bab 9 haba - tcer.my · haba perbezaan suhu joule, (j) unit kelvin , (k) perbandingan haba dan suhu...

76
BAB 9 HABA

Upload: others

Post on 18-Oct-2020

29 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

BAB 9 HABA

Page 2: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Haba Sebagai Suatu Bentuk Tenaga

• Haba ialah suatu bentuk tenaga yang boleh digunakan untuk melakukan kerja

• Unit SI bagi haba ialah Joule (J)• Matahari ialah sumber tenaga haba

yang utama

Page 3: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Haba sebagai suatu bentuk tenaga

• Haba dapat dihasilkan dengan:a. Menggosokkan dua objek bersamab. Membakar bahan spt bahan api fosilc. Memasang alat elektrik cthnya

pembakar rotid. Tindak balas kimia antara bahan.

Cthyna tindak balas asid dan alkali

Page 4: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Kegunaan haba

• Menggosok pakaian• Alat faksimili• Memanaskan badan• Mengeringkan pakaian• Memasak• dll

Page 5: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 6: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 7: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Perbandingan Haba dan suhuHaba perbezaan suhu

Suatu bentuk tenaga

Definisi Darjah kepanasan atau kesejukan suatu bahan

Page 8: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Perbandingan Haba dan suhuHaba perbezaan suhuJoule, (J) Unit Kelvin , (K)

Page 9: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Perbandingan Haba dan suhuHaba perbezaan suhukalorimeter Kaedah menyukat Termometer

Page 10: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Perbandingan Haba dan suhuHaba perbezaan suhuMerupakan jumlah tenaga kinetik zarah-zarah

Ciri2 Memberitahu berapa cepat pergerakan zarah-zarah

Page 11: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Perbandingan Haba dan suhuHaba perbezaan suhuMembuat kerja. Haba boleh menggerakkan sesuatu objek

Kerja dilakukan Tidak membuat kerja. Suhu tidak mengerjakan sesuatu

Page 12: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Pengaliran haba

• Haba mengalir dari suatu kawasan yang panas ke suatu kawasan yang sejuk

• Haba mengalir melalui tiga cara, iaitu konduksi, perolakan dan sinaran

Page 13: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 14: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 15: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 16: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 17: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Konduksi • Pengaliran haba melalui pepejal• Berlaku melalui getaran dan perlanggaran

antara zarah2 pepejal• Kaedah pemindahan haba ini lebih cepat dalam

pepejal berbanding dengan cecair dan gas• Haba tidak dapat mengalir melalui vakum

secara konduksi kerana vakum tidak mengandungi sebarang zarah untuk mengalirkan tenaga haba

• Pepejal yang berbeza mengkonduksikan haba pada kadar yang berbeza

Page 18: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 19: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 20: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 21: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 22: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Perolakan

• Suatu kaedah pemindahan haba melalui cecair dan gas

• Kaedah pemindahan ini melibatkan pergerakan zarah2 cecair atau gas yang dipanaskan ke atas kerana mempunyai ketumpatan yang lebih rendah. Bahagian yang lebih tumpat diganti oleh zarah cecair atau gas yang sejuk

• Pemindahan haba melalui kaedah ini membentuk arus perolakan

Page 23: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 24: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 25: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 26: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 27: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 28: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Sinaran

• Proses pengaliran haba yang tidak memerlukan medium

• Sinaran membenarkan haba mengalir melalui vakum

• Vakum = ruang yang tidak mempunyai sebarang zarah di dalamnya

• Contohnya pengaliran haba dari matahari ke Bumi

Page 29: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 30: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 31: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 32: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Pengaliran haba

perolakankonduksi

sinaran

Page 33: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Perbandingan antara konduksi, perolakan dan sinaran

Perbezaan Konduksi Perolakan Sinaran Medium untuk proses berlaku

pepejal Cecair dan gas vakum

Boleh berlaku dalam vakum

Tidak Tidak ya

Kelajuan proses Lambat Lebih cepat daripada konduksi

Sangat cepat

Cara pemindahan haba berlaku

Haba dipindahkan daripada zarah2 melalui getaran

Haba dibekalkan oleh zarah2 panas yang bergerak ke atas

Haba bergerak dalam bentuk gelombang dalam satu garis lurus

Page 34: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Aliran haba dalam fenomena semula jadi

• Bayu darat• Bayu laut• Pemanasan bumi oleh

matahari

Page 35: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Bayu darat

• Bayu darat bertiup pada waktu malam dari darat ke laut

• Pada waktu malam, darat kehilangan haba lebih cepat daripada laut. Oleh itu, darat menjadi sejuk lebih cepat daripada laut

• Udara panas di atas laut menjadi kurang tumpat dan bergerak ke atas

• Udara sejuk dari darat bertiup ke arah laut, membentuk arus perolakan yang dikenali sbg bayu darat

Page 36: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 37: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Bayu laut

• Bayu laut bertiup pada waktu siang dari laut ke darat

• Pada waktu siang darat menjadi panas lebih cepat daripada laut

• Udara panas di atas darat menjadi kurang tumpat dan bergerak ke atas

• Udara sejuk dari laut bertiup ke arah darat, membentuk arus perolakan yang dikenali sebagai bayu laut

Page 38: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 39: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Konduktor haba dan penebat haba

• Konduktor habaPepejal yang mengkonduksikan haba

• Penebat habaPepejal yang tidak mengkonduksikan haba

Page 40: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Latihan

• Praktis kendiri 7.2 m/s 198• Jawab semua soalan

Page 41: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Kegunaan konduktor haba

• Alat dapur• Alat elektrik • Kasa dawai• Pemateri logam• termometer

Page 42: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Kegunaan penebat haba

• Tingkap • Pemegang pada alat elektrik dan alat dapur• Iglu• Habuk kayu• Polistirena• Selimut• Kepingan jubin dan asbestos• Kelalang termos• Pakaian ahli bomba

Page 43: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 44: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Pengembangan Dan Pengecutan Pepejal

• Haba boleh dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain

• Jirim mengembang apabila dipanaskan (haba bertambah) dan mengecut apabila disejukkan (haba disingkirkan)

• Getaran zarah2 bertambah apabila dipanaskan (tenaga kinetik zarah2 bertambah)

Page 45: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 46: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 47: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Pengembangan dan pengecutan cecair

• Cecair mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan

• Cecair yang berbeza mengembang pada kadar yang berbeza

Page 48: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 49: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 50: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Pengembangan dan pengecutan gas

• Gas mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila dipanaskan

• Berbeza dengan pepejal dan cecair, gas yang berlainan mengembang pada kadar yang sama

Page 51: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 52: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Kesan haba kepada jirim

• Haba dapat mengubah keadaan jirim• Cthnya lilin bertukar daripada pepejal kpd

cecair apabila dipanaskan. Leburan lilin bertukar menjadi pepejal apabila disejukkan

Page 53: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 54: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Peleburan

• Proses pepejal bertukar menjadi cecair• Pepejal cecair• Haba diserap

• Cth mentega melebur apabila dipanaskan

Page 55: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Pendidihan/ penyejatan

• Proses cecair bertukar menjadi gas• Cecair gas• Haba diserap

Page 56: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Kondensasi

• Proses gas bertukar menjadi cecair• Gas cecair• Haba dibebaskan

• Cthnya: titisan air didinding luar tin minuman yang sejuk

Page 57: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

pembekuan

• Proses cecair bertukar menjadi pepejal• Cecair pepejal• Haba dibebaskan

• Cth: air bertukar menjadi ais apabila diletakkan di dalam peti sejuk

Page 58: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Pemejalwapan

• Proses pepejal bertukar terus menjadi gas tanpa melalui peringkat cecair dan sebaliknya

• Pepejal gas (haba diserap)• Gas pepejal (haba dibebaskan)

Page 59: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian

• Ais melebur dalam minuman (peleburan )• Pengeringan baju (penyejatan)• Pembentukan hujan (kondensasi)• Pembentukan salji (pembekuan)• Pendidihan air (pendidihan)• Penggunaan ais kering (pemejalwapan)

Page 60: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim m/s 204

• Merkuri dalam termometer• Jalur dwilogam di dalam penggera kebakaran• Ruang pada landasan kereta api• Penggolek pada jambatan keluli• Kabel penghantaran kuasa elektrik• dll

Page 61: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 62: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 63: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 64: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 65: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 66: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 67: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 68: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 69: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba
Page 70: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Penyerap dan pembebas haba yang baik

• Semua objek boleh menyerap dan membebaskan haba

• Kadar penyerapan dan pembebasan haba bergantung pada

a. Jenis permukaanb. Warna permukaanc. Suhu persekitaran

Page 71: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

• Objek yang gelap dan kusam adalah penyerap dan pembebas/pemancar haba yang lebih baik daripada objek/permukaan yang putih dan berkilat

• objek/ permukaan warna putih dan berkilat merupakan penyerap dan pemancar haba yang lemah

• Suhu persekitaran yang sejuk penyerap haba yang terbaik manakala suhu yang panas pemancar haba terbaik

Page 72: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

Aplikasi penyerapan dan pemancaran haba dalam kehidupan seharian

• Baju kemeja putih-Pakaian putih dan cerah dapat memantulkan lebih banyak haba daripada diserapOleh itu kita memakai baju putih atau cerah untuk mengurangkan rasa panas

Page 73: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

• Dinding rumahDinding rumah biasanya dicat dengan warna yang cerah supaya rumah itu kurang menyerap haba tetapi memantulkan lebih banyak habaOleh itu, rumah kita dicat dengan warna putih dan cerah untuk mengurangkan rasa panas

Page 74: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

• Kuali-Kebanyakan kuali berwarna hitam kerana permukaan hitam menyerap haba lebih baik daripada permukaan cerah dan berkilat

Page 75: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba

• Teko-Teko yang digunakan untuk menyimpan minuman panas mempunyai permukaan yang cerah dan berkilat yang kurang membebaskan haba.Oleh itu, air dalam teko akan tahan panas lebih lama

Page 76: BAB 9 HABA - tcer.my · Haba perbezaan suhu Joule, (J) Unit Kelvin , (K) Perbandingan Haba dan suhu Haba perbezaan suhu kalorimeter Kaedah menyukat Termometer . Perbandingan Haba