2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

of 21 /21
Türkiye’de Türkiye’de Gençlik, Gençlik, Gönüllülük ve Gönüllülük ve Gönüllülük ve Gönüllülük ve Sosyal Sermaye Sosyal Sermaye Dr. Emre Erdoğan

Author: tuerkiye-egitim-goenuellueleri-vakfi

Post on 27-May-2015

356 views

Category:

Business


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Türkiye'de gönüllülük ve hayırseverlik davranışı, gönüllülük kavranımın gençler arasında algılanışı, TEGV gönüllülerinin ve gençlerin değer ve tutumlarındaki farklılıklar

TRANSCRIPT

Page 1: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Türkiye’de Türkiye’de Gençlik,Gençlik,Gönüllülük ve Gönüllülük ve Gönüllülük ve Gönüllülük ve Sosyal SermayeSosyal Sermaye

Dr. Emre Erdoğan

Page 2: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

748 748 yüzyüzeyüzyüze görügörüşşme: me:

Türkiye KentselTürkiye Kentsel

724 gönüllüyle WEB 724 gönüllüyle WEB

3/3/2010 Sayfa 2

724 gönüllüyle WEB 724 gönüllüyle WEB

anketi…anketi…

11--22 Kasım22 Kasım

Page 3: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Yüzde BeYüzde Beşş

3/3/2010Sayfa 3

Page 4: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Dört SaatDört Saat

3/3/2010 Sayfa 4

Page 5: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Elli BeElli Beşşinciinci

3/3/2010 Sayfa 5

Page 6: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

% 67,8

% 56,4

% 32,3

% 26,1

% 21,3

ABD

İsveç

Hindistan

İtalya

Bosna

3/3/2010 Sayfa 6

% 21,3

% 1,7

Bosna

Türkiye

Gönüllü faaliyetlerde Gönüllü faaliyetlerde

bulunanların oranı…bulunanların oranı…

Page 7: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

% 70,6

% 54,4

% 34,6

% 27,7

% 20,2

ABD

İsveç

Hindistan

İtalya

Bosna

3/3/2010 Sayfa 7

Gençler arasında Gençler arasında

gönüllü faaliyetlerde gönüllü faaliyetlerde

bulunanların oranı…bulunanların oranı…

% 20,2

% 7,7

Bosna

Türkiye

Page 8: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Zaman ayıramıyorum…!

Zamanım yok!

Param yok…

2/32/3Kurum

tanımıyorum!

1/21/2

3/3/2010 Sayfa 8

Güvenmiyorum…!

1/31/3inanmıyorum!

Page 9: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Yüzde SekizYüzde Sekiz

3/3/2010 Sayfa 9

Page 10: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

GÖNÜLLÜLÜK ALGILAMASI: FARKLILIKLAR

Page 11: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Yeni yetenekler kazanma

Belirli bir kuruma yardım etme

Boş zamanlarını değerlendirme

%96,0

%77,1

%75,2

3/3/2010 Sayfa 11

GönüllülüGönüllülüğğün ün

GetirileriGetirileri

Kendisine ihtiyaç duyulduğunu görme

İş bulma ve deneyim kazanma

Gönüllülük Yapmayanlar Gönüllüler

%75,0

%64,2

Page 12: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

20 30 40 50 60 70 80 90 100

İnsanların bu konuda acil ihtiyaçlarının bulunmasına

Zamanınım olmasına

Elime bu konuda bir fırsat geçmesine

%92

%88

%65

3/3/2010 Sayfa 12

Karar Karar

Verirken…Verirken…

Yaşadığım yere yakın olmasına

Faaliyette bulunacağım kurumun tanınmış olmasına

Gönüllük Yapmayanlar Gönüllüler

%45

%35

Page 13: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gönüllülük yapabileceği kurumları tanımaya

Gönüllü faaliyetlerde bulunmasını sağlayacak eğitime

Yeterince zamana

%93

%87

%86

Sayfa 13

Gönüllülük için Gönüllülük için

gerekenlergerekenler

Yaşamını sürdürebilecek maddi olanaklara

Yakınında faaliyet gösteren kurumlara

Gönüllük Yapmayanlar Gönüllüler

%48

%39

Page 14: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

45,0 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0

Eğitim

Çocuklar

Gençler

%98

%98

%99

Sayfa 14

Nerede Nerede

Gönüllülük?Gönüllülük?

Çevre

Kadınlar

Siyaset

Gönüllük Yapmayanlar Gönüllüler

%97

%94

%66

Page 15: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

GÖNÜLLÜLÜK, HALLER VE DEĞERLER...

Page 16: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Genel Psikolojik Değerlendirme

Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllüler

TEGV Potansiyel

TEGV Gönüllüleri

Genel olarak düşündüğümde,

kendimden memnunum.

Bir çok iyi niteliğimin olduğuna

inanıyorum.

En az diğer insanlar kadar değerli bir

insan olduğumu düşünüyorum.

Kendime olumlu bir bakışım var

+

Sayfa 16

Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllüler

TEGV Potansiyel

TEGV Potansiyel

TEGV Gönüllüleri

Olumlu DeğerlendirmeOlumsuz Değerlendirme

Kendimi zaman zaman işe yaramaz

buluyorum.

Övünülecek özelliklerimin sayısının

fazla olmadığını düşünüyorum.

...düşündüğümde hayatta başarısız

olduğuma inanıyorum.

Bazı zamanlar hiç iyi olmadığımı

düşünüyorum.-

Page 17: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

% 37,7 % 37,6% 41,0% 20

% 25

% 30

% 35

% 40

% 45

AnomiAnomi Duygusu…Duygusu…

3/3/2010 Sayfa 17

% 37,7 % 37,6

% 31,6

% 13,0

% 0

% 5

% 10

% 15

Genel Kitle Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllüler TEGV Potansiyel

TEGV Gönüllüleri

Page 18: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Güven Duygusu…Güven Duygusu…

% 15

% 20

% 25

3/3/2010 Sayfa 18

% 6,3 % 6,0

% 12,6% 9,6

% 20,4

% 0

% 5

% 10

Genel Kitle Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllüler TEGV Potansiyel

TEGV Gönüllüleri

Page 19: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Empati Duygusu…Empati Duygusu…

Empati Duygusundaki Farklar

Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllük YapmayanlarGönüllüler

TEGV Potansiyel

TEGV GönüllüleriTEGV Gönüllüleri

TEGV Gönüllüleri

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Kat

ılan

ları

n Y

üzd

esi

3/3/2010 Sayfa 19

TEGV Gönüllüleri

Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllüler

Gönüllüler

TEGV Potansiyel

TEGV Gönüllüleri

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

İçinde bulunduğum

ortamda birisi

rahatsızsa kolayca

fark edebiliyorum

Bir insanın nasıl

davranacağını

kolayca

kestirebiliyorum

Başkalarının

sorunlarını

anlamakta zorluk

çekmiyorum

Birisinin kaba ya da

kibar olup olmadığını

yargılamakta

zorlanıyorum

Bazen insanlar

benim duyarsız

olduğumu

söylüyorlar.

Kat

ılan

ları

n Y

üzd

esi

Page 20: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Sosyal DeSosyal Değğerlererler

Sosyal Değerlerde Farklar

Türkiye

TEGV Gönüllüleri Etrafındaki insanlara yardım etmeyi

önemli bulur...

Kendisinden farklı insanları dinlemeyi

önemser.

Dünyadaki herkese eşit davranılmasına

önem verir. Eğlence fırsatını hiç kaçırmaz

İyi vakit geçirmek onun için önemlidir

3/3/2010 Sayfa 20

TürkiyeTürkiye

Türkiye

Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllük Yapmayanlar

Gönüllüler

TEGV PotansiyelTEGV Potansiyel

TEGV Potansiyel

TEGV Gönüllüleri

TEGV Gönüllüleri

Sosyotropik Davranış Başarı Arayışı Eğlence Arayışı

Çok başarılı olmak onun için önemlidir.

Her zaman düzgün davranmaya çalışır.

Yeteneklerini göstermeyi önemli bulur,

Page 21: 2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_sunum

Teşekkürler