assemblea 2015

of 19 /19
A S S E M B L E A 2 0 15 A M P A E S C O L A E L S A R E N Y S 17 DE FEBRER 2016

Author: momurou

Post on 14-Apr-2017

148 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

A S S E M B L E A 2 0 15 A M P A E S C O L A E L S A R E N Y S

A S S E M B L E A 2 0 15A M P AE S C O L A E L S A R E N Y S 17 DE FEBRER 2016

CONTINGUTS

PER QU SOM AQU?REUTILITZACI DE LLIBRESINVERSIONS REALITZADES AL 2015PROPOSTES DINVERSIONS 2016PROJECTE DANGLS SERVEIS DACOLLIDA I MENJADORACTIVITATS EXTRAESCOLARSCOMISSIONS DE TREBALL

AMPA ESCOLA ELS ARENYS Perqu l'educaci dels nostres fills ens importa

PER QU SOM AQU?

LA LOCURA DE TU VIDAhttps://youtu.be/Q53Gc2k3Kyg

ANUNCI COCA-COLAhttps://youtu.be/lq-ium3fRmQ

AMPA ESCOLA ELS ARENYS Perqu l'educaci dels nostres fills ens importa

REUTILITZACI DE LLIBRES MEMRIA CURS 2015-16

PARTICIPACIEl 94,7% dels alumnes participen en el projecte de Reutilitzaci de Llibres durant el curs 2015-2016 (396 alumnes de 418).

LAMPA regala, als alumnes de 6, els llapis de memria.

Aconseguir el 100% de famlies associades

Cada any, s'estableix el pla d'inversions que l'AMPA vol fer a l'escola.

Les inversions a realitzar s'aproven a l'Assemblea General que considerin ms necessries. de Socis, en la qual tots els socis i scies de l'AMPA poden dir la seva opini i defensar les inversions

A banda de les inversions com el projecte de reutilitzaci de llibres o el projecte dangls, tamb establim un programa d'inversions en aquells aspectes que considerem que s necessari fer ms incs.

A ms de les grans inversions que fem a l'escola, durant tot l'any, aportem i collaborem amb d'altres petites inversions que tamb ajuden a millorar lequipament del centre i fem despeses per col.laborar en la celebraci de les diferents festes de lescola. INVERSIONS REALITZADES AL 2015A continuacin us presentem les inversiones que hem fet en el darrers anys:

Al 2016 es proposa continuar amb el projecte dangls.

PROJECTE DANGLSConsolidaci del projecte dangls que va nixer de la necessitat de millorar el nivell de comprensi i utilitzaci de l'angls oral a l'escola.

En concret a la nostra escola del projecte dangls han pogut gaudir tant els alumnes dinfantil com de primria amb activitats adequades a les diferents cursos:

Les diferents comissions les composen pares i mares que traballem en equip.

Ens reunim mensualment i intentem que la nostra feina ajudi a la comunitat escolar i arribi a tothom.

Trobareu informaci als cartells, grup de whatsApp de mares i pares delegats daula, Facebook, Twitter, correu electrnic per mitj de collegi i al nostre BLOG on podreu trobar informaci del menjador, Extraescolars, Acollida i moltes coses mes. Si voleu aportar idees, participar, ajudar, estem oberts a totes les collaboracions encara que siguin espordiques.

C O M I S S I O N SC. DE MENJADOR I ACOLLIDAC. DANGLSC. DE CONVIVNCIA C. DEXTRAESCOLARSC. DE LLIBRESC. DE COMUNICACIC. ADMINISTRACI I SUBVENCIONSC. DE COMUNICACI

COMISSIONS

QU FA?Gestiona els serveis de Menjador i Acollida mitjanant lassociaci A Taula que participa activament amb l'escola i collabora per prestar tots els serveis complementaris que sn necessaris.

INVERSIONSAquest curs A Taula continua fent inversions per els racons del pati i els tallers dedicats al projecte escolar d'enguany, la cincia.

COMISSI DE MENJADOR I ACOLLIDA

Com a novetat d'aquest any, volem destacar lEnquesta per valorar la satisfacci de les famlies amb el servei de menjador i monitoratge.

Podeu consultar-la al blog de lAMPA

Responsable de la relaci amb els pares i mares delegats i amb l'agent tutor de la Policia Local.

Aix mateix, gestiona tots els aspectes d'higiene i salut Local.COMISSI DANGLSCol.labora en les activitats que es realitzen a l'escola relacionades amb la formaci en angls.

COMISSI DE CONVIVNCIA

Actualment, s la comissi que gestiona el Projecte dAngls dEls Arenys.

Responsable de l'organitzaci i gesti de les activitats extraescolar que es fan a l'escola durant tot el curs escolar.

COMISSI DACTVITATS EXTRAESCOLARS

CRE-ART-IVITATVOLEIBOLIMPULS A ROBTICAIMPULS AL TALLER DE CUINA

Aquesta comissi tamb gestiona les activitats extraescolars per a pares i mares que es fan des del curs 2014-2015.

Responsable del Projecte de Reutilitzaci de Llibres un programa que impulsa l'AMPA per tal de garantir que totes les famlies puguin adquirir els llibres de text que necessiten els seus fills a uns preus molt econmics.

COMISSI DE REUTILITZACI DE LLIBRES

GESTI DE TOTS ELS MATERIALS QUE ES LLIUREN

- lbums i fitxes Llibres i materials didctics Llibres de lectura Carpetes Flautes (4t) Llapis de memria (5) Folres

Inclusi dels llapis de memria al Programa de Reutilitzaci de llibres

Gesti de les activitats festives que es fan tant dins de l'horari escolar a petici de la Direcci de l'escola, com la participaci en activitats i fires que es fan al poble i a petici de l'Ajuntament.

COMISSI DE FESTES

COMISSI DE FESTES

Memria dActivitats Populars 2015Recull totes les activitats populars realitzades per lAMPA durant el 2015.

http://issuu.com/ampaelsarenys/docs/mem__ria_2015_definitiva/1?e=14562209/33224909

Aquest 2015, hem participat i organitzat daltres activitats amb un gran xit de participaci:

Festa Major dHivernSortida al Centre Interactiu del PeixCampanya de solidaritat amb els refugiats siriansParticipaci en la Caminada contra la violncia de gnere de Castellbisbal

COMISSI DADMINISTRACI I SUBVENCIONS

Responsable de la gesti administrativa de l'AMPA i de la petici/justificaci de subvencions

A CASTELLBISBALConsell EscolarConsell Escolar MunicipalPla Educatiu de Castellbisbal

A LA COMARCAComissi de Garanties dAdmissi (representant Castellbisbal)Representants de Castellbisbal a la Comissi Territorial del Valls Occidental de la FAPAC

PARTICIPACI EN DALTRES RGANS

La comissi de Comunicaci gestiona els canals de comunicaci de que disposa l'AMPA per fer arribar la informaci a les famlies.Gesti dels mitjans digitals com sn el Blog , Facebook , Twitter , grup de WhatsApp de mares i pares delegats daula i tamb disseny i impressi de cartells que es pengen a les cartelleres de l'escola.Confiem poder continuar treballant en aquesta lnia i comptem amb les collaboracions de tots els pares i mares per poder millorar.COMISSI DE COMUNICACI MAIL: [email protected] BLOG: http://ampaelsarenys.blogspot.com.es

Aquest 2015, hem estrenat TWITTER I hem dinamitzat el FACEBOOK

@Ampa_Els_Arenys https://www.facebook.com/ElsArenys

INVERSIONS 2016. PROPOSTA

AMPA Els ArenysPer al 2016, ens agradaria:

Continuar el Projecte dAnglsContinuar fent aportacions a la Reutilitzaci de llibres per evitar haver de tornar a pujar les quotesAdquisici duna pissarra digital que falta a lescolaContinuar fent aportacions a les festes/activitats de lescolaRegal duna samarreta a tots els nens de lescolaAltres propostes

Us necessitem...per fer ms i millor https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A&feature=youtu.be

Torn obert de paraules

AMPA ESCOLA ELS ARENYSc/ Pasos Catalans, 42

08755, Castellbisbal