Bao nhu ‘s 10th birthday party(1)

Download Bao nhu ‘s 10th birthday party(1)

Post on 13-Jan-2017

78 views

Category:

Lifestyle

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Bao Nhu s 10th</p><p>Birthday Party Theme concept</p></li><li><p>HNH TRNH TRUY TM KHO BU RNG XANH</p></li><li><p>CONCEPT</p><p>Ba tic ngp trn mu sc ca rng xanh, cng cc hot tit trang tr mang m hngca cc nn vn ha c i s a cc b mchm trong khng gian huyn b, diu k. Thng qua concept ny, KidzParty khng chmang n hot ng thm him kch tnh,khng km phn th v, vui nhn m cn gipcc b rn luyn, nng cao nhng k nng ca bn thn nh cch gii quyt tnh hung; ccht duy, gii quyt vn thng qua cc ththch cam go trong chuyn hnh trnh truy tm kho bu rng xanh.</p></li><li><p>PARTY THEME</p><p>Cc b tham d ba tic s c ha thn thnh nhng nh thm himcng nhau truy tm kho bu rng xanh. Cc nh thm him nh phi vt qua nhng th thch trn hnh trnh truy tm kho bu vi cc tr chi ihi cc b phi vn dng cc k nng ca bn thn gii quyt cc cu. </p><p>Cc nh thm him nh s khng n c trong cuc hnh trnh ny, t trng Mi ca b lc rng xanh v cc th dn ca ngi s sn snggip cc nh thm him. Hnh trnh truy tm kho bu rng xanh sl chuyn phiu lu v cng kch tch, bt ng v th v nht dnh cho cc nh thm him nh.</p><p>Cc bi hc, khm ph th v v cc nn vn ha c i s c lngghp kho lo trong chuyn phiu lu tng tnh gio dc cho cc b.</p></li><li><p>AGENDA</p><p>Thi gian Ni dung</p><p>16:00 16:30 Cc nh thm him ha trang, chia i, chun blng thc cho cuc hnh trnh</p><p>16:30 18:30 Gp t trng Mi nhn nhim v, tham giath thch nhn nhng phn qu c bit</p><p>18:30 19:30 Cc nh thm him ngh ngi ti tri ca t trng</p><p>Mi , nghe t trng k v cc cu chuyn xa</p><p>c</p><p>19:30 20:00 T trng Mi trao qu cho cc nh thm him</p><p>nh</p></li><li><p>Cc b s c mt th dn cho n n vihnh trnh truy tm kho bu, nhng trc khibc vo khu rng cc nh thm him phichun b nhng vt dng cn thit cho cuchnh trnh</p><p>B set nh thm him bao gm:</p><p>- M nh thm him</p><p>- Ti vi ng vt dng thm him v lngthc</p></li><li><p> Cc b chia i v n tri ca TTrng Mi nhn nhim vu</p><p> T trng s a ra th thch utin, i hon thnh sm nht s xutpht trc.</p><p> Sau khi nhn c nhng gi ca ttrng, cc nh thm him s truy tmnhng mt th gii cu mng n kho bo rng xanh.</p><p> Vi mi th thch, cc b s c tngmi b 1 huy hiu. i no hon thnhc nhiu huy hiu nht v trong thigian nhanh nht s ginh chin thngv c t trng trao cho kho bu ci.</p></li><li><p>Trang tr khc ti trica t trng Mi </p></li><li><p>Sau khi tham gia hnh trnh chc chn ccb thm mt. V vy t trng chun b mt ba n thnh son ginh chocc b</p><p>Sau ba n, cc bn nh s quy qun bnng la cng lng nghe t trng knhng cu chuyn th v v vng t nyv dy cho cc b mt s iu nhy thdn</p></li><li><p>T trng c mt mn qubt ng dnh cho cc b l 1 chic hp giy chay ko</p><p>Cui cng t trng tincc b ra khi khu rng viy qu trn tay</p></li><li><p>THANK YOU</p></li></ul>

Recommended

View more >