اسرار نامه

Download اسرار نامه

Post on 26-Sep-2015

116 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

اسرار نامه عطار

TRANSCRIPT

  • ...................................................................................... - ................................................. - ............................................................ - .......................................................................... - .............................................................. - ............................................................ - .............................................................. - ................................................................................................... - ................................................................................................ - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .................................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - ............................................................................................. - ............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - ............................................................................................. - ............................................................................................. - ................................................................................................. - ............................................................................................. -

  • ............................................................................................... - ................................................................................................... - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - ................................................................................................... - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - ........................................................................................... - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - ............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. -

  • .............................................................................................. - .............................................................................................. - ............................................................................................... - .............................................................................................. - ............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .......................................................................................... - ............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - ............................................................................................. - .......................................................................................... - ............................................................................................. - ............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - ............................................................................................ - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - ............................................................................................. - ............................................................................................. - .............................................................................................. - ............................................................................................ - ............................................................................................. - ............................................................................................. - ..........................................................................................