catalog evidenta didactica educatie fizica si sport

45
…………………………………………………………………………………………… (UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT) CAIETUL PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ANUL ŞCOLAR: 1 - ARIA CURRICULARĂ: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - PROFESOR: ............................ .......................

Upload: lauragod

Post on 31-Jan-2016

707 views

Category:

Documents


87 download

TRANSCRIPT

Page 1: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

……………………………………………………………………………………………(UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT)

CAIETUL PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ

ANUL ŞCOLAR:

1

- ARIA CURRICULARĂ:EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

- PROFESOR:...................................................

Page 2: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

CUPRINSCUPRINS

1. ÎNCADRAREA: NORMA DIDACTICĂ2. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR – PERIODIZARE3. ORARUL SĂPTĂMÂNAL4. DOCUMENTE DE AVIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE

- PROCESUL VERBAL DE CONTROL A BAZEI SPORTIVE- NORME OBLIGATORII DE PROTECŢIE ŞI PREVENIRE A

ACCIDENTELOR- TABELE CU SEMNĂTURA ELEVILOR INSTRUIŢI

5. EVIDENŢA ELEVILOR SCUTIŢI LA ORELE DE E.F.(care vor participa la LECŢIE, având sarcini speciale)

6. EVIDENŢA ELEVILOR - SPORTIVI DE PERFORMANŢĂ7. OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR

CALENDARUL COMPETIŢIILOR SPORTIVEA. INTERN: LA NIVELUL ŞCOLIIB. ORGANIZAT DE I.S.J. / D.S. DOLJ

- ECHIPE REPREZENTATIVE ALE ŞCOLII LA DIFERITE RAMURI DE SPORT- DATE DESPRE COMPETIŢII (Data/Locul/Condiţii de participare)

8. CATALOAGE DE EVIDENŢĂ DIDACTICĂ- EVIDENŢA ELEVILOR / CLASE- EVIDENŢA PREZENŢEI LA LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ- PROBE E CONTROL SUPUSE EVALUĂRII- EVALUARE CU NOTĂ / CALIFICATIV- EVIDENŢA ELEVILOR SCUTIŢI DE EFORT FIZIC- ALTE DETALII

9. SISTEMUL DE EVALUARE – Detalii pe clase- METODOLOGIA DE APLICARE (DOCUMENTE OFICIALE)

10. DOCUMENTE OFICIALE ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

a. Transmise de I.S.J.b. Legea învăţământului: art.61-65/2005c. Direcţia de Sănătate Publică: scutirile medicale (Ordinul M.S.694/1997)

2

Page 3: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

11. DIVERSE INFORMAŢII UTILE: AGENDĂ TELEFONICĂ, DOCUMENTE PRIMITE/TRANSMISE, ETC.

ÎNCADRAREA DIDACTICĂ- NR. ORE: ................... FELUL (Titular/Suplinitor) ..................

- CLASE: ...................

ORAR SĂPTĂMÂNAL

Nr.

crt.ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

1

2

3

4

5

6

7

8

- ATRIBUŢII LA NIVELUL CATEDREI / COMISIEI METODICE:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- ALTE RESPONSABILITĂŢI: _____________________________________

_______________________________________________________________________

3

Page 4: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

_______________________________________________________________________

4

Page 5: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR: - SEMESTRUL I: săptămâni

LUNA / ZIUA SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIELuniMarţi

MiercuriJoi

VineriSâmbătăDuminică

- VACANŢE:

- SEMESTRUL II: săptămâni

LUNA / ZIUA

FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST

LuniMarţi

MiercuriJoi

VineriSâmbătăDuminică- VACANŢE:

5

Page 6: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNTAnul şcolar: ......................

PROCES VERBAL

DE CONTROL AL BAZEI SPORTIVE

Încheiat azi: cu ocazia controlului efectuat la BAZA SPORTIVĂ A ŞCOLII

Comisia de Protecţie a Muncii din Unitatea noastră şcolară a controlat întreaga Bază, destinată desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport (instalaţii, aparate, materiale didactice şi suprafeţe de joc) şi a constatat următoarele:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Propuneri: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MEMBRII COMISIEI: - - - -

PREŞEDINTE

........................................................

6

Page 7: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

NORME OBLIGATORIIPRIVIND OBLIGAŢIILE ELEVILOR PENTRU PROTECŢIA ŞI

PREVENIREA ACCIDENTELOR ÎN TIMPUL DESFĂŞURĂRII ORELOR

DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ACTIVITĂŢI SPORTIVE ÎN CADRUL

UNITĂŢII ŞCOLARE

1. Toţi copiii şi elevii din învăţământul preuniversitar, pentru a putea participa la activităţile de educaţie fizică şi sport, sunt obligaţi să prezinte avizul medical.

2. Avizul medical se eliberează copiilor şi elevilor în conformitate cu prevederile articolului 6 (a), Legea nr.145/24.07.1997 care îi încadrează pe aceştia în gratuitate.

3. Copiii şi elevii, pe al căror certificat medical se menţionează „clinic sănătos – apt pentru activităţile de educaţie fizică şi sport”, pot participa activ la aceste activităţi.

4. Copiii şi elevii, cu interdicţii totale faţă de orice activitate fizică, sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie fizică, profesorul repartizându-le efectuarea unor teme cu caracter teoretic şi organizatoric din domeniu, ei fiind scutiţi de efort nu şi de frecvenţă.

5. Scutirile medicale de orele de educaţie fizică nu pot fi eliberate retroactiv ele fiind valabile din ziua acordării lor (cu excepţia adeverinţelor medicale de motivare pentru perioadele când un elev/student este absent de la toate obiectele de învăţământ în cauză de boală).

6. Să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora.

7. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.

8. Vor manifesta respect faţă de condiţiile materiale avute la dispoziţie, faţă de profesori, colegi şi faţă de sine şi interes în procesul instructiv prin prezenţă, activitate şi disciplină; vor respecta colegii, adversarul şi rezultatul întrecerii.

9. Prezenţa elevilor la lecţii, numai în echipament corespunzător şi curat, adecvat lecţiei de educaţie fizică (şort, maiou, tricou, trening şi încălţăminte adecvată, fără bijuterii, ceasuri, inele, cercei mari, lănţişoare). Nu se permite mestecatul de gumă şi fumatul în incinta bazelor sportive.

10. Elevii sunt obligaţi să respecte N.P.M. şi în activităţile autoorganizate, în afara unităţilor şcolare (întreceri de cartier, excursii, etc.)

11. Vor începe activitatea de educaţie fizică în mod organizat, numai în prezenţa şi supravegherea profesorului.

12. În pauză elevii nu vor întreprinde nici o activitate sportivă, vor folosi vestiarul pentru echipare sau dezechipare, consultă N.P.M. şi aşteaptă sosirea profesorului.

13. Elevii momentan bolnavi (răciţi, dureri de dinţi, etc.) sau parţiali inapţi pentru activitatea fizică, vor anunţa profesorul şi nu vor executa exerciţiile care le-ar putea provoca accidente sau agrava starea de sănătate.

14. Elevii au obligaţia ca, în timpul orelor, să execute numai exerciţiile indicate de profesor, să folosească materiale sportive (în special mingiile) numai pentru jocul

7

Page 8: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

respectiv, să respecte regulile stabilite în desfăşurarea jocurilor, să primească şi să accepte responsbilităţi.

15. Elevii au obligaţia să anunţe profesorul dacă, în timpul desfăşurării orelor, apar defecţiuni în corecta funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor folosite sau orice altă neregulă.

16. Este interzisă participarea la orele de educaţie fizică sau la alte activităţi spotive, a elevilor aflaţi sub influenţa alcoolului sau drogurilor.

17. Elevii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia pe baza sportivă, sala de sport, în vestiare şi folosirea civilizată a grupurilor sanitare, să respecte personalul de întreţinere a şcolii.

18. Este interzisă intervenţia elevilor la comutatoare, prize şi tablouri electrice, becuri, calorifere şi instalaţii de apă, etc.

19. Prejudiciile create sub orice formă vor fi suportate de cel în cauză sau, dacă nu este depistat, de toţi cei prezenţi la locul întâmplării.

20. Elevii de serviciu la vestiar sau clasă (acolo unde nu există sistem de siguranţă prin chei, lacăte, etc.) sunt obligaţi să nu părăsească postul pe timpul desfăşurării lecţiei, să ia în păstrare, momentan bunurile de valoare ale colegilor, să anunţe profesorul de prezenţa oricăror persoane străine la vestiar şi alte nereguli constante. Răspunde la eventualele lispuri din vestiar pe care l-a luat la primire la începutul lecţiei.

21. Elevii au obligaţia să semneze prezentele măsuri într-un proces verbal de luare la cunoştinţă şi să le consulte periodic.

8

Page 9: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

Şcoala ......................................... An şcolar ...............................Localitatea .................................

Proces verbal

Încheiat azi ..................... între dl.(d-na) ............................................................... profesor de educaţie fizică şi elevii clasei ................................. cu ocazia luării la cunoştinţă – sub semnătură – a „Obligaţiilor elevilor pentru protecţia fizică şi prevenirea accidentelor în timpul desfăzurării orelor de educaţie fizică şi activităţii sportive în cadrul unităţilor şcolare”.

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevilor

Anul şc.......................

Anul şc......................

Anul şc......................

Anul şc......................

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.

Profesor .......................................

9

Page 10: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

EVIDENŢAELEVILOR SCUTIŢI LA ORELE DE EDUCAŢIE FIZICĂ

ŞI SPORT

Nr.crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

CLASAFELUL

SCUTIRIIDEFICIENŢA

INDICAŢII MEDICALE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

10

Page 11: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

CALENDARUL

COMPETIŢIILOR SPORTIVE ŞCOLARE

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR

A – INTERN: LA NIVELUL ŞCOLII

Nr.crt.

DATA COMPETIŢIA SPORTIVĂDISCIPLINASPORTIVĂ

ORGANIZATOR

120-29

SEPTEMBRIE

- CROSUL DE TOAMNĂ - Participă: BĂIEŢI cls:V-VI, cls.VII-VIII FETE cls:V-VI, cls.VII-VIII

ATLETISM - 800 - 1000m (B) - 600 - 800m (F)

- catedra de E.F.S

21-25

OCTOMBRIE

- ALERGARE DE VITEZĂ - CONCURS PE CLASE - FINALA PE ŞCOALĂ - FETE cls.V-VI, cls.VII-VIII - BĂIEŢI cls:V-VI, cls.VII-VIII - ARUNCĂRI (OINĂ) - CONCURS PE GRUPE DE VÂRSTĂ - SĂRITURA ÎN LUNGIME CU ELAN - PARTICIPĂ ELEVI DIN cls.VII-VIII (fete - băieţi)

ATLETISM - SELECŢIE PENTRU

TRIATLON

- catedra de E.F.S

35-25

NOIEMBRIE

- TENIS DE MASĂ/ŞAH - CONCURS PE GRUPE DE VÂRSTĂ PENTRU FORMAREA ECHIPELOR REPREZENTATIVE ALE ŞCOLII

TENISŞAH

- catedra de E.F.S

41-20

DECEMBRIE

- GIMNASTICĂ AEROBICĂ - CUPA "1 DECEMBRIE": concurs de verificare: individual - trio, ansamblu - GIMNASTICĂ SPORTIVĂ - CONCURS individual: sol - sărituri

GIMNASTICĂ - catedra de E.F.S

515-30 MAI1-15 IUNIE

- FOTBAL - BĂIEŢI - CAMPIONATUL DE FOTBAL AL ŞCOLII (sistem TURNEU) - HANDBAL - FETE - CAMPIONATUL ŞCOLII - BASCHET - BAIEŢI - CAMPIONATUL ŞCOLII

JOCURI SPORTIVE

- catedra de E.F.S

11

Page 12: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

B – CALENDARUL SPORTIV (I.S.R.)ETAPE MUNICIPALE – JUDEŢENE- NAŢIONALE

Nr.crt.

DATA

LOCUL DE

DESFĂŞURARE

COMPETIŢIA- DISCIPLINASPORTIVĂ -

DETALIIORGANIZATORICE

ATLETISM:(a) TETRATLON

(b) CROS

GIMNASTICĂ(a) AEROBICĂ: individual; trio; ansamblu(b) SPORTIVĂ: aerobică sărituri

SPORTURI INDIVIDUALE: în funcţie de opţiunile cadrelor didactice (înscrieri)

- ŞAH- TENIS DE MASĂ- BADMINTON

JOCURI SPORTIVE- FOTBAL- HANDBAL- BASCHET- VOLEI

12

Page 13: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

OLIMPIADA NAŢIONALĂA

SPORTULUI ŞCOLAR- ECHIPE REPREZENTATIVE

1. ATLETISM: TETRATLON / CROSS

TETRATLON CROSS

Nr.crt.

NUMEPRENUME

CLSDATA

NAŞTERIINr.crt.

NUMEPRENUME

CLSDATA

NAŞTERII1       1      2       2      3       3      4       4      5       5      6       6      7       7      8       8      9       9      10       10      11       11      12       12      13       13      14       14      15       15      

- Data concursului: ...................................................- Locul: ...................................................- Condiţii de participare: ...................................................

13

Page 14: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

2. JOCURI SPORTIVE

FOTBAL - cls.VII-VIII HANDBAL - băieţi

Nr.crt.

NUMEPRENUME

CLSDATA

NAŞTERIINr.crt.

NUMEPRENUME

CLSDATA

NAŞTERII

1       1      2       2      3       3      4       4      5       5      6       6      7       7      8       8      9       9      10       10      

FOTBAL - cls.V - VI HANDBAL - fete

Nr.crt.

NUMEPRENUME

CLSDATA

NAŞTERIINr.crt.

NUMEPRENUME

CLSDATA

NAŞTERII

1       1      2       2      3       3      4       4      5       5      6       6      7       7      8       8      9       9      10       10      

14

Page 15: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

3. GIMNASTICĂ AEROBICĂ 4. TENIS DE MASĂNr.crt.

NUMEPRENUME

CLSDATA

NAŞTERIINr.crt.

NUMEPRENUME

CLSDATA

NAŞTERII

1       1      

2       2      

3       3      

4       4      

5       5      

6       6      

7       7      

8       8      

9       9      

10 10

11

12            

5. ŞAHNr.crt.

NUMEPRENUME

CLSDATA

NAŞTERII

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

ALTE DISCIPLINE SPORTIVE(ÎN FUNCŢIE DE SPECIALITATEA

PROFESORULUI, RESURSE UMANE

15

Page 16: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

CU APTITUDINI, CONDIŢII DE PREGĂTIRE)

CATALOGCLASA:

EFECTIV:B:F:

PROFESOR:.................................

ANUL ŞCOLAR: ..............

16

Page 17: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

CLASA:

Nr.crt.

ELEVII CLASEI

SEMESTRUL I

ABSENŢE S.I

CALITĂŢI MOTRICE

DEPRINDERI MOTRICE

N N N N123456789

101112131415161718192021222324252627282930

17

Page 18: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

CLASA:SEMESTRUL II OBSERVAŢII CU

PRIVIRE LA COLECTIVUL CLASEIABSENŢE

S.II

CALITĂŢI MOTRICE

DEPRINDERI MOTRICE

N N N N

18

Page 19: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

SISTEMUL DE EVALUARE LA CLS. A V – a şi a VI – a – ( EXEMPLU )AL DOILEA SEGMENT AL CICLULUI CURRICULAR DE DEZVOLTARE

OBIECTE DE REFERINŢĂ EVALUATE

INSTRUMENTE DE EVALUARE

CLASA a V - A CLASA a VI - aNOTASEXUL

5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10

1.3. Să realizeze acţiuni motrice cu structuri şi

eforturi diferite

1. Structură motrică complexă FB

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

2. Parcurs aplicativ FB

--

--

--

--

--

--

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3. Extensia trunchiului din culcat facial, în 40”

FB

2016

2218

2420

2622

2824

3026

2218

2420

2622

2824

3026

3228

4. Genuflexiuni FB

--

--

--

--

--

--

106

128

1410

1712

2015

2717

5. Ridicarea trunchiului din culcat dorsal, cu genunchii îndoiţi în 40”

FB

1512

1714

1916

2118

2320

2522

1714

1916

2118

2320

2522

2724

6. Alergare de durată (min.) FB

2’-

2’15-

2’30-

2’45-

3’-

3’15-

2’152’10

2’302’20

2’452’30

3’2’45

3’153’

3’303’15

2.2 Să aplice eficient, cunoştinţele şi

deprinderile însuşite în practicarea diferitelor

ramuri de sport

1. Alergare de viteză 50 m FB

--

--

--

--

--

--

9.29.5

9.19.4

9.09.3

8.99.2

8.89.1

8.79.0

2. Săritura în lungime cu elan (m) FB

--

--

--

--

--

--

2.502.30

2.602.40

2.702.50

2.802.60

2.902.70

3.02.75

3. Aruncarea mingei de oină (m) FB

1412

1513

1614

1715

1816

1917

--

--

--

--

--

--

4. Exerciţiu de gimnastică aerobică

FB

--

--

--

--

--

--

xx

xx

xx

xx

xx

xx

5. Elementele de gimnastică acrobatică izolate

FB

3 4 4 5 5 6 - - - - - -

6. Procedee tehnice izolate specifice jocului sportiv

FB

xx

xx

xx

xx

xx

xx

--

--

--

--

--

--

7. Structură tehnico-tactică specifică jocului sportiv

FB

--

--

--

--

--

--

xx

xx

xx

xx

xx

xx

19

Page 20: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

SISTEMUL DE EVALUARE LA CLS. A VII – a şi a VIII – a ( EXEMPLU )CICLUL CURRICULAR DE OBSERVARE ŞI ORIENTARE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂEVALUATE

INSTRUMENTE DE EVALUARECLASA a VII – a CLASA a VIII - a

NotaSexul 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10

1.3. Să utilizeze eficient tehnicile de

acţionare pentru dezvoltarea tonicităţii

musculaturii segmentelor

corpului

FO

A D

INA

MIC

Ă

SE

GM

EN

TA

1. Îndoiri şi intinderi de braţe cu îngreuiereBF

86

108

1210

1412

1714

2016

108

1210

1412

1614

1817

2020

2. Întinderea şi îndoirea braţelor de la piept pe verticală, cu îngreuiere

BF

77

99

1111

1414

1717

2020

98

1110

1312

1514

1717

2020

3. Ducerea braţelor întinse prin lateral sus şi revenire, cu îngreuiere

BF

66

88

1010

1212

1414

1515

88

1010

1212

1414

1717

2020

4. Ducerea picioarelor întinse pe deasupra capului din culcat dorsal

BF

65

76

87

98

1O9

1210

86

108

1210

1412

1614

1816

5. Ridicarea trunchiului, atingând cu palmele vârfurile picioarelor din culcat dorsal

BF

76

87

98

109

1211

1413

87

98

109

1211

1413

1815

6. Ridicarea trunchiului cu răsucire alternativă, st. – dr., din culcat facial

BF

64

86

108

1410

1712

2015

86

108

1210

1513

1815

2017

7. Ridicări şi coborâri de trunchi din culcat facial pe banca de gimnastică

BF

54

65

76

97

118

1410

65

76

87

109

1311

1614

8. Întinderea şi îndoirea unui picior sprijinit pe 2 bănci de gimnastică suprapuse

BF

43

54

65

76

98

1210

54

65

76

88

1010

1412

9. Săritură laterală spre banca de gimnasticăBF

43

54

65

86

108

1210

54

65

76

88

1010

1412

REZIST. 10. Alergare de durată (min.)BF

2.302.20

2.452.30

3.002.45

3.153.00

3.303.15

3.453.30

2.452.30

3.002.45

3.153.00

3.303.15

3.453.30

4.003.45

2.2. Să aplice eficient cunştinţele

şi deprinderile însuţite, în practicarea

globală a disciplinelor

sportive

PR

OB

E

AT

LE

TIC

E 1. Alergare de viteză 50 m (s)BF

9.19.4

9.09.3

8.99.2

8.89.1

8.79.0

8.68.9

9.09.3

8.99.2

8.89.0

8.78.9

8.68.8

8.58.7

2. Săritura în lungime cu elan (m)BF

2.602.40

2.702.50

2.802.60

2.902.70

32.80

3.102.90

2.702.50

2.802.60

2.902.70

32.80

3.102.90

3.203

3. Săritura în înălţime cu păşire (m)BF

0.80 0.85 0.90 0.95 1 1.10 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.15

4. Aruncarea mingei de oină (m)BF

1513

1614

1715

2017

2319

2521

1715

2017

2320

2623

2926

3230

GIMNASTICĂ1. Exerciţiu liber ales la sol 50m (s)

BF

X X X X X X X X X X X X

2. Sărituri la aparateBF

X X X X X X X X X X X X

JOCURI SPORTIVE

1. BaschetBF

X X X X X X X X X X X X

2. FotbalBF

X X X X X X X X X X X X

3. HandbalBF

X X X X X X X X X X X X

4. VoleiBF

X X X X X X X X X X X X

20

Page 21: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

ACTIVITATEA METODICĂ

I. LA NIVELUL ŞCOLII: COMISIA METODICĂ

- Datele la care au loc întâlnirile metodice(a) SEMESTRUL I:

- luna septembrie:- luna octombrie:- luna noiembrie:- luna decembrie:- luna ianuarie:

(b) SEMESTRUL II:- luna februarie:- luna martie:- luna aprilie:- luna mai:- luna iunie:

II. LA NIVELUL I.S.J.

- Datele la care au loc CERCURILE PEDAGOGICE:(a) SEMESTRUL I:

- data:- locaţia:- alte detalii:

(b) SEMESTRUL II:- data:- locaţia:- alte detalii:

- CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE/ SIMPOZIOANE:- data:- modalităţi de participare (condiţii):- locaţia:

21

Page 22: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

ÎN ATENŢIA DOMNULUI DIRECTOR

În vederea îmbunătăţirii activităţilor de educaţie fizică şi sport sunt necesare următoarele măsuri:

I. EDUCAŢIE FIZICĂ

1. Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi a competiţiilor sportive, directorul şcolii este obligat să asigure conform H.G. nr. 283-13-03.2003:

- materiale, instalaţii sportive şi săli de sport amenajate corespunzător;- echipament sportiv pentru echipele reprezentative ale şcolii;- susţinerea materială a echipelor reprezentative.

2. La nivelul fiecărei şcoli cu învăţămnt primar vor fi organizate întreceri sportive şi jocuri între grupuri şi clase pe tot parcursul anului şcolar.

3. În cadrul şcolilor cu învăţământ primar vor fi organizate serbări sportive la finalul anului şcolar.

4. Unităţile de învăţământ vor pune la dispoziţie gratuit, propriilor elevi şi cadrelor didactice, bazele sportive ale şcolii de trei ori pe săptămână, a câte două ore, pe baza unui program care să nu perturbe activitatea şcolii.

5. În cadrul orelor de educaţie fizică vor fi organizate activităţi sportive adaptate şi elevilor scutiţi medical.

6. Participarea la lecţiile de educaţie fizică este permisă numai pe baza adeverinţei medicale care atestă starea de sănătate a elevilor. De acest lucru răspunde personal directorul unităţii de învăţământ în conformitate cu adresa nr.37940-04.10.2001 elaborată de M.E.C.

7. Pentru buna desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică şi sport, directorul unităţii de învăţământ, la fiecare început de an/semestru, va numi o comisie de protecţia muncii care va verifica şi aviza numai bazele şi instalaţiile sportive corespunzătoare (în conformitate cu normele cuprinse în Caietul metodic nr.10 elaborat de I.S.J. Dolj şi distribuit fiecărui şef de catedră în ziua de 10.11.2002).

8. În locul unde se desfăşoară ore şi activităţi sportive va exista în mod obligatoriu trusa medicală de prim ajutor dotată corespunzător.

9. În programul managerial al unităţilor de învăţământ se vor regăsi, într-un capitol distinct, starea de sănătate şi protecţia fizică a elevilor şi măsuri privind îmbunătăţirea activităţilor de educaţie fizică şi sport.

10. Anual, în consiliul de administraţie, va fi analizată activitatea de educaţie fizică şi sport.

II. ACTIVITATEA SPORTIVĂ

A.1. Înfiinţarea Asociaţiei Sportive Şcolare în conformitate cu documentele următoare:- O.M.651/04.02.2000 privind „Normele generale de organizare şi funcţionare a

Asociaţiei Sportive Şcolare”;- H.G. nr.283/13.03.2003 – privind aprobarea Programului Naţional „Mişcarea pentru

sănătate” publicat în M.O. nr.182/24.03.2003- Legea nr.69 din 2000 „Legea educaţiei fizice şi sportului”

A.2. Se înfiinţează, conform ordinului ministrului, Comisia Sportului Şcolar din unitatea de învăţământ.

B. Unitatea de învăţământ îşi desfăşoară activităţile proprii şi participă în competiţii organizate de I.S.J. Dolj şi de M.E.C. numai sub egida Asociaţiei Sportive Şcolare înfiinţate în unitatea de învăţământ.

22

Page 23: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

C. Se va întocmi Calendarul Asociaţiei Sportive Şcolare ce va fi avizat de inspectorul de specialitate, care va cuprinde:

- competiţii proprii unităţii de învăţământ;- competiţii din calendarul I.S.J. Dolj;- competiţii cuprinse în calendarul Sportiv al „Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar”, în

conformitate cu O.M. 3175/12.02.2002. La aceste competiţii fiecare unitate de învăţământ va participa astfel:

(a) la atletism, cros, şah – toate unităţile de învăţământ. Fiecare cadru didactic va participa cu o echipă la jocuri sportive şi la o ramură sportivă individuală.

(b) în conformitate cu O.M. 3175/12.02.2002 la sfârşitul anului şcolar, I.S.J. Dolj va acorda calificative pentru fiecare profesor şi fiecare unitate de învăţământ, pentru modul de organizare şi participare la competiţii sportive şcolare înscrise în O.N.S.S.

Aceste calificative vor determina calificativele anuale acordate de şcoală.

Inspector şcolar general, Inspector de specialitate,

23

Page 24: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 874/29.IX.2005

Art. 60. – Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/calificativele la purtare, de către diriginţi/învăţători.

Art. 61. – (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină,în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.

(2) Pentru elevii scutiţi medical profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul ..........” sau „scutit medical în anul şcolar ..............”, specificându-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, avnd însă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

(4) În timpul orei de educaţie fizică şi sport elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare, etc.

Art.63. – (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul „Suficient”.

Art.64. – Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

(a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiţia ca după revenirea la şcoală aceştia să participe regulat la cursuri şi să poată fi evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces verbal care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor verbale ale consiliului profesoral;

(b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ, în urma unor solicitări oficiale, pe perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale cultural – artistice şi sportive, cantonamente şi pregătire specializată, interne şi internaţionale;

(c) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări.Art.65 – (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I vor încheia situaţia şcolară în primele 4

săptămâni după revenirea la şcoală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual, se

face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline de studiu în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, se pot prezenta la sesiunea de corigenţe.

24

Page 25: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂDOLJ

Craiova, str. Tabaci, nr.1Tel.: 0251-310067, Fax: 0251-310071E-mail: [email protected]

Nr. 3/53/06.10.2005

CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJCRAIOVA, Str. BRESTEI, Nr.97

Deoarece la începerea anului şcolar au apărut, ca în fiecare an, neînţelegeri în privinţa eliberării adeverinţelor medicale pentru efectuarea orelor de educaţie fizică vă comunicăm că în conformitate cu legislaţia în vigoare:

1. Eliberarea scutirilor medicale pentru orele de educaţie fizică din cadrul programei şcolare se face conform Ord. MS.694 din 1997 numai de către medicul unităţii şcolare sau studenţeşti (anexa 1, pct.1) pe formularul adeverinţă medicală tip MS 18.1.1 în baza documentelor medicale eliberate de medicii specialişti şi în baza Baremului din respectivul ordin. La solicitare, medicul de familie va pune la dispoziţia medicului colectivităţii documentele medicale care atestă existenţa în evidenţe a unei boli care contraindică efectuarea orelor de educaţie fizică. În caz contrar se va menţiona pe aviz că nu este în evidenţă cu boli cronice.

2. Formulele „clinic sănătos”, „apt” şi altele de acest fel se referă la o situaţie de moment şi nu oferă date concludente privind evaluarea aprofundată a stării de sănătate a copilului.

3. Aceste reglementări au fost stipulate şi în acordul comun semnat de către DSP Dolj, inspectorul de specialitate din cadrul ISJ Dolj, CAS Dolj şi alte organisme implicate.

Vă rugăm să informaţi profesorii de educaţie fizică asupra reglementărilor menţionate.

DIRECTOR ADJ. EXECUTIVMEDICINĂ PREVENTIVĂ

DR. BEBE MARTIN

COMPARTIMENT IGIENĂ ŞCOLARĂ ŞEF SERVICIU25

Page 26: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

DR. ADRIANA HUREZEANU SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATEDR. TEODORA ENESCU BIERU

ÎN ATE NŢIA DOMNULUI DIRECTORÎn vederea îmbunătăţirii activităţilor de educaţie fizică şi sport în anul şcolar ,

conducerile de şcoli vor lua următoarele măsuri:

EDUCAŢIE FIZICĂ

1. Vor asigura, în conformitate cu H.G. Nr.283 din 13.03.2003, materiale, instalaţii sportive şi spaţii corespunzătoare, pentru activităţile sportive.

2. Vor introduce în orarul grădiniţelor şi şcolilor primare gimnastica de înviorare şi să urmărească organizarea de întreceri sportive pe tot parcursul anului. La sfârşitul anului şcolar va organiza serbări sportive.

3. Vor urmări, în asistenţele de la orele de educaţie fizică, organizarea de activităţi şi pentru elevii scutiţi medical.

4. Vor verifica participarea elevilor la lecţiile de educaţie fizică numai pe baza adeverinţei medicale care atestă starea lor bună de sănătate, conform adresei cu Nr.37940 din 04.10.2001 a M.Ed.C. şi în echipament sportive corespunzător.

5. Vor verifica deciziile Comisiei de protecţia muncii din şcoală privind avizul de folosire a bazelor şi instalaţiilor sportive corespunzătoare (în conformitate cu Caietul metodic nr.10 elaborat de I.S.J.Dolj).

6. Vor dispune procurarea trusei medicale de prim ajutor pentru sălile de sport.7. Vor coordona activităţile commune ale profesorilor de educaţie fizică, desen şi limba

română pentru organizarea concursurilor de desene şi literatură cu teme din sport. Vor acţiona pentru introducerea şahului în şcoală.

8. Vor îndruma profesorii de educaţie fizică în vederea formării voluntarilor, în scopul organizării mai bune a competiţiilor sportive.

9. Vor contribui la educarea elevilor în spiritual olimpic: amenajarea colţului olimpic, introducerea în oferta şcolii a C.D.S.-urilor privind jocurile olimpice.

10. Vor îndruma profesorii care predau educaţie fizică să se înscrie la cursurile, organizate de ISJ împreună cu C.C.D., de dans sportive şi cel pentru cadrele didactice necalificate.

26

Page 27: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

2. METODOLOGIA DE APLICAREA SISTEMULUI DE EVALUARE

Sistemul Naţional vizează evaluarea principalelor capacităţi şi competenţe necesar a fi realizate în aria curriculară educaţie fizică şi sport (trunchiul comun). În funcţie de schemele orare adoptate, sistemul se completează şi cu evaluarea altor competenţe şi capacităţi prevăzute în programe.

Pentru fiecare capacitate / competenţă sistemul prevede 2-3 variante de instrumente de evaluare (probe), din care elevul poate opta pentru una dintre ele.

În funcţie de schema orară a fiecărei clase (1-2 ore în trunchiul comun) elevul va susţine anual: în învăţământul primar, 2 evaluări la calităţile motrice, 2 evaluări la deprinderile motrice de

bază şi 2 evaluări la deprinderile sportive elementare; în învăţământul gimnazial, 1-2 evaluări la forţă, 1-2 evaluări la atletism şi câte o evaluare la

gimnastică şi joc sportiv; în învăţământul liceal şi profesional, cte o evaluare la forţă, atletism, gimnastică şi joc sportiv.

Programarea evaluărilor pe semestre va fi realizată de cadrele didactice în funcţie de condiţiile de desfăşurare a procesului de învăţământ.

Evaluarea calităţilor motrice vizează acumulările cantitative şi calitative realizate până la data susţinerii probelor, ca urmare a tuturor sistemelor de acţionare (specifice şi nespecifice) folosite pe parcursul lecţiilor. Evaluarea calităţilor motrice, viteza şi rezistenţa, se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de „navetă” prevăzute în sistem. Evaluarea la probele şi ramurile de sport va fi precedată de parcurgerea unuia sau mai multor sisteme de lecţii în funcţie de complexitatea şi dificultatea lor.

În aplicarea sistemului de evaluare există două categorii de opţiuni: opţiunile profesorului şi opţiunile elevului.

Profesorul poate opta, în funcţie de condiţiile de lucru pentru: alergarea de viteză şi de rezistenţă sau navete; 1-2 din probele de atletism; o săritură din gimnastică; 1-2 jocuri sportive; Ramuri de sport alternative celor obligatorii.

Elevul poate opta, în funcţie de ofertă, interes şi disponibilităţi, pentru: o probă sau un cuplu de probe de forţă; 1-2 probe de atletism şi variantele de evaluare ale acestora; un joc sportiv şi varianta sa de evaluare; gimnastică acrobatică şi varianta sa de evaluare sau o ramură de sport alternativă în

locul acesteia; o săritură din gimnastică.

Calificativele / notele se acordă pe baza rezultatelor obţinute la susţinerea probelor şi tinnd seama, după caz, de criteriile privind starea de sănătate, disponibilităţile motrice, atitudinea faţă de procesul de învăţământ şi progresul realizat, prevăzute în fişa individuală.

Sistemul naţional prevede bareme minimale echivalente calificativului suficient şi notei 5. Pentru acordarea calificativelor / notelor superioare şi inferioare notei 5 şi calificativului „suficient”, comisiile metodice ale învăţătorilor/catedrele de educaţie fizică sau fiecare cadru didactic vor elabora scale de notare proprii. Valoarea performanţelor şi echivalarea lor în calificative/note vor fi stabilite în funcţie de numărul de ore săptămânal şi condiţiile concrete de lucru.

La gimnastică acrobatică şi joc sportiv sistemul naţional cuprinde variante de probe cu dificultăţi diferite, la care aprecierea va fi făcută din nota maxima 8, 9 sau 10.

27

Page 28: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

Pentru ramurile sportive alternative modul de evaluare va fi stabilit la nivelul catedrelor de educaţie fizică.

În afara calificativelor şi notelor acordate conform sistemului naţional de evaluare, cadrele didactice vor realiza şi evaluări curente, de regulă, din celelalte conţinuturi predate pe parcursul anului şcolar.

În cadrul perioadelor de evaluare sumativă semestrială se vor programa cu precădere probe de control care necesită o perioadă mai îndelungată de pregătire şi acumulări, cum sunt: alergarea de rezistenţă, jocul sportiv etc.

Sistemul de evaluare va fi adus la cunoştinţă tuturor elevilor şi afişat la loc vizibil.Fişa individuală este folosită pentru înregistrarea rezultatelor şi notelor obţinute de elevi la

problele de evaluare.Pe lângă datele personale ale elevului şi probele prevăzute de sistemul naţional de evaluare,

acestea fiind marcate în fiecare an şcolar cu un semn convenţional.Folosirea fişei asigură:

aprecierea operativă şi obiectivă a evoluţiei elevului pe parcursul ciclului de învăţământ;

constatarea opţiunulor anuale ale elevilor pentru diferite probe de evaluare; argumentarea notării elevilor; transmiterea informaţiei despre clasă în cazul schimbării cadrului didactic sau a

transferării elevului; autoevaluarea cadrului didactic şi evaluarea obiectivă a acestuia de către organele

competente.

Criterii de evaluare

Evaluarea se realizează pe baza unor criterii, cae se constituie în sistem şi ar trebui respectate tot în sistem. Criteriile decurg din obiectivele procesului care se evaluează. La educaţia fizică şi sportivă, indiferent de subsistemele specifice, aceste criterii – mai importante – sunt următoarele:

a. Performanţa motrică, adică rezultatul la probele de control măsurabile.b. Progresul realizat de subiect. Este o formulă de calcul al acestui progres, dar cel mai important

este să ştim să-l interpretăm şi să-l respectăm. Dificultatea constă în aceea că progresul este întotdeauna mai mare la cei cu nivel iniţial mai mic şi este mai mic la cei cu nivel iniţial mai mare. Deci, nu ne putem ghida exclusiv după mărimea cifrică sau calitativă a ratei de progres.

c. Cantitatea şi, mai ales, calitatea elementelor însuşite în raport cu prevederile programei de specialitate (pentru subsistemele educaţiei fizice şi sportului care au o asemenea programă).

d. Capacitatea subiectului de a aplica în practică elementele însuşite, adică „capacitatea de generalizare”.

e. Capacitatea de practicare independentă a exerciţiilor fizice de către subiect.f. Capacitatea subiectului de restructurare, ansamblare etc., a elementelor însuşite.g. Nivelul cunoştinţelor teoretice, însuşite de subiect, privind practicarea exerciţiilor fizice.h. Atitudinea subiectului faţă de educaţie fizică şi sport, concretizată prin frecvenţa la lecţii,

participarea la acţiunile competiţional-sportive, modul de împlinire a unor sarcini organizatorice etc.

i. Nivelul de dezvoltare fizică a subiectului.Care este cel mai important criteriu? Răspunsul nu poate fi decât unul singur: toate sunt

importante în unitatea şi interdependenţa lor. Nu există criteriu fără importanţă şi nici unul cel mai important.

Metodele de evaluare

28

Page 29: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

Aceste metode corespund criteriilor prezentate imediat anterior, dar nu trebuie confundate cu acestea. În funcţie de fazele actului de evaluare, pentru educaţia fizică şi sportivă şcolară metodele se clasifică în două principale categorii:

a. Metode de verificare:a.1. trecerea probelor de motricitate prevăzute în „Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la

disciplina Educaţie Fizică şi Sport”, aplicat începând cu anul de învăţământ 1999 – 2000, în funcţie şi de opţiunile profesorului şi elevilor privind probele prevăzute.

a.2. trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele de educaţie fizică din Curriculum-ul la decizia şcolii şi pentru orele extracurriculare, conform principiului autonomiei.

a.3. trecerea unor probe de cunoştinţe teoretice de specialitate (prezentă în etapa actuală, doar la clasele cu profil de educaţie fizică şi sport, dar necesară şi pentru restul educaţiei fizice şi sportive şcolare).

a.4. măsurarea (care, în acest caz şi numai în aceasta, înlocuieşte verificarea sau – mai corect – se suprapune verificării) unor indici de dezvoltare fizică (atunci când nu se face control medical autentic şi se respectă criteriul dezvoltării fizice în evaluarea randamentului elevilor la educaţia fizică şi sportivă şcolară!)

a.5. executarea de către elevi a unor deprinderi şi priceperi motice în condiţii analoage (asemănătoare) probei, ramurei sau activităţii respective.

a.6. executarea de către elevi a unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii concrete de concurs (desfăşurat conform regulamentului oficial).

a.7. îndeplinirea de către elevi a unor sarcini speciale de natură organizatorică sau metodico-didactică: conducerea unor verigi din lecţie; arbitrarea unor întreceri, inclusiv a unor jocuri sportive bilaterale; conducerea gimnasticii zilnice; conducerea recreaţiei organizate pentru elevii din clasele I-IV; responsabil(ă) cu prezentarea – în scris – a colegilor absenţi de la lecţii sau alte activităţi specifice; responsabil(ă) cu aducerea unor materiale din vestiar sau magazie; lider, atunci când se împarte clasa pe grupe de lucru etc.

a.8. observarea curentă a elevilor şi înregistrarea datelor observaţiei (reacţia la efort, atitudini comportamentale pe ansamblu şi în situaţii deosebite etc.)

Modalităţi de aplicare a sistemului de evaluare

Calitatea motrică – forţă se evaluează de două ori pe an, prin cupluri de câte două probe vizând segmente diferite, conform opţiunilor elevilor. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog cte o notă, provenită din media notelor obţinute la cele două probe care au alcătuit cuplul.

La clasele care au în schema orară o oră pe săptămână se evaluează un singur cuplu de probe.Calitatea motrică – viteză se evaluează prin proba atletică – alergare de viteză pe 50 m – iar

atunci când nu există spaţiu necesar se utilizează proba „naveta 5x10m”.Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat, conform opţiunii, la una dintre acestea.La clasele care au în schema orară o oră pe săptămână se renunţă la una din cele două probe.

La gimnastică, conform opţiunii elevilor, aceştia vor fi apreciaţi cu o singură notă pentru una din următoarele variante:

o gimnastică acrobaticăo săritură la un aparato acrobatică şi săritură, cumulativ

La gimnastică acrobatică notarea de face astfel:o elevii care optează pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciaţi din nota

maximă 9.o elevii care optează pentru exerciţiul la sol vor fi apreciaţi din nota maximă 10.

La jocurile sportive, potrivit opţiunii comune profesor – elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasă sau două jocuri diferite.

29

Page 30: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

Notarea elevilor se realizează astfel:o elevii care optează pentru executarea separată a procedeelor tehnice de bază vor

fi apreciaţi din nota maximă 8.o elevii care optează pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciaţi

din nota maximă 9.o elevii care optează pentru jocul bilateral vor fi apreciaţi din nota maximă 10.

Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului, cu condiţia asigurării pregătirii corespunzătoare şi susţinerea a minimum 2-3 probe semestrial (în funcţie de schema orară). Probelor din sistemul naţional li se adaugă şi probe de evaluare curentă.

Pe parcursul anului şcolar, la clasele în care schema orară cuprinde două ore săptămânal se acordă obligatoriu 6 note, după cum urmează:

o 2 note pentru calitatea motrică forţăo 1 notă pentru alergarea de viteză sau „naveta”o 1 notă pentru altă probă de atletism, la opţiunea elevuluio 1 notă la gimnastică acrobatică, săritură la un aparat sau o medie între cele douăo 1 notă la jocul sportiv.

30

Page 31: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

INFORMAŢII DIVERSE:

I. AGENDA TELEFONICĂ:

INSTITUŢII / PERSOANE TELEFON/ADRESĂ FAX

31

Page 32: Catalog Evidenta Didactica Educatie Fizica Si Sport

32