Biar mati anak jangan mati adat

Download Biar mati anak jangan mati adat

Post on 05-Jul-2015

239 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 1210511DEFINISI ADATMenurut Kamus Dewan,adat bermaksud suatu peraturan yang diamalkan secara turuntemurun(sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturanyang harus dipatuhi.Adat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang sudah menjadikebiasaan1.Etimologi perkataan adat adalah dari bahasa Arab Adah yang bererti kebiasaanatau sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yangtetap dan dihormati orang,maka kebiasaan itu menjadi adat .Kata majmuk adat ialah adatistiadat.Apabila konsep adat dijadikan istilah Melayu perkataan ini boleh disamakan dengankebudayaan.Konsep adat dalam masyarakat Melayu bukan sahaja bermaksud istiadat atauupacara tetapi termasuk seluruh sistem hidup seperti sistem sosial,kepercayaan danperundangan.2Adat istiadat dalam masyarakat Melayu tradisional ialah segala yang berkaitan dengan proseskehidupan manusia bermula apabila seseorang itu lahir hingga beliau meninggal dunia.Adatistiadat ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu adat yang diamalkan oleh golonganbangsawan dan rakyat biasa.Menurut Dr Van Dijk menyatakan bahawa adat merupakankesusilaan dan kebiasaan dalam semua lapangan hidup dan semua peraturan serta tingkah aku3.A.J.N Richard pula mentakrifkan adat sebagai colloquially,adat can meanlaw,fashion,persona and social behavior 4.Adat diamalkan sekitar 2000 tahun dan berkembang bersama-sama dengan seluruh prosesperadaban dan ketamadunan melayu.Adat bukan sekadar kebiasaan,keresaman tetapi carahidup.Alam sekitar juga mempengaruhi adat melayu.Pepatah juga ada mengatakan Hidup1 S.Gazalba,Penghantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, Pustaka,Jakarta,1990,hlmn 2962 Abdul Latif Abu Bakar,Adat Melayu Serumpun,Penerbit Universiti Malaya,Kuala Lumpur,2001,hlmn 883 S.Gazalba,Penghantar Kebudayaan Sebagai Ilmu,Pustaka,Jakarta,1990,hlmn 2974 Ibid,hlmn 297</li></ul><p> 2. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 2Dikandung Adat Mati Dikandung Tanah.Adat bukan sahaja diamalkan oleh orang melayusahaja tetapi melibatkan juga kaum peribumi lain seperti kaum Temuan,Jakun,Negrito dan210511sebagainya.Pepatah biar mati anak jangan mati adat dimaknakan secara literal iaitu biarlah anak matiasalkan adat dapat dipertahankan dan dikekalkan.Ianya berpunca daripada kecetekanpemahaman dan pengetahuan mereka terhadap epistemology dan atmosfera dunia melayukhususnya tentang ilmu terhadap kiasan Melayu yang merangkumi konsep pengucapan orangMelayu.Adat orang-orang melayu adalah sangat halus iaitu di dalamnya terkandung unsurdan nilai agama(malah dalam keadaan tertentu adat dianggap atau sama sebagai agama itusendiri),didalamnya ada rasa bertuhan atau diperhatikan oleh Allah SWT.Zaaba banyakmenggariskan orang melayu yang beradat dan beradab itu sebagai manusia yang berbudipekerti dan dilihat dari aspek caranya berpakaian,tutur kata dan bahasanya serta tingkah lakudan perlakuannya.Terdapat pelbagai jenis adat resam dalam masyarakat melayu yangdiamalkan sehingga kini diantaranya ialah adat cukur jambul dan berendoi.AMALAN CUKUR JAMBUL DAN BERENDOI DALAM MASYARAKAT MELAYUAmalan cukur jambul kebiasaannya diadakan sempena menyambut kehadiran orang barudalam keluarga. Berpandukan kepada syariat Islam, istilah cukur jambul sebenarnya tidakwujud dan selari dengan sunah Nabi Muhammad s.a.w.. Malah amalan ini juga dipercayaiberasal daripada kepercayaan masyarakat India yang beragama Hindu.Dalam Islam, Rasulullah s.a.w. bersabda, Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yangdisembelih untuk dia ketika hari ketujuh dan dicukur, lalu diberi nama. (Riwayat Ahmaddan disahkan oleh Turmudzi)Berdasarkan kepada hadis ini, ulama menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. menggalakkan 3. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 3umat Islam yang dikurniakan cahaya mata supaya melakukan akikah pada hari ketujuh.Kemudiannya, daging akikah tersebut diagih-agihkan kepada golongan fakir miskin.Mengikut sunah, apa yang dilakukan oleh Baginda kepada cucunya, Hasan dan Husin,apabila jatuh hari ketujuh diadakan akikah adalah memberikan nama dan mencukur rambutmereka berdua. Rambut tersebut ditimbang dan disamakan dengan nilai perak dankemudiannya disedekahkan kepada fakir miskin. Bagaimanapun, ulama hari ini menyatakan,emas boleh digunakan bagi menggantikan perak. Bahkan, mengikut Islam juga, pada hariketujuh akan dilakukan tahnik, jelas Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Abu Hassan Din210511al-Hafiz.Menurut beliau, amalan tahnik adalah memasukkan sesuatu yang manis seperti manisanmadu lebah atau buah tamar yang dihancurkan dan memalitkannya ke lelangit bayi.Sebaliknya, cecair manis hanya disapukan ke bibir bayi dan bukannya ke dalam mulutsebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah s.a.w..Islam menggalakkan amalan mencukur rambut bayi sehingga botak supaya segala kekotoranyang keluar daripada rahim dapat dibuang dan membolehkan rambut baru tumbuh dengansihat.Sebahagian masyarakat Islam hari ini tidak mencukur rambut anak-anak hingga botaksebaliknya mengadakan upacara cukur jambul sebagai adat dan tradisi yang telah dilakukansejak turun temurun. Tambah mengelirukan, rambut yang digunting itu dimasukkan ke dalambuah kelapa.Memandangkan terdapat beberapa perkara yang jelas bertentangan dengan ajaranIslam, maka ulama berpendapat, mengamalkan adat cukur jambul adalah bidaah dan khurafat.Paling menyedihkan apabila terdapat segelintir umat Islam yang cuba menghidupkan kembalikepercayaan seperti ini.Selain amalan-amalan di atas yang bertentangan dengan syariatagama, kesilapan yang turut dilakukan ibu bapa hari ini ialah akikah atau cukur rambutdilakukan setelah bayi berusia beberapa bulan. Majlis tersebut turut disertai dengan adatberendoi di mana buaian dihias dengan bunga-bungaan dan perhiasan lain. 4. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 4Menurut Abu Hassan, upacara cukur rambut tidak perlu disertakan dengan marhaban atauberzanji. Ia memadai dengan bercukur rambut sahaja. Melainkan jika ia diadakan pada hari210511akikah, bolehlah diadakan jamuan.Adat cukur jambulAdat ini dilakukan pada hari ketujuh selepas bayi dilahirkan. Untuk menjalankan upacaratersebut beberapa kelengkapan disediakan iaitu sebuah dulang berisi tiga mangkuk ataupiring yang berisi air tepung tawar, beras kunyit dan bertih.Peralatan cukur jambulSebiji kelapa muda dipotong bahagian kepalanya dengan potongan berkelok-kelok sikuseluang untuk dijadikan penutup. Airnya dibuang dan diganti dengan sedikit air sejuk.Kemudian kelapa yang dihias dengan lilitan rantai emas atau perak disekelilingnya diletakkandi dalam sebiji batil. Kesemua rambut bayi yang dicukur akan dimasukkan ke dalam kelapa.Akhirnya kelapa tersebut di tanam di sekitar halaman rumah bersama sepohon anak kelapaatau seumpamanya sebagai memperingati masa anak itu dilahirkan.Lazimnya, semasa adat ini dijalankan akikah turut diadakan. Dari segi syarak, akikahmembawa pengertian menyembelih ternakan pada hari ke tujuh selepas anak dilahirkan.Akikah sunat dilakukan pada hari ketujuh kelahiran iaitu boleh dijalankan serentak denganadat mencukur rambut dan adat memberi nama. Namun ia juga boleh dilakukan pada hari 5. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 5yang lain.Cukur jambul selalunya bermula pada lewat pagi dengan bacaan Al-Quran ataumarhaban atau berzanji.Ibubapa mendukung dan membawa bayi kepada setiap orang supayamereka dapat menggunting beberapa gelung rambut.Peluang ini diberikan terutamanya datukdan nenek,ahli keluarga atau penduduk kampong yang lebih tua,ahli kumpulan marhabanatau berzanji dan ketua agama.Selalunya menjadi satu adat mereka yang melakukannyamenghadiahkan bayi dengan sedikit wang atau sepertinya.Selalunya dalam majlis ini,tetamuakan dihidangkan dengan makanan atau minuman seperti nasi briyani,nasi minyak,kambingguling,ayam masak merah dan sebagainya.Dahulunya tetamu dihadiahkan dengan bunga telursebagai tanda terima kasih tetapi kini mereka dihadiahkan dengan gula-gula dan juga kek.210511 6. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 6210511Peralatan yang digunakan semasa acara cukur jambul dilakukanCenderahati untuk diberikan kepada para tetamu selain daripada bunga telur 7. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 7sebelum majlis akan di adakan doa selamat.. kemudian.. bacaan selawat kepada Nabi210511Muhammad s.a.w.. bayi akan di arakKepala bayi akan ditepung tawar terlebih dahulu sebelum acara cukur jambul dibuat. 8. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 8210511kemudian barulah rambut bayi di guntingrambut yang di gunting tadi akan di masukkan kedalam kelapa dan beras kunyit di tabur. Duitsyiling bersama bunga rampai juga di tabur.Kanak-kanak akan berebut rebut mengutip duitsyilling tersebut. 9. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 9210511Kepala bayi dicukur oleh mak bidan 10. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 10210511 11. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 11210511Wajah bayi selepas selesai dicukurNasi yang dihidangkan didalam talam Amalan sunnah NabiAdat berendoiBerendoi berasal daripada kata endoi, iaitu buaian yang lazimnya digunakan untukmenidurkan bayi atau kanak-kanak. Berendoi adalah bentuk persembahan yang berunsurkeagamaan. Lagu-lagunya adalah berunsur nasihat kepada anak-anak dan juga ibu bapa.Berendoi dipercayai berasal dari negeri Perlis bermula sekitar tahun 1930-an, dan kini jugaterdapat di Kedah. Peralatan persembahan ialah sebuah endoi atau buaian digantung ditengah-tengah rumah, air satu jag dan juga sirih pinang yang diletakkan di dalam tepak sireh.Upacara berendoi ini boleh diadakan pada siang atau malam hari.Satu kumpulan endoi biasanya berjumlah empat atau lebih. Upacara berendoi akan dimulakandengan bacaan Maulud dan lagu yang didendangkan ialah Selawat Nabi sebelum diikutidengan lagu-lagu lain. Isi lagu-lagu berendoi berupa puji-pujian kepada nabi dan juga nasihatkepada kanak-kanak dan juga ibu bapa. Jumlah lagu yang didendangkan pada setiap kalipersembahan bergantung pada kehendak tuan rumah. 12. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 12Untuk pakaian persembahan, selalunya kaum lelaki memakai baju Melayu, bersongkok putihatau berserban dan berkain. Jika kumpulan berendoi itu terdiri daripada kaum wanita sahaja,maka pakaiannya adalah seperti mana yang lazim dipakai oleh wanita hari ini, iaitu berbajukurung dan bertudung. Berendoi berfungsi alat hiburan dan pengajaran serta nasihat supayaanak mendengar nasihat ibu bapa. Nasihat bercorak agama disampaikan melalui lagu-laguNabi Muhammad dan Rukun Islam yang menceritakan sejarah nabi dan kehidupan nabi.Berendoi masih bergerak aktif hingga ke hari ini dan boleh ditonton kebanyakannya di negeriPerlis, Kedah, dan Perak. Di negeri Perak nyanyian berendoi ini menggunakan namaDendang Siti Fatimah dan seni katanya berlainan dengan seni kata yang dibawa olehkumpulan Berendoi di Perlis dan Kedah. Adat berendoi atau buai bayi ini dipersembahkansebagai tanda keriangan atau kesyukuran menyambut kelahiran cahaya mata. Lagu-laguBerendoi atau Dendang Siti Fatimah membawa senikata yang memuji junjungan NabiMuhammad s.a.w, menceritakan perihal susah payah ibu mengandung dan melahirkan anakdan juga nasihat-nasihat kepada kanak-kanak. Ada juga seni kata yang dicipta oleh kumpulanini disesuaikan dengan keadaan semasa. Antara lagu yang dibawa dalam majlis berendoiialah Tuhan Rabbulalamin, Anak di dalam Buaian, Ayuhai Anak Cahaya Mata, KebesaranAllah, dan Aduhai Anak Jangan Durhaka. Berikut ialah lagu Anak di dalam Buaian:210511BAHAN DAN PERALATAN 13. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 13210511Lirik lagu Anak di dalam Buaian(Adat Berendoi Melayu)Ayuhai anak di dalam buaian,Pejamkan mata jangan tangiskan,Lagu Berendoi kami dendangkan,Di dalam majlis tanda kesyukuran.Lamalah sudah kami menanti,Namun engkau tak kunjung tiba,Dengan takdir ilahi rabbi,Kini engkau sudah menjelma.Adat cukur jambulAdat ini dilakukan pada hari ketujuh selepas bayi dilahirkan. Untuk menjalankan upacaratersebutbeberapa kelengkapan disediakan iaitu sebuah dulang berisi tiga mangkuk atau piringyang berisiair tepung tawar, beras kunyit dan bertih.TEPUNG TAWARBERTIH PULUT 14. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 14210511BERAS KUNYITBAHAN UNTUK UPACARA BERENDOIBUNGA RAMPAITEPUNG TAWARSebiji kelapa muda dipotong bahagian kepalanya dengan potongan berkelok-keloksikuseluang untuk dijadikan penutup. Airnya dibuang dan diganti dengan sedikit air sejuk. 15. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 15Kemudian kelapa yang dihiasdengan lilitan rantai emas atau perak disekelilingnya diletakkandi dalam sebiji batil. Kesemua rambut bayi yang dicukur akan dimasukkan ke dalam kelapa.Akhirnya kelapa tersebut di tanam di sekitar halaman rumah bersama sepohon anak kelapa210511atau seumpamanya sebagai memperingati masa anak itu dilahirkan.Lazimnya, semasa adat ini dijalankan akikah turut diadakan. Dari segi syarak, akikahmembawa pengertian menyembelih ternakan pada hari ke tujuh selepas anak dilahirkan.Akikah sunat dilakukan pada hari ketujuh kelahiran iaitu boleh dijalankan serentak denganadat mencukur rambut dan adat memberi nama. Namun ia juga boleh dilakukan pada hariyang lain.Semasa adat berendoi, bayi akan diletakkan di dalam buaian dengan menggunakan kainsongket atau batik dan dihias indah dengan bunga-bungaan. Selendang akan diikat di kirikanan buaian dan ditarik perlahan-lahan semasa upacara berlangsung. Ketika itu juga nazamatau marhaban dialunkan oleh sekumpulan lelaki atau wanita. Pada hari ini, masyarakatMelayu menjalankan adat ini serentak dengan adat memberi nama dan adat cukur rambut. 16. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 16210511ALATAN , PERKAKASAN DAN PERJALANANSEPANJANG MAJLIS BERENDOIBahan untuk upacaraberendoi Bayi berumur 1-2 bulan Menaikkan bayi ke dalambuaianBunga telur untuk tetamu Para tetamu di majlisberendoi Mendendangkan marhabanBahan untuk upacaraberendoi Beras kunyit Bertih pulutBeranika corak buaian Buaian upacara berendoi Bunga rampaiBunga telur Tepung tawar Menepung tawar buai 17. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 17210511KEPENTINGAN ADAT DI KALANGAN MASYARAKAT MASA KINIBagi mewujudkan identiti yang seragam seiring dengan kesanggupan pelbagai kaum untukhidup bersama di Malaysia, tidak dapat tidak, penyeragaman identiti dan keperibadiankebangsaan ini perlu dilakukan. Antara kepentingan masyarakat Malaysia disatukan melaluiadat dan budaya kebangsaan ialah untuk melahirkan satu cara hidup masyarakat Malaysiayang mempunyai pelbagai bangsa, agama, budaya dan bahasa pertuturan tetapi dapat hidupberdampingan, berganding bahu, bertimbang rasa dan penuh dengan sikap toleran.Penyeragaman identiti dan keperibadian berbagai-bagai etnik adalah perlu untuk rakyatMalaysia hidup bersatu padu dan aman daripada perse...</p>