Țara de facultatea forma de anul ramura de domeniul...

15
Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public Ramura de știință Specializarea Domeniul fundamental Domeniul de doctorat Facultatea (denumire actuală) Numele doctoranzilor / studenților-doctoranzi Data înmatriculării Forma de învățămînt la înmatriculare Forma de învățămînt actualizată Finanțare Numele și prenumele conducătorului de doctorat Anul susținerii tezei Data susținerii tezei Titlul tezei de doctorat Țara de proveniență a candidatului 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie MAIOR A.C. Maria - Cornelia 2001.01.Nov. FF FF buget COMAN Nicolae 2008 2008.24.Jan. Utilizarea genei raportoare GFP și a anticorpilor marcați fluorescent în studiul protoplastelor hibridării somatice și a expresiei permanente a transgenelor la plante Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie COSTE A. Ana 2005.01.Oct. cu frecvență, fără bursă cu frecvență, fără bursă buget COMAN Nicolae 2008 2008.12.Dec. Studiul variabilității genetice prin markeri moleculari la soiuri de viță de vie valoroase Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie PUȘCAȘ A.D. Mihai 2000.01.Nov. FF FF buget CRISTEA Vasile 2008 2008.19.May. Studiul fito-ecologic, fitosociologic al pajiștilor și populațiilor de Carex curvula All. din Carpații Românești Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie NYARADI (căs. GAȘPAR) I. G. Enikö 2000.01.Nov. FF FF buget DRĂGAN - BULARDA Mihail 2008 2008.15.Jul. Cercatări tehnologice și biologice asupra drojdiei de panificație Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie GHERMAN D. Vasile - Daniel 2001.01.Nov. FF FF buget DRĂGAN - BULARDA Mihail 2008 2008.17.Mar. cercetări asupra relațiilor între populațiile mocrobiene și moneralizațiile speleotemelor din minele de la Oravița (România). Problema transformării sulfului și fierului Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie CARPA D. Rahela 2004.01.Oct. cu frecvență, cu bursă MEd cu frecvență, cu bursă MEd buget DRĂGAN - BULARDA Mihail 2008 2008.18.Dec. Cercetări fiziologice și moleculare privind fiziologia bacteriilor fixatoare de azot , libere și aerobe Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie TIRLA T. Felicia - Doina 2000.01.Nov. FF FF buget GIURGEA Rodica 2008 2008.21.Feb. Evaluarea comparativă a efectelor alcoolului asupra reactivității celulare in vitro la păsări și mamifere Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie SIKE L. Tamás 2000.01.Nov. FF FF buget MUNTEANU Dan 2008 2008.25.Jan. Biologia reproducerii și hrănirii la strigă, Tyto alba (Aves) în Câmpia Someșului Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie DEMIAN E. Liliana - Daniela 2002.01.Oct. FF FF buget PETRESCU Ioan 2008 2008.19.Dec. Sistemul HLA implicat în transplantul cardiac Ro 0 0 0 Biologie Biologie și Geologie SESĂRMAN V. Viorica - Alina 2005.01.Oct. cu frecvență, cu bursă MEd cu frecvență, cu bursă MEd buget PETRESCU Ioan 2008 2008.19.Dec. Studiul mecanismelor de producere și degradare ale anticorpilor față de colagenul de tip VII murin Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie HENEGARIU A.O. Octavian - Ioan 2001.01.Nov. FF FF buget POPESCU Octavian 2008 2008.09.Oct. Molecular and Functional Anlysis of Chromosome Structure (Analiza moleculară și funcțională a structurii cromozomilor) Ro 0 0 0 Biologie Biologie și Geologie BALINT N. Miklos 2005.01.Oct. cu frecvență, cu bursă MEd cu frecvență, cu bursă MEd buget POPESCU Octavian 2008 2008.05.Dec. Istoria pleistocenă și holocenă a speciei Rhyacophila aquitanica (Insecta: Trichoptera) în Munții Carpați - centre potențiale de speciație RO Biologie Zoologie Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie ILIE G. Daniela - Minodora (n. BAN) 1999.15.Nov. FF FF buget TOMESCU Nicolae 2008 2008.19.Jan. Studiul heteropterelor amfibiocorize și hidrocorize (Insecta: Heteroptera) din bazinul mijlociu al Oltului Ro 0 0 Științe ale naturii Biologie Biologie și Geologie DAVID I. Alin 2002.01.Oct. FF FF buget TOMESCU Nicolae 2008 2008.12.Dec. Cercetări faunistice, biologice și ecologice asupra populațiilor de păsări din Câmpia Fizeșului (Faunistical, Biological and Ecological Researches on the Birds Population of the Fizeș Plane) Ro Geologie Geologie structurală și geologie regională Științe ale naturii Geologie Biologie și Geologie FALK H. R. Isabela 1999.15.Nov. FF FF buget BALINTONI Ioan 2008 2008.01.Feb. Evoluția terțiară a Depresiunii Transilvaniei cu privire la geneza capcanelor rupturale, flexurale și stratigrafice pentru hidrocarburi Ro 0 0 Științe ale naturii Geologie Biologie și Geologie VULC I. Ana - Maria 2003.01.Oct. cu frecvență, cu bursă MEd cu frecvență, cu bursă MEd buget BUCUR Ioan 2008 2008.07.Mar. Nannoplancton calcaros în depozitele Cretacicului inferior din Apusenii de Sud Ro 0 0 Științe ale naturii Geologie Biologie și Geologie HORGA A. Marius - Ioan 2001.01.Nov. FF FF buget GHERGARI Lucreția 2008 2008.04.Jul. Studii geoarheologice asupra ceramicii și a materialului litic din situri localizate în județul Bistrița-Năsăud (Geoarchaeological Studies on Ceramic and Lithic Material from Sites in Bistrița-Năsăud County) Ro 0 0 Științe ale naturii Geologie Biologie și Geologie LACZKÓ F. Attila - Albert 2001.01.Nov. FF FF buget GHERGARI Lucreția 2008 2008.01.Feb. Geochimia mediului în ariile exploatărilor miniere de la Sântimbru-Băi (județul Harghita) și influența acestora asupra gradului general de poluare (Environmental Geochemistry and Pollution Impact within Mining Areas in Sântimbru-Băi Region – Harghita County) Ro 1 din 15

Upload: others

Post on 31-Oct-2019

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

Ramura de

științăSpecializarea

Domeniul

fundamental

Domeniul de

doctorat

Facultatea

(denumire

actuală)

Numele doctoranzilor /

studenților-doctoranzi

Data

înmatriculării

Forma de

învățămînt la

înmatriculare

Forma de

învățămînt

actualizată

Finanțare

Numele și

prenumele

conducătorului

de doctorat

Anul

susținerii

tezei

Data susținerii

tezeiTitlul tezei de doctorat

Țara de

proveniență

a

candidatului

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

Geologie

MAIOR A.C. Maria -

Cornelia2001.01.Nov. FF FF buget COMAN Nicolae 2008 2008.24.Jan.

Utilizarea genei raportoare GFP și a

anticorpilor marcați fluorescent în studiul

protoplastelor hibridării somatice și a expresiei

permanente a transgenelor la plante

Ro

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

GeologieCOSTE A. Ana 2005.01.Oct.

cu frecvență,

fără bursă

cu frecvență,

fără bursăbuget COMAN Nicolae 2008 2008.12.Dec.

Studiul variabilității genetice prin markeri

moleculari la soiuri de viță de vie valoroase Ro

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

GeologiePUȘCAȘ A.D. Mihai 2000.01.Nov. FF FF buget CRISTEA Vasile 2008 2008.19.May.

Studiul fito-ecologic, fitosociologic al pajiștilor

și populațiilor de Carex curvula All. din Carpații

Românești

Ro

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

Geologie

NYARADI (căs.

GAȘPAR) I. G. Enikö2000.01.Nov. FF FF buget

DRĂGAN -

BULARDA

Mihail

2008 2008.15.Jul.Cercatări tehnologice și biologice asupra

drojdiei de panificațieRo

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

Geologie

GHERMAN D. Vasile -

Daniel2001.01.Nov. FF FF buget

DRĂGAN -

BULARDA

Mihail

2008 2008.17.Mar.

cercetări asupra relațiilor între populațiile

mocrobiene și moneralizațiile speleotemelor

din minele de la Oravița (România). Problema

transformării sulfului și fierului

Ro

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

GeologieCARPA D. Rahela 2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget

DRĂGAN -

BULARDA

Mihail

2008 2008.18.Dec.

Cercetări fiziologice și moleculare privind

fiziologia bacteriilor fixatoare de azot , libere și

aerobe

Ro

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

GeologieTIRLA T. Felicia - Doina 2000.01.Nov. FF FF buget

GIURGEA

Rodica2008 2008.21.Feb.

Evaluarea comparativă a efectelor alcoolului

asupra reactivității celulare in vitro la păsări și

mamifere

Ro

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

GeologieSIKE L. Tamás 2000.01.Nov. FF FF buget

MUNTEANU

Dan2008 2008.25.Jan.

Biologia reproducerii și hrănirii la strigă, Tyto

alba (Aves) în Câmpia SomeșuluiRo

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

Geologie

DEMIAN E. Liliana -

Daniela2002.01.Oct. FF FF buget

PETRESCU

Ioan2008 2008.19.Dec. Sistemul HLA implicat în transplantul cardiac Ro

0 0 0 BiologieBiologie și

Geologie

SESĂRMAN V. Viorica -

Alina2005.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetPETRESCU

Ioan2008 2008.19.Dec.

Studiul mecanismelor de producere și

degradare ale anticorpilor față de colagenul de

tip VII murin

Ro

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

Geologie

HENEGARIU A.O.

Octavian - Ioan2001.01.Nov. FF FF buget

POPESCU

Octavian2008 2008.09.Oct.

Molecular and Functional Anlysis of

Chromosome Structure (Analiza moleculară și

funcțională a structurii cromozomilor)

Ro

0 0 0 BiologieBiologie și

GeologieBALINT N. Miklos 2005.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetPOPESCU

Octavian2008 2008.05.Dec.

Istoria pleistocenă și holocenă a speciei

Rhyacophila aquitanica (Insecta: Trichoptera)

în Munții Carpați - centre potențiale de

speciație

RO

Biologie ZoologieȘtiințe ale

naturiiBiologie

Biologie și

Geologie

ILIE G. Daniela -

Minodora (n. BAN)1999.15.Nov. FF FF buget

TOMESCU

Nicolae2008 2008.19.Jan.

Studiul heteropterelor amfibiocorize și

hidrocorize (Insecta: Heteroptera) din bazinul

mijlociu al Oltului

Ro

0 0Științe ale

naturiiBiologie

Biologie și

GeologieDAVID I. Alin 2002.01.Oct. FF FF buget

TOMESCU

Nicolae2008 2008.12.Dec.

Cercetări faunistice, biologice și ecologice

asupra populațiilor de păsări din Câmpia

Fizeșului (Faunistical, Biological and

Ecological Researches on the Birds

Population of the Fizeș Plane)

Ro

GeologieGeologie structurală

și geologie regională

Științe ale

naturiiGeologie

Biologie și

GeologieFALK H. R. Isabela 1999.15.Nov. FF FF buget BALINTONI Ioan 2008 2008.01.Feb.

Evoluția terțiară a Depresiunii Transilvaniei cu

privire la geneza capcanelor rupturale,

flexurale și stratigrafice pentru hidrocarburi

Ro

0 0Științe ale

naturiiGeologie

Biologie și

GeologieVULC I. Ana - Maria 2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget BUCUR Ioan 2008 2008.07.Mar.Nannoplancton calcaros în depozitele

Cretacicului inferior din Apusenii de SudRo

0 0Științe ale

naturiiGeologie

Biologie și

GeologieHORGA A. Marius - Ioan 2001.01.Nov. FF FF buget

GHERGARI

Lucreția2008 2008.04.Jul.

Studii geoarheologice asupra ceramicii și a

materialului litic din situri localizate în județul

Bistrița-Năsăud (Geoarchaeological Studies

on Ceramic and Lithic Material from Sites in

Bistrița-Năsăud County)

Ro

0 0Științe ale

naturiiGeologie

Biologie și

GeologieLACZKÓ F. Attila - Albert 2001.01.Nov. FF FF buget

GHERGARI

Lucreția2008 2008.01.Feb.

Geochimia mediului în ariile exploatărilor

miniere de la Sântimbru-Băi (județul Harghita)

și influența acestora asupra gradului general

de poluare (Environmental Geochemistry and

Pollution Impact within Mining Areas in

Sântimbru-Băi Region – Harghita County)

Ro

1 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0Științe ale

naturiiGeologie

Biologie și

Geologie

BOTICAȘ (căs. LAZĂR)

A. Cornelia2001.01.Nov. FF FF buget

IONESCU

Corina2008 2008.23.May.

Studii geoarheologice asupra artefactelor din

Muzeul Țării Crișurilor cu privire asupra ariilor

de proveniență a materiilor prime utilizate

(Geoarcheological Studies on Artefacts from

Țării Crișurilor Museum Collection and the

Source Area for the Raw Materials)

Ro

0 0Științe ale

naturiiGeologie

Biologie și

Geologie

PRECUP R. Carmen -

Natalia2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetIONESCU

Corina2008 2008.12.Dec.

Ceramica Epocii bronzului din Transilvania:

caracteristici minertalogice și tehnologiceRo

Geologie MetalogenieȘtiințe ale

naturiiGeologie

Biologie și

Geologie

CONSTANTINA A.

Ciprian1998.01.Nov. FF FF buget MÂRZA Ioan 2008 2008.04.Apr.

Studiul complexului vulcanoclastic paleocen

din regiunea Sârbi - Gurasada - Burjuc (Valea

Mureșului), cu privire specială asupra

mineralelor cu valoare gemologică

Ro

0 0 Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

SOCOL I. Marius 2001.01.Nov.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget BÂLDEA Ioan 2008 2008.31.Oct.

Modelarea matematică a reacțiilor complexe.

Modelare dinamică moleculară. Aspecte

cinetice și de mecanism

Ro

Chimie Chimie organică Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

ȘTEFU V. G. Monica 1999.15.Nov.cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget DIUDEA Mircea 2008 2008.15.Feb. Studii de corelație Ro

0 0 Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

DEMETER F. Dora 2004.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget GROSU Ion 2008 2008.07.Oct.Nouveaux systemes conjugues fonctionnels

derives du thiophene Ro

Chimie

1. Chimie

anorganică 2.

Chimie organo-

metalică

Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

BRĂBAN M. Mircea 1996.01.Oct. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

HAIDUC Ionel 2008 2008.17.Oct. Compuși ai metalelor cu molecule biologice Ro

0 0 Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

MOLDOVAN (căs.

PODEA) A.M. Paula -

Veronica

2000.01.Nov. FF FF bugetIRIMIE Florin -

Dan2008 2008.31.Oct.

Enzymatic and microbial assissted

stereoselective reaction (Reacții

stereoselective asistate anzimatic și

microbian)

Ro

0 0 0 Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

SAPONAR A. Alina 2005.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget

SILAGHI -

DUMITRESCU

Ioan

2008 2008.28.Nov. Calix[n]arene funcționalizate Ro

Chimie Chimie organică Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

LOVÁSZ A. Tamás 1999.15.Nov.cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget

SILAGHI -

DUMITRESCU

Luminița

2008 2008.07.Oct.Sinteza și caracterizarea unor noi derivați

fenotiazinici funcționalizațiRo

0 0 Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

CIOCAN I. Claudia -

Gabriela2000.01.Nov. FF FF buget

SILAGHI -

DUMITRESCU

Luminița

2008 2008.23.Apr.Procedee noi de optimizare tehnologică a

colorării materialelor textileRo

0 0 Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

KASZONI-PRICOP (căs.

VĂLEAN) I. Ana - Maria2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget

SILAGHI -

DUMITRESCU

Luminița

2008 2008.17.Jun.

Main Group Metallic and Organometalic

Derivates of Phosphino- and Arsinoarylthiol

Ligands

Ro

0 0 Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

CRĂCIUN (căs.

BELEAGĂ) C. Anca -

Violeta

2002.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetSILVESTRU

Cristian - Sorin2008 2008.17.Sep.

Compuși hipervalenți organocalcogen cu

interacțiune intramoleculară N→Fe (E=Se, Te)

Hypervalent Organocalcogen Compounds

with Intramolecular N→E (E=Se, Te)

Ro

0 0 Științe exacte Chimie

Chimie și

Inginerie

Chimică

BOJAN L. Rozalia -

Vilma2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetSILVESTRU

Cristian - Sorin2008 2008.15.Sep.

Contributions to the Chemistry of compounds

with Bold - Antimony interaction (Contribuții la

chimia compușilor staniu-organici cu liganzi cu

brațe pendante)

Ro

Drept Drept penal Științe juridice Drept Drept BAN Tiberiu 1998.01.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

BASARAB Matei 2008 2008.21.Nov. Infracțiuni contra ordinii și disciplinei militare Ro

0 0 Știinte juridice Drept Drept BOROȘTEANU I. Meda 2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget COSTIN Mircea 2008 2008.27.Jun.Implicațiile concentrării de întreprinderi asupra

concurenței în dreptul comunitar Ro

0 0 0 Drept Drept PUIE I. Oliviu 2005.01.Oct. FF FF Cu taxă DELEANU Ioan 2008 2008.31.Oct. Contenciosul administrativ Ro

0 0 Științe juridice Drept DreptURSUȚA - DĂRĂBAN C.

O. Ovidiu - Mircea2001.01.Nov. FF FF buget

DRĂGANU

Tudor2008 2008.30.Apr. Procedura contravențională Ro

0 0 Științe juridice Drept Drept DAN I. Eugen - Ioan 2001.01.Nov. FF FF bugetMIRCEA Ioan -

Nuțu2008 2008.27.Jun. Metodica cercetării infractiunii de pruncucidere Ro

0 0 Științe juridice Drept Drept FĂT T. Ștefan 2001.01.Nov. FF FF bugetMIRCEA Ioan -

Nuțu2008 2008.26.Sep.

Metodica cercetării criminalistice a infracțiunii

de dare și luare de mităRo

2 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

Drept Drept civil Științe juridice Drept Drept DIACONESCU Șerban 1998.01.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

POP Liviu 2008 2008.05.Dec. Contractul-cadru de distribuție comercială Ro

Drept Drept civil Științe juridice Drept Drept BOILĂ Lacrima - Rodica 1999.15.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

POP Liviu 2008 2008.20.Jun.Fundamentele răspunderii civile delictuale în

dreptul romanRo

0 0 Științe juridice Drept DreptGOICOVICI I. Ana -

Juanita2002.01.Oct. FF FF buget POP Liviu 2008 2008.20.Jun. Formarea progresivă a contractului Ro

0 0 Științe juridice Drept Drept PĂUN N. Ciprian 2002.01.Oct. FF FF buget POP Liviu 2008 2008.19.Sep.Îmbogățirea făra justă cauză. Studiu

comparativ în dreptul german și românRo

0 0 0 Drept Drept STAN V. Mădălina 2005.01.Oct. FF FF Cu taxă TURCU Ion 2008 2008.19.Sep. Averea debitorului în procedura insolvenței Ro

FizicăFizica stării

condensateȘtiințe exacte Fizică Fizică

TODERAȘ V. Adina -

Monica1999.15.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

ARDELEAN

Ioan2008 2008.04.Jul.

Studii structurale și magnetice ale sticlelor pe

bază de B2O3 conținând ioni de fier și manganRo

0 0 Științe exacte Fizică FizicăHOREA D. Cristian -

Dorin2000.01.Nov. FF FF buget

ARDELEAN

Ioan2008 2008.17.Oct.

Studiul proprietăților structurale și magnetice

ale unor sticle oxidice cu ioni ai elementelor de

tranziție

Ro

0 0 Științe exacte Fizică Fizică CORA I. Simona - Florica 2001.01.Nov.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetARDELEAN

Ioan2008 2008.05.Dec.

Studiul influenței matricii vitroase pe bază de

Bi2O3 asupra comportării ionilor de mangan și

cupru

Ro

0 0 Științe exacte Fizică FizicăANDRONACHE I.

Constantin2002.01.Jan. FF FF buget

ARDELEAN

Ioan2008 2008.18.Jan.

Studiul proprietăților fizice ale unor sticle pe

bază de P2O5 cu ioni ai metalelor de tranzițieRo

0 0 Științe exacte Fizică Fizică GRIGUȚA G. Lidia 2002.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetARDELEAN

Ioan2008 2008.08.Feb.

Studiul stărilor locale și interacțiunilor ionilor de

tranziție în matrici oxidice vitroaseRo

0 0 Științe exacte Fizică Fizică RUSU A. Dorina 2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetARDELEAN

Ioan2008 2008.08.Feb.

Studiul proprietăților structurale și magnetice

ale sticlelor pe bază de Bi2O3 conținând

clusteri magnetici

Ro

0 0 Științe exacte Fizică FizicăLUNGU G. Rareș -

Adrian2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetARDELEAN

Ioan2008 2008.07.Nov.

Studiul proprietăților structurale și

magneticeale unor sticle pe bază de B2O3

conținând ioni de fier.

Ro

0 0 0 Fizică FizicăFARCĂU D.S. Cosmin -

Adrian2005.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetAȘTILEAN

Simion2008 2008.21.Nov.

Ordered Plasmonic Nanostructures: from

Fabrication to Relevant Applications in Optical

Spectroscopy and Sensing (Nanoplasmonice

ordonate: de la facricare la aplicații relevante

în spectroscopie și senzoristică optică)

Ro

0 0 Științe exacte Fizică Fizică

BALASZ (căs. BALASZ -

MUREȘAN) Ș. István -

Iózsef

2002.01.Jan.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget BURZO Emil 2008 2008.12.Jun.Studiul proprietăților fizice ale unor materiale

perovskitice Ro

FizicăFizica stării

condensateȘtiințe exacte Fizică Fizică

BÎRSAN E. Eugen -

Nicolae1999.15.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

COLDEA Marin 2008 2008.07.Nov.

Metode numerice în studiul ordonării

magnetice (Numerical Methods for the Study

of the Magnetic Ordering)

Ro

0 0 Științe exacte Fizică Fizică

PĂCURARIU (căs.

DUDRIC) I.D. Roxana -

Gabriela

2004.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget COLDEA Marin 2008 2008.31.Oct.

Structura electronică și proprietățile magnetice

ale aliajelor și compușilor intermetalici pe bază

de Mn cu Pd, Ni și Sb

Ro

0 0 Științe exacte Fizică Fizică

BĂLAȘ (fost căs.

MUREȘAN) T. Gabriela -

Ioana

2002.01.Oct. FF FF buget COZAR Onuc 2008 2008.13.Jun.Efecte izotopice în ciclul global al carbonului

(Izotopic Effects in the Global Cicle of Carbon)Ro

0 0 0 Fizică Fizică MARCU A. Anca - Oana 2005.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetDAVID Ioan -

Leontin2008 2008.28.Nov.

Investigații structurale ale unor complecși

metalici cu liganzi de interes biologicRo

0 0 Științe exacte Fizică FizicăPOP V. Cristian - Vasile -

Lucian2002.01.Oct. FF FF buget

MORARIU

Vasile2008 2008.10.Oct.

Dinamica fluctuațiilor radiației împrăștiate

coerent pe suspensii celulare (Dynamics of

Fluctuations of Coherent Light Scattered on

Celular Suspensions)

Ro

0 0 Științe exacte Fizică Fizică ZAINEA I. Oana - Corina 2003.01.Oct. FF FF bugetMORARIU

Vasile2008 2008.07.Mar.

Proprietăți de corelare ale proteinelor și ADN-

uluiRo

0 0 Științe exacte Fizică Fizică

RAVASZ (căs. ERCSEY -

RAVASZ) I. Maria -

Magdolna

2004.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget NEDA Zoltan 2008 2008.01.Jul. Calcule cu computerul CNN în fizică Ro

0 0 Științe exacte Fizică FizicăMARCONI D.I.Sorin -

Daniel2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget POP Aurel 2008 2008.23.May.

Efectul substituțiilor atomice parțiale asupra

proprietăților electrice și magnetice ale

supraconductorilor oxidici

Ro

3 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0 Științe exacte Fizică FizicăCOROIAN I.L. Natalia -

Laura2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget POP Viorel 2008 2008.20.May.

Proprietăți structurale și magnetice ale

compușilor pe bază de pământuri rare, cobalt

și siliciu (Propriétés structurales et

magnétiques des composés intermétalliques à

base des terres rares, cobalt et silicium)

Ro

0 0 Științe exacte Fizică FizicăMAGYARI V. Klara -

Dorottya2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget SIMON Viorica 2008 2008.10.Oct.Studiul unor proteine retinale cu potențial de

biosenzoriRo

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie HOTEA M. Mihai 2002.01.Oct. FF FF buget CIANGĂ Nicolae 2008 2008.20.Dec.

Munții Maramureșului. Studiu de geografie

umană (Les Monts de Maramures. Étude de

Géographie Humaine)

Ro

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie IONAȘCU V. Viorel 2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget CIANGĂ Nicolae 2008 2008.09.Feb. Dobrogea. Studiu de geografie a turismului Ro

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie

COSTEA I. Daniel -

Ovidiu2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget CIANGĂ Nicolae 2008 2008.13.Dec.Potențialul balneoturistic al apelor sărate din

depresiunea Transilvaniei și valorificarea saRo

0 0 0 Geografie Geografie MĂLĂESCU D. Simona 2005.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget CIANGĂ Nicolae 2008 2008.20.Dec.

Subcarpații dintre Olt și Jiu. Studiu de

geografie socială cu accent pe perioada de

tranziție

Ro

Geografie Geografie regionalăȘtiințe ale

naturiiGeografie Geografie MAN T. Titus - Cristian 1999.15.Nov. FF FF buget

COCEAN

Pompei2008 2008.16.Feb. Abordări regionale prin tehnologia GIS Ro

Geografie Geografie regionalăȘtiințe ale

naturiiGeografie Geografie NAGY P. Egon - Zsolt 1999.15.Nov. FF FF buget

COCEAN

Pompei2008 2008.16.Feb.

Regiunea transfrontalieră româno-maghiară

aferentă Euroregiunii Carpatice. Studiu de

geografie regională

Ro

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie

DAVID N. Nicoleta -

Afrodita2000.01.Nov. FF FF buget

COCEAN

Pompei2008 2008.07.Jun.

Țara Zarandului – Studiu de geografie

regionalăRo

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie

BOȚAN N. Cristian -

Nicolae2002.01.Jan. FF FF buget

COCEAN

Pompei2008 2008.21.Jun. Țara Moților. Studiu de geografie regională Ro

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie

ILOVAN O. Oana -

Ramona2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MedFF buget

COCEAN

Pompei2008 2008.07.Jun.

Țara Năsăudului. Studiu de Geografie

RegionalăRo

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie BILAȘCO Ș. Ștefan 2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget HAIDU Ionel 2008 2008.29.May.

Implementarea S.I.G. în modelarea viiturilor de

versant. Studii de caz în bazinul Someșului

Mic

Ro

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie

KELLER V.I. Iulius -

Eduard2004.01.Oct. FF FF Cu taxă HAIDU Ionel 2008 2008.29.May.

Evaluarea și simularea fluxului de apă în

situații de risc cu ajutorul S.I.G. Aplicație la

municipiul Baia Mare

Ro

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie

MAGYARI - SASKA L.

Zsolt2005.01.Oct.

cu frecvență,

fără bursă

cu frecvență,

fără bursăbuget HAIDU Ionel 2008 2008.19.Sep.

Dezvoltarea algoritmilor S.I.G. pentru calculul

riscurilor geografice naturale. Aplicații la

bazinul superior al Mureșului

Ro

Geografie Geografie fizicăȘtiințe ale

naturiiGeografie Geografie

RETEȘAN - FLOCA L. A.

Diana - Lia1999.15.Nov.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget MAC Ioan 2008 2008.15.Feb.Studiul impactelor environmentale din unitatea

geografică “Dealurile Feleacului”Ro

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie

CONTOR (căs.

VASILESCU) P. Ileana2002.01.Oct. FF FF buget MAC Ioan 2008 2008.20.Dec.

Studiu de patrimoniu integrat. Depresiunea

MaramureșuluiRo

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie

POP (căs. MIC) I.

Simona - Maria2002.01.Oct. FF FF Cu taxă MAC Ioan 2008 2008.20.Dec.

Efectul factorilor fizico-geografici asupra

sănătății publice în județul Bistrița - NăsăudRo

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie ROȘIAN G. Gheorghe 2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget MAC Ioan 2008 2008.15.Feb.

Modele de geomorfologie funcțională ale

sistemului vale - versant din Depresiunea

Transilvaniei

Ro

0 0 0 Geografie Geografie

SABO (alte nume

anterioare OȘAN) I.L.

Helena - Maria

2006.01.Oct. FF FF Cu taxă MAC Ioan 2008 2008.26.Sep.Analiza comparativă a educației

environmentale în Germania și RomâniaRo

Geografie HidrologieȘtiințe ale

naturiiGeografie Geografie COCUȚ N. Mihai 1998.01.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

SOROCOVSCHI

Victor2008 2008.27.Sep.

Caracteristicile scurgerii apei din Depresiunea

Maramureșului și zona montană limitrofăRo

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie HORVATH L. Csaba 2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetSOROCOVSCHI

Victor2008 2008.27.Sep.

Studiul lacurilor de acumulare din bazinul

superior al Crișului RepedeRo

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie

ALECU (căs. SPÂNU) C.

Simona - Mariana2005.01.Oct.

cu frecvență,

fără bursă

cu frecvență,

fără bursăbuget

SOROCOVSCHI

Victor2008 2008.13.Dec.

Regimul pluviometric din bazinul hidrografic

Cibin și efectele induse asupra mediului

geografic

Ro

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie DOHOTAR V. Vasile 2000.01.Nov. FF FF buget SURD Vasile 2008 2008.05.Apr.

Organizarea spațiului geografic și amenajarea

teritoriului în bazinul superior al VișeuluiRo

4 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0 0 Geografie GeografieMITRAN (căs. LOȘONȚI)

G. Cristina - Monica2005.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget SURD Vasile 2008 2008.18.Dec.Legislația amenajării teritoriului în România în

secolul al XX-leaRo

0 0Științe ale

naturiiGeografie Geografie MUREȘAN A. Alexandru 2001.01.Nov. FF FF buget

SURDEANU

Virgil2008 2008.28.May.

Geomorfodinamica văilor de pe versantul

vestic al Munților MaramureșuluiRo

0 0 Științe umaniste FilosofieIstorie și

Filosofie

ROMAN M. Regis -

Mafteiu2001.01.Nov. FF FF buget

CĂTINEANU

Tudor2008 2008.28.Mar. Text și subtext în discursul filosofic Ro

0 0 Științe umaniste FilosofieIstorie și

Filosofie

ION - OLARIAN (căs.

MUREȘAN) G. Raluca -

Elena

2003.01.Oct. FF FF bugetCĂTINEANU

Tudor2008 2008.28.Mar.

Filosofia sistemelor normative (normă, sistem,

context)Ro

0 0 Științe umaniste FilosofieIstorie și

FilosofieCIOC E. Emilian 2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetCODOBAN

Aurel2008 2008.27.Mar. Împlinirea nihilismului în modernitate Ro

Filosofie Istoria filosofiei Științe umaniste FilosofieIstorie și

FilosofieSIMA G. Dan 1998.01.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

MUSCĂ Vasile 2008 2008.13.Jul. Problema participației de la Platon la Plotin Ro

Filosofie Istoria filosofiei Științe umaniste FilosofieIstorie și

FilosofiePOP I. Radu - Florin 1999.15.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

MUSCĂ Vasile 2008 2008.12.Jul.Imaginea divinității în epoca elenistică

(Epicureici,stoici,Plotin)Ro

0 0 Științe umaniste FilosofieIstorie și

FilosofieBERESCHI A. Andrei 2000.01.Nov. FF FF buget MUSCĂ Vasile 2008 2008.29.Nov.

Mitologie politică și logică a mitului l în opera și

în tradiția platonicianăRo

0 0 Științe umaniste FilosofieIstorie și

Filosofie

COJOCARU (fost căs.

PECULEA, divorțată

COJOCARU, căs. BOTA)

T. Liliana

2002.01.Jan. FF FF buget MUSCĂ Vasile 2008 2008.12.Jul.Ψυχή και Σωμα. Relația dintre suflet și corp în

filosofia plotinianăRo

0 0 Științe umaniste FilosofieIstorie și

FilosofieMICLEA I. Laura - Maria 2004.01.Oct. FF FF Cu taxă MUSCĂ Vasile 2008 2008.12.Jul.

Sistemul educațional în dialogurile

platonicieneRo

0 0 Științe umaniste FilosofieIstorie și

Filosofie

PETRAȘ (căs.

OCOLEANU) I. Ana2004.01.Oct. FF FF Cu taxă MUSCĂ Vasile 2008 2008.13.Jul.

Tendințe în filosofia germană în timpul celui de-

al Treilea ReichRo

0 0 Științe umaniste FilosofieIstorie și

FilosofieRIGAN Ș. Lorand 2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget MUSCĂ Vasile 2008 2008.29.Nov.Critica democrației în filosofia politică a lui

PlatonRo

0 0 Științe umaniste FilosofieIstorie și

FilosofiePOP E. Lucian Eugen 2005.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

fără bursăbuget MUSCĂ Vasile 2008 2008.29.Nov.

Die moderne Welt in der Auffassung von

Leibniz und ihre BedeutungRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieUNGUREAN M. Oana 2001.01.Nov. FF FF buget

BĂRBULESCU

Mihai2008 2008.22.Mar. Teracote figurate în Dacia romană Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

VOLOȘCIUC (căs.

BÎTCĂ) Ana2001.01.Nov.

cu frecvență,

cu bursă Ro

cu frecvență,

cu bursă Robuget

BĂRBULESCU

Mihai2008 2008.01.Feb. Educația și învățământul în Dacia Romană R. Moldova

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

MIHĂILĂ C. Iuliana -

Carmen2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetBĂRBULESCU

Mihai2008 2008.05.Jul.

Relieful votiv în provincia Dacia. Cultele greco-

romaneRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

MUNTEANU R.I. Mihai -

Stelian2003.01.Oct. FF FF buget

BĂRBULESCU

Mihai2008 2008.22.Mar. Provincia Dacia istorie politică și numismatică Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieSĂLĂȘAN C. Mihaela 2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetBĂRBULESCU

Mihai2008 2008.05.Jul. Artele plastice la Potaissa Ro

IstorieIstoria modernă a

RomânieiȘtiințe umaniste Istorie

Istorie și

FilosofieNAGY N. Robert - Miklos 1999.15.Nov. FF FF buget

BOCȘAN

Nicolae2008 2008.16.Feb.

Rolul capitalului german în industrializarea

Transilvaniei între 1852 și 1900Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieMILOȘ C. Ofelia 2002.01.Oct. FF FF buget

BOCȘAN

Nicolae2008 2008.30.Aug.

România și Sfântul Scaun în a doua jumătate

a secolului al XIX-leaRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

BONDA I. Ioana -

Mihaela2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetBOCȘAN

Nicolae2008 2008.14.Jun.

Mitropolia Română Unită în timpul păstoririi lui

Alexandru Sterca ȘuluțiuRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

MADLY C.A. Lajos -

Lorand2003.01.Oct. FF FF buget

BOCȘAN

Nicolae2008 2008.21.Jun.

Sașii din Transilvania și autoritățile austriece

din deceniul neoabsolutistRo

0 0 0 IstorieIstorie și

Filosofie

POPOVICI P. Vlad -

Vasile2005.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetBOCȘAN

Nicolae2008 2008.22.Oct.

Tribunismul (1884-1905). Ideologie și acțiune

politică, direcții culturale și angajament socialRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieGORUN G. Hadrian 2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetCIPĂIANU

Gheorghe2008 2008.09.Feb.

Relații politico-diplomatice și militare ale

României cu Franța în primul război mondialRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

MARIN P. Manuela - Ana

- Maria2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetCIPĂIANU

Gheorghe2008 2008.24.Oct.

Originea și evoluția cultului personalității lui

Nicolae Ceaușescu (1965 - 1989)Ro

5 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieORBAN G. Reka 2004.01.Oct. FF FF buget

CSUCSUJA

Istvan2008 2008.16.May.

Apariția și dezvoltarea instituțiilor de

învățământ special între anii 1800-2004Ro

IstorieIstoria medie a

RomânieiȘtiințe umaniste Istorie

Istorie și

Filosofie

FOFERZAN (căs. TURC)

G. Lucia1996.01.Oct. FF FF buget EDROIU Nicolae 2008 2008.04.Jul.

Biblioteci românești din Transilvania în a doua

jumătate a sec. XIX-începutul sec XX (1850-

1918)

Ro

IstorieIstoria medie a

RomânieiȘtiințe umaniste Istorie

Istorie și

FilosofieCAIA Stefan - Claudiu 1998.01.Nov. FF FF buget EDROIU Nicolae 2008 2008.04.Apr.

Perspectiva în pictura transilvăneană sec. XVII-

XVIIIRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

HASAN V.S. Mihai -

Florin2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget EDROIU Nicolae 2008 2008.15.May.Proscriși și infractori în Transilvania în secolele

XIV-XVIRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

VIZAUER V. Valentin -

Victor2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget EDROIU Nicolae 2008 2008.12.Dec.Așezări și locuințe medievale timpurii (sec. VI /

VII-IX/X) în Transilvania Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

POPESCU I. Mariana -

Cristina2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget GLODARIU Ioan 2008 2008.24.May.Interferențe culturale în Dacia preromană.

Vase ceramice de importRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

PURECE S. Silviu -

Istrate2000.01.Nov. FF FF buget GUDEA Nicolae 2008 2008.20.Sep.

Circulația monetară în Dacia Inferior în

secolele II-III p.Chr.Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

RUSTOIU I. Gabriel -

Tiberiu2000.01.Nov. FF FF buget GUDEA Nicolae 2008 2008.19.Jan.

Transilvania între anii 454-670. Așezări și

cultură materială.Ro

IstorieIstorie modernă

universalăȘtiințe umaniste Istorie

Istorie și

Filosofie

SECHEL T. Teodora -

Daniela1999.15.Nov. FF FF buget

MUREȘAN

Camil2008 2008.28.Feb.

Health Care Policy And The Social Discipline

Promoted By The Habsburgs In Transilvania

(1740-1830)

(Politica sanitară promovată de Habsburgi în

Transilvania între 1740-1830. Disciplina

socială impusă de autorități ca o consecință a

acestei politici de reformă)

Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieRUS I. Valer 2001.01.Nov. FF FF buget PAVEL Teodor 2008 2008.22.Oct.

Imaginea românilor în cultura maghiară

transilvăneană între 1850-1890Ro

IstorieIstorie antică

universalăȘtiințe umaniste Istorie

Istorie și

Filosofie

ȚENTEA Roman - Petru -

Ovidiu1999.15.Nov. FF FF buget PISO Ioan 2008 2008.23.Feb.

Trupele siro-arabe de pe limesul dunărean al

Imperiului RomanRo

IstorieIstoria medie a

RomânieiȘtiințe umaniste Istorie

Istorie și

Filosofie

LUPESCU A. Maria -

Magdolna1997.01.Nov. FF FF buget POP Ioan - Aurel 2008 2008.27.Jun.

Societate ecleziastică în Transilvania

medievală. Cazul Bisericii LatineRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

DINCA N. Adinel -

Ciprian2000.01.Nov. FF FF buget POP Ioan - Aurel 2008 2008.29.Feb.

Instituția episcopală latină în Transilvania

medievală (sec.XI/ XII - XIV)Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieSEICA I. Ioan - Radu 2000.01.Nov. FF FF buget POP Ioan - Aurel 2008 2008.19.Sep.

Rolul militar al românilor din Transilvania și

Ungaria (secolele XIV- XVI)Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieCIOBANU M. Tiberiu 2001.01.Nov. FF FF buget POP Ioan - Aurel 2008 2008.22.Feb.

Istoriografia românească referitoare la Banat

(de la sfârșitul etnogenezei românești până la

1718)

Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieDAMIAN S. Iulian - Mihai 2001.01.Nov. FF FF buget POP Ioan - Aurel 2008 2008.02.Jul. Ioan de Capestrano și Cruciada Târzie Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieMÂRZA I. Andreea 2002.01.Oct. FF FF buget POP Ioan - Aurel 2008 2008.06.Mar.

Ideea de cruciadă târzie în opera umanistului

Enea Silvio PoccolominiRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

SIMON S. Simion - Ioan -

Alexandru2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget POP Ioan - Aurel 2008 2008.02.Jul.Europa Central – Răsăriteană și ideea de

Poartă a Creștinătății în Evul MediuRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

PURCAR (căs.

RUSTOIU) I. Ioana -

Gabriela

2000.01.Nov. FF FF bugetPORUMB

Marius2008 2008.19.Jan. Centrul de pictură de la Laz Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieFLUTUR A. Alexandru 2001.01.Nov. FF FF buget

PROTASE

Dumitru2008 2008.16.Dec.

Principia în castrele romane de legiune (sec. I-

III P.CHR.)Ro

Istorie Istoria mentalităților Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

COCAȚI (căs. TĂRĂBÎC)

Mirela1999.15.Nov. FF FF buget RADOSAV Doru 2008 2008.18.Apr.

Aspecte privind instaurarea comunismului în

Banat (1945-1965) reflectate în memoria

colectivă

Ro

Istorie Istoria mentalităților Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

SÂNA (căs. POP) Iulia -

Veronica 1999.15.Nov. FF FF buget RADOSAV Doru 2008 2008.11.Apr.

Autobiografie și memorie personală ca sursă

de reconstituire istorică a rezistenței

anticomuniste din România

Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieȚENE F. Ioan - Vasile 2000.01.Nov. FF FF buget RADOSAV Doru 2008 2008.11.Apr.

Clubul universitar (1944-1948) în memoria

colectivăRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

BUDEANCĂ I. Florin -

Cosmin2001.01.Nov. FF FF buget RADOSAV Doru 2008 2008.18.Apr.

Imaginea etnicilor germani din Transilvania

după 1918. Studiu de caz: județele

Hunedoara, Alba, Sibiu

Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

NEAGU (căs. GUȚU) I.

Rodica2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă Ro

cu frecvență,

cu bursă Robuget RADOSAV Doru 2008 2008.23.Oct. Viața religioasă în Basarabia între 1855-1918 R. Moldova

6 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

FilosofieȚOCA G.M. Vlad - Vasile 2000.01.Nov. FF FF buget SABĂU Nicolae 2008 2008.16.May.

Istoriografia românească de artă în perioada

interbelicăRo

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

VAIS G. Gheorghe -

Vladimir2003.01.Oct. FF FF buget SABĂU Nicolae 2008 2008.02.Dec.

Programe de arhitectură în Clujul anilor 1867-

1918Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

BROJU (căs. MESEA) A.

Iulia - Gabriela2005.01.Oct.

cu frecvență,

fără bursă

cu frecvență,

fără bursăbuget SABĂU Nicolae 2008 2008.18.Nov.

Peisagiști din sudul Transilvaniei între

tradițional și modern sfârșitul secolului al XVIII-

lea -mijlocul secolului al XX-lea

Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

MIHEȚ N.C. Darius -

Constantin2000.01.Nov. FF FF buget ȘTIRBAN Marcel 2008 2008.18.Jan.

Colectivizarea agriculturii în județul Hunedoara

(1949-1962)Ro

0 0 Științe umaniste IstorieIstorie și

Filosofie

NĂPRĂDEAN T. Ciprian -

Tudor2000.01.Nov. FF FF buget ȘTIRBAN Marcel 2008 2008.25.Jan. Take Ionescu. Gândire și acțiune politică. Ro

0 0Științe sociale și

politice

Relații

internaționale

Istorie și

FilosofieGORIȚĂ G. Dorin 2001.01.Nov. FF FF buget PUȘCAȘ Vasile 2008 2008.05.Jul.

Negocierile de aderare la Uniunea

Europeană. Studiu de caz : România.Ro

0 0Științe sociale și

politice

Relații

internaționale

Istorie și

FilosofieGLIGOR A. Ioana - Maria 2002.01.Jan. FF FF buget PUȘCAȘ Vasile 2008 2008.05.Jul.

Eficientizarea strategiilor de comunicare

privind aderarea României la UERo

0 0Științe sociale și

politice

Relații

internaționale

Istorie și

Filosofie

TINCA G. Ștefan -

Alexandru2002.01.Jan. FF FF buget PUȘCAȘ Vasile 2008 2008.05.Jul.

Un model pentru relația transatlantică la

început de secol XXIRo

0 0Științe sociale și

politice

Relații

internaționale

Istorie și

Filosofie

STAN M. Lavinia -

Snejana2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget PUȘCAȘ Vasile 2008 2008.06.Dec.Exilul românesc în Europa Occidentală în anii

1970-1980. Politica prin culturăRo

0 0Științe sociale și

politice

Relații

internaționale

Istorie și

FilosofieDOLGHI A. Dorin - Ioan 2001.01.Nov.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget VESE Vasile 2008 2008.29.Mar.

Influența Comisiei Europene asupra

consolidării și extinderii Uniunii Europene în

perioada mandatului Romano Prodi. 1999-

2004

Ro

0 0 0Relații

internaționale

Istorie și

FilosofiePOP T. Irina - Ionela 2005.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget VESE Vasile 2008 2008.06.Dec.

Petrol și geopolitică în Asia Centrală: analiza

diacronică a pozițiilor americane și europene –

perioada post Război Rece

Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereSTAN (căs. MUNTEANU)

V. Amalia - Roxana2000.01.Nov. FF FF buget

BORCILĂ

Mircea2008 2008.15.Dec.

Elemente de poetică simbolic-mitică în

romanul românesc contemporanRo

0 0 Științe umaniste Filologie Litere GORDA Alexandru 2002.01.Nov.cu frecvență,

cu bursă Ro

cu frecvență,

cu bursă Robuget

BORCILĂ

Mircea2008 2008.07.Mar.

Interferențe lingvistice slavo-române la nivel

lexical în Bucovina de NordUcraina

0 0 Științe umaniste Filologie Litere BRUDAȘCU I. Dan 2004.01.Oct. FF FF bugetBORCILĂ

Mircea2008 2008.14.Mar.

Receptarea operei poetice a lui Octavian

Goga de critica literară românească.Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereOANCEA (căs.

PĂLIMARIU) M. Nicoleta2004.01.Oct. FF FF buget

CURTICĂPEAN

U Doina - Maria2008 2008.14.Nov. Valeriu Anania. Operă literară Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereZDRENGHEA (căs.

ROMAN) G. Lucia2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetCURTICĂPEAN

U Doina - Maria2008 2008.20.Nov. George Matei Cantacuzino. Studiu monografic Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereDĂRĂBAN (căs.

BURCĂ) C. Alina2001.01.Nov. FF FF buget DRAGOȘ Elena 2008 2008.17.Oct. Adjectivul- monografie lingvistico- stilistică Ro

0 0 Științe umaniste Filologie Litere MUREȘAN C. Mihaela 2002.01.Oct. FF FF buget DRAGOȘ Elena 2008 2008.04.Jul.Limbajul -stilul jurnalistic și funcția fatică a

comunicăriiRo

0 0 Științe umaniste Filologie LitereCHENDE (căs. CHENDE

- ROMAN) A. Gheorghe2003.01.Oct. FF FF buget DRAGOȘ Elena 2008 2008.06.Jun.

Probleme de stilistică a toponimiei și

antroponimiei Țării SilvanieiRo

0 0 Științe umaniste Filologie Litere POMIAN I. Ionuț - Adonis 2004.01.Oct. FF FF buget DRAGOȘ Elena 2008 2008.22.Feb. Construcții complexe în sintaxa limbii române Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereARDELEAN V. Laura -

Teodora2002.01.Oct. FF FF buget

FANACHE

Vasile2008 2008.30.Oct.

Mircea Nedelciu - prozator sau seducția

povestirii și a construcțieiRo

0 0 Științe umaniste Filologie Litere MIHEȚ T. Marius - Traian 2003.01.Oct. FF FF bugetFANACHE

Vasile2008 2008.20.Mar.

Proza lui Constantin Țoiu între marea și mica

istorie.Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereBELEAN (căs. VLAD) V.

Daciana - Lavinia2003.01.Oct. FF FF buget

FLOREA Ligia -

Stela2008 2008.28.Jun.

Polifonia- de la enunț la discurs. Cazul

discursului polemic.Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereHANDREA (căs. TELEA)

G. Coralia - Maria2003.01.Oct. FF FF buget GOGA Yvonne 2008 2008.11.Apr. Interferențe franco-române la George Barițiu Ro

0 0 0 Filologie Litere BĂCIOIU G. Petre 2005.01.Oct.cu frecvență,

fără bursă

cu frecvență,

fără bursăbuget GOGA Yvonne 2008 2008.18.Oct. În căutarea teatrului pur Ro

0 0 Științe umaniste Filologie Litere ANTAL Balasz 2003.02.Dec.cu frecvență,

cu bursă Ro

cu frecvență,

cu bursă Robuget GYIMESI Eva 2008 2008.24.Nov.

Stílusok és irányzatok a Forrás-nemzedékek

prózájában (Mózes Attila) (Stiluri si curente in

proza scriitorilor "Forrás" (Mózes Attila) -

Literary Styles and Trends in the Prose of the

Forrás Generations(Mózes Attila))

Ungaria

0 0 Științe umaniste Filologie LitereSZILVESZTER A. Laszlo -

Szilard2002.01.Oct. FF FF buget GYIMESI Eva 2008 2008.19.Jun.

Limbajul ironiei în lirica maghiară dintre cele

două războaie mondialeRo

0 0 Științe umaniste Filologie LitereCOSMA I. Dorin - Silviu -

Ioan2000.01.Nov. FF FF buget OLTEAN Ștefan 2008 2008.17.Oct.

Echivalări semantice și sintactice ale unor

prepoziții din limba română cu ale celor din

limba franceză

Ro

7 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0 Științe umaniste Filologie Litere MIU I. Alina - Andreea 2003.01.Oct. FF FF buget OLTEAN Ștefan 2008 2008.11.Jul. The semantics of prose translation Ro

FilologieLimba și cultura

maghiarăȘtiințe umaniste Filologie Litere ERDELY Judit 1999.15.Nov. FF FF buget PÉNTEK Janos 2008 2008.02.Feb.

Variantele regionale maghiare din Transilvania

ale limbajului de contact interpersonal (fatic)Ro

0 0 Științe umaniste Filologie Litere ZSIDÓ F. Ferenc 2002.01.Oct. FF FF buget PÉNTEK Janos 2008 2008.09.Jun.Tradiția istorică în epica populară din zona

Târnavei MariRo

0 0 Științe umaniste Filologie LitereMIKLOSI (căs. BAKK -

MIKLOSI) A. Kinga2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget PÉNTEK Janos 2008 2008.27.Jun.Relația dintre înțelegerea și producerea

limbajului în faza formării bilingvismuluiRo

0 0 Științe umaniste Filologie LitereNENCIULESCU C.

Georges - Marius2001.01.Nov. FF FF buget POP Ion 2008 2008.15.Dec. Dimitrie Stelaru (monografie) Ro

0 0 Științe umaniste Filologie Litere TODOSIN O. Mioara 2003.01.Oct. FF FF buget POP Ion 2008 2008.08.Dec.Rătăcirea în opera lui Blaise Cendrars et

Beniamin FundoianuRo

0 0 Științe umaniste Filologie Litere HERGYAN Tibor 2004.15.Oct.cu frecvență,

cu bursă Ro

cu frecvență,

cu bursă Robuget POP Ion 2008 2008.05.Sep. Confesiunea în romanul românesc interbelic Ungaria

Filologie Literatură franceză Științe umaniste Filologie LitereOPREA - GANCEVICI

Olga 1999.15.Nov. FF FF buget POP Rodica 2008 2008.23.Oct. Matei Vișniec-verbe et image Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereVIDA M.R.P. Raluca -

Anamaria2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget POP Rodica 2008 2008.20.Jun. Retraducerea între fidelitate și inovație Ro

0 0 0 Filologie Litere POP G. Călin - Cristian 2005.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget POP Rodica 2008 2008.14.Nov. Problema infinitului la Pascal Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LiterePOP (căs. DAMIAN) Ș.

Otilia - Ștefania2003.01.Oct. FF FF buget RENZI Lorenzo 2008 2008.25.Oct. Antonio Possevino și Transilvania Ro

Filologie

Limba și literatura

engleză și

americană

Științe umaniste Filologie LitereBORBELY Carmen -

Veronica1999.15.Nov. FF FF buget STANCIU Virgil 2008 2008.18.Apr.

Genealogies Of Monstrosity: Constructions Of

Monstrous Corporeal Otherness In

Contemporary British Fiction

Ro

Filologie

Limba și literatura

engleză și

americană

Științe umaniste Filologie Litere GHITA Zoe - Maria 1999.15.Nov. FF FF buget STANCIU Virgil 2008 2008.18.Apr.Aspecte culturale în romanul britanic al

deceniului 80Ro

0 0 Științe umaniste Filologie Litere DRAGOMIR G. Eleonora 2002.01.Oct. FF FF buget STANCIU Virgil 2008 2008.28.Mar.Visual and verbal reality in modernist

american poetryRo

0 0 Științe umaniste Filologie LitereMIHALYCSA-BANYASZ

S. Erika2002.01.Oct. FF FF buget STANCIU Virgil 2008 2008.15.Dec.

Trans-lating Modernism: Languages of

Passage in the Fictions of Joyce, Fann

O'Brien, Beckett

Ro

0 0 Științe umaniste Filologie Litere PETRAR I. Petronia 2002.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget STANCIU Virgil 2008 2008.15.Dec.

Spatial Representations in the Contemporary

British FictionRo

0 0 Științe umaniste Filologie Litere SZÈKELY F.C. Èva 2002.01.Oct. FF FF buget STANCIU Virgil 2008 2008.25.Jan.William Butler Yeats: Playwright of the Celtic

RevivalRo

0 0 Științe umaniste Filologie LiterePOPON (căs. COȘER)

C.F. Cornelia2004.01.Oct. FF FF Cu taxă STANCIU Virgil 2008 2008.27.Mar.

Creativity Patterns in Science Fiction

LiteratureRo

0 0 Științe umaniste Filologie LitereHAȚIEGAN T.D. Anca -

Mihaela2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetVARTIC Ionel -

Mircea2008 2008.17.Dec. Teatralitate și roman sub regimul comunist Ro

0 0 Științe umaniste Filologie Litere TOMA N. Ioana 2002.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetVARTIC Ionel -

Mircea2008 2008.06.Dec. Câmp politic - câmp literar Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereMARIAN (căs. CHIRILĂ)

I. Carmen - Monica2004.01.Oct. FF FF buget

VARTIC Ionel -

Mircea2008 2008.12.Jun.

Comedia dell'Arte. Figuri centrale: Arlecchino -

PulcinellaRo

0 0 Științe umaniste Filologie Litere FOLTUȚ D. Adriana 2000.01.Nov. FF FF bugetVINȚELER

Onufrie2008 2008.16.Apr.

Contribuția termenilor religioși de origine slavă

la formarea limbii române literareRo

0 0 Științe umaniste Filologie LitereBULEU C. Constantina -

Raveca2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget VOIA Vasile 2008 2008.10.Mar. Paradigma puterii în secolul al XIX-lea Ro

0 0 Științe umaniste Filologie Litere LĂCĂTUȘ T. Adrian 2003.01.Oct. FF FF buget VOIA Vasile 2008 2008.12.Sep.Modernitatea conservatoare. Specificul culturii

Europei Centrale.Ro

0 0 Științe umaniste Filologie Litere

RĂFAN (căs. SZEKELY -

RĂFAN) I.T. Mara -

Stăncuța - Iosifa

2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget VOIA Vasile 2008 2008.09.Feb.Structuri recurente și dinamica lor în arta

imaginii (Barocul și Postmodernismul)Ro

0 0 Științe umaniste Filologie LitereCUC G. Teodora -

Codruța2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget VOIA Vasile 2008 2008.31.Oct.Imaginarul cultural al oglinzii în Extremul

OrientRo

0 0 Științe umaniste Filologie LitereJIREGHIE J. Elena -

Angela2002.01.Oct. FF FF buget

ZDRENGHEA

Mihai - Mircea2008 2008.10.Oct. The Discourse of Television Texts Ro

8 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0 Științe umaniste Filologie LiterePORUCIUC (căs.

BARGAN) A. Andrea2002.01.Nov. FF FF buget

ZDRENGHEA

Mihai - Mircea2008 2008.31.Oct.

Methods of Text Linguistics Applied to

Contemporary German ProseRo

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

InformaticăCOBÂRZAN V. Claudiu 2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MedFF buget

BOIAN Florian -

Mircea2008 2008.19.Dec.

Distributed Video Proxy-Caching in High-

Bandwidth NetworksRo

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

InformaticăSTERCA I. Adrian - Ioan 2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MedFF buget

BOIAN Florian -

Mircea2008 2008.19.Dec. Congestion control in streaming protocols Ro

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

Informatică

GORUNESCU (căs.

STOEAN) F. Ruxandra2003.01.Oct. FF FF buget

DUMITRESCU

Dumitru2008 2008.19.Feb.

Calcul evolutiv. Aplicații în anliza datelor și

mașini instruibile (Evolutionary Computation.

Applications in Data Analysis and Machine

Learning)

Ro

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

Informatică

SAS (căs. DIOȘAN) I.

Laura - Silvia2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MedFF buget

DUMITRESCU

Dumitru2008 2008.16.Oct.

Exploring Hybrid Approaches Based on

Nature-Inspired AlgorithmsRo

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

InformaticăSTOEAN I. Cătălin - Liviu 2004.01.Oct. FF FF buget

DUMITRESCU

Dumitru2008 2008.19.Feb.

New Evolutionary Techniques In Multi-modal

Optimization (Noi tehnici evolutive de

optimizare multi-modală)

Ro

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

Informatică

PINTEA I. Camelia -

Mihaela2005.01.Oct.

cu frecvență,

fără bursă

cu frecvență,

fără bursăbuget

DUMITRESCU

Dumitru2008 2008.09.May.

Combinatorial Optimization with Bio-Inspired

ComputingRo

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

Informatică

GAVRIȘ (căs. DROJ)

Gabriela2001.01.Nov. FF FF buget FRENȚIU Militon 2008 2008.31.Oct. GIS: Construirea și prelucrarea hărților Ro

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

Informatică

TARȚA (căs. GURAN) C.

Adriana - Mihaela2002.01.Oct. FF FF buget FRENȚIU Militon 2008 2008.07.Mar.

Modelarea ergonomică a interfețelor om -

calculatorRo

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

Informatică

MOLDOVAN (căs.

COJOCAR) G. Grigoreta -

Sofia

2003.01.Oct. FF FF buget FRENȚIU Militon 2008 2008.07.Mar.

Aspect Mining. Formalisation, New

Approaches, Evaluation (Aspect Mining.

Formalizare, noi abordări, evaluare)

Ro

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

Informatică

FANEA (căs. VESCAN)

D.V. Andreea2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MedFF buget FRENȚIU Militon 2008 2008.31.Oct.

Construction Approaches for Component-

based Systems (Abordări în construcția

sistemelor bazate pe componente)

Ro

Matematică Informatică Științe exacte InformaticăMatematică și

Informatică

MICLĂUȘ (căs. ZELINA)

I. Ioana - Otilia1993.15.Jun. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

MOLDOVAN

Grigor2008 2008.09.May. Probleme de optim în sisteme distribuite Ro

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

Informatică

GREBLĂ T. Horea -

Adrian2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetMOLDOVAN

Grigor2008 2008.14.Nov.

Optimizări pentru sisteme de baze de date

distribuite pe platforme neomogeneRo

0 0 Științe exacte InformaticăMatematică și

InformaticăPĂTRUȚ V. Bogdan 2002.01.Oct. FF FF buget

MOLDOVAN

Grigor2008 2008.17.Oct.

Agenți inteligenți în sisteme de monitorizare

distribuită (Intelligent Agents in Distributed

Monitoring Systems)

Ro

0Matematică (Analiză

matematică)Științe exacte Matematică

Matematică și

Informatică

REBELEȘ F. V. Magnolia

- Anda2001.01.Nov. FF FF buget

AGRATINI

Octavian2008 2008.19.Dec. Contribuții privind operatorii de tip spline Ro

0Matematică (Analiză

matematică)Științe exacte Matematică

Matematică și

Informatică

MURARU G. Carmen -

Violeta2003.01.Oct. FF FF buget

AGRATINI

Octavian2008 2008.18.Jan.

Contribuții la aproximarea funcțiilor prin

operatori liniari (Contributions on the

Approximation of Functions by Using Linear

Operators)

Ro

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

InformaticăVOICU T. Constantin 2002.01.Nov. FF FF Cu taxă ANDRICA Dorin 2008 2008.10.Sep.

Contribuții la studiul unor probleme de

mecanică și geometrie pe RnRo

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

InformaticăROȘCA V. Alin - Vasile 2004.01.Oct. FF FF buget BLAGA Petru 2008 2008.28.Nov.

Contribuții teoretice și practice privind

simularea unor modele economiceRo

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

InformaticăBARICZ A. Arpad 2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MedFF buget

BRECKNER

Wolfgang2008 2008.06.Jun.

Generalized Bessel Functions of the First Kind

(Funcții Bessel generalizate de prima speță)Ro

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

InformaticăDICU T. Camelia 2000.01.Nov. FF FF buget MĂRCUȘ Andrei 2008 2008.07.Mar.

Metode modul-teoretice în studiul G-algebrelor

și al grupurilor punctateRo

Matematică Mecanică Științe exacte MatematicăMatematică și

InformaticăIOANA A. Tiberiu 1999.15.Nov.

cu frecvență,

cu bursă MedFF buget PETRILA Titus 2008 2008.20.May.

Algoritmi pentru studierea mișcărilor fluide cu

suprafață liberăRo

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

Informatică

BERCEA (căs. REVNIC)

V. Cornelia - Teofila2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MedFF buget POP M. Ioan 2008 2008.05.Dec.

Contribution to the Theory of Convective Flow

of Viscous Fluid and Porous Media (Contribuții

la teoria mișcării convective a fluidelor

viscoase și a mediilor poroase)

Ro

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

Informatică

HORVAT - MARC I.

Andrei2000.01.Nov. FF FF buget PRECUP Radu 2008 2008.24.Oct.

Cercetări asupra localizării soluțiilor ecuațiilor

operatoriale neliniareRo

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

InformaticăMUZSI D. Dezideriu 2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget PRECUP Radu 2008 2008.04.Jul.

(Semilinear Boundary Value Problems under

Nonresonance Conditions) Probleme la limită

semiliniare în condiții de nerezonanță

Ro

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

Informatică

GHERLE (căs. CHIȘ -

BUIGA) G. Ana - Codruța2003.01.Oct. FF FF buget PURDEA Ioan 2008 2008.09.May.

Clase speciale de automorfisme de grupuri

(Special Classes of Automorphisms of

Groups)

Ro

9 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

Informatică

AMBRO (căs.

DOBRIȚOIU) A. Maria2002.01.Oct. FF FF buget RUS A. Ioan 2008 2008.14.Nov. Ecuații integrale cu argument modificat Ro

Matematică Astronomie Științe exacte MatematicăMatematică și

InformaticăCHIRUȚĂ C. Ciprian 1998.01.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

URECHE Vasile 2008 2008.21.Mar.Contribuții la studiul mișcării corpurilor cerești

în câmpuri fotogravitaționaleRo

0 0 Științe exacte MatematicăMatematică și

Informatică

KULCSÁR (căs. MEZEI)

I. Ildikó - Ilona2000.01.Nov. FF FF buget

VARGA Győrgy -

Csaba2008 2008.10.Sep.

Nonlinear Methods in the Study of

Hemivariational Inequalities and Elliptic

Problems (Metode neliniare în studiul

inegalităților hemivariaționale și al problemelor

eliptice)

Ro

0 0Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

BOZDOG (căs. MIH) F.

Codruța - Alina2000.01.Nov. FF FF buget

JURCĂU

Nicolae2008 2008.18.Sep.

Componente autoreglatorii și metacognitive în

învățare; efecte mediatoare asupra

performanțelor școlare

Ro

0 0Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

MARIAN N. Mihai - Ion 2003.01.Oct. FF FF bugetJURCĂU

Nicolae2008 2008.23.Dec.

Corelate psihologice ale neajutorării.Implicații

clinice și sociale.Ro

0 0 0 Psihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

DAMIAN C. Ovidiu -

Corneliu2005.01.Oct. FF FF Cu taxă

JURCĂU

Nicolae2008 2008.19.Dec.

Investigare funcțională și intervenție în deficitul

pivotal "joint attention" în autismul infantilRo

0 0 0 Psihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

DRUGAȘ I. A. Ioan -

Marius2005.01.Oct. FF FF Cu taxă

JURCĂU

Nicolae2008 2008.28.Oct.

Spre o nouă teorie a motivației. Relația cu

bunăstarea psihologică.Ro

0 0 0 Psihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

TIA I. Ioan 2005.01.Oct. FF FF Cu taxăJURCĂU

Nicolae2008 2008.22.Dec.

Universul carcerar-particularități ale adaptării

deținuților la mediul psihosocial distinct-atipicRo

0 0Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

CIOARĂ C. Corneliu -

Marius2002.01.Oct. FF FF buget MICLEA Mircea 2008 2008.31.Oct.

Specificul și rolul biasărilor atenționale în

anxietatea nonclinicăRo

0 0Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

PETRA (căs. VISU -

PETRA) V. Laura -

Alexandra

2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget MICLEA Mircea 2008 2008.09.May.

Dezvoltarea multidimensională a funcțiilor

executive: O abordare neuropsihologicăRo

Psihologie -

PedagogiePsihologie

Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

DIMA M. Doru 1997.01.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

PITARIU Horia 2008 2008.04.Jul.Validarea unui sistem computerizat de

evaluare psihologicăRo

0 0Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

SULEA I.R. Coralia -

Maria2003.01.Oct. FF FF buget PITARIU Horia 2008 2008.22.Dec.

Managementul comportamentului disfuncțional

în organizațiiRo

0 0Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

CAPOTESCU I.M.

Roxana - Iulia2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget PITARIU Horia 2008 2008.16.Dec.

Aspecte psihologice ale stresului ocupațional

la funcționarii bancari în contextul schimbării

organizaționale

Ro

Psihologie -

PedagogiePsihologie

Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

BUCUȚĂ (nume anterior

de căs. FLOREA) C.

Mihaela - Dana

1999.15.Nov. FF FF buget PREDA Vasile 2008 2008.10.Jul.

Experiența depresivă și semnificațiile

suportului psihosocial- o abordare interpretativ

fenomenologică

Ro

0 0Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

ROȘAN I. Adrian -

Marian2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget PREDA Vasile 2008 2008.11.Dec.

Proceduri de screening și intervenție

integrativă la adolescenții cu risc de apariție a

comportamentului violent

Ro

0 0Științe sociale și

politicePsihologie

Psihologie și

Științe ale

Educației

HATHAZI G. Andrea 2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget PREDA Vasile 2008 2008.13.Jun.

Dezvoltarea abilitățilorde comunicare la copiii

cu surdocecitateRo

0 0 0Științe ale

educației

Psihologie și

Științe ale

Educației

NAGY (căs. KELEMEN)

V. Gabriela2005.01.Oct.

cu frecvență,

fără bursă

cu frecvență,

fără bursăbuget CHIȘ Vasile 2008 2008.24.Oct. Identificarea și educarea copiilor supradotați Ro

0 0Științe sociale și

politice

Științe ale

educației

Psihologie și

Științe ale

Educației

ALDEA (căs.

PETROVAN) E. Ramona

- Stefana

2000.01.Nov. FF FF buget IONESCU Miron 2008 2008.15.Dec.

Strategii psihopedagogice de optimizare a

învățării și adaptării școlare în cadrul

procesului de învățământ

Ro

0 0Științe sociale și

politice

Științe ale

educației

Psihologie și

Științe ale

Educației

MITRICĂ (căs.

SILVAȘ) M. G. Alexandra2002.01.Oct. FF FF buget IONESCU Miron 2008 2008.14.Jul.

Premise teoretice și stategii psihopedagogice

implicate în orientarea vocațională la vârsta

adolescenței

Ro

0 0Științe sociale și

politice

Științe ale

educației

Psihologie și

Științe ale

Educației

MOGONEA C. Florentin -

Remus2002.01.Oct. FF FF buget IONESCU Miron 2008 2008.08.Dec.

Dificultăți de învățare și înlăturarea lor la

Limba și Literatura română, clasa a IX-aRo

0 0Științe sociale și

politice

Științe ale

educației

Psihologie și

Științe ale

Educației

STATE (căs.

MOGONEA) N.

Florentina

2002.01.Oct. FF FF Cu taxă IONESCU Miron 2008 2008.08.Dec.Formarea competenței de autoevaluare la

elevii claselor a IX a și a X aRo

10 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0Științe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

BOGDAN C. Tudor -

Dumitru2001.01.Nov. FF FF buget ILUȚ Petru 2008 2008.20.Jun.

Relația public- prestația echipei. Cazul

handbaluluiRo

0 0Științe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

HĂRĂGUȘ S.P. Paul -

Teodor2001.01.Nov.

cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget ILUȚ Petru 2008 2008.09.May.

Utilizarea timpului și distribuția sarcinilor

domestice în familia din RomâniaRo

0 0Științe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

BOLEA I. Alina - Ionela 2002.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget ILUȚ Petru 2008 2008.05.Dec.Integrarea școlară și socială a copiilor cu

nevoi speciale Ro

0 0Științe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

URS (SCHMIDT) R.

Mihaela - Camelia2002.01.Oct. FF FF buget ILUȚ Petru 2008 2008.15.Sep.

Implicații sociale și psihosociale ale tranziției

asupra familiilor din Valea JiuluiRo

0 0Științe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

NISTOR I. Laura 2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget ILUȚ Petru 2008 2008.18.Jun.Atitudini și comportamente față de mediul

înconjurător în RomâniaRo

0 0 0 Sociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

POP (căs. COSTAȘ) T.

Ligia - Raluca2005.01.Oct.

cu frecvență,

fără bursă

cu frecvență,

fără bursăbuget ILUȚ Petru 2008 2008.14.Jul.

Manifestarea stereotipiilor de gen în

publicitatea din RomâniaRo

Sociologie SociologieȘtiințe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

HOSU I. Ioan 1998.01.Nov.cu frecvență,

cu bursă MEdFF

buget, apoi

continuare

cu taxă

ROTARIU Traian 2008 2008.07.Feb.Mobilizarea resurselor în cadrul acțiunilor

colectiveRo

0 0Științe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

RAȚ G. Cristina 2002.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget ROTARIU Traian 2008 2008.05.Nov.

Segregarea socială a păturilor sărace în

România perioadei de tranzițieRo

0 0Științe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

GOMBOȘ I. Leon 2003.01.Oct. FF FF buget ROTARIU Traian 2008 2008.23.Dec.Integrarea socială prin intermediul activităților

corporaleRo

0 0Științe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

NISTOR A. Cristina -

Alexandra2003.01.Oct. FF FF buget ROTARIU Traian 2008 2008.15.May. Acoperirea mediatică a situațiilor de criză Ro

0 0 0 Sociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

NEAMȚU I. Bogdana 2006.01.Oct. FF FF Cu taxă ROTARIU Traian 2008 2008.06.Nov.Dispersia urbană și managementul acesteia în

contextul conceptului de dezvoltare inteligentăRo

0 0Științe sociale și

politiceSociologie

Sociologie și

Asistență

Socială

BOARIU (căs. PANTEA)

I. Maria - Carmen2004.01.Nov.

cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget ROTH Maria 2008 2008.27.Feb.

Controverse actuale cu privire la muncile

copiilorRo

FizicăFizică (Fizică

nucleară)Științe exacte Fizică

Știința și

Ingineria

Mediului

NEDA A. Tamas 1999.15.Nov. FF FF

buget, apoi

continuare

cu taxă

COSMA

Constantin2008 2008.11.Jul.

Migrarea izotopilor radonului în sol și în diferiți

factori de mediuRo

FizicăFizică (Fizică

nucleară)Științe exacte Fizică

Știința și

Ingineria

Mediului

BĂRBOS A. Dumitru 2001.01.Nov. FF FF bugetCOSMA

Constantin2008 2008.27.Jun.

Analiza multielementară prin spectrometrie

gamma promptă (Multielemental Analysis by

Gamma Prompt Spectrometry PGA)

Ro

0 0 Științe exacte Fizică

Știința și

Ingineria

Mediului

MOLDOVAN I. Mircea -

Claudiu2001.01.Nov.

cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget

COSMA

Constantin2008 2008.12.Dec.

Studii asupra radonului în diferiți factori de

mediuRo

FizicăFizică (Fizică

nucleară)Științe exacte Fizică

Știința și

Ingineria

Mediului

SUCIU I. Ioan 2001.01.Nov. FF FF bugetCOSMA

Constantin2008 2008.23.May.

Studierea prin metode atomice și nucleare a

concentrației de crom și metale grele, în sol, în

zone de interes din Transilvania

Ro

0 0 Științe exacte Fizică

Știința și

Ingineria

Mediului

BENEA Vasile 2002.14.Jan.cu frecvență,

cu bursă Ro

cu frecvență,

cu bursă Robuget

COSMA

Constantin2008 2008.20.Jun.

Aplicarea luminiscenței stimulate termic (TL) și

optic (OSL) la datarea ceramicilorR. Moldova

0 0Științe ale

naturiiGeologie

Știința și

Ingineria

Mediului

MERA G. Ovidiu 2001.01.Nov. FF FF bugetPETRESCU

Iustinian2008 2008.08.Feb.

Geologia Badenianului cu evaporite din

regiunea Turda – Ocna Mureș (La géologie du

Badenien avec evaporites de la région Turda

– Ocna Mureșului)

Ro

0 0Științe ale

naturiiGeologie

Știința și

Ingineria

Mediului

GIUREA C. Elena 2002.01.Jan. FF FF bugetPETRESCU

Iustinian2008 2008.08.Feb.

Palinologia Pliocenului cu ligniți dintre Valea

Oltețului și Valea CerneiRo

0 0Științe ale

naturiiGeologie

Știința și

Ingineria

Mediului

ARDELEAN V. Laura 2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEdFF buget

PETRESCU

Iustinian2008 2008.08.Feb.

Arii naturale protejate din județul Maramureș

cu privire specială asupra celor geologiceRo

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

BREȘFELEAN V. Vasile -

Paul2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetGHIȘOIU

Nicolae2008 2008.05.Dec.

Contribuții la perfecționarea managementului

instituțiilor universitare prin aplicarea de

tehnologii informatice moderne

Ro

11 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

MUREȘAN I. Iustina -

Loredana2004.01.Oct. FF FF buget

GHIȘOIU

Nicolae2008 2008.05.Dec.

Contribuții la realizarea și implementarea unui

sistem integrat în managementul academicRo

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

HATFALUDI (căs. VLAD)

V. Miranda - Petronella2001.01.Nov. FF FF buget

NIȚCHI Ioan -

Ștefan2008 2008.11.Jul.

Contribuții la conceperea, proiectarea și

realizarea unui sistem de instruire la distanță

în domeniul economic (Contributions to the

Project, Design and Implementation of a

Distance Learning System in Economics)

Ro

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

CHIȘ I. George -

Sebastian2002.01.Oct. FF FF buget

NIȚCHI Ioan -

Ștefan2008 2008.17.Oct.

Contribuții la conceperea, proiectare,

realizarea și managementul unor site-uri de

Internet cu profil economic (Contribution to the

Conceiving, Designing, Acomplishing and

Management of the Internet Sites with

Educational Profile)

Ro

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

PETRUSEL D. Răzvan 2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MedFF buget

NIȚCHI Ioan -

Ștefan2008 2008.02.Feb.

Contribuții la conceperea, proiectarea și

realizarea sistemelor suport de decizie

destinate fluxurilor de trezorerie

Ro

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

CORDIȘ - HERBIL (căs.

ARBA) G. Raluca2004.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetNIȚCHI Ioan -

Ștefan2008 2008.31.Oct.

Contribuții la conceperea, proiectarea și

implementarea unui sistem de comerț

electronic ca suport pentru afacerile firmelor

românești

Ro

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

JECAN I. Sergiu 2004.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetNIȚCHI Ioan -

Ștefan2008 2008.17.Oct.

Contribuții la conceperea, proiectarea și

implementarea unui sistem destinat

managementului unui intranet în cadrul IMM-

urilor

Ro

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

MIHĂILĂ S. Adrian - Alin 2004.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetNIȚCHI Ioan -

Ștefan2008 2008.31.Oct.

Sisteme suport de decizie pentru

managementul proiectelor / Decision support

system for project management

Ro

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

TODERICI L. Leontin 2004.01.Oct. FF FF bugetNIȚCHI Ioan -

Ștefan2008 2008.17.May.

Sisteme informatice bancare, oportunități și

riscuriRo

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

DRĂGAN V. Dan -

Marius2001.01.Nov. FF FF buget

RACOVIȚAN

Dan2008 2008.29.Feb.

Sistem informatic pentru controlul financiar în

condițiile restructurării Ministerului Economiei

și Finanțelor (Sistème informatique pour le

contrôle financier dans la condition de

restructuration de ministère de l'économie et

de finance)

Ro

0 0Științe

economice

Cibernetică

și statistică

economică

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

ȘERBAN (căs.

MIHALCIA) N. Bălașa -

Tania

2001.01.Nov. FF FF bugetRACOVIȚAN

Dan2008 2008.26.Jan.

Sisteme informaționale în centrele de

transfuzie sangvină din România

(Informational Systems in Blood Transfusion

Centers in Romania)

Ro

0 0Științe

economiceContabilitate

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

FEKETE-PALI-PISTA I.

Szilveszter2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget MATIȘ Dumitru 2008 2008.16.May.

Cercetare conceptuală și empirică privind

raportările financiare. Cazul sistemului contabil

românesc și maghiar (Subtitlu: Convergență și

conformitate cu IFRS)

Ro

0 0Științe

economiceContabilitate

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

MUSTAȚĂ I. Răzvan -

Valentin2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget MATIȘ Dumitru 2008 2008.16.May.

Sisteme de măsurare a armonizării și

diversității contabile internaționale - între

necesitate și spontaneitate

Ro

0 0Științe

economiceContabilitate

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

PALFI I. Cristina -

Alexandrina2003.01.Oct. FF FF buget MATIȘ Dumitru 2008 2008.14.Mar.

Managementul finaciar-contabil al riscurilor în

activitatea bancară (The Financial Accounting

Management of Risk in Banking Activity)

Ro

0 0Științe

economiceContabilitate

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

TURCU I. Monica 2000.01.Nov. FF FF bugetPÂNTEA Petru -

Iacob2008 2008.19.Sep.

Contabilitatea operațiunilor de leasing în

RomâniaRo

0 0Științe

economiceContabilitate

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

IOSIVAN P. Oana -

Raluca2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget POP Atanasiu 2008 2008.14.Mar.Auditul situațiilor financiare ale agenților

economici Ro

12 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0Științe

economiceEconomie

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

LENGHEL V. Radu -

Dorin 2000.01.Nov. FF FF buget

IONESCU

Toader2008 2008.12.Dec. Concepte și doctrine contabile contemporane Ro

Economie Economie agrarăȘtiințe

economiceEconomie

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

MORAR G. Adrian -

Coriolan1998.01.Nov. FF FF buget

SAMOCHIȘ

Boris2008 2008.14.Mar.

Cooperația de credit, mijloc de sprijinire a

unităților agricoleRo

0 0Științe

economiceEconomie

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

VEREȘ V. Vincențiu -

Andrei2000.01.Nov. FF FF buget

SAMOCHIȘ

Boris2008 2008.11.Apr. Managementul piețelor produselor agricole Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

SIMIONCA (căs.

MARICA) I. Letiția2001.01.Nov. FF FF buget

BĂTRÂNCEA

Ioan2008 2008.12.Jan.

Rolul trezoreriei în mecanismul financiar al

întreprinzătorului (The Role of Treasury in the

Financial Mecanism of the Firm)

Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

DOBRA C. Ioan 2002.01.Jan. FF FF bugetBĂTRÂNCEA

Ioan2008 2008.17.Dec.

Controlul financiar-fiscal în condițiile aderării

României la Uniunea Europeană (Le contrôle

financier et fiscal dans le processus

d’adhésion de la Roumanie à l’Union

Européene)

Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

TAMÁS - SZORA I. Atila 2002.01.Jan. FF FF bugetBĂTRÂNCEA

Ioan2008 2008.17.Dec.

Analiza economico-financiară în cadrul

auditului financiar (Analyse économico-

financière dans le cadre de l’audit financier)

Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

DANCIU G. Adina -

Elena2002.01.Oct. FF FF buget

BĂTRÂNCEA

Ioan2008 2008.12.Jan.

Analiza echilibrului financiar al firmei (The

Analysis of Financial Equilibrium of the Firm)Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

ARDELEAN I. Victor 2004.01.Oct. FF FF bugetBĂTRÂNCEA

Ioan2008 2008.01.Nov. Analiza fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

BÂCE G. Grigore 2004.01.Oct. FF FF bugetBĂTRÂNCEA

Ioan2008 2008.16.Dec.

Mecanismul creditării în procesul de trecere

de la economia etatizată la economia de piațăRo

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

BEJENARU C. Aurel 2005.01.Oct. FF FF Cu taxăBĂTRÂNCEA

Ioan2008 2008.12.Jan.

Analiza riscurilor în activitatea instituțiilor de

credit (The Analysis of Risks in the Activity of

Credit Institutions)

Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

BORLEA V. Nicolae -

Sorin2005.01.Oct. FF FF Cu taxă

BĂTRÂNCEA

Ioan2008 2008.20.Oct.

Rolul analizei financiare în auditarea

instituțiilor de credit din România (Financial

Analysis Role in the Credit Institutions Auditing

in Romania)

Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

ȘTEFAN C. Daniel 2000.01.Nov. FF FF bugetCISTELECAN

Lazăr2008 2008.19.Dec. Decizia de investiții în mediul concurențial Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

MAJOR C.E. Dan -

Eugen2001.01.Nov. FF FF buget

CISTELECAN

Lazăr2008 2008.06.Dec.

Asigurările sociale în România – realități și

perspective (Social Assurance in Romania

–Realities and Perspectives)

Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

LUPULESCU G. Grigore 2005.01.Oct. FF FF Cu taxă NISTOR E. Ioan 2008 2008.19.Sep.Gestiunea internă a profitabilității băncilor

comercialeRo

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

BĂRBULESCU I.

Sevastian2002.01.Jan. FF FF buget ROȘCA Teodor 2008 2008.17.May.

Controlul intern și auditul intern al instituțiilor

publice din România (Internal Control and

Internal Audit in Public Institutions)

Ro

0 0 0 Finanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

ZOICAȘ - IENCIU M.V.

Adrian2005.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget TRENCA Ioan 2008 2008.20.Oct.Comportamentul investițional pe piața bursieră

din RomâniaRo

13 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

Economie Finanțe - AsigurăriȘtiințe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

NIȚULESCU G. Ciprian -

Șeban1998.01.Nov. FF FF buget

TULAI

Constantin2008 2008.18.Oct.

Problemele economice și financiare ale

producerii și comercializării medicamentelor în

România

Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

GĂBAN I. Vasile - Lucian 2000.01.Nov. FF FF bugetTULAI

Constantin2008 2008.16.Dec.

Mutații în strategia băncilor comerciale. Retail

și corporate bankingRo

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

FĂRCAȘ (căs.

DRAGOȘ) T.I. Simona -

Laura

2002.01.Oct. FF FF bugetTULAI

Constantin2008 2008.05.Apr.

Tarifare optimală în asigurări de viață

(Tarification optimale en assurance vie)Ro

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

FILIP A. Angela - Maria 2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MedFF buget

TULAI

Constantin2008 2008.12.May.

Evaluarea performanței fondurilor mutuale din

RomâniaRo

0 0Științe

economiceFinanțe

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

OPRICEAN I. Nicolae 2005.01.Oct. FF FF Cu taxăTULAI

Constantin2008 2008.28.Nov. Construcția și execuția bugetului Apărării Ro

0 0Științe

economiceManagement

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

CITREA V. Emil -

Constantin2000.01.Nov. FF FF buget ILIEȘ Liviu 2008 2008.24.Oct.

Strategii și politici manageriale în instituții de

control financiar și auditRo

0 0Științe

economiceManagement

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

OSIBANJO Adewale

Omotayo2005.10.Oct.

cu frecvență,

cu bursă Ro

cu frecvență,

cu bursă Robuget LAZĂR Ioan 2008 2008.26.Sep.

Evaluation of the Strategies of Occupying the

Workforce in Nigeria (Studiul privind

evaluarea și strategiile de ocupare a forței de

muncă în Nigeria)

Nigeria

EconomieManagement în

economie

Științe

economiceManagement

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

LUNG (căs. CIPLEA)

Sorina - Anamaria1999.01.Nov. FF FF buget MIHUȚ Ioan 2008 2008.31.Oct.

Contribuții privind optimizarea

managementului prin costuri la o firmă de

construcții

Ro

0 0Științe

economiceManagement

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

PĂCURAR I. Ioan 2002.01.Oct. FF FF buget MIHUȚ Ioan 2008 2008.25.Sep.

Managementul transporturilor rutiere din

România (Road Transport Management in

Romania)

Ro

0 0Științe

economiceManagement

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

AFRĂSINEI - ZEVOIANU

V. Cătălin2001.01.Nov. FF FF buget NAGHI Mihai 2008 2008.03.Jul.

Contribuții privind perfecționarea

managementului calității serviciilor

(Contribution Regarding the Improvements in

Service Quality Management)

Ro

0 0Științe

economiceManagement

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

GÂRBO P. Viorica - Irina 2000.01.Nov. FF FF bugetPURDEA

Dumitru2008 2008.24.Oct.

Managementul resurselor umane în societățile

de asigurări din RomâniaRo

0 0Științe

economice

Relații

economice

internaționale

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

ILIEȘ V. Darie 2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetCIOBANU

Gheorghe2008 2008.26.Sep. Dumpingul - strategie comercială neloială Ro

0 0Științe

economice

Relații

economice

internaționale

Științe

Economice și

Gestiunea

Afacerilor

STAN (căs. CĂTANĂ) G.

Simona - Laura2003.01.Oct. FF FF Cu taxă

CIOBANU

Gheorghe2008 2008.31.Oct.

Investițiile străine directe în România (Foreign

Direct Investements in Romania) Ro

0 0 Științe umaniste Filologie

Științe

Politice,

Administrative

și ale

Comunicării

BALOGH M. Martin 2003.01.Oct. FF FF buget CSEKE Péter 2008 2008.19.Apr.Politici de dezvoltare locala in cadrul

comunitatilor multietnice Ro

0 0 Științe umaniste FilologieStudii

Europene

ARDELEAN (căs.

COLTA) A. Elena -

Rodica

2003.01.Oct. FF FF buget CUCEU Ioan 2008 2008.28.Mar.Interetnicitate și culturi tradiționale în zona de

frontieră româno-maghiarăRo

0 0 Științe umaniste FilologieStudii

Europene

MÎNDRUȚ (căs.

TEAMPĂU) P. Petruța -

Mădălina

2003.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget CUCEU Ioan 2008 2008.26.Sep.Corp și discurs ideologic în România post-

comunistăRo

0 0 Științe umaniste FilosofieStudii

EuropeneCIUPE I. Adrian 2002.01.Oct. FF FF buget MARGA Andrei 2008 2008.16.May. Postmodernismul american Ro

14 din 15

Universitatea „Babeș - Bolyai” 2008 Teze de doctorat susținute public

0 0 Științe umaniste FilosofieStudii

Europene

BOGDAN G.Călin -

Ciprian2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget MARGA Andrei 2008 2008.26.Nov. Identitatea. Abordări ale identității Ro

0 0 0 FilosofieStudii

EuropeneMUREȘAN I. Vlad 2005.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget MARGA Andrei 2008 2008.26.Nov. Relativismul juridic Ro

0 0 Științe umaniste IstorieStudii

Europene

BRETAN M.C. Bianca -

Doris2000.01.Nov. FF FF buget

GYEMANT

Ladislau2008 2008.26.Sep.

Istoria presei sioniste de limba română până la

al doilea război mondialRo

0 0 Științe umaniste IstorieStudii

EuropeneRUS T. Raluca - Dana 2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetGYEMANT

Ladislau2008 2008.23.May.

Conflictul din Orientul Apropiat în viziunea

opiniei publice românești 1989-2000Ro

0 0 Științe umaniste IstorieStudii

Europene

BUTARU G. Lucian -

Traian2003.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetGYEMANT

Ladislau2008 2008.28.Feb.

Componenta rasială a discursului antisemit din

România pînâ la al doilea război mondialRo

0 0 Științe umaniste IstorieStudii

EuropeneTRUICA V. Gilda - Luiza 2000.01.Nov. FF FF buget PĂUN Nicolae 2008 2008.11.Dec.

Originile politicii de " containment" în relațiile

S.U.A. - U.R.S.S. Impactul asupra construcției

europene

Ro

0 0Științe

economice

Relații

economice

internaționale

Studii

EuropeneSANDU C.G. Luciana 2003.01.Oct. FF FF buget BÎRSAN Maria 2008 2008.25.Sep.

Perspectivele dezvoltării regionale în România

în condițiile integrării în Uniunea EuropeanăRo

0 0Științe

economice

Relații

economice

internaționale

Studii

Europene

CRAMARENCO (căs.

CUCURUZAN) E.

Romana - Emilia

2004.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MedFF buget BÎRSAN Maria 2008 2008.24.Sep.

Migrația și mobilitatea forței de muncă din

România în contextul integrării europeneRo

0 0Științe

economice

Relații

economice

internaționale

Studii

EuropeneTOADER V. Valentin 2004.01.Oct. FF FF buget BÎRSAN Maria 2008 2008.11.Jul.

Analiza evoluției inflației în România în

perspectiva adoptării EURO Ro

0 0Științe

economice

Relații

economice

internaționale

Studii

EuropeneGUȚ G. Carmen - Maria 2005.01.Oct. FF FF Cu taxă BÎRSAN Maria 2008 2008.25.Jun. Șomajul în România - prezent și perspective Ro

0 0 Teologie TeologieTeologie

OrtodoxăBACIU I. Cristian - Ioan 2001.01.Nov. FF FF buget

LEB Ioan -

Vasile2008 2008.04.Jun.

Patriarhia ecumenică în imperiul otoman de la

1453 până în secolul al XVIII-lea și legăturile

cu Țările Române

Ro

0 0 Teologie TeologieTeologie

OrtodoxăBIDIAN T. Mircea - Dinu 2002.01.Oct.

cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

bugetLEB Ioan -

Vasile2008 2008.09.Dec.

Sfântul Teodor Studitul. Relația Biserică - Stat

în timpul săuRo

0 0 Teologie TeologieTeologie

OrtodoxăDRĂGOI V. Marius - Dan 2001.01.Nov. FF FF buget

MORARU

Alexandru2008 2008.02.Apr.

Ortodocși și Uniți (Greco-Catolici) în

Transilvania (1874-1916). Convergențe și

divergențe.

Ro

0 0 Teologie TeologieTeologie

OrtodoxăMIȘU G. Radu 2003.01.Oct. FF FF buget

MORARU

Alexandru2008 2008.06.Nov.

Martiri creștini de la Dunărea de Jos în

antichitatea târzieRo

0 0 Teologie TeologieTeologie

OrtodoxăGAVRILĂ V. Ion 2004.01.Oct. FF FF buget STANCIU Vasile 2008 2008.03.Jun.

Muzica bisericească în ținutul Vâlcii. Studiu

monograficRo

0 0 0 TeologieTeologie

OrtodoxăDRĂGHICI N. Gheorghe 2006.01.Oct. FF FF Cu taxă STANCIU Vasile 2008 2008.02.Jun. Muzica religioasă în Dâmbovița și Muscel Ro

0 0 0 Teologie

Teologie

Romano-

Catolică

NAGY M. Jozsef 2005.01.Oct.cu frecvență,

cu bursă MEd

cu frecvență,

cu bursă

MEd

buget MARTON Jozsef 2008 2008.24.May.Kenoză: paradigmă pentru spiritualitatea și

pastorația comunitarăRo

15 din 15