Cjenik usluge Cloud Nadzor vozila (PDF) - vozača Cloud nadzor vozila Cloud nadzor vozila Plus 29 kn / po privjesku Putno računalo Cloud nadzor vozila 20 kn / po vozilu

Download Cjenik usluge Cloud Nadzor vozila (PDF) -    vozača Cloud nadzor vozila  Cloud nadzor vozila Plus 29 kn / po privjesku Putno računalo Cloud nadzor vozila 20 kn / po vozilu

Post on 07-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>CJENIK USLUGE CLOUD NADZOR VOZILA </p><p>CIJENE MJESENIH NAKNADA ZA PAKETE : </p><p>Paket Cloud Nadzor vozila </p><p>(mjesena naknada) </p><p>Paket Cloud Nadzor vozila Plus </p><p>(mjesena naknada) </p><p>Paket Navigacija i komunikacija </p><p>(mjesena naknada) </p><p> 98 kn / po vozilu 49 kn/po vozilu 108 kn / po vozilu 198 kn / po vozilu </p><p>Sve navedene cijene su bez PDV-a. </p><p>Aktivacijom usluge do 30. lipnja 2018. godine ostvarujete pravo na besplatnu instalaciju </p><p>ureaja za Cloud Nadzor vozila te 50% popusta na mjesenu naknadu za 6 obraunskih </p><p>razdoblja. Cijena s popustom u navedenom razdoblju iznositi e 49 kn po vozilu. Popust se </p><p>poinje primjenjivati nakon isteka prva dva obraunska razdoblja za 1,00 Kn + PDV. </p><p>CIJENE MJESEnIH naknadA za Dodatne opcije: </p><p> Naziv opcije Paket uz koji je opciju mogue aktivirati Cijena mjesene naknade </p><p>Roaming Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus &amp; </p><p>Navigacija i komunikacija 29 kn / po vozilu </p><p>Alarm Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus 10 kn / po vozilu </p><p>Trokovni modul Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus 15 kn / po vozilu </p><p>Identifikacija vozaa Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus 29 kn / po ureaju </p><p>Putno raunalo Cloud nadzor vozila 20 kn / po vozilu </p><p>Putno raunalo Plus Cloud nadzor vozila Plus 10 kn / po vozilu </p><p>Sonda za gorivo Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus 65 kn / po vozilu </p><p>Sonda za gorivo - dodatna Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus 59 kn / po vozilu </p><p>Digitalni Tahograf Cloud nadzor vozila Plus 19 kn / po vozilu </p><p>Eko vonja Basic Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus 9 kn / po vozilu </p><p>Eko vonja Standard Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus 12 kn / po vozilu </p><p>Eko vonja Plus Navigacija i komunikacija 15 kn / po vozilu </p><p>Stanje vozila Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus 9 kn / po vozilu </p><p>Rezervacija vozila Cloud nadzor vozila &amp; Cloud nadzor vozila Plus 9 kn / po vozilu </p><p>Sve navedene cijene su bez PDV-a. </p></li><li><p>Za prva dva obraunska razdoblja od aktivacije usluge mjesena naknada za pakete Cloud </p><p>Nadzor vozila i Cloud Nadzor vozila Plus iznosi 1,00 Kn + PDV. </p><p>Prijenos podataka koji se ostvaruje koritenjem usluge putem SIM kartice u ureaju ne </p><p>naplauje se dodatno. </p><p>Radijska frekvencija se ne naplauje. </p><p>JEDNOKRATNE NAKNADE ZA KUPNJU UREAJA potrebnog za realizaciju </p><p>usluge - OVISNO O RAZDOBLJU UGOVORNOG VEZIVANJA: </p><p> Tip </p><p> ureaja </p><p>Uz ugovornu </p><p>obvezu 24 mj </p><p>Uz ugovornu </p><p>obvezu 12 mj </p><p>Bez ugovorne </p><p>obveze </p><p>Ureaj Cloud Nadzor vozila 1 kn 398 kn 898 kn </p><p>Ureaj Cloud Nadzor vozila Plus 1 kn 690 kn 1.490 kn </p><p>Ureaj Navigacija i komunikacija 1 kn 1.990 kn 3.990 kn </p><p>Ureaj Identifikacija vozaa 18 kn 198 kn 398 kn </p><p>Ureaj Putno raunalo 1 kn 190 kn 490 kn </p><p>Ureaj Sonda za gorivo 1 kn 690 kn 1.490 kn </p><p>Ureaj Sonda za gorivo - dodatna 1 kn 690 kn 1.490 kn </p><p>Ureaj Digitalni Tahograf 1 kn 90 kn 290 kn </p><p>Sve navedene cijene su bez PDV-a. </p></li></ul>

Recommended

View more >