astrologija do zemuna 1

Download Astrologija Do Zemuna 1

Post on 26-Nov-2015

176 views

Category:

Documents

32 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 Astrokon(tra)cepcija

  www.yogacentar.hr

  SADRAJ

  Uvod 2 Astrokon(tra)cepcija 3

  Metode kontracepcije 5

  Ogino-Knausova metoda 5

  Odreivanje nesigurnog perioda 5

  Astroginekologija i plodnost 9

  Postupak astrokontracepcije 10

  Nekoliko metoda kontracepcije poznatih

  u 20.- tom st. poslije Krista 12

  Tantrizam i sex 21

  Mjeseeve mijene 23

  Utjecaj mjeseca 25

  Vi determinirate va horoskop 28

  Mjesec i plodnost 29

  Pogovor 34

  Dodatak : OVULACIJSKA (BILLINGS-ova) METODA

 • 2 Astrokon(tra)cepcija

  www.yogacentar.hr

  Uvod

  va skripta se na jednostavan i razumljiv nain(koji ne zahtijeva ni medicinsko ni posebno astroloko znanje), bavi problematikom kontracepcije sa naglaskom na astrokontracepciji kao jednoj sigurnoj, lakoj i posve prirodnoj metodi

  sprjeavanja neeljenog zaea. Njena visoka sigurnost ak je i znanstveno potvrena u opsenim istraivanjima koja je proveo dr. Reichnitz. Ta istraivanja su potvrdila kako astroloki nadzor nad zaeem daje ak 98.2% uspjeha, to je gotovo istovjetno uspjehu hormonalne kontracepcije. Kako hormonalna kontracepcija i ostale manje uinkovite metode kontracepcije, stvaraju itav niz neeljenih fizikih i psihikih promjena u tijelu ene, sasvim je opravdana elja da se metoda astrokontracepcije izvue iz zaborava i prezentira iroj javnosti.

  Ope je poznata injenica da je funkcioniranje naeg tijela u uskoj vezi sa prirodom i da se paralelno(sinhrono) sa promjenama u konstelaciji nebeskih tijela (posebno Mjeseca), deavaju i promjene u ovjeku i njegovoj okolini. Svi smo mi mogli uoiti kako Mjeseeve mijene, posebno mlaak i pun Mjesec, utjeu na nae raspoloenje, na metabolizam, stvaraju hormonalne promjene i ine razne druge uticaje, kako na na organizam tako i na okolinu oko nas. Isto tako, tijelo ene koja ivi relativno zdravim i smirenim ivotom, biti e vrlo precizno usklaeno sa Mjeseevim kretanjima, i kod nje e gotovo redovito dolaziti do menstrualnog ciklusa za vrijeme odgovarajue lunarne faze. Dakle, ova metoda kontracepcije zasniva se prvenstveno na paralelizmu odvijanja dogaaja na makronivou i mikronivou.

  Ovdje treba naglasiti da je sa stanovita Yoge, najsigurnija kontracepcija- uzdravanje ili apstiniranje od seksualnih odnosa tj. Brahmacharya. Svatko tko tei ka Bogu ili Apsolutnoj Istini morao bi odravati striktnu Brahmacharyu. Ona ini 3/4 uspjeha u duhovnoj praksi. Bez apsolutne Brahmacharye i sublimacije seksualne energije putem odreenih yogikih tehnika, nitko nema nikakve anse za postizanje krajnjeg Cilja tj. Slobode. ak i obiteljski ljudi trebali bi provoditi strogo reguliran seksualni ivot (idealno bi bilo za kuedomaina kada bi mogao regulirati odnose na jedanput mjeseno) i to prvenstveno u svrhu zaea djeteta. Na taj nain bi se sprijeilo veliko rasipanje energije kroz seksualne odnose i brani par bi mogao uivati u savrenom zdravlju, imati savrenu djecu, sauvati mladolikost i vitalnost i usmjeriti energiju ka cilju obiteljskog ivota. A taj cilj nije nekontrolirano zadovoljenje tjelesnih apetita, ve postizanje Slobode ili Mokshe. Za one koji misle da se ne mogu suzdravati od seksualnih odnosa, biti e manje tetno od uobiajenih seksualnih pranjenja ako prilikom odnosa prakticiraju tantrike metode i tako barem djelomino ouvaju i sublimiraju tu energiju. O tome e biti govora u posebnom poglavlju "Tantrizam i sex".

  Sasvim je jasno da se u dananje vrijeme globalne degradacije ovjeanstva i duhovnih vrijednosti, zahtjevi Brahmacharye ine gotovo neizvedivi za prosjenog ovjeka. Stoga, s obzirom da je ova skripta pisana za iri krug ljudi, njen cilj e biti ispunjen ako e se smanjiti broj ena koje primjenjuju abortus kao metodu kontracepcije (ili koriste vrlo nepouzdane metode sprjeavanja zaea) i ako e se smanjiti broj ena koje dugogodinjim uzimanjem raznih kemijskih ili hormonalnih sredstava unitavaju svoj organizam i fiziki i psihiki.

  Brahmavidya

  O

 • 3 Astrokon(tra)cepcija

  www.yogacentar.hr

  Astrokon(tra)cepcija

  ao srednjokolac, koristio sam jednu zanimljivu antropoloku studiju za pripremanje svog referata o obitelji. Autorica spominje jedno otoje na kojem (usprkos intenzivnom seksualnom ivotu mladia i djevojaka) su neeljene

  trudnoe posve nepoznate iako se ne koristi kontracepcija bilo koje vrste. Meutim, "kontracepcija" koja je u ovom sluaju koritena sastoji se u vjerovanju tih ljudi da do trudnoe (zaea) moe doi samo ako oni to ele. Iz ovog primjera vidljivo je koliko je mentalno-emocionalno stanje znaajan faktor u (ne)uzrokovanju oplodnje. Na isti nain, inioci kao to su strah od neeljenog zaea, ili jaka elja za zaeem djeteta - mogu poveati vjerojatnost stvarnog zaea ili prouzrokovati lanu trudnou gdje enin umiljaj da je trudna daje objektivne simptome trudnoe, u skladu s psihikim stanjem ene. Kao rezultat imaginacije mogu se javiti raznorazni fenomeni. Univerzum je um. Univerzum nema oblika i formi. Sve se doivljava onako kako um misli. * Vera Paul Erlich zabiljeila je jednu anegdotu o razgovoru dvojice rudara od kojih je jedan pripadao matrijarhalnom a drugi patrijarhalnom nazoru na svijet. Prvi je rekao da majka daje djetetu materijal za gradnju tkiva. Naglasio je znaaj ene u formiranju tijela djeteta. Na to je "predstavnik" patrijarhata odvratio: "Ako ima konu vreu i u nju ubaci iling, iji je iling? Tvoj ili vrein?" Jasno je da je svaki od sugovornika samo djelomino u pravu. * Horus ima dva oka: Sunce i Mjesec, Jang i Jin, Rahu i Ketu. Komplementarni principi su u interakciji i prilikom zaea. To vai i za djeviansko zaee. injenica je da je zaee djeteta u maternici ene mogue bez seksualnog odnosa na fizikom planu. Naravno, ovdje ne mislim na umjetnu oplodnju odnosno na tzv. "djecu iz epruvete" niti na sline stvari. ena moe biti virgo intacta tj. imati neoteen/sauvan himen. ena moe biti bez fizikog kontakta sa mukarcem, a da ipak nastupi spontana (bez vidljivog uzroka) dioba jajne stanice. To je partenogeneza kod ene. To tzv. "bezgreno zaee" odvija se preko astromentalnog plana postojanja. I danas moete nai neke ene koje su zatrudnjele prividno spontano. No muki princip nije mogao izostati ni kad je bogorodica Marija zaela Isusa Krista. * Prema astrolozima ena moe zanijeti: 1) u vrijeme ovulacije 2) u dane kad je Mjesec iznad horizonta 3) kad su Mjesec ili/i Venera u tranzitu (prolazu) preko mjesta Ascendenta, Venere i Mjeseca u eninom horoskopu roenja 4) Kad Mjesec zatvara isti kut (aspekt) sa Suncem kao i u eninom horoskopu roenja. Astrolozi kau da je plodnost jaka dva dana uoi i jedan dan iza toga. 5) Kad Mjesec dodiruje liniju Ascendenta ili Descendenta (180 u odnosu na Ascendent) ene - to takoer poveava plodnost. Toke br. 2, 3 i 5 emo zanemariti. Za praktine svrhe najbitniji je tranzit Mjeseca.

  Kad Mjesec prelazi iz 12. lunarnog sektora (sektor skrivenog ivota) u 1. lunarni sektor (sektor manifestiranog tj. oitovanog ivota) to takoer posjpjeuje oplodnju, ali to (ipak) nije kljuni inilac. (Prvi lunarni sektor tj. kua ili polje je

  K

 • 4 Astrokon(tra)cepcija

  www.yogacentar.hr

  precesionalni zodijakalni znak u kojem se nalazi Mjesec. Taj znak moemo nazvati lunarnim Ascedentom ili prvom mjeseevom kuom, slijedei znak je druga lunarna kua, idui znak brojimo kao treu itd.) Najodluniji (najodluujui) faktor koji utjee na plodnost ene naveden je u toki 4. Uzajamni aspekti Sunca i Mjeseca oznaavaju/simboliziraju sam ivot. * Spol djeteta koje e biti roeno ovisi o vie faktora. Muka novoroenad ee (u odnosu na ensku) su prvoroenci i ea su kod mladih majki, a neki kau, i kod bogatijih. Ako je zaee prije ovulacije - tendencija je da e biti ensko, isto tako ako Mjesec pada. Uslijedi li seksualni odnos tokom ovulacije odnosno ako je zaee iza ovulacije - tada je vea vjerojatnost da e biti muko dijete. Isto tako ako Mjesec raste, a posebno ako u enskom horoskopu istovremeno opada. Ako tokom koitusa Mjesec izlazi na istoni horizont tj. ako je na Ascendentu - raa se muko. U obrnutom sluaju - rodit e se ensko. Egipanke su mokrile na penicu. I ako je penica pr