europal s.r.o

Click here to load reader

Post on 15-Mar-2016

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Europal s.r.o. Vypracoval: Vladimír Macků, Petr Dostál. Předmět podnikání a lokalita podniku činnost:výroba europalet Sídlo firmy: Březnice,Okres Příbram, kraj Středočeský. Důvod výběru lokace firmy a)Brdské lesy=krátká vzdálenost dodavatele - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Europal s.r.o

  Vypracoval: Vladimr Mack, Petr Dostl

 • Pedmt podnikn a lokalita podniku innost:vroba europaletSdlo firmy: Beznice,OkresPbram, kraj Stedoesk.

  Dvod vbru lokace firmy a)Brdsk lesy=krtk vzdlenost dodavateleb) eleznice ve mst=ni nklady na dopravu.c)Vhodn smlouva s mstem ohledn pronjmu vrobnch prostor.

 • Clov skupina rzn dodavatelsk a pepravn firmy Sklady, vechny firmy, kter pouvaj palet pro pepravu nkladu

  Nap.: V Kaufladnu Pbram se za den piveze zbo na 90 paletch euro.

 • Cle Firmya)ist zisk v prvnm roce: min 0,5 mil K.b)Do 10 let dominantnho vrobce pro krajc)Do 5 let umoit vr(nen zvan podmnka)d)Rozit vrobu o dal atypick rozmry palet a vkup s renovac palet. e)Vytvoit nov pracovn msta

 • Dosaen clu a) Udret ni cenu vrobku ne konkurence.b) Co nejdve zat vyvet po cel Evropsk unii(Nae vhoda proti vrobcm vZpadn Evrop je znan ni cena prce a surovin )c)Pi dostatku investinch prostedk zat vyrbt i klasick pilask vrobky.d)Zskat dotaci se strukturlnch fond Evropsk Unie.

 • Rozvaha kapitlu

  Cena vrobnch linek byla odhadnuta na 12 milion Za dal 2 miliony budeme muset podit manipulan techniku , nad a pracovn obleky a rukavice.(Koment: Cena linek byla nmi odhadnuta. Pesnou cenu se nm nepovedlo zjistit i pesto, e jsme kontaktovali prostednictvm elektronick poty nkolik firem, kter se zabvaj vrobou nebo dovozem tchto stroj. )

  Do firmy investujeme 5 mil korun. Dalch potebnch 10mil budeme muset zskat zcizch zdroj. Znich nejrelnj je podnikatelsk vr u nkter znaich bank.

 • Vroba -Cena materilu na 1paletu je 85K.-Vroba bude probhat na dvou linkch ve 2 smnm provozu po cel pracovn rok -Norma na vroby bude 20 palet na 1 pracovn hodiny -Paleta bude vyroben podle mezinrodn normy UIC 435-2-Paleta je urena pro vnitrosttn i zahranin pepravu materilu a zbo a je smniteln.

 • Cena vrobku Palety budeme prodvat za 240K za kus.Tato cena jeurena pomoc praxe a nemu ji prodvat dr nekonkurence.Cenu hodn ovlivuje cena konkurence.

  Pklad ceny konkurence250 K za jeden kus. Internetov strnky firmy Vicom s.r.o. ,www.vicom.czStouto cenou se ztotonili vechny ostatn konkurenn firmy.

 • PracovnciPro zajitn vroby budeme potebovat ne uveden pracovnky 1 mistr---------- 20000K 1 skladnka-----17000K 6 pracovnku---15000K Jedn se o hrubou mzduNklady na jednu smnu za jeden rok je ---- 1,5240 mil K.Celkov nklady na zamstnance za jeden rok-- 3,0480 mil K.Soc. a zdr. pojitn budu uvaovat 30%Za rok budu muset zaplatit na soc. a zdra.--------0,9144 mil KCelkov nklady na zamstnanceza rok-----3,9624 mil K.

 • Vsledovka za cel rok 2005.Da je (31%). Zisk sprodeje 17,280 000 mil KNklady materilu--6,120 000 mil KCelkov nklady na pracovnky - 4,042 400 mil KPronjem -0,300 000 mil KOdpisy10000000*0.12-1,200 000 mil KNklady na dopravu-0,518 400 mil KPojitn-0,200 000 mil KNklady na provoz-0,441 150 mil KSpltka rok-1,000 000 mil K

  Celkem4,287 250 mil KDa1,329 050 mil K

  ist zisk2,958 200 mil KOdpisy1,200 000 mil Kmor -0,627 454 mil KCash flow3,530 746 mil K

 • Graf3

  4.3833333333

  204.3833333333

  88.8

  518.7333333333

  531.05

  429.2166666667

  617.6333333333

  586.8416666667

  274.1083333333

  516.05

  516.05

  370.8

  erven

  Zisk v (tis.)

  Zisk za msc

  Graf1

  18440770.5865568

  15087262.0722174

  10850970.3596049

  6367937.37614882

  2146040.6778583

  -1510942.14114774

  -4494768.17339063

  -6834481.65346646

  -8628701.07011524

  -9993856.43827818

  NPV za 10 let v zavislosti na %

  Procenta

  Vytnost firmy

  NPV za 10 let v zavislosti na % Diskontovn

  Graf4

  25000200000354166.666666667562500330200

  250000354166.666666667562500330200

  25000042500045000250000330200

  250000524166.666666667375000330200

  250000531250375000330200

  250000602083.33333333312500250000330200

  250000566666.666666667125000330200

  250000548958.333333333125000330200

  250000513541.66666666713650250000330200

  250000531250525000330200

  250000531250525000330200

  25000063750052500250000410200

  Pronjem

  Pojistn

  Nklady na vrobu

  Provoz

  rok

  Cel. Nkl. zamstanci

  Podly na celkovch nkladech firmy za rok 2005

  Graf2

  1358.83333333333024.5Leden

  63358.8333333333141024.5nor

  105028-16228250000

  160807.333333333357926Duben

  164625.5366424.5Kvten

  210557.166666667218659.5250000

  191466.333333333426167ervenec

  181920.916666667404920.75Srpen

  162473.583333333361634.75250000

  159975.5356074.5jen

  159975.5356074.5Listopad

  192448428352250000

  Da(31%)

  Podnik

  Urok

  Dlen EBIT za rok 2005

  Graf8

  4658050

  4412026

  4166002

  3919978

  3673954

  3427930

  3181906

  2935882

  2689858

  2443834

  2197810

  1951786

  1705762

  1459738

  1213714

  967690

  721665.999999998

  475641.999999998

  229618

  -16406.0000000009

  -262430

  zisk

  Procento

  Zisk v zvisloti na poklesu Treb v procentech.(S korekci variabilnich nklad)

  Graf9

  4658050

  4312450

  3966850

  3621250

  3275650

  2930050

  2584450

  2238850

  1893250

  1547650

  1202050

  856450

  510850

  165250

  -180350

  -525950

  -871550.000000002

  -1217150

  -1562750

  -1908350

  -2253950

  zisk

  Procenta

  Zisk v zvisloti na poklesu Treb v procentech.(Bez korekce variabilnich nklad)

  List1

  Za rok

  Jedna monost spltekZisk z prodejecena paletycena drevanorma na hodinuzamestnanci nakladypronajem

  DluhmorrokSpltka17,280,000.00 K24085203,962,400.00 K300,000.00 K

  1 rok10,000,000 K1,000,000 K1,000,000 K2,000,000 K

  2 rok9,000,000 K1,000,000 K900,000 K1,900,000 K

  3 rok8,000,000 K1,000,000 K800,000 K1,800,000 Kzisk za mesic330,200.00 K25,000.00 K

  4 rok7,000,000 K1,000,000 K700,000 K1,700,000 K1,440,000.00 K

  5 rok6,000,000 K1,000,000 K600,000 K1,600,000 K

  6 rok5,000,000 K1,000,000 K500,000 K1,500,000 K

  7 rok4,000,000 K1,000,000 K400,000 K1,400,000 K

  8 rok3,000,000 K1,000,000 K300,000 K1,300,000 Kledenunorbrezen456

  9 rok2,000,000 K1,000,000 K200,000 K1,200,000 Kzisk1,000,000.00 K1,000,000.00 K1,200,000.00 K1,480,000.00 K1,500,000.00 K1,700,000.00 K

  10 rok1,000,000 K1,000,000 K100,000 K1,100,000 Kzamestanci330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K

  pronajem25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K

  Druh monost spltekpojisteni000000

  DluhmorrokSpltka

  1 rok10,000,000 K627,454 K1,000,000 K1,627,454 K789101112

  2 rok9,372,546 K690,199 K937,255 K1,627,454 K1,600,000.00 K1,550,000.00 K1,450,000.00 K1,500,000.00 K1,500,000.00 K1,800,000.00 K

  3 rok8,682,347 K759,219 K868,235 K1,627,454 Kzamestanci330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K410,200.00 K

  4 rok7,923,127 K835,141 K792,313 K1,627,454 Kpronajem25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K

  5 rok7,087,986 K918,655 K708,799 K1,627,454 K00000200,000 K

  6 rok6,169,331 K1,010,521 K616,933 K1,627,454 K

  7 rok5,158,810 K1,111,573 K515,881 K1,627,454 K

  8 rok4,047,237 K1,222,730 K404,724 K1,627,454 K

  9 rok2,824,506 K1,345,003 K282,451 K1,627,454 K

  10 rok1,479,503 K1,479,504 K147,950 K1,627,454 K

  Za rok

  Zisk z prodejecena paletycena drevanorma na hodinuzamestnanci nakladypronajemnaklady na provoznakladydoprava

  17,280,000.00 K24085203,962,400.00 K300,000.00 K450,000.00 K518,400.00 K

  441,150.00 K

  zisk za mesicnaklady na provoz330,200.00 K25,000.00 K

  1,440,000.00 K37,500.00 K

  LedennorBezenDubenKvtenerven

  Trby1,000,000.00 K1,000,000.00 K1,200,000.00 K1,480,000.00 K1,500,000.00 K1,700,000.00 K

  Cel. Nkl. zamstanci330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K

  Pronjem25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K

  Pojistn200,000.00 K0.00 K0.00 K0.00 K0.00 K0.00 K

  Nklady354,166.67 K354,166.67 K425,000.00 K524,166.67 K531,250.00 K602,083.33 K

  Provoz56,250.00 K56,250.00 K45,000.00 K37,500.00 K37,500.00 K12,500.00 K

  rok0.00 K0.00 K250,000.00 K0.00 K0.00 K250,000.00 K

  Doprava30,000.00 K30,000.00 K36,000.00 K44,400.00 K45,000.00 K51,000.00 K

  Zisk ped dan (tis.)4.38 K204.38 K88.80 K518.73 K531.05 K429.22 K

  Da(31%)1.36 K63.36 K27.53 K160.81 K164.63 K133.06 K

  Podnik3.02 K141.02 K61.27 K357.93 K366.42 K296.16 K

  urok0.00 K0.00 K250.00 K

  ervenecSrpenZjenListopadProsinec

  Trby1,600,000.00 K1,550,000.00 K1,450,000.00 K1,500,000.00 K1,500,000.00 K1,800,000.00 K

  Cel. Nkl. zamstanci330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K330,200.00 K410,200.00 K

  Pronjem25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K25,000.00 K

  Pojistn0.00 K0.00 K0.00 K0.00 K0.00 K0.00 K

  Nklady566,666.67 K548,958.33 K513,541.67 K531,250.00 K531,250.00 K637,500.00 K

  Provoz12,500.00 K12,500.00 K13,650.00 K52,500.00 K52,500.00 K52,500.00 K

  rok0.00 K0.00 K250,000.00 K0.00 K0.00 K250,000.00 K

  Doprava48,000.00 K46,500.00 K43,500.00 K45,000.00 K45,000.00 K54,000.00 K

  Zisk ped dan (tis.)617.63 K586.84 K274.11 K516.05 K516.05 K370.80 K

  Da(31%)191.47 K181.92 K84.97 K159.98 K159.98 K114.95 K

  Podnik426.17 K404.92 K189.13 K356.07 K356.07 K255.85 K

  LedennorBezenDubenKvtenervenervenecSrpenZjenListopadProsinec

  Trby1,000,000.00 K1,000,000.00 K1,200,000.00 K1,480,