29.09.2012 gazete sayfaları

Download 29.09.2012 Gazete Sayfaları

Post on 29-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

29.09.2012 Gazete Sayfaları

TRANSCRIPT

 • CUMARTES 29 EYLL 2012 www.diyarbakirolay.com.tr Fiyat : 30 KR

  DDiiyyaarrbbaakkrr Bykehir Bele-diyesi Ulam Daire Bakanbrahim Altun, kimi firmalarnUlam Koordinasyon Merke-zi'nin belirledii cret tarifesinin

  zerinde cret talep ettiine dairikayet aldklarn syledi ve ek-ledi: Bunu yapanlarn almaruhsatlar geici olarak iptal edi-lebilir. 44''ttee

  Servis cretlerine sk takip

  TTrrkkiiyyee statistik Kurumu (TK) Diyar-bakr Blge Mdrl verilerine gre,Diyarbakr ve anlurfa'da Nisan, Mays,Haziran aylarnda 6 bin 737 ift evlendi. Di-yarbakr'da boanma oran ise bir ncekidneme gre art gsterdi. 88''ddee

  Boanma oran artt

  MMeeddeenniiyyeettlleerriinn beii Diyarbakr Anka-ra'da grcye kt. Atatrk KltrMerkezi'nde dzenlenen "Diyarbakr Tan-tm Gnleri" siyasilerin ve Diyarbakr sev-

  dallarnn aknna urad. Yresel kyafetdefilesi ve Dicle niversitesi Modern HalkDanslar Topluluu'nun gsterisi ziyareti-ler tarafndan hayranlkla izlendi. 66''ddaa

  Ankara'da Diyarbakr rzgar

  Heyet Diyarbakr'a getirdi22 Austos 2012 gn Dicle ilesi krsa-

  lnda bayram ziyaretinden dnerken birgrup PKK'l tarafndan karlan AK Parti'ninSur le Bakan Hamit elikkanat, ncekiakam serbest brakld. HD, Baro ve Maz-lumder'in giriimleri sonucu serbest brak-lan elikkanat' ayn heyet alarak Diyarba-kr'a getirirken, elikkanat geceyi ailesi ilebirlikte geirdi.

  rademle istifa ediyorumDn nsan Haklar Dernei'nde basn

  toplants dzenleyen elikkanat, AK Par-ti'den kendi istei ile istifa ettiini aklad.elikkanat, "Ben sadece AK Partili olduumiin alkonuldum. Bana herhangi bir ktmuamele etmediler. Benim serbest brakl-mamda emei geen herkese teekkr edi-yorum ve kendi zgr irademle AK Parti'denistifa ediyorum" dedi. 55''ttee

  Kacrlan baskan istifa ettiDiyarbakr'da 38 gn nce bayram ziyareti dnnde PKK'llar tarafndan karlan ve ncekiakam serbest braklan AK Parti Sur le Bakan Hamit elikkanat, partisinden istifa etti.

  VVaann''ddaa BDP adr nnde toplananve aralarnda Belediye Bakan SabriAbi, BDP Merkez le Bakan RafetTa'n da bulunduu yaklak 200 kii,ellerindeki pankartlarla yryp ca-lan'a zgrlk istedi. 77''ddee

  calan'a zgrlk istemi

  DDiiyyaarrbbaakkrr''ddaa Medine Bulvar zerin-de bulunan Balar le Kaymakaml- Kadn Destek Evi'ne yzleri kapal ki-iler tarafndan molotof atld. Saldr s-rasnda destek evinde kimsenin olma-mas can kaybn nledi. 3'te

  Destek evine molotof

  aannlluurrffaa''nnnn Suriye snrndaki Aka-kale ilesinde yine korkulu anlar ya-and. Suriye tarafndan atlan bir topmermisi, bir mahalleye dt. Mahalledebyk panie neden olan olayda 3 kiihafif ekilde yaraland. 55''ttee

  Akakale'ye bomba dt

  BBiittlliiss EndstriMeslek Lisesi,Bitlis'in yan sraVan, Hakkari, Bat-man, Diyarbakr,Batman ve Mu gibiblge illerindekiokullarn sra ve ma-sa ihtiyalarn kar-lyor. Seri fabrikagibi alan okulunrencileri ise hemmeslek reniyorhem de para kaza-nyor. 77''ddee

  Fabrika gibi alan okulBBaattmmaannll Fatma Aslan, 90 yldr kimliksizyayor. Nfus czdan olmad iinhibir sosyal gvenceden faydalanamayanFatma nine, lmeden nce nfus czdansahibi olmak istiyor. 33''ttee

  90 yldr kimliksiz

  Hoap Kalesi'nde restorasyon

  UUlluussllaarraarraass Ezidi Konfe-rans iin Diyarbakr'a ge-len Avrupa Ezidiler Federas-yonu'ndan Osman Savgatbakanlndaki heyet, B-ykehir Belediye BakanOsman Baydemir'i makamn-da ziyaret etti. 44''ttee

  Ezidilerden Baydemir'e ziyaret

  MMeemmoorriiaall DiyarbakrHastanesi Kulak Bu-run Boaz (KBB) UzmanOp. Dr. Fuat Bulut, baz e-lerin horlamann etkisi ilekan yksek sesten dolay

  odalarn ayrdklarn belir-terek, "Ayr odalarda yat-makla balayan bir cinselayrlma zamanla tamamenboanmaya kadar varabil-mektedir" dedi. 77''ddee

  Horlama evlilii vuruyor

  Trrkkiiyyee Tenis Fede-rasyonu (TTF) tara-fndan dzenlenen "Do-u Kulpleri Tenis Ligi"sona erdi. BayanlardaDicle niversitesi TenisTakm birinci olurken,Adyaman ikincilii veErzurum nclelde etti. 3'te

  Dicle niversitesi birincilie doymuyor

  Vaann Valisi Mnir Karalolu, restorasyonalmalar devam eden Hoap Kale-si'nde ortaya karlan yaplarn blge turiz-mine byk katk sunacan syledi. 55ttee

  Dicle'nin SBS baars artt

  Sayfa 8'de

 • 29 EYLL 2012 CUMARTES22 S A L I K

  Ya da ihtiya duyduumuz vitaminialabilmek iin o vitamini ierenbesinden ne kadar yememiz gerekiy-or? Nutraxin Bitki Aratrma Merkezitarafndan gerekletirilen aratrmatm bu sorularn yantlarna cevapverirken aratrmadan kan sonu isene kadar fazla tketirsek tketelimbesinlerden yeteri kadar vitamin ala-madmz gsteriyor.

  Nutraxin Bitki Aratrma Merkezigerekli vitaminleri alabilmek iintketilmesi gereken besin miktarlarnlen bir aratrma gerekletirdi.Aratrma sonucu kiinin farkl vita-min ihtiyalarn yeteri kadar ala-bilmesi iin ok fazla miktarda o vita-mini ieren besin tketmesi gerektii-ni gsterdi. Dengeli ve salkl beslen-menin yetersiz kalabileceini belirtenNutraxin Bitki Aratrma DanmanErdem Yeilada "Kii her besinidzenli olarak yese bile ihtiya duy-duu miktar almak iin tahminindenok daha fazla o besinden tketmesigerekir. Bu da pratik olarak pekmmkn deildir." eklinde konutu.

  Aratrmaya gre salkl salarasahip olmak iin gerekli olan ve glantioksidan zellie sahipProantosyanidinleri bolca ieren

  zmn faydalarndan yararlanmakiin gnde 35 kilogram zm yenmesigerekiyor. Uzmanlarn bu besiniieren besin desteklerini gnde 3 adetnerdikleri gz nnde bulundurulur-sa gnde ancak 105 kilogram yazm yenmesi ile gerekli faydasalanabiliyor. Kuvvetli antioksidanetkili ve kansere kar koruyucu vebaklk sistemini glendirici zel-lie sahip E vitaminini ise nerilenmiktarda alabilmek iin meyvelerden48 adet elma yemek gerekiyor. Ya dabir baka E vitamini kayna badem-den 1 kilogram tketmek gerekiyor.Bu durumda yksek kalori deerinesahip olan bademin 1 kilogram ilevcuda 6000 kalori gibi yksek birkalori girii sz konusu oluyor.

  GL BAIIKLIK N 10KLO SARIMSAK NEMEK

  GEREKYORYine bakl

  glendirilmesinde yararlar bilenensarmsan etkilerinden yararlanmakiin 10 kilogram sarmsan i olarakinenmesi gerekiyor. Uzmanlar vcuttarafndan sentezlenmeyen Omega-3ya asitlerinin mutlaka dardan aln-mas gerektiini ve haftada en az 3

  defa uygun zellikte balk yenilerekihtiya olan miktarn karlanabile-ceini belirtiyor. Gnmz beslen-mekoullarnda ise bu mmkn ola-madndan dardan besin desteiuygulanmas neriliyor. C vitaminialmnda da miktar kadar bir bakadikkat edilmesi gereken konu da C vit-amini ieren turungillerin zamann-dan nce toplanarak ieriinde kibileenlerin tam olumamasdr. Hasatmevsiminden nce toplananturungiller nedeniyle ne kadartketilse tketilsin ihtiya duyulan Cvitamini alnamyor.

  VTAMN BTKNNEKSTRAKTINDAN ALINIYORBunun yan sra bitkilerde bulunan

  ve yarar salayan maddelerin ekstraktdenilen bitki ztnde daha fazlabulunduunu belirten Nutraxin BitkiAratrma Danman Prof. Dr. ErdemYeilada bu nedenle "Kurutulmu bitk-ilerden zel yntemler kullanlarakelde edilen bitki ztlerine "Ekstrakt"deniyor. Bitkilerin ieriindeki etkenmaddelerin, bitkinin ktlesel orannagre az oluu insanlar ekstrakt eldeetmeye yneltmitir. Yani herhangi birhastaln tedavisi iin gereken madde

  bildiimiz bir bitkide bulunuyor. Ama1 kilogram bitkide rnein 2 miligrametken madde oluyor. Bize ise tedaviiin 100 miligram gerekiyor. Budurumda hastann 50 kilogram bitkiyiyemesi ya da kaynatp imesi gerekiy-or. Bu bakmdan bitkide bulunanetken bileenlerin ayrlarak youn bir

  ekilde uygulanmas aklc bir yak-lam oluyor." diye konutu. Yeilada,piyasada birok gda takviyesininbulunduunu ancak bu anlamda etkisiolan, standardize bitki ekstraktlarn-dan oluturulan gda takviyelerininkullanmnn yararl olabileceininaltn izdi.

  10 kilo sarmsak ineyin!Vcudumuz iin gerekli vitaminleri yediklerimizdenve itiklerimizden yeteri kadar alabiliyor muyuz?

  Fitosteroller kimyasal yaps kolesterole ok-benzeyen ve beslenme dzeninde yeterlimiktarda alndnda, kan kolesterol dzeyiniazalttna, bakl glendirdiine ve belirlikanser trleri riskini azalttnainanlan, bitkilerde bulunanbileiklerdir.

  Fitosterollerin yararl etki-leri o kadar gldr ki, yaltohumlardan karlarak, koles-terol drc "gdalar" olarakpazarlanan "tereya" muadilirnler gibi ilenmi gdalaraeklenmektedir. Ama toprakanann kabuklu yemileri vetohumlar doal olarak bu kadarzengin fitosterol -ve kalpko-ruyucu lif, mineral ve salklya- kaynayken, neden taklit"tereya" ile yetinelim ki?

  Journal of Agricultural andFood Chemistry'de yaymlananbir aratrmada, aratrmaclarAmerikaBirleik Devletleri'ndeyaygn olarak tketilen kabukluyemiler ve tohumlarda ne kadar fitosterolbulunduunu gsterdi.

  Attrmalk olarak tketilen kabuklu

  yemiler ve tohumlarn arasnda, ayekirdei veamfstnn fitosteroller asndan en zenginolduu grlrken (270-289 mg/100 g), bunlarkabak ekirdei izliyordu (265 mg/100 g).

  Ayekirdei yln her dne-minde marketlerinizde farklmarkalar altnda bulunmak-tadr.

  Trkiye'deki ayekirdek-leri genellikle kabuklu ekilde,hem ak hem de paketliolarak satlmaktadr. Akkuruyemiler blmnden ala-bileceiniz tm dier rn-lerde olduu gibi, ayekirdeikaplarnn kapal ve marketindevir hznn iyi olduundan,yani ekirdeklerin azami taze-likte olduundan eminolmalsnz.

  Kabuklu ekirdek satnalrken, rengi sarms olanlaralmaktan kann, nk bun-lar byk olaslkla bayattr.Ayrca ayekirdeini ak

  olarak alyorsanz, hala taze ve bozulmamolduundan emin olmak iin koklayn.

  Ayekirdeinin ya ierii yksek olduu ve

  bozulmaya meyilli olduu iin, buzdolabndahava geirmez kaplarda saklanmaldr.Dondurucuda saklanmas da mmkndr, nkdk scaklk dokusunu ya da tadn byklde etkilemeyecektir.

  Ulusal Ayekirdei Dernei HakkndaNational Sunflower Association (Ulusal

  Ayiei Dernei/NSA), Amerikan ayekirdeive rnlerinin tantmn yapmak ve dnyannher yannda ayiei piyasalarnn gelitirmekzere kurulmu, kar amac gtmeyen bir kuru-lutur.

  Salkl birattr