catalogue 2014 - officeexpress.com.mk filemegane lx cr megane lx 4219 5615 5617 5616 5618 megane lx...

of 24 /24
www.officeespress.com.mk Work Manager Mechanisms Visitor Accessories Cabinets Security Safes Coat Racks Materials CATALOGUE 2014

Upload: lydat

Post on 15-Mar-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

www.officeespress.com.mk

WorkManager

MechanismsVisitor

Accessories Cabinets

Security SafesCoat Racks

Materials

CATALOGUE 2014

Page 2: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane
Page 3: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

Megane LX CR

Megane LX

42195615561756165618

Megane LX CR црн AN2001Megane LX CR сив AN2002Megane LX CR црвен AN2008Megane LX CR портокалов AN2009Megane LX CR плав AN2010

ШИФРА ОПИС

51235611561356125614

Megane LX црн AN2001Megane LX сив AN2002Megane LX црвен AN2008Megane LX портокалов AN2009Megane LX плав AN2010

ШИФРА ОПИС

4155

45,5

55

45 -

14

98,5 - 117,5

à [ Megane LX CR & LX ]

→ Технички параметри

à Канцелариски стол со висока потпирачкаà Регулирање на височината на столотà Регулирање на височината на потпирачката à Регулирање на наклонот на потпирачката à Регулирање на длабочината на седење

(растојанието помеѓу потпирачката и седалка)

à Полиуретанови рачки à Препорачлива тежина до 120 кг.

à CPT механизам

à CPT механизам

Golf C & GOLF LX Sà CPT механизам

56065609324856075610

4221

Golf плав C06Golf сив C13Golf црн C11Golf црвен C02Golf зелен C34

Golf LX S црн

ШИФРА ОПИС

4155

45,5

62,5

45 -

14

5,71

1 - 5

,89

40,55545

61,5

5,45

- 14

201 -

5,1

8

à [ Golf C & LX S ]

→ Технички параметриà Канцелариски стол со висока потпирачка

à Регулирање на височината на столотà Регулирање на височината на

потпирачката à Регулирање на наклонот на

потпирачката à Регулирање на длабочината на

седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка)

à Фиксни рачки тип BR24 à Препорачлива тежина до 120 кг.

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНA1

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНA1

à AN-2002

à AN-2010

à AN-2001

à C-06à C-13 à C-11 à C-02 à C-34 à S-01

à AN-2008 à AN-2009 à AN-2010

1

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 4: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

Medium 05à CPT механизам

Delux 22à CPT механизам

Fiestaà CPT механизам

3252829062915339

Delux 22 ПлавDelux 22 ЦрвенDelux 22 СивDelux 22 Црн

ШИФРА ОПИС

4155

45,5

62,5

45 -

14

5,71

1 - 5

,89

40,55545

61,5

5,45

- 14

201 -

5,1

8

à [ Delux 22 ]

→ Технички параметриà Стол со висока потпирачкаà Регулирање на височината на столотà Регулирање на височината на

потпирачкатаà Регулирање на наклонот на потпирачката à Регулирање на длабочината на седење

(растојанието помеѓу потпирачката и седалка)

à Полиуретанови рачки à Препорачлива тежина до 120 кг.

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

à C-06

à C-06

à C-11

à Достапни бои

à C-02 à C-11 à C-13

323264076406

Medium 05 ПлавMedium 05 СивMedium 05 Црн

ШИФРА ОПИС

4155

45,5

62,5

45 -

14

5,71

1 - 5

,89

40,55545

61,5

5,45

- 14

201 -

5,1

8

à [ Medium 05 ]

→ Технички параметри

à Стол со средна потпирачкаà Регулирање на височината на столотà Регулирање на длабочината на

седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка)

à Полиуретанови рачки à Препорачлива тежина до 100 кг.

à Достапни бои

à C-11 à C-13

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

557941026290

Fiesta ЦрнFiesta СивFiesta Плав

ШИФРА ОПИС

4258,546

1 - 53

4

82 - 93

à [ Fiesta ]

→ Технички параметри

à Стол со ниска потпирачкаà Регулирање на височината на столотà Регулирање на длабочината на

седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка)

à Полиуретанови рачки à Препорачлива тежина до 80 кг. à Достапни бои

à C-13 à C-062

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 5: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

à C-06 à C-43 à GTP27

à Достапни бои

Smart white

Bambino

753975407587

Smart РозовSmart ПлавРачки GTP27

ШИФРА ОПИС

ГОДИНИПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

Г АРАНЦИЈАГОДИНИАМОРТИЗЕР

НА

à [ Smart + GTP27 ]

→ Технички параметри

Boraà CPT механизам

à Анатомска седалка и потпирачка, тапацирани со висококвалитетно негороречко платно класа C

à Бели пластични елементи

à Регулирање на височината на столот

à Регулирање на височината и наклонот на потпирачката со можност за фиксирање во саканата позиција

à Регулирање на длабочината на седење

à Профилирана потпирачка со фиксирана потпора во лумбалната зона

à Фиксни рачки тип GTP27

à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

à CPT механизам

à CPT механизам

5124558355845581558279217922

Bora жолтBora црвенBora плавBora сл. коскаBora зеленBora CarsBora Princess

ШИФРА ОПИС

à Седалка и потпирачка тапацирани со еко кожа класа S

à Гасен механизам за регулирање височината

à Регулирање на длабочината и наклонот на седење

à Седалка со заоблен преден крај

à Препорачана тежина – до 100 кг

à S-blue

à [ Bora ]

→ Технички параметри

à Достапни бои

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

à S-yellow à S-red

à S-greenà Cars

à Yellowà Blue

à Red

à Princess

à S-ivory

3226 55865585

Bambino ПлавBambino ЦрвенBambino Жолт

ШИФРА ОПИСà Седалка и потпирачка тапацирани

со платно со детски мотиви

à Гасен механизам за регулирање височината

à Регулирање на длабочината на седење

à Седалка со заоблен преден крај

à Препорачана тежина – до 60 кг

à [ Bambino ]

→ Технички параметри

à Достапни бои

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

à C-43

3

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 6: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

à Широка и удобна седалка тапацирана со висококвалитетна црна еко кожа класа S

à Анатомска мрежеста потпирачка во различни бои со пластична декорација

à Здрава хромирана основа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за заклучување во работна позиција

à Фиксни рачки

à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

56065609324856075608

Rony steel плавRony steel жолтRony steel портокаловRony steel црнRony steel бел

ШИФРА ОПИС

à Достапни бои

526040

60

45 - 55

97 - 107à [ Rony steel ]

→ Технички параметри

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНA1Rony Steel

NavyModern

à Tilt механизам

à Tilt механизам

53357593

Milan ЦрнMilan Бел

ШИФРА ОПИС

4155

45,5

62,5

45 -

14

5,71

1 - 5

,89

40,55545

61,5

5,45

- 14

201 -

5,1

8

à [ Milan ]

→ Технички параметри

à Анатомски седалка и потпирачка изработени од мрежа тип mеsh во комбинација со кожа

à Хромирана основа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за заклучување во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни пастични рачки со хромирани елементи

à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

Milanà Tilt механизам

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна мрежа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни хромирани рачки со тапацирани делови

à Хромирана основаà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

49494954

Modern S CF/LBModern HB

ШИФРА ОПИС

45

70

47

55

90

45

à [ Modern S CF/LB ]

→ Технички параметри

48,55547

70

45,5

- 53,5

10

7,5

- 11

3

à [ Modern HB ]

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

à Yellow

à Black

à White

à Orange

à Black à Whiteà Blue

à [ Modern S CF/LB ]

à [ Modern HB ]

4

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 7: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНA1

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНA1

Denverà Tilt механизам

Relaxà Tilt механизам

M68Aà Tilt механизам

8291 Denver

ШИФРА ОПИС

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

à [Denver]

à [ M68A ]

à [ M68A CR ]

à Black

à Beige

32594321

M68AM68A CR

ШИФРА ОПИС

465849

59,5

5,45

- 34

911 -

801

49,562,551,5

72,5

05 -

14

911 -

001

à [ M68A & M68A CR ]

→ Технички параметри

465849

59,5

5,45

- 34

911 -

801

49,562,551,5

72,5

05 -

14

911 -

001

à [ M68A & M68A CR ]

→ Технички параметри

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна кожа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни полиуретанови рачкиà Полипропиленова/хромирана основаà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна кожа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни полиуретанови рачкиà Полипропиленова основаà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во еко кожа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни хромирани рачки со тапацирани деловиà Хромирана основаà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

49524953

Relax ЦрнRelax Крем

ШИФРА ОПИС

4155

45,5

62,5

45 -

14

5,71

1 - 5

,89

40,55545

61,5

5,45

- 14

201 -

5,1

8

à [ Relax ]

→ Технички параметри

5

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 8: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

à Анатомски седалка и потпирачка изработени од мрежа тип mеsh во комбинација со кожа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни полиуретанови рачкиà Полипропиленова/хромирана основаà Максимална тежина на корисникот – 120кг

764476457646

Peterburg ЦрнPeterburg ЦрвенPeterburg Бел

ШИФРА ОПИС

80458046804280448043

Form ЗеленForm ПортокаловForm ЦрвенForm ПлавForm Бел

ШИФРА ОПИС

465849

59,5

5,45

- 34

911 -

801

49,562,551,5

72,5

05 -

14

911 -

001

à [ Peterburg ]

→ Технички параметри

5068,549

55

15 -

24

9 1

1 -

111 72

→ Технички параметри

→ [ Form ]

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна кожа

à Регулирање на височината на столотà Релакс механизам со можност за фиксирање во

работна позицијаà Регулирање на силата на лулање според тежината на

корисникотà Фиксни алуминиумски рачки со тапацирани деловиà Алуминиумска основаà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во комбинација од мрежа и платно

à Тапацирани подвижни рачки à Регулирање на височината на столотà Релакс механизам со можност за фиксирање

во работна позицијаà Регулирање на силата на лулање според

тежината на корисникотà Алуминиумска основаà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

32426808

CarinaCarina CR

ШИФРА ОПИС

à [ Carina & Carina CR ]

→ Технички параметри

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

Peterburgà Tilt механизам

Formà Tilt механизам

Carinaà Tilt механизам

à [ Carina ]

à [ Carina CR ]

à Green

à Orange à Red

à Red à White

à Black

à Blue à White

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНA1

6

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 9: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

496051

73

47 - 56,5

102 - 111,5

476146,5

63

47,5 - 57

93,5 - 102,5

à [ Matiz ]

→ Технички параметри

5080 Matiz

ШИФРА ОПИС

à Анатомски седалка и потпирачка изработени од мрежа тип mеsh во комбинација со кожа

à Хромирана основа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за заклучување во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни пастични рачки

à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

5081 Sonata

ШИФРА ОПИС

496051

73

47 - 56,5

102 - 111,5

476146,5

63

47,5 - 57

93,5 - 102,5

à [ Sonata ]

→ Технички параметри

à Анатомски седалка и потпирачка изработени од мрежа тип mеsh во комбинација со кожа

à Хромирана основа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за заклучување во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни пастични рачки

à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

75217406

RicoRico Steel

ШИФРА ОПИС

à Анатомски седалка и потпирачка тапацирана во кожа

à Полипропиленова/хромирана основа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за заклучување во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни рачки

à Препорачана тежина на корисникот до 120 кг

465849

59,5

5,45

- 34

911 -

801

49,562,551,5

72,5

05 -

14

911 -

001

à [ M68A & M68A CR ]

→ Технички параметри

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

Matiz

Rico

Sonataà Tilt механизам

à Tilt механизам

à Tilt механизам

à [ Matiz ]

à [ Sonata ]

à [ Rico ]à [ Rico Steel ]

7

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 10: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

à Стол комбинација од мрежа и кожа

à Полипропеленови рачки

à Метална хромирана основа

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Препорачлива тежина на корисникот до 120 кг

3253 Concord 2202

ШИФРА ОПИС

496851

68

43 - 51

107 - 115

455846

51,5

43 - 52

88 - 97

47,562,551

69

15 -

14

5,41

1 - 5

01

à [ Concorde 2202 ]

→ Технички параметри

à Седалка и потпирачка тапацирана со висококвалитетна црна еко кожа

à Полипропиленова основа

à Регулирање на височината на столот

à Фиксни рачки

à Препорачана тежина на корисникот до 100 кг

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

Concord 2202à CPT механизам

à [ Concord 2202 ]

à [ W34 ]

à White

à White à Red à Brown à Ivory à Blue

à Black

à Black à Dark Brownà Red à Blueà Ivory à Brown

5084 W 34

ШИФРА ОПИС

8030802980318032803380348035803780368038804080418039

Senso WhiteSenso BlackSenso RedSenso IvorySenso Dark BrownSenso BlueSenso Brown Senso LB WhiteSenso LB BlackSenso LB RedSenso LB IvorySenso LB BlueSenso LB Brown

ШИФРА ОПИС

Sensoà Tilt механизам

à [ W 34 ]

→ Технички параметри

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНA1

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна кожа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни хромирани рачки со тапацирани делови

à Хромирана основаà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

48,55547

70

45,5

- 53

,5

10

7,5

- 11

3

à [ Senso ]

W 34à Tilt механизам

8

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 11: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

508850896309

Nor 1290HockerLabor

ШИФРА ОПИС

à [ Nor 1290 ]

→ Технички параметри

à Високо квлатитетни полиуретанова седалка и потпирачка

à Полипропиленова основа

à Гасен механизам

à Дополнителна опција Extend+Ring

à Препорачлива тежина на корисникот до 120 кг.

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

7642 Vectra

ШИФРА ОПИС

à [ Vectra ]

→ Технички параметри

52.56351

70

45 - 54.5

106 - 115.5

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

à Менаџерски стол со масажен механизам изработен од црна кожа

à Механизам со 4 мотори за масажа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни полипропиленови рачки и основаà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à Менаџерски стол со масажен механизам изработен од црна кожа

à Механизам со 4 мотори за масажа

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни полипропиленови рачки и основаà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

52.56251

69

47 - 56.5

106 - 116

à [ Nubira ]

→ Технички параметри

7643 Nubira

ШИФРА ОПИС

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАМЕСЕЦИ6

Vectraà Tilt механизам

Nor / Hocker / Laborà CPT механизам

Nubiraà Tilt механизам

à [ Vectra ]

à [ Nubira ]

à [ Nor 1290 ]

à [ Labor ]

à [ Hocker 1991 & Labor ]

→ Технички параметри

à Табуретка во црна кожа

à Гасен механизам

à Полипропеленова основа

à Препорачлива тежина до 120 кг.

à [ Hocker 1991 ]

9

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 12: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

Orion Steelà Multiblock механизам

Sonata 24/7à Duetto Multiblock механизам

Linea Steelà Tilt механизам

ГОДИНИПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

Г АРАНЦИЈАГОДИНИАМОРТИЗЕР

НА

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа LE

à Модел 24/7 одговара на British Standart BS-5459

à Регулирање на височината на столот

à Двоен мултиблок механизам со можност за фиксирање во 5 позиции

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Анти-шок функција за заштита на корисникот при преминување од една позиција на наклонот во друга

à Тапацирана потпора за главата

à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови

à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца

à Максимална тежина на корисникот – 150 кг

→ Технички параметри

à [ Sonata 24/7 ]

7536 Sonata 24/7 LE01 црн

ШИФРА ОПИС à [ Sonata 24/7 ] LE - 01

à Достапни бои

à [ Sonata 24/7 ]

ГОДИНИПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

Г АРАНЦИЈАГОДИНИАМОРТИЗЕР

НА

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа LE

à Регулирање на височината на столот

à Мултиблок механизам со можност за фиксирање во 5 позиции

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Анти-шок функција за заштита на корисникот при преминување од една позиција на наклонот во друга

à Тапацирана потпора за главата

à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови

à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à [ Orion steel chrome ]

→ Технички параметри

75387639

Orion steel LE-04 КремOrion steel LE-01 Црн

ШИФРА ОПИС

à Достапни бои

à [ Orion ] LE-04 à [ Orion ] LE-01

à [ Linea steel ] SP-11 à [ Linea steel ] SP-01

à [ Linea steel ] SP-01

→ Технички параметри

à [ Linea steel ]

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа SP

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови

à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

75347640

Linea steel SP-01 ЦрнLinea steel SP-11 Крем

ШИФРА ОПИС

ГОДИНИПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

Г АРАНЦИЈАГОДИНИАМОРТИЗЕР

НА

à Достапни бои

à [ Orion ] LE-04

10

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 13: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

Nadir Steelà Tilt механизам

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа SP

à Регулирање на височината на столотà Мултиблок механизам со можност за

фиксирање во 5 позицииà Регулирање на силата на лулање

според тежината на корисникотà Анти-шок функција за заштита на

корисникот при преминување од една позиција на наклонот во друга

à Тапацирана потпора за главата

à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови

à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

Fikus Steelà Tilt механизам

Santa Feà Multiblock механизам

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа V

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови

à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

ГОДИНИПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

Г АРАНЦИЈАГОДИНИАМОРТИЗЕР

НА

→ Технички параметри

à [ Fikus steel chrome ]

à [ Fikus steel ] V-04 à [ Fikus steel ] V-18

à Достапни бои

76387535

Fikus steel V-04 ЦрнFikus steel V-18 Сл. Кост

ШИФРА ОПИС

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа SP

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови

à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

ГОДИНИПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

Г АРАНЦИЈАГОДИНИАМОРТИЗЕР

НА

à [ Nadir steel chrome ]

à Технички параметри322256754705

Nadir steel црнNadir steel кафенNadir steel бордо

ШИФРА ОПИС

àSP-01 àSP-02 àSP-05

à Достапни бои

à [ Santa Fe S ]

→ Технички параметри

5078680968106825

Santa Fe БелSanta Fe КафенSanta Fe S БелSanta Fe S Кафен

ШИФРА ОПИС

à [ Santa Fe ]

→ Технички параметри

à Достапни бои

ГОДИНИПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

Г АРАНЦИЈАГОДИНИАМОРТИЗЕР

НА

à [ Santa FE ] SP-02à [ Santa FE ] SP-01 à [ Santa FE S ] SP-02 à [ Santa FE S ] SP-01

àSP-01

à [ Fikus steel ] V-18

11

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 14: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа SD

à Регулирање на височината на столот

à Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција

à Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à Фиксни дрвени рачки à Метална основа обложена со

дрвена маскаà Максимална тежина на

корисникот – 120 кг

5402à Tilt механизам

Touareg / Altheaà Multiblock механизам

Sirioà Tilt механизам

42124211

5402 бел/бука5402 црн/махагон

ШИФРА ОПИС

516453

75,5

05 -

14

411 -

5,3

01

à [ 5402 ]

→ Технички параметри

ГОДИНИПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

Г АРАНЦИЈАГОДИНИАМОРТИЗЕР

НА

à Достапни бои

à White

50825093

TouaregAlthea

ШИФРА ОПИС

à [ Touareg ]

à [ Althea ]

→ Технички параметри

ГОДИНИПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

Г АРАНЦИЈАГОДИНИАМОРТИЗЕР

НА

à [ Touareg ] LE-01

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа LE

à Регулирање на височината на столотà Мултиблок механизам со можност за

фиксирање во 5 позицииà Регулирање на силата на лулање според

тежината на корисникотà Анти-шок функција за заштита на корисникот

при преминување од една позиција на наклонот во друга

à Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови

à Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца

à Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à [ Althea ] V-04

5667566856695670

Sirio ЦрнSirio БелSirio S ЦрнSirio S Бел

ШИФРА ОПИС

4155

45,5

62,5

45 -

14

5,71

1 - 5

,89

40,55545

61,5

5,45

- 14

201 -

5,1

8

à [ Sirio ]

→ Технички параметри

à [ Sirio S ]

→ Технички параметри

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНA1

à Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа V

à Регулирање на височината на столотà Релакс механизам со можност за

фиксирање во работна позицијаà Регулирање на силата на лулање според

тежината на корисникотà Фиксни хромирани рачки со меки

тапацирани деловиà Метална основа од полиран алуминиумà Максимална тежина на корисникот – 120 кг

à [ Sirio ] SP-02

à [ Sirio ] SP-01

à [ Sirio S ] SP-01

à [ Sirio S ] SP-02

à Blackà Blackà Black

12

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 15: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

Механизми

CPTà 1 – регулирање на височината на потпирачката со можност

за фиксирање во саканата позиција

à 2 – регулирање на наклонот на потпирачката со можност за фиксирање во саканата позиција

à 3 – регулирање на длабочината на седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка) со можност за фиксирање во саканата позиција

à 4 – регулирање на височината на седење

Duetto Syncronà 1 – регулирање на наклонот на потпирачката спрема

седалката, синхроно во сооднос 2:1 со можност за фиксирање во 5 позиции

à 1 – функција „анти-шок” при преминување на наклона од една позиција во друга

à 2 – регулирање на височината на седење

à 3 – регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

à регулирање на височината на потпирачката (Up&Down функција без дополнителна рачка)

Tiltà 1 – регулирање на наклонот на потпирачката со можност

за фиксирање во една (работна) позиција

à 1 – регулирање на височината на седење

à 2 – регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

Multiblockà 1 – регулирање на височината на седење

à 2 – регулирање на наклонот на потпирачката со можност за фиксирање во 5 позиции

à 2 – зфункција „анти-шок” при преминување на наклона од една позиција во друга

à 3 – регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот

Обезбедува правилна позиција на телото при работа

Екранот треба да виде на ниво на очите или малку подолу.

Главата треба да биде позиционирана на ниво на екранот. Растојанието до екранот треба да биде колку една истегната рака.

Грбот треба да биде потпрен на потпирачката на столот.

Лактите треба да се опуштени и да се во правилна позиција под агол од 90 или 120 степени.

Колковите треба да се опуштени во природна положба без никаков наклон.

Колената треба да се опуштени во природен наклон.

Паузи Работата на компјутер доведува до периодичен замор на горниот дел од телото и очите. Препорачуваме повремено да се раздвижувате и да ја менувате позицијата, како и да правите вежби на вратот и главата на секој час.

Правилниот Канцелариски Стол

13

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 16: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

Iso Biancoà Chrome

Rumbaà Chrome

Taurus NR Layerà Tilt механизам

à Стабилна метална хромирана рамка

à Седалка од повеќеслоен шпер, тапациран со висококвалитетна кожа класа V

à Метални рачки тапацирани со кожа

à Заштитници на ногарките за заштита на подот

à Максимална тежина на корисникот до 120кг.

→ Достапни бои

à [ Rumba ]

→ Технички параметри

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНИ

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНИ

567432775676

Rumba ЦрнRumba БелаRumba Бордо

ШИФРА ОПИС

à V-18 à V-04 à V-12

à V-18

à V-04

à Стабилна метална хромирана рамкаà Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер, тапацирани

со висококвалитетно платно класа С à Пластични капаци на седалка и потпирачката (бела

пластика)à Можност за поставување на рачки или конференциски

комплет со масичка за пишување (види стр. 19)

à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Можност за редење до 10 броја à Максимална тежина на корисникот до 120кг.→ Достапни бои

à Iso bianco C29 à Iso bianco C14 à Iso bianco C11

7605 76067604

Iso Bianco C29 БордоIso Bianco C14 ПлавIso Bianco C11 Црн

ШИФРА ОПИС

à [ Iso bianco ]

→ Технички параметри

43135589558855876108

Taurus Layer ЦрнTaurus Layer АнтрацитTaurus Layer ЦрвенTaurus Layer Сл. КостTaurus Layer Бордо

ШИФРА ОПИС

à P-antracit à P-red à P-ivory à P-bordo

→ Достапни бои

→ Технички параметри

à [ Taurus NR Layer ]

à Стабилна метална црна рамкаà Седалка и потпирачка изработени од

висококвалитетна пластика класа P à Можност за поставување на рачки или

конференциски комплет со масичка за пишување (види стр. 19)

à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Можност за редење до 10 броја à Максимална тежина на корисникот до 120кг.

à P-nero

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНИ

14

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 17: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

à Технички параметри

à [ Taurus NR S]

Taurus CR Cà Chrome

Felicia

Taurus NR S

4945 24994943494449464947494881187182

Felicia Сив C13Felicia Црн C11Felicia Плав C06Felicia Црвен C02Felicia Бордо C29Felicia Зелен C34Felicia Светло Зелен C42Felicia Кафен C50Felicia Светло Кафен C04

ШИФРА ОПИСà [ Felicia ]

→ Технички параметри

à Стабилна метална црна рамкаà Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер,

тапацирани со висококвалитетно платно класа С à Пластични капаци на седалка и потпирачкатаà Можност за поставување на рачки или

конференциски комплет со масичка за пишување (види стр. 19)

à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Можност за редење до 10 броја à Максимална тежина на корисникот до 120кг.

à C13

à C50à C34

à C42à C04

à C06à C02

à C11à C29

5601 324956005602560356045605

Taurus CR Црвен C02Taurus CR Црн C11Taurus CR Плав C06Taurus CR Бордо C29Taurus CR Сив C13Taurus CR Зелен C34Taurus CR Св. Зелен C42

ШИФРА ОПИС

à Технички параметри

à [ Taurus CR C]

à Стабилна метална хромирана рамка

à Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер, тапацирани со висококвалитетно платно класа С

à Пластични капаци на седалка и потпирачката

à Можност за поставување на рачки или конференциски комплет со масичка за пишување (види стр. 19)

à Заштитници на ногарките за заштита на подот

à Можност за редење до 10 броја

à Максимална тежина на корисникот до 120кг.

à Достапни бои

à C-11 à C-06 à C-13 à C-34 à C-42 à C-02

à C-29

5598 3808559655955599

Taurus NR ЗеленTaurus NR ЦрнTaurus NR ЦрвенTaurus NR ПлавTaurus NR Сл. Кост

ШИФРА ОПИС

à Стабилна метална црна рамкаà Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер,

тапацирани со еко кожа класа S à Пластични капаци на седалка и потпирачкатаà Можност за поставување на рачки или

конференциски комплет со масичка за пишување (види стр. 19)

à Заштитници на ногарките за заштита на подот à Можност за редење до 10 броја à Максимална тежина на корисникот до 120кг.

à Достапни бои

à S-ivory à S-blue à S-red à S-black

à S-green

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНИ

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНИ

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНИ

15

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 18: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

à Постоље (ѕвезда)

à Шифра: 3810

à Постоље (ѕвезда)

à Шифра: 3810

Isit Arm

68486849685068516852

Isit Црн C11Isit Плав C14Isit Сив C38Isit Кожа Црн V04Isit Кожа Сл. Кост V18

ШИФРА ОПИС

68536854685568566857

Isit CR Црн C11Isit CR Плав C14Isit CR Сив C38Isit CR Кожа Црн V04Isit CR Кожа Сл. Кост V18

ШИФРА ОПИС

à Стабилна метална рамка со округол профил, во црна боја (Isit Arm) и хромирана (Isit Arm CR)

à Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер, тапациран со висококвалитетно платно класа С или кожа класа V

à Пластични капаци на седалката и потпирачкатаà Седалка со извиткан преден крајà Заштитници на ногарките за заштита на подот и за

заштита при редење на столиците еден во другà Можност за редење до 8 бројаà Препорачлива тежина до 120 кг.

ПОТПОЛНАГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈАГОДИНИ

à C-11

à C-11 à C-14à C-38à V-04

à C-14 à C-38 à V-04 à V-18

à V-18

→ Технички параметри

à [ Isit ARM ]

Accesories

à Рачки за посетителски стол BR05

à Шифра: 4311

à Врска за посетителски стол

à Шифра: 4312à Масичка за прес столицаà Шифра: 3279

à Extend + Ring

à Шифра: 4766

à Тркалце

à Шифра: 6819

à Амортизер

à Шифра: 6820

à Рачки BR24

à Шифра: 4550à Рачки BR02

à Шифра: 5073

16

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 19: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

80988099

Гардеробер 38/475/185Гардеробер 76/475/185

ШИФРА ОПИС

Архивски Ормари

Гардеробери

à Гардеробер 38/45/185

à Архивски Ормар 94/40/195

à Архивски Ормар 60/40/195

à Гардеробер 76/45/185

526152625263

Архивски ормар 94/40/195Архивски ормар 60/40/195Архивски ормар 70/55/132

ШИФРА ОПИС

à Архивски Ормар 70/55/132

17

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 20: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

à Брава со електронски код и заштитен капак кој ја активира тастатурата.

à Водоотпорен – гарантира чување на документи и вредности дури и при потполно потопување во вода.

à Огноотпорен – до 60 мин. при надворешна температура до 927°С, а внатрешната температура е по ниска од 175°С.

à Испитуван и сертифициран oд независни лаборатории за огноотпорност и водоотпорност. Осигурува заштита на CD-а, DVDа и USB уреди.

à PP изолацијата на кукиштето обезбедува заштита од оштетувања и корозија.

à Скриени шарки заштитени од разбивање,овозможуваат 180° агол на отварање на вратата.

à Заклучување со 6 челични шипки.à Дополнителна (резервна) механична

брава со 2 клуча.à 2 броја подесиви рафта и подвижна

основа за висечки папки.à Гаранција – 3 години за дефект.à Доживотна гаранција за замена на сефот

после пожар.

6211 2096D

ШИФРА ОПИС

→ Технички параметриДимензии на артикалот: (ш/д/в) во см.внатрешни димензии – 34.3 / 35.3 / 50надворешни димензии – 44.8 / 59.4 / 61.3 волумен – 60.6 литри. тежина – (63.5 кг)

2096Dà сеф

2087à сеф

ВоДоотпорен дури и при потполно потопување во вода

ОгнООтпОрен до 60 мин. при надворешна температура до 927°С

непрОБОенВисоко квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

ВоДоотпорен дури и при потполно потопување во вода

ОгнООтпОрен до 60 мин. при надворешна температура до 927°С

непрОБОенВисоко квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

ВоДоотпорен дури и при потполно потопување во вода

ОгнООтпОрен до 60 мин. при надворешна температура до 927°С

непрОБОенВисоко квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

à Брава со електронски код и заштитен капак кој ја активира тастатурата (2092D)

à Брава со механичка комбинација (2092)à Водоотпорен – гарантира чување на документи и вредности

дури и при потполно потопување во вода.à Огноотпорен – до 60 мин. при надворешна температура до

927°С,а внатрешната температура е по ниска од 175°С. à Испитуван и сертифициран од независни лаборатории за

огноотпорност и водоотпорност. Осигурува заштита на CD-а, DVDа и USB уреди.

à PP изолацијата на кукиштето обезбедува заштита од оштетувања и корозија.

à Скриени шарки заштитени од разбивање,овозможуваат 180° агол на отварање на вратата.

à Заклучување со 4 челични шипки.à Дополнителна (резервна) механична брава со 2 клуча.à 1 бр. подесив рафт.à Комплет за прицврстување на под или ѕид.à Гаранција – 3 години за дефект.à Доживотна гаранција за замена на сефот после пожар.

à Брава со електронски код и заштитен капак кој ја активира тастатурата (2087D)

à Брава со механичка комбинација (2087E)

à Водоотпорен – гарантира чување на документи и вредности дури и при потполно потопување во вода.

à Огноотпорен – до 60 мин. при надворешна температура до 927°С, а внатрешната температура е по ниска од 175°С.

à Испитуван и сертифициран од независни лаборатории за огноотпорност и водоотпорност. Осигурува заштита на CD-а, DVDа и USB уреди.

à PP изолацијата на кукиштето обезбедува заштита од оштетувања и корозија.

à Скриени шарки заштитени од разбивање,овозможуваат 180° агол на отварање на вратата.

à Заклучување со 4 челични шипки.

à Дополнителна (резервна) механична брава со 2 клуча.

à 1 бр. подесив рафт.à Гаранција – 3 години за дефект.à Доживотна гаранција за замена

на сефот после пожар.

62096210

2092D2092

ШИФРА ОПИС

→ Технички параметри Димензии: (ш/д/в) во см.внатрешни – 33.7 / 31.8 / 34.6надворешни – 45 / 49.9 / 45.7 волумен – 37.1 литри.тежина – (40.8 кг)

→ Технички параметри Димензии: (ш/д/в) во см.внатрешни – 26.4 / 31.1 / 32.7надворешни – 41.9 / 48.3 / 41.9 волумен – 26.6 литри. тежина – (34.9 кг)

62087635

2087E2087D

ШИФРА ОПИС

2092à сеф

à 2096D

à 2092D

à 2087D

à 2092

à 2087E

18

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 21: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

Почитувани клиенти,Фирма „Офис Експрес” ДООЕЛ Ви ги представува новитетите и достигнувањата во областа на домашните и канцелариски

сефови. Благодарение на американската компанија SISCO, која е водечка во користењето на нај-современите технологии во производството на сефови, сакаме да Ви ги предложиме првите во Македонија целосно комбинирани водоотпорни и огноотпорни сефови. Придржувајки се кон стандардите за највисок квалитет на материјали и производство, тие се проектирани и создадени, за да осигурат целосна сигурност на нивните корисници во домот, на работното место и дури и во автомобилот. Технологијата за водоотпорни и огноотпорни сефови е предност, која ги дава најдобрите решенија за потребите и барањата на пазарот, што од своја страна ги покачува критериумите во овој сегмент.

Гаранцијата за квалитет на сефовите се крие во нивната уникатна изработка и дизајн

•  Целосна изолација на сефовите, заштитена внатрешност од навлегување на влага и вода која предизвикува гниење.•  Металот е заштитен од оштетувања и корозија со термопластичен слој.•  Непробојноста е осигурена со високиот квалитет на бравите, скриените шарки на вратите и здравите челични шипки за заклучување.•  Во случај на пожар огноотпорните сефови често издржуваат, само, за да не биде оштетена нивната содржина од водата при гасењето овие сефови се отпорни и на водена пареа.•  Докажано е дека веројатноста од опасност од вода е три пати поголема од опасност од пожар, а водоотпорните сефови ги заштитуват нашите вредности и важни документи од дејството на водата.•  Авангардниот дизајн на сефовите е прикладно решение за ентериерот во Вашиот дом или канцеларија.

2072/2073/2025à сеф

2017Eà сеф

непрОБОенВисоко квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

непрОБОенВисоко квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

ВоДоотпорен дури и при потполно потопување во вода

ОгнООтпОрен до 60 мин. при надворешна температура до 927°С

непрОБОенВисоко квалитента брава и заклучување со 6 челични шипки

3040DEà сеф

à 2025F

à 3040DE

à 2073F

à Непробоен – вдлабната врата и скриени шарки.à Дебелина на вратата – 3 мм.à Дебелина на ѕидовите – 2 мм.à Брава со електронски код и клуч.à Дополнителна (резервна) механична брава со 2 клуча.à Заклучување со 2 челични шипкиà Внатрешно осветление.à Комплет за прицврстување на под или ѕид.à Гаранција – 1 години за дефект.

à Водоотпорна – гарантира чување на документи и вредности дури и при потполно потопување во вода.

à Огноотпорна – до 30 мин. при надворешна температура до 840°С,а внатрешната температура е по ниска от 175°С.

à Испитувана и сертифицирана од независни лаборатории за огноотпорност и водоотпорност. Осигурува заштита на CD-а, DVDа и USB уреди.

à PP изолацијата на кукиштето обезбедува заштита од оштетувања и корозија.

à Брава со механичко резе и 1 клуч (вкл. 1 резервен).

à Практична преклоплива рачка.à Гаранција – 1 години за дефект.à Доживотна гаранција за замена на сефот

после пожар.→ Технички параметри

à Двојна челична конструкција за заштита од оган.à Практична за сместување на лаптоп до 432мм

(17 inch).à Вклучва 122 см безбедносен кабел, кој се

закачува за левата страна на кутијата.à Електронска и механична брава кои

функционираат пооделно. à Рачка за пренасање.à Внатрешна мека подлога.

à Технички параметри

Димензии: (ш/д/в) во см.внатрешни – 30.5 / 18.4 / 19.5надворешни – 31.0 / 20.0 / 20.0 волумен – 11.0 литри.тежина – (6.8 кг)

Димензии: (ш/д/в) во см.внатрешни – 34.4 / 21.0 / 24.5надворешни – 35.3 / 27.0 / 25.1 волумен – 18.0 литри. тежина – (11.0 кг)

Димензии: (ш/д/в) во см.внатрешни – 37.0 / 24.8 / 30.8надворешни – 37.5 / 31.4 / 31.4 волумен – 28.0 литри. тежина – (14.0 кг)

620462066205

2025F2073F2072F

ШИФРА ОПИС

Димензии на артикалот:(ш/д/в) во см. – 44.6 / 32.5 / 14.3 волумен – 14.0 литри тежина – (6.6 кг)

Димензии: (ш/д/в) во см.внатрешни – 33.6 / 21.8 / 7.5надворешни – 40.6 / 32.4 / 15.5волумен – околу 5.5 литри и хартијаА4 формат тежина – (8.6 кг)

6207 2017E

ШИФРА ОПИС

6212 3040DE

ШИФРА ОПИС

à 2072F

à 2017E

19

ww

w.officeexpress.com

.mk

Page 22: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

Закачалки

à Метална хромирана конструкција

à Декоративни пластични елементи

à Место за чадори

àМожност за ротација (за модел Rado)

à [ Elf ]à [ Rado ]

à Технички параметри

à [ Elf ] à [ Rado ]

à [ Palma ] à [ Marta ]

à Метална конструкција во црна/сива боја

à Декоративни дрвени елементи

à Место за чадори

à Технички параметри

à [ Palma ] à [ Marta ]ELF

54,5

173

56895690

Palma ЦрнаPalma Сива

ШИФРА ОПИС

5688 Elf Хром

ШИФРА ОПИС

6203 Rado Хром

ШИФРА ОПИС

56915692

Marta ЦрнаMarta Сива

ШИФРА ОПИС

20

ww

w.o

ffic

eexp

ress

.com

.mk

Page 23: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

основна грижа и одржувањеОдрржување и чистење на флеки се врши со чиста и мека упивателна хартија или крпа и раствор од средство специјално за кожа или платно. Поотпорните флеки се чистат со вода и раствор од средство со кружни движења со крпата од надвор кон внатре без силно притискање се додека флеката не исчезне. Не користете крпи во боја.

ГАрАнЦИЈА

Гаранцијата се заснова на правилна секојдневна употреба на канцеларискиот стол. Времетраењето на гаранцијата е различно во зависност од моделот и гарантира замена на делови со објективен производствен дефект. Според тоа производителот гарантира замена само на оштетените делови, а на на цели столици. Гаранцијата не вклиучува дефекти при транспорт, зглобување и неправилно и неодговорно користење. Производителот гарантира и за делови чиј што недостаток ќе се установи при отварање на пакетот но не покасно од 24 часа од моментот на прием.

Шифра Име Состав gr/m2 издржливост

SD Кожа SD 100% природна кожа 250 + - 5%

LE Кожа LE 100% природна кожа 250 + - 5%

SP Кожа SP 100% природна кожа 250 + - 5%

V Кожа V Kожа 50.000 циклуси

S Skay 100% полиестеробложен со

100% поливинилхлорид

320 20.000 циклуси

C Cagliari 100% акрил 290 30. 000 циклуси

An Ankara 100% полиестер 540 200.000 циклуси

Layer Layer Пластика

технички карактеристики

[ природна кожа класа SD ] → 100% природна фина кожа

[ природна кожа класа LE ] → 100% природна фина кожа

[ Skay - вештачка кожа ]

S black S white S ivory S yellow S orange S beige S grey S red S blueS green→ 100% Полиестер → Тежина на материјалот: 320 gr/lmt → Издржливост: 20 000 циклуси

→ Кожа, оделите означени со N се огноотпорни по стандард BS 5852:1 (не гори од цигара и пламен)→ Издржливост: 50 000 циклуси

[ кожа класа V ]

[ природна кожа класа SP ] → 100% природна кожа

Page 24: CATALOGUE 2014 - officeexpress.com.mk fileMegane LX CR Megane LX 4219 5615 5617 5616 5618 Megane LX CR црн AN2001 Megane LX CR сив AN2002 Megane LX CR црвен AN2008 Megane

Вашиот дистрибутер е: