AVOCA CRM Viet Nam

Download AVOCA CRM Viet Nam

Post on 28-Nov-2014

1.289 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AVOCA CRM from NTIS - Nht Tm Co., Ltd

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Building Smart Business g AVOCA CRM ng dng CNTT vo Qun l Quan h Kh h hng Q Khch h </li> <li> 2. CRM l g ? CRM l mt chin lc kinh doanh l c bao gm nhng thay i v quy trnh, g g y y t chc v k thut nng cao nng lc qun tr doanh nghip xoay quanh hnh vi ca khch hng </li> <li> 3. Mc tiu ca CRM 1 Tm Khch hng mi 2 Tng kh nng sinh li g gs ca Khch hng hin thi 3 Gi gn Khch hng Kh h h sut i </li> <li> 4. Nhu cu Cn mt trung tm d liu ca khch hng Theo di cc hot ng pht sinh ca khch hng Theo di c tin trong qui trnh bn hng Cc b phn c th phi hp vi nhau phc v khch hng tt nht Qun l c i ng bn hng V h ra chin l Vch hi lc b h bn hng CNTT c th gip i </li> <li> 5. H thng CRM g Tp trung d liu, tm kim d dng Thu thp thng tin, lu tr lch s tng tc Phn khc d liu tip th c trng im liu, To quy trnh bn hng thng nht Th di c hi d on b h chnh xc Theo hi, d bn hng h h Qun l hot ng v kt qu ca i ng bn hng Phi hp gia cc b phn </li> <li> 6. Thnh phn &amp; Chc nng CRM T ng ha Bn hng Qun l chin dch Qun l khch tim Biu mu email nng Ghp mail Tip th Bn hng Qun l khch hng Gi mail hng lot Qun l c hi Lin h H tr Cng tc Phn tch Qun l hot ng Bo co Qun Q l khiu ni Chia s lch lm vic Biu Cu hi thng gp Email Dashboard T phc v </li> <li> 7. Enterprise CRM Website Ecommerce Chat Fax eMail Customer Portal VoIP CRM Contact Center Marketing Sales SMS Mail Marketing Contact Support ERP Document System Knowledge g BI Data Base Warehouse </li> <li> 8. Thank you for your attention! Name : Nhat Tam Informatic Solution CO., LTD Address : 10 floor, 244 Cong Quynh St., Dist 1 floor St Dist. Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam (08) 629 17 120 info@avoca.vn www.avoca.vn www avoca vn NTIS </li> </ul>