factorii de patogenitate ai bacteriilor-2

Upload: dyana-oana

Post on 02-Mar-2018

232 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  1/50

  Factorii de patogenitate aiFactorii de patogenitate ai

  bacteriilorbacteriilor

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  2/50

  PatogenitateaPatogenitateaeste un proces complex ieste un proces complex imulti-factorial, care cuprinde totalitateamulti-factorial, care cuprinde totalitateamecanismelor biochimice prin caremecanismelor biochimice prin caremicroorganismele produc infecii.microorganismele produc infecii. Este unEste uncaracter de speciecaracter de specie

  VirulenaVirulenaeste gradul de patogenitate aeste gradul de patogenitate aunei tulpini n cadrul specieiunei tulpini n cadrul specieieste un caractereste un caracter

  de tulpinde tulpin..n timp ce unele microorganisme (patogene)n timp ce unele microorganisme (patogene)produc n mod obinuit infecii la indiviziiproduc n mod obinuit infecii la indiviziineimunizai dar cu rezistena natural intact,neimunizai dar cu rezistena natural intact,

  altele (oportuniste) produc infecii doar laaltele (oportuniste) produc infecii doar laindivizi cu barierele aprrii naturaleindivizi cu barierele aprrii naturalecompromise.compromise.

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  3/50

  Clasificarea bacteriilor n funcie deClasificarea bacteriilor n funcie depatogenitatepatogenitate

  microorganisme nepatogenemicroorganisme nepatogene

  microorganisme patogenemicroorganisme patogenembolnviri cu penetraie mare n populaiembolnviri cu penetraie mare n populaie

  sau mbolnviri cu consecine gravesau mbolnviri cu consecine grave

  microorganisme condiionat patogenemicroorganisme condiionat patogeneS. aureus, E. coli, Klebsiella,S. aureus, E. coli, Klebsiella,P.aeruginosaP.aeruginosa

  Microorganisme accidental patogeneMicroorganisme accidental patogene::Staphylococcus epidermidisStaphylococcus epidermidis,,Streptococcus viridansStreptococcus viridans

  Salmonella

  Yersinia

  pestis

  TreponemaTreponemapallidumpallidum

  StreptococcusStreptococcuspyogenespyogenes

  Flora normal a organismuluiFlora normal a organismului

  Flora oportunistFlora oportunist

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  4/50

  Dup capacitatea de invaziebacteriile toxigenebacteriile toxigene((C. diphteriae, ClostridiumC. diphteriae, Clostridiumtetani, Clostridium botulinicum)tetani, Clostridium botulinicum),,care secare semultiplic discret la poarta de intrare, iar toxina,multiplic discret la poarta de intrare, iar toxina,

  secretat i apoi vehiculat de snge nsecretat i apoi vehiculat de snge n

  organsim, este responsabil de apariia boliiorgansim, este responsabil de apariia bolii

  bacteriile invazivebacteriile invazive((B.antracisB.antracis) pentru care) pentru careataarea constituie un prim pas n penetrareaataarea constituie un prim pas n penetrarea

  mai adnc a esuturilor sterile. Ajunse aici, semai adnc a esuturilor sterile. Ajunse aici, se

  vor multiplica, vor secreta diveri factori devor multiplica, vor secreta diveri factori de

  patogenitate, rezultatul fiind infeciapatogenitate, rezultatul fiind infecia

  bacteriile sensibilizantebacteriile sensibilizante, care prin infecie, care prin infeciesensibilizeaz organismul. Acesta va rspundesensibilizeaz organismul. Acesta va rspunde

  prin reacii imunopatologice ce i sunt nocive iprin reacii imunopatologice ce i sunt nocive i

  genereaz leziunigenereaz leziuni

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  5/50

  Streptococcus pyogenes

  Invaziv: infectii ale pielii, inf.respiratorii,Toxigen: eritrotoxina scarlatina

  Sensibilizanta: mecanism alergicReumatismul poliarticular acutlomerulonefrita acuta

  !ardita reumatismala

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  6/50

  Factorii de patogenitate aiFactorii de patogenitate aibacteriilorbacteriilor

  ataarea i ptrunderea n organismul gazd;ataarea i ptrunderea n organismul gazd;

  invadarea local sau general a organismului;invadarea local sau general a organismului;

  multiplicarea n organismul gazd i secreiamultiplicarea n organismul gazd i secreia

  unor factori de patogenitate.unor factori de patogenitate.

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  7/50

  Microorganisms and Mechanisms of Pathogenesis

  Figure 28.12

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  8/50

  1. FACTORI DE PTRUNDERE I ADEREN1. FACTORI DE PTRUNDERE I ADEREN

  "trunderea prin tegumente intacte"trunderea prin tegumente intacte "trunderea prin #ntreruperea integrit$ii"trunderea prin #ntreruperea integrit$ii

  tegumentelor sau a mucoaselortegumentelor sau a mucoaselor%eziuni traumatice%eziuni traumatice&n$epturi de insecte&n$epturi de insecte

  'u(ctura unui animal'u(ctura unui animal

  'anevre medicale'anevre medicale

  "trunderea pe alte ci )digestiv,"trunderea pe alte ci )digestiv,respiratorie, urogenital, con*unctival+respiratorie, urogenital, con*unctival+

  LeptospireleLeptospireleprin nurubareprin nurubare

  Stafilococi,Stafilococi,PseudomonasPseudomonasanaerobianaerobi

  Plasmodium,Plasmodium,BorreliaBorreliaVirusul rabicVirusul rabicPasteurella multocidaPasteurella multocida

  Virusurile hepatiticeVirusurile hepatiticeVirusul SIDAVirusul SIDA

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  9/50

  Factorii de aderenFactorii de aderen

  Prima relaie ntre microorganismul care sePrima relaie ntre microorganismul care sestabilete infectant i gazda sa estestabilete infectant i gazda sa esteataareaataareamicroorganismuluimicroorganismuluide suprafaa celulelor.de suprafaa celulelor.

  Aderena:Aderena:

  Adezine microbiene:Adezine microbiene:adezine nefimbrialeadezine nefimbrialeFimbriiFimbrii

  Receptori specifici pe suprafaa celulelorReceptori specifici pe suprafaa celulelor

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  10/50

  Major Adherence Factors Used to Facilitate Attachment

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  11/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  12/50

  1.1. Adezine nefimbriale1.1. Adezine nefimbriale

  a.a. Substane de pe suprafaa bacteriilorSubstane de pe suprafaa bacteriilor

  adezinadezin

  EpiteliuEpiteliu

  receptorreceptor

  BacterieBacterie

  Salmonella typhimuriumSalmonella typhimuriumBordetella pertussisBordetella pertussis

  hemaglutininhemaglutinin

  b.b.Capsula: inhibiie a nglobrii de fagociteCapsula: inhibiie a nglobrii de fagocite

  Streptococcus mutansStreptococcus mutans

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  13/50

  cc. Substane propri organismului. Substane propri organismului

  FibronectinaFibronectina: glicoprotein plasmatic cuproprietatea de a adera pe suprafa$a mucoselor (iprin intermediul creia bacteriile ader (i ele decelulele epiteliului

  fibronectinfibronectinaa

  lipoteichoic acidlipoteichoic acidF!proteinF!protein

  Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenesStaphylococcus aureusStaphylococcus aureusTreponema pallidumTreponema pallidum

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  14/50

  1.". Fimbrii1.". Fimbrii fimbriile de tip 1, pilii comuni: prezente la multe specii de

  Enterobacteriaceae. Se leag de glicocon*uga$ii din m.citoplasmatic a celulelor gazd ce con$in manoz fimbriile #: pe tulpinile de Escherichia coli pielone

  fritogene. Receptorul pentru aceste fimbrii sunt glicolipidelece con$in dou molecule alturate de galactoz prezente #n

  membrana celulelor epiteliului urinar fimbriile S:la tulpinile deE.coliimplicate #n meningite (i se

  ata(eaz de glicocon*uga$ii ce con$in acid sialic fimbriile $%% &i $%': la tulpinile de E.coli enterotoxigene

  ce produc diaree. Receptorii celulelor sensibile con$in acidsialic (i lactoz

  fimbriile ce conin (!metilfenilalanin: la unele genuri debacterii gramnegative, caPseudomonas,Neisseria )gonococ(i meningococ+,Bacteroides, Vibro etc

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  15/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  16/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  17/50

  E. colicu fimbrii

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  18/50

  Fimbrii laFimbrii laEscherichia coliEscherichia coli

  manmanozoz

  ))iip 1p 1

  -galactogalactozzglgliicolipidcolipidee

  glgliicoproteincoproteinee

  ##

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  19/50

  ". Factori de in*azie microbian". Factori de in*azie microbian

  Diseminarea infec$iei:

  din aproape #n aproape: exoenzime endocitoza (i translocare

  "e cale sanguin sau(i limfatic

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  20/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  21/50

  ".1. E+oenzime".1. E+oenzime

  ,ialuronidaza,ialuronidaza: Streptococcus pyogenes,Staphylococcus aureus, Clostridium welchiiCoagulazaCoagulaza: S. aureus FibrinolizinaFibrinolizina: Streptococcus pyogenes

  Enzime hidroliticeEnzime hidrolitice)proteaze, nucleaze,)proteaze, nucleaze,lipaze+lipaze+

  Enzime citoliticeEnzime citolitice:: /emolizine, leucocidine

  )S%0Streptococcus pyogenes, S.aureus,etcComponente de in*eli& ale unor bacteriiComponente de in*eli& ale unor bacterii

  )capsula, proteina ' a Str.pyogenes, proteina

  1 a S. aureus+

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  22/50

  Enzymes: Collagenase, HyaluronidaseEnzymes: Collagenase, Hyaluronidase

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  23/50

  #roteina - inib fagocitoza#roteina - inib fagocitoza

  - protein- protein

  rr

  r

  peptidoglpeptidogliicancan

  ComplementComplementfibrinogenfibrinogen

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  24/50

  #roteina A inhib fagocitoza#roteina A inhib fagocitoza

  #rotein#roteinaa AAimunoglobulinimunoglobulinaa

  Fc receptorFc receptor

  BAC)E/BAC)E/EE

  FagocitFagocit

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  25/50

  ".". Endocitoza &i translocarea".". Endocitoza &i translocarea

  2abitat extracelularmai accesibile '1p12abitat intracelular : endocitoza2abitat facultativ intracelularEndocitoza:ptrunderea bacteriilor cu /abitat

  intracelular #n celula gazd)ranslocare: preluarea intracelular (i e*ectarea

  ulterioar a bacteriilor fiind un mi*loc de

  diseminareShigella )internalizat #n incluzii ale celulelor epiteliale sitranslocata in citoplasma+, Salmonella)endocitat #n vacuole (i translocat din celule

  spre straturi mai profunde+

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  26/50

  #enetrare &i diseminare#enetrare &i diseminare

  Salmonella typhiSalmonella typhi

  Shigella (plasmid)Shigella (plasmid)

  EpiteliuEpiteliu

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  27/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  28/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  29/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  30/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  31/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  32/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  33/50

  33

  Invasion of epit/elial cells

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  34/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  35/50

  0. )o+ine bacteriene0. )o+ine bacterienesubstane solubile cu efectsubstane solubile cu efectto+icto+ic

  4xotoxine

  4ndotoxine

  0.1. E+oto+ine0.1. E+oto+ine !pe care bacteriile le secret!pe care bacteriile le secretnnmediul ncon2urtor3 ca produs almediul ncon2urtor3 ca produs almetabolismului propriumetabolismului propriu

  #roteine cu to+icitate foarte ridicat#roteine cu to+icitate foarte ridicat

  #uternic imunogene#uternic imunogene#rin n*echire se transform in anato+ine#rin n*echire se transform in anato+ine

  utilizate n *accinareutilizate n *accinare

  Aciune farmacodinamic specificAciune farmacodinamic specific

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  36/50

  #arte acti*#arte acti* ata&areata&are

  AA

  -embrana-embrana

  celularcelular

  BB

  Structura e+oto+inelorStructura e+oto+inelor

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  37/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  38/50

  The Action of Diphtheria Toxin from C diphtheriae

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  39/50

  The Action of Diphtheria Toxin from C. diphtheriae

  4iphtheria to+in 5inhibitionof proteins6nthesis7

  A4#!ribos6lation

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  40/50

  Dup activitate exotoxinele sunt:

  toxine care blocheaz sintezaproteinelor celulare:

  toxina difteric(Corynebacterium

  diphteriae:o singur molecul detoxin difteric este sucient pentrua omor celula n care a ptruns;

  Toxina bacilului piocianic )Pseudomonasaeruginosa+

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  41/50

  Dup activitate exotoxinele sunt:

  neurotoxine: toxina tetanic (Clostridium tetani

  provoac paralizia spastic a

  musculaturii striate prin inhibareaeliberrii inhibitorilor sinaptici aitransmiterii nervoase. Moartea seproduce prin paralizia muchilor

  respiratoritoxina botulinic (Clostridium botulinum!produce paralizia "asc a musculaturiinetede! moartea survenind tot prin

  paralizia muchilor respiratori;

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  42/50

  Dup activitate exotoxinele sunt: toxine ce modific metabolismul celulei.1ceste toxine nu duc la moartea celulei, ci la

  modificarea unei func$ii ale acesteia. %e

  amintim pe cele care cresc nivelul de 1'"ciclic: toxina /oleric, toxina termolabil aE.coli, toxina produs deBordetella pertussisetc.

  toxine care distrug substana fundamentaltoxine care distrug substana fundamental

  a esutului conjunctiva esutului conjunctiv ((C. perfringensC. perfringens!!colagenacolagenazaza33S. pyogenesS. pyogenes! h6aluronida! h6aluronidaza7za7

  The Action of Botulinum Toxin from C botulinum

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  43/50

  The Action of Botulinum Toxin from C. botulinum

  Figure 28.21a & 21bBotulinum to+in 5Flaccid paral6sis7

  The Action of Tetanus Toxin from C tetani

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  44/50

  The Action of Tetanus Toxin from C. tetani

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  45/50

  0.". Endoto+ine0.". Endoto+ine!!fac parte din str. #C la B8(fac parte din str. #C la B8(&i sunt eliberate n mediu doar dup moartea celulei&i sunt eliberate n mediu doar dup moartea celuleiStructura endotoxinei (#$% la 56+ un glicofosfolipid ce se numete lipidul A

  core format din zaharuri! etanolamin i acidfosforic

  antigenul O! un lan& lung! de zaharide! mai pu&in

  obinuite! specic de specie. $artea activ este lipidul '! celelalte avnd

  rol de carrier. #ipidul '! singur! este inert indinsolubil n ap! dar devine activ n

  combina&ie cu celelalte componente aleexotoxinei.

  Efectele endototoxinei nu sunt specicespeciei, ci sunt identice indiferent de la

  ce bacterii gram negative provine.

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  46/50

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  47/50

  4fectele endotoxinei )se

  elibereaz dup liza bacteriilor+Reac$ii de alarm #n cantit$i mici febra: )** ng de endotoxin in+ectate iv.

  induc febra! ceea ce corespunde unui numr

  de aproximativ )* milioane de bacterii.,ndotoxina determin reac&ia febril prinac&iunea ei asupra macrofagelor care vorsecreta pirogeni endogeni (interleu-ina !

  /umor 0ecrosis 1actor2;

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  48/50

  activarea complementului: direct pe cale alternativ! ceea ce

  favorizeaz liza bacteriilor i chemotaxiafagocitelor n focarul infec&ios.

  se vor acumula $M0 sub ac&iunea 34a ivor fagocita bacteriile opsonizate de 35b.

  eliberarea analatoxinelor n cantit&iziologice (35a i 34a2 duce la cretereapermeabilit&ii capilare i degranulareamastocitelor. 6e produce astfel rspunsulin"amator;

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  49/50

  activarea macrofagelormacrofagele vor secreta enzime

  lizozomale n cantit&i crescute!intensicndu7i fagocitoza.

  macrofagele! activate de endotoxin! suntcapabile s distrug unele celuletumorale.

  stimularea limfocitelor B. nterleu-ina secretat de macrofagele

  activate de endotoxin induce proliferarealimfocitelor 8. 9in acest considerent!endotoxina este considerat unimunomodelator.

  ocul endotoxic

 • 7/26/2019 Factorii de Patogenitate Ai Bacteriilor-2

  50/50

  Reac$iile descrise anterior fac parte dinrezisten$a antiinfec$ioas. &n situa$ia c7nd

  dep(esc anumite limite, ele devin foarte nociveorganismului. 1cest aspect se #nt7lne(te uneori#n septicemiile cu bacili gramnegativi, c7nd #norganism se elibereaz cantit$i mari deendotoxin (i se produce (ocul endotoxic.1cesta se caracterizeaz prin

  - hipotensiune3- coagulare intra*ascular diseminat3- e*oluia este gra*

  8ocul endotoxic poate aprea (i #n cazuladministrrii unor perfuzii #n care endotoxina

  provine de la bacili gram negativi omor7$i prinsterilizare.