best project management 2009 - představení 02/27

Download Best Project Management 2009 - Představení 02/27

Post on 18-Dec-2014

410 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Představení 2. ročníku soutěže Best Project Management v PDF

TRANSCRIPT

 • 1. Pedstaven 2. ronku soute Best Project Management 27. nora 2009
 • 2. Co je Best Project Management Sout v projektovm managementu Hodnotme projektov management ICT projekt i organizanch a procesnch projekt Porota 11 odbornk
 • 3. Cle Clem soute je nalzt a ocenit nejlep projektov management a spn projektov manaery Projektovm manaerm umonit navazovn kontakt, setkvn a sdlen zkuenost Vyzdvihnout projektov management jako vznamn obor
 • 4. Organiztoi a garant TUESDAY Business Network Podnikatelsk s spojujc talent, kapitl a znalosti 7500 individulnch len, 80 firemnch len solit project Veden IT projekt Pklady: Stavby silnic a eleznic, Omnipol, MEDIATEL, NK Ernst & Young Odborn garant soute Pat mezi nejvznamnj celosvtov spolenosti poskytujc odborn poradensk sluby prostednictvm 135,000 zamstnanc
 • 5. Partnei Hlavn partner: Partnei: Mediln partnei: Produktov partner:
 • 6. Porota soute Vladimr Fanta Tom Meloun (SSZ) (solit project) Oto Hausmann (Datart International) Ji Petrilka (Komern banka) Jn Hurtk (Thimon Andros Consulting) Iva Steinerov (Per Partes Consulting) Josef Jarabko (ICZ) Petr estk (HP) Petr Knap (Ernst & Young) Daniel Trho (IBM esk republika) Martina Matoukov (EZ)
 • 7. Zkladn podmnky asti Spolenost m sdlo v esk nebo Slovensk republice Alespo st projektu byla realizovan na zem esk republiky a/nebo Slovensk republiky Projekt byl dokonen mezi 1.2.2008 a 31.1.2009 Hodnota projektu pesahuje 1,0 mil. CZK nebo 43.152,10 EUR (bez DPH)
 • 8. Pro se pihlsit do soute? Budeme propagovat vai firmu, projekty a odbornky Navazovn kontakt, setkvn a sdlen zkuenost Odborn zhodnot v porota projektov management a d vm zptnou vazbu Zskte 1 voln vstup na konferenci Project Management Day a voln vstupy na vyhlenm vsledk Mete na pozvat vae klienty vyhlen vsledk i konferenci a prohloubit s nimi spoluprci Pihlen projekt do soute je zdarma
 • 9. Vtzov 2008 1. msto Daniela Trhon Tm IBM esk republika Spolenost ERPort na Letiti Praha, s.p. Projekt 2. msto Vladimra Knopa Tm esk spoitelna a.s. Spolenost Customer Interaction Center v esk Projekt spoiteln 3. msto Bohuslava Sikory Tm TINECK ELEZRNY, a.s. Spolenost Implementace systmu pokroilho Projekt plnovn a rozvrhovn v TINECKCH ELEZRNCH, a.s.
 • 10. Program soute 19. nora 2009 Zahjen soute 31. bezna 2009 Uzaven pihlek Duben a kvten 2009 3-kolov hodnocen poroty 2. ervna 2009 Vyhlen vsledk soute
 • 11. Kontakt www.bestprojectmanagement.cz Nikola Rafaj TUESDAY Business Network rafaj@tuesday.cz Tel: +420.296.202.211