Bee presentation2

Download Bee presentation2

Post on 05-Jul-2015

81 views

Category:

Business

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bee Brand

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Be creative - Be your brandHNH NH NHN DIN THNG HIUDNH CHO DOANH NGHIPwww.stormiebrand.cz+420 722 208 889dear@stormiebrand.cz</li></ul> <p> 2. Bn c bit?Coca Cola, Mc Donalds, Apple, Google, Intel, Nike,....Nhng thng hiu m ngay khi c nhc tn lm bnnh ti logo, sn phm, slogan, hnh nh thit k v linh vckinh doanh ca h.Xy dng hnh nh nhn din thng hiu bi bn ngay tth i i 3. m u tin gip h vt qua hng triui th cnhtranh, to n tng vi khch hng mc tiu v khng nhc du n trn th tr ng?Hy hnh dung bn lm iu vi thng hiu ca mnhBe creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.czwww.be.net/stormiebrand 4. ??????????????????????????????????????????????????????????? Ti sao bn cha b t 5. u??????????????????????????????xy dng hnh nh nhn din thng hiu????????????????????????????????????????????????????????????? Cng ty ti mi thnh lp, cha c Ti cha bit g v hnh nh thng hiu????????????????????????????? ngn schxy dng nhn din thng hiu???????????????????????????????????????????????????????????? Ti cha to c s khc bitCng vic ny rt tn thi gianvi i th cnh tranh???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? Lm saoto n tng chuyn nghipTi lo l ng nu ngn sch cho vichn ti nhng i tc ln?xy dng thng hiu khng hiu qu???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????Tt c nhng rc ri trn s??????????????????????????????tr nn n gin vi d ch v 6. Bee Brand??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????Be creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.czwww.be.net/stormiebrand 7. Bee Brand gipbn bt uthit k logo vXy dng hnh nh thng hiu cung ging nhxy dng nn mng cho m t cng trnh.V vy, thit k logo v nhn din thng hiu lm t khon 8. u t hp lcng ty ca bn phttrin vng ch c 5000,-Be creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.cznh n dinthng hiu vingn sch twww.be.net/stormiebrand 9. n ginSng toBe creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.czp mtChng ti lun tm ra shi ho gia tnh n gintrong thit k, hnh nhthng hiu p m t vs sng to trong tngChuynnghipNht qun n tngwww.be.net/stormiebrand 10. i ngu chuyn gia cachng ti nghin cu thnghiu ca bnto ranhng gii php tt nhtKhng ch l hnh nh pm cn em li hiu qutrong kinh doanhiu g khin khch hng la chn Bee BrandQuy trnhn ginThi gianngn nhtT vnmin phChi phhp lBe creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.cz www.be.net/stormiebrand 11. BNG GI DCH VBeeBasic5000,-Logobng mulogo n scBeeStandardBeeAdvance9.000,- 18.000,-Logobng muB quy chun logoQuyn gii thiu hng dn s d 12. ng15 thit k ng d 13. ngLogoBng muB quy chun logoQuyn gii thiu hng dn s d 14. ngHy 15. Bee Brand gip bn xy dng hnh nh thng hiu chuyn nghip hntrc khii th cnh tranh ca bn lm iu Be creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.czwww.be.net/stormiebrand 16. ChebbierClient ChebbierField Brew houseYear 2014Location Czech RepublicBe creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.czwww.be.net/stormiebrand 17. C T 18. m VngClient Ca Tam VuongField RestaurantYear 2013Location VietnamBe creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.czwww.be.net/stormiebrand 19. Lodie familyClient LodieField Super MarketYear 2013Location Czech RepublicBe creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.czwww.be.net/stormiebrand 20. Soirie CityClient Soirie CityField Luxury SilkYear 2014Location ParisBe creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.czwww.be.net/stormiebrand 21. cologie TownClient cologie TownField Fresh vegetableYear 2013Location ParisBe creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.cz www.be.net/stormiebrand 22. Hng tram doanh nghip trong nc v nc ngoi tin tng s dng dch v ca chng tiBe creative - Be your brandwww.stormiebrand.cz +420 722 208 889 dear@stormiebrand.cz www.be.net/stormiebrand 23. THANK YOU!Lin lc ngay vi Stormiebt uxy dng hnh nh thng hiu+420 722 208 889 Xem thm sn phm ti:www.be.net/stormiebranddear@stormiebrand.czwww.stormiebrand.czStormie brandchuyn nghip! </p>