bau genial

Download Bau genial

If you can't read please download the document

Post on 10-Jan-2016

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bau genial. vieglāk Būvēt labāk Dzīvot. Helmut JÄGER. Wien 2012. PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS. Biedri. PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • BaugenialvieglkBvt labkDzvot

  Wien 2012Helmut JGERPROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Helmut JGERBiedriPROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

  Helmut JGER

 • Helmut JGER

  Vieglo konstrukciju bvniecbas skaidra pozicionana un profilana Austrijas bvniecb emot vr ekonomiskos, zintniskos un tehniskos aspektus k ar aizvien intensvku industrijas un ptniecbas ekspertu zinanu nodoanu bvniecb strdjoajiem. PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Helmut JGERMjoku bve - objektu bvepieaug vienas personas dzvoku patsvars

  tendence - atpaka pilstvid

  piedvjums (izmaksas) neatbilst tirgum

  dzvoana atbilstoi iespjam

  elastgas sistmas,

  jaunas tehnoloijas PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Transportsmazk masas mazk transportldzeku satiksmes

  optimls transports no uzmuma uz uzmumuPROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Helmut JGERStatiski - konstruktvs pabas

  Nestspjas efektivittes palielinanaaugsta izturba pie maza trsvara

  Seismiski droa bvniecbapateicoties nelielai masai nelielm horizontlm slodzm samazintai kustgai masaitiek reducti reakcijas spki Augsta elastba konstrukcijas izturba plastiskas spjas maint formu

  PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Helmut JGER10% vairk dzvojams platbasPROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • mazk masas labka CO2 bilance CO2 emisija tiek rinta uz tonnu materila

  masas reducana 5 ldz 8 reizes

  labka CO2 bilance PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Dzvojams un biroja kas Vn: Status quo koka kaPROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Globls sasilanas potencils GSP Global Warming Potential GWP Biek sastopamm siltumncefekta substancm attiecb pret vadoo substanci ogleka dioksdu (CO2) ir defints parametrs globls sasilanas potencila (GSP) form.

  Globls sasilanas potencils raksturo substances spju veicint globlo sasilanu attiecb pret tda paa daudzuma ogleka dioksda spju.

  Dabas materiliem k kokam un ipsim ir izcila CO2 bilance.PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • balsts uz ekobilances metodiTermiska kas aula un jumti (TGH)Ekoindikatoru kombincija primrs enerijas saturs, globls sasilanas potencils un paskbinans potencils O...EkoI.....indikators3....parametru skaitsOI3 (ekoindikators3)PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Ekoloiskie rdtji Quelle: IBO-Produktprfung 2007PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • rsienas ekoloiskais vrtjums EFH OI3viegls konstrukcijas saldzinot ar masvajm konstrukcijm

  diference32 /m 500 m rsienas16.080 punktikravas auto200/ 1.000 km 80.000 kravas auto km

  CO2viegls konstrukcijas saldzinot ar masvajm konstrukcijm diference 88 kg/m 500 m rsienas44.000 kg kravas auto 158kg/ 1.000 km 278.481 auto km > 2 gadi

  CO2 ekonomijas potencils 44 t CO2 uz vienu imenes mju

  PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • energoefektva ka Schiestlhaus am Hochschwab / 2150 m augstum. Siltumenerijas patri 12.9 kWh/m2a Architects: pos architekten (planning), Treberspurg & Partner (site manager)IlgtspjbaPROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Nkotnes perspektvas dzves cikla izvrtjums bvniecbas aktivitu izvrtana kopum (ekoloiski, ekonomiski, socilkulturli)bvmaterilu ekoloisk sertifikcija - EPDskonkurences izmaias starp bvmaterilu raotjiem bvju izmatoanas un dzves ilgums aprites ekonomika kontroles iespjas - remonts

  PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Fokuss Augsta ekonomisk efektivitte

  ss bvniecbas laiks iespja nodroint ar sagatavm

  liela elastba (fleksibilitte)

  Arhitektras risinjumu dadba kombinjot bvmaterilus

  Izcila siltuma, skaas izolcija, ugunsdroba un dabas aizsardzba Resursus un eneriju taupoi bvmaterili

  PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • daudzstvu dzvojam ka 70 dzvoki9050 m apdzvojam platba13 350 m bruto stvu platbapasvs mjas standartssiltuma slodze < 10 W/mFinans: Austria Immobilien GmbH Arhitekti: Dietrich / UntertrifallerIzpildtjs: KLH Massivholz

  www.igpassivhaus.atwww.hausderzukunft.atWien 21, MhlwegPROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • Koka ka pilstvid ar mri astoi vai vrki stvi

  Projekts (8+)

  TU Wien Prof. Wolfgang WINTERHFA DI Martin Teibinger

  analze, projekts un plnoana;

  telpas izmantoana ekoloiskas tehnoloijas

  ilgtspjba resursu menedments

  ugunsdrobas koncepcija

  PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • 9 stvu koka ku bvniecbaLondona / Murray Grove

 • Ptniecbas projekts 8+Arhitekts Schluder20 stvu biroja ka pc Vnes bvnoteikumiem

 • Klimata fokuss bvniecbas industrija36 % no vism siltumncefekta gzu emisijm rada uzbvts kas vis pasaul Klimata politikas aktualitte veco ku remonts un sancija PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

 • ARGE FAKTOR 10 Sancijas stratija Siltumenerijas pieprasjuma reducana par 10 %orientans uz dzvojamo mju atbalsta programmm

  kompleksi risinjumi individulu risinjumu viet

  ilgtermia redzjums

  realizcija kas aula mjas tehnika un instalcija dadi uzlaboanas paskumi

  juridiski, ekonomiski un tehniski kompetenta komanda sancijas sagatavoanai un kontrolanai PROJEKTU FINANSILI ATBALSTA KLIMATA PRMAIU FINANU INSTRUMENTS

  ***********