1. raportul stiintific si tehnic (rst) in 12-123 rst etapa 2.pdf · - filtrare digitala...

Download 1. Raportul Stiintific si Tehnic (RST) in 12-123 RST etapa 2.pdf · - filtrare digitala autoadaptiva…

Post on 08-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Raportul Stiintific si Tehnic (RST) in extenso

  PNCDI 2

  Programul 4 Parteneriate in domenii prioritare

  PLATFORMA E-HEALTH PENTRU MONITORIZARE, LOCALIZARE SI

  PROCESARE IN TIMP REAL DESTINATA PACIENTILOR INREGISTRATI CU RISC

  CARDIOVASCULAR ERISC

  Etapa II:

  " Studiu privind stabilirea soluiilor generale pentru sistemul de

  monitorizare ECG la distanta;

  Termen de predare: 15.12.2009

  Decembrie 2009

 • E-RISC Etapa - 2

  Pag. 2

  CUPRINS

  I. OBIECTIVE GENERALE .............................................................................................. 3

  II. OBIECTIVELE ETAPEI DE EXECUTIE ................................................................... 4

  III. REZUMATUL ETAPEI ............................................................................................... 5

  IV. RAPORTUL TEHNICO - STIINTIFIC ......................................................................... 6

  1. Studiu privind stabilirea soluiilor generale pentru sistemul de monitorizare ECG

  la distanta; Studiul general elemente software; Structuri optime de comunicatii;

  1.1. Subsisteme ERisc.......................................................................................6

  1.2. SPD subsistemul de prelucrare la distanta ; serverul decizional si

  automatizarea monitorizarii..................................................................................11

  2. Server prelucrare ECG.........................................................................................17

  2.1. Metode de prelucrare n domeniul timp .......................................................17

  2.2. Metode de prelucrare comutativ n domeniul frecven............................21

  2.3. Metode de analiz armonic necomutativ timp-frecven .........................33

  3. Server comunicatii si autentificare..55

  4. Server de localizare duala GPS/GSM.................................................................58

  5. Studiu interfete emisie-receptie...........................................................................68

  6. Studiu interfete de comunicatie...........................................................................73

  V. ANEXE ...................................................................................................................... 76

  VI. CONCLUZII...............................................................................................................80

  VII. BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................... 81

 • E-RISC Etapa - 2

  Pag. 3

  I. OBIECTIVE GENERALE

  Obiectivul proiectului consta in dezvoltarea unor cercetari privind obtinerea unei

  solutii de monitorizare on-line pentru pacientii tratati in ambulatoriu prin preluarea

  comoda de la pacient printr-un dispozitiv purtabil, transmiterea GSM/GPRS la

  dispecerat, prelucrarea computerizata a semnalelor ECG si monitorizarea continua sau

  periodica a valorilor predefinite pentru fiecare pacient in parte.

  In cazul aparitiei unor elemente critice predefinite serverul specializat notifica

  dispeceratul despre eveniment si comunica si pozitia geografica a pacientului (printr-o

  dubla tehnologie: GPS si GSM) pentru a putea fi recuperat de ambulanta usor.

  Obiectivul implica rezolvarea urmatoarelor aspecte in realizarea sistemului

  informatic purtabil de tip e-health:

  - evaluarea informatiilor transmise de complexul de senzori si elaborarea unei

  proceduri de validare de la distanta a pozitiei senzorilor ECG, a datelor analizate

  si a pragurilor de alarmare, determinarea tipurilor de senzori auxiliari si evaluarea

  interdependentelor.

  - filtrare digitala autoadaptiva multidimensionala a semnalului ECG in corelatie cu

  informatiile transmise de accelerometrele XYZ.

  - analiza si prelucrarea in timp real a semnalului ECG prin metode de analiza in

  domeniul timp, in domeniul frecventa si timp-frecventa analiza Wavelet 3D a

  seriei RR a semnalului ECG;

  - diagnoza automata a statusului medical in doua etape prin folosirea unei matrici

  decizionale in cadrul subsistemului software de monitorizare a pacientului.

  - stabilirea schemei generale a sistemului informatic, proiectarea componentelor,

  asamblarea acestora si testarea in conditii reale de lucru a modelului

  experimental.

 • E-RISC Etapa - 2

  Pag. 4

  II. OBIECTIVELE ETAPEI DE EXECUTIE

  1. Studiu privind stabilirea soluiilor generale pentru sistemul de monitorizare ECG

  la distanta; Studiul general elemente software; Structuri optime de comunicatii; -

  Coordonator (Wing - CO)

  2. Studiu automatizarea monitorizarii - Partener 3 (IPA)

  3. Studiu interfete emisie-receptie - Partener 3 (INOE)

  4. Studiu interfete de comunicatie - Partener 4 (IOEL)

 • E-RISC Etapa - 2

  Pag. 5

  III. REZUMATUL ETAPEI

  1. Detalierea Subsistemului de prelucrare la distanta - SPD.

  Sunt detaliate schemele bloc cat si functionalitatea SPD, in contextul intregului

  sistem Erisc dar si separat. Sunt explicitate in acest sens o parte din serverele

  participante. Deasemenea este studiata, prin intermediul serverului decizional,

  automatizarea monitorizarii.

  2. Serverul de prelucrare ECG

  Este analizat serverul care realizeaza prelucrarea efectiva a semnalului util ECG.

  Functionalitatea acestui server se bazeaza pe algoritmii care trebuie

  implementati. Acesti algoritmi vor urmari 3 metode de prelucrare ale semnalului

  ECG util: in timp, in frecventa si timp-frecventa. Fiecare din aceasta metoda de

  prelucrare este necesara pentru:

  - Relevarea diverselor substraturi fiziologice aflate in spatele semnalului ECG.

  - Gasirea limitelor de aplicare a diverselor instrumente matematice asupra

  semnalului util;

  - Identificarea din semnal a artefactelor pentru validarea acestora prin

  compararea, prin intermediul serverului decizional cu semnalele date de

  serverul pentru detectie artefacte;

  3. Serverul de comunicatii, autentificare si localizare.

  Este analizat serverul ce realizeaza filtrarea comunicatiilor, autentificarea

  terminalelor si localizarea prin detectia duala GSM/GPS. Se urmareste gradul de

  acoperire la nivel national a semnalului GSM cat si modalitatea prin care se

  realizeaza detectia folosind triangulizarea in situatii normale si limita.

  4. Studiu echipamente de comunicatii medicale

  Echipamentele de comunicatii radio acopera doua segmente (SP-ST si ST-CT)

  Alegerea solutiei pentru terminalele radio GSM si a microterminalelor radio 402-

  406Mhz pentru biotelemetrie.

  5. Studiu solutii de comunicatii optice securizate si control acces personal medical

  la resurselor sistemului. Introducerea sistemelor optoelectronice OCDMA si

  phased secured.

 • E-RISC Etapa - 2

  Pag. 6

  IV. RAPORTUL TEHNICO - STIINTIFIC

  1. Studiu privind stabilirea soluiilor generale pentru sistemul de monitorizare

  ECG la distanta; Studiul general elemente software; Structuri optime de

  comunicatii; Studiu automatizare monitorizarie;

  1.1. Subsisteme ERisc

  Pe baza studiilor efectuate in etapa 1 a proiectului unde s-a realizat un Studiu

  privind structura generala a sistemului e-health de monitorizare ECG putem

  sintetiza si actualiza functie de ultimile noutati aparute din februarie 2009, structura

  generala a sistemului.

  Astfel, rezultatele etapei I ne ingaduie sa privim sistemul Erisc pe 3 nivele de

  profunzime:

  Nivelul 1 Sistem purtabil subsisteme

  Nivelul 2- Subsistem de prelucrare la distanta, care este si scopul acestui capitol.

  Nivel 3 - Elemente componente subsistem de prelucrare la distanta

  Sistemul purtabil Erisc contine:

  o SP subsistem purtabil cel aflat la pacient si este format din toate

  modulele care sunt dispuse pe banda elastica sau tricoul suport.;

  o ST subsistem telecomunicatii este un releu care asigura transferul

  informatiilor dintre SP catre reteau publica la care este conectat

  spitalul;

  o SPD subsistem de prelucrare la distanta

  o ST subsistem telecomunicatii este un releu care asigura trensferul informatiilor dintre SP catre reteau publica la care este conectat spitalul;

  o CR este acronimul pentru infrastructura operatorului de servicii universale incluzand telefonia mobila;

 • E-RISC Etapa - 2

  Pag. 7

  o SP -ST segmentul dintre subsistemul purtabil si subsistemul telecomunicatii;

  Subsistemul Purtabil

  Subsistemul Purtabil (wearable) fig. 1. , este compus din urmatoarele module:

  A) modul expandabil de senzori EKG (2-12 senzorii);

  B) modul de senzori auxiliari (accelerometru 3 axe, temperatura);

  C) modul de suport energetic;

  D) modul amplificare si conversie A/D si filtrare analogica;

  E) modul de comunicatii radio personale integrat;

  F) modul de localizare duala GSM/GPS

  Fig. 1. Schema bloc subsistem purtabil SP

 • E-RISC Etapa - 2

  Pag. 8

Recommended

View more >