chƯƠng 6 chuẨn bỊ dỮ liỆu, xỬ lÝ vÀ phÂn tÍch dỮ liỆu

of 27/27
CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 6 CHUẨN BỊ DỮ LIỆU, XỬ LÝ CHUẨN BỊ DỮ LIỆU, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU MARKETING

Post on 01-Feb-2016

84 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NGHIÊN CỨU MARKETING. CHƯƠNG 6 CHUẨN BỊ DỮ LIỆU, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU. 1. KIỂM TRA CHỈNH LÝ DỮ LIỆU. Kiểm tra thực đ ịa: xác đ ịnh tính trung thực và chính xác của dữ liệu Chỉnh lý dữ liệu: bổ sung thiếu sót và hiệu chỉnh các sai sót. KIỂM TRA THỰC ĐỊA. Kiểm tra phần xác nhận - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • CHNG 6 CHUN B D LIU, X L V PHN TCH D LIUNGHIN CU MARKETING

 • 1. KIM TRA CHNH L D LIUKim tra thc a: xc nh tnh trung thc v chnh xc ca d liuChnh l d liu: b sung thiu st v hiu chnh cc sai st

 • KIM TRA THC AKim tra phn xc nhnGim st vin t chc kim tra thc a t nht 20% s muTr li a ch chn mu, hi mt vi ch tiu quan trng i chiu

 • CHNH L D LIUNhng cuc phng vn gi toCu tr li khng y Cu tr li lc , sai ni dungCu tr li khng c c

 • NGUYN TC CHNH LB sung, chnh sa nu c khong 20% sai st tr lnHiu chnh sai st nh t vic suy lun t cc cu tr li khcDng vit mu khc chnh sa, khng c xa d liu gcThng nht nguyn tc chnh l chung

 • X L V PHN TCH D LIU

 • THNG K M T(1) o lng tp trung: S trung bnh (mean)ModeS trung v (Median)(2) o lng phn tn:Phng sai hay lch chun (Var/St.d) Dy bin ng (Range)H s bin ng (C.V)

 • PHN TCH TN Sm tn s xut hin th phn phi tn sBiu th s chn la nhn hiu, SP c a thch

 • PHN TCH BNG CHO (CROSSTABULATION)L k thut thng k m t hai hay ba bin cng lcMi trong bng cha ng s kt hp phn loi ca hai bin (theo hng, ct)Nu vn trong x l Cross- tabulation hai bin cha uc kt lun r rng, ta cn tin hnh x l 3 bin lm r hoc bc b mi quan h ban u.

 • CROSSTAB HAI BINiu tra 100 h v nhu cu mua TV40 h mua TV mn hnh phng60 h mua TV mn hnh congNh nghin cu mun tm hiu chi tit nguyn nhn dn n quyt nh mua hng (lm r vn nghin cu), s s dng phn tch bng cho thng k m t hai chiu

 • CROSSTAB BA BIN

 • LM R MQH BAN UVD: nghin cu mi lin h gia vic mua qun o thi trang v tnh trng hn nhn. Khch hng chia hai loi cao v thp da vo mc mua.

  Mc mua hngTnh trng hn nhnC gia nhCha c gia nhCao (%)Thp (%)S khch hng (ngi)31697005248300

 • Kh nng mua qun o theo hn nhn va gii tnh

  Mc mua hngGii tnhNamNC GCha c GC GCha c G Cao (%)Thp (%)S khch hng ngi)3565400406012025753006040180

 • Khng c lin h hai bin ban uVD: xt mi QH gia vic s hu xe gn my v trnh hc vn bc H.

  S hu xe myTrnh hc vnC bng i hcCha c bng i hcC (%)Khng (%)Tng cng (%)S ngi phng vn32681002502179100750

 • Mi lin h gia s hu xe my vi trnh hc vn v thu nhp

  S huThu nhpThp CaoC HCha c H C HCha c H C (%)Khng (%)S ngi c phng vn20801002080704060150406050

 • Lm ni bt mi quan h ban uVD: nghin cu vic du lch nc ngoi c nh hng bi tui hay khng. Mt mu 1000 ngi c phng vn trong 2 tui: < 45 tui v > 45 tui.

  Thi Tuimong mun du lch< 45> 45C (%)Khng (%)S ngi c phng vn50505005050500

 • Mi lin h gia vic du lch vi tui v gii tnh

  Thi du lchGii tnhNamN45 tui45 tuiC (%)Khng (%)S ngi c phng vn6040300406030035652006535200

 • Khng c s thay i trong mi lin h ban uDng phn phi chi bnh phng kim nh mi quan h gia cc bin.H0: khng c mi quan h gia cc binH1: c mi quan h gia cc binGi tr kim nh 2 trong kt qu phn tch s cung cp mc ngha ca kim nh P-value. Nu sig.< = : bc b gi thuyt H0, ngha l cc bin c lin h nhau.

 • Phn khc th trng nhn dng cc bin phn nhm khch hngXc nh phm cht ca nhn hiu nh hng n s chn la ca khch hngTm hiu thi quen s dng phng tin thng tin ca th trng mc tiuNhn dng nhng c im ca khch hng nhy cm v giPHN TCH NHN T(Factor Analysis)

 • Nhng li ch c bn m khch hng cn tm khi mua kem nh rngV1: Chng c su rng V2: To c hm rng sngV3: Khng lm nhim trng nu rngV4: To hi th thm thoV5: Chng c canxi ha rng V6: C hm rng hp dn V7: C hm rng khe mnh

 • LP MA TRN TNG QUAN

  BinV1V2V3V4V5V6V7V1V2V3V4V5V6V71,000,130,670,170,700,130,561,000,210,710,150,690,221,000,190,490,160,731,000,130,690,211,000,210,721,000,311,00

 • xc nh tt c 7 bin c tng quan nh th no, ta s dng kim nh Barletts kim nh gi thuyt (phn mm SPSS): H0: Cc bin khng c tng quan H1: C tng quan gia cc bin Trong phn tch nhn t, ta mong i bc b gi thuyt H0, ngha l chp nhn gi thuyt H1 cc bin c lin quan vi nhau (iu ny c c khi gi tr P sau khi kim nh phi nh hn mc ngha x l )

 • Xc nh s nhn t Quyt nh trc s nhn t: qua phn on, nh NC quyt nh s nhn t trc khi phn tch. Da vo phng sai tng hp ca tng nhn t (Eigenvalue): nhng nhn t c Eigenvalue > 1 mi c a vo m hnh. Nu s bin ban u t hn 20 th cch tip cn ny vn cn tc dng.Quyt nh da vo phn trm phng sai ca tng nhn t (ct 5): S nhn t c chn vo m hnh phi c tng phng sai tch ly gia hai nhn t ln hn 60%. (ty thuc vo vn nghin cu mc ny c th thp hn).

 • Initial

  Variable

  (1)

  Statistics

  Communality

  (2)

  Factor

  (3)

  Eigenvalue

  (4)

  Percent of

  variance

  (5)

  Cumulative

  Percentage

  (6)

  V1

  V2

  V3

  V4

  V5

  V6

  V7

  1.00

  1.00

  1.00

  1.00

  1.00

  1.00

  1.00

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  3.38

  1.96

  0.52

  0.44

  0.30

  0.27

  0.90

  48.3

  28.0

  7.6

  6.4

  4.3

  4.0

  1.4

  48.3

  76.3

  83.9

  90.3

  94.6

  98.6

  100.0

 • Ma trn nhan to chuan hoa

  FactorNhn t 1Nhn t 2Nhn t li ch v sc khe (F1)Nhn t li ch v x hi (F2)V1V2V3V4V5V6V70.850.090.830.100.840.130.860.040.890.110.890.070.880.21chng su rng

  chng nhim trng nu

  chng canxi ha

  rng kherng sng

  hi th thm tho

  hm rng hp dn

 • Xac dinh diem nhan to c lng im nhn t ca F1 v F2F1= 0,31x1 + 0,29 x3 + 0,3x5 +0,29x7F2= 0,38x2 + 0,38x4 + 0,37x6

  VariableFactor 1Factor 2V1V2V3V4V5V6V7.30931-.05548.29250-.04918.30199-.04160.29173-.06814.38315-.03331.38087-.05191.37478.00697