a.s.t. s.r.o

Click here to load reader

Post on 12-Feb-2017

162 views

Category:

Automotive

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • s.r.o.

  Sksenosti, profesionalita a spoahlivos.

  s.r.o.

 • Spolonos bola zaloen 29.6.2004, ako prvny nstupca 10 ronho ivnostenskho podnikania voblasti nkladnej prepra-vy. Konatemi spolonosti s bratia Peter aJozef Barto. Zklad-n imanie spolonosti je vo vke 36514. Vsasnosti A.S.T. s.r.o. zamestnva 8 zamestnancov avo svojom vozovom parku disponuje autami znaiek Renault, Scania, Iveco, MAN, Peugeot aMercedes.

  s.r.o.

  O ns

 • Je vntrottna amedzinrodn preprava tovaru vrmci ttov E. Tomu je prispsoben aj poistenie nkladov do vky 30000 pri vntrottnych a50000 pri medzinrodnch pre-pravch.

  s.r.o.

  Naa pecializcia

 • je zloen z vozidiel tak, aby pokryl vetky prpadn poiadavky klienta - od ahkho dodvkovho vozidla a po 24 tonov spravu.

  Mercedes Benz Vito preprava 7 osbPeugot Boxer 1t 4,2mIveco 3,5t; 6,5m + prves 2,5t; 6,5mIveco 5,5t; 7,8m + prves 8t; 7,8m Man 5,5t; 7,8m3x Scania + nves 24t; 13,6mRenault + nves MULDA 24t; 13,6m MAN cisterna na prepravu nebezpench ltok 8t; 8000 l

  s.r.o.

  N vozov park

 • s.r.o.

 • s.r.o.

  Na nvesoch Vm ponkame von plochu pre Vau reklamu.

 • Medzi naich dlhoronch spokojnch klientov patria DONG-WON SK, DONGWON CZ, DS Smith Polska, Alutech Slovakia, SKS sluby, Zakldni staveb, Zkladn group

  s.r.o.

  Referencie

 • Nzov spolonosti: A.S.T., s.r.o.Sdlo: Ruov 109/12 019 01 Ilava

  IO: 363 367 34I DPH: SK2021840282

  Spolonos je registrovan v Obchodnom registri Okresnho sdu vTrenne, Oddiel: Sro, Vloka . 14768/ R-Zbl

  Konatelia spolonosti: Peter Barto, Jozef Barto

  Tel..: Peter Barto +421908730410E-mail: [email protected]

  s.r.o.

  Kontakt

 • Dovote nm, aby sme Vs presvedili onaej spoahlivosti.

  s.r.o.