معرفی شبکه پستی کشور

Click here to load reader

Post on 09-Jan-2016

87 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

معرفی شبکه پستی کشور. دفتر بازاریابی و بررسیهای اقتصادی بهمن 86. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 86

 • ( )

 • UPU / IATA (POC) (UPU) ( ) (CA) (UPU)

 • ( )

  UPU

  37 76 83

  Telematic EMS

 • ( ) APPU 1379

  UPU

  28

 • ( ) ( ) HUB( ) APPU

  (2004)

 • 15 55% (45%) 25 844 . . 35 40 . .

 • ( 1385) 1383: (

 • ICT

 • 121719

 • On line ( 86)

 • .

 • :

  (DM) : . ( 48% 7% 6% )

 • :

 • ( ) : .

  (E shopping) (www.post.ir) . . .

 • (T&T) . . .

  - - ( hand to hand)-

 • ) :1- 2- 3- : ) :

 • ) : 1- 2- ( ITI )3- ( )4 - ( )5- ( )6- ( ) 7- 8- ( )9- 10- 11- ( )12- 13-

 • ) :1- ( )2- 3- 4- 5- 6- ( )7- 8- 9-

 • 140 8411111 (CRM) : ( ISO 9001-2000 RWTUV)

 • 617 47 IT WAN