ο 4η 3οσ σππουυ 4ω a ·...

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

  ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΣΣ ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

 • 2

  Επιμέλεια: Β. Λουκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

  Δ. Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής

  Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 01.10.2015

 • 3

  Περιεχόμενα Περιεχόμενα .............................................................................................................................. 3

  Καλωσόρισμα ............................................................................................................................ 5

  Το Πανεπιστήμιο Πατρών ......................................................................................................... 7

  Σχολές και Τμήματα............................................................................................................... 7

  Διοίκηση ................................................................................................................................ 8

  Το Τμήμα Φυσικής .................................................................................................................... 9

  Τομείς .................................................................................................................................. 10

  Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής .................................................................................... 10

  Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής ...... 10

  Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης .................................................................... 11

  Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών .......................................................................... 12

  Εργαστήρια .......................................................................................................................... 13

  Προσωπικό .......................................................................................................................... 14

  Ομότιμοι Καθηγητές και Πρώην Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ................................................ 16

  Διοικητική Δομή Τμήματος ................................................................................................. 17

  Προπτυχιακές Σπουδές ........................................................................................................... 18

  Γενικές αρχές ....................................................................................................................... 18

  Πρόγραμμα σπουδών για εισαχθέντες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016

  ............................................................................................................................................. 21

  Πρόγραμμα σπουδών για εισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και

  προγενέστερα ...................................................................................................................... 28

  Μεταβατικές διατάξεις προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ..................................... 34

  Περιεχόμενα μαθημάτων που θα διδαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ........ 35

  1ο εξάμηνο ....................................................................................................................... 35

  2ο εξάμηνο ....................................................................................................................... 37

  3ο εξάμηνο ....................................................................................................................... 39

  4ο εξάμηνο ....................................................................................................................... 45

  5ο εξάμηνο ....................................................................................................................... 48

  6ο εξάμηνο ....................................................................................................................... 53

  7ο εξάμηνο ....................................................................................................................... 55

  8ο εξάμηνο ....................................................................................................................... 70

  Πρακτική Άσκηση ................................................................................................................ 84

  Φοιτητική Μέριμνα και Παροχές (Σίτιση – Στέγαση – Περίθαλψη) ................................... 84

 • 4

  Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ..................................................................................................... 85

  Μεταπτυχιακές σπουδές ......................................................................................................... 87

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής ........................................ 87

  Ειδίκευση: Ενέργεια και Περιβάλλον .............................................................................. 88

  Ειδίκευση: Φυσική των υλικών ....................................................................................... 98

  Ειδίκευση: Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική ................................. 108

  Ειδίκευση: Φωτόνικη - Lasers ....................................................................................... 117

  Ειδίκευση: Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) ................................. 125

  Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής ...................................... 136

  Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα

  Φυσικής ............................................................................................................................. 141

  ΔΠΜΣ «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας» .......................................... 141

  ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών» ........................................................... 142

  ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική» ............................................................................................... 142

  ΔΠΜΣ «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» ........................................................................... 142

  ΔΠΜΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» ...................................................................... 143

  ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων: Θεωρία, Υλοποίηση,

  Εφαρμογές (ΣΕΣΕ)» ........................................................................................................ 144

  ΔΠΜΣ «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές

  υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» .................................................... 144

 • 5

  Καλωσόρισμα

  Αγαπητοί Πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες,

  Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και σας συγχαίρουμε

  για την επιτυχία σας. Γνωρίζουμε πως πίσω από αυτή την επιτυχία κρύβεται μια μεγάλη

  προσπάθεια δική σας και των οικογένειών σας. Ακόμη, γνωρίζουμε πως έχετε πολλά όνειρα

  και φιλοδοξίες για το μέλλον. Να είστε σίγουροι ότι κάνατε μια καλή επιλογή. Το Τμήμα μας

  είναι ένα από τα καλύτερα οργανωμένα Τμήματα της χώρας μας και προσφέρει στους

  αποφοίτους του υψηλή επιστημονική κατάρτιση σε προπτυχιακό επίπεδο. Ακόμα,

  προσφέρονται οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο Τμήμα Φυσικής όσο και σε