Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Download Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Post on 14-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

,

TRANSCRIPT

 • &

  2010 21 2010

  6 9

  1. . ()

  -0,5. ; -. () 5% . 10% 7% . ; ;

  2. () . () ;

  3. ; .

  4. ; 5. () P Q = + , >0

 • - 1 -

  . 6, 7 9 . . 1. . () -0,5. ; . (-0,5 ., .

 • - 2 -

  2. () -. , 0p q = > .

  ( ) 2TR pq q q q q = = = . ( ) , .,

  ( )2 * * *2 02 2 2

  MR q q q q p q = = = = = = =

  ( ).

  *2

  p = p. p=0,

  q = , *

  2q = q,

  , ., * *,2 2

  q p = = . () ; , ., -1. . 1 ( ). , .,

  ( ) 10 1 1 0 1DD

  dp dp qTR pq p q pq q p p pdq dq p

  = = + = + = + = + = =

  2 .

  Ddq pdp q

  = . 1q p = , 1dq

  dp = . ., 1

  Ddq p pdp q q

  = =

  1 1 2 1

  2

  Ddq p pdp q q

  = = = = .

 • - 3 -

  q

  p, MR

  //2

  /2D=-1

  0 2 MR=0

  MR

  KZ

  3. ; . . () . ATC(=AFC+AVC) -, , , . :

 • - 4 -

  SMC SAFC SAVC SAC

  p

  q

  : p=SMCSAC>p>SAVC

  4. ; . . -. - . , MC=MR. q*. p* . . . , - () :

  1 1 2 21: 2 :D p a b q D p a b q= = . :

  1 1 1 2 2 21: 2 2 : 2 .MR MR a b q MR MR a b p= = MC c,

  2 * , 1, 22i

  i i ii

  a cMR MC a b q c q ib= = = =

  .

  * * .2 2i i

  i i i ii

  a c a cp a b q a bb

  + = = = - .

 • - 5 -

  .

  D1

  D2

  MR1MR2

  MC

  p1

  p2

  q*

  B

  A

  D1 MR1. q*. p1. D2 MR2. q*. p2. - , - . 5. () P Q = + , >0

 • - 6 -

  () MR MC= , ., - . :

  ( ) 2 2TR PQ Q Q Q Q MR TR Q = = + = + = = + . 2

  2M MMR MC Q Q

  = + = = .

  2 2M M

  P Q += + = = .

  () ( >), ., , . .

  ( ) ( )2

  2 2 2TA TA

  TA

  P Q

  = = = .

  ( ) ( )22

  2 2 2 8M M

  M

  P Q

  + = = = . -. .

  Q

  P

  =AC=MC

  /0

  PTA

  QTA

  MR

  PM

  QM

  8. : () - ; ; () , . . ; () ;

 • - 7 -

  . () () . (Gross National Product). () , , . () , , - . , . . .

 • &

  2010

  30 2010

  6 9

  1. . 4% (. 0, 04Xs p X I ). 20% 5% (. 0, 05Xs p X I ). : () ; . () . .

  2. - : () () Cournot.

  3. q a bp= + , a>0 b0

 • 7. . - N.G. Mankiw, , , . 306. ;

  8. : , , , , , , , .

  9. ( ) (crowding out) .

 • &

  2010

  23 2010

  1. : X X YQ AP P I , , ,X X YQ P P I , , . , , . 0,5

  0, 4 . i.

  . [ ]. ; (1,5 ).

  : D X XX

  X X

  dQ PdP Q

  . XQ XP X YXX X

  d AP P IdQdP dP

  1 XX Y X Y

  X X

  QAP P I AP P IP P

  . [. ceteris paribus, ]. D X X X XX

  X X X X

  dQ P Q PdP Q P Q

  . 0,5DX .

  1, 0, 4YD X Y YX P X Y

  Y X X

  dQ P PAP P IdP Q Q

  . .

 • ii.

  . , , (1,5 ).

  . 1D X XI X Y

  X X X

  dQ QI I IAP P IdI Q Q I Q

  . .

  , ,X YP P I , , XQ , ., X X Y X YQ A P P I AP P I

  X X Y X Y XQ A P P I AP P I Q . 1 0 0,5 0, 4 0,1 . . 2. () P Qa b= + , >0

 • () P Q . ,

  2

  42 2M M MP Q

  .

  () 2P Q .

  :

  2

  2

  2 2 2

  22 2 2 8

  2 2 2

  TA TATA

  M MM

  P Q

  P Q

  () , . . .

  2 2 2 2 23 48 4 8 2 8M M TA

  , . . , (deadweight loss) .

  2 2 24 3

  8 8 8TA M MDWL

  , . . . . =100, =-2, =20

 • 3.

  (2 ).

  4. (2 );

  3 4 .

 • &

  - 2011

  12 2011

  ( ) . 25 0,5P Q () , Q P

  . Q P .

  1. c. -

  Q P () - , ,TA TA TAQ P () , ,M M MQ P . ; (2,5 ) , ., AC=MC=5. . 5TAP MC : 25 0,5 5 40.TA TA TAP Q Q . (MR) MC.

  225 0,5 25 0,5 25 .MR TR PQ Q Q Q Q Q 25 5 20.M MMR MC Q Q - 25 0,5 25 0,5 20 15.M MP Q 15 5 20 200M M MP AC Q

 • . . . () . 25 25 5 40 400

  2 2TA TA

  TA

  P QK

  .

  25 25 15 20 1002 2M M

  M

  P QK

  . 2. () , () -

  () (Q*, P*) , ., 1.D , . (1 )

  1DdQ PdP Q

  .

  25 0,5 50 2 2 2 1

  50 22 50 2 50 4 12,5 50 2 12,5 25

  DdQ dQ P PP Q Q PdP dP Q P

  P P P Q

  0 50 2 50P Q P . [ P] 25 [ Q] 50. ., P=12,5 Q=25 . , . P>P*.

  *

  *2 * 2 150 2 50 2D DP PP P

  . ., , . .

  3. - ., 1D . (1 ) MR=MC. MC>0 . MR=25-Q. Q

 • 11 110 1 0 1

  D

  DD

  d PQdTR dP dQ dP QMR Q P P PdQ dQ dQ dQ dQ P

  MR

  MR MC . 0 0MC MR

  . S = -200 + 0,25 Y

  I = 300. , (S = ) 1.800. S = -100 + 0,25 Y, , ; (2,5 )

 • 300 200 0, 25 2000I S Y Y

  300 100 0, 25 1600I S Y Y

  1 1. 5%.

  50%, - . 4%. . ; (2 )

  1I

  Q Q Q QQ I Q Q Q

  I I II QI I I

  50% 0,5I

  I

  1,5I I . 1Q

  Q .

  5% 0,05PQI

  4% 0,04.PQI

  0,04 4 4 4 3 12 21,5 1 0,20,05 5 1,5 5 5 2 10 10

  QPQQ Q QII

  PQ Q Q Q QI I

  :

  10,2 0,40,5I

  QQII

  . .

  : 1,5 4%, 6% (1,5x0,04=6%). (1%=6%-5%). : 1%/5%=20%. 20%. 20%

 • . 50%. 20% 50% 0,4. , , . , ., 20%
 • &

  - 2011

  , 16 2011

  ( ) . (3 ) 50P Q () -

  , Q P . Q P . (AC) - 10 .

  1. (MC) -

  . (MR) . (MC) -, , :

  AC TC Q TC AC Q

  dTCMC AC Q ACdQ

  :

  2 1 1dAC TC TC Q TC TCTC MC ACdQ Q Q Q Q Q

  ., MC AC . , . .MC AC , : TRMR

  Q . ,

 • , ., dTRMR

  dQ .

  , , 0P a bQ a b TR MR Q. ., 2 2 2TR P Q a bQ Q aQ bQ MR TR aQ bQ a bQ . 50, 1 50 2 .a b MR Q

  2. Q P - :

  a. , ,TA TA TAQ P . , . , .

  10. 50 10 40

  10 10 40 0TA TA TA TA

  TA TA TA

  P MC P Q QP AC Q

  , , 40,10, 0TA TA TAQ P b. , , .M M MQ P

  . . . . , . :

  50 2 10 20

  50 50 20 3030 10 20 400

  M M

  M M

  M M M

  MC MR Q QP Q

  P AC Q

  , , 20, 30, 400 .M M MQ P : . . . :

 • .

  3.

  ; M TAP P TA MQ Q ., . . .

  50 50 10 40

  8002 2

  50 50 30 20200

  2 2

  TA TATA

  M MM

  P Q

  P Q

  .. , . : (.) : () ,

 • (), () , () () (.) 200 (deadweight loss). ., . .

  . (2 ) C = 200 + 0,75Y

  I = 200 FE = 2000

  1. () , 2. ( )

  . 1. 200 0,75 200 0, 25 400 16002. 2000 200 0,75 200 0,75 2000 1700

  300 300 200 100

  FE FE

  Y C I Y Y Y

  Y Y I I II I I I

 • 2 2 . (1,25 ) 1.

  . . . , . , . , .

  2. ; . ;

  3. . - , , . - ; . . . . , P 1P 1P . ., P P .

  Q P Q P Q Q QP Q P Q Q

  T PQ . 1 1P Q Q PQ Q Q QT

  T PQ Q

  1 . , . .

 • 4. 1719 - 40 12. .. , , (, 1870, . 308).

  , , , , . , .

  (); . ; . . , .

 • 1. .

  : () -, () () . , . () [ ]. () , . () [ ] . [].

  2. . ;

  3. . ;

  4. Adam Smith. ; ;

 • &

  - 2012

  , 5 2012

  1 , AC, c. P a bQ . *, *P Q ) ) . . AC . : , d cQdTCAC TC Q c TC cQ MC c

  dQ dQ .

  . TA TA TA TA

  a cP c P a bQ Qb

  , Q MR=MC.

  2 2d aQ bQd a bQ Qd PQdTRMR a bQdQ dQ dQ dQ

  22M Ma cMR MC a bQ c Qb

  2 2M Ma c a cP a bQ a bb

 • , , 0a b c a c [;] TA MP P TA MQ Q , . :

  2

  2

  2 2 2

  2 22 2 8

  TATA

  M MM

  a ca ca c Q a cbb

  a c a caa P Q a cbb

  :

  2

  2 2 4M M Ma ca c a cP c Q c

  b b 2

  8a cb

  .

  28TA M M

  a cDW DW

  b

  (deadweight loss, DW) . , ., , , . [. ]. 2 200 0,75C Y 100I . ; [ ]. , ., I , 1500; ; ;

  200 0,75 100 0,25 300 1200Y C I Y Y Y 200 0,75 100 1500 200 0,75 1500 100 1500

  0, 25 1500 300 75Y C I I Y I II

  75 300 [1500-1200] 300/75=4. C A cY , c [marginal propensity to consume], 1

  1m

  c .

 • 0,75 1 1 4

  1 0,75 0,25m .

  200 0,75 200 0,25Y C S Y S S Y

  3 ( ) . , . , . , . . . .

  200100

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  1600

  1700

  1800

  1900

  2000

  0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

  C I I+ C+I C+I+I S

 • 4 ) 10%.

  4% 5%. ; ;

  ) ; ; .

  ) . [.

  ]. :

  0,05 1 5 5,51,10,04 1,1 4 4

  5,5 1,51 14 4

  1,5 1 15 3,754 0,1 4

  X X X

  x X X X X X X

  X XX X X X

  X X X

  X X

  XI

  X

  P Q Qs Q Q Q Q Q QII I

  P Qs Q I I Q QI

  Q Q QQ Q

  Q IQ I

  , , 5%/4% , ., 1,1, ., 1,375 [5/4x1,1=1,375] ., 37,5% [1,375-1]. 10%, , ., 37,5/10=3,75. [., ]. ) . , , , , [ ], .

 • &

  - 2012

  , 3 2012

  . ()

  : 50 5P Q . : 210 2TC Q Q .

  .

  : , ., MR=MC. , TR=PQ :

  250 5 50 5 50 10 .dTR

  TR PQ Q Q Q Q MR QdQ

  :

  210 2 2 2 .dTC

  TC Q Q MC QdQ

  50 10 2 2 4.M M MMR MC Q Q Q

  : 50 5 50 5 4 30.M MP Q

  2 210 2 30 4 10 2 4 4 120 34 86.M M M M MTR TC P Q Q Q .

 • : 100 5P Q , . :

  8,167, 59,167, 390,167.M M MQ P

  . . : () ; () ; () ;

  : . : () , . () , . () [ ], [ ]. .

  . . (AVC), (ATC) (MC). (MR). [:

 • ]. . . (: ).

  : [MR=MC] . . ATC. AVC , ATC AVC . MR , MC ATC .

  . C = 200 + 0,75Y . I = 200, FE = 2000

  1. . 2.

  . 3. . 4. .

  :

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  q

  AVC

  ATC

  MC

  Exam questions EOA Jan 2010 solsExam questions EOA June 2010Exam questions EOA Sep 2010 SOLSEOA EXAMS JUL 2011 sols revEOA EXAMS Sep 2011 SolsExams EOA Mar 2012 sols (1)EOA_Exam_Questions_Oct_2012_Sols

Recommended

View more >