amadeus basic - podr£¾cznik amadeus basic podrcznik szkoleniowy customer support stycze...

Download Amadeus Basic - Podr£¾cznik Amadeus Basic Podrcznik szkoleniowy Customer Support Stycze 2008 Strona

Post on 16-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Amadeus �������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� �����

  Podr�cznik szkoleniowy �

  Distribution & Content

 • © 2

  00 6

  A m

  ad eu

  s IT

  G ro

  up S

  A . A

  ll R

  ig ht

  s R

  es er

  ve d

  A m

  ad eu

  s C

  on fi

  de nt

  ia l I

  nf or

  m at

  io n.

  U na

  ut ho

  ri se

  d us

  e an

  d di

  sc lo

  su re

  s tr

  ic tly

  fo rb

  id de

  n.

  Amadeus Basic Podr�cznik szkoleniowy

  Customer Support Stycze� 2008 Strona 1

  Document control Company Amadeus Polska Sp. z o.o. Department Customer Support Author Customer Support Reviewed by Agnieszka K�dzior, Joanna Trafisz, Jadwiga Sobczak-Nowicka Date Approved by Agnieszka K�dzior, Jadwiga Sobczak-Nowicka Date Version Date Change Comment By 1.1 Stycze� 2008

 • © 2

  00 6

  A m

  ad eu

  s IT

  G ro

  up S

  A . A

  ll R

  ig ht

  s R

  es er

  ve d

  A m

  ad eu

  s C

  on fi

  de nt

  ia l I

  nf or

  m at

  io n.

  U na

  ut ho

  ri se

  d us

  e an

  d di

  sc lo

  su re

  s tr

  ic tly

  fo rb

  id de

  n.

  Amadeus Basic Podr�cznik szkoleniowy

  Customer Support Stycze� 2008 Strona 2

  Spis tre�ci 1. Co to jest Amadeus? ............................................................................5 2. Uruchomienie i zamkni�cie programu ..................................................6

  Zamykanie Amadeus Selling Platform.............................................................................8 Strona Graficzna..............................................................................................................8 Command Page...............................................................................................................8 Obszary Pracy w Amadeus .............................................................................................9

  3. Wy�wietlanie „Mini-Office Profile”.......................................................12 4. Practice Training ................................................................................13 5. Command Recall................................................................................14 6. Amadeus Information System (AIS) ...................................................15

  Kartkowanie...................................................................................................................16 7. Pomoc - Amadeus Online Help ..........................................................17

  Metoda Command Page................................................................................................17 Graficzny Online Help....................................................................................................18

  8. Kodowanie i Odkodowanie.................................................................20 Kodowanie nazw lotnisk i miast.....................................................................................21 Odkodowanie nazw lotnisk i miast.................................................................................22 Kodowanie i odkodowanie nazw pa�stw .......................................................................22 Kodowanie i odkodowanie nazw stanów i prowincji ......................................................23 Kodowanie i odkodowanie nazw linii lotniczych ............................................................24 Kodowanie i odkodowanie nazwy sprz�tu.....................................................................24 Kodowanie i odkodowanie firm rent-a-car .....................................................................25 Kodowanie i odkodowanie ła�cuchów hotelowych........................................................25 Minimum Connecting Time............................................................................................26 Obliczenia godzin i dat ..................................................................................................27

  9. TIMATIC .............................................................................................28 10. Wy�wietlenie Dost�pno�ci Miejsc /Availability..................................30

  Dost�pno�� miejsc / Access Levels ..............................................................................32 Poziomy dost�pno�ci / Access Levels..........................................................................2 Opcje do wy�wietlenia dost�pno�ci miejsc / Availability Options ..................................34 Kartkowanie / Availability Scrolling Commands.............................................................34 Zmiana wy�wietlenia / Availability Change Entries........................................................35 Dual-City Pair ................................................................................................................35 Direct Access.................................................................................................................37

  11. Wy�wietlenia Rozkładu Dnia / Schedule Display ...........................39 Zmiana wy�wietlenia Rozkład Dnia / Schedule Change Entries ...................................40 Kartkowanie / Schedule Scrolling Commands...............................................................41

  12. Wy�wietlenie Rozkładu Rejsów / Timetable Displays ......................42 Zmiana wy�wietlenia Timetable / Timetable Change Entries ........................................44 Kartkowanie / Timetable Scrolling Commands..............................................................44

  13. Informacja o Rejsie / Flight Information............................................45 14. Passenger Name Record (PNR) ......................................................48

  Nazwiska Pasa�erów / Name Element..........................................................................49 Element Kontaktu / Telephone Contact Element.........................................................51

 • © 2

  00 6

  A m

  ad eu

  s IT

  G ro

  up S

  A . A

  ll R

  ig ht

  s R

  es er

  ve d

  A m

  ad eu

  s C

  on fi

  de nt

  ia l I

  nf or

  m at

  io n.

  U na

  ut ho

  ri se

  d us

  e an

  d di

  sc lo

  su re

  s tr

  ic tly

  fo rb

  id de

  n.

  Amadeus Basic Podr�cznik szkoleniowy

  Customer Support Stycze� 2008 Strona 3

  Element Ticketingu / Ticketing Arrangement Element.................................................52 15. Sprzeda� Segmentu Lotniczego ......................................................53

  Krótka Sprzeda� / Short Sell .......................................................................................53 Długa Sprzeda� / Long Sell .........................................................................................54 Lista Oczekuj�cych / Waitlist Segment........................................................................54 Segment Otwarty / Open Segment..............................................................................55 Odcinek naziemny / Arrival Unknown Segment ..........................................................56 Segment Pasywny / Passive Segment........................................................................57 Porz�dkowanie segmentów / Rearranging Segments.................................................58 Zamykanie Rezerwacji / End Transaction ...................................................................58 Ignorowanie Rezerwacji / Ignore Transaction .............................................................60 Ł�czenie elementów PNR’u / Combining PNR Elements............................................60

  16. Otwieranie Rezerwacji / Retrieving a PNR.....................................61 Obraz Rezerwacji ..........................................................................................................63 Amadeus Search by Flight ............................................................................................64

  17. Dodatkowe elementy PNR’u ............................................................65 Other Service Information..............................................................................................65 Special Service Request ...............................................................................................66 Uwagi / Remark Elements ...........................................................................................69 Element Adresu Pocztowego / Address Elements ......................................................70 Element Adresu e-mail / Email Address ......................................................................70 Element „Received From “.............................................................................................70 Frequent Flyer ...............................................................................................................7

Recommended

View more >