CURS FORMARE FORMATORI SI SPECIALISTI IN REABILITAREA ORALA (Proiect ID 62208) Modul II: Aspecte clinice şi tehnologice ale reabilitării orale (odontologie-parodontologie) Coordonator: Norina Consuela Forna Editura Demiurg, Iaşi, 2013, ISBN 978 -973 -184- 3

Nr. pagini: 198, format de pagină:A4 (Proiect ID 62208)

7. SUPORT CURS FORMARE FORMATORI SI SPECIALISTI IN REABILITAREA ORALA (Proiect ID 62208) Modul III: Aspecte clinice şi tehnologice ale reabilitării orale (protetică şi tehnologia protezelor). Coordonator: Norina Consuela Forna Editura Demiurg, Iaşi, 2013, ISBN 978 -973 -245- 4

Nr. pagini: 335 , format de pagină:A4 (Proiect ID 62208)

8. SUPORT CURS FORMARE FORMATORI SI SPECIALISTI IN REABILITAREA ORALA (Proiect ID 62208) Modul IV: Aspecte clinice şi tehnologice ale reabilitării orale (implantologie, reabilitarea pierderilor de substanţă maxilo-facială Coordonator: Norina Consuela Forna Editura Demiurg, Iaşi, 2013, ISBN 978 -973 -276- 5

Nr. pagini: 210 , format de pagină:A4 (Proiect ID 62208)

9. NOTES DE COURS L‟ERGONOMIE DANS LA MEDECINE DENTAIRE Norina Consuela Forna, Cristina Iordache Editura "Gr. T Popa", U.M.F. Iasi, 2012, ISBN 978-606-544-117-0 Nr. Pagini 243, format de pagina : A5

10. PROTETICA DENTARA VOL. I şi II (Manual unic de protetica dentara inclus in bibliografia de rezidentiat) Coordonator: Norina Consuela Forna Editura Enciclopedica, 2011 Nr. pagini: 1610, format de pagină: A4

11. CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIALE ÎNTINSE Vasile Burlui, Norina Forna Editura Apollonia Iaşi, 2007, ISBN: 973-9333-90-7 Nr. pagini: 580, format de pagină: A4

12. CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIALE INTERCALATE REDUSE V. Burlui, Norina Forna, G. Ifteni Editura "Apollonia" Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-65-6 Nr. pagini: 500, format de pagină: A4

13. CLINICAL GUIDE - LINES AND PRINCIPLES IN THE THERAPY OF PARTIAL EXTENDED EDENTATION - Cursbook for English Language Students Norina Forna, V. Burlui

Page 33: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 33 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Editura "Apollonia", Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-67-2 Nr. pagini: 375, format de pagină: A4

Capitole de carte:

1. „Tratat de antropologie medicala, morfofunctionala, motrica, psihologica, culturala si metapsihologica”

editura Ac Stiinte Medicala si Ed Vremea, sub redactia Prof. M. Ifrim,2015

2. ASPECTE ESTETICE ȘI ANTROPOMETRICE ÎN REABILITAREA ORO-MAXILO-FACIALĂ Norina Consuela Forna “Antropologie si Societate”; Ed.Astra Muzeum ISBN:978-606-733-066-3, Sibiu (2015)PAG 73- 79

3. IMBUNATATIREA CALITATII MUNCII PRIN MIJLOACE DE REABILITARE GENERALA SI ORALA

Norina Forna “Antropologie si Munca”; Ed.Astra Muzeum ISBN:978-606-733-039-7, Sibiu (2014), P251-262

4. STUDII ANTROPOMETRICE PRIVIND EVALUAREA CAPITALULUI OSOS IN VEDEREA IMPLANTARII

Norina Forna „Antropologie si mediu” ; Ed.Niculescu ISBN:978-973-748-842-8; Bucuresti (2014) P172-192

5. LINII DIRECTOARE ANTROPOMETRICE IN ORIENTAREA DIAGNOSTICULUI IMPLANTAR

Norina Consuela Forna “Antropologie si Cultura” Ed.Niculescu ISBN:978-973-748-674-5 ; Bucuresti (2012) P.173-180

6. JUVENTOLOGIA, Autor: V. Burlui, 2003 Coautor: Capitolul 18 - Tratamentul edentaţiei parţiale întinse la tineri, Nr. pagini capitol: 52, pg. 691-743 Nr. pagini: 52, format de pagină: A4

7. THE FRACTAL AND ITS IMPLICATIONS IN THE MATERIAL SCIENCE, Editors: Maricel Agop, Pavlos D.Ioannou, Petru

Nica, Viorel Paun, Athens University Press, 2008, ISBN 978-960-92410-1-4 Coautor: Chapter VI - Experimental and theoretical aspects in laser produced plasma, Badarau Gheorghe, Forna Norina,

Niculescu Oana, Nica Eduard, Agop Maricel Nr. pagini: 58, format de pagină: A4

Altele: - Referent al lucrării „Bazele termografiei computerizate” Pepi Pogorelik, Ed. UMF Iaşi, 2005

Nr. pagini: 94 , format de pagină:A4

Data Semnatura

Page 34: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 34 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Lucrări publicate în reviste cotate ISI

1.

IN VITRO EVALUATION OF ENAMEL SURFACE TREATED WITH FLUORIDE AFTER BLEACHING AND ETCHING EROSIVE PROCESSES ROXANA IONELA VASLUIANU, NORINA CONSUELA FORNA, ELENA RALUCA BACIU, MIRELA ZALTARIOV, LAVINIA VASILIU, ALICE MURARIU REVISTA DE CHIMIE, Vol. 69, no. 7, July, 2018 pag 1714-1717

2.

STUDY OF ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF SOME DENTAL ALLOYS ALICE ARINA CIOCAN PENDEFUNDA, CONSTANTA MOCANU, DORIANA AGOP FORNA, CRISTINA IORDACHE, ELENA LUCA, GABRIELA IFTENI, CONSUELA NORINA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 69, no. 6, June, 2018 pag 1598-1602

3.

IMPLICATIONS OF DIGITAL IMAGE PROCESSING IN THE PARACLINICAL ASSESSMENT OF THE PARTIALLY EDENTATED PATIENT MAGDA ECATERINA ANTOHE, DORIANA AGOP FORNA, CRISTINA GENA DASCALU, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 69, no. 2, February, 2018 pag 521-524

4.

INTERRELATIONS BETWEEN ANESTHETIC SUBSTANCES, GENERAL CONDITION OF THE PATIENT AND IMPLANT REHABILITATION PROCEDURE MANUEL FLORIN ROSU, DORIANA AGOP FORNA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 68, no. 7, July, 2017 pag 1673-1676

5.

THE EFFECT OF ORTHO-PHOSPHORIC ACID ETCHING APPLICATION ON ENAMEL SURFACE ATR-FTIR AND SEM STUDIES DORIANA AGOP FORNA, NORINA CONSUELA FORNA, KAMEL EARAR, EUGENIA POPESCU REVISTA DE CHIMIE, Vol. 68, no. 4, April, 2017, pag 781-785

6.

BONE SUBSTITUTES USED IN GUIDED BONE REGENERATION TECHNIQUE REVIEW EUGENIA POPESCU, DORIANA AGOP FORNA, KAMEL EARAR, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA MATERIALE PLASTICE Vol. 54, no. 2, 2017, pg. 390-392

7.

TREATED BY GUIDED BONE REGENERATION USING XENOGRAFT BONE SUBSTITUTE AND COLLAGEN MEMBRANE DANA GABRIELA BOSINCEANU, IOAN GABRIEL SANDU, DAN NICOLAE BOSINCEANU, DORIANA AGOP FORNA, MARIA BOLAT, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA MATERIALE PLASTICE Vol. 54, no. 2, 2017, pg. 312-315

8.

CORRELATION OF GLYCEMIC CONTROL PARAMETERS IN NON-DIABETIC PERSONS WITH CARDIOVASCULAR RISK SCORES - RESULTS FROM A CROSS- SECTIONAL STUDY GINA BOTNARIU, NORINA FORNA, ALINA POPA, RALUCA POPESCU, ALINA ONOFRIESCU, DANIEL CIOLOCA, CRISTINA LACATUSU, BOGDAN MIHAI REVISTA DE CHIMIE, Vol. 68, no. 1, January, 2017

Page 35: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 35 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

9.

CLINICAL USES OF CLASP MOBILIZED PROSTHETIC IN AGREEMENT WITH DIFFERENT TYPES OF EDENTULOUS CIBELA CARAS, DORIANA AGOP FORNA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 67, no. 12, December, 2016

10.

SUCCESS VS. FAILURE RATE OF IMPLANT TREATMENT CORRELATE WITH STRUCTURAL ASPECTS OF PROSTHETIC RESTORATION ALEXANDRU CALIN, DORIANA AGOP FORNA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 67, no. 11, November, 2016,

11.

POSSIBILITIES OF PROSTHETIC IMPLANT REHABILITATION USING VAROIUS MATERIALS FOR BONE GRAFTING CALIN TATARU, DORIANA AGOP FORNA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 67, no. 11, November, 2016,

12.

THE NEED OF PRE AND PRO-IMPLANTATION PREPARATIONS AND A TISSUE EVALUATION IN THE CONTEXT OF USING VARIOUS BIOMATERIALS CATALINA MIHAELA HOLBAN CIOLOCA, DORIANA AGOP FORNA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 67, no. 10, Octomber, 2016, pg. 2111-2113

13.

IN VITRO EVALUATION OF MORPHOLOGICAL INTEGRITY OF DENTAL ENAMEL EXPOSED TO CARBAMIDE PEROXIDE-BASED BLEACHING AGENT ALICE MURARIU, ROXANA VASLUIANU, LAVINIA MATRICALA, IULIANA STOICA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 67, no. 10, Octomber, 2016, pg. 2103-2105

14.

BONE LOSS BIOMARKERS EVALUATION AS AN EARLY DIAGNOSIS AND PROGNOSTIC FACTOR OF PERI-IMPLANTITIS FRANCISC FLORIN BARTOK, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 67, no. 9, September, 2016, pg. 1722-1725

15.

ASPECTS OF CANDIDA ALBICANS COLONIZATION FOR A NEW POLYMER USED IN COMPLETE DENTURES FABRICATION (II) DANA GABRIELA BOSINCEANU, IOAN GABRIEL SANDU, DAN NICOLAE BOSINCEANU, DORIANA AGOP FORNA, MARIA BOLAT, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA MATERIALE PLASTICE Vol. 53, no. 4, 2016, pg. 733-737

16.

STUDY REGARDING THE TOXIC EFFECTS OF ACRYLIC RESINS MAGDA ECATERINA ANTOHE, CRISTINA DASCALU, CARMEN SAVIN, NORINA CONSUELA FORNA, ADRIANA BALAN REVISTA MATERIALE PLASTICE Vol. 53, no. 4, 2016, pg. 767-770

Page 36: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 36 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

17.

BONE REGENERATION MATERIAL WITH A POTENTIAL IN GUM REGENERATION DANA LAZARUC, DORIANA AGOP FORNA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA MATERIALE PLASTICE Vol. 53, no. 3, September, 2016, pg. 561-564

18. The importance of observing the aesthetic requirements in partial edentulous rehabilitation - implications in medical-dental training Antohe, Magda Ecaterina; Forna, Doriana Agop; Dascalu, Cristina Gena; INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES Volume: 10 Pages: 199-203 Published: 2016

19.

PRESEPSIN AS A BIOMARKER FOR SEPSIS EVOLUTIONS IN DIABETIS EOSEFINA GINA BOTNARIU, NORINA CONSUELA FORNA, ALINA DELIA POPA, ILEANA ANTOHE, CRISTINA LACATUSU, BOGDAN MIHAI REVISTA DE CHIMIE, Vol. 66, no. 12, December, 2015, pg. 2057-2060

20.

ETIOPATHOGENETIC BIOCHEMICAL MECHANISM INVOLVED IN ORAL LICHEN PLANUS MIRJANA POPOVSKA, VERA RADOJKOVA-NIKOLOVSKA, ANA MINOVSKA, DORIANA AGOP FORNA, ILIJANA MURATOVSKA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 66, no. 11, November, 2015, pg. 1786-1790

21.

CHEMICAL INDUCED XEROSTOMIA AMONG INSTITUTIONALIZED ELDERY MIRJANA PETROVSKI, ANA MINOVSKA, KIRO IVANOVSKI, DORIANA AGOP FORNA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 66, no. 10, October, 2015, pg. 1614-1617

22.

PHOTO-ACTIVATED TOLUIDINE BLUE O AS ADJUNCTIVE PERIODONTAL TREATMENT SORINA SOLOMON, IRINA URSARESCU, ALEXANDRA MARTU, IONUT LUCHIAN, DORIANA AGOP-FORNA, SILVIA MARTU, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 66, no. 8, August, 2015, pg. 1166-1168

23.

MATERIALS USED FOR DIAGNOSTIC AND TREATMENTS IN DENTAL PRACTICE DRAGOS FRATILA, DORIANA AGOP-FORNA, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 66, no. 6, June, 2015, pg. 840-842

24.

MICROSCOPIC ASSESSMENT OF THE CORROSION RESISTANCE OF SOME SUPERFICIALLY ENHANCED TI-BASED DENTAL ALLOYS WITH HYDROXYAPATITE IULIAN COSTIN LUPU, DORIANA AGOP-FORNA, IOAN GABRIEL SANDU, CONSTANTA MOCANU, NORINA CONSUELA FORNA REVISTA DE CHIMIE, Vol. 66, no. 6, June, 2015, pg. 808-812

Page 37: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 37 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

25.

STUDY OF CANDIDA ALBICANS COLONIES ON A NEW POLYMER USED TO CREATE COMPLETE DENTURES. I Bosinceanu, Dan-Nicolae; Sandu, Ioan Gabriel; Bosinceanu, Dana Gabriela; Norina Consuela Forna REVISTA DE CHIMIE, Volum 65, No. 4, Apr 2014, pg. 466-469

26. STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF SOME CoCrMo ALLOYS WITH MEDICAL APPLICATIONS Mirabela Georgiana Minciuna, Petrica Vizureanu, Dragos Cristian Achitei, Nicolae Ghiban, Andrei Victor Sandu, Norina Consuela Forna REVISTA DE CHIMIE, Volum 65, No 3, Mar 2014, pg. 335-338

27.

PHENACYL 3-METHYLPIPERIDINYL CARBODITHIOATES AS BUILDING BLOCKS FOR 1,3-DITHIOLIUM DERIVATIVES Catalin Neculai Lungu, Lucian Gabriel Bahrin, Iuliean Vasile Asaftei, Norina Consuela Forna, Ion Sandu, Lucian Mihail BirsI REVISTA DE CHIMIE, Volum 65, No 2, Feb 2014, pg. 181-184

28.

NOVEL MESOIONIC 2-METHYL-4-(1,3-DITHIOL-2-YLIUM) PHENOLATES Dalila Belei, Norina Consuela Forna, Ion Sandu, Mihail Lucian Birsa REVISTA DE CHIMIE, Volum 65, No.1, Ian 2014, pg. 80-83

29.

SINTEZA SARURILOR DE 4-(2-HIDROXIFENIL)-2-DIALCHILAMINO-1,3-DITIOL SI A COMPUSILOR MEZOIONICI CORESPUNZATORI Laura Gabriela Sarbu, Neculai Catalin Lungu, Norina Consuela Forna, Mihail Lucian Birsa REVISTA DE CHIMIE, Volume 64, no. 12, Dec 2013, pg. 1404-1407

30.

3D MODELLING OF PRESSURE EXERTED BY POLYMERIC KNITTINGS WITH INCREASED ELASTICITY ON CYLINDRICAL SURFACES Tulbure, Elena Ancuta; Sandu, Ion; Munteanu, Neculai; et al. MATERIALE PLASTICE Volume: 50 Issue: 4 Pages: 274-278 Published: DEC 2013

31.

STUDIU COMPARATIV PRIVIND ANALIZA FTIR SI PERFORMANTELE N,N,N TRIMETIL CHITOSANULUI CA AGENT DE NESIFONABILIZARE Vasilica Popescu, Ecaterina Vasluianu, Norina-Consuela Forna, Ion Sandu, Elena Bercu REVISTA DE CHIMIE Volume: 64 Issue: 11 Pages: 1284-1294 Published: NOV 2013

32.

INFLUENCE OF CHEMICAL THERAPEUTICAL METHODS ON MANDUCATORY MUSCLES Checherita, Laura-Elisabeta; Forna, Norina-Consuela; Macovei, Amelia Surdu; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 64 Issue: 11 Pages: 1312-1316 Published: NOV 2013

Page 38: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 38 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

33.

ZWITTERIONIC 3-(1,3-DITHIOL-2-YLIUM)PHENOLATES Bahrin, Lucian Gabriel; Lungu, Neculai Catalin; Forna, Norina Consuela; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 64 Issue: 11 Pages: 1343-1346 Published: NOV 2013

34. COMPARATIVE STUDY CONCERNING THE FTIR ANALYSIS AND THE PERFORMANCES OF CHITOSAN-BASED WRINKLE-PROOFING AGENTS Vasluianu, Ecaterina; Popescu, Vasilica; Grigoriu, Aurelia; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 64 Issue: 10 Pages: 1104-1115 Published: OCT 2013

35. CORRELATIONS BETWEEN BIOCHEMICAL PARAMETERS INTEGRATED IN STOMATOGNATHIC SYSTEM DYSFUNCTIONAL SYNDROME Checherita, Laura Elisabeta; Forna, Norina-Consuela; Stamatin, Ovidiu; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 64 Issue: 10 Pages: 1172-1181 Published: OCT 2013

36. THE INFLUENCE OF BROMINE SUBSTITUENT ON OPTICAL PROPERTIES OF SOME 1,3-DITHIOLIUM DERIVATIVES Buhaceanu, Rodica; Lungu, Neculai Catalin; Forna, Norina Consuela; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 64 Issue: 9 Pages: 960-964 Published: SEP 2013

37. SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF ZNO/CLINOPTILOLITE AND TIO2/ZNTIO3/CLINOPTILOLITE POWDERS Copcia, Violeta Elena; Hristodor, Claudia Mihaela; Dunca, Simona; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 64 Issue: 9 Pages: 978-981 Published: SEP 2013

38.

A NEW CLASS OF MESOIONIC 4-(1,3-DITHIOL-2-YLIUM) PHENOLATES Buhaceanu, Rodica; Lungu, Neculai Catalin; Forna, Norina Consuela; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 64 Issue: 8 Pages: 803-807 Published: AUG 2013

39. ASPECTS ON STRUCTURE OF MATERIALS USED FOR DIFFERENT TYPES OF OCCLUSAL SPLINTS Checherita, Laura; Beldiman, Maria-Antonela; Stamatin, Ovidiu; et al. REVISTA DE CHIMIE Volume: 64 Issue: 8 Pages: 864-867 Published: AUG 2013

40. CREVICULAR C-TELOPEPTIDE AND C-PROPEPTIDE OF TYPE I COLLAGEN ARE MARKERS OF PARODONTAL DISEASE EVOLUTION IN DIABETIC AND NON-DIABETIC PATIENTS Vasluianu, Roxana I.; Ungureanu, Didona; Jitaru, Daniela; et al. REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR Volume: 20 Issue: 2 Pages: 173-180 Published: JUN 2012

41. INFLUENCE OF FINISHING TECHNIQUES OF NON-NOBLE ALLOYS USED IN PROSTHETIC RESTORATION ON CANDIDA ALBICANS BIOFILM DEVELOPMENT IN WET SYSTEMS Baciu, Elena-Raluca; Chicet, Daniela; Mares, Mihai; et al.

Page 39: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 39 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL Volume: 11 Issue: 5 Pages: 1015-1022 Published: MAY 2012

42.

HYDROXYAPATITE AND PMMA THIN FILMS SYNTHESISED BY PULSED LASER DEPOSITION ON TITANIUM BASED METALLIC SUBSTRATES Alina Costan, Ramona Hanu Cimpoesu, Iulian Ionita, Adrian Dima, Norina Forna, Petrica Nica,Maricel Agop Plastic Materials, Volume 48, no. 4, Pages: 299-302 Published: DEC 2011

43. BIODEGRADABLE HYDROXYAPATITE LAYER OBTAINED ON TI-6AL-4V ALLOY DENTAL IMPLANT MATERIAL Costan, A.; Forna, N.; Dima, A.; et al. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials Volume: 13 Issue: 9-10 Pages: 1338-1341 Published: SEP-OCT 2011

44. STUDY OF THE ELECTRO-CORROSION RESISTANCE OF TITANIUM ALLOYS USED IN IMPLANTOLOGY Forna, Norina; Cimpoesu, Nicanor; Scutariu, Monica-Mihaela; et al. Book Group Author(s): IEEE Conference: 3rd International Conference on E-Health and Bioengineering (EHB) Location: Univ Med & Pharm, Iasi, ROMANIA Date: NOV 24-26, 2011 Sponsor(s): Romania Sect; Romania Sect EMB Chapter; IEEE 2011 E-HEALTH AND BIOENGINEERING CONFERENCE (EHB) Published: 2011

45. THERMAL PROPERTIES OF TWO TITANIUM ALLOY DENTAL IMPLANTS - LINEAR BEHAVIOUR AND CALORIMETRIC ANALYSIS Forna, Norina; Cimpoesu, Nicanor; Agop, Maricel; et al. Book Group Author(s): IEEE Conference: 3rd International Conference on E-Health and Bioengineering (EHB) Location: Univ Med & Pharm, Iasi, ROMANIA Date: NOV 24-26, 2011 Sponsor(s): Romania Sect; Romania Sect EMB Chapter; IEEE 2011 E-HEALTH AND BIOENGINEERING CONFERENCE (EHB) Published: 2011

46. THERMAL PROPERTIES OF A TI-6AL-4V ALLOY USED AS DENTAL IMPLANT MATERIAL Costan, A.; Dima, A.; Ionita, I.; et al. Optoelectronics and Advanced Materials- Rapid Communications Volume: 5 Issue: 1-2 Pages: 92-95 Published: JAN 2011

47.

ON THE ENERGY DISSIPATION CAPACITY AND THE SHAPE MEMORY. A COMPARATIVE STUDY BETWEEN POLYMER COMPOSITES AND ALLOYS Paun, Viorel-Puiu; Cimpoesu, Nicanor; Cimpoesu, Ramona Hanu; Munceleanu, George Valentin; Forna, Norina; Agop Maricel Materiale Plastice, volume 47, no.2, pp. 158-163, 2010.

48.

SILICONE-BASED COMPOSITE FOR LINING OF REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS Maria Cazacu, Carmen Racles, Angelica Vlad, Magda Antohe, Norina Forna Journal of Composite Materials, volume 43, no. 19, pp. 2045-2055, Published: SEP 2009

Page 40: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 40 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

49.

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF POLYMER PLASMA LASER ABLATION Oana Niculescu, Petre Nica, Silviu Gurlui, Norina Forna, Irinel Casian-Botez, Iulian Ionita, Boris Constantin, Gheorghe Badarau Materiale Plastice, volume 46, no. 3, pp. 336-338, Published: SEP 2009.

50.

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ASPECTS OF ALUMINUM EXPANDING LASER PLASMA. Petru Nica, Petrica Vizureanu, Maricel Agop, Silviu Gurlui, Cristian Focsa, Norina Forna, Pavlos D. Ioannou, Zoltan Borsos Japanese Journal Of Applied Physics, 48 (6), Published: JUN 2009.

51.

A THEORETICAL APPROACH OF THE ELECTRICAL CONDUCTANCE IN NANOSTRUCTURES Dan Abacioaie, Maria-Alexandra Paun, Norina Forna, Costica Bejenariu, Maricel Agop, Revista de Chimie, volume 59, no. 8, pp. 930-933, Published: AUG 2008

52. NEW THEORETICAL APPROACH OF THE PHYSICAL PROCESSES IN NANOSTRUCTURES

Agop, M.; Forna, N.; Casian-Botez, I.; et al. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Volume: 5 Issue: 4 Pages: 483-489 Published: APR 2008

53. PROFILE OF THE ORAL HEALTHCARE TEAM IN COUNTRIES WITH EMERGING ECONOMIES Nash, D.; Ruotoistenmaki, J.; Argentieri, A.; et al. Conference: Global Congress on Dental Education Location: Dublin, IRELAND Date: SEP 06-08, 2007 Sponsor(s): Int Federat Dent Educators & Assoc; European Union Themat Network Dent Educ; Amer Dent Educ Assoc; Assoc Dent Educ Europe European Journal of Dental Education Volume: 12 Pages: 111-119 Published: FEB 2008

54. ANALYSIS OF MANDIBULAR VARIABILITY IN HUMANS OF DIFFERENT GEOGRAPHIC AREAS Puisoru, M.; Forna, N.; Fatu, A. M.; et al. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger Volume: 188 Issue: 6 Pages: 547-554 Published: NOV 2006

Page 41: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 41 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Anexa 1. 1 - rezumate la congrese, conferinte si manifestari stiintifice: 276

1. Norina Forna “Clinical Applications of Robotized ImplantoProsthetics” 13-15 September 2018, Madrid, Spain

2. Norina Forna “Haptic Systems in Dental Medecine” – FDI Dental Congress – 5-8 September 2018, Buenos Aires, Argentina

3. Norina Forna “Navigation In Implantology-Success Or Failure Criteria?” - FDI Dental Congress – 5-8 September 2018, Buenos

Aires, Argentina

4. Norina Forna “Software Systems: Simulation and Clinical Application” – ADEE 2018 Annual Meeting 22-24 August 2018, Oslo,

Norvergia

5. Norina Forna “Study regarding the effectiveness of sedation techniques during preimplant surgical procedures” 23rd BaSS

Congress, 1-12 May 2018, Iasi, Romania

6. Norina Forna «Use of simulators in the educational process of students‟ training « 23rd BaSS Congress, 1-12 May 2018, Iasi,

Romania

7. Norina Forna «Computerized systems used to quantify the success of prosthetic treatment « 23rd BaSS Congress, 1-12 May 2018,

Iasi, Romania

8. Norina Forna « Study regarding the success rate of the preimplant surgical procedures using different xenografts materials « 23rd

BaSS Congress, 1-12 May 2018, Iasi, Romania

9. Norina Forna «Stress distribution around dental implants in mandibular bone « 23rd BaSS Congress, 1-12 May 2018, Iasi, Romania

10. Norina Forna « Haptic systems in dental medicine » 23rd BaSS Congress, 1-12 May 2018, Iasi, Romania

11. Norina Forna «Implicatiile schimbarilor din viata sociala asupra practicii stomatologice »al X-lea Congres National Zilele Medicinei

Dentare Craiovene, 7-9 Iunie 2018, Craiova, Romania

12. Norina Forna « Restaurari cu support implantar, concepte clinice si noi progrese » CMD Neamt, 2018

13. Norina Forna »De la Clasic la modern in reabilitarea implanto-protetica »Congres National Facultatea de Medicina Dentara

Universitatea Ovidius Constanta, 24-26 Mai 2018

14. Norina Forna «Sisteme moderne de formare a studentilor in medicina dentara » 15-18 martie 2018, al II-lea Congres a Facultatii de

Medicina Dentara UMF Carol Davila Bucuresti

15. Norina Forna , Computerized 3D assessment and planning systems in implantology, Transilvania Congress of Dentistry, 12-14

Octombrie 2017, Cluj-Napoca

16. Norina Forna, Oral rehabilitation, between classic and minim invasive, Bioremed 2017,5-7 Octombrie 2017 Timisoara

17. Norina Forna -Sisteme de evaluare si planificare computerizata utilizand Dent Scan si Apollo Di-, Al XXI-a Congres International al

UNAS, 4-7 Octombrie 2017, Bucuresti

18. Norina Consuela Forna si Full mouth reconstruction –from simple to complex, la FDI World Dental Congress, Madrid, Spania 29

August-1 Septembrie 2017. Organizator – FDI

19. Norina Consuela Forna si Planning systems in contemporary dental medicine – guarantee of succes, la FDI World Dental

Congress, Madrid, Spania 29 August-1 Septembrie 2017. Organizator – FDI

20. Norina Consuela Forna si Planning systems and robotized applications in contemporary implantology and prosthodontic, la a 41-a

Editie a Conferintei Anuale a Asociatiei Europene de Protetica (EPA) 28-30 Septembrie 2017, Bucuresti, Romania. Organizator-

Prof.Univ.Dr. Norina Forna

21. Invited Speaker- Congresul Facultatii de Medicina Dentara, 3-4 Noiembrie 2017, Tirana, Albania

22. Norina Consuela Forna - Paradigmes de la réhabilitation orale complexe en différentes situations cliniques d‟édentation –

Academia Nationala Franceza de Medicina Dentara - SÉANCE DES MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS – 28 Noiembrie 2017,

Paris, Franta

23. Sisteme de evaluare şi planificare computerizată utilizând scannere 3D, Norina Consuela Forna, Simpozion Stiintific de Medicina

Dentara cu participare internationala, 23-24 Noiembrie 2017, Bucuresti

24. Invitat al Univ Ovidius Constanta in calitate de Honoris Causa la Conferinta „Dialoguri Ovidiene”- Platforme de colaborare

intrefacultati si universitati “Grigore T. Popa” , 10-11 Noiembrie 2017, Constanta

Page 42: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 42 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

25. Participare in cadrul International Conference „Sustainable economic and social development of euroregions and cross-border

areas.”, 10 Nov 2017

26. Norina Consuela Forna - Systèmes de formation avancée en médecine dentaire dans l‟espace francophone, 26-28 octombrie

2017, Cluj Napoca

27. Speaker – Computerized 3D assessment and planning systems in implantology, Norina Consuela Forna, Transilvania Congress of

Dentistry, 12-14 Octombrie 2017, Cluj-Napoca

28. Norina Consuela Forna Keynote Speaker – Oral rehabilitation, between classic and minim invasive, International Biomaterials and

Regenerative Medicine Seminar, BIOREMED 2017, Timisoara, 5-7 Octombrie 2017

29. Norina Consuela Forna Speaker – Sisteme de evaluare si planificare computerizata utilizand Dent Scan si Apollo Di- Prof.Univ.Dr.

Norina Forna, Al XXI-a Congres International al UNAS, 4-7 Octombrie 2017, Bucuresti

30. Actualitati in reabilitarea implanto-protetica , Norina Consuela Forna, al VIII-lea Congres National Zilele Medicinei Dentare

Craiovene, 2-4 Iunie 2016

31. Oral Rehabilitation between classic and modern – Norina Consuela Forna, Dr. Ovidiu Stamatin, As.Univ.Dr. Agop Forna, Congresul

de Medicina Dentara cu participare internationala Zilele Stomatologice Banatene, Ed XXII-a, Timisoara 4-6 Mai 2017

32. Interdisciplinarity of Evaluation and implant-prosthetic treatment in the academic area, Norina Consuela Forna, a VI-a editie a

Dentistry Days of Tg. Mures, 24-26 Martie 2017, Tirgu Mures

33. Norina Consuela Forna *, Şef lucrări Dr. Monica Andronache - Programe de formare şi training al studenţilor în medicina dentară

contemporană- Sesiunea Stiintifica de Primavara a AOSR, 24 Martie 2017, Bucuresti

34. Norina Consuela Forna « Digital techniques used in implant-prosthetic rehabilitation » - 15-17 Septembrie 2016, Halle Germania,

40 EPA Conference

35. Norina Consuela Forna « Educational programs and training using software application» - 24-26 August 2016, Barcelona, Spania,

42th Annual Scietific Meeting ADEE

36. Norina Consuela Forna, Dan Bosinceanu, Dana Bosinceanu “Tranzitia de la EPI la ET solutii practice de evaluare si tratament” al

VII-lea Congres International ADRE, 19-21 Nov 2015, Iasi, Romania

37. Norina Consuela Forna, Andronache Monica ,Ovidiu Stamatin, Ramona Feier, “Proteza scheletata o necesitate/oportunitate” al

VII-lea Congres International ADRE, 19-21 Nov 2015, Iasi, Romania

38. Norina Consuela Forna, Oniciuc Cosmin , Ovidiu Stamatin,Ramona Feier,Magda Antohe, Monica Gornicioiu “Reabilitarea

provizorie si tranzitorie prin proteze acrilice si elastice la pacientul disabilitat” al VII-lea Congres International ADRE, 19-21 Nov

2015, Iasi, Romania

39. Norina Consuela Forna, Maria Bolat , Doriana Agop-Forna “Obturator prothesis, a challenge in prosthodontics territory- case

report” al VII-lea Congres International ADRE, 19-21 Nov 2015, Iasi, Romania

40. Norina Consuela Forna, Dana Bosînceanu, Doriana Agop Forna ,Dan Nicola Bosînceanu, “Prevalence and clinical signs of

xerostomia in denture wearers” al VII-lea Congres International ADRE, 19-21 Nov 2015, Iasi, Romania

41. Norina Consuela Forna, Mona Gornicioiu, Irina Eșanu “Identifying local pathology in hipertensive and diabetic patients with dental

prostheses” al VII-lea Congres International ADRE, 19-21 Nov 2015, Iasi, Romania

42. Norina Consuela Forna “Tehnici si Tehnologii De Varf In Medicina Dentara ieseana”, al VII-lea Congres International ADRE, 19-21

Nov 2015, Iasi, Romania

43. Norina Consuela Forna “Consilierea profesionala a studentilor de medicina si medicina dentara in alegerea viitoarei specializari

POSDRU 139881”, Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, 24 Septembrie 2015, Iasi, Romania

44. Norina Consuela Forna, Alice Murariu “IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA MANAGEMENTULUI CABINETULUI

DENTAR”, DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ DURABIlĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE”,

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iasi, ediţia a XI-a, 6 Noiembrie 2015

45. Norina Consuela Forna, Cristina Iordache,Agop Forna Doriana “Impactul provocarilor economice asupra managementului si

ergonomiei clinicilor medicale dentare” DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ DURABIlĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR

TRANSFRONTALIERE”, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iasi ediţia a XI-a,

6 Noiembrie 2015

46. Norina Consuela Forna “Classical and Computerized Modern Implant-Prosthetic Rehabilitation”, EPA 3-5 septembrie, Praga, Cehia

Page 43: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 43 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

47. Norina Consuela Forna, Dana Gabriela Bosinceanu, Dan Nicolae Bosinceanu “Incidence of TMJ signs in complete denture

wearers versus partial denture wearers”, EPA 3-5 septembrie, Praga, Cehia

48. Norina Consuela Forna, Dan Bosinceanu, Doriana Agop-Forna, Dana Bosinceanu “Complications in complete denture wearers:

A clinical study”, EPA 3-5 septembrie, Praga, Cehia

49. Norina Consuela Forna, “Classic vs. modern systems in oral reabilitation” 1st International Congress of General and Oro-Maxillo-

Facial Rehabilitation, 28-30 May, Istanbul, Turkey

50. Norina Consuela Forna, DANA GABRIELA BOSINCEANU, BOLAT MARIA “Biological integration of complete and partial

removable dentures” 1st International Congress of General and Oro-Maxillo-Facial Rehabilitation, 28-30 May, Istanbul, Turkey

51. Norina Consuela Forna, . MARIA BOLAT “Obturator Prothesis, a challenge in prosthodontics territory - case report” 1st

International Congress of General and Oro-Maxillo-Facial Rehabilitation, 28-30 May, Istanbul, Turkey

52. Norina Consuela Forna “Assisted implant surgery: between biomechanics and aesthetics”, International Society of Regenerative

Medicine and Surgery CONGRESS, 12,15-16 May 2015, Bucharest Romania

53. Norina Consuela Forna, “Modern planning of implant-prosthetic rehabilitation” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

54. Norina Consuela Forna, Stylianos Dalampiras, “Problems and solutions in implant surgery” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie

2015, Bucuresti

55. Norina Consuela Forna, Cristina Marina Iordache; Doriana Agop Forna “Ergonomic concept in dentistry” XX-th BaSS Edition, 23-

26 Aprilie 2015, Bucuresti

56. Norina Consuela Forna, “Assesment of partial denture wearers satisfaction in relation to general and local factors” XX-th BaSS

Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

57. Norina Consuela Forna, Monica Andronache; Ramona Feier; Ovidiu Stamatin; Mona Gornicioiu; Cibela Caras; “Biomechanics

study of skeletal prosthesis integrated in the homeostasis oh the stomatognathic system” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015,

Bucuresti

58. Norina Consuela Forna, “Implanto-prosthetic modern rehabilitation techniques” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

59. Norina Consuela Forna, Laura Checherita “Relaxation mouthguards at students in stress condition for tonic equilibration of

manducatory muscles” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

60. Norina Consuela Forna, Cosmin Oniciuc; Manuela Ciocoiu; Ruxandra Savinescu; Larisa Tarievici; Mirela Leonte; Dana Lazaruc;

“Psychosomatic integration of patients with removable partial dentures” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

61. Norina Consuela Forna, Irina Grădinaru; Raluca Elena Baciu; “The clinical-technological algorithm of extended edentation

rehabilitation - case report” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

62. Norina Consuela Forna, Elena-Raluca Baciu; Irina Grădinaru; Ştefan Toma; Constantin Baciu; “Predictive analysis of surface

quality-candida albicans biofilm relations” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

63. Norina Consuela Forna, Dana Gabriela Bosinceanu; Dan Nicolae Bosinceanu; Alexandru Brezoescu; “Assesment of partial denture

wearers satisfaction in relation to general and local factors” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

64. Norina Consuela Forna, Dan Nicolae Bosinceanu; Dana Gabriela Bosinceanu; Amelia Surdu “Evaluation of oral function and oral

health after removable partial – clinical study in faculty of dental medicine in iasi; romania” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015,

Bucuresti

65. Norina Consuela Forna, “Modern techniques of implant-prosthetic rehabilitation” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015,

Bucuresti

66. Norina Consuela Forna, MONICA ANDRONACHE; RAMONA FEIER; OVIDIU STAMATIN; MONA GORNICIOIU; CIBELA CARAS;

“BIOMECHANICS STUDY OF SKELETAL PROSTHESIS INTEGRATED IN THE HOMEOSTASIS OH THE STOMATOGNATHIC

SYSTEM” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

67. Norina Consuela Forna, Ovidiu Stamatin, Roxana Vasluianu; Cosmin Oniciuc; Monica Andronache; Ramona Feier; Magda Antohe;

Carmen Gentimir; “Statistical studies on provisional vs definitive prosthetic treatment during the practical training of dental

students” XX-th BaSS Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

68. Norina Consuela Forna, Doriana Agop-Forna, “Retrospective and prospective study on laser applications in dentistry” XX-th BaSS

Edition, 23-26 Aprilie 2015, Bucuresti

69. Norina Consuela Forna, Doriana Agop Forna, “Planificarea computerizata in implantologia orala”

Page 44: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 44 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

70. Norina Consuela Forna, « Challenges in implanto-prosthetic rehabilitation”, Al VIII-lea Simpozion International si al IV-lea

Congres Stomatologic al USFBIH, Sarajevo, 27-29 martie 2015

71. Norina Consuela Forna, Tehnici clasice versus moderne in reabilitarea orala – Simpozion AMSMB, membra UNAS, Bucuresti, 20-

21 martie 2015

72. Norina Consuela Forna, Doriana Forna, Reabilitarea orală complexă: evaluare şi tratamente de avangardă, Al XVIII-lea Congres

Internaţional al UNAS 2014, Caiet de Rezumate, Al XVIII Congres Int. UNAS, Bucuresti, 2014, pg.26 , ISSN 2344-2727

73. D Forna, C Iordache, NC Forna, Avant-garde applications in dental medicine through 3D and laser simulations, 38th Annual

Conference of the European Prosthodontic Association & 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology

Association September 25-27, 2014 – Istanbul

74. Norina Forna, Robot system and present day implantology, 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association &

21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association September 25-27, 2014 – Istanbul

75. Norina Forna, Tehnici robotizate în implantologie,Al VI-lea Congres National »Zilele Medicinei Dentare Craiovene »,5-7 iunie 2014,

volum de rezumate,ISBN :978-973-106-228-0

76. Norina Consuela Forna, The contribution of 3D navigation in the implantoprosthetic rehabilitation ,,FDI 2013, Istanbul , Annual

World Dental Congress, 28-31 august 2013, p.251

77. Norina Consuela Forna - Terapii actuale în reabilitarea orală a edentaţiei New trajectories involved in implanto-prosthetics

rehabilitation of edentulous cases -caiet de rezumate, al XVII Congres Int. UNAS, Bucuresti, 2013, PG. 66, ISSN 2344-2727.

78. Norina Consuela Forna, New trajectories involved in implanto-prosthetics rehabilitation of edentulous cases -Caiet de rezumate,

al xvii congres int. unas, bucuresti, 2013, PG. 66, ISSN 2344-2727

79. Magda-Ecaterina Antohe, Doriana Forna, Florin Rosu, Norina Forna, Clasic and modern removable therapeutical solution involved

in partially edentation treatment 37-th annual conference of the European Prosthodontic association. Turku, Finland, 21-25 august

2013

80. Magda-Ecaterina Antohe, Doriana Forna, Norina Forna, The incidence and prevalence of edendulous in Moldavia,according with

international status, FDI 2013, Annual World Dental Congress, 28-31 august 2013

81. Norina Consuela Forna, Ovidiu Stamatin ,Doriana Forna, Roxana Ionela Vasluianu, Magda Ecaterina Antohe. Practical results in

functional deficiencies of the partially edentulous. 17 th of Balcan Stomatological Society, Tirana, Albania, 3-6 May 2012

82. Magda Ecaterina Antohe, Doriana Forna, Roxana Ionela Vasluianu, Norina Consuela Forna. Social cases-therapeutic approaches

of edentation. 36-th annual conference of the European Prosthodontic association. Rotterdam, sept.6-8, 2012

83. Norina Consuela Forna- Classical and modern approaches in oral rehabilitation Caiet de Rezumate, Al XVI Congres Int. UNAS,

Bucuresti, 2012, pg 11, ISSN 2285-5971

84. M. Antohe, M.Cazacu, D.Forna, C.Garbea, N.C. Forna, Researches regarding the improvement of the biomaterials involves in oral

loss of substance rehabilitation, Conference Proceedings, International Conference,,Biomaterials, Tissue Engineering&Medical

Devices, Sinaia, 23-25th September 2010, pp.73

85. Norina Consuela Forna, Roxana Vasluianu, Magda Antohe (Pp 103),Clinical and Paraclinical Evaluation of Edentulous Patients-

Practical Aspects , 34th Annual Congress of European Prosthodontic Association, 23-25 september 2010, Pristhina, Kosovo, pp.93

86. Magda Antohe, Catalina Girbea, Doriana Forna, Norina Consuela Forna(P p04),Researches regarding the biomaterials quality

improuvement involves in dental prosthetics, 34th Annual Congress of European Prosthodontic Association september 2010,

Pristhina, Kosovo, pp.93

87. Norina Forna –The implant-prosthetics rehabilitation in partialy edentulous Caiet de Rezumate, The VII-th International Congres of

Orodental Health and management in the Black Sea countries, Constanta – Istanbul, 2009, pg. 34, ISSN 1583-5588

88. Magda Antohe, Cristina Dascalu, Doriana Forna, Norina Forna, The contribution of social programs at the growth of the educational

standards,(OP 039), Proceedings of the 14th Congress of the BASS, 6-9 may 2009, Varna Bulgaria pp.32

89. Magda Antohe, M. Agop, Maria Cazacu, Doriana Forna, Norina Forna, Biological and biomechanical behaviour of silicinic

biomaterials involved in prosthetic reconstructions(OP104), Proceedings of the 14th Congress of the BASS, 6-9 may 2009, Varna

Bulgaria, pp.54

90. Silvia Martu, Forna Norina - Evaluation the results of periodontal regeneration by perspectives of complex therapy. J.of Clinical

Periodontology, 2009,36, s.9:200 and 214. ISSN 1600-2865

Page 45: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 45 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

91. M.E. Antohe, A.Craciun, N.C. Forna, Basic research regarding siliconic materials in dental medicine, Bulletin of the International

Scientific Surgical Association, Vol. 3 , N.1, 2008, pp 16-18, ISSN 1818-0698, The Fifth International Scientific Teleconference “NEW

TECHNOLOGY IN MEDICINE - 2008”, March 15-30, 2008

92. N.C. Forna, M.E.Antohe, C.Simion, Oral rehabilitation on small substance loss cases, BULLETIN of the International Scientific

Surgical Association, Vol. 3 , N.1, 2008, pp 46-48, ISSN 1818-0698, The Fifth International Scientific Teleconference “NEW

TECHNOLOGY IN MEDICINE - 2008”, March 15-30, 2008

93. N.C. Forna, M.E.Antohe, C.Simion, Oral rehabilitation on small substance loss cases, BULLETIN of the International Scientific

Surgical Association, Vol. 3 , N.1, 2008, pp 46-48, ISSN 1818-0698, The Fifth International Scientific Teleconference “NEW

TECHNOLOGY IN MEDICINE - 2008”, March 15-30, 2008

94. Magda-Ecaterina Antohe, Agnes Craciun, Roxana Constantinescu, Norina Consuela Forna, Fundamentals researches in siliconic

biomaterials field and implication in epithesis structure, (P-102)32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association, 4-6

September 2008, Pecs, Hungary, pp.189

95. Forna D., Luchian I, Stanciuc A, Antohe M.E. ,Forna N.C, The student`s use of computerizd thermography in the teaching process,

Programme&Abstract Book, 34th Annual Meeting of Association for Dental Education in Europe,pp.84, 2008

96. Antohe M.E., Forna D., Luchian I., Fotache B., Forna N. C., The contribution of social programs to the improvement of educational

standards, Programme&Abstract Book, 34th Annual Meeting of Association for Dental Education in Europe,pp.85,2008

97. Norina Consuela Forna.The perio-integration-a new concept in the implant-prosthetics therapy. Caiet de Rezumate, The VI-th

International Congres of Orodental Health and management in the Black Sea countries, Constanta, 2008, pg. 57, ISSN 1583-5588

98. Dana Gabriela Budala, Norina Consuela Forna, Dan Nicolae Bosinceanu,.Complete dentures esthetic. Caiet de Rezumate, The VI-

th International Congres of Orodental Health and management in the Black Sea countries, Constanta, 2008, pg. 92-93, ISSN 1583-

5588

99. Dan Nicolae Bosinceanu, Norina Consuela Forna, Dana Budala Masticatory performance among denture wearers. Caiet de

Rezumate, The VI-th International Congres of Orodental Health and management in the Black Sea countries, Constanta, 2008, pg.

96, ISSN 1583-5588

100. DEMANDS IN IMPLANTO-PROSTHETIC IMPLANTOLOY-Norina Forna, 12th Congress of the BaSS, Abstract Book, April , 2007,

ISSN:1107-1142

101. ACRYLIC BIOMATERIALS VERSUS SILICONICAL BIOMATERIALS IN PROSTHETIC RECONSTRUCTIONS – Magda Antohe,

Monica Andronache, Norina Forna, 12th Congress of the BaSS, Abstract Book, April , 2007, ISSN:1107-1142

102. BIOMECHANICAL BEHAVIOUR OF REMOVABLE PROSTHESIS- Monica Andronache, Magda Antohe, Norina Forna, 12th

Congress of the BaSS, Abstract Book, April , 2007, ISSN:1107-1142

103. PROSTHETIC AND IMPLANTOLOGIC REHABILITATION ON SMALL SUBSTANCE LOSS CASES- Norina Forna, Magda Antohe,

31st Annual Conference, EPA, ,, From Metal to Glass and Polymers, Atena, Grecia, 11-13 octombrie, 2007

104. „POSIBILITĂŢI DE REABILITARE ORALĂ COMPLEXĂ A EDENTAŢIEI PARŢIALE” – Norina Forna – Congresul de Medicină

Dentară (cu participare internaţională): „De la prevenţie la reabilitare orală complexă” – Caiet de rezumate, 15 – 17 Iunie 2006, Iaşi,

pg. 17.

105. „METODE PRACTICE DE REABILITARE ORALĂ COMPLEXĂ ÎN VEDEREA PROTEZĂRII COMPOZITE” – Monica Andronache,

Norina Forna, Magda Antohe, E. Gheban – Congresul de Medicină Dentară (cu participare internaţională): „De la prevenţie la

reabilitare orală complexă” – Caiet de rezumate, 15 – 17 Iunie 2006, Iaşi, pg. 17.

106. „ALTERNATIVE PRACTICE DE REZOLVARE A EDENTAŢIEI SUBTOTALE” – Magda Antohe, Norina Forna, Monica Andronache,

Teodora Baltag, Cătălina Gîrbea – Congresul de Medicină Dentară (cu participare internaţională): „De la prevenţie la reabilitare orală

complexă” – Caiet de rezumate, 15 – 17 Iunie 2006, Iaşi, pg. 14.

107. „PRINCIPIILE ESTETICII DENTO-SOMATO-FACIALE IN EDENTATIA PARTIALA INTINSA” – Norina Forna, Magda Antohe,

Monica Andronache – 3rd International Congress of Esthetic Dentistry, 10 – 13 Mai 2006, Bucuresti.

108. „CERCETARI FUNDAMENTALE PRIVIND MATERIALELE SILICONATE”- Norina Forna, Magda-Ecaterina Antohe, Monica

Andronache, D. Bosinceanu, Teodora Baltag, Zilele Universitatii”Petre Andrei”, 2006

109. „REABILITAREA ORALA COMPLEXA A PACIENTILOR EDENTATI PARTIAL INTINS CU AFECTIUNI CARDIO-VASCULARE -

Norina Forna, Magda-Ecaterina Antohe, Monica Andronache,Ramona Fatu, E. Gheban, Cristina Bodnar, Zilele Universitatii”Petre

Andrei”,2006

Page 46: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 46 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

110. „RESTAURARI PROTETICE IN EDENTATIILE TERMINALE”- Norina Forna, Al XIII-lea Congres National al Medicilor Stomatologi

din Republica Moldova cu tematica”Probleme actuale in stomatologie”, 13,14 septembrie, Chisinau, 2006

111. „REABILITAREA COMPLEXA LA TINERI”- Norina Forna, Magda Antohe, Al XIII-lea Congres National al Medicilor Stomatologi din

Republica Moldova cu tematica”Probleme actuale in stomatologie”, 13,14 septembrie, Chisinau. 2006

112. „POSIBILITATI DE AUGMENTARE A CRESTEI EDENTATE IN EDENTATIILE TERMINALE”- Norina Forna, Magda Antohe, Al XIII-

lea Congres National al Medicilor Stomatologi din Republica Moldova cu tematica”Probleme actuale in stomatologie”, 13,14

septembrie, Chisinau, 2006

113. „ASPECTE CLINICE SI TEHNOLOGICE IN RAMFORSAREA BAZELOR PROTEZELOR TOTALE”- Magda Antohe, Monica

Andronache, Teodora Baltag, Norina Forna, Al XIII-lea Congres National al Medicilor Stomatologi din Republica Moldova cu

tematica”Probleme actuale in stomatologie”, 13,14 septembrie, Chisinau, 2006

114. „CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA STRUCTURII ACRILATELOR”- Magda Antohe, Monica Andronache, Charlotte Chitanu,F.

Munteanu, Norina Forna Al XIII-lea Congres National al Medicilor Stomatologi din Republica Moldova cu tematica”Probleme actuale

in stomatologie”, 13,14 septembrie, Chisinau, 2006

115. „APLICATII ALE MATERIALELOR SILICONICE IN PROTEZAREA AMOVIBILA” - Magda Antohe, Monica Andronache, E. Gheban,

Maria Cazacu, Norina Forna, Al XIII-lea Congres National al Medicilor Stomatologi din Republica Moldova cu tematica”Probleme

actuale in stomatologie”, 13,14 septembrie, Chisinau, 2006

116. M. Antohe, M.Andronache, T.Baltag, M.Cazacu, C. Racles, A. Vlad, M.Marcu, N. Forna, Silicone-Based Materials for Improvement

of Removable Denture Structure, Conference Proceedings, International Conference,,Biomaterials, Tissue Engineering&Medical

Devices, Sinaia, 9-11 november 2006, pp.133

117. „NEW METHODS OF COMPLEX ORAL REHABILITATION IN EXTENDED PARTIAL EDENTULOUS PATIENTS” – Norina Forna,

Monica Andronache, Magda Antohe, Teodora Baltag, E. Gheban – Revista de Medicină şi Farmacie, Vol. 52, 2006, Zilele

Stomatologice Mureşene, Ed. a V-a şi Al 8-lea Congres Naţional de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, 4 – 6 Mai 2006, Tg. Mureş,

ISSN: 1221-2229, pg. 15.

118. „PRACTICAL SOLUTIONS USING RESILIENT ACRYLIC RESIN PARTIAL REMOVABLE DENTURES” – E.Gheban, Norina Forna,

D. Bosânceanu, Magda Antohe, Teodora Baltag – Revista de Medicină şi Farmacie, Vol. 52, 2006, Zilele Stomatologice Mureşene,

Ed. a V-a şi Al 8-lea Congres Naţional de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, 4 – 6 Mai 2006, Tg. Mureş, ISSN: 1221-2229, pg. 14.

119. „CLINICAL ASPECTS OF PRO-PROTETICAL TREATMENT USED IN REMOVABLE PARTIAL DENTURE – Monica Andronache,

Norina Forna, Magda Antohe, Teodora Baltag, Cătălina Gîrbea – Revista de Medicină şi Farmacie, Vol. 52, 2006, Zilele

Stomatologice Mureşene, Ed. a V-a şi Al 8-lea Congres Naţional de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, 4 – 6 Mai 2006, Tg. Mureş,

ISSN: 1221-2229, pg. 11.

120. „ORAL REHABILITATION OF THE PATIENTS WITH PARTIAL EDENTATION – Norina Forna – The 4th International Congress of

Oro-Dental Health and Medico-Dental Management in the Black Sea Countries, International Summer Courses: Public Health and

Management, Dental Medicine, 29 – 31 May 2006, Golden Sands, Bulgaria, 1 – 3 June 2006, Mamaia, Romania.

121. „THE FUNDAMENTAL RESEARCHES IN STUDY OF REMOVABLE RESTAURATIONS BIOMATERIALS” – Magda Antohe, Norina

Forna, Monica Andronache, Teodora Baltag, E. Gheban – The 4th International Congress of Oro-Dental Health and Medico-Dental

Management in the Black Sea Countries, International Summer Courses: Public Health and Management, Dental Medicine, 29 – 31

May 2006, Golden Sands, Bulgaria, 1 – 3 June 2006, Mamaia, Romania.

122. „CLINICAL ASPECTS OF PRO-PROTETICAL TREATMENT USED IN REMOVABLE PARTIAL DENTURE” – Monica Andronache,

Norina Forna, Magda Antohe, E.Gheban, Teodora Baltag – The 4th International Congress of Oro-Dental Health and Medico-Dental

Management in the Black Sea Countries, International Summer Courses: Public Health and Management, Dental Medicine, 29 – 31

May 2006, Golden Sands, Bulgaria, 1 – 3 June 2006, Mamaia, Romania.

123. „ORAL REHABILITATION OF THE PATIENTS WITH EXTENDED PARTIAL AND TOTAL EDENTATION” – Norina Forna –

Timişoara Medical Journal, Volume 56, Supplement 1, 2006, 11th International Symposium „The Medical Days in Banat”, 17 – 20

Mai 2006, Timişoara, ISSN: 1583 – 5251, pg. 38.

124. „ALTERNATIVE STRUCTURALE ALE MATERIALELOR SILICONICE ÎN CADRUL PROTEZĂRII AMOVIBILE” - Norina Forna,

Magda Antohe, Teodora Ţipău, Cosmin Oniciuc, Roxana Ionescu – International Congress of Dental Materials: „Tendinţe actuale în

utilizarea materialelor stomatologice” - Caiet de rezumate, 10 – 12 Noiembrie 2005, Cluj-Napoca, pg. 98.

Page 47: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 47 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

125. „OPTIMIZĂRI ALE STRUCTURII ACRILATELOR IMPLICATE ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ” – Magda Ecaterina Antohe, Norina

Forna, Monica Andronache, E. Gheban, M. Drug - International Congress of Dental Materials: „Tendinţe actuale în utilizarea

materialelor stomatologice” - Caiet de rezumate, 10 – 12 Noiembrie 2005, Cluj-Napoca, pg. 62.

126. „ALTERNATIVE STRUCTURALE ALE MATERIALELOR SILICONICE ÎN CADRUL PROTEZĂRII AMOVIBILE" – Norina Forna,

M.E. Antohe, T. Ţipău, C. Oniciuc, R. Ionescu – publicată în volumul de rezumate al International Congress of Dental Materials

“Napoca BIODENT”, 10 – 12 Noiembrie 2005

127. "OPTIMIZĂRI ALE STRUCTURII ACRILATELOR IMPLICATE ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ" - M.E. Antohe, Norina Forna, M.

Andronache, E. Gheban, M. Drug – publicată în volumul de rezumate al International Congress of Dental Materials “Napoca

BIODENT”, 10 – 12 Noiembrie 2005

128. "POSIBILITIES OF INCREASING THE COMPLETE DENTURE QUALITY" - Magda Antohe, Norina Forna, Maria Ursache, Monica

Andronache, Teodora Tipau, Catalina Iovu - Balkan Journal of Stomatology, Volume 9, Supplement 1, 10th Congress of the BaSS,

Abstract Book, May, 2005, ISSN:1107-1141, pg 37

129. "ORAL REHABILITATION OF THE PATIENTS WITH EXTENDED PARTIAL EDENTATION" - Norina Forna, Vasile Burlui, Magda

Antohe, Monica Andronache, Iulia Stefanescu, Ramona Fatu - Balkan Journal of Stomatology, Volume 9, Supplement 1, 10th

Congress of the BaSS, Abstract Book, May, 2005, ISSN:1107-1141, pg. 79

130. "CLINICAL AND PARACLINICAL EVALUATION OF EXTENDED PARTIAL EDENTATION COMPLICATIONS FOR TREATED AND

UNTREATED PATIENTS" - Norina Forna, Maria Voroneanu, Monica Andronache, Magda Antohe, Cosmin Oniciuc, Eduard

Gheban - Balkan Journal of Stomatology, Volume 9, Supplement 1, 10th Congress of the BaSS, Abstract Book, May, 2005,

ISSN:1107-1141, pg.10

131. "INVESTIGATION POSSIBILITIES OF THE ORAL MUCOSA" - Maria Ursache, Norina Forna, Magda Antohe, Georgiana Macovei,

Monica Scutariu - Balkan Journal of Stomatology, Volume 9, Supplement 1, 10th Congress of the BaSS, Abstract Book, May, 2005,

ISSN:1107-1141, pg.105.

132. "PERIODONTAL REGENERATION WITH EMDOGAIN" – S. Mârţu, V. Burlui, O. Potârniche, Norina Forna. Journal of Clinical

Periodontology, suppl. 4, vol. 30, 2003.

133. "PROFILAXIA SINDROMULUI DE RESORBŢIE ŞI ATROFIE ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Norina Forna, Delia

Bahrim, Monica Andronache., Angela Oniţoiu -Vol de Rezumate editat la al-VII-lea Congres Naţional al Uniunii Naţionale a

Asociaţiilor Stomatologice, Bucureşti, 9-12 octombrie 2003

134. "AMPRENTA FUNCŢIONALĂ CU MODEL CORECTAT ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Monica Andronache, Delia Bahrim,

Norina Forna - Vol de Rezumate editat la al-VII-lea Congres Naţional al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice, Bucureşti,

9-12 octombrie 2003

135. "IATROGENIA ÎN TRATAMENTUL GNATOPROTETIC ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Delia Bahrim, Norina Forna, Monica

Adronache, Teodora Ţipău- Vol de Rezumate editat la al-VII-lea Congres Naţional al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice,

Bucureşti, 9-12 octombrie 2003

136. "BIOMATERIALE UTILIZATE IN REALIZAREA APARATELOR GNATOPROTETICE PARTIAL AMOVIBILE" - Norina Forna, Magda

Antohe, Monica Andronache, Ciprian Bejan- Vol de Rezumate editat la al-VII-lea Congres Naţional al Uniunii Naţionale a

Asociaţiilor Stomatologice, Bucureşti, 9-12 octombrie 2003

137. "RESTAURAREA GNATOPROTETICA IMEDIATA IN EDENTATIA PARTIALA INTINSA" - Norina Forna, Valeria Pendefunda,

Mihaela Brinza, Ciprian Bejan- Vol de Rezumate editat la al-VII-lea Congres Naţional al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor

Stomatologice, Bucureşti, 9-12 octombrie 2003

138. "EVALUAREA POTENŢIALULUI MUTAGEN AL MATERIALELOR ACRILICE UTILIZATE ÎN STOMATOLOGIE" - Maria Ursache,

Norina Forna, C.Untu, M.Scutariu, L. Plenovici - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

139. "STUDIUL IN VITRO PRIVIND COROZIUNEA ALIAJELOR DENTARE .INSTALAŢII EXPERIMENTALE" - Carmen Chiper, Norina

Forna, D.Aelenei, Monica Andronache - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

140. "COMPORTAMENTUL BIOMECANIC AL APARATELOR GNATOPROTETICE PARŢIAL AMOVIBILE" - Norina Forna, Maria

Ursache, Monica Andronache, Delia Aelenei, I.Grădinaru, Luminiţa Tănăsuc - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

141. "ACŢIUNE UNOR MICROELEMENTE ASUPRA S.S. " - A.Indrei, C.L.Zamfir, L.L.Indrei, Norina Forna, M.D.Scutaru, S.Mârţu,

N.Nechifor - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

Page 48: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 48 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

142. "NOI METODE DE DEPISTARE ŞI TRATAMENT A DESPICĂTURILOR LABIO-PALATINE" - A.Indrei, Norina Forna , C.L.Zamfir,

G.D.Mihalache, S.Mârţu, F.Vrânceanu - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

143. "EVALUAREA CANTITATIVĂ A COMPORTAMENTULUI BIOMECANIC AL APARATELOR AMOVIBILE" - D.Suciu, Norina Forna,

A.Neamţu - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

144. "COMPORTAREA ELECTROCHIMICĂ ALIAJULUI Ti6Al4V ÎN SOLUŢII RINGER" - Norina Forna, V.Burlui, D.Budaie, D.Aelenei,

R.Chelariu - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

145. "REACŢIA INFLAMATORIE PERIIMPLANTARĂ ÎN SITUAŢII DE EŞEC ŞI SUCCES IMPLANTAR" - C.Stadoleanu, Norina Forna,

C.Ocraim, M.Diaconu, M.M.Iordache - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

146. "UTILIZAREA ARTICULATORULUI PARŢIAL PROGRAMABIL ÎN REZOLVAREA EDENTAŢIEI PARŢIALE ÎNTINSE" -

C.Stadoleanu, Norina Forna, G.Costin, M.Diaconu - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

147. "COROZIUNEA ALIAJULUI DENTAR GAUDENT S ÎN PREZENŢA IONILOR SO42- ŞI Cl- "- Norina Forna, V.Burlui, D.Budaie,

C.Chiper - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

148. "MANIFESTĂRI SECUNDARE ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ" - Norina Forna, C.Stadoleanu, M.Andronache, I.Ştefănescu - Ziua

Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

149. "ASPECTE MORFOPATOLOGICE ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ" - Norina Forna, M.Ursache, A.Indrei, V.Pendefunda,

M.Andronache, L.Plenovici - Ziua Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001.

150. "COMPLEXE ORAL REHABILITATION OF IMPLANTS THROUGH METAL-CERAMIC PROSTHESIS" - Stadoleanu C., Norina

Forna, Maria Ursache, Daniela Budaie, Doagă S., F.Hulea - Zilele Facultăţii de Medicină Stomatologică, Iaşi, 1 martie 2001.

151. "BIOMECHANICS OF THE FIXTURES PROSTHESIS" - Norina Forna, D.Axinia, H.Aldea - Zilele Facultăţii de Medicină

Stomatologică, Iaşi, 1 martie 2001.

152. "DEPUNEREA PLĂCII BACTERIENE PE APARATELE GNATOPROTETICE CONJUNCTE" - C. Stadoleanu, Norina Forna, D.

Budaie, M. Diaconu, C. Ocraim, B. Vîscu - Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică din Tg. Mureş, 26-28 aprilie 2001.

153. "MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF CHRONIC PERIODONTITIS IN ADULT POPULATION OF IAŞI, ROMANIA" - C. Stadoleanu,

D. Bosnea, Norina Forna, L. Creţu, C. Gherman, M. Diaconu - Congresul Balcanic BASS, mai 2001.

154. "PLAQUE FORMATION RATE ON FIXED PROSTHESES" - C. Stadoleanu, Norina Forna, D. Budaie, M. Diaconu, C. Ocraim, B.

Vîscu - Congresul Balcanic BASS, mai 2001.

155. "ASPECTS OF THE MUCOSAL INTEGRITY TO THE EDERLY PEOPLE WITH REMOVABLE DENTURES" - M. Ursache, I.

Grădinaru, S. Mârţu, Norina Forna, L. Plenovici - Congresul Balcanic BASS, mai 2001.

156. "STAYS OF INVESTIGATINS ON DENTAL MATERIALES BIOCOMPATIBILITY" - G. Costin, Norina Forna, M. Ursache - Congresul

Balcanic BASS, mai 2001.

157. "RESTAURĂRILE ESTETICE ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Norina Forna; Daniela Suciu; Carmen Stadoleanu; Monica

Andronache - Congresul Balcanic BASS, mai 2001.

158. "INDICAŢIILE TERAPEUTICE ÎN HIPERPLAZIILE MUCOASEI ORALE CONSECUTIV PROTEZELOR MOBILE" - Norina Forna;

Maria Ursache; G.Costin; Anca Indrei; Monica Andronache; Loredana Plenovici - Congresul Balcanic BASS, mai 2001.

159. "EFECTELE BIOMECANICE ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Norina Forna; G.Costin; Silvia Mârţu; Daniela Suciu; Monica

Andronache; Raluca Dragomir - Congresul Balcanic BASS, mai 2001.

160. "INVESTIGAŢII BACTERIOLOGICE ÎN PROTEZAREA PARŢIAL AMOVIBILĂ" - Norina Forna; Carmen Stadoleanu; Maria

Ursache; Daniela Bosnea; Monica Andronache; Raluca Dragomir - Congresul Balcanic BASS, mai 2001.

161. "NOŢIUNEA DE CONGRUENŢĂ ŞI CORELAŢIILE DIN CADRUL ACESTEIA ÎN TERAPIA CU PROTEZE MOBILE" - G.Costin;

Norina Forna; Cătălina Ciobanu; Monica Andronache - Congresul Balcanic BASS, mai 2001.

162. "INVESTIGAREA BIOCOMPATIBILITĂŢII MATERIALELOR DENTARE "- G.Costin; Norina Forna; Maria Ursache - Congresul

Balcanic BASS, mai 2001.

163. "PRELIMINARY ACCOUNT ON THE USE OF ENMEL MATRIX DERIVATE (EMDOGAIN) IN VITRO OSSEOUS DEFFECTS" - S.

Mârţu, V. Burlui, Norina Forna, C. Mocanu, E Potîrniche - Congresul Balcanic BASS, mai 2001.

164. "AMELIORAREA VALORII BIOLOGICE A CÂMPULUI PROTETIC ÎN VEDEREA PROTEZĂRII ADJUNCTE" - Norina Forna ,

G.Costin, Carmen Stadoleanu, Daniela Suciu, Monica Andronache, Iulia Ştefănescu, Tănăsuc Luminiţa - Zilele Stomatologiei

Bănăţene, Timişoara, 17-19 mai 2001.

Page 49: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 49 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

165. "INFLUENŢA ÎNCHIDERII MARGINALE DENTO-PROTETICE ASUPRA SĂNĂTĂŢII PARODONTALE" - Carmen Stadoleanu,

Norina Forna, Daniela Budaie, Luminiţa Creţu, Mihaela Diaconu, V.Vâscu - Zilele Stomatologiei Bănăţene, Timişoara, 17-19 mai

2001.

166. "CRITERII ÎN STABILIREA PROTOCOLULUI EXPERIMENTAL PENTRU EVALUAREA BIOCOMPATIBILITĂŢII MATERIALELOR

IMPLANTARE "- G.Costin, Norina Forna, Valeria Pendefunda, Monica Andronache, Iulia Ştefănescu - Zilele Stomatologiei

Bănăţene, Timişoara, 17-19 mai 2001.

167. "IDENTIFICAREA SPECIILOR ANAEROBE LA NIVELUL PARODONŢIULUI DINŢILOR STÂLPI AI APARATELOR GNATO-

PROTETICE CONJUNCTE" - Carmen Stadoleanu, Daniela Bosnea, Norina Forna, Cătălina Gherman, Carmen Ocraim, D.Buiuc -

Zilele Stomatologiei Bănăţene, Timişoara, 17-19 mai 2001.

168. "ASPECTE ALE BIOCOMPATIBILITĂŢII MATERIALELOR ACRILICE UTILIZATE ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ" - Maria Ursache,

Norina Forna, C.Untu, Monica Mihaela Scutariu - Al II-lea Simpozion National de Biomateriale - Prezent şi perspective, Bucureşti,

21-22 iunie 2001.

169. "ANALIZA METALOGRAFICĂ PRIN MICROSCOPIE ELECTRONICĂ CU BALEIAJ A UNOR MATERIALE STOMATOLOGICE

METALICE ŞI NEMETALICE" - Norina Forna, Daniela Suciu - Prezent şi perspective, Bucureşti, 21-22 iunie 2001.

170. "ELEMENTE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ A TITANULUI MICROALIAT" - Norina Forna - Prezent şi perspective, Bucureşti, 21-22

iunie 2001.

171. "EXPERIMENTĂRI “IN VIVO” PRIVIND UTILIZAREA H.A.P. " - Norina Forna, Anca Indrei, Lucian Indrei, Monica Andronache -

Prezent şi perspective, Bucureşti, 21-22 iunie 2001.

172. "EVALUĂRI “IN VIVO” ALE UNOR MATERIALE DENTARE METALICE ŞI NEMETALICE"- Norina Forna - Prezent şi perspective,

Bucureşti, 21-22 iunie 2001.

173. "REGENERAREA PARODONTALĂ CU DERIVATE DIN MATRICEA PROTEICĂ A SMALŢULUI" - S. Mârţu, V. Burlui, C. Mocanu,

Norina Forna - Al V-lea Congres UNAS, 18-21 oct. 2001.

174. "ASPECTE SECUNDARE ÎN PROTEZAREA PARŢIAL AMOVIBILĂ" - Norina Forna, C. Stadoleanu, D. Budaie - Al V-lea Congres

UNAS, 18-21 oct. 2001.

175. "FLORA MICROBIANĂ PERIIMPLANTARĂ ÎN SITUAŢII DE SUCCES ŞI EŞEC IMPLANTAR" - C. Stadoleanu, Norina Forna, D.

Budaie, M. Diaconu, C. Ocraim, B. Vîscu - Al V-lea Congres UNAS, 18-21 oct. 2001.

176. "IN VITRO EVALUATION OF SOME NONMETALIC AND METALIC DENTAL MATERIALS" - Norina Forna - New research trends

in materials science ARM-2, Al II-lea Congres Naţional, Constanţa 24-26 septembrie 2001.

177. "ELEMENTS OF THE STRUCTURAL ANALYSIS OF THE MICROALLOYED TITANIUM" - Norina Forna - New research trends in

materials science ARM-2, Al II-lea Congres Naţional, Constanţa 24-26 septembrie 2001.

178. "IN VIVO EXPERIMENTS ON THE HAP UTILIZATION" - Norina Forna, M. Ursache, A. Indrei, L. Indrei, M. Andronache - New

research trends in materials science ARM-2, Al II-lea Congres Naţional, Constanţa 24-26 septembrie 2001.

179. "METALLOGRAPHIC ANALYSIS BY ELECTRONMICROSCOPY WITH THE SCANNING OF SOME METALLIC AND

NONMETALLIC DENTAL MATERIALS" - Norina Forna, D. Suciu - New research trends in materials science ARM-2, Al II-lea

Congres Naţional, Constanţa 24-26 septembrie 2001.

180. "MODELUL DE CALCUL AL INDICELUI DE COMPETENŢĂ BIOMECANICĂ AL DINTELUI NATURAL "- stud. A. Crăciunescu. V.

Burlui, Norina Forna - Sesiunea de comunicări studenţeşti, Iaşi, 25-28 mai 2000.

181. "EVALUAREA CLINICĂ ŞI RADIOLOGICĂ A PACIENŢILOR CE BENEFICIAZĂ DE IMPLANTE ORALE" - stud. Cătălin Colliniuc, V.

Burlui, Norina Forna - Sesiunea de comunicări studenţeşti, Iaşi, 25-28 mai 2000.

182. "PREVENŢIA PARODONTALĂ ÎN ZONA LATERALĂ PRIN UTILIZAREA TEHNICII YAMAMOTO DE REFACERE

MORFOFUNCŢIONALĂ A SUPRAFEŢELOR ACTIVE CERAMICE" - I. Grădinaru, Şt. Panite, M. Ursache, S. Mârţu, Norina Forna,

I. Bărbieru, Bucureşti UNAS 25-28 oct 2000.

183. "CONSIDERENTE BIOMECANICE ÎN UTILIZAREA ELEMENTELOR DE MENŢINERE, SPRIJIN ŞI STABILIZARE" - Norina Forna,

V. Burlui, G. Costin,G.Ungureanu, S. Mârţu , O. Ţănculescu, I. Ichim, L.Marcu, Bucureşti UNAS 25-28 oct 2000

184. "EFECTELE PROTEZĂRII IMEDIATE ASUPRA CRESTELOR ALVEOLARE REZIDUALE LA VÂRSTNICII EDENTAŢI TOTAL" - M.

Silvaş, Norina Forna, M. Ursache, C. Morariu, L. Marcu, O. Ţănculescu, Bucureşti UNAS 25-28 oct 2000

Page 50: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 50 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

185. "POSIBILITĂŢI DE EVALUARE CALITATIVĂ A COMPORTAMENTULUI BIOMECANIC AL APARATELOR PARŢIAL AMOVIBILE" -

D. Suciu, Norina Forna, V. Burlui, M. Ursache, V. Pendefunda, C. Stadoleanu, M. Andronache, K. Errar. Bucureşti UNAS 25-28 oct

2000

186. "ASPECTE SECUNDARE ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ" - Norina Forna, G. Costin, D. Budae, A. Indrei, M. Silvaş, O. Ţănculescu,

C. Morariu. Bucureşti UNAS 25-28 oct 2000

187. "POSIBILITĂŢI TEHNOLOGICE DE AMELIORARE A EFECTULUI FIZIONOMIC LA APARATELE GNATOPROTETICE METALO-

ACRILICE ŞI METALO-CERAMICE" - G. Costin, D. Budaie, Norina Forna, R. Gheorghiu, O. Ţănculescu, D. Aelenei, L. Plenovici,

Bucureşti UNAS 25-28 oct 2000

188. "EVALUAREA GRADULUI DE APRECIERE A ESTETICII APARATELOR GNATOPROTETICE A PACIENŢILOR PROTEZAŢI" - D.

Budaie, G. Costin, Norina Forna, O, Ţănculescu, K. Errar, C. Albert, Bucureşti UNAS 25-28 oct 2000

189. "INFLUENŢA UNOR MICROELEMENTE ASUPRA CAVITĂŢII BUCALE" - A. Indrei, Norina Forna, C. Zamfir, Gr. D. Mihalache, L.L.

Indrei, M. Nechifor, Bucureşti UNAS 25-28 oct 2000

190. "METODE TEHNOLOGICE ÎN AMELIORAREA CALITĂŢII SUPRAFEŢELOR MATERIALELOR DENTARE" - G. Costin, V. Aniţa,

Norina Forna, D. Budaie, R. Gheorghe, I. Grădinaru, O. Ţănculescu, Bucureşti UNAS 25-28 oct 2000

191. "EVALUAREA EFECTELOR EMDOGAIN-ULUI ÎN REGENERAREA PARODONTALĂ" - S. Mârţu, V. Burlui, C. Mocanu, Norina

Forna, Bucureşti UNAS 25-28 oct 2000

192. "EVALUAREA EFECTELOR EMDOGAIN-ULUI ÎN REGENERAREA PARODONTALĂ" - Silvia Mârţu, V.Burlui, C. Mocanu, Norina

Forna - Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie “GR.T.POPA”- Iaşi - decembrie 2000

193. "ASPECTE IATROGENICE ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ" - Norina Forna, Silvia Mârţu, Maria Ursache, Monica Andronache,

Oana Ţănculescu, Loredana Plenovici, Anca Indrei, Delia Ailenei - Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie “GR.T.POPA”- Iaşi -

decembrie 2000

194. "MODELAREA PRIN ELEMENTE FINITA A MIJLOACELOR DE MENŢINERE, SPRIJIN ŞI STABILIZARE ÎN PROTEZAREA

AMOVIBILĂ" - Norina Forna, V.Burlui, Maria Ursache, Silvia Mârţu, Oana Ţănculescu, M.Andronache, I.Ichim. - Zilele Universităţii

de Medicină şi Farmacie “GR.T.POPA”- Iaşi - decembrie 2000

195. "INFLUENŢA NICHELULUI ŞI MANGANULUI ASUPRA CAVITĂŢII BUCALE" - Anca INDREI, Norina Forna, Maria Ursache, Silvia

Mârţu, C.Zamfir, Gr.D.Mihalache, L.L.Indrei, M.Nechifor - Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie “GR.T.POPA”- Iaşi - decembrie

2000

196. "PRELIMINARY ACCOUNT ON THE USE OF ENAMEL MATRIX DERIVATE (EMDOGAIN) IN INTRA-OSSEOUS DEFECTS" -

Silvia Mârţu, V.Burlui, Norina Forna, Constanţa Mocanu - EUROPERIO-3 Geneva, 8-11 iunie 2000

197. "PARODONTAL MORBIDITY ON SOCIAL ENVIROMENTS AND CATEGORIES" - E.M.Cărăuşu, Silvia Mârţu, Norina Forna,

B.Mihăilă - EUROPERIO-3 Geneva, 8-11 iunie 2000

198. "THE ROLE OF MATERIAL FACTORS IN THE SUCCESS OF THE DENTAL IMPLANT" - Norina Forna, V.Burlui, Silvia Mârţu,

M.Costuleanu, R.Chelariu, O.Ţănculescu, I.Ichim - EUROPERIO-3 Geneva, 8-11 iunie 2000

199. "BIOMECHANICAL RISK ASSEMENT BY COMPARISON OF STRESS STATE IN TOOTH, IMPLANT AND ENVIROMENTAL

TISSUE" - V.Burlui , Norina Forna, Silvia Mârţu, O.Ciobanu, R.Chelariu, O.Ţănculescu, I.Ichim - EUROPERIO-3 Geneva, 8-

11 iunie 2000

200. "DESCRIPTIVE EPIDEMIOLOGIC STUDY ON PARODONTAL MORBIDITY" - Silvia Mârţu, E. Cărăuşu, Norina Forna, B. Mihăilă

- EUROPERIO-3 Geneva, 8-11 iunie 2000

201. "BONE MODIFICATIONS OF THE TEMPORO-MANDIBULAR ARTICULATION AT THE OLD PERSON WITH TOTAL DENTITION,

WITH SENILE OSTEOPOROSIS" - M.S.Silvaş, Maria Ursache, Norina Forna, Carmen Stadoleanu, Loredana Plenovici. - BASS-

2000 13-16 APRIL, Thessaloniki

202. "DENTAL OCCLUSION AND INDIRECT EVALUATION" - G.Ifteni, C.Brezulianu, Norina Forna - BASS-2000 13-16 APRIL,

Thessaloniki

203. "BIOCOMPATIBILITY OF IMPLANT MATERIALS" - Norina Forna, V.Burlui, S.Mârţu, M.Costuleanu, R.Chelariu, O.Ţănculescu,

I.Ichim, C.Stadoleanu, M.Silvaş - BASS-2000 13-16 APRIL, Thessaloniki.

204. "MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF CHRONIC PERIODONTITIS IN ADULT POPULATION OF IASI, ROMANIA" - Carmen

Stadoleanu, D.Bosnea, S.Mârţu, Norina Forna, C.Gherman, O.Popa - BASS-2000 13-16 APRIL, Thessaloniki.

Page 51: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 51 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

205. "EVALUATION OF THE EFFECT OF EMDOGAIN IN INFRA –OSSEOUS DEFECTS" - S.Mârţu, V.Burlui, Norina Forna, C.Mocanu -

BASS-2000 13-16 APRIL, Thessaloniki.

206. "PLAQUE FORMATION RATE ON FIXED PROSTHESES" - Carmen Stadoleanu, Norina Forna, M.Silvaş, C.Preda, S.Doagă,

F.Hulea - BASS-2000 13-16 APRIL, Thessaloniki

207. "THE USE OF ”DIAGNOSTIC PATTERNS” IN AESTETIC AND PERIODONTAL PROTECTION" - S.Mârţu, St.Panaite, Monica

Tatarciuc, Norina Forna, I.Grădinaru, O.Bărbieru - BASS-2000 13-16 APRIL, Thessaloniki

208. "EPIDEMIOLOGIC STUDY ON PERIODONTAL MORBIDITY IN A HIGH RISK POPULATION" - S.Mârţu, Şt.Lăcătuşu, Maria

Ursache, E.M.Cărăuşu, Norina Forna, V.Pendefunda, S.Solomon - BASS-2000 13-16 APRIL, Thessaloniki.

209. "THE OCCLUSAL REHABILITATION OF THE LATERAL TEETH FOR THE PERIODONTAL PREVENTION" - I.Grădinaru,

St.Panaite, Monica Tatarciuc, S.Mârţu, Norina Forna - BASS-2000 13-16 APRIL, Thessaloniki.

210. "BIOMECHANICAL RISK ASSESMENT OF THE IMPLANT AND ENVIROMENTAL TISSUE" - V.Burlui , Norina Forna, Silvia

Mârţu, O.Ţănculescu, I.Ichim, Carmen

Stadoleanu, C.Brezulian - BASS-2000 13-16 APRIL, Thessaloniki.

211. "ELECTROCHEMICAL STUDY CONCERNING THE ELECTROCHEMICAL CORROSION RESISTANCE OF SOME TITANIUM

BASED MATERIALS IN ACID MEDIA" - Norina Forna, Maria Ursache, V.Burlui, Silvia Mârţu, G.H.Nemţoi, M.Silvaş, R.Chelaru,

D.Aelenei, N.Aelenei - FDI Paris, 2000.

212. "EVALUATION OF PERIODONTAL TREATMENT NEEDS IN A HIGH RISK POPULATION GROUP" - Silvia Mârţu, Maria Ursache,

Şt.Lăcătuşu, C.Mocanu, S.Solomon, C.Popovici, Norina Forna- FDI Paris, 2000.

213. "SOME ASPECTS CONCERNING THE ELECTROCHEMICAL COROSSION OF THE GAUDENT-S DENTAL ALLOY" - N. Aelenei,

Gh. Nemţoi, V. Burlui, Norina Forna, Delia Bahrim - The 10th Conference on Physical Chemistry, 26-29 sept. 2000.

214. "COMPORTAREA ELECTROCHIMICĂ A ALIAJULUI Ti6Al4V ÎN SOLUŢII RINGER" - Norina Forna, V. Burlui, D. Budaie, D. Aelenei,

R. Chelariu - The 10th Conference on Physical Chemistry, 26-29 sept. 2000.

215. "COROZIUNEA ALIAJULUI DENTAR GAUDENT S ÎN PREZENŢA IONILOR SO42- ŞI Cl- "- Norina Forna, V. Burlui, D. Budaie,

Carmen Chiper, D. Aelenei, R. Chelariu, I. Grădinaru - The 10th Conference on Physical Chemistry, 26-29 sept. 2000.

216. "STUDIUL IN VITRO PRIVIND COROZIUNEA ALIAJELOR DENTARE - INSTALAŢII EXPERIMENTALE" - C. Chiper, Norina

Forna, Delia Aelenei, Monica Andronache - The 10th Conference on Physical Chemistry, 26-29 sept. 2000.

217. "COMPORTAREA TITANULUI ALIAT CU ALUMINIU ŞI FIER ÎN DIVERSE MEDII COROZIVE" - Norina Forna, V. Burlui, D.

Aelenei, Gh. Nemţoi, N. Aelenei, R. Chelariu, V. Nicolaescu, I. Ştefănescu - The 10th Conference on Physical Chemistry, 26-29 sept.

2000.

218. "THE EFFECT OF COMPLETE DENTURES UPON RESIDUAL RIDGES ÎN AGED EDENTULOUS PATIENTS" - Mihaela-Silvia

Silvaş, Norina Forna, Maria Ursache, Cristina Morariu, Liviu Marcu, Oana Ţănculescu - Congresul de Implantologie IRCOI, Atena,

decembrie 2000.

219. "GERONTOLOGICAL IMPLICATIONS IN FIXED PROSTHETIC TREATMENT" - Maria Ursache, Norina Forna, Silvia Mârţu, Mihaela

Silvaş, Loredana Plenovici- Congresul de Implantologie IRCOI, Atena, decembrie 2000.

220. "SECONDARY MORPHOPATHOLOGICAL ASPECTS OF THE REMOVABLE DENTURES" - Norina Forna, Maria Ursache, G.

Costin, Daniela Budaie, Anca Indrei, Mihaela Silvaş, Silvia Mârţu, Oana Ţănculescu - Congresul de Implantologie IRCOI, Atena,

decembrie 2000.

221. "TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES OF IMPROVING THE PHYSIONOMICAL ASPECT OF METAL-ACRYLIC AND METAL-

CERAMIC BRIDGES" - G. Costin, Daniela Budaie, Norina Forna, Raluca Gheorghiu, Oana Ţănculescu, Delia Aelenei - Congresul

de Implantologie IRCOI, Atena, decembrie 2000.

222. "TECHNOLOGICAL METHODS OF IMPROVING THE QUALITY OF DENTAL MATERIAL SURFACES" - G. Costin, V. Aniţa, Norina

Forna, Daniela Budaie, Raluca Gheorghiu, Irina Grădinaru Oana Ţănculescu - Congresul de Implantologie IRCOI, Atena, decembrie

2000.

223. "THE EVALUATION OF ESTIMATION DEGREE OF ESTHETIC IN EDENTULOUS TREATED PATIENTS" - Daniela Budaie, G.

Costin, Norina Forna, Oana Ţănculescu, Cristina Albert - Congresul de Implantologie IRCOI, Atena, decembrie 2000.

224. "BIOMECHANICAL ELEMENTS CONCERNING EXTENSIVE EDENTULISM" - Norina Forna, V. Burlui, Silvia Mârţu, G. Costin,

Oana Ţănculescu, I. Achim - Congresul de Implantologie IRCOI, Atena, decembrie 2000.

Page 52: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 52 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

225. "COMPLEXE ORAL REHABILITATION OF IMPLANTS THROUGH METAL-CERAMIC PROSTHESIS" - Carmen Stadoleanu,

Norina Forna, Maria Ursache, Daniela Budaie, S. Doaga, F. Hulea - BASS - Istanbul, 22-25 martie 1999.

226. "BIOMECHANICS OF THE FIXTURES PROSTHESIS" - Norina Forna, D. Axinia, H. Aldea - BASS - Istanbul, 22-25 martie 1999.

227. "PREVENTIVE VALUES IN OVER-LAY PROSTHETIC TREATMENT "- Cătălina Morăraşu, Daniela Budaie, Norina Forna,

G.Morăraşu (Balkan Medical Days – Iaşi-aprilie 1999)

228. "A STUDY THROUGH THE FINITE ELEMENT METHOD OF TENSIONS IN THE IMPLANT ZONE" - D.Ungureanu, V.Burlui,

R.Gîştei, Mariana Creangă, Norina Forna (Balkan Medical Days – Iaşi-aprilie 1999)

229. "MODELING AND VISUALIZATION SYSTEM IN MANY PROSPECTS OF THE MEDICAL IMAGES" - Luminiţa Costinescu, V.Boza,

Norina Forna, Carelia Boza ((Balkan Medical Days –Iaşi-aprilie 1999)

230. "BIOMECHANICS OF IMPLANTS PROSTESIS" - Norina Forna, V.Burlui, Carmen Stadoleanu, S.Doagă, F. Hulea (Balkan Medical

Days – Iaşi-aprilie 1999)

231. "AUTOMATIC PROCESSING OF THE PROFILE TELERADIOGRAPHY" - V.Burlui, Norina Forna, Cătălina Morăraşu, Daniela

Budaie, H. Aldea, Carmen Stadoleanu, Cristina Preda, Aurelia Caraiane, A.Apintilesei (Balkan Medical Days – Iaşi-aprilie 1999)

232. "MATHEMATICAL MODELING OF THE BIOMECHANICAL CAPACITY OF THE PARTIALLY EDENTULOUS PROSTHETIC FIELD"

- V.Burlui, Norina Forna, V.Boza, Daniela Budaie, G.Morăraşu, H.Aldea, Ioana Baciu, Oana Ţănculescu (Balkan Medical Days -

Iasi-aprilie 1999)

233. "DETERMINATION OF SURFACE OF TOTAL EDENTULOUS PROSTHETIC FIELD THROUGH A COMPUTER ASSISTED

METHOD" - Carmen Stadoleanu , Maria Ursache, Gabriela Ifteni, Norina Forna, Aurelia Caraiane, R.Georgescu, C.Dumitraşcu

(Balkan Medical Days - Iasi-aprilie 1999)

234. "ULTRASTRUCTURAL STUDY REGARDING PERI-IMPLANTAR TISSUE REACTIVITY" - Carmen Elena Cotrutz, V.Burlui, Norina

Forna, Monica Medrihan, Minodora Bălţătescu, Cristina Morariu, T.Petreuş, C.Moşoiu, C.R.Ionescu, R.Nevinglovschi, C.Cotrutz

(Balkan Medical Days - Iasi-aprilie 1999)

235. "THE IMPORTANCE OF ANTHROPOLOGICAL STUDY IN THE PREDICTION OF MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE

STOMATOGNATHIC SYSTEM IN THE NEXT MILLENIU" - Gr.D.Mihalache, Gr.Mihalache, Anca Indrei, Norina Forna, C.Bălteanu

(Balkan Medical Days - Iasi-aprilie 1999)

236. "THE PERI-IMPLANTAR MICROBIOTA IN SUCCESSFUL AND FAILING IMPLANTS" - Carmen Stadoleanu, V.Burlui, Daniela

Bosnea, Norina Forna , Aurelia Caraiane, Cătălina Gherman, Cornelia Cornea (Balkan Medical Days - Iasi-aprilie 1999)

237. "MODELAREA MATEMATICĂ A STRESS-ULUI IMPLANTAR PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT" - Norina Forna, V.Burlui,

Oana Ţănculescu. (Al VI-lea simpozion internaţional al zilelor stomatologice bănăţene ; al II-lea simpozion U.N.A.S. - Timişoara 6-7

mai 1999).

238. "UTILIZAREA ARTICULATORULUI TOTAL PROGRAMABIL ÎN PROTEZĂRILE METALO-CERAMICE" - Carmen Stadoleanu,

Norina Forna, Daniela Budaie, Cătălina Morăraşu, S.Doagă, Fl.Hulea. (Al VI-lea simpozion internaţional al zilelor stomatologice

bănăţene ; al II-lea simpozion U.N.A.S. - Timişoara 6-7 mai 1999)

239. "TRATAMENTUL COMPLEX ÎN SINDROMUL DISFUNCŢIONAL AL SISTEMULUI STOMATOGNAT" - Norina Forna, V.Burlui,

Liliana Focşa, Cristina Preda (Al VI-lea simpozion internaţional al zilelor stomatologice bănăţene ; al II-lea simpozion U.N.A.S. -

Timişoara 6-7 mai 1999)

240. "TRATAMENTUL COMPLEX AL SINDROMULUI DISFUNCŢIONAL AL SISTEMULUI STOMATOGNAT" - coord. Norina Forna, I.

Baciu, V. Burlui; autor Tudor Aldescu - Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ed. I, 29-30 mai 1999.

241. "EXIGENŢE ESTETICE ÎN CERAMICA DENTARĂ" - coord. Norina Forna; autor Ioana Pop, Cătălin Moraru - Sesiunea de

comunicări ştiinţifice studenţeşti, ed. I, 29-30 mai 1999.

242. "ANALIZA STĂRII DE TENSIUNE ÎN ŢESUTUL PERIIMPLANTAR ŞI IMPLANT PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT" - V. Burlui,

Norina Forna, G. Ifteni, O. Ciobanu, Oana Ţănculescu, Ichim, Mihăilă - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie

1999.

243. "MODELUL DE CALCUL A INDICILOR DE COMPETENŢĂ BIOMECANICĂ A DINTELUI NATURAL" - Norina Forna, V. Burlui, G.

Ifteni, D. Budaie, O. Ciobanu, O. Ţănculescu, I. Ichim, M. Brânză - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

244. "STUDIU CLINIC ŞI MORFOLOGIC AL REACTIVITĂŢII TISULARE PERIIMPLANTARE "- V. Burlui, Norina Forna, Elena Cotrutz,

M. Bălţătescu, M. Medrihan, C. Morariu, C. Cotrutz, C. Olaru - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

Page 53: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 53 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

245. "STOMATOPATII PARAPROTETICE: POSIBILITĂŢI ŞI LIMITE ALE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL PROPROTETIC LA

EDENTAŢII TOTAL DE VÂRSTA A III-A" - M. Silvaş, Norina Forna, C. Stadoleanu, Anca Cilibiu - "120 de ani de învăţământ

stomatologic ieşean", decembrie 1999.

246. "PROTEZARE AMOVIBILĂ UNILATERALĂ ÎN EDENTAŢIA UNITERMINALĂ" - V. Burlui, Norina Forna, G. Ifteni, C. Stadoleanu -

"120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

247. "PRELUCRAREA COMPUTERIZATĂ ÎN BIOMECANICA EDENTATULUI PARŢIAL" - Norina Forna, V. Burlui, C. Stadoleanu, M.

Silvaş - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

248. "STUDIUL LONGITUDINAL AL EDENTAŢIEI PARŢIALE CLASA I-A KENNEDY ÎN CLINICA DE GNATOPROTETICĂ" - Norina

Forna, V. Burlui, D. Budaie, M. Silvaş - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

249. "COMPUTERUL CA BIOINSTRUMENT ÎN OBŢINEREA IMAGINILOR STOMATOLOGICE" - V. Leancă, V. Burlui, Norina Forna, G.

Lăcătuşu - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

250. "ECHILIBRAREA OCLUZALĂ ÎN ZONA LATERALĂ PRIN TEHNICA YAMAMOTO PENTRU PROFILAXIA PARODONTALĂ" - S.

Mârţu, Şt. Panaite, M. Tatarciuc, Irina Grădinaru, Norina Forna, O. Bărbieru - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean",

decembrie 1999.

251. "STUDIUL TENSIUNILOR DEZVOLTATE ÎN INSTRUMENTARUL ENDODONTIC TIP KERR" - M. Vataman, S. Andron, Norina

Forna, I. Ichim - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

252. "METODA F.G.P. ÎN RESTAURAREA PROTETICĂ "- V. Burlui, G. Ifteni, Norina Forna - "120 de ani de învăţământ stomatologic

ieşean", decembrie 1999.

253. "TEHNICI COMPUTERIZATE DE UTILIZARE A ANALIZEI OPT ÎN IMPLANTOLOGIE" - V. Burlui, L. Costinescu, Norina Forna, V.

Boza - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

254. "UTILIZAREA IMPLANTELOR ÎN REZOLVAREA EDENTAŢIEI SUBTOTALE "- C. Stadoleanu, V. Burlui, Norina Forna, M. Silvaş -

"120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

255. "SISTEM DE PONDERARE ŞI ANALIZĂ STATISTICĂ A DINAMICII CAPITALULUI OSOS LA BOLNAVII IMPLANTAŢI" - L.

Costinescu, V. Burlui, Norina Forna, V. Bozea - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

256. "REFACEREA PROTETICĂ CERAMICĂ - LIMITE ŞI POSIBILITĂŢI" - G. Ifteni, Norina Forna, C. Olaru - "120 de ani de învăţământ

stomatologic ieşean", decembrie 1999.

257. "CONSERVAREA DIMENSIUNII VERTICALE DE OCLUZIE ÎN REFACEREA PROTETICĂ" - G. Ifteni, Norina Forna, D. Popovici -

"120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

258. "DIFICULTĂŢI PSIHOSOMATICE ÎN TRATAMENTUL GNATOPROTETIC AL EDENTATULUI TOTAL INSTITUŢIONALIZAT" - M.

Silvaş, Norina Forna, C. Stadoleanu, Anca Cilibuc - "120 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

259. "STUDIUL EFICIENŢEI MEDICALE A ASISTENŢEI STOMATOLOGICE ACORDATĂ DE POLICLINIA STOMATOLOGICĂ

UNIVERSITARĂ IAŞI ÎN PERIOADA 1994-1999" - M. Cărăuşu, V. Burlui, Norina Forna - "120 de ani de învăţământ stomatologic

ieşean", decembrie 1999.

260. "TERAPIA RESTAURATIVĂ PRIN RĂŞINI COMPOZITE INDIRECTE" - D. Budaie, V. Burlui, Norina Forna, G. Marin - "120 de ani

de învăţământ stomatologic ieşean", decembrie 1999.

261. "ZILELE ACADEMIEI IEŞENE. PROGRESE ÎN IMPLANTOLOGIA ORALĂ" (Masă rotundă - moderator Prof. Dr. V. Burlui, argumentator: Conf.

Dr. Forna Norina. R (Revista de Medicină Stomatologică, vol. 3, nr. 5, 1999).

262. "AESTHETIC PRINCIPLES IN PROSTHETIC DENTISTRY" - Daniela Budaie, V.Burlui, Norina Forna, A.Caraiane - Al III-lea

Congres al Societăţii Balcanice de Stomatologie (BaSS), 2-5 aprilie 1998, Sofia, Bulgaria, pg. 37.

263. "MICROBIOLOGICAL TEST IN PERIIMPLATITIS" - Carmen Stadoleanu, Norina Forna, C. Rareş - Al III-lea Congres al Societăţii

Balcanice de Stomatologie (BaSS), 2-5 aprilie 1998, Sofia, Bulgaria, pg. 73.

264. "IMPLANTS SURROUNDING TISSUES AND THE RESISTANCE OF THE IMPLANT; LONGEVITY OF THE RESTORATION" -

V.Burlui, Norina Forna, Daniela Budaie, Cătălina Morăraşu, Carmen Stadoleanu, C. Luca - Al III-lea Congres al Societăţii Balcanice

de Stomatologie (BaSS), 2-5 aprilie 1998, Sofia, Bulgaria, pg. 94.

265. "PREPARATION OF THE PERIIMPLANTARY TISSUES; IMPLANTS UNDESIRED SIDE EFFECTS" - Norina Forna, V.Burlui, C.

Luca, CArmen Stadoleanu - Al III-lea Congres al Societăţii Balcanice de Stomatologie (BaSS), 2-5 aprilie 1998, Sofia, Bulgaria, pg.

94.

Page 54: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 54 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

266. "CRANIOFACIAL TROUBLES IN ACROMEGALY" - Cătălina Morăraşu, V. Burlui, Norina Forna, G. Morăraşu - Al III-lea Congres al

Societăţii Balcanice de Stomatologie (BaSS), 2-5 aprilie 1998, Sofia, Bulgaria, pg. 95.

267. "APOPTOSIS DETECTION IN THE THYROID GLAND, AUTOIMMUNE TIROIDITIS" - Ioana Cristina Luca, Marie Christine Bene,

Norina Forna, E. Zbranca - Rezumat la al IV-lea Congres European de Endocrinologie, Sevilla, Spania, 9-13 mai 1998 (sub tipar).

268. "POSIBILITĂŢI DE APRECIERE A REACTIVITĂŢII ŢESUTURILOR PERIIMPLANTARE" - Ioana Pop, Cătălin Morariu - coordonator

Norina Forna - Culegerea de rezumate a Sesiunii anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, 22 - 24 mai 1998, pg. 31.

269. "IMPLANTELE SANDHAUS ÎN PRACTICA STOMATOLOGICĂ" - V. Burlui, Norina Forna, Delia Bahrim - Ziua Universităţii "Gr. T.

Popa" - 12 dec. 1997, pg. 149.

270. "APOPTOZA CELULARĂ INTRATIROIDIAN ÎN AFECŢIUNI TIROIDIENE AUTOIMUNE" - Ioana Cristina Luca, C. Cotuţiu, Violeta

Gnazdovschi, Norina Forna, pg. 11.

271. "POSIBILITĂŢI DE EVALUARE A CALITĂŢILOR MECANICE PENTRU BIOMATERIALELE UTILIZATE ÎN STOMATOLOGIE" - O.

Stelea, C. Morariu, Norina Forna - a XXIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice U.M.F. Iaşi, 9 XII 1994, pg. 67-68.

272. CERCETĂRI FIZICO - CHIMICE ŞI BIOLOGICE ALE HIDROXIAPATITEI" - V. Burlui, Norina Forna, Elisabeta Laba, Cătălina

Morăraşu - culegerea de rezumate a celei de-a XXI-a Sesiuni ştiinţifice anuale a cadrelor didactice, Iaşi, 4-5 XII 1992.

273. "INFLUENŢA CHIURETAJULUI PARODONTAL ASUPRA COMPONENTEI IMUNE ÎN PARODONTOPATIILE MARGINALE

CRONICE" - Norina Frunzăreanu - rezumatele lucrărilor celei de-a XXX-a Sesiuni a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti Iaşi, 20 IV

1985, p. 78.

274. "UNELE ASPECTE ALE UTILIZĂRII MATERIALELOR COMPOZITE ÎN TRATAMENTUL LEZIUNILOR CORONARE" - Norina

Frunzăreanu - culegerea de rezumate a celei de-a XXIX-a sesiuni a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, 26 IV 1984, p. 181.

275. "IMPLICAŢIILE PSIHOSOCIALE ALE ACTULUI MEDICAL STOMATOLOGIC" - C. Mihalache, D. Gogălniceanu, I. Dănilă, Norina

Frunzăreanu - culegerea de rezumate a celei de-a XVI-a Sesiuni ştiinţifice a cadrelor didactice, Iaşi, 3 XII 1983, p. 252.

276. "EXPERIMENTĂRI DE LABORATOR PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PARAMETRILOR MECANICI AI GIPSURILOR DENTARE" - Norina

Frunzăreanu, Monica Sechi - culegerea de rezumate a celei de-a XVII-a sesiuni a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, 24 IV 1982, p.

138.

Page 55: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 55 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Anexa 1.2 – Lista lucrarilor in extenso indexate PUBMED: 41

1. Malpraxis risk management in implantology Lupu IC, Forna NC Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2014 Jul-Sep;118(3):823-7. PMID: 25341307

2. Dental esthetics--instrument for recreating a new facial esthetic to the elderly patient. Scutariu MM, Forna N. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2014 Jan-Mar;118(1):186-93. PMID: 24741798

3. Incidence and prevalence of dental - periodontal conditions and edentation in Moldavia Norina Consuela Forna, Cristina Dascalu, Doriana Forna, Magda-Ecaterina Antohe Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2013 Jan-Mar;117(1):205-11. Romanian. PMID: 24505916

4. Communication in dental medicine: importance in motivating elderly dental patients. Scutariu MM, Forna N. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2013 Jul-Sep;117(3):789-94. PMID: 24502052

5. Proprosthetic interventions in the posterior maxillary implant therapy Norina Consuela Forna Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2012 Oct-Dec;116(4):1192-202. Romanian. PMID: 23700911

6. From history to present in Iaşi dental medicine. Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2012 Apr-Jun;116(2):367-8. PMID: 23077921

7. Surface aspect of fixed restaurations end parodontal influences Alice-Arina Ciocan-Pendefunda, Norina Consuela Forna Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2012 Ian-Mar;116(1):317-23. Romanian. PMID: 23077915

8. Influence of finishing techniques on the surface roughness of metallic components of prosthetic restorations. Baciu ER, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2010 Oct-Dec;114(4):1198-203. Romanian. PMID: 21500480

9. Reticulate polymers used in obtaining new dental materials. Budală DG, Vlad CD, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2010 Oct-Dec;114(4):1194-7. Romanian. PMID: 21500479

10. Clinical evaluation of the possibilities of restoring the dental and periodontal esthetics using veneers vs. metal ceramic crowns. Poroch L, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2010 Jul-Sep;114(3):874-9. Romanian. PMID: 21243819

11. Posttherapeutic feed-back evaluation in oral rehabilitation. Gârbea C, Antohe ME, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2010 Apr-Jun;114(2):562-4. Romanian. PMID: 20701004

12. Practical aspects of sepsis from oral bacterial infections. Vasilache F, Dorobăţ C, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2010 Apr-Jun;114(2):386-90. Romanian.

Page 56: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 56 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

PMID: 20700973

13. Viral patology and oral manifestation. Căpraru CL, Dorobăţ C, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2010 Apr-Jun;114(2):381-5. Romanian. PMID: 20700972

14. Coping mechanisms of mentally disabled patients in need of dental treatment. Simion CN, Dafinoiu I, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2010 Jan-Mar;114(1):218-26. Romanian. PMID: 20509306

15. Study on noninvasive paraclinical evaluation methods according to particular aspects in patients diagnosed with partial dentition. Stamate R, Antohe ME, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2009 Oct-Dec;113(4):1268-73. Romanian. PMID: 20191912

16. Clinical aspects of therapeutic options in oral rehabilitation of partially edentulous patients. Musteaţă A, Antohe ME, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2009 Oct-Dec;113(4):1263-7. Romanian. PMID: 20191911

17. Oral epithelial hyperplasia in diabetes mellitus. Girtan M, Zurac S, Stăniceanu F, Bastian A, Popp C, Nichita L, Laba E, Forna N. Rom J Intern Med. 2009;47(2):201-3. PMID: 20067171

18. Biomechanical behaviour of oro-maxillofacial prostheses. Crăciun AM, Antohe ME, Garbea C, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2009 Apr-Jun;113(2):570-4. Romanian. PMID: 21495368

19. The role of the polimers in increased acrylic biomaterials qualities used in prosthetic restaurations. Vişan D, Stamate R, Musteaţă A, Aldica R, Antohe ME, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2009 Apr-Jun;113(2):564-9. Romanian. PMID: 21495367

20. Role of computerised programs for the evaluation, diagnosis and treatment of partially edendulous patients. Crăciun A, Vasilache F, Căpraru LC, Earar N, Antohe ME, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2009 Apr-Jun;113(2):558-63. Romanian. PMID: 21495366

21. Oral rehabilitation between reality and paradigm. Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2008 Apr-Jun;112(2):507-11. Review. PMID: 19295028

22. Iaşi School of Dental Medicine evaluation by CID-CDF commission. Forna N. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2008 Oct-Dec;112(4):1127-8. Romanian. No abstract available. PMID: 20209799

23. Aspects of the biological behaviour of the rubber RS 330T-RTV silicon material. Gheban E, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2008 Oct-Dec;112(4):1088-91. Romanian. PMID: 20209792

24. The biomechanical behaviour of the flexible acrylic partial prosthetics. Gheban E, Forna NC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2008 Oct-Dec;112(4):1072-5. Romanian. PMID: 20209789

Page 57: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 57 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

25. International Congress of Dental Medicine. Celebration of Dental Faculty days, the 12-th edition, Iaşi. Forna N. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2008 Jan-Mar;112(1):272-5. Romanian. PMID: 18677941

26. Clinical and pathological aspects of epithelial hyperplasia. Gîrtan M, Stăniceanu F, Zurac S, Laba E, Forna N. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2008 Jul-Sep;112(3):828-31. PMID: 20201276

27. Profile of the oral healthcare team in countries with emerging economies. Nash D, Ruotoistenmäki J, Argentieri A, Barna S, Behbehani J, Berthold P, Catalanotto F, Chidzonga M, Goldblatt L, Jaafar N, Kikwilu E, Konoo T, Kouzmina E, Lindh C, Mathu-Muju K, Mumghamba E, Nik Hussein N, Phantumvanit P, Runnel R, Shaw H, Forna N, Orliaguet T, Honkala E. Eur J Dent Educ. 2008 Feb;12 Suppl 1:111-9. PMID: 18289274

28. Perio Type--the premises of a successful therapy. Forna NC, Antohe M. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2007 Oct-Dec;111(4):1040-5. Review. Romanian. PMID: 18389802

29. Analysis of mandibular variability in humans of different geographic areas. Puişoru M, Forna N, Fătu AM, Fătu R, Fătu C. Ann Anat. 2006 Nov;188(6):547-54. PMID: 17140148

30. Some aspects concerning the electrochemical corrosion of the Gaudent-S dental alloy. Forna N, Burlui V, Aelenei N, Nemţoi G, Indrei A, Aelenei D, Mârţu S. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2001 Jan-Mar;105(1):151-6. Romanian. PMID: 12092144

31. An unusual case of multiple endocrine neoplasia. Luca IC, Forna N. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2000 Oct-Dec;104(4):157-9. Romanian. PMID: 12089946

32. Periodontal regeneration with enamel derivate proteins (Emdogain)--clinical evaluation. Mârţu S, Burlui V, Mocanu C, Forna N. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2000 Oct-Dec;104(4):147-51. Romanian. PMID: 12089944

33. The role of anthropologic study in the stomatognatic morphologic changes through time. Mihalache GD, Indrei A, Mihalache G, Forna N, Bălteanu C. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2000 Jul-Sep;104(3):101-5. Romanian. PMID: 12089907

34. A comparative study of the bacterial dental plaque formation on fixed dentures with different surface characteristics. Forna N, Stadoleanu C, Bosnea D, Preda C, Gherman C, Buiuc D. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1999 Jul-Dec;103(3-4):210-5. Romanian. PMID: 10756955

35. Gram-negative anaerobic bacilli identified in the subgingival microflora associated with fixed dentures. Stadoleanu C, Bosnea D, Forna N, Gherman C, Buiuc D. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1999 Jul-Dec;103(3-4):206-9. Romanian. PMID: 10756954

36. The technic for the reoptimization of laryngeal cannulae by recoating them with a silicone material. Mârţu S, Panaite S, Mârţu D, Forna N, Tatarciuc M. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1999 Jul-Dec;103(3-4):122-6. French. PMID: 10756937

37. Esthetic principles in prosthetic dentistry.

Page 58: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 58 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Budaie D, Morăraşu C, Forna N, Moraraşu G. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1999 Jan-Jun;103(1-2):205-7. PMID: 10756913

38. Peri-implantitis. Forna N, Burlui V, Luca IC, Indrei A. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1998 Jul-Dec;102(3-4):74-9. Review. PMID: 10756848

39. Peri-implant tissue and the longevity of restoration. Forna N, Burlui V, Indrei A, Luca IC. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1998 Jan-Jun;102(1-2):168-76. PMID: 10756833

40. Failure in implantology. Forna N, Burlui V, Bahrin D. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1996 Jul-Dec;100(3-4):187-92. Romanian. PMID: 9455464

41. Technological difficulties in realizing the Sandhaus prosthesis. Forna N. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1996 Jan-Jun;100(1-2):157-9. Romanian. PMID: 9455418

Page 59: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 59 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Anexa 1.3 - Lista lucrarilor publicate in alte reviste sau volume reprezentative ( inclusiv reviste din categoria B sau B+) : 220

1. CAREER OPPORTUNITIES FOR DENTAL STUDENTS THROUGH EUROPEAN PROJECTS, Feier Diana Ramona, Forna Norin,

Dascalu Gena Cristina, Forna Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No. 3, Iul-Sep 2017, pag 114-118

2. STUDY REGARDING THE POSSIBILITIES TO USE THE APPLICATION PRODENT IN THE PRO-PROSTHETIC STAGE, Forna

Doriana, Ramona Feier, Claudiu Topoliceanu, Forna Norina, Eugenia Popescu, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No.

3, Iul-Sep 2017, pag 97-100

3. COMPARATIVE STUDY BETWEEN NUTRITIONAL STATUS OF DIFFERENT DENTURE WEARES, Nicolae Dan Bosînceanu, Bolat

Maria, Forna Agop Doriana, Bosînceanu Gabriela Dana, Forna Consuela Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No.

3, Iul-Sep 2017, pag 68-71

4. ASSESSMENT OF THE ORAL HEALTH RISK FACTORS IN YOUNG PEOPLE, Murariu Alice, Forna Agop Doriana, Manolache

Florentina, Forna Consuela Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No. 3, Iul-Sep 2017, pag 48-54

5. STATISTICAL STUDIES REGARDING THERAPEUTIC APPROACHES FOR EDENTULOUS SOCIAL CLINICAL CASES IN

STUDENTS`PRACTICAL STAGES, Antohe –Ecaterina Magda, Andronache Monica, Feier Ramona, Stamatin Ovidiu, Forna

Consuela Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No. 2, Apr-Iun 2017, pag 94-99

6. BIOMECHANICAL ASPECTS OF IMPRESSIONS IN PARTIALLY EDENTULOUS, Caras Cibela, Agop Doriana, Forna Consuela

Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No. 2, Apr-Iun 2017, pag 89-93

7. SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS AND THE PARTIAL EDENTULISM IN THE ADULT POPULATION FROM IASI, ROMANIA,

Tudorici Teona, Feier Ramona, Balcos Carina, Forna Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No. 2, Apr-Iun 2017,

pag 68-72

8. COMPLETE DENTURES FRACTURES – CAUSES AND INCIDENCE, Mârţu Ioana, Bosînceanu Gabriela Dana, Forna Consuela

Norina, Viţalariu Mihaela Anca, Luchian Ionut, Bosînceanu Nicolae Dan, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No. 2, Apr-

Iun 2017, pag 60-64

9. INDIVIDUAL ASPECTS OF CLINICAL AND PARACLINICAL EVALUATION OF PATIENTS WITH RESTORATIVE THERAPY

BASED ON METAL-COMPOSITE CONSTRUCTION, Calamaz Daniela-Mariana, Costuleanu Marcel, Forna1 Consuela Norina,

Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No. 1, Ian-Mar 2017, pag 32-38

10. CLINICAL ASSISTANCE ALGORITHM FOR THE DENTAL IMPLANT CANDIDAT, Roşu Florin, Forna Agop Doriana, Forna Consuela

Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 9, No. 1, Ian-Mar 2017, pag 19-26

11. ERGONOMICS AND PREVENTION OF MUSCULOSKELETAL – WORK RELATED PATHOLOGY IN DENTISTRY: A PILOT

STUDY, Ancuța Codrina, Iordache Cristina, Fătu Maria Ana, Aluculesei Ciprian, Forna Norina, Romanian Journal of Oral

Rehabilitation Vol. 8, No. 4, Oct-Dec 2016

12. CAREER SATISFACTION AMONG DENTAL STUDENTS IN IASI, ROMANIA, Murariu Alice, Forna Agop Doriana, Halaciugă

Adelina, Diaconu Antonela Diana, Bobu Livia, Forna Consuela Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 8, No. 4, Oct-Dec

2016

13. POSSIBILITIES OF PROSTHETIC IMPLANT REHABILITATION USING VARIOUS BONE GRAFTING MATERIALS Tataru Calin,

Forna Agop Doriana, Forna Consuela Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 8, No. 3, Jul-Sep 2016

14. THE IMPLICATIONS OF PREIMPLANTATION ANALYSIS AND POSITIONING OF IMPLANTS IN THE SUCCESS / FAILURE RATE

OF THE IMPLANTATION TREATMENT Calin Alexandru, Forna Agop Doriana, Forna Consuela Norina, Romanian Journal of Oral

Rehabilitation Vol. 8, No. 3, Jul-Sep 2016

15. THE IMPLICATIONS OF THE MATERIALS FOR BONE REGENERATION WITH POTENTIAL OF SUCCESS IN GUM

REGENERATION AND BEST PROTHESIS Lazaruc Dana, Forna Agop Doriana, Forna Consuela Norina, Romanian Journal of Oral

Rehabilitation Vol. 8, No. 3, Jul-Sep 2016

16. PREPARATIONS PRO-IMPLANT VERSUS PRO-PROSTHETIC Holban Mihaela Catalina, Forna Agop Doriana, Forna Consuela

Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 8, No. 3, Jul-Sep 2016

17. MUSCULOSKELETAL ISSUES AMONG DENTAL MEDICINE STUDENTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY Iordache Cristina, Fătu

Maria Ana, Miftode Mădălina, Ancuța Codrina, Forna Norina,, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 8, No. 3, Jul-Sep 2016

18. PERI-IMPLANTITIS – A REVIEW OF ACTUAL TREATMENT METHODS Bartok Francisc-Florin, Forna Consuela Norina, Romanian

Journal of Oral Rehabilitation Vol. 8, No. 3, Jul-Sep 2016

Page 60: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 60 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

19. ASPECTS OF THE THERAPY OF PARTIALLY EXTENDED EDENTATION USING MODERN METHODS – ATTACHMENTS AS

MAINTENANCE, SUPPORT AND Antohe –Ecaterina Magda, Forna Agop Doriana, Andronache Monica, Feier Ramona, Forna

Consuela Norina,, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 8, No. 2, Apr-Jun 2016

20. FLEXIBLE ACRYLATE VERSUS CLASSIC-VIABLE THERAPEUTICAL SOLUTION, Bosînceanu Nicolae Dan, Bosînceanu Gabriela

Dana, Bolat Maria, Baciu Raluca, Forna Norina,, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 8, No. 1, Ian-Mar 2016

21. PREVALENCE AND CLINICAL SIGNS OF XEROSTOMIA IN DENTURE WEARERS, Bosinceanu Dana, Forna Agop Doriana,

Bosînceanu Nicolae Dan, Forna Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 7, No. 4, Oct- Dec 2015

22. BIOLOGICAL INTEGRATION OF COMPLETE AND PARTIAL REMOVABLE THERAPEUTIC SOLUTIONS, Bosinceanu Dana,

Forna Agop Doriana, Bosinceanu Dan, Forna Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 7, No. 3, July- Sep 2015

23. PREDICTIVE ANALYSIS OF SURFACE QUALITY-CANDIDA ALBICANS BIOFILM RELATIONS, Baciu Raluca Elena, Grădinaru

Irina, Toma Ştefan, Baciu Maria, Baciu Constantin, Forna Consuela Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 7, No. 3,

July- Sep 2015

24. THE INFLUENCE OF LOCAL FACTORS IN THE ETHIOLOGY OF PARAPROSTHETIC STOMATITIS, Bosinceanu Dana,

Bosinceanu Dan, Forna Norina, Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol.4, Issue 1, Jan-July 2015

25. OBTURATOR PROTHESIS, A CHALLENGE IN PROSTHODONTICS TERRITORY, Bolat Maria, Forna Consuela Norina, Romanian

Journal of Medical and Dental Education, Vol.4, Issue 1, Jan-July 2015

26. CRITERIAS TO CHOOSE THE ELECTION SOLUTION IN EXTENDED PARTIALLY EDENTULISM, Antohe Magda-Ecaterina, Forna

Agop Doriana, FORNA Consuela Norina, Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol.4, Issue 1, Jan-July 2015

27. MALPRACTICE IN COMPOSITE/MIXED PROSTHESIS, Antohe Magda, Feier Ramona, Forna Agop Doriana, Oniciuc Cosmin,

Forna Consuela Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 7, No. 2, Apr - June 2015

28. DIRECTED REHABILITATION OF PATIENTS WITH SIGNS OF TOOTH WEAR, Fala Valeriu, Gribenco Vitalie, Pântea Vitalie,

Cazacu Igor, Nistor Lilian, Bolun Radu, Forna Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 7, No. 1, Jan - March 2015

29. THE IMPLICATIONS OF PROSTHESIS TYPE IN THE THERAPEUTICAL SUCCESS OF PARTIALLY EXTENDED EDENTULOUS,

Antohe Magda-Ecaterina, Forna Agop Doriana, Andronache Monica, FORNA Consuela Norina,, Romanian Journal of Medical and

Dental Education, Vol.3, Issue 2, July-Dec 2014

30. THE BIOLOGICAL INTEGRATION OF PARTIAL AND TOTAL REMOVABLE THERAPEUTIC SOLUTIONS, Bosinceanu Dana,

Bosinceanu Dan, FORNA Norina, Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol.3, Issue 2, July-Dec 2014

31. THE CARPAL TUNNEL SYNDROME AT DENTAL PHYSICIAN, IORDACHE Cristina, Forna Agop Doriana, FORNA Consuela

Norina, Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol.3, Issue 2, July-Dec 2014

32. THE SIMULATION ROLE IN CONTEMPORARY DENTAL MEDICINE, Forna Norina, LAUER Christoph Hans, Romanian Journal of

Medical and Dental Education, Vol.3, Issue 2, July-Dec 2014

33. THE IMPORTANCE OF CONTROL ELEMENTS IN THE DENTAL OFFICE MANAGEMENT Lupu Costin Iulian, Cărăuşu Mihaela

Elena, Forna Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 6, No. 2, April - June 2014

34. CLINICAL AND PARACLINICAL INDICATORS IN THE ESTABLISHMENT OF AN ORAL DIAGNOSIS WITH HIGH

PREDICTABILITY, Frăţilă Dragoş, Scutariu Monica Mihaela, Forna Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 6, No. 2,

April - June 2014

35. SELECTION FOR REMOVABLE DENTURES -MARKER OF BIOLOGICAL INTEGRATION - Maria Bolat, Norina Consuela Forna,

Aspects in Biomaterials, Romanian Journal of Oral Rehabilitation , Vol 5, No. 3, July -September 2013

36. CLINICAL ASPECTS OF THERAPEUTICAL SOLUTION INVOLVED IN ORAL REHABILITATION OF PARTIALLY EDENTOULOUS

PATIENTS - Maria Bolat, Magda Antohe, Norina Consuela Forna, Romanian Journal of Oral Rehabilitation , Vol 5, No. 4,

October -December 2013.

37. STATISTIC STUDY REGARDING THE ARDS USING IMPLANTS ACCORD WITH CLINICAL CASES PARTICULARITIES Forna

Consuela Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 5, No. 4, October - December 2013

38. CLINICAL ASPECTS IN PROSTHETIC CONVENTIONAL REMOVABLE TREATMENT FOR ELDERLY PATIENTS Bosînceanu

Nicolae Dan, Budală Dana, Forna Consuela Norina, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 5, No. 3, July - September 2013

39. CORRELATIONS BETWEEN THE PERIODONTAL MODIFICATIONS AND LIPID PEROXIDATION IN PERIODONTAL DISEASE

Page 61: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 61 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

PATIENTS Ioana Martu, Ionut Luchian, Ancuta Goriuc, Laura Checherita, Silvia Martu, Consuela Norina Forna, Romanian Journal

of Oral Rehabilitation Vol. 5, No. 1, January - March 2013

40. CARDIOVASCULAR RISK AMELIORATION IN THE METABOLIC SYNDROME – PRIMARY PROPHYLAXIS VS. SECONDARY

PROPHYLAXIS Esanu Irina, Boancă Mihaela, Cotea Irina, Paraschiv Crînguţa, Forna N., Romanian Journal of Oral Rehabilitation

Vol. 5, No. 4, October - December 2013

41. THERAPEUTIC ASPECTS OF USE SYSTEM N.O.R Dan Bosânceanu*, Norina Consuela Forna , Romanian Journal of Oral

Rehabilitation Vol. 5, No. 4, October - December 2013

42. THE CONTRIBUTION OF MEDICAL ROBOTS TO CLINICAL PERFORMANCE: UP-TO-DATE - Gabriela Savuc, Doriana Forna,

Consuela Norina Forna, Vol. 4, No. 4, October - December 2012, Romanian Journal of Oral Rehabilitation

43. IMPACT OF DIABETES MELLITUS ON ORAL CAVITY Ionela Roxana Vasluianu, Alice Murariu, Ecaterina Magda Antohe, Consuela

Norina Forna, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 4, No. 3, July - September 2012

44. MANAGEMENT OF THE PATIENT CANDIDATE TO PROSTHETIC IMPLANT SOLUTION Costin Iulian Lupu, Consuela Norina

Forna, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 4, No. 3, July - September 2012

45. STATISTICAL ANALYSIS OF THE FACTORS WHICH CAN INFLUENCE THE RESULTS OF THERAPY BY ROOT AMPUTATION

ON BRIDGE ABUTMENT TEETH 1* 1 2 , Norina Consuela Forna3 , 1 , Mihail-Raul Popescu1 , Oana-Cella Andrei2 2 , Marilena 1,

Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 4, No. 2, May - July 2012

46. DIRECT LATERAL WINDOW APPROACH SINUS AUGMENTATION PROCEDURE Dragos Virvescu, Consuela Norina Forna,

Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 4, No. 1, January - Mars 2012

47. THE DETERMINATION OF THE ELASTICITY CONSTANTS OF THE MATERIALS FOR REMOVABLE PARTIAL DENTURES ,

Monica Andronache, Bogdan Leitoiu, Viorel Goanta, Consuela Norina Forna, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 4, No.

1, January - Mars 2012

48. THE FIRST PILOT-CENTER OF ORAL REHABILITATION IN ROMANIA - THE WARRANT OF A COMPLETE MEDICAL

APPROACH , Norina Consuela Forna, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 3, No. 1, January 2011

49. THE ROLE OF NONINVASIVE THERAPY IN PARTIAL EDENTATION HOMEOSTATIC REHABILITATION Ramona Diana F tu,

Magda Ecaterina Antohe, Norina Consuela Forna, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 3, No. 2, June 2011

50. POSTTHERAPEUTIC FEEDBACK EVALUATION IN ORAL REHABILITATION Norina Forna1 , Sami Sandhaus, Romanian Journal

of Oral Rehabilitation Vol. 3, No. 3, July 2011

51. STUDY OF TENSIONS AND STRAINS OF THE PARTIAL REMOVABLE DENTURES RETAINED BY CAST CLASPS Monica

Andronache1 2 1 , Norina Forna1, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 3, No. 3, September 2011

52. NFLUENCE OF FINISHING TECHNIQUES OF TI-BASED ALLOYS USED IN PROSTHETIC RESTORATIONS ON THE

FORMATION OF CANDIDA ALBICANS BIOFILM Elena-Raluca Baciu1*, Maria Baciu2 , Norina Consuela Forna, Romanian

Journal of Oral Rehabilitation Vol. 3, No. 1, January 2011

53. Experimental research concerning the vascular modification from the human oral cavity using a doppler ultrasound device - Roxana

Ionela Vasluianu, Andreea Daniela Ioanid, Norina Consuela Forna, Tehnologia Inovativa, Anul 6,Nr.2/ 2010, pg.33-36

54. THE IMPORTANCE OF FINDING OUT FACTORS THAT CAN TROUBLE THE MUSCULO-LIGAMENTAR EQUILIBRIUM IN

PACIENTS WITH COMPLETE AND EXTENDED PARTIAL EDENTATION, D.N. Bosinceanu, Mihaela Silvia Silvas, Gabriela Dana

Budala, Consuela Norina Forna, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 2, No. 4, October 2010

55. POSTTHERAPEUTIC FEEDBACK EVALUATION IN ORAL REHABILITATION Sami Sandhaus1 , Norina Forna2, Romanian Journal

of Oral Rehabilitation Vol. 2, No. 3, July 2010

56. Biomechanical Behaviour of Oro-maxillofacial Prostheses (Mathematical Modeling in Oro-maxillofacial Sphere), Ady

Garfunkel, Consuela Norina Forna, Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 2, No.1, January 2010

57. STUDIUL DISTRIBUTIEI TENSIUNILOR SI DEFORMATIILOR PROTEZELOR PARTIAL SCHELETATE - Monica Andronache,

Norina Forna , Revista Romana de STOMATOLOGIE Volumul LVI, Nr. 4, An 2010,P.272

58. EFECTUL MEMORIEI FORMEI LA COPOLIMERII ACRILICI RETICULATI , Dana Gabriela Budala, Dan Nicolae Bosinceanu, Norina

Consuela Forna, Revista Romana de STOMATOLOGIE Volumul LVI, Nr. 4, An 2010, P.285

59. EFFECTS OF POORLY FITTING PROTHESIS ON MUSCULO-LIGAMENTAR EQUILIBRIUM IN PACIENTS WITH COMPLETE

Page 62: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 62 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

AND EXTENDED PARTIAL EDENTATION - Bosinceanu Dan Nicolae, Forna Norina Consuela, Silvas Mihaela Silvia, Budala

Dana Gabriela, Vasluianu Roxana Ionela. Revista European Journal Of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, the 14th

Panhellenic Pharmaceutical Congress, ISSN 0378-7966, 2009.

60. ASSESSEMENT OF SOME VASCULAR PARAMETERS THROUGH DETERMINATIONS ON THE LEVEL OF THE ORAL MUCOSA

- R.I.Vasluianu, N.C.Forna, E.R.Baciu, A.D.Ioanid. Junimea ,2009,pp.727-732,ISBN 978-973-37-1351-7

61. RESEARCHES ON THE RESISTANCE MECHANICAL PROPERTIES OF NI-TI ALLOY USED IN MEDICINE - E.R.Baciu, M.Baciu,

N.C.Forna, R.I.Vasluianu. Junimea , 2009, pp.733-737, ISBN 978-973-37-1351-7

62. „IMPLICATIILE EXTRACTIEI ALVEOLOPLASTICE IN REABILITAREA ORALA COMPLEXA”-Mihaela Maftei, Norina Forna, Carmen

Stelea, C. Bucur, Vol editat cu ocazia „Zilelor Facultatii de Medicina Dentara, Editia a X-a , 3-4 martie 2006, ISBN: 973-7906-48-9,

pag 69-72

63. „CONCEPTUL BIOMECANIC IN ELABORAREA DESIGN-ULUI PROTEZEI AMOVIBILE” - Monica Andronache, Norina Forna,

Munteanu Florin, Delia Bahrim, Teodora Tipau, , Beatrice Niculita, Raluca Baciu, Vol editat cu ocazia „Zilelor Facultatii de Medicina

Dentara, Editia a X-a , 3-4 martie 2006, ISBN: 973-7906-48-9, pag 30-36

64. „CERCETARI PRIVIND INTEGRAREA BIOLOGICA A SILICONILOR UTILIZATI IN PROTEZARILE MAXILO-FACIALE” - Magda

Antohe, Norina Forna, Catalina Girbea, Eduard Gheban, Mihail Drug, Agnes Craciun, Vol editat cu ocazia „Zilelor Facultatii de

Medicina Dentara, Editia a X-a , 3-4 martie 2006, ISBN: 973-7906-48-9, pag 27-29

65. „CERCETARI FUNDAMENTALE PRIVIND MATERIALELE SILICONATE”- Norina Forna, Magda-Ecaterina Antohe, Monica

Andronache, D. Bosinceanu, Teodora Baltag, Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisati din Iasi, vol. 110,

Nr.2 Suplimentnr.1, vol editatat cu ocazia Zilelor Universitatii”Petre Andrei”, ISSN:0048-7848, 2006, pag 82-85

66. „REABILITAREA ORALA COMPLEXA A PACIENTILOR EDENTATI PARTIAL INTINS CU AFECTIUNI CARDIO-VASCULARE -

Norina Forna, Magda-Ecaterina Antohe, Monica Andronache,Ramona Fatu, E. Gheban, Cristina Bodnar, Revista Medico-

Chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, vol. 110, Nr.2 Suplimentnr.1, vol editatat cu ocazia Zilelor

Universitatii”Petre Andrei”, ISSN:0048-7848, 2006, pag 86-90

67. „RESTAURARI PROTETICE IN EDENTATIILE TERMINALE”- Norina Forna, Revista de Medicina Stomatologica, Publicatia oficiala

a Asociatiei Stomatologilor din Republica Moldova, Vol. Nr. 1 , Septembrie 2006, ISSN 1857-1328

68. „REABILITAREA COMPLEXA LA TINERI”- Norina Forna, Magda Antohe, Revista de Medicina Stomatologica, Publicatia oficiala a

Asociatiei Stomatologilor din Republica Moldova, Vol. Nr. 1 , Septembrie 2006, ISSN 1857-1328

69. „POSIBILITATI DE AUGMENTARE A CRESTEI EDENTATE IN EDENTATIILE TERMINALE”- Norina Forna, Magda Antohe, Revista

de Medicina Stomatologica, Publicatia oficiala a Asociatiei Stomatologilor din Republica Moldova, Vol. Nr. 1 , Septembrie 2006,

ISSN 1857-1328

70. „ASPECTE CLINICE SI TEHNOLOGICE IN RAMFORSAREA BAZELOR PROTEZELOR TOTALE”- Magda Antohe, Monica

Andronache, Teodora Baltag, Norina Forna, Revista de Medicina Stomatologica, Publicatia oficiala a Asociatiei Stomatologilor din

Republica Moldova, Vol. Nr. 1 , Septembrie 2006, ISSN 1857-1328

71. „CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA STRUCTURII ACRILATELOR”- Magda Antohe, Monica Andronache, Charlotte Chitanu,F.

Munteanu, Norina Forna, Revista de Medicina Stomatologica, Publicatia oficiala a Asociatiei Stomatologilor din Republica

Moldova, Vol. Nr. 1 , Septembrie 2006, ISSN 1857-1328

72. „APLICATII ALE MATERIALELOR SILICONICE IN PROTEZAREA AMOVIBILA” - Magda Antohe, Monica Andronache, E. Gheban,

Maria Cazacu, Norina Forna, Revista de Medicina Stomatologica, Publicatia oficiala a Asociatiei Stomatologilor din Republica

Moldova, Vol. Nr. 1 , Septembrie 2006, ISSN 1857-1328

73. "STRUCTURA TIP SANDWICH - ALTERNATIVĂ PRACTICĂ DE OPTIMIZARE A BAZEI PROTEZEI TOTALE" - Magda-Ecaterina

Antohe, Maria Ursache, Norina Forna, Florin Munteanu - Revista de Medicină Stomatologică, Vol 9.Nr.1, ISSN:1453-1224,

pag.12-14

74. „INTERVENTII CHIRURGICALE PROPROTETICE IN EDENTATIA PARTIALA”-Mohamed Atiyia, Vasile Burlui, Norina Forna,

Magda Antohe, Revista de Medicina Stomatologica, Vol. 9, Nr. 2-3, editie bilingva, 2005, pag 54-58

75. „ASPECTE PRACTICE ALE EPITEZELOR IN TERITORIUL MAXILO-FACIAL”-Norina Forna, Magda Antohe, Monica Andronache,

Teodora Tipau, Catalina Iovu, Cosmin Oniciuc, Revista de Medicina Stomatologica, Vol. 9, Nr. 2-3, editie bilincva, 2005, pag 42-

46

Page 63: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 63 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

76. "IMPACTUL PSIHOLOGIC AL PROTEZEI PARŢIALE AMOVIBILE" - Norina Forna, Maria Ursache, Magda Antohe, Monica

Andronache, Teodora Tipau, Catalina Iovu, Mihaela Gartan - Volumele editate cu prilejul Zilei Facultăţii de Medicină Dentară,

Supliment al Revistei de Medicină Stomatologică, Ediţia a IX-a, 4-6 martie 2005

77. "INTEGRAREA SISTEMICĂ A PROTEZELOR AMOVIBILE" - Magda Antohe, Monica Andronache, Ramona Fatu, Eduard Gheban,

Cosmin Oniciuc, Delia Bahrim, Norina Forna - Volumele editate cu prilejul Zilei Facultăţii de Medicină Dentară, Supliment al

Revistei de Medicină Stomatologică, Ediţia a IX-a, 4-6 martie 2005

78. "ELEMENTE MORFOPATOLOGICE ALE COMPLICATIILOR MUCO-OSOASE ALE EP" - Norina Forna, Elisabeta Laba, Monica

Andronache, Magda Antohe, Mihaela Gartan, Eduard Gheban, Iulia Stefanescu - Volumele editate cu prilejul Zilei Facultăţii de

Medicină Dentară, Supliment al Revistei de Medicină Stomatologică, Ediţia a IX-a, 4-6 martie 2005

79. "INTEGRAREA BIOMECANICĂ A SISTEMELOR COMPOZITE" - Monica Andronache, Norina Forna, Magda Antohe, Angela

Onitoiu, Ramona Fatu, Loredana Horia, Beatrice Niculita - Volumele editate cu prilejul Zilei Facultăţii de Medicină Dentară,

Supliment al Revistei de Medicină Stomatologică, Ediţia a IX-a, 4-6 martie 2005

80. "INCIDENŢA SINDROMULUI DISFUNCŢIONAL AL SISTEMULUI STOMATOGNAT LA BOLNAVII CU SCHIZOFRENIE, DEPRESIE

SI OLIGOFRENIE" - Delia Bahrim, Norina Forna, Magda Antohe, Monica Andronache - Volumele editate cu prilejul Zilei Facultăţii

de Medicină Dentară, Supliment al Revistei de Medicină Stomatologică, Ediţia a IX-a, 4-6 martie 2005

81. "PERIODONTAL REGENERATION WITH EMDOGAIN" - Silvia Martu, Vasile Burlui, Norina Forna, J. of Clinical Periodontology,

2003

82. "IATROGENIA ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ SCHELETIZATĂ" - Delia Bahrim, Norina Forna, Monica Andronache, Ciprian Bejan -

Supliment al Revistei "Medicina Stomatologică", vol. 7, nr. 1, Vol. I editat cu ocazia Zilelor Facultăţii de Medicină Stomatologică,

Ediţia a VII-a, 28 februarie -1 martie 2003

83. "REABILITAREA SUPORTULUI OSOS ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Norina Forna , Mihaela Brinza, Delia Bahrim, Norina

Forna, Monica Andronache, Ciprian Bejan- - Supliment al Revistei "Medicina Stomatologică", vol. 7, nr. 1, Vol. I editat cu ocazia

Zilelor Facultăţii de Medicină Stomatologică, Ediţia a VII-a, 28 februarie -1 martie 2003

84. "SISTEME DE BARE ŞI CULISE ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Norina Forna, Mihaela Silvas, Monica Andronache, Delia

Bahrim, Mihaela Brinza, Ciprian Bejan - Supliment al Revistei "Medicina Stomatologică", vol. 7, nr. 1, Vol. I editat cu ocazia Zilelor

Facultăţii de Medicină Stomatologică, Ediţia a VII-a, 28 februarie -1 martie 2003

85. "CULISA MINI – S G R" - Norina Forna, Mihaela Silvas, Mihaela Brinza, Delia Bahrim, Monica Andronache, Ciprian Bejan -

Supliment al Revistei "Medicina Stomatologică", vol. 7, nr. 1, Vol. I editat cu ocazia Zilelor Facultăţii de Medicină Stomatologică,

Ediţia a VII-a, 28 februarie -1 martie 2003

86. "PROTEZAREA DE TRANZIŢIE ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Norina Forna, Carmen Stadoleanu, Monica Andronache,

Delia Bahrim, Ciprian Bejan - Supliment al Revistei "Medicina Stomatologică", vol. 7, nr. 1, Vol. I editat cu ocazia Zilelor Facultăţii

de Medicină Stomatologică, Ediţia a VII-a, 28 februarie -1 martie 2003

87. "SISTEME DE PROTEZARE AMOVIBILE LA PACIENŢII TINERI" - Norina Forna, Maria Ursache, Monica Andronache, Delia Bahrim,

Ciprian Bejan - Supliment al Revistei "Medicina Stomatologică", vol. 7, nr. 1, Vol. I editat cu ocazia Zilelor Facultăţii de Medicină

Stomatologică, Ediţia a VII-a, 28 februarie -1 martie 2003

88. "PERSPECTIVELE TEHNICILOR DE AMPRENTARE ÎN EXIGENŢA TRATAMENTULUI EDENTAŢIEI PARŢIALE ÎNTINSE" - Delia

Bahrim, Norina Forna, Monica Andronache,Magda Antohe, Eduard Gheban – Vol. editat cu ocazia Zilelor Româno-Belgiene, 5-8

noiembrie 2003

89. "REABILITAREA CÂMPULUI PROTETIC EDENTAT PARŢIAL PRIN PROTEZAREA OVER-LAY. " - Magda Antohe, Norina Forna,

Delia Bahrim, Monica Andronache, Adrian Craciunescu - Vol. editat cu ocazia Zilelor Româno-Belgiene, 5-8 noiembrie 2003

90. "ELEMENTE DE BIOMECANICĂ ÎN PROTEZAREA PARŢIAL AMOVIBILĂ" - Norina Forna, Delia Bahrim, Monica Andronache,

Magda Antohe, Eduard Gheban, Teodora Tipau - Vol. editat cu ocazia Zilelor Româno-Belgiene, 5-8 noiembrie 2003

91. "ASPECTE PRACTICE ALE UTILIZARII ACRILATELOR ÎN TRATAMENTUL EDENTAŢIEI PARŢIALE ÎNTINSE" - Monica

Andronache, Norina Forna, Magda Antohe, Delia Bahrim, Angela Onitoiu - Vol. editat cu ocazia Zilelor Româno-Belgiene, 5-8

noiembrie 2003

92. "INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ UTILIZATĂ ÎN ALGORITMUL CLINIC AL TRATAMENTULUI

EDENTAŢIEI PARŢIALE ÎNTINSE" - Norina Forna, L.Boiculese, Monica Andronache, Magda Antohe - Supliment al revistei

Page 64: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 64 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Medico-Chirurgicale, editat cu prilejul Zilelor Universităţii de Medicină şi Farmacie Gr.T.Popa Iaşi, 25-29 noiembrie 2003

93. "IATROGENIA ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ SCHELETIZATĂ" – D. Bahrim, Norina Forna, M. Andronache. Supl. Rev. Med. Stom.

– vol. 7, nr. 1, 2003.

94. "INCIDENŢA SEMNELOR DISFUNCŢIONALE ALE ATM LA VÂRSTNICII EDENTAŢI" – M. Silvaş, Norina Forna, D. Bosânceanu.

Supl. Rev. Med. Stom. – vol. 7, nr. 1, 2003.

95. "MODIFICĂRI DE FORMĂ ŞI CONTUR ALE COMPONENTELOR OSOASE ORBICULARE LA VÂRSTNICI" – M. Silvaş, Norina

Forna, D. Bosânceanu. Supl. Rev. Med. Stom. – vol. 7, nr. 1, 2003.

96. "SISTEME DE BARE ŞI CULISE ÎN EPI" – Norina Forna, M. Silvaş, M. Andronache. Supl. Rev. Med. Stom. – vol. 7, nr. 1, 2003.

97. "REABILITAREA SUPORTULUI OSOS ÎN EPI" – Norina Forna, M. Brânză. Supl. Rev. Med. Stom. – vol. 7, nr. 1, 2003.

98. "AMPRENTA CU MODEL SECŢIONAT ÎN EPI" – M. Andronache, Norina Forna, D. Bahrim. Supl. Rev. Med. Stom. – vol. 7, nr. 1,

2003.

99. "CULISA MINI-SGR" – Norina Forna, M. Silvaş, M. Brânză. Supl. Rev. Med. Stom. – vol. 7, nr. 1, 2003.

100. "PROTEZAREA DE TRANZIŢIE ÎN EPI" – Norina Forna, C. Stadoleanu, M. Adronache. Supl. Rev. Med. Stom. – vol. 7, nr. 1, 2003.

101. "DUREREA ACUTĂ DE CAUZĂ STOMATOLOGICĂ ÎN CĂLĂTORIE" – Norina Forna, M. Andronache. Volumul de publicaţii al

Congresului Internaţional de Parazitologie, 4-6 iulie 2003.

102. "AMPRENTAREA FUNCŢIONALĂ ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ"- Norina Forna, Carmen Stadoleanu, Delia Bahrim, Monica

Andronache, Gheban Eduard - Droguri, Biomateriale, Echipamente şi Tehnici în Medicina Stomatologica, Vol. II-

Supliment al Revistei de Medicină Stomatologică, Editura Apollonia, 2002

103. "EXIGENŢE CLINICO-TEHNOLOGICE ÎN REALIZAREA SISTEMELOR DE TELESCOPARE TOTALE ŞI PARŢIALE" - Norina

Forna, Vasile Burlui, Monica Andronache, Gheorghe Diana- Droguri, Biomateriale, Echipamente şi Tehnici în Medicina

Stomatologica, Vol. II- Supliment al Revistei de Medicină Stomatologică, Editura Apollonia, 2002

104. "FIZIONOMIA ÎN PROTEZAREA EDENTAŢIEI PARŢIALE ÎNTINSE" - Delia Bahrim, Carmen Stadoleanu, Norina Forna - Droguri,

Biomateriale, Echipamente şi Tehnici în Medicina Stomatologica, Vol. II- Supliment al Revistei de Medicină Stomatologică, Editura

Apollonia, 2002

105. "INFLUENŢA TRATAMENTULUI DE SCURTĂ DURATĂ CU Mn ASUPRA SISTEMULUI STOMATOGNAT" – L. Indrei, A. Indrei, C.L.

Zamfir, Norina Forna, M. Nechifor. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

106. "DESIGNUL APARATULUI GNATOPROTETIC SCHELETIZAT ÎN FUNCŢIE DE FORMA CLINICĂ DE EDUCAŢIE" – C. Stadoleanu,

Norina Forna, C. Gherman. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

107. "EVALUAREA SOLICITĂRILOR BIOMECANICE ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ" – Norina Forna, C. Stadoleanu, D. Budaie, D.

Suciu, M. Andronache, D. Aelenei, L. Tănăsuc. Analele Ştiinţifice ale USMF "Nicolae Testemiţanu" vol. 3, "Probleme clinico-

chirurgicale ale sănătăţii mamei şi copilului", Zilele Universităţii 17-18 oct. 2002, ediţia III, Chişinău, 2002.

108. "INFECŢII NOSOCOMIALE. ACTUALITĂŢI ETIOLOGICE ŞI TERAPEUTICE" – Gh. Dorobăţ, C. Dorobăţ, Norina Forna, Conferinţa

Naţională "30 de învăţământ în medicina de ambulator la Iaşi", 27-29 sept. 2002, ediţia Tehnică şi Didactică "Cermi" Iaşi şi ediţia

Academică "V. Voiculescu" Buzău.

109. "ACTUALITĂŢI ÎN ANTIBIOTERAPIA INFECŢILOR PERIODONTALE SEVERE" – C. Dorobăţ, Gh. Dorobăţ, Norina Forna.

Conferinţa Naţională "30 de învăţământ în medicina de ambulator la Iaşi", 27-29 sept. 2002, ediţia Tehnică şi Didactică "Cermi"

Iaşi şi ediţia Academică "V. Voiculescu" Buzău.

110. "ASPECTE SECUNDARE ÎN PROTEZAREA PARŢIAL AMOVIBILĂ" – Norina Forna, M. Ursache, M. Andronache, L. Plenovici.

Conferinţa Naţională "30 de învăţământ în medicina de ambulator la Iaşi", 27-29 sept. 2002, ediţia Tehnică şi Didactică "Cermi"

Iaşi şi ediţia Academică "V. Voiculescu" Buzău.

111. "FIZIONOMIA ÎN PROTEZAREA EPI" – Bahrim D., C. Stadoleanu, Norina Forna. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

112. "AMPRENTAREA FUNCŢIONALĂ ÎN EPI" – Norina Forna, C. Stadoleanu, D. Bahrim. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

113. "EXIGENŢE CLINICO-TEHNOLOGICE ÎN REALIZAREA SISTEMELOR DE TELESCOPARE TOTALE ŞI PARŢIALE" – Norina

Forna, V. Burlui, M. Andronache. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

114. "ORIENTĂRI PRODIAGNOSTICE ÎN STOMATOLOGIE" – M. Ursache, Norina Forna, I. Grădinaru. Supliment Rev. Med. Stom. –

Page 65: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 65 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

vol. 1, 2002.

115. "MODIFICĂRI ALE ACTIVITĂŢII UNOR ENZIME SALIVARE ÎN STOMATOPATII" – M. Ursache, Norina Forna, S. Mârţu. Supliment

Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

116. "CONCEPEREA ASISTATĂ PE CALCULATOR A APARATELOR GNATOPROTETICE PARŢIAL AMOVIBILE SCHELETIZATE" – C.

Stadoleanu, D. Budaie, Norina Forna. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

117. "ALEGEREA AXEI DE INSERŢIE A APARATELOR GNATOPROTETICE SCHELETIZATE ÎN FUNCŢIE DE FORMA CLINICĂ DE

EPI" – C. Stadoleanu, Norina Forna, D. Budaie. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

118. "CONSIDERAŢII EMBRIOLOGICE ASUPRA MECANISMULUI DE OSIFICARE LA NIVELUL EXTREMITĂŢII CEFALICE" – A. Indrei,

C. Zamfir, Norina Forna. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

119. "INFLUENŢA POLUĂRII CU Pb ASUPRA ORGANISMULUI UMAN ŞI IMPLICAŢIILE ACESTEIA ÎN PATOLOGIA

STOMATOLOGICĂ" – D. Suciu, Norina Forna, A. Neamţu. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

120. "STUDIUL COMPORTAMENTULUI BIOMECANIC ŞI TERMIC AL RĂŞINILOR COMPOZITE ŞI AMALGAMULUI UTILIZATE ÎN

RESTAURĂRILE DENTARE" – D. Suciu, Norina Forna, D. Budaie. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

121. "INFLUENŢA DIETEI ASUPRA RATEI DE SUCCES ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ" – Norina Forna, V. Burlui, M. Ursache.

Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

122. "EVALUAREA SOLICITĂRILOR BIOMECANICE ÎN PROTEZAREA PARŢIAL AMOVIBILĂ" – Norina Forna, C. Stadoleanu, D.

Budaie. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

123. "COMPORTAREA Ti ALIAT CU Al ŞI Fe ÎN DIVERSE MEDII COROZIVE - Norina Forna, V. Burlui. Supliment Rev. Med. Stom. –

vol. 1, 2002.

124. "ASPECTE CLINICE ŞI MORFOSTRUCTURALE LA BOLNAVII PROTEZAŢI AMOVIBIL" – Norina Forna, M. Ursache, P.

Plămădeală. Supliment Rev. Med. Stom. – vol. 1, 2002.

125. "ANCHETA FUNDAMENTALĂ PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE ORO-DENTARĂ REALIZATĂ LA ŞCOALA PROFESIONALĂ

SPECIALĂ TÂRGU-FRUMOS" - D.Budaie, Norina Forna, I.Sandu, Daniela Ivona Tomiţa Alina Ulmeanu - Ziua Facultăţii "Sf.

Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

126. "AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE METODEI DE IMPLANTARE SANDHAUS" - V.Burlui, Norina Forna, A.Apintilesei - Ziua

Facultăţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

127. "THE MUTAGEN POTENTIAL „S EVALUATION OF RESIN MATERIALS USE IN STOMATOLOGY" - Maria Ursache, Norina Forna,

C.Untu, M.Scutariu, L.Plenovici- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr.

1, 2001.

128. "IN VITRO STUDY ABOUT THE DENTAL CORROSION ALLOYS .THE EXPERIMENTAL INSTALATIONS. " - Carmen Chiper,

Norina Forna, D.Aelenei, Monica Andronache- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med.

Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

129. "THE BIOMECHANICAL BEHAVIOUR OF REMOVABLE PROSTHESIS" - Norina Forna, Maria Ursache, Monica Andronache,

Delia Aelenei, I.Grădinaru, Luminiţa Tănăsuc- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med.

Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

130. "THE MICROELEMENTS‟ ACTION ON S.S" - A.Indrei, C.L.Zamfir, L.L.Indrei, Norina Forna, M.D.Scutaru, S.Mârţu, N.Nechifor-

Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

131. "NEW METHODS OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT IN LABIAL-PALATINE FISSURES" - A.Indrei, Norina Forna , C.L.Zamfir,

G.D.Mihalache, S.Mârţu, F.Vrânceanu- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol.

5, nr. 1, 2001.

132. "EVALUAREA CANTITATIVĂ A COMPORTAMENTULUI BIOMECANIC AL APARATELOR AMOVIBILE" - D.Suciu, Norina Forna,

A.Neamţu- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

133. "THE ELECTROCHIMICAL BEHAVIOUR Ti6Al4V ALLOY IN RINGER SOLUTIONS" - Norina Forna, V.Burlui, D.Budaie, D.Aelenei,

R.Chelariu- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

134. "THE PERIIMPLANT REACTION IN SOME SUCCES AND FAILURE TREATMENT WITH IMPLANTS" - C.Stadoleanu, Norina

Forna, C.Ocraim, M.Diaconu, M.M.Iordache- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med.

Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

135. "THE USEFUL OF THE PARTIAL PROGRAMMABLE ARTICULATOR IN P.E.E" - C.Stadoleanu, Norina Forna, G.Costin,

M.Diaconu- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

Page 66: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 66 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

136. "THE CORROSION OF GAUDENT G ALLOY IN THE PRESENCE OF SO42- AND Cl-"- Norina Forna, V.Burlui, D.Budaie, C.Chiper

- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

137. "THE SECONDARY MANIFESTATIONS IN TREATMENT WITH MOBILE DENTURES" - Norina Forna, C.Stadoleanu,

M.Andronache, I.Ştefănescu - Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1,

2001.

138. "THE MORPHOPATOLOGY ASPECTS IN THE TREATMENT WITH MOBILE DENTURES" - Norina Forna, M.Ursache, A.Indrei,

V.Pendefunda, M.Andronache, L.Plenovici- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom.,

vol. 5, nr. 1, 2001.

139. "MODIFICĂRI ALE ACTIVITĂŢII UNOR ENZIME SALIVARE ÎN STOMATOPATII" - M.Ursache, Norina Forna, Silvia Mârţu - Zilele

Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

140. "CONCEPEREA ASISTATĂ PE CALCULATOR A APARATELOR GNATOPROTETICE PARŢIAL AMOVIBILE SCHELETIZATE" -

Carmen Stadoleanu, Daniela Budaie, Norina Forna, M. Diaconu, C. Ocraim, B. Vâscu, M. Iordache - Zilele Universităţii "Sf.

Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

141. "ALEGEREA AXEI DE INSERŢIE A APARATELOR GNATOPROTETICE SCHELETIZATE ÎN FUNCŢIE DE FORMA CLINICĂ DE

EDENTAŢIE PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Carmen Stadoleanu, Norina Forna, Daniela Budaie, C. Ocraim, Mihaela Diaconu, B. Vâscu,

Maria Iordache- Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

142. "PREGĂTIREA SPECIFICĂ A CÂMPULUI PROTETIC ÎN VEDEREA PROTEZĂRII PARŢIAL AMOVIBILE" - Norina Forna, Carmen

Stadoleanu, Monica Andronache, Iulia Ştefănescu - Zilele Universităţii "Sf. Apollonia", Iaşi, 12 februarie 2001, supliment Revista

Med. Stom., vol. 5, nr. 1, 2001.

143. "INFLUENŢA DIETEI ASUPRA RATEI DE SUCCES ÎN PROTEZAREA AMOVIBILĂ" - Norina Forna, V.Burlui, Maria Ursache,

Carmen Chiper, Monica Andronache, Loredana Plenovici, Raluca Dragomir - Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică, Iaşi, 1 martie

2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2, 2001.

144. "COMPORTAMENTUL TITANULUI ALIAT CU ALUMINIU ŞI FIER ÎN DIFERITE MEDII COROZIVE" - Norina Forna, V.Burlui, Delia

Aelenei, Gh.Nemţoi, N.Aelenei, R.Chelariu, V.Nicolaescu, Iulia Stefănescu - Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică, Iaşi, 1 martie

2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2, 2001.

145. "ASPECTE CLINICE ŞI MORFOLOSTRUCTURALE LA BOLNAVII PROTEZAŢI AMOVIBIL" - Norina Forna, V.Burlui, Maria Ursache,

P.Plămădeală, Anca Indrei, Mioara Trandafirescu, Loredana Plenovici - Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică, Iaşi, 1 martie

2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2, 2001.

146. "PROTEZAREA DE URGENŢĂ ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Norina Forna, V.Burlui, Carmen Stadoleanu, Daniela

Suciu, Valeria Pendefunda, Monica Andronache, Delia Aelenei, Raluca Dragomir - Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică,

Iaşi, 1 martie 2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2, 2001.

147. "STUDIUL COMPORTAMENTULUI BIOMECANIC ŞI TERMIC AL RĂSNILOR COMPOZITE ŞI AMALGAMULUI UTILIZATE ÎN

RESTAURĂRILE DENTARE" - Daniela Suciu, Norina Forna, Daniela Budaie, Iulia Stefănescu - Ziua Facultăţii de Medicină

Stomatologică, Iaşi, 1 martie 2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2, 2001.

148. "INFLUENŢA POLUĂRII CU PLUMB ASUPRA ORGANISMULUI UMAN ŞI IMPLICAŢIILE ACESTEIA ÎN PATOLOGIA

STOMATOLOGICĂ" - Daniela Suciu, Norina Forna, Andrei Neamţu, J.Hurjui - Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică, Iaşi, 1

martie 2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2, 2001.

149. "CONSIDERAŢII EMBRIOLOGICE ASUPRA MECANISMELOR DE OSIFICARE LA NIVELUL EXTREMITĂŢII CEFALICE" - Anca

Indrei, Carmen Zamfir , Norina Forna, F.Vrânceanu, D.Păduraru, Gr. Păduraru, Gr.Mihalache - Ziua Facultăţii de Medicină

Stomatologică, Iaşi, 1 martie 2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2, 2001.

150. "EVALUAREA SOLICITĂRILOR BIOMECANICE ÎN PROTEZAREA PARŢIAL AMOVIBILĂ" - Norina Forna, Carmen Stadoleanu,

Daniela Budaie, Daniela Suciu, Monica Andronache, Delia Aelenei, Luminiţa Tănăsuc - Ziua Facultăţii de Medicină

Stomatologică, Iaşi, 1 martie 2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2, 2001.

151. "ORIENTĂRI PRODIAGNOSTICE ÎN STOMATOLOGIE" - Maria Ursache, Norina Forna, Irina Grădinaru, Silvia Mârţu, Mona

Scutaru, C. Untu - Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică, Iaşi, 1 martie 2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2, 2001.

152. "UNELE ASPECTE PRIVIND COROZIUNEA ELECTROCHIMICĂ A ALIAJULUI DENTAR GAUDENT-S" - Norina Forna, V. Burlui, N. Aelenei, Gh.

Nemţoi, Anca Indrei, Delia Aelenei, Silvia Mârţu - Revista Medico-Chirurgicală a S.M.N. Iaşi, nr. 1, Iaşi, 2001, Revista Med. Stom., vol. 5, nr. 2,

2001.

153. "UTILIZAREA MODELĂRII MATEMATICE ÎN STRUCTURA DIFERITELOR E.M.S.S. " - Norina Forna, V. Burlui, Maria Ursache, I. Ştefănescu.

Raluca Dragomir - Revista de Medicină Stomatologică, Iaşi, vol. 5, nr. 2, 2001.

154. "CUPLAJE GALVANICE ÎNTRE DIVERSE ALIAJE DENTARE ÎN SALIVA ARTIFICIALĂ "- C. Chiper, V. Burlui, Norina Forna, D.

Page 67: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 67 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Aelenei, N. Aelenei - Revista de Medicină Stomatologică,Iaşi, vol. 5, nr. 4, 2001.

155. "COROZIUNEA ELECTROCHIMICĂ A UNOR ALIAJE DENTARE MOBILE ÎN SALIVA ARTIFICIALĂ. II. ALIAJE Ni-Cr-Mo şi Co-Cr-

Mo" - C. Chiper, V. Burlui, Norina Forna, Gh. Nemţoiu, D. Aelenei, D. Mareci, N. Aelenei - Revista de Medicină Stomatologică, Iaşi,

vol. 5, nr. 5, 2001.

156. "MANIFESTĂRI ORALE ALE ACŢIUNII FACTORILOR GENERALI, LOCO-REGIONALI ŞI LOCALI ÎN PROTEZAREA PARŢIAL

AMOVIBILĂ" - Norina Forna, M. Andronache - În volumul"30 de ani de învăţământ în medicina de ambulator la Iaşi", 27-29

septembrie 2001 .

157. "FACTORI DE RISC ÎN MORTALITATEA INFANTILĂ (BUHUŞI) " - Norina Forna, G. Zanoschi - În volumul"30 de ani de învăţământ

în medicina de ambulator la Iaşi", 27-29 septembrie 2001.

158. "UTILIZAREA STRUCTURILOR CILINDRICE ÎN TELESCOPARE" - Norina Forna, G. Costin, S. Stadoleanu - Priorităţi ieşene în

Medicina Stomatologică (supliment al Revistei de Medicină Stomatologică) vol. 5, nr. 6, 30 noiembrie 2001.

159. "CONSIDERENTE BIOMECANICE ÎN TELESCOPAREA PE STRUCTURI CONICE" - Norina Forna - Priorităţi ieşene în Medicina

Stomatologică (supliment al Revistei de Medicină Stomatologică) vol. 5, nr. 6, 30 noiembrie 2001.

160. "RESTAURĂRI ESTETICE ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - Norina Forna, D. Bahrim, M. Andronache - Priorităţi ieşene în

Medicina Stomatologică (supliment al Revistei de Medicină Stomatologică) vol. 5, nr. 6, 30 noiembrie 2001.

161. "ASPECTE PRIVIND APLICAREA CROŞETELOR TURNATE ÎN FUNCŢIE DE FORMA CLINICĂ A EDENTAŢIEI PARŢIALE ŞI DE

PARTICULARITĂŢILE MORFOLOGICE ALE DINŢILOR SUPORT" - C. Stadoleanu, C. Gherman, Norina Forna, C. Ocraim, B.

Vîscu, Elena Ocraim, Maria Iordache - Priorităţi ieşene în Medicina Stomatologică (supliment al Revistei de Medicină Stomatologică)

vol. 5, nr. 6, 30 noiembrie 2001.

162. "TEHNICA AMPRENTEI PRELIMINARE CU PORT-AMPRENTĂ INDIVIDUALIZATĂ ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ ÎNTINSĂ" - D.

Bahrim, Norina Forna, M. Andronache - Priorităţi ieşene în Medicina Stomatologică (supliment al Revistei de Medicină

Stomatologică) vol. 5, nr. 6, 30 noiembrie 2001.

163. "MARKERI CLINICI DE SUSCEPTIBILITATE ŞI ACTIVITATE AI AFECŢIUNILOR PARODONTALE" - C. Popovici, S. Mârţu, Norina

Forna - Priorităţi ieşene în Medicina Stomatologică (supliment al Revistei de Medicină Stomatologică) vol. 5, nr. 6, 30 noiembrie

2001.

164. "EFECTELE APLICĂRII APARATELOR GNATOPROTETICE CONJUNCTE ASUPRA PARODONŢIULUI MARGINAL"- C.

Stadoleanu, Norina Forna, M. Diaconu, C. Ocraim, E. Ocraim, B. Vîscu - Priorităţi ieşene în Medicina Stomatologică (supliment al

Revistei de Medicină Stomatologică) vol. 5, nr. 6, 30 noiembrie 2001.

165. "PARAMETRII TEHNOLOGICI ÎN REALIZAREA ECHILIBRULUI APARATULUI GNATOPROTETIC ADJUNCT SCHELETIZAT PE

CÂMPUL PROTETIC" - G. Costin, Norina Forna, C. Ciobanu - Priorităţi ieşene în Medicina Stomatologică (supliment al Revistei de

Medicină Stomatologică) vol. 5, nr. 6, 30 noiembrie 2001.

166. "POSIBILITĂŢI ŞI LIMITE DE SIMULARE A SISTEMULUI STOMATOGNAT" - D. Budaie, Norina Forna - Priorităţi ieşene în

Medicina Stomatologică (supliment al Revistei de Medicină Stomatologică) vol. 5, nr. 6, 30 noiembrie 2001.

167. "FRICŢIUNEA, ELEMENT DE RETENŢIE ÎN PROTEZA TELESCOPATĂ" - Norina Forna - Revista de Medicină Stomatologică, vol.

5, nr. 6, 2001

168. "STUDIUL COMPARATIV ASUPRA PLĂCII BACTERIENE SUBGINGIVALE ASOCIATE DINTELUI NATURAL ŞI APARATELOR

GNATOPROTETICE CONJUNCTE" - Carmen Stadoleanu, Maria Ursache, Norina Forna, Silvia Mârţu, M.Silvaş, Cristina Preda -

Revista de Medicină Stomatologică, ian.-febr. 2000 vol.4, nr.1

169. "DIFICULTĂŢI PSIHO-SOMATICE ÎN TRATAMENTUL GNATOPROTETIC AL EDENTATULUI TOTAL INSTITUŢIONALIZAT " -

M.Silvaş, Carmen Stadoleanu, Maria Ursache, Norina Forna, Anca Mihaela Cilibiu - Revista de Medicină Stomatologică, ian.-febr.

2000 vol.4, nr.1

170. "CONSIDERAŢII PRIVIND LIMITELE APICALE ALE DETARTRAJULUI" - Silvia Mârţu, C.Mocanu, Norina Forna, Şt.Panaite -

Revista de Medicină Stomatologică, ian.-febr. 2000 vol.4, nr.1

171. "UNELE ASPECTE ALE INFLUENŢEI NICHELULUI ASUPRA CAVITĂŢII BUCALE" - Anca Indrei, Carmen Zamfir, Gh. Mihalache, L. Indrei, Norina

Forna, M. Nechifor - Revista Medico-Chirurgicală a S.M.N. Iaşi, nr. 4, Iaşi, 2000.

172. "BAZELE BIOLOGICE ALE REGENERĂRII PARODONTALE CU DERIVAŢI DIN MATRICEA PROTEICĂ A SMALŢULUI

(EMDOGAIN) " - Silvia Mârţu, V.Burlui, C.Mocanu, Norina Forna, V.Pendefunda - Revista de Medicină Stomatologică, martie-aprilie

2000 vol.4, nr.2.

Page 68: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 68 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

173. "EVALUAREA CLINICĂ A EFECTULUI EMDOGAIN-ULUI ÎN REGENERAREA PARODONTALĂ" - Silvia Mârţu, V.Burlui, C.Mocanu,

Norina Forna - Revista de Medicină Stomatologică, martie-aprilie 2000 vol.4, nr.2.

174. "STOMATOPATIILE PARAPROTETICE –POSIBILITĂŢI ŞI LIMITE ALE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL PROPROTETIC LA

EDENTATUL TOTAL DE VÂRSTA A III-A "- M.Silvaş, Maria Ursache, Norina Forna, Monica Scutariu, Constantin Untu, Anca

Mihaela Cilibiu - Revista de Medicină Stomatologică, martie-aprilie 2000 vol.4, nr.2.

175. "METALO-CERAMICA ÎN EDENTAŢIA PARŢIALĂ REDUSĂ" - Valeria Pendefunda, V.Burlui, Norina Forna, Silvia Mârţu, Carmen

Stadoleanu, Ioana Pop, Oana Ţănculescu, Nicoleta Ioanid - Revista de Medicină Stomatologică, martie-aprilie 2000 vol.4, nr.2.

176. "IMPORTANŢA STUDIULUI ANTROPOLOGIC ÎN MODIFICĂRILE MORFOLOGICE ALE SISTEMULUI STOMATOGNAT DE-A

LUNGUL TIMPULUI" - G.D. Mihalache, Anca Indrei. Gr. Mihalache, Norina Forna, C. Bălteanu - Revista Medico-Chirurgicală a S.M.N.

Iaşi, nr. 3, Iaşi, 2000.

177. "REGENERATION PARODONTALE A DERIVES DE LA MATRICE PROTEIQUE DE L'EMAIL (EMDOGAIN) - EVALUATION

CLINIQUE" - Silvia Mârţu, V. Burlui, C. Mocanu, Norina Forna - Revista Medico-Chirurgicală a S.M.N. Iaşi, nr. 4, Iaşi, 2000.

178. "UN CAZ ATIPIC DE NEOPLAZIE ENDOCRINĂ MULTIPLĂ" - Ioana Cristina Luca, Norina Forna - Revista Medico-Chirurgicală a S.M.N. Iaşi, nr. 4,

Iaşi, 2000.

179. "EVALUAREA CITOTOXICITĂŢII ŞI CITOGENITĂŢII TITANULUI ŞI A ALIAJELOR SALE" - Norina Forna, V. Burlui, R. Chelariu, Petreuş -

Buletinul Institutului Politehnic Iaşi XLII(XLVI), 2000.

180. "COMPLICAŢIILE TERAPEUTICE LA PACIENŢII VÂRSTNICI ÎNTR-UN SERVICIU DE PROTETICĂ DENTARĂ" - D. Budaie, G. Marin, Norina

Forna - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 1, vol. 3, Iaşi, 1999.

181. "REABILITAREA ORALĂ PE IMPLANTE PRIN UTILIZAREA TRANSFIXAŢIEI TRANSCORTICALE - TCS ŞI PROTEXPAND" - Norina Forna,

V. Burlui - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 1, vol. 3, Iaşi, 1999.

182. "POSIBILITĂŢILE NOASTRE ACTUALE PRIVIND APORTUL CT ÎN STABILIREA UNUI BILANŢ PERIIMPLANTOLOGIC" - C. Aldescu, V. Burlui,

Norina Forna - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 1, vol. 3, Iaşi, 1999.

183. "MATERIALE CU PRIZĂ RETARD ÎN CONDIŢIONAREA TISULARĂ" - V. Burlui, Norina Forna, D. Budaie - Revista de Medicină Stomatologică, nr.

2, vol. 3, Iaşi, 1999.

184. "STUDIUL COMUNITAR LA UN LOT DE PACIENŢI AFECTAŢI PRIN EDENTAŢII ŞI LEZIUNI ODONTALE CORONARE" - D. Budaie, G. Marin, V.

Burlui, Norina Forna, Oana Ţănculescu - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 2, vol. 3, Iaşi, 1999.

185. "CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA LEGĂTURII METALO-NEMETALICE PRIN GRAVARE ELECTROCHIMICĂ" - S. Mârţu, Şt. Panaite, M.

Tatarciuc, Norina Forna - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 3, vol. 3, Iaşi, 1999.

186. "ZILELE MEDICALE BALCANICE 28-30 aprilie 1999" - Maria Ursache, Norina Forna - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 3, vol. 3, Iaşi, 1999.

187. "ZILELE ACADEMIEI IEŞENE. PROGRESE ÎN IMPLANTOLOGIA ORALĂ" - Masă rotundă - moderator Prof. Dr. V. Burlui, argumentator: Conf. Dr.

Forna Norina. - Revista de Medicină Stomatologică, vol. 3, nr. 5, 1999.

188. "FLORA MICROBIANĂ PERIIMPLANTARĂ DE LA NIVELUL STÎLPURILOR DENTARE ŞI APARATE GNATOPROTETICE

CONJUNCTE: DINŢI NATURALI - IMPLANT ÎN SITUAŢII DE SUCCES ŞI EŞEC IMPLANTAR" - C. Stadoleanu, Norina Forna,

Maria Ursache, C. Morăraşu - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 4, vol. 3, Iaşi, 1999.

189. "CERCETĂRI PRIVIND RELAŢIA ÎNCHIDERE MARGINALĂ DENTO-PROTETICĂ - SĂNĂTATE PARODONTALĂ" - Carmen

Stadoleanu, Maria Ursache, Norina Forna, Cristina Preda, Cătălina Morăraşu (Revista de Medicină Stomatologică, iulie-august 1999

vol.3, nr.4)

190. "PROFILAXIA PARODONTALĂ PRIN ECHILIBRARE OCLUZALĂ ÎN ZONA LATERALĂ - TEHNICA YAMAMOTO" - S. Mârţu, Şt. Panaite, M.

Tatarciuc, I. Grădinaru, Norina Forna - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 6, vol. 3, Iaşi, 1999.

191. "ROLUL TERAPIEI INIŢIALE ÎN MANAGEMENTUL BOLII PARODONTALE" - S. Mârţu, C. Mocanu, Norina Forna - Revista de Medicină

Stomatologică, nr. 6, vol. 3, Iaşi, 1999.

192. "EXIGENŢELE TRATAMENTULUI GNATOPROTETIC ÎN CAZUL FRACTURILOR CORONARE" - C. Stadoleanu, Norina Forna, D. Budaie, S.

Mârţu, Oana Ţănculescu - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 6, vol. 3, Iaşi, 1999.

193. "EFECTELE FIXĂRII APARATELOR GNATOPROTETICE CONJUNCTE ASUPRA ÎNCHIDERII MARGINALE" - C. Stadoleanu, Gh. Ionescu,

Norina Forna, Maria Ursache - Revista de Medicină Stomatologică, nr. 6, vol. 3, Iaşi, 1999.

194. "PROTEZAREA AMOVIBILĂ UNILATERALĂ ÎN EDENTAŢIA UNITERMINALĂ" - V. Burlui, Norina Forna, S. Mârţu, C. Stadoleanu - Revista de

Medicină Stomatologică, nr. 6, vol. 3, Iaşi, 1999.

Page 69: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 69 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

195. "ESTHETIC PRINCIPLES IN PROSTHETIC DENTISTRY" - D. Budaie, C. Morăraşu, Norina Forna - Revista Medico-Chirurgicală a S.M.N. Iaşi, nr.

1-2, Iaşi, 1999.

196. "LA TECHNOLOGIE DE REOPTIMISATION DES CANULES LARYNGIENNES PAR RECOUVREMENT D"UN MATERIAUX SILICONIQUE" -

S. Mârţu, Şt. Panaite, D. Mârţu, Norina Forna, M. Tatarciuc - Revista Medico-Chirurgicală a S.M.N. Iaşi, nr. 3-4, Iaşi, 1999.

197. "BACILI GRAM-NEGATIVI ANAEROBI IDENTIFICAŢI ÎN MICROFLORA SUBGINGIVALĂ ASOCIATĂ APARATELOR GNATOPROTETICE

CONJUNCTE" - C. Stadoleanu, D. Bosnea, Norina Forna, D. Buiuc - Revista Medico-Chirurgicală a S.M.N. Iaşi, nr. 3-4, Iaşi, 1999.

198. "STUDIUL COMPARATIV ASUPRA FORMĂRII PLĂCII DENTARE BACTERIENE PE APARATELE GNATOPROTETICE CONJUNCTE" - Norina

Forna, D. Bosnea, Cristina Preda, Cătălina Gherman, D. Buiuc - Revista Medico-Chirurgicală a S.M.N. Iaşi, nr. 3-4, Iaşi, 1999.

199. "TESTĂRILE CLINICE ALE UNOR MATERIALE IMPLANTARE" - Norina Forna, V. Burlui - Revista Arta Neurologica Moldavica, vol. 7, nr. 1-2,

1999.

200. "BIOCOMPATIBILITATEA UNOR CEMENTURI DENTARE" - Norina Forna, V. Burlui - Revista Arta Neurologica Moldavica, vol. 7, nr. 1-2, 1999.

201. "ASPECTE PRIVIND CONTROLUL DURERII AFECŢIUNILOR PULPARE ŞI PERIAPICALE" - S. Andrian, Norina Forna, Şt. Lăcătuşu, Gianina

Iovan - Revista Arta Neurologica Moldavica, vol. 7, nr. 1-2, 1999.

202. "EVALUAREA CITOTOXICITĂŢII ŞI CITOGENITĂŢII TITANIULUI ŞI ALIAJELOR SALE" - Norina Forna, V. Burlui, R. Chelariu, I.

Petreuş - Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, tomul XLII (XLVI), fasc. 3-4, secţia IX "Ştiinţa şi Ingineria Materialului", pg. 537-543.

203. "ANTICORPII ANTI HIV DE CLASĂ A LA SUBIECŢII SEROPOZITIVI" - Ioana Cristina Luca, Norina Forna - Revista Medicină

Stomatologică, vol. I, nr. 5, sept.-oct. 1997, pg. 9-11.

204. "EVALUAREA MODIFICĂRILOR HISTOLOGICE ALE MENISCULUI ARTICULAR ÎN RAPORT DE VÂRSTĂ" - Gabriela Ifteni, V.

Burlui, Norina Forna, Maria Niţă - Revista de Medicină Stomatologică, vol. II, nr. 3, 1998.

205. "PROPRIETĂŢI DE SUPRAFAŢĂ ALE IMPLANTURILOR (referat doctorat)" - Norina Forna - Revista "Medicină Stomatologică", vol. II, nr. 3, 1998.

206. "REACTIVITATEA TISULARĂ PERIIMPLANTARĂ" - Norina Forna, V. Burlui, G. Ifteni, D. Budaie, D. Bahrim, D. Axinia - Revista

"Medicină Stomatologică", vol. II, nr. 4, 1998.

207. "TESTAREA CALITĂŢILOR BIOMECANICE ALE UNOR CEMENTURI DENTARE" - Norina Forna, V. Burlui, D. Budaie, C.

Morăraşu, G. Morăraşu, C. Olaru - Revista "Medicină Stomatologică", vol. II, nr. 4, 1998.

208. "REABILITAREA ORALĂ PE IMPLANTURI UTILIZÂND TEHNICA ÎNREGISTRĂRII RELAŢIILOR MANIDBULO-CRANIENE PRIN

SISTEMUL NOR" - Norina Forna, Vasile Burlui, Carmen Stadoleanu, A. Caraiane, K. Earar - Revista de Medicină Stomatologică,

vol. II, nr. 5, 1998 pg. 69-72.

209. "STUDIU STATISTIC AL LEZIUNILOR ORO-MAXILO-FACIALE POSTAGRESIUNE SUSCEPTIBILE A ANTRENA SLUŢIREA" -

Daniela Budaie, V. Burlui, T. Ciornea, Norina Forna - Revista de Medicină Stomatologică, vol. II, nr. 5, 1998, pg. 59-62.

210. "REABILITAREA ORALĂ PE IMPLANTURI UTILIZÂND TRANSFIXAŢIA TRANSCORTICALĂ STABILIZATOARE (TCS) ŞI A

PROTEXPANDULUI ÎN PROTEZAREA CONJUNCTĂ" - Norina Forna, Vasile Burlui, Carmen Stadoleanu, A. Caraiane, Rami

Hussein - Revista "Medicină Stomatologică", vol. II, nr. 6, 1998.

211. "OSTEOINTEGRAREA (referat doctorat)" - Norina Forna - Revista Medico - Chirurgicală, vol. 102, nr. 3-4/1998.

212. "PERIIMPLANTAR TISSUE AND THE LONGEVITY OF RESTORATION" - Norina Forna, Vasile Burlui, Anca Indrei, Ioana Cristina Luca -

Revista Medico - Chirurgicală, vol. 102, nr. 1-2/1998.

213. "PERI - IMPLANTITIS" - Norina Forna, Vasile Burlui, Ioana Cristina Luca, Anca Indrei - Revista Medico - Chirurgicală, vol. 102, nr. 3-4/1998.

214. "REACTIVITATEA TISULARĂ PERIIMPLANTARĂ" - Norina Forna, Vasile Burlui, Gabriela Ifteni, Daniela Budaie, Delia Bahrim,

Daniela Axinia - Revistă de Medicină Stomatologică nr. 4, vol. II, 1998, pg. 14-15.

215. "TESTAREA CALITĂŢILOR BIOMECANICE ALE UNOR CEMENTURI DENTARE" - Norina Forna, Vasile Burlui, Daniela Budaie,

Cătălina Morăraşu, Morăraşu George, Olaru Constantin - Revistă de Medicină Stomatologică nr. 4, vol. II, 1998, pg. 31-35.

216. "PROFILAXIA PERI - IMPLANTITEI" Norina Forna, Vasile Burlui, Gabriela Ifteni - Revista Acta Neurologica Moldavia vol. 6, nr. 3-4,

1998.

217. "EXAPRENTUL - MATERIAL DE RECONDIŢIONARE TISULARĂ" - Norina Forna, Vasile Burlui - Revista Acta Neurologica Moldavica vol. 6, nr. 3-

4, 1998,

Page 70: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 70 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628

218. "EVALUAREA MODIFICĂRILOR HISTOLOGICE ALE MENISCULUI ARTICULAR ÎN RAPORT DE VÂRSTĂ" - Gabriela Ifteni, V. Burlui, Norina

Forna - Revistă de Medicină Stomatologică nr. 3, vol. II, 1998.

219. "ANALIZA LICHIDULUI SINOVIAL" - Gabriela Ifteni, V. Burlui, Norina Forna - Revista de Medicină Stomatologică nr. 4, vol. II, 1998.

220. "TESTĂRILE CLINICE A UNOR MATERIALE IMPLANTARE NEMETALICE" - Norina Forna, Vasile Burlui - Revista Neurologica Moldavia, 1998.

221. "BIOCOMPATIBILITATEA UNOR CEMENTURI DENTARE" - Norina Forna, Vasile Burlui - Revista Neurologica Moldavia, 1998.

222. "EVALUAREA ESTETICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A RAPORTULUI CORPULUI DE PUNTE CU CREASTA EDENTATĂ" - Daniela Budaie, V. Burlui,

Norina Forna, Oana Ţănculescu, Revista de Medicină Stomatologică, vol. II, nr. 6, 1998.

223. "NECESITATEA RESPECTĂRII PROPORŢIEI DE AUR ÎN TERAPIA PROTETICĂ" - Daniela Budaie, V. Burlui, Norina Forna, Oana Ţănculescu,

Revista de Medicină Stomatologică, vol. II, nr. 6, 1998.

224. "CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI ŞI A PIERDERII DE SUBSTANŢĂ MAXILO - FACIALĂ (curs pentru studenţi)" - Norina Forna, V.

Burlui - Editura Apollonia, Iaşi, 1998 (ISBN 973 - 9333 - 06 - 0).

225. "MODIFICĂRI ESTETICE DENTO-MAXILO-FACIALE: POSIBILITĂŢI ŞI LIMITE DE RESTAURARE ESTETICĂ" - V. Burlui, Daniela

Budaie, Norina Forna, Mihaela Vasiliu - Revista Medicină Stomatologică, vol. I, nr. 3, mai-iunie 1997, Iaşi, pg. 37-46.

226. "ANALIZA STRUCTURALĂ A TITANULUI MICROALIAT UTILIZAT ÎN IMPLANTURI DENTARE", V. Burlui, Norina Forna - Revista

Medicină Stomatologică, vol. I, nr. 1, febr. 1997, Iaşi, pg. 51-54.

227. "MODELE MATEMATICE COMPUTERIZATE DE CERCETARE A TENSIUNILOR DIN IMPLANT ŞI ŢESUTUL PERI-IMPLANTAR" -

V. Burlui, Norina Forna, C. Aanicăi, Revista Medicină Stomatologică, vol. I, nr. 4, iulie-august 1997, Iaşi, pg. 69-76.

228. "MATERIAUX A PRISE RETARDÉE ET MISE EN CONDITION TISSULAIRE" - Norina Forna, V. Burlui, Daniela Budaie - (sub tipar

Éditions CDP "Cahiers de Prothèse").

229. "MASCA MAPRODENT ÎN TRATAMENTUL DE URGENŢĂ AL SPASMELOR MUSCULARE"- V. Burlui, Norina Forna, Daniela

Budaie, Revista Acta Neurologica Moldavica secţ. Original Paper, vol. IV, nr. 3-4 /1996, pag. 193-195.

230. "EŞECUL ÎN IMPLANTOLOGIE" - Norina Forna, V. Burlui - Revista Medico-Chirurgicală, vol. 100, nr. 3-4/1996, pg. .

231. "DIFICULTĂŢI TEHNOLOGICE ÎN REALIZAREA PROTEZEI SANDHAUS", Norina Forna, Revista Medico-Chirurgicală, vol. 100, nr.

1-2, 1996, pag. 157-159.

232. "ESSAI SUR LA TAXONOMIE DES RELATIONS CRANIO - MANDIBULAIRES" - V. Burlui, Daniela Budaie, Norina Forna, Acta

Neurol. Moldav., vol. 4, nr. 4, 1996, pag. 179-181.

Page 71: Curriculum Vitae Europass Prof univ dr Norina Consuela Forna.pdfPagina 1 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi

Pagina 71 / 71 - Curriculum vitae al FORNA NORINA CONSUELA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Comunităţile Europene, 2003 20060628