„razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „sustavno...

12
„Razvoj ljudskih potencijala u svrhu povećanja upotrebe solarne energije“ OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA Instrument pretpristupne pomoći (IPA) Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja Križevci Bjelovar GRAND CONTRACT NO. IPA4.1.1.1.05.01.c27 Referenca: Europe Aid/132434/M/ACT/HR Križevci, 03.04.2014. INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

Upload: others

Post on 15-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

„Razvoj ljudskih potencijala u svrhu povećanja upotrebe solarne energije“

OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Instrument pretpristupne pomoći (IPA)

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

Križevci Bjelovar

GRAND CONTRACT NO. IPA4.1.1.1.05.01.c27

Referenca: Europe Aid/132434/M/ACT/HR

Križevci, 03.04.2014.

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

Page 2: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

Analiza trendova na tržištu rada solarne energije i instalacije

tehnologije

Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić

Page 3: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

1. Uvod 2. Trenutno stanje energetskog sektora u Hrvatskoj 3. Trendovi razvoja solarne energije i njenog tržišta rada u EU i njihov utjecaj na RH 4. Trendovi razvoja primjene solarne energije u Koprivničko - križevačkoj i Bjelovarsko – bilogorskoj županiji 5. Perspektive i preporuke 6. Zaključak

Sadražaj

Page 4: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

Trenutno stanje u sektoru solarne energije determinirano je:

Povećanjem globalne svijesti o konačnosti neobnovljivih izvora energije i

njihovom utjecaju na okoliš

Sve većim globalnim okretanjem obnovljivim izvorima energije, posebno solarnoj

energiji

Energetskim strategijama svjetskih ekonomija temeljenima na OIE

Sve većim državnim poticanjem iskorištavanja sunčeve energije

Sve većom zainteresiranosti pojedinaca i poduzeća za iskorištavanje solarne

energije

Potrebom za potencijalima osposobljenima za ispunjavanje povećanih potreba

instalacije solarne tehnologije

1. Uvod

Page 5: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

2. Trenutno stanje energije u Hrvatskoj

Ukupna potrošnja energije u Hrvatskoj 1988. – 2012. godine

Vlastita opskrbljenost primarnom energijom u Hrvatskoj

Izvor: EIHP Izvor: EIHP

Page 6: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

3. Trendovi razvoja solarne energije i njenog tržišta rada u EU i njihov utjecaj na RH

Ukupna potrošnja energije u Hrvatskoj 1988. – 2012.

Ciljevi Europe 2020 1. Smanjenje stakleničkih plinova za 20%

obzirom na stanje iz 1990. godine 2. Povećanje udjela obnovljivih izvora u

ukupnoj potrošnji energije na 20% 3. Povećanje energetske učinkovitosti za

20%.

Izvor: EIHP

Page 7: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

3. Trendovi razvoja solarne energije i njenog tržišta rada u EU i njihov utjecaj na RH

Broj novih radnih mjesta stvorenih po instaliranom MWp

Izvor: European Photovoltaic Industry Association Fact Sheet

Razvoj poslova u industriji solarne energije i instalacijske tehnologije u svijetu

Page 8: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

4. Trendovi razvoja primjene solarne energije u Koprivničko - križevačkoj i Bjelovarsko – bilogorskoj županiji

→ Koprivničko - križevačka županija

• 2008. Izjava o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i

županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska razvojna strategija Koprivničko – križevačke županije 2011. – 2013. - Istraživanje i korištenje solarne energije • Razni paketi mjera i javni pozivi za poticanje OIE

• Javni poziv radi sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima obiteljskih kuća od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

• Javni poziv za Tekući projekt: T 100026 Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u sunčeve toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti

• Grad Koprivnica, Grad Križevci, Grad Đurđevac

Page 9: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

4. Trendovi razvoja primjene solarne energije u Koprivničko - križevačkoj i Bjelovarsko – bilogorskoj županiji

→ Bjelovarsko – bilogorska županija

• Županijske razvojna strategija - Zaštita okoliša • Istraživanje mogućnosti i korištenja alternativnih izvora energije • Poticanje energetske efikasnosti

• Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji Bjelovarsko – bilogorske županije 2012. – 2014.

• Sustavnim planiranjem i praćenjem razvoja energetskog sektora u Županiji, s ciljem poboljšanja učinkovitosti korištenja energije i povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora kroz razvoj potpornih mehanizama.

• Poticanjem korištenja energije iz obnovljivih izvora energije u Županiji • Poticanjem energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru Županije

• Poticanje korištenja solarne energije: • Grad Bjelovar • Grad Grubišno Polje

Page 10: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

5. Perspektive i preporuke

• Hrvatska će postupati u skladu s europskom energetskom strategijom Europa 2020 – rast primjene solarne energije

• Rast i poticanje primjene solarne energije u skladu sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske

• Poticaji na razinama županija ukazuju na povećanje broja instalacija solarne tehnologije i samim time na povećanje potrebe za kadrovima u ovom sektoru

• Perspektiva povećanja broja potrebnih direktnih radnih mjesta u sektoru solarne energije

Page 11: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

6. Zaključak

Potvrđena hipoteza rada: Zaokret svjetskih ekonomija, posebno Europske unije, prema obnovljivim izvorima energije i korištenju solarne energije utječe i na razvoj tržišta solarne energije u Hrvatskoj, koja se nacionalnom energetskom strategijom i omogućavanjem poticaja spušta i na lokalnu razinu. Takav trend dovodi do potrebe prilagodbe tržišta rada u vidu stvaranja ljudskih potencijala educiranih za instalaciju poticane solarne tehnologije, ali i drugih vidova obnovljivih izvora energije.

Page 12: „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu · • članica nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ • Županijska

Križevci Bjelovar

INSTRUKTAŽNI CENTAR ustanova za obrazovanje odraslih

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

Hvala na pozornosti!