sistemul de educatie fizica si sport

23
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SECŢIA “EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT” SISTEMUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT IN ROMANIA Subgrupa 4 Moisă Andrei Petrișor Marian Popa Ionuț Spancioc Ciprian Suciu Cristian Vâtca Andrei

Upload: ionu-petric

Post on 13-Aug-2015

293 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

Sistemul de educatie fizica si sport

TRANSCRIPT

Page 1: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

SECŢIA “EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”

SISTEMUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

IN ROMANIA

Subgrupa 4

Moisă Andrei

Petrișor Marian

Popa Ionuț

Spancioc Ciprian

Suciu Cristian

Vâtca Andrei

Data prezentarii proiectului :

07.12.2010

-2010-

Page 2: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

CUPRINS :

1. Conceptia romaneasca despre educatie fizica si sport

2. Caracteristicile sistemului romanesc de educatie fizica si sport

3. Principiile de organizare a sistemului de educatie fizica si sport din Romania

4. Structura si organizarea sistemului romanesc de educatie fizica si sport

Bibliografia

2

Page 3: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

Ca si o scurta introducere putem spune ca in elaborarea proiectului nostru despre

,,Sistemul de Educatie Fizica si Sport in Romania “ am ales ca punct de plecare definitia

notiunii de sistem.

Sistemul cuprinde totalitatea institutiilor, organizatiilor, structurilor administrative

care se gasesc intr-un anumit timp dat, intr-un teritoriu bine determinat, care interactioneaza si

se afla intr-o relatie de interdependenta cu scopul de a realiza obiective comune impuse de

comanda sociala .(Iosif Sandor –Bazele generale ale TEFS, 2008 )

Sistemul reprezintă „un ansamblu de elemente (principii, reguli, forţe ) dependente

între ele şi formând un tot organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică,

reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de ştiinţe ale naturii sau face ca o

activitate practică să funcţioneze potrivit scopului urmărit.” (Dicţionarul explicativ al limbii

române,1996 ).

Sistemul de educaţie fizică şi sport se defineşte ca fiind „ansamblul unităţilor

organizatorice şi a conţinutului activităţilor acestora, concepute corelativ pe plan naţional, în

scopul perfecţionării dezvoltării fizice şi a capacităţilor motrice a tuturor categoriilor de

populaţie, în concordanţă cu priorităţile solicitate de societate.” (Şiclovan, I. 1979).

În „Terminologia educaţiei fizice şi sportului” (1973) se precizează că sistemul de

educaţie fizică şi sport reprezintă „ansamblul de idei, metode şi mijloace structurate după

principii unitare în vederea realizării unor obiective politice, sociale şi biologice ale educaţiei

fizice.”

Trebuie sa menţionam faptul că sistemul românesc de educaţie fizică şi sport nu este

o unitate izolată ci împreună cu alte subsisteme cum sunt cel economic, ştiinţific, cultural,

militar formează sistemul naţional al societăţii româneşti contemporane ;

Proiectul cuprinde: conceptia romaneasca despre educatie fizica si sport;

caracteristicile sistemului romanesc de educatie fizica si sport; principiile de organizare a

sistemului de educatie fizica si sport din Romania; structura si organizarea sistemului

romanesc de educatie fizica si sport ;

3

Page 4: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

1. Conceptia romaneasca despre educatie fizica si sport

Conceptia romaneasca despre educatie fizica si sport face parte din masurile privind

dezvoltarea fizica armonioasa si mentinerea unei stari optime de sanatate a populatiei ;

contribuie la pregatirea pentru munca si viata; se urmareste afirmarea talentelor pe plan

international; petrecerea in mod placut, util, recreativ a timpului liber; accent pe educatia

fizica scolara ca premisa pentru sportul de performanta . .(Iosif Sandor –suport de curs )

Elementele componente ale unui sistem sunt urmatoarele : concepţia sistemului social în

cadrul căruia funcţionează si care este determinata de caracteristici sociale, economice,

politice si culturale ale diferitelor state ; fortele organizatorice si cadrul social, nivelul de

civilizatie existent; mijloacele si formele de organizare si functionare care sa le asigure

eficienta si integrarea intr-un sistem social .

Avand in vedere teoria sistemelor, putem spune ca un sistem are urmatoarele

componente :

1. Materiale (numărul de elemente componente şi calitatea lor);

2. Structurale (relaţiile dintre elementele componente);

3. Funcţionale (tipurile de reacţie a sistemului la solicitările externe şi interne);

4. Conceptuale (de natura ideologica );

2. Caracteristicile sistemului romanesc de Educatie Fizica si Sport

Sistemul romanesc de educatie fizica si sport are stabilite scopurile, finalitatile,

obiectivele finale si intermediare ale sistemului integral si al fiecarui subsistem al sau.

Acestea au la baza elemente ca traditiile practicarii educatiei fizice si sportului in Romania,

respectarea drepturilor tuturor cetatenilor indiferent de varsta , profesie, sex, rasa, cult

religios, nevoi speciale, privind practicarea educatiei fizice si sportului .

Legea nr. 69/2000, Legea Educatiei Fizice si Sportului, consolidata in 2009,

cuprinde urmatoarele aspecte referitoare la caracteristicile sistemului romanesc de

Educatie Fizica si Sport

Art.1

,, Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de

educatie fizica si sport in Romania.

In sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se inteleg toate formele de

activitate fizica menite printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau sa

4

Page 5: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

amelioreze conditia fizica si confortul spiritual, sa stabileasca relatii sociale civilizate si sa

conduca la obtinerea de rezultate in competitii de orice nivel. “

Art. 2

1. Educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de stat.

2. Statul recunoaste si stimuleaza actiunile organizatorice si de promovare a educatiei

fizice si sportului, desfasurate de autoritatile administratiei publice si, dupa caz, de

organismele neguvernamentale de profil in invatamant, in structuri ale apararii nationale,

ordinii publice, sigurantei nationale, in sanatate, in societati comerciale, precum si in alte

sectoare ale vietii sociale, potrivit reglementarilor legale.

3. Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul

scolar si universitar, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu

scop de intretinere, profilactic sau terapeutic.

4. Statul garanteaza exercitarea functiilor sectorului public si ale sectorului particular

in domeniile educatiei fizice si sportului, in conformitate cu principiile colaborarii

responsabile dintre toti factorii interesati.

5. Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fara nici o

discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera si voluntara si se realizeaza

independent sau in cadrul structurilor sportive asociative.

6. Statul recunoaste si garanteaza persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere

in scopul constituirii structurilor sportive.

Art. 3

1. Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile

sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul

pentru toti si sportul de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de

practicare a educatiei fizice si sportului in comunitatile locale.

2. Autoritatile administratiei publice si institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa

asigure, cu prioritate, copiilor de varsta prescolara, tinerilor si persoanelor in varsta conditii

pentru practicarea exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.

3. Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea

educatiei fizice si sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in

scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa

permita sportivilor cu handicap participarea la competitii nationale si internationale destinate

lor. (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 9 mai 2000)

5

Page 6: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

Pentru a realiza obiectivele sistemului au fost desemnate institutii, organizatii

(guvernamentale sau neguvernamentale ) cu atributii si functii precise, bine stabilite .

Intreg sistemul functioneaza avand la baza cadrul legislativ, actele normative in

vigoare, precizandu-se statutul si rolul institutiilor si organizatiilor cuprinse, precum si a

specialistilor ce actioneaza in cadrul sau .

Legea educatiei fizice si sportului precizeaza pozitia fiecarui subsistem (minister,

federatii, cluburi, asociatii sportive, organizatii ), atributiile de comanda, control si executie .

Principalele surse de finanţare pentru sistemul de educaţie fizică şi sport provin de la

bugetul de stat prin alocaţii bugetare pentru programe specifice şi subvenţii, acestea fiind

aprobate prin legile bugetare anuale. Alte surse reprezintă veniturile proprii ca de exemplu:

taxa de admitere la diferite competiţii sportive şi închirierea contra cost a patrimoniului

clubului sportiv, sau prin atragerea de surse din partea organizaţiilor neguvernamentale cum

sunt sponsorizările şi donaţiile, etc.

Activitatea de educaţie fizică şi sport din România se desfăşoară sub îndrumarea

profesorilor de educaţie fizică şi sport, antrenorilor, instructorilor ce îşi desfăşoară activitatea

în şcoli, facultăţi şi cluburi sportive. Cerinţele impuse de desfăşurarea activităţilor din sistem

impun o categorie aparte de specialişti cum sunt: medicii, psihologii, fizioterapeuţii,

cercetătorii, etc. precum şi personalul special calificat pentru amenajarea şi întreţinerea

bazelor sportive şi a materialelor sportive.

O importanţă majoră au şi conducătorii de cluburi sportive, patronii şi managerii,

directorii sportivi şi nu în ultimul rând secretarii de federaţii, a căror atribuţie este esenţială în

ceea ce priveşte concepţia de pregătire, organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi

relaţiile dintre elementele sistemului de educaţie fizică şi sport.

Baza materială de care dispune sistemul de educaţie fizică şi sport aflate în subordinea

A.N.S. , a altor departamente (învăţământ, apărare, transporturi etc.) a administraţiilor locale

sau în proprietate privată, trebuie să fie întreţinute şi dotate corespunzător pentru a asigura

cele mai bune condiţii practicării de exerciţii fizice şi a securităţii participanţilor.

Respectand ideologiile societatilor democrate, in Romania, educatia fizica si sportul

sunt activitati garantate de catre stat.

6

Page 7: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

2. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI

SPORT DIN ROMÂNIA

Sistemul de educaţie fizică şi sport românesc se întemeiază pe:

1. O concepţie clară, fundamentată pe baza traditiilor naţionale;

2. Achiziţiile cercetării ştiinţifice şi experienţei specifice domeniului;

3. Receptivitate faţă de tot ce este nou şi eficient (caracter dinamic deschis);

4. Capacitate de reglare şi autoreglare (la nivelul tuturor subsistemelor şi al sistemului);

5. O organizare ce permite desfăşurarea activităţilor la nivelul locului de studiu sau de

muncă;

6. Realizarea finalităţilor şi obiectivelor domeniului printr-un conţinut, strategie şi

tehnologie specifice;

7. Dispunerea de unităţi organizatorice, caracteristice domeniului sistemului (asociaţii şi

cluburi sportive, unităţi carcateristice învăţământului, armatei sau altor departamente, ca

şi organisme specializate, la nivel local, judeţean sau central);

8. Asiguarea unei îndrumări şi conduceri unitare la nivelul tuturor subsistemelor domeniului

educaţiei fizice şi sportive;

9. Asigurarea de activităţi de educaţie fizică, pe baza cunoaşterii şi respectării

particularităţilor de vârstă, sex, profesie, grad de pregătire, opţiunile subiecţilor, etc;

10. Aplicarea Sistemului Unitar de Verificare, Apreciere şi Depistare a talentelor, Sistemului

de Selecţie, sistemului de clasificare sportivă, etc;

11. Asigurarea unei legături eficiente între categoriile, eşaloanele unei structuri piramidale,

care are la bază „Sportul pentru toţi”, apoi aportul şcolar, baza de masă a sportului de

performanţă şi în final sportul de elită;

12. Concentrarea talentelor în clase şi şcoli speciale cu program de educaţie fizică, în centre

de pregătire olimpică, loturi naţionale etc, şi asiguarea unei eficienţe sporite activităţii de

selecţie, pregătire şi în final, obţinerea de rezultate sportive deosebite;

13. Asigurarea unei îndrumări şi condeceri unitare la nivelul tuturor subsistemelor

domeniului educaşiei fizice şi sportive;

14. Un sistem perfecţionat de pregătire a cadrelor din activitatea de educaţie fizică şi sport.

Pornind de la toate aceste puncte enunţate anterior, unii autori au selectat şi formulat

patru principii majore care stau la baza sistemului de educaţie fizică şi sport:

Asigurarea practicării continue şi simultane a exerciţiilor fizice în rândul tutror

categoriilor de populaţie din România;

7

Page 8: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

Continuitatea practicării exerciţiilor fizice se asigură în cadrul subsistemelor

educaţionale, de apărare, profesionale şi pentru persoanele în vârstă, la care se adaugă

instituţiile specializate de practicare a exerciţiilor fizice de către persoanele cu nevoi speciale.

Diferenţierea activităţilor de educaţie fizică şi sport în funcţie de preferinţele şi

aptitudinile cetăţenilor;

Principiul pune în valoare atât prevederile europene care precizează că „fiecare persoană

are dreptul de a pratica sport”, indiferent de nevoile speciale pe care le pot avea o parte din

cetăţeni (deficienţe, handicap, etc.) cât şi faptul că practicarea educaţiei fizice şi a sportului

trebuie să ocupe în cadrul sistemului social locul determinat de principiul cererii şi al ofertei.

Principiul unităţii conducerii, răspunderii şi competenţei profesionale;

Creşterea eficienţei sistemului se impune atât din considerente economice – acordarea

priorităţii de finanţare federaţiilor cu mai multe şanse în obţinerea de performanţe notabile,

obţinerea a cât mai multor surse de finanţare cât şi de faptul că trebuie valorificată la maxim

baza materială existentă, modernizată sau înnoită acolo unde este cazul, şi valorificarea

superioară a resurselor organizatorice.

4. Structura si organizarea sistemului romanesc de educatie fizica si sport

Prin structura sistemului de educaţie fizică şi sport se înţelege ansamblul

eşaloanelor şi unităţilor organizatorice necesare pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor

specifice sistemului.

Pornind de la aceste aspecte , citez cateva articole, cuprinse in Legea nr. 69/2000

( Legea Educatiei Fizice si Sportului ,consolidata in 2009), referitoare la principiile de

organizare a sistemului de Educatie Fizica si Sport din Romania . (Publicat in Monitorul

Oficial ,partea I, nr.200 din 9 mai 2000)

4.1. Educatia fizica si sportul scolar si universitar

Art 4

Ministerul Educatiei Nationale organizeaza activitatea de educatie fizica si practicarea

sportului in invatamantul preuniversitar si universitar.

Art 5

Educatia fizica scolara este disciplina obligatorie, prevazuta in planurile de invatamant

cu un numar de ore diferentiat, conform curricumului stabilit de comun acord intre

Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Educatiei Nationale.

8

Page 9: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

Art 6

Activitatea sportiva din unitatile si institutiile de invatamant se organizeaza in cadrul

asociatiilor sportive scolare si universitare.

Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile

prezentei legi, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar, respectiv de

Federatia Sportului Universitar.

Federatia Sportului Scolar si Federatia Sportului Universitar, infiintate in conditiile

legii, au urmatoarele atributii:

a) promovarea valentelor educative ale sportului;

b) initierea si organizerea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la

practicarea sportului;

c) coordonarea competitiilor sportive desfasurate in unitatile si institutiile de invatamant,

organizate de asociatiile sportive scolare si universitare;

d) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale

reprezentativelor unitatilor si institutiilor de invatamant;

e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competitiile oficiale

organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.

Organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Federatiei Sportului

Universitar se stabilesc prin hotarari ale Guvernului, initiate de Agentia Nationala pentru

Sport si Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Finantarea Federatiei Sportului Scolar, respectiv a Federatiei Sportului Universitar, se

face prin alocatii de la bugetul de stat, pe baza de programe, precum si prin venituri

extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile internationale

oficiale, desfasurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si sportului

universitar, Federatia Sportului Scolar, si respectiv Federatia Sportului Universitar, pot

beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.

Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, in conditiile legii, clase, scoli si

licee cu program sportiv, precum si cluburi sportive scolare.

Toate unitatile de invatamant, de stat sau particulare, existente sau nou-infiintate, au

obligatia sa dispuna sau sa aiba acces la bazele si instalatiile sportive, pentru a permite

desfasurarea lectiilor de educatie fizica si practicarea sportului cu elevii si studentii.

Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plata,

comunitatilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligatia respectarii

9

Page 10: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

desfasurarii normale a programelor si activitatilor de invatamant si ale cluburilor sportive

scolare si universitare.

Sportul de performanta pentru elevi si studenti se organizeaza, de regula, in cadrul

cluburilor sportive scolare si universitare. Elevii si studentii pot practica sportul de

performanta si in alte cluburi sportive.

4.2 Educatia fizica profesionala

Art 8

Educatia fizica profesionala se organizeaza in domeniile de activitate care implica

diferite forme de practicare a exercitiilor fizice, in scopul dezvoltarii si mentinerii unei bune

conditii fizice. Educatia fizica profesionala este reglementata prin acte normative elaborate

pentru domeniile interesate.

Art 9

Exercitiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structureaza

diferentiat pe domenii, in functie de alte obiective urmarite, in afara celor specifice educatiei

fizice si sportului. Ele pot fi de intretinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.

4.3. Sportul pentru toti

Art 10

Sportul pentru toti reprezinta un complex de activitati bazate pe practicarea libera a

exercitiului fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori

independent.

Sportul pentru toti este sprijinit de stat, de organizatii neguvernamentale si de structuri

ale administratiei locale, in vederea mentinerii sanatatii, a recrearii si socializarii cetatenilor.

Pentru coordonarea aplicarii Programului national «Sportul pentru toti» se constituie

Comitetul activitatilor fizice sportive pentru sanatate, educatie si recreare, organism

consultativ in cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, a carui organizare, functionare si

componenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

10

Page 11: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

Art 11

Finantarea programului national ,,Sportul pentru toti” se asigura din fonduri prevazute

distinct in bugetul de stat si din fonduri de la bugetele locale.

Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia

Sportiva Nationala ,,Sportul pentru toti” se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul

de stat.

Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul

Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreere, sunt finantate de la

bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizari, donatii

si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevazute cu destinatia

pentru activitatea sportiva si de tineret.

4.4. Sportul de performanta

Art 12

Sportul de performanta constituie un factor esential pentru dezvoltarea sportiva pe plan

national, indeplinind o importanta functie reprezentativa pentru Romania in competitiile

sportive oficiale cu caracter international.

Organele administratiei publice centrale cu atributii in sport si autoritatile

administratiei publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregatirea sportivilor de

performanta, acordarea sprijinului stiintific si medical necesar, precum si pentru incadrarea

lor in sistemul de educatie si deplina integrare sociala si profesionala.

Art 13

Prin sportul de performanta se urmareste valorificarea aptitudinilor individului intr-un

sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, avand ca scop ameliorarea rezultatelor

sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei.

Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic si organizat sportul si

participa in competitii cu scopul de a obtine victoria asupra partenerului, pentru autodepasire

sau record.

Pentru a participa la competitiile sportive oficiale locale sau nationale un sportiv de

performanta trebuie sa fie legitimat la un club sportiv.

11

Page 12: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

Evidenta legitimarii si transferarea sportivilor sunt in competenta federatiilor sportive

nationale, a ligilor profesioniste si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe

ramuri de sport, potrivit statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

Sistemul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat si organizat de

federatiile sportive nationale, potrivit statutelor si regulamentelor acestora.

Art 14

In conditiile legii si in conformitate cu prevederile cuprinse in statutele si

regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, sportivii de performanta pot fi:

a) amatori;

b) profesionisti.

Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv indeplineste

urmatoarele conditii:

a) obtine licenta de sportiv profesionist;

b) incheie cu o structura sportiva, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o

conventie in conditiile Codului civil.

Sportivului profesionist care a incheiat cu o structura sportiva o conventie in conditiile

Codului civil i se asigura, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii,

public si/sau privat, in conditiile legii.

Licenta de sportiv profesionist se obtine in conformitate cu procedurile prevazute in

statutele si in regulamentele federatiilor sportive nationale.

Sportivii straini pot desfasura activitate ca sportivi profesionisti la o structura sportiva

din Romania, in baza permisului de munca eliberat in conditiile legii.

Federatiile sportive nationale asigura organizarea evidentei sportivilor profesionisti din

ramura de sport respectiva.

Drepturile si obligatiile sportivului profesionist sunt cele prevazute in statutele si in

regulamentele federatiilor sportive nationale, precum si in contractele sau conventiile, dupa

caz, incheiate intre parti.

Calitatea de sportiv profesionist inceteaza in conformitate cu prevederile statutelor si

regulamentelor federatiilor sportive nationale.

Ramurile de sport in care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin

hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la propunerea federatiilor

sportive nationale.

Conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federatiilor

sportive nationale, cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport.

12

Page 13: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

Art 15

Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini pregatirea sportiva,

integrarea in sistemul de invatamant, integrarea sociala si profesionala a sportivilor de

performanta, dupa caz, pe intreaga perioada a carierei sportive.

Unitatile sau institutiile de invatamant asigura, dupa caz, pentru sportivii de

performanta scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise si conditii de inscriere in

invatamantul universitar, potrivit legii.

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 9 mai 2000)

Ca si o concluzie pot sa notez faptul ca Educaţia fizică şcolară reprezintă o activitate

de mare importanţă în cadrul sistemului educaţional al copiilor şi elevilor din ţara noastră. Pe

lângă celelalte activităţi de ordin educativ realizate în şcoală, ca disciplină de învăţământ, ea

oferă un larg câmp de manifestare şi de formare a unor multiple laturi ale personalităţii

elevilor.

Educaţia fizică contribuie la formarea trăsăturilor pozitive de caracter, influenţează

latura psihică, dezvoltă spiritul de observaţie, stimulează gândirea, toate acestea sporindu-le

şansele de integrare în activităţile de grup, în vederea socializării lor.

13

Page 14: Sistemul de Educatie Fizica Si Sport

Bibliografia :

1. Mitrea Gh. , Mogos Al. - Metodica educatiei fizice scolare ;

2. Şandor I. - Bazele generale ale teoriei educaţiei fizice şi sportului, Editura

Risoprint, Cluj-Napoca, 2008;

3. Todea, Septimiu Fl. – Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Fundaţiei „România

de Mâine”, Bucureşti, 2001;

4. www.monitoruloficial.ro

5. www.edu.ro

14