adobe dreamweaver cs5/ - pdf.· adobe dreamweaver cs5/ cs5 pl. oficjalny podręcznik autor: adobe

Download Adobe Dreamweaver CS5/ - pdf.· Adobe Dreamweaver CS5/ CS5 PL. Oficjalny podręcznik Autor: Adobe

Post on 27-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Id do

  Spis treci Przykadowy rozdzia

  Katalog online

  Dodaj do koszyka

  Zamw cennik

  Zamw informacjeo nowociach

  Fragmenty ksiekonline

  Helion SAul. Kociuszki 1c44-100 Gliwicetel. 32 230 98 63e-mail: helion@helion.pl Helion 19912010

  Katalog ksiek

  Twj koszyk

  Cennik i informacje

  Czytelnia

  Kontakt

  Zamw drukowanykatalog

  Adobe Dreamweaver CS5/CS5 PL. Oficjalny podrcznikAutor: Adobe Creative TeamTumaczenie: Joanna ZatorskaISBN: 978-83-246-2916-9Tytu oryginau: Adobe Dreamweaver CS5 Classroom in a BookFormat: B5, stron: 448

  Sprawdzone materiay szkoleniowe prosto od ekspertw Adobe! Naucz si tworzy statyczne i dynamiczne strony WWW Zobacz, jak wstawia grafik, tekst i animacje Twrz rozbudowane, interaktywne aplikacje internetowe Umie stron na serwerze i sprawnie ni zarzdzaj

  Pojawienie si Dreamweavera w 1997 roku byo dla sieci prawdziw rewolucj! Od tego momentu tworzenie profesjonalnych stron internetowych stao si dostpne dla wszystkich, nawet dla tych uytkownikw, ktrzynie maj pojcia o jzykach programowania i pisaniu kodu. Dreamweaver umoliwia bowiem projektowanie stron WWW w trybie graficznym, zapewniajc jednak moliwo penej kontroli nad kodem rdowym. Dziki temu szybko i bez problemu (a co najwaniejsze, samodzielnie) moesz dzi zbudowa i skonfigurowa w peni funkcjonaln statyczn lub dynamiczn witryn. Mao tego! Z tym programem moesz wzbogaca gotowe strony o grafik, tekst i animacje, tworzy interaktywne aplikacje internetowe oraz umieszcza na serwerze witryny WWW i sprawnie nimi zarzdza. A w najnowszej wersji znajdziesz take mocno ulepszone, zaktualizowane pocztkowe ukady CSS, ktre jeszcze bardziej uatwi Ci projektowanie stroni zapewni pen zgodno z sieciowymi standardami.

  Dziki tej ksice opanowanie moliwoci Dreamweavera nie sprawi Ci najmniejszych trudnoci. Ta zawierajca oryginalne materiay szkoleniowe Adobe ksika ze znanej i bestsellerowej serii Oficjalny podrcznik obejmuje siedemnacie praktycznych lekcji obsugi programu, przejrzyste instrukcje krok po kroku i pliki umoliwiajce sprawne wykonanie opisanych wicze.

  Dziki niej bez problemu zaczniesz porusza si w przestrzeni roboczej programu, a take konfigurowa i dostosowywa j do realizowanych zada. Byskawicznie opanujesz podstawy jzyka HTML i CSS oraz najlepsze sposoby na tworzenie kodu za pomoc Dreamweavera. Dowiesz si, jak projektowa makiety czy formularze i tworzy szablony witryn internetowych, a potem zobaczysz, jak pracowa z tekstem, listami, tabelami oraz elementami graficznymi. Ju wkrtce zaczniesz samodzielnie projektowa interaktywne i dynamiczne strony WWW, bez trudu umieszcza na nich animacje we Flashu oraz publikowa gotowe serwisy w internecie. Ponadto kada z zawartych w podrczniku lekcji koczy si podsumowaniem umoliwiajcym sprawdzenie i gruntowne utrwalenie umiejtnoci zdobytych w trakcie lektury.

  Przed Tob siedemnacie praktycznych lekcji tworzenia stron za pomoc Adobe Dreamweavera CS5.

  Opanuj Dreamweavera CS5 poznaj najszybszy sposbna stworzenie wasnej, profesjonalnej strony internetowej!

  http://helion.plhttp://helion.pl/zamow_katalog.htmhttp://helion.pl/katalog.htmhttp://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=drc5ophttp://helion.pl/emaile.cgihttp://helion.pl/cennik.htmhttp://helion.pl/online.htmmailto:helion@helion.plhttp://helion.pl/ksiazki/drc5op.htmhttp://helion.pl/autorzy/tecrad.htmhttp://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0321701771/helion-20
 • 4 SPIS TRECI

  spIs trecI

  WstpOksice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Instalowanie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  Kopiowanie materiaw znajdujcychsi naserwerze FTP . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  Zalecana kolejno wykonywania wicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  Szybki start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  Konfi gurowanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  Polecenia w systemie Windows i Mac OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  Pomoc dotyczca programu Dreamweaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  Sprawdzanie dostpnoci aktualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  Dodatkowe materiay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  Certyfi katy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  Przyspiesz swoj prac dziki Adobe CS Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  1 dOstOsOWanIe prZestrZenI rObOcZej 20Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Rzut oka na przestrze robocz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  Przeczanie trybu i podzia widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

  Praca z panelami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

  Wybr ukadu przestrzeni roboczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  Dostosowywanie paskw narzdziowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Dostosowywanie ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

  Tworzenie wasnych skrtw klawiszowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

  Obsuga panelu Properties (Waciwoci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  Tematyka lekcji

  Rzut oka na przestrze robocz

  Przeczanie trybu i podzia widoku

  Praca z panelami

  Wybr ukadu przestrzeni roboczej

  DW-CS5_book.indb 4 2010-12-09 12:33:59

 • AdobE dREAmwEAvER CS5/CS5 PL. ofICjALny PodRCznIk 5

  2 pOdstaWy jZyKa htML 38Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

  Czym jest HTML? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  Pocztki HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  Tworzenie wasnego kodu HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Stosowanie formatowania wierszowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

  Najczciej uywane znaczniki kodu HTML 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

  Dokd zmierza HTML? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

  3 pOdstaWy css 54Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

  Czym s kaskadowe arkusze stylw CSS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

  Formatowanie za pomoc HTML a CSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

  Domylne ustawienia HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

  Formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

  Formatowanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

  No i wreszcie grupowanie, klasy oraz ID! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

  4 Wstp dO prOGraMU dreaMWeaver cs5 72Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

  Konfi gurowanie serwisu w programie Dreamweaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

  Obsuga ekranu powitalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

  Wybr szablonu CSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

  Zapisywanie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

  Zmiana tytuu strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

  Zmiana nagwkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

  Wstawianie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

  Wstawianie elementw grafi cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  Wybieranie i edytowanie stylw CSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

  Zmiana koloru, kroju i wielkoci czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

  Obsuga panelu Properties (Waciwoci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Recommended

View more >