bülteni indirmek için tıklayınız

16
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkâr İstatistikleri Bülteni Aralık 2013

Upload: phamdung

Post on 09-Feb-2017

257 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

Esnaf ve Sanatkâr İstatistikleri Bülteni

Aralık 2013

Page 2: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

2

İçindekiler

1. Esnaf ve Sanatkâr Sayıları ............................................................................................................... 3

Türkiye geneli esnaf ve sanatkârların yaş ortalamaları ................................................................. 3

Türkiye geneli esnaf ve sanatkârın cinsiyetlere göre dağılımı....................................................... 4

Kadın esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler .............................................................. 4

Erkek esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler .............................................................. 4

2. Esnaf ve Sanatkâr İşletmeleri Tescil-Terkin Sayıları ................................................................. 5

3. Mesleklerin Sayısal Değişimi .................................................................................................. 6

En fazla artış gösteren 10 meslek ........................................................................................... 6

En fazla azalış gösteren 10 meslek ......................................................................................... 8

4. İllere Göre Gazete İşlem Sayıları .......................................................................................... 10

5. İllere Göre Esnaf Ve İşyeri Sayıları ........................................................................................ 12

6. Mesleklere Göre Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayıları ................................................................. 15

Page 3: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

3

1. Esnaf ve Sanatkâr Sayıları

Esnaf ve Sanatkâr Sayısı 1.507.563

Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayısı 1.625.108

Oda Sayısı 3087

Birlik Sayısı 82

Federasyon Sayısı 13

Konfederasyon Sayısı 1

Türkiye genelinde toplam 1.507.563 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Bu esnaf ve

sanatkârların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1.625.108’dır.

Türkiye geneli esnaf ve sanatkârların yaş ortalamaları

Türkiye geneli esnaf ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması 44,16’dir. Kadın esnaf ve

sanatkârlarımızın yaş ortalaması 43,15; erkek esnaf ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması ise

44,30’dir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2012 verilerine göre Türkiye’nin yaş ortalaması 30,1

olup, kadınların yaş ortalaması 30,6, erkeklerin yaş ortalaması ise 29,5’dir. Türkiye’deki esnaf

ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması, genel yaş ortalamasının üstündedir.

43,15

44,30

44,16

42,40

42,60

42,80

43,00

43,20

43,40

43,60

43,80

44,00

44,20

44,40

YAŞ ORTALAMASI

Yaş Ortalamaları

Kadın Erkek Genel

Page 4: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

4

Türkiye geneli esnaf ve sanatkârın cinsiyetlere göre dağılımı

Esnaf ve sanatkârlarımızın %12,3’lik kısmını kadınlar, %87,7’lik kısmını ise erkekler

oluşturmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2012 yılı Türkiye nüfusunun %50,2’sini

erkekler, %49,8’ini de kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun dağılımı dikkate

alındığında kadınların esnaf ve sanatkâr girişimine katılım oranı düşüktür.

Kadın esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler

Meslek Kadın Sayısı

Bakkallık, Bayilik, Büfecilik 30.060

Kadın ve Erkek Kuaförlüğü 18.490

Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü yemek) 6.838

Taksicilik 6.715

Tuhafiyecilik 6.690

Erkek esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler

Meslek Erkek Sayısı

Bakkallık, Bayilik, Büfecilik 139.300

Minibüsçülük 105.366

Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu 78.016

Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği 71.661

Taksicilik 66.558

Erkek; 87,7%

Kadın; 12,3%

Erkek

Kadın

Page 5: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

5

2. Esnaf ve Sanatkâr İşletmeleri Tescil-Terkin Sayıları

Aralık ayında Türkiye genelinde toplam 17.792 tane esnaf ve sanatkâr işletmesi kurulmuş,

10.478 esnaf ve sanatkâr işletmesi ise kapanmıştır.

2012 yılının Aralık ayındaki tescil ve terkin durumlarına baktığımızda Aralık 2013’e göre daha

az tescil daha fazla terkin yapıldığı görülmektedir. Aralık 2013’de bir önceki yılın aynı

dönemine göre daha fazla esnaf işletmesi açılmış, daha az esnaf işletmesi kapanmıştır. Aralık

2012’de Türkiye genelinde toplam 16.371 esnaf ve sanatkâr işletmesi açılmış, 12.568 esnaf

ve sanatkâr işletmesi ise kapanmıştır.

17792

10478

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

İŞLEM SAYILARI

Aralık 2013 Tescil-Terkin Sayıları

Tescil Terkin

1637117792

12568

10478

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

ARALIK 2012 ARALIK 2013

Aralık 2012 - Aralık 2013 Tescil-Terkin Sayıları Kıyaslaması

Tescil Terkin

Page 6: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

6

3. Mesleklerin Sayısal Değişimi

En fazla artış gösteren 10 meslek

2013 Aralık Ayı 2012 Aralık Ayı Sıralama Artış Sayısı Meslek Artış Sayısı Sıralama

1 611 Servis Aracı İşletmeciliği 399 2

2 450 Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu 162 5

3 306 Oto Galericiliği (Oto Alım-Satım) 64 15

4 302 Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü

yemek) 146

7

5

213 Telefon, Cep telefonu, Faks, Telsiz ve Diğer Haberleşme Cihazları ve Aksesuarları Satış, Tesisat Kuruculuğu, Bakım ve Tamirciliği

98

10

6 210 Celeplik 13 61

7 209 Taksicilik 139 17

8 208 Kadın ve Erkek Kuaförlüğü 65 14

9 201 Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı 74 12

10 187 Minibüsçülük 295 3

0 100 200 300 400 500 600 700

Servis Aracı İşletmeciliği

Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu

Oto Galericiliği

Lokantacılık

Telefon, Cep telefonu…

Celeplik

Taksicilik

Kadın ve Erkek Kuaförlüğü

Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı

Minibüsçülük

2012 Aralık - 2013 Aralık Değişim Miktarlarının Kıyaslanması

2012 Artış 2013 Artış

Page 7: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

7

2012 Aralık ayında;

- Pazarcıların sayısı ise 2.313,

- Servis Aracı İşletmecilerinin sayısı 399,

- Minibüsçülerin sayısı 295 kişi artmışken,

2013 Aralık ayında;

- Servis Aracı İşletmecilerinin sayısı 611,

- Nakliye ve Nakliyat Komisyoncularının sayısı 450,

- Oto Galericilerin sayısı ise 306 kişi artmıştır.

Pazarcılık mesleğindeki artış mevzuat kaynaklı olup aslında kayıt dışı çalışan bir meslek

erbabının kayıt altına alınmasının bir sonucudur. Diğer mesleklerdeki artış miktarları ise esnaf

ve sanatkârlarımızın eğilimlerini göstermektedir. Örneğin; 4+4+4 eğitim sisteminin

uygulamaya geçmesi ile Türkiye’de, servis aracı işletmeciliğinin popülaritesinin arttığı

söylenebilir.

2012 ve 2013 Aralık ayları kıyaslandığında, ulaştırma sektöründeki artış sayısında ciddi bir

hızlanma görülmektedir. Bu bağlamda bu sektörün ilgi duyulan ve gelişmekte olan bir sektör

olduğu söylenebilir.

2012 Aralık ayında Celeplik mesleğini icra eden esnaf sayısı sadece 13 kişi artmışken, 2013

Aralık ayında bu artış 210’a çıkmıştır.

Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı mesleği ile Kuaförlük mesleğinde de bir önceki yılın aynı

dönemine göre ciddi bir artış görülmektedir.

Page 8: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

8

En fazla azalış gösteren 10 meslek

2013 Aralık Ayı 2012 Aralık Ayı Sıralama Azalma Sayısı Meslek Azalma Sayısı Sıralama

1 -385 Bakkallık, Bayilik, Büfecilik -783 1

2 -134 Şoförlük -162 2

3 -28 Tuhafiyecilik -35 7

4 -21 Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt, Kiralama ve Satıcılığı -19 10

5 -19 Kavaflık -16 12

6 -11 Kuruyemiş ve Kurukahve Satıcılığı -28 8

7 -11 Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı ve İşletmeciliği -3 70

8 -8 Soba, Kazan ve Benzeri İmal, Satış ve Tamirciliği -13 16

9 -8 Her Türlü Seyyar Satıcılık -59 18

10 -8 Manifaturacılık -7 36

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Bakkallık, Bayilik, Büfecilik

Şoförlük

Tuhafiyecilik

Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt, Kiralama ve Satıcılığı

Kavaflık

Kuruyemiş ve Kurukahve Satıcılığı

Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı ve İşletmeciliği

Soba, Kazan ve Benzeri İmal, Satış ve Tamirciliği

Her Türlü Seyyar Satıcılık

Manifaturacılık

2012 Aralık - 2013 Aralık Değişim Miktarlarının Kıyaslanması

2012 Azalma 2013 Azalma

Page 9: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

9

2012 Aralık ayında;

- Bakkallık, Bayiilik, Büfecilik sayısı 782,

- Şoförlük sayısı 162,

- Kahveci, Kıraathaneci, İnternet Kafeci sayısı 108 kişi azalmışken;

2013 Aralık ayında;

- Bakkallık, Bayiilik, Büfecilik sayısı 385,

- Şoförlük sayısı 134,

- Tuhafiyeci sayısı ise 28 kişi azalmıştır.

Şoförlük ve Seyyar Satıcılık ile ilgili azalmalar, mevzuat gereği bu meslek erbabının esnaf ve

sanatkâr sayılmamasından kaynaklanmaktadır.

Diğer mesleklerdeki azalmalar ise o mesleklere olan ilginin azaldığını göstermektedir. Örneğin

Türkiye’deki internet ve iletişim altyapısının gelişmesi Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt,

Kiralama ve Satıcılığı mesleğinin popülaritesini yitirdiğini göstermektedir.

2012 ve 2013 Aralık ayları kıyaslandığında genel olarak mesleklerdeki azalış hızının düştüğü

görülmektedir.

Page 10: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

10

4. İllere Göre Gazete İşlem Sayıları

İl Tescil Tadil Sicil Terkin Meslek Terkin Tescil-Terkin Farkı

İSTANBUL 1993 504 731 154 1108

KONYA 953 89 238 40 675

ANKARA 1159 172 432 97 630

KOCAELİ 517 134 116 23 378

BURSA 720 331 339 71 310

HATAY 437 77 105 35 297

ŞANLIURFA 315 89 31 30 254

ADANA 411 39 137 21 253

SAMSUN 408 103 163 22 223

GAZİANTEP 284 67 43 22 219

KAHRAMANMARAŞ 280 11 87 12 181

TEKİRDAĞ 350 58 153 25 172

DENİZLİ 264 33 89 34 141

VAN 202 9 64 9 129

MERSİN 567 63 384 67 116

İZMİR 924 394 692 128 104

TRABZON 263 51 123 39 101

DİYARBAKIR 169 18 54 20 95

MARDİN 170 21 63 14 93

ÇORUM 116 168 25 0 91

BALIKESİR 358 73 244 24 90

AMASYA 137 6 45 5 87

MANİSA 352 100 225 40 87

SİVAS 147 54 60 4 83

MALATYA 189 19 102 9 78

ANTALYA 683 217 445 166 72

GİRESUN 134 5 64 3 67

ADIYAMAN 147 74 67 15 65

KÜTAHYA 204 55 104 35 65

BİLECİK 105 22 42 2 61

ÇANAKKALE 170 183 99 12 59

BİTLİS 79 2 17 5 57

KIRIKKALE 74 14 20 1 53

OSMANİYE 113 14 59 2 52

DÜZCE 109 18 51 8 50

TOKAT 157 8 94 14 49

ESKİŞEHİR 161 55 90 24 47

ERZURUM 149 19 78 26 45

RİZE 120 15 67 8 45

SAKARYA 210 17 155 10 45

Page 11: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

11

İl Tescil Tadil Sicil Terkin Meslek Terkin Tescil-Terkin Farkı

ORDU 184 33 102 39 43

YALOVA 73 46 24 13 36

KIRKLARELİ 135 7 83 17 35

NİĞDE 95 4 54 6 35

ELAZIĞ 153 6 108 11 34

MUĞLA 341 178 198 109 34

MUŞ 51 5 18 0 33

ARTVİN 54 2 20 5 29

KARAMAN 63 8 29 5 29

BARTIN 56 7 24 4 28

YOZGAT 110 7 77 5 28

ŞIRNAK 36 3 6 3 27

NEVŞEHİR 88 4 56 6 26

ÇANKIRI 48 6 20 3 25

HAKKARİ 28 0 3 1 24

GÜMÜŞHANE 40 2 15 2 23

UŞAK 129 119 77 30 22

BOLU 68 97 42 6 20

KİLİS 31 0 10 1 20

SİİRT 40 52 20 0 20

BATMAN 63 16 42 2 19

KAYSERİ 191 42 148 26 17

ERZİNCAN 57 16 32 9 16

KARS 63 3 44 3 16

ARDAHAN 29 1 13 1 15

TUNCELİ 35 3 22 0 13

ISPARTA 98 19 73 13 12

AĞRI 56 28 39 7 10

BİNGÖL 37 2 26 1 10

KARABÜK 45 7 32 7 6

EDİRNE 122 11 98 19 5

ZONGULDAK 116 23 88 26 2

IĞDIR 25 0 22 2 1

BURDUR 75 5 64 13 -2

BAYBURT 18 0 22 0 -4

KASTAMONU 117 99 100 26 -9

KIRŞEHİR 40 8 50 7 -17

SİNOP 46 6 50 14 -18

AKSARAY 68 4 83 9 -24

AYDIN 232 101 226 76 -70

AFYON 136 24 204 14 -82

TOPLAM 17792 4405 8661 1817 7314

Page 12: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

12

5. İllere Göre Esnaf Ve İşyeri Sayıları

İl Esnaf Sayısı İşyeri Sayısı İlin Nüfusu* Esnaf/Nüfus Oda Sayısı Esnaf/Oda

İSTANBUL 169.668 178.109 13.854.740 1,22% 163 1.041

MUĞLA 33.604 40.100 851.145 3,95% 33 1.018

ANTALYA 63.284 73.235 2.092.537 3,02% 75 844

BATMAN 4.950 5.289 534.205 0,93% 6 825

MUŞ 4.868 5.144 413.260 1,18% 6 811

İZMİR 97.952 106.937 4.005.459 2,45% 129 759

ARDAHAN 2.191 2.378 106.643 2,05% 3 730

VAN 14.425 16.232 1.051.975 1,37% 20 721

TEKİRDAĞ 21.579 23.271 852.321 2,53% 34 635

ANKARA 70.577 74.171 4.965.542 1,42% 115 614

KOCAELİ 31.297 33.744 1.634.691 1,91% 52 602

MERSİN 42.523 45.861 1.682.848 2,53% 72 591

BURSA 56.939 61.642 2.688.171 2,12% 105 542

ZONGULDAK 15.177 16.273 606.527 2,50% 29 523

ÇANAKKALE 17.213 19.226 493.691 3,49% 33 522

KONYA 43.790 45.455 2.052.281 2,13% 84 521

BİNGÖL 3.634 3.989 262.507 1,38% 7 519

HAKKARİ 2.564 2.683 279.982 0,92% 5 513

HATAY 33.984 35.277 1.483.674 2,29% 70 485

BARTIN 4.849 5.368 188.436 2,57% 10 485

KAYSERİ 20.345 21.793 1.274.968 1,60% 42 484

KAHRAMANMARAŞ 19.323 19.973 1.063.174 1,82% 40 483

MARDİN 10.032 10.270 773.026 1,30% 21 478

ADIYAMAN 10.722 10.972 595.261 1,80% 23 466

AKSARAY 9.165 9.817 379.915 2,41% 20 458

SAMSUN 32.520 34.245 1.251.722 2,60% 71 458

ŞANLIURFA 26.535 27.527 1.762.075 1,51% 58 458

TRABZON 22.051 24.083 757.898 2,91% 49 450

AFYON 16.411 17.075 703.948 2,33% 37 444

ADANA 38.131 40.791 2.125.635 1,79% 86 443

BİTLİS 5.245 5.762 337.253 1,56% 12 437

MANİSA 40.202 43.782 1.346.162 2,99% 95 423

ELAZIĞ 10.903 11.449 562.703 1,94% 26 419

BALIKESİR 37.302 40.137 1.160.731 3,21% 89 419

ORDU 18.119 19.682 741.371 2,44% 44 412

AĞRI 6.103 6.888 552.404 1,10% 15 407

IĞDIR 2.840 2.944 190.409 1,49% 7 406

MALATYA 15.559 16.646 762.366 2,04% 39 399

ESKİŞEHİR 14.338 15.611 789.750 1,82% 36 398

TUNCELİ 1.974 2.164 86.276 2,29% 5 395

RİZE 10.217 11.107 324.152 3,15% 26 393

TOKAT 13.346 14.772 613.990 2,17% 34 393

KARABÜK 6.211 7.353 225.145 2,76% 16 388

UŞAK 10.764 11.576 342.269 3,14% 28 384

Page 13: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

13

İl Esnaf Sayısı İşyeri Sayısı İlin Nüfusu* Esnaf/Nüfus Oda Sayısı Esnaf/Oda

EDİRNE 13.067 13.980 399.708 3,27% 34 384

KIRIKKALE 5.748 6.139 274.727 2,09% 15 383

GİRESUN 12.547 13.337 419.555 2,99% 33 380

DENİZLİ 26.995 29.004 950.557 2,84% 71 380

ISPARTA 10.574 11.395 416.663 2,54% 28 378

KIRKLARELİ 10.526 11.544 341.218 3,08% 28 376

ŞIRNAK 3.363 3.853 466.982 0,72% 9 374

GAZİANTEP 29.360 30.557 1.799.558 1,63% 79 372

BİLECİK 4.829 5.305 204.116 2,37% 13 371

SİNOP 5.842 6.660 201.311 2,90% 16 365

KARAMAN 5.811 6.249 235.424 2,47% 16 363

OSMANİYE 10.732 11.413 492.135 2,18% 30 358

YOZGAT 11.444 12.095 453.211 2,53% 32 358

DİYARBAKIR 14.838 15.991 1.592.167 0,93% 42 353

AYDIN 30.663 33.697 1.006.541 3,05% 87 352

ERZURUM 14.431 15.419 778.195 1,85% 41 352

NEVŞEHİR 8.376 9.137 285.190 2,94% 24 349

SİVAS 11.812 12.751 623.535 1,89% 34 347

YALOVA 5.786 6.247 211.799 2,73% 17 340

BURDUR 8.774 9.945 254.341 3,45% 26 337

KARS 5.131 5.409 304.821 1,68% 16 321

DÜZCE 8.445 9.601 346.493 2,44% 27 313

SAKARYA 22.665 24.136 902.267 2,51% 73 310

NİĞDE 8.576 9.009 340.270 2,52% 28 306

ARTVİN 5.462 5.904 167.082 3,27% 18 303

ÇORUM 12.658 13.316 529.975 2,39% 42 301

KASTAMONU 11.445 13.240 359.808 3,18% 38 301

AMASYA 8.209 9.054 322.283 2,55% 28 293

KÜTAHYA 13.889 15.331 573.421 2,42% 48 289

SİİRT 3.605 3.886 310.879 1,16% 13 277

BAYBURT 1.648 1.722 75.797 2,17% 6 275

KIRŞEHİR 5.158 5.391 221.209 2,33% 19 271

BOLU 6.980 7.855 281.080 2,48% 26 268

ÇANKIRI 3.584 3.874 184.406 1,94% 14 256

ERZİNCAN 4.693 5.046 217.886 2,15% 19 247

GÜMÜŞHANE 3.156 3.455 135.216 2,33% 13 243

KİLİS 3.315 3.358 124.320 2,67% 14 237

TOPLAM 1.507.563 1.625.108 75.627.384 %2,26 3087 440,48

* Nüfus verileri: TÜİK 2012

2013 Aralık ayındaki illere göre esnaf, işyeri sayıları ve bunların nüfusa oranını incelediğimizde

aşağıdaki noktalar dikkat çekmektedir.

- Esnaf sayısının Türkiye nüfusuna oranı %2,26’dır. Her yüz kişiden ikisinin esnaf ve

sanatkâr olduğu söylenebilir.

- Her bir Esnaf ve Sanatkâr Odası başına ortalama 440 üye düşmektedir.

Page 14: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

14

En fazla esnaf ve sanatkârın olduğu 5 ilimize baktığımızda;

- İstanbul’da 169.668 ,

- İzmir’de 97.952,

- Ankara’da 70.577

- Antalya’da 63.284

- Bursa’da 56.939 esnaf ve sanatkârımızın olduğu görülmektedir.

En az esnaf ve sanatkârın olduğu 5 ilimize baktığımızda;

- Bayburt’da 1.648

- Tunceli’de 1.974

- Ardahan’da 2.191

- Hakkari’de 2.546

- Iğdır’da 2.840 esnaf ve sanatkârımızın olduğu görülmektedir.

Nüfusa oranla en fazla esnaf ve sanatkârın olduğu iller;

- Muğla (%3,95)

- Çanakkale (%3,49)

- Burdur (%3,45)

- Edirne (%3,27)

- Artvin (%3,27) şeklinde sıralanmaktadır.

Nüfusa oranla en az esnaf ve sanatkârın olduğu iller;

- Şırnak (%0,72)

- Hakkari (%0,92)

- Batman (%0,93)

- Diyarbakır (%0,93)

- Ağrı (%1,10) şeklinde sıralanmaktadır.

Page 15: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

15

6. Mesleklere Göre Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayıları

Türkiye genelinde en fazla icra edilen 60 meslek kolu aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Bu listedeki esnaf

ve sanatkar sayısı toplam sayının %80’ini oluşturmaktadır.

Sıra Meslek İşyeri Sayısı

1 Bakkallık, Bayilik, Büfecilik 170230

2 Minibüsçülük 111514

3 Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu 82995

4 Kadın ve Erkek Kuaförlüğü 80819

5 Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği 77392

6 Taksicilik 73594

7 Kamyonculuk, Kamyonetçilik 56442

8 Pazarcılık 55956

9 Servis Aracı İşletmeciliği 47077

10 Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü yemek) 40259

11 Otobüsçülük 29097

12 Tuhafiyecilik 25107

13 Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı 21451

14 Kır Kahvesi, Çay Bahçesi, Çay Ocağı, Piknik ve Dinlenme Yeri İşletmeciliği 20397

15 Oto Motor Tamirciliği 20073

16 Terzilik 18078

17 Mobilya İmal ve Satıcılığı 17258

18 Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı 16137

19 Fırıncılık 16093

20 Marangozluk ve Dülgerlik 15076

21 Demircilik (sıcak ve soğuk demircilik) 13863

22 Pastanecilik (Pasta, Börek, Tatlı v.b. İmal ve Satıcılığı) 12927

23 Hırdavatçı (Nalbur) İmal ve Satıcılığı 12812

24 Elektrik Tesisatçılığı 12788

25 Ayakkabı İmal ve Satıcılığı 12711

26 Kuyumculuk (Altın, Gümüş v.b. Kıymetli Madenlerden Süs ve Ziynet Eşyası Yapımı ve Tamirciliği, Vitrin Kuyumculuğu) 11446

27 Kasaplık, Sakatatçılık 11133

28 Telefon, Cep telefonu, Faks, Telsiz ve Diğer Haberleşme Cihazları ve Aksesuarları Satış, Tesisat Kuruculuğu, Bakım ve Tamirciliği 10931

29 Kafe, Kafeterya, Kahvaltı Salonu İşletmeciliği 10809

30 Aperatif Yiyecek Maddeleri İmal ve Satıcılığı (Tantuni, Ciğer, Kokoreç, Midye, Gözleme, Katmer, Dürüm, Sıkma, Çiğköfte v.b.) 10143

31 Manavlık 9768

32 Oto Şase, Kaporta Tamirciliği 9725

33 Kantincilik 9595

34 Turistik, Otantik Hediyelik ve Hatıra Eşya İmal ve Satıcılığı 9515

35 Oto Elektrikçiliği 8515

36 Elektrikli Araç Gereç ve Ev Aletleri İmal, Satış ve Tamirciliği 8327

37 Şans Oyunları (Milli Piyango, Loto, Toto, Ganyan Bayii v.b.) 8108

38 Züccaciyecilik 7865

Page 16: Bülteni indirmek için tıklayınız

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

16

Sıra Meslek İşyeri Sayısı

39 Torna ve Tesviyecilik (Frezecilik, Vargel, Planyacılık, Taşlama, Alet Bilemeciliği) 7813

40 Elektronik Cihazlar Araç Gereçler Satış, Bakımı ve Tamirciliği 7790

41 Kırtasiyecilik 7615

42 Pide, Lahmacun v.b. İmal ve satıcılığı 7614

43 Mahrukatçılık (Odun, Kömür v.b. Alım ve Satımı) 7330

44 Sıhhi Tesisatçılık 7307

45 Un, Kepek, Yem ve Zahire Satıcılığı 7238

46 Oto Yağlama ve Yıkamacılığı 7022

47 Oto Yedek Parça İmal ve Satıcılığı 6955

48 Oto Galericiliği (Oto Alım-Satım) 6906

49 İnşaat Malzemeleri İmal ve Satıcılığı 6868

50 Otel, Motel, Pansiyon ve Han İşletmeciliği 6723

51 Kaynakçılık 6490

52 Bisiklet ve Motosiklet İmal, Satış ve Tamirciliği 6075

53 Elektrik Malzemeleri İmal, Satış ve Tamirciliği 5815

54 Disko, Taverna, Gazino, Gece Kulübü, Pavyon, Birahane ve Bar İşletmeciliği 5388

55 Fotoğrafçılık 5218

56 Hurdacılık ve Geri Dönüşümcülük (Metal, Kağıt, Cam, Plastik v.b.) 5055

57 Kuruyemiş İmal ve Satıcılığı 4802

58 Bahçe Düzenleme, Peyzaj İşleri, Tohum, Fidan, Çiçek Alım ve Satıcılığı 4722

59 Oto Lastik ve Oto Lastik Kaynak ve Kaplamacılığı 4683

60 Kabzımallık (sebze meyve toptancısı, komisyoncusu) 4558

TOPLAM 1.326.013