analisianalisis ss s soalan kertas 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 tokburong.wordpress.com analisis soalan...

of 29 /29
ANALISI ANALISI ANALISI ANALISIS S S S SOALAN KERTAS 2 SOALAN KERTAS 2 SOALAN KERTAS 2 SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM SPM 2004 SPM 2004 SPM 2004 SPM 2004 - 2011 2011 2011 2011 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Upload: nguyentu

Post on 15-Apr-2018

263 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

ANALISIANALISIANALISIANALISIS S S S

SOALAN KERTAS 2SOALAN KERTAS 2SOALAN KERTAS 2SOALAN KERTAS 2

TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM

SPM 2004 SPM 2004 SPM 2004 SPM 2004 ---- 2011 2011 2011 2011 Disediakan Oleh :

En. Safaee bin Zakaria

Ketua Panitia Tasawwur Islam

SMK Jelawat

Bachok

Kelantan

Page 2: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1

ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004 - 2011

BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM

KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM

PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Terangkan dua peranan agama dalam pembangunan tamadun manusia 2006 1(b)

2. Apakah maksud fitrah beragama ? 2009 1(a)i

3. Senaraikan empat ciri orang berpegang teguh kepada agama. 2009 1(a)ii

4. Apakah maksud rububiyyah ? 2006, 2011 1(a)i 1(a)i

5. Nyatakan dua konsep rububiyyah . 2006, 2011 1(a)i 1(a)ii

PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Jelaskan dua peranan mukjizat rasul 2009 1(b)

PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Apakah makud insan ? 2005 2(a)i

2. Terangkan dua keistimewaan insan 2005 2(a)ii

3. Terangkan dua hikmat merenung kejadian insan 2006 1(c)

4. Terangkan dua keistimewaan manusia sebagai makhluk Allah SWT 2009, 2010

1(c) 1(a)i

5. Terangkan tiga tanggungjawab manusia sesama manusia 2010 1(a)ii

PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Nyatakan bahagian alam beserta contoh 2005 1(b)i

2. Apakah maksud alam ghaib 2006 1(d)i

3. Nyatakan dua contoh alam ghaib . 2006 1(b)ii

Page 3: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 2

PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Terangkan dua cara memulihara 2005 2(b)ii

2. Senaraikan empat cara memelihara alam musyahadah . 2006 1(d)ii

3. Kejadian tanah runtuh merupakan peringatan Allah SWT kepada manusia supaya menguruskan alam dengan baik. Huraikan dua punca berlakunya kejadian tersebut

2010 3(d)

PEL 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL Unit 1 : Wahyu

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Terangkan tiga cara penurunan wahyu. 2004 1(a)i

2. Terangkan dua kesan beramal dengan ilmu tanpa berpandukan kepada wahyu .

2006 2(b)

Unit 2 : Wahyu adalah sumber Iilmu yang bersifat Azali

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Nyatakan maksud ilmu fardu ain 2008 1(a)i

2. Senaraikan empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah 2008 1(a)ii

Unit 3 : Kedudukan dan Peranan Akal

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Terangkan dua ciri Akal 2006 2(c)i

2. Senaraikan empat perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal tanpa bimbingan wahyu

2006 2(c)ii

3. Terangkan dua peranan akal kepada manusia 2008 1(b)i

4. Nyatakan empat contoh pemikiran yang bercanggah dengan hukum syarak

2008 1(d)

5. Terangkan tiga cara bersyukur dengan nikmat akal 2011 1(e)

Unit 4 : Islam agama Syumul

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Apakah yang dimakudkan dengan Islam sebagai ad-Din. 2007 1(a)i

2. Nyatakan dua sebab Islam diterima sebagai agama yang diredhai oleh Allah SWT

2007 1(a)ii

Page 4: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 3

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

3. Senaraikan dua ciri agama budaya (wadie) 2009 2(a)i

4. Terangkan dua sebab agama budaya tidak diterima oleh Allah 2009 2(a)ii

5. Terangkan dua hujah yang menunjukkan Islam agama samawi 2006 2008

2(a)ii

6. Senaraikan empat ciri agama langit ( Samawi ) 2008 2(a)i

7. Terangkan dua cara beriman dengan agama langit 2008 2(a)ii

Unit 5 : Islam agama yang benar

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Terangkan dua ciri keunggulan Islam 2006 2(a)i

2. Terangkan dua ciri keistimewaan Islam 2010 1(c)

3. Nyatakan dua kebenaran ajaran Islam 2011 1(b)

PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Terangkan tiga keistimewaan al-Quran . 2005 2(c)

2. Nyatakan dua ciri yang menunjukkan bahawa al-Quran adalah kitab yang lengkap

2008 1(c)

3. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun . Jelaskan dua hikmat cara penurunan tersebut

2010 1(b)

4. Nyatakan empat bukti bahawa al-Quran sebagai wahyu dari Allah SWT 2011 1(c)

PELAJARAN 8 : BIMBINGAN HADIS

Bil Soalan Tahun No Soalan Tajuk

1. Jelaskan dua sebab mengapakah hadis masih menjadi sumber rujukan walaupun al-Quran sudah lengkap .

2004 1(a)ii

2. Fahaman anti hadis menggugat kesucian Islam. Berikan dua hujah anda 2005 1(c)

3. Jelaskan dua peranan hadis sebagai penjelas kepada al-Quran 2011 1(d)

Page 5: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 4

PELAJARAN 9 : PENGARUH ASING YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN UMAT ISLAM Unit 1 : Pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan tiga ciri pengaruh asing yang merosakkan pemikiran umat Islam 2004 1(b)i

2. Terangkan dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam 2007 1(b)ii

3. Jelaskan dua tindakan anda untuk menangani budaya kuning . 2007 1(b)ii

4. Nyatakan dua contoh pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam 2009 1(d)

5. Nyatakan dua ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam 2010 1(d)i

6. Nyatakan dua punca kelemahan umat Islam dalam menangani ancaman budaya asing

2010 1(d)ii

Pelajaran 9 : Unit 2 : Ajaran Sesat

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Terangkan dua cara untuk mengelakkan diri dari ajaran sesat 2004 1(b)ii

2. Nyatakan dua contoh ajaran sesat 2007 1(c)i

3. Huraikan dua kesan ajaran sesat kepada umat Islam. 2007 1(c)ii

4. Terangkan dua cara menjauhi pengaruh ajaran sesat. 2009 1(e)

BAB 2 : PANDANGAN HIDUP ISLAM

PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan dua prinsip rabbaniyyah 2005 1(b)i

2. Terangkan dua kelebihan menghayati sifat rabbaniyyah . 2005 1(b)ii

3. Terangkan dua cara menghayati sifat rabbaniyyah 2007 2(a)

PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan dua prinsip syumuliyyah. 2005 1(a)i

2. Huraikan aspek syumuliyyah dalam bidang : - Ekonomi - Sosial

2005 1(a)ii

Page 6: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 5

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

3. Terangkan dua cara anda bermuamalat dalam bidang ekonomi menurut konsep syumuliyyah .

2008

2(a)iii

4. Terangkan dua prinsip syumuliyyah 2010 2(a)i

5. Terangkan dua contoh syumuliyyah dalam bidang ekonomi . 2010 2(a)ii

PELAJARAN 12 : WAQI’IYYAH

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Terangkan dua contoh kesederhanaan dalam ibadat menurut prinsip waqi’iyyah .

2007 2(b)i

2. Huraikan tiga keistimewaan beribadat dengan berlandaskan prinsip waqi’iyyah

2007 2(b)ii

3. Islam agama praktikal yang mampu diamalkan oleh semua golongan manusia . Terangkan dua pendapat anda untuk menyokong pendapat di atas

2008 2(b)

4. Terangkan dua hujah yang menolak dakwaan bahawa Islam membebankan

2008

2(c)

5. Terangkan tiga cara mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan 2009 2(b)

6. Terangkan dua cara berfikir yang bersesuaian dengan prinsip waqi’iyyah untuk menjayakan projek koridor raya multimedia .

2009 2(c)

PELAJARAN 13 : ‘ALAMIYYAH

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Nyatakan empat hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam 2004 2011

1(b)ii

2. Huraikan tiga kesan sekiranya hak-hak asasi tidak terjamin sepenuhnya 2004 1(b)ii

3. Terangkan dua bukti yang menunjukkan Islam mampu menjamin hak asasi manusia .

2010 2(b)

4. Nyatakan empat hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam 2011 2(a)

PEL 14 : UNIT 1 : MURUNAH

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Apakah maksud murunah 2004 2(a)i

2. Jelaskan dua kelebihan sifat murunah 2004 2(a)ii

3. Terangkan dua contoh konsep murunah 2004 2(a)iii

4. Terangkan dua hujah untuk menolak dakwaan bahawa ajaran Islam membebankan .

2008 2(c)

Page 7: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 6

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

5. Islam memberi kelonggaran kepada orang sakit mengerjakan solat mengikut kemampuannya . Kemukakan dua hikmat Islam memberi kelonggaran tersebut

2009 2(d)

6. Amir hendak bermusafir dari rumahnya di Kuala Lumpur menuju ke Landon pada musim panas akan datang. Nyatakan dua cara solat yang sesuai dilakukan oleh Amir mengikut konsep murunah.

2010 2(c)i

7. Terangkan tiga hikmah diberikan kelonggaran kepada Amir untuk melaksanakan solat dengan cara tersebut.

2010 2(c)ii

8.

Allah SWT tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan (kemampuan)’ Maksudd al-Baqarah ayat 286. Terangkan dua contoh ibadat yang membuktikan bahawa Islam tidak membebankan umatnya berdasarkan maksud ayat di atas

2011 2(c)

9. Terangkan dua contoh ibadat yang tidak membebankan umat Islam . 2011 2(C)

Pelajaran 14 : Unit 2 : Thabat

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1.

Terangkan perkaitan antara konsep thabat dengan murunah mengenai perkara berikut;

(i) Pakaian (ii) Puasa Ramadan

2011 2(e)

2. Dalam ajaran Islam terdapat perkara yang bersifat tetap (thabat) tidak boleh dipinda prinsip dan perlaksanaanya. Terangkan dua perkara tersebut

2011 2(d)

BAB 3 INSTITUSI ISLAM

PELAJARAN 15 : SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan tiga ciri negara Islam 2004 2008 2010

3(a)i

2. Jelaskan dua peranan Rasulullah saw berdasarkan perlembagaan Madinah

2008 3(a)ii

3. Terangkan dua ciri negara Islam 2010 4(a)

4. Senaraikan empat elemen penting dalam pembentukan negara Islam . 2010 3(a)ii

Unit 2 Kepentingan Pemimpin dan Rakyat

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan implikasi rakyat mengabaikan tanggungjawab terhadap negara 2004 3(c)i

2. Terangkan dua cara untuk memupuk semangat tanggungjawab sosial di kalangan ahli masyarakat

2004 3(c)ii

Page 8: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 7

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

3. Senaraikan empat tanggungjawab pemimpin menurut Islam . 2007 2011

3(a)i 3(a)ii

4. Terangkan dua akibat sekiranya pemimpin tidak melaksanakan tanggungjawab

2007 3(a)ii

5. Huraikan dua manfaat bagi pelajar yang melibatkan diri dalam aktiviti kepimpinan di sekolah

2007 3(a)iii

6. Jelaskan dua sebab rakyat berhak mendapat pendidikan yang sempurna 2007 3(b)i

7. Huraikan dua peranan orang berpendidikan dalam masyarakat . 2007 3(b)ii

8. Huraikan dua kesan jika manusia mengabaikan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi

2008 3(d)

9. Senaraikan empat ciri pemimpin menurut Islam 2009 2011

3(a)

PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Nyatakan dua matlamat kehakiman Islam 2004 3(b)i

2. Senaraikan empat sumber utama perundangan Islam. 2005 3(c)i

3. Jelaskan tiga prinsip kehakiman Islam. 2005 2009

3(c)ii

4. Jelaskan dua prinsip kehakiman Islam 2009 3(b)i

5. Senaraikan empat ciri orang yang layak dilantik menjadi hakim 2006 3(a)i

6. Jelaskan dua tanggungjawab hakim menurut Islam 2009 3(b)ii

7. Terdapat tiga peraturan keterangan semasa perbicaraan. Jelaskan dua dari peraturan tersebut

2009 3(c)

8. Huraikan dua kesan terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil

2009 3(d)

9. Jelaskan dua faedah penghakiman yang adil dalam perbicaraan 2011 3(b)i

10. Jelaskan dua etika hakim menurut Islam. 2011 3(b)ii

PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan dua cara memupuk tanggungjawab sosial di kalangan ahli masyarakat .

2005 3(a)

2. Terangkan dua kesan pengabaian tanggungjawab terhadap masyarakat 2005 3(b)

Page 9: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 8

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

3.

Terangkan nilai-nilai luhur berikut : - Ukhuwah Islamiah - Kasih sayang - Hormat-menghormati

2006 3(b)i

4. Cadangkan empat cara memupuk nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat Islam

2006 3(b)ii

5. Nyatakan dengan memberi contoh tiga cara manusia mencintai Allah SWT .

2006 2008

3(b)ii

6. Huraikan dua matlamat sistem sosial Islam 2008 3(b)

7. Antara matlamat sistem sosial Islam adalah untuk menghubungkan sesama manusia dan makhluk lain. Nyatakan dua fungsi matlamat tersebut .

2010 3(b)

8. Ibadat terbahagi kepada dua jenis iaitu ibadat umum dan ibadat khusus Terangkan dua contoh ibadat umum dalam kehidupan seharian.

2010 3(c)

9. Islam menuntut umatnya sentiasa melakukan kebaikan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Senaraikan empat sifat mulia bagi mencapai matlamat tersebut

2011 2(b)

10. Nyatakan dua keperluan silatulrahim dalam kehidupan bermasyarakat. 2011 3(e)

TINGKATAN 5

BAB 1 : EKONOMI ISLAM PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA Unit 1 : Harta Amanah Allah

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Terangka dua cara membelanjakan harta menurut Islam 2004 7(b)

2. Terangkan tiga cara menguruskan harta menurut Islam 2005 2010

3(b)ii

3. Jelaskan tiga tujuan Allah SWT mengamanahkan harta kepada manusia 2005, 2006

2011 4(b)i 4(b)

4. Jelaskan dua peranan harta untuk mencapai kebahagian hidup dunia dan akhirat

2007 4(a)i

5. Nyatakan pengertian harta menurut Islam 2011 4(a)i

6. Senaraikan dua contoh harta yang tidak boleh alih 2011 4(a)ii

Unit 2 : Memperolehi dan Membelanjakan harta

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Terangkan tiga sebab Islam mewajibkan umatnya mencari harta secara halal

2006 2008

4(a)i

2. Jelaskan dua cara memperoleh harta secara halal 2008

4(a)ii

Page 10: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 9

PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 : Islam Mengiktiraf Hak Milik

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Nyatakan tiga sebab golongan safih tidak layak menguruskan hartanya sendiri.

2007 4(a)i

2. Apakah maksud hak milik ? 2009 7(a)i

3. Senaraikan empat contoh harta yang menjadi hak milik negara. 2009 7(a)ii

4. Terangkan dua kepentingan hak milik harta kepada manusia 2009 7(a)ii

5. Nyatakan dua tujuan Allah SWT membataskan hak milik kepada manusia 2011 4(d)

Unit 2 : Larangan mencerobohi Harta

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Senaraikan empat contoh pencerobohan harta 2004 4(a)ii

2. Kenapakah Islam melarang perbuatan menceroboh harta orang lain ? 2004 4(a)ii

3. Cadangkan dua cara membendung perbuatan pencerobohan harta 2010 4(d)

3. Terangkan dua sebab Islam menggalakkan umatnya mencari harta 2008

4(a)i

4. Nyatakan dengan memberi contoh tiga cara membelanjakan harta untuk kepentingan masyarakat menurut Islam

2006 4(a)ii

5. Terangkan tiga implikasi individu yang melakukan pekerjaan haram. 2006 4(b)ii

6. Huraikan dua sebab Islam melarang perbuatan manipulasi 2008

4(b)i

7. Membelanjakan harta kejalan yang diredai Allah SWT dapat meningkatkan taraf hidup. Sebagai pelajar jelaskan dua cara anda berbelanja untuk menyokong pernyataan di atas.

2008 4(c)

8. Nyatakan empat sumber harta yang diperoleh secara haram 2010 4(b)i

9. Jelaskan dua kesan memperoleh harta secara haram 2010 4(b)ii

10. Terangkan dua cara anda membelanjakan harta untuk kepentingan masyarakat

2010 4(c)

11. Anda terpilih sebagai penerima biasiswa pendidikan. Nyatakan Empat cara menggunakan wang biasiswa secara berhemat

2011 4(c)

Page 11: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 10

PELAJARAN 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 1 : Galakkan Bekerja

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Terangkan dua ciri pekerjaan yang disukai oleh Allah s.w.t. 2008 6(c)i

2. Huraikan dua hikmat terhadap individu yang melakukan pekerjaan yang disukai oleh Allah s.w.t.

2008 6(c)ii

3. Terangkan dua implikasi sekiranya anda tidak memiliki pekerjaan dalam kehidupan .

2009 7(e)

4. Anda dijemput untuk menyampaikan syarahan bertajuk ”Kebaikan pekerjaan yang halal”. Terangkan dua hujjah bagi menyokong tajuk syarahan tersebut

2011 4(e)

Unit 2 : Bekerja Kerana Allah SWT

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan implikasi bekerja sambil lewa 2004 4(c)

2. Jelaskan dua cara mempertingkatkan kualiti kerja dalam perkhidmatan. 2005 4(c)

3. Nyatakan empat kepentingan bekerja dengan cekap . 2006 4(b)i

4. Jelaskan dua syarat supaya pekerjaan diterima sebagai ibadat 2009 4(a)

PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1 : Pengertian Muamalah

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan tiga kelebihan bermuamalah dengan sistem perbankan Islam . 2004 7(c)

2. Bagaimanakah sistem muamalah dapat memenuhi keperluan hidup manusia ?

2005 4(a)

3. Nyatakan dua ciri beserta contoh muamalah yang tidak sah menurut Islam .

2007 7(a)ii

4. Nyatakan empat ciri muamalah menurut Islam 2009 4(b)i

5. Bagaimanakah konsep at-Ta’awun ( kerjasama ) dalam sistem muamalah Islam mendatangkan kebaikan kepada masyarakat ?

2009 4(b)ii

6. Cadangkan tiga usaha untuk menggalakkan umat Islam bermuamalah mengikut syarak

2009 4(c)

Page 12: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 11

Unit 2 : Kepentingan Muamalah

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Senaraikan empat keistimewaan sistem perbankan Islam 2007 4(b)ii

2. Terangkan dua cara menggalakkan masyarakat mengamalkan sistem perbankan Islam

2007 2009

4(b)iii

3. Jelaskan dua matlamat muamalah Islam 2007 7(a)i

4. Senaraikan empat cara sistem muamalah Islam mendapatkan sumber kewangan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan .

2008 6(c)iii

5. Jelaskan dua kepentingan muamalah dalam kehidupan. 2009 4(b)iii

6. Cadangkan tiga usaha untuk menggalakkan umat Islam bermuamalah mengikut syarak

2009 4(c)

7. Jelaskan dua kepentingan muamalah dalam kehidupan . 2009 4(b)iii

Unit 3 : Jenis-Jenis Muamalah

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1.

Nyatakan pengertian

- Ar-Rahn

- Al-Bai’Bithamani Ajil

2004 4(b)

2.

Nyatakan pengertian :

- al-Wadiah

- al-Ijarah

2007 4(b)

BAB 2 : PERUNDANGAN ISLAM

PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Terangkan dua perbezaan antara sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan barat .

2006 5(a)i

2. Huraikan tiga faedah melaksanakan perundangan Islam terhadap negara 2006 5(a)ii

3. Jelaskan dua keistimewaan perundangan Islam 2008 5(a)

4. Jelaskan dua sebab al-Quran menjadi sumber perundangan yang utama 2010 5(a)

Unit 2 : Pengertian Qadha – Fiqah – Ijtihad dan Fatwa

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan dua keperluan hukum fikah dalam kehidupanm manusia 2005 5(d)

2. Huraikan dua matlamat qada’ dalam sistem perundangan Islam . 2006 5(b)i

3. Pengklonan manusia telah difatwa sebagai haram berasaskan ijtihad ulama Islam.Terangkan dua sebab alim ulama menggunakan ijtihad

2006 5(c)

Page 13: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 12

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan dua keperluan hukum fikah dalam kehidupanm manusia 2005 5(d)

dalam membuat keputusan tersebut .

4. Terangkan dua matlamat diharuskan fatwa 2010 5(b)

5. Nyatakan maksud fikah beserta contoh 2010 5(c)

Unit 3 : Matlamat Perundangan Islam

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Huraikan dua cara Islam menjamin kesempurnaan akal . 2005 2007

5(a)

2. Antara hak asasi manusia ialah menjaga nyawa. Terangkan tiga cara Islam menjaga nyawa manusia

2007 2(c)

3. Jelaskan dua cara memelihara kehormatan diri . 2008 5(b)

4. Jelaskan dua matlamat perundangan Islam 2011 5(a)

Unit 4 : Pengertaian Hukum Harus - Wajib – Haram – Sunat dan Makruh

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Terangkan maksud makruh dan wajib 2004 5(a)i

2. Jelaskan hikmat Islam mensyariatkan hukum haram . 2004 5(a)ii

3. Nyatakan empat amalan sunat yang boleh anda lakukan 2007 2011

5(c) 5(b)i

4. Senaraikan empat amalan wajib yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim .

2007 7(b)i

5. Huraikan dua kesan mengabaikan amalan wajib dalam kehidupan . 2007 7(b)ii

6. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum wajib 2008 5(c)i

7. Nyatakan dua contoh hukum wajib 2008 5(c)ii

8. Huraikan dua implikasi sekiranya anda melanggar hukum wajib 2008 5(c)iii

9. Terangkan dua hikmat penetapan hukum sunat . 2011 5(b)ii

10. Terangkan dua kesan perbuatan makruh terhadap individu yang melakukannya

2011 5(c)

Page 14: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 13

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 :Pengertian Ibadat

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Jelaskan maksud ibadat khusus dan ibadat umum 2004 2011

5(b)i 5(d)i

2. Huraikan dua kesan ibadat yang menyalahi hukum syarak 2004 5(b)ii

3. Terangkan maksud ikhlas dalam ibadat. 2005 5(a)i

4. Nyatakan empat cara untuk meningkatkan kualiti ibadat 2005 2010

5(a)ii

5. Nyatakan pengertian ibadat umum beserta dua contoh . 2008 5(d)

6. Ibadat yang berkualiti mampu membentuk akhlak yang mulia. Jelaskan dua cara anda meningkatkan kualiti dalam ibadat

2010 5(d)

7. Terangkan dua ciri kesempurnaan ibadat 2010 5(d)i

8. Senaraikan dua contoh ibadat khusus 2011 5(d)ii

Pelajaran 6 Unit 3 : Munakahat

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Huraikan tiga keistimewaan institusi keluarga yang terbentuk daripada perkahwinan yang menepati syarak .

2005 5(b)

2. Huraikan dua matlamat perkahwinan menurut Islam 2007 5(d)

3. Jelaskan dua tanggungjawab anak terhadap ibu bapa 2007 2009

5(e)

4. Senaraikan empat ciri keluarga bahagia menurut Islam 2008 7(a)i

5. Huraikan tiga kepentingan keluarga bahagia kepada masyarakat 2008 7(a)ii

6. Terangkan tiga tanggungjawab isteri untuk membentuk keluarga bahagia 2008 7(b)

Pelajaran 6 Unit 4 : Falsafah Jenayah

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Nyatakan maksud jenayah menurut Islam 2004 7(a)i

2. Terangkan tiga faedah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam 2004 7(a)ii

3. Pelaksanaan hukum jenayah Islam dapat menyelesaikan masalah ummah. Huraikan pernyataan tersebut .

2005 7(b)

4. Hukuman yang ditetapkan dalam perundangan Islam mendorong pesalah untuk bertuabat. Jelaskan dua kepentingan taubat

2007 5(b)

5. Seorang lelaki dibicarakan di makamah syariah atas kesalahan minum arak. Apakah jenis hukum jenayah menurut Islam bagi situasi di atas ?

2008 7(c)i

Page 15: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 14

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

6. Apakah hukuman yang sepatutnya dijatuhkan oleh hakim bagi kesalahan meminum arak menurut hukum syarak ?

2008 7(c)ii

BAB 3 : PENYELESAIAN MASALAH PELAJARAN 7 : ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Nyatakan tiga ciri penyelesaian masalah yang diterima oleh Islam . 2004 6(a)ii

2. Al-Quran merupakan sumber utama penyelesaian masalah . Kemukakan dua hujah anda .

2005 6(a)

3. Terangkan dua matlamat penyelesaian masalah terhadap individu 2010 6(a)

PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Huraikan dua langkah menyelesaikan masalah secara Islam 2004 6(a)i

2. Senaraikan adab berdoa yang dituntut dalam Islam . 2005 2006

6(b)

3. Nyatakan tiga kesan doa terhadap peribadi individu yang senantiasa berdoa kepada Allah s.w.t .

2006 6(b)ii

4. Terangkan langkah yang perlu dilakukan selepas berdoa kepada Allah s.w.t.

2006 6(b)iii

5. Nyatakan perlakuan yang sewajarnya anda lakukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi

2010 6(b)

PELAJARAN 9 : ISU DAN CARA PENYELESAIANNYA

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Sumbang mahram merupakan perbuatan yang keji yang masih berlaku dikalangan masyarakat hari ini . Kemukakan tiga langkah menangani perbuatan tersebut

2004 6(b)

2. Masalah samseng di kalangan pelajar sekolah membimbangkan masyarakat. Huraikan dua kesan sekiranya kegiatan tersebut tidak dibendung .

2005 7(c)i

3.

Kecemerlangan dalam bidang pendidikan akan melahirkan bangsa yang berilmu dan maju . Sebagai seorang pelajar senaraikan empat cara mencapai kecemerlangan dalam pendidikan

2006 7(c)i

4. Islam memartabatkan ilmu pengetahuan . Terangkan dua langkah menyokong pernyataan tersebut .

2006 7(c)ii

5. Jelaskan dua punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan sosial 2007 6(b)i

6. Huraikan dua contoh pelaksanaan kesaksamaan sosial yang diamalkan dalam masyarakat

2007 6(a)ii

Page 16: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 15

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

7. Tingkah laku tidak menghormati guru masih berlaku di sekolah Terangkan dua akibat tingkah laku tersebut terhadap persekitaran sekolah .

2007 6(a)i

8. Keperibadian muslim yang kukuh merupakan tunjang kepada kesejahteraan ummah . Terangkan dua cara untuk memantapkan keperibadian tersebut .

2007 7(c)

9. Kes buli dalam kalangan pelajar merupakan masalah disiplin yang masih berlaku di sekolah. Huraikan tiga cara yang boleh anda lakukan untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah tersebut

2008 6(a)

10. Seorang pelajar telah insaf dan bertaubat selepas didapati bersalah kerana mencuri di sekolah . Terangkan dua kesan terhadap pelajar tersebut .

2009 5(c)

11. Kes buang bayi merupakan masalah sosial yang semakin membimbangkan. Huraikan dua sebab masalah tersebut masih berlaku .

2009 6(c)i

12. Kes buang bayi kes yang membimbangkan semua pihak . Cadangkan dua usaha untuk mengatasi masalah tersebut .

2009 6(c)ii

13. Senaraikan empat cara memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar

2010 7(a)i

14. Jelaskan dua cara membendung masalah lumba haram di kalangan remaja .

2010 7(c)

15. Nyatakan maksud jaminan keselamatan 2010 6(d)i

16. Nyatakan dua cara mewujudkan jaminan keselamatan 2010 6dc)ii

17. Terangkan tiga cara anda mengelakkan diri daripada terlibat dengan pesta arak yang dipujuk oleh rakan .

2011 6(b)

18. Tiga kesan buruk perbuatan minum arak terhadap individu yang melakukannya .

2011 6(ac

19. Huraikan dua bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan masalah gejala seks dalam kalangan masyrakat .

2011 6(d)

20. Jelaskan dua cara mewujudkan sifat inovatif kepada individu 2011 7(c)i

21. Terangkan dua kesan terhadap individu yang memiliki sifat inovatif 2011 7(c)ii

22. Huraikan dua cara anda lakukan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran rakan di sekolah

2011 7(d)

PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM

Bil Soalan Tahun No

Soalan Tajuk

1. Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi menjadi mundur. Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku?

2004 6(c)

2. Kejahilan antara punca kemunduran umat Islam. Terangkan tiga faktor berlaku kejahilan

2005 6(c)i

3. Kemukakan tiga cadangan anda untuk menyelesaikan masalah kejahilan. 2005 6(c)ii

4. Gejala rasuah masih berlaku di kalangan masyarakat Kemukakan tiga cadangan untuk membenteraskan gejala tersebut

2005 7(c)ii

Page 17: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 16

5. Terangkan tiga cara mengukuhkan ekonomi keluarga . 2005 7(a)

6. Huraikan dua usaha untuk mencapai keharmonian dalam hubungan sesama pelajar.

2006 7(b)

7. Jelaskan dua cara menghindarkan perbuatan rasuah menurut Islam 2007 6(c)

8. Terangkan dua matlamat penyelesaian masalah terhadap individu menurut Islam

2008 6(a)

9. Jelaskan dua sebab setiap masalah perlu diselesaikan secara Islam 2009 2011

6(a)

10. Senaraikan empat contoh aktiviti bagi mengukuhkan perpaduan kaum disekolah anda .

2009 6(d)

11. Cadangkan dua sumbangan yang anda boleh lakukan untuk membantu mengukuhkan ekonomi negara.

2010 7(a)ii

12. Terangkan dua cara Islam menyelesaikan masalah kemiskinan dalam masyarakat

2010 7(a)ii

13. Terangkan tiga cara mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat 2010 6(c)i

14. Huraikan dua kesan kepada negara sekiranya amasyarakat hidup dalam persengketaan

2010 6(c)ii

15. Nyatakan empat cara menyelesaikan masalah kemiskinan dalam sesebuah keluarga menurut Islam .

2011 7(b)

16. Nyatakan empat kelebihan penyelesaian masalah menurut Islam 2011 7(a)

ANALISIS KESELURUHAN BAB DAN TOPIK TINGKATAN 4

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM

1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM

Konsep Ketuhanan

a) Rububiyyah / /

b) Uluhiyyah

c) Asma wasifat

d) Fitrah Beragama /

d) Peranan agama dalam membina tamadun /

2 PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN

a) Pengertian Nabi dan Rasul

b) Rasul Ulul Azmi

c) Sifat Rasul

d) Peranan Rasul

e) Adab kepada Rasul

Page 18: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 17

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

f) Perkara Luar Biasa (Mukjizat, Karamah, Maunah, Sihir ,Istidraj, Irhas )

/

3 PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN

a) Pengertian Insan

b) Kejadian Insan /

c)Tanggungjawab Insan /

d) Keistimewaan Insan / /

4 PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM

a) Pengertian Alam

b) Bahagian Alam /

c) Perbezaan alam ghaib dengan alam musyahadah

d) Hikmah beriman dengan perkara ghaib

e) Hikmah kerahsiaan alam ghaib

f) Alam ghaib yang dilalui

5 PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM

a) Tanggungjawab terhadap alam /

b) Sumbangan Alam

c) Faedah memelihara alam

d) Punca kerosakkan alam /

6 PELAJARAN 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL

6.1 Unit 1 : Wahyu

b) Pengertian wahyu

c) Cara wahyu diturunkan / /

d) Keistimewaan wahyu

e) Peranan Wahyu

6.2 Unit 2 : Wahyu adalah sumber Ilmu yang bersifat azali

a) ) Pengertian azali

b) Wahyu sumber ilmu /

c) Ilmu fardu /

d) Ilmu fardu Kifayah /

6.3 Unit 3 : Kedudukan dan peranan Akal

a) Pengertian akal

Page 19: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 18

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

b) Ciri-ciri akal /

c) Peranan akal /

d) Perkara yang merosakkan akal / /

e) Bersyukur dengan nikmat akal / /

f) Perbezaan perbuatan berasaskan wayu dan akal

g) Akal membuktikan kebesaran Allah SWT

6.4 Unit 4 : Islam Agama Syumul

a) Islam sebagai Addin /

b) Ciri-ciri keunggulan Islam /

c) Islam agama samawi /budaya / /

6.5 Unit 5 : Islam agama Yang Benar

a) Ciri-ciri kebenaran Islam /

b) Bukti Kebenaran Islam /

c) Keistimewaan Islam

d) Unsur-unsur pencemar kesucian ISlam

e) Implikasi meragui Islam

7 PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN

a) Pengertian al-Quran

b) Al-Quran kitab yang sempurna / /

c) Fitrah wahyu dan akal

d) Faktor penurunan al-Quran

e) Al-Quran membimbing akal

f) Pemikiran yang menyalahi syarak

8 PELAJARAN 8 : BIMBINGAN HADIS

a) Pengertian hadis

b) Kepentingan hadis / /

c) Pemikiran yang menepati syarak

d) Hadis sebagai sumber perundangan

e) Dalil penerimaan hadis

f) Perbezaan hadis sahih dengan hadis dhaif

g) Fahaman anti hadis /

9 PELAJARAN 9 : PENGARUH YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN

9.1 Unit 1 : Pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam

Page 20: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 19

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

a) Pengertian pengaruh asing /

b) Bentuk pengaruh asing / /

c) Ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam / /

d) Penyebaran pengaruh asing

e) Budaya Islam dan bukan Islam

f) Ancaman budaya asing dan cara menanganinya / /

g) Kesan budaya asing kepada masyarakat Islam

9.2 Unit 2 : Ajaran Sesat

a) Pengertian ajaran sesat

b) Ciri-ciri ajaran sesat /

c) Bahaya ajaran sesat / / /

BAB 2 : PANDANGAN HIDUP ISLAM

10 PELAJARAN 10 : RABANIYYAH

a) Pengertian Rabaniyyah

b) Prinsip-prinsip Rabaniyyah /

c) Ciri-ciri syariat terdahulu

d) Cara memiliki sifat Rabaniyyah / /

11 PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH

a) Pengertian Syumuliyyah

b) Prinsip-prinsip Syumuliyyah / /

c) Konsep Syumuliyyah dalam kehidupan

i- Bidang ekonomi sosial / / /

ii- Bidang Perundangan

d) Kesyumulan Islam dalam kehidupan

i- Ibadat khusus /

ii- Ibadat Umum /

12 PELAJARAN 12: WAQIIYYAH

a) Pengertian Waqiiyyah

b) Prinsip-prinsip waqiiyyah / / /

c) Wasatiah dalam Islam

i- Akidah

ii- Ibadat / /

iii- Kerohanian dan kebendaaan

iv- Undang-undang

v- Individu dan masyarakat

Page 21: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 20

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

13 PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH

a) Pengertian Alamiyah

b) Prinsip-prinsip Alamiyyah

c) Bukti Islam bersifat Alamiyyah

i- Perundangan /

ii- Bidang sosial / /

iii- Bidang Ibadat

14 PELAJARAN 14 : MURUNAH

a) Pengertian Murunah

b) Prinsip-prinsip Murunah /

c) Kelebihan sifat murunah / /

14 Unit 2 : Thabat

a) Pengertian thabat

b) Bidang thabat /

i- Akidah

ii- Ibadat /

iii- Hukum syarak

iv- Perkaitan antara murunah dengan thabat /

BAB 3 : INSTITUSI ISLAM

15 Unit 1 :: Sistem pemerintahan Islam

a) Pengertian negara Islam

b) Prinsip negara islam

c) Pembentukan negara Islam /

d) Matlamat Negara Islam

e) Ciri-ciri negara Islam / /

f) Piagam Madinah /

g) Majlis Syura

15 Unit 2 : Kepentingan Pemimpin dan Rakyat

a) Pengertian khalifah

b) Ciri-ciri khalifah / /

c) Syarat-syarat menjadi khalifah

d) Tugas dan tanggungjawab khalifah / /

e) Hak dan tanggungjawab rakyat /

f) Hak rakyat /

g) Implikasi pengabaian tugas khalifah / /

Page 22: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 21

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

h) Implikasi pengabaian tugas rakyat

16 PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM

a) Pengertian sistem kehakiman

b) Matlamat sistem kehakiman

c) Prinsip kehakiman Islam /

d) Sumber perundangan Islam

e) Kelayakan hakim /

f) Tanggungjawab hakim /

g) Kepentingan institusi kehakiman /

h) Peranan kehakiman dalam menjamin keamanan masyarakat majmuk

/

i) Etika kehakiman / /

17 PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM

a) Pengertian sistem sosial Islam

b) Ciri-ciri luhur sistem sosial Islam

i- Ukhuwah Islamiyah / /

ii- Kasih sayang /

iii- Hormat menghormati /

c) Ciri-ciri sistem sosial Islam

d) Matlamat Sistem sosial Islam / /

e) Tanggungjawab manusia terhadap Allah SWT /

f) Konsep ibadat dalam Islam

g) Tawakal

h) Tanggungjawab terhadap keluarga

i) Tanggungjawab terhadap masyarakat

j) Tanggungjawab terhadap makhluk lain

k) Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial

Page 23: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 22

TINGKATAN 5

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

BAB 1 : EKONOMI ISLAM

1 PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA

1.1 Unit 1 : Harta amanah Allah

a)Pengertian harta /

b) Konsep harta

c) Harta amanah Allah /

d) Keperluan mencari harta secara halal / /

e) Cara menguruskan harta

i- Cara Halal / /

ii- Cara Haram

f) Ujian terhadap pemilik harta

1.2 Unit 2 : Memperoleh dan membelanjakan harta

a) Tuntutan mencari harta

b) Punca harta yang halal

c) Punca harta yang haram /

d) Langkah memperoleh harta secara halal

e) Langkah memperoleh harta secara haram

f) Kesan memperoleh harta secara halal dan haram /

g) Tuntutan membelanjakan harta

h) Cara membelanjakan harta / / /

i) Hikmat membelanjakan harta

j) Kepentingan harta terhadap pembangunan negara

PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK

2.1 Unit 1 : Islam mengiktiraf hak milik

a) Pengertian hak milik /

b) Kepentingan hak milik harta /

c) Konsep pemilikan harta /

d) Peraturan dalam pemilikan harta

e) Sebab manusia diberi kebebasan dalam pemilikan harta

f) Peranan harta /

g) Batasan hak milik harta /

h) Kesan ketiadaan pengiktirafan hak milik

i) Golongan yang tidak layak menguruskan harta /

Page 24: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 23

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2.2 Unit 2: Larangan mencerobohi harta

a) Maksud mencerobohi dan merosakkan harta

b) Bentuk pencerobohan harta /

c) Keburukan pencerobohan harta

d) Punca pencerobohan harta

e) Larangan mencerobohi harta orang lain

f) Bentuk pencerobohan harta

g) Keburukan pencerobohan harta

h) Punca pencerobohan harta

i) Langkah membendung pencerobohan harta / / /

j) Implikasi larangan pencerobohan harta

3 PELAJARAN 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN

3.1 Unit 1 : Galakkan Bekerja

a) Pengertian pekerjaan

b) Tuntutan bekerja

c) Kebaikan bekerja / /

d) Matlamat bekerja

e) Pekerjaan yang digalakkan dalam Islam

f) Kesan pekerjaan yang halal dan haram /

g) Kepentingan bekerja kepada pembangunan negara

h) Implikasi kehidupan tanpa pekerjaan /

3.2 Unit 2 : Bekerja kerana Allah SWT

a) Pengertian bekerja kerana Allah SWT

b) Bekerja sebagai amanah Allah

c) Syarat pekerjaan menjadi ibadat /

d) Etika kerja Islam

e) Langkah mempertingkatkan kualiti kerja dalam Islam

f) Kelebihan bekerja kerana Allah

4 PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM

4.1 Unit 1 : Pengertian muamalah

a) Pengertian Muamalah

b) Matlamat Muamalah /

c) Etika muamalah Islam /

d) Keistimewaan muamalah Islam

e) Syarat sah muamalah

f) Muamalah yang tidak sah menurut Islam /

Page 25: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 24

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

g) Konsep taawun /

4.2 Unit 2 :Kepentingan Muamalah

a) Kepentingan dan tujuan muamalah

b) Cara muamalah melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera

/

c) Keperluan mumalah dalam aman dan darurat

d) Kesan pengabaian muamalah Islam

e) Kesan muamalah dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan

f) Perrsamaan antara sistem mumalah Islam dengan konvensional

g) Perbezaan antara sistem mumalah Islam dengan konvensional

/

4.3 Unit 3: Jenis-jenis Muamalah Islam

a) Pengertian Wadiah /

b) Pengertian Mudharabah

c) Pengertian Murabahah

d) Pengertian Musyarakah

e) Pengertian ar-Rahnu /

f) Pengertian Ijarah /

g) Pengertian al-Bai Bithaman Ajil /

h) Pengertian Takaful

i) Kepelbagaian jenis muamalah

j) Keperluan kepelbagaian jenis muamalah

k) Perbezaan dan persamaan jenis muamalah

l) Kesan kepelbagaian jenis muamalah

m) Keburukan tidak bermuamalah secara Islam

n) Langkah bermuamalah secara Islam /

BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM

5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM

Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam

a) Pengertian perundangan Islam

b) Keunggulan perundangan Islam /

c) Keperluan perundangan Islam

d) Sumber perundangan Islam /

e) Perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia

/

Page 26: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 25

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

g) Faedah mengamalkan perundangan Islam /

5.2 Unit 2:Pengertian Qadha,Fikah,Ijtihad dan Fatwa

a) Pengertian Qadha

b) Keperluan Qadha

c) Matlamat Qadha /

d) Kebaikan Qadha

e) Pengertian Fikah /

f) Keperluan Fikah

g) Matlamat Fikah

h) Kebaikan Fikah

i) Pengertian Ijtihad

j) Keperluan Ijtihad /

k) Matlamat Ijtihad

l) Kebaikan Ijtihad

i) Pengertian Fatwa

j) Keperluan Fatwa /

k) Matlamat Fatwa

l) Kebaikan Fatwa

5.3 Unit 3 : Matlamat Perundangan Islam

a) Matlamat Perundangan Islam /

b) Kepentingan Matlamat perundangan Islam

c) Cara mencapai matlamat perundangan Islam

c) Kesan pencapaian matlamat perundangan Islam

5.4 Unit 4 : Pengertian Hukum Harus, Wajib, Haram, Sunat dan Makruh

a) Pembahagian hukum

b) Pengertian hukum harus

c) Hikmah penetapan hukum harus

d) Pengertian hukum wajib / /

e) Hikmah penetapan hukum wajib

f) Implikasi pelanggaran hukum wajib / /

g) Pengertian hukum haram

h) Hikmah penetapan hukum haram

i) Implikasi pelanggaran hukum haram

j) Pengertian hukum Sunat / /

Page 27: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 26

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

k) Hikmah penetapan hukum Sunat / /

l) Pengertian hukum makruh /

m) Hikmah penetapan hukum makruh / /

n) Perbezaan antara hukum-hukum tersebut /

6 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM

6.1 Unit 1 : Pengertian Ibadat

a) Pengertian ibadat

b) Ibadat Khusus /

c) Ibadat Umum / /

d) Perkara yang mengukuhkan ibadat seseorang

e) Perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum

f) Perkaitan antara ibadat dengan perundangan

g) Perkara yang merosakkan ibadat

h) Cara meningkatkan kualiti ibadat /

6.2 Unit 2 : Konsep dan Falsafah Ibadat

a) Ciri kesempurnaan ibadat /

b) tujuan Ibadat

c) Kesan ibadat tanpa syariat

d) Kesan syariat tanpa ibadat

6.3 Unit 3 : Munakahat

a) Pengertian Nikah

b) Tuntutan berkahwin /

c) Konsep kekeluargaan /

d) Tanggungjawab suami

e) Tanggungjawab isteri /

f) Tanggungjawab ibu bapa

g) Tanggungjawab anak / /

h) Kepentingan perkahwinan

i) Keistimewaan institusi perkahwinan

j) Punca keutuhan rumah tangga

k) Punca keruntuhan rumah tangga

l) Cara mengekalkan kerukunan rumah tangga

m) Penyelesaian masalah dalam perkahwinan

Page 28: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 27

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

6.4 Unit 4 : Falsafah Jenayah

a) Pengertian jenayah

b) Konsep pembalasan

c) Perlakuan jenayah

d) Jenis hukum jenayah /

e) Pengertian hukum hudud

f) Jenis kesalahan dan hukuman hukum hudud /

g) Kepentingan hukum hudud /

h) Pengertian hukum qisas

i) Jenis kesalahan dan hukuman hukum qisas

j) Kepentingan hukum qisas

j) Pengertian hukum takzir

j) Jenis kesalahan dan hukuman hukum takzir /

k) Kepentingan hukum takzir

l) Pengertian hukum diat

m) Jenis kesalahan dan hukuman hukum diat

n) Kepentingan hukum diat

o) Keistimewaan hukum jenayah Islam

p) Perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah bukan Islam

q) Kepentingan taubat / /

r) Syarat taubat

BAB 3 :PENYELESAIAN MASALAH

7 PELAJARAN 7 : ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH ISLAM

a) Pengertian penyelesaian masalah

b) Matlamat penyelesaian masalah / /

c) Keperluan penyelesaian masalah berdasarkan Islam / /

d) Sumber penyelesaian masalah

e) Kemampuan Islam menyelesaikan masalah

8 PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH

a) Langkah penyelesaian masalah

b) Perlakuan dalam penyelesaian masalah / /

c) Amalan dalam penyelesaian masalah /

9 PELAJARAN 9 : ISU, MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM

a) Pengertian perpaduan ummah

b) Langkah penyelesaian isu

Page 29: ANALISIANALISIS SS S SOALAN KERTAS 2 … ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004

5225 ( 2 ) 2004 – 2011 Tokburong.wordpress.com

Analisis Soalan SPM Kertas 2 Tahun 2004 - 2011 28

BIL BIDANG DAN TOPIK 04 05 06 07 08 09 10 11 12

c) Kesan penyelesaian isu

d) Cara mewujudkan perpaduan ummah /

e) Pengertian kecemerlangan pendidikan /

f) Langkah penyelesaian isu

g) Kesan penyelesaian isu / /

h) Cara mewujudkan kecemerlangan pendidikan /

i) Pengertian kekuatan ekonomi /

j) Langkah penyelesaian isu /

k) Kesan penyelesaian isu

l) Cara mewujudkan kekuatan ekonomi

m) Pengertian jati diri ummah / / /

n) Langkah penyelesaian isu

0) Kesan penyelesaian isu

p) Cara mewujudkan jati diri ummah

q) Pengertian Jaminan keselamatan / /

r) Langkah penyelesaian isu

s) Kesan penyelesaian isu

t) Cara mewujudkan Jaminan keselamatan /

Kesaksamaan sosial /

10 PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM

a) Kelebihan penyelesaian masalah /

b) Contoh penyelesaian masalah secara Islam

i- Masalah kemiskinan / / /

ii- Masalah kejahilan / /

iii- Masalah Rasuah

iv- Masalah perpaduan ummah /

c) Ciri Penyelesaian Masalah / /

d) Perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dengan konvensional

JUMLAH