zpráva starosty obce

Download Zpráva starosty obce

Post on 21-Mar-2016

32 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zprva starosty obce. 29. nor 2012. CYKLOSTEZKY. Psry, Libe, Libe. AKTULN INFORMACE. Majetkoprvn pprava 2001 - 2011 . 2011 dokonena projektov dokumentace. Pedpoklad vydn R do 15.3.2012 Pprava pro podn dosti o dotaci (Stedoesk kraj). CYKLOSTEZKY. Obec Psry. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Snmek 1

Zprva starosty obce29. nor 2012

1CYKLOSTEZKYPsry, Libe, LibeAKTULN INFORMACEMajetkoprvn pprava 2001 - 2011. 2011 dokonena projektov dokumentace.Pedpoklad vydn R do 15.3.2012Pprava pro podn dosti o dotaci (Stedoesk kraj).

22CYKLOSTEZKYObec PsryROZSAH, AKTUALIZACEProjektov dokumentace 2005 vydno stavebn povolenPoteba aktualizace PD (cca 300.000,-K)Pidn dvou novch sek

33HIT Doln JiranyPopis situaceProjektov dokumentace + zamenListopad 2011 vydno stavebn povolenZadno o dotaci EZ dost zaazena do grantovho zen 20.2.2012Projektov nklady 2.500.000,-K

44

ENERGETICK SPORYBudova O PsryAKTULN INFORMACEZakreslen skutenho stavu jen 2011 Vyhotoven energetick audit prosinec 2011Investice cca 3 mil. KRozsah zateplen fasdy, vmna oken oprava stechyPprava dost o dotaci osa 3.2.1.Podn dosti pedpoklad 29.2.2012

66SNIOVN PRANOSTIZametac vzDOST O DOTACIPodan dost (schvleno zastupitelstvem) 2011 Leden 2012 zahjeno posuzovn dostPedpokldan vyhodnocovn dost kvten 2012Realizace nkupu multifunknho zazen 2012 - 2013

77VEEJN SLUBAad prceSputn projektu Podepsna smlouva s adem prce Pbram Zahjen bezen 2012 v pedpokldanm rozsahu 5 lid (leden 2012 spluje v na obci 15 oban)P zajiuje vstupn prohldku a proplc pojitn odpovdnostiObec zajist evidenci dochzky, kolen BOZP, ochrann a pracovn pomcky

88AUTOBUSOV DOPRAVALinka 334VYHODNOCEN PROVOZUPo zahjen provozu nasazen velk autobus Vyuvn spoje nad oekvn dobrZadno o proven pidn dvou spoj rno (bus, terminl)Kontext ostatnch spoj (Jlov, Kamenice, Sulice)

99PROTIKORUPN AUDITOiven o.s.PRBN INFORMACEVeejn zakzky - nutnost vyhotoven nov metodiky zadvn zakzek (v pipomnkch, pprava na dubnov zastupitelstvo) Finann majetek obce vsledek dobr, dobe hodnocen finann zen a plnovn CF. Na dlouhodobj vahu je posouzen monosti krtkodob nakldat se zstatkem na tu obceNemovit a movit majetek zaslny podklady (inventarizace, pronjmy)

1010PELOKA Komunikace II/105AKTULN INFORMACESrpen 2011 schvlen zmr zastupitelstva SK o vkupech pozemk nor 2012 pkazn smlouva SK-SD stle v pipomnkovm zen ji pouze nepodstatn zmnyOekvan podpis smlouvy 03/2012

1111SOUDN SPORMgr. Milena TrblovAKTULN INFORMACE30.1.2011 prvn stn Pedseda sentu s ohledem na komplikovanost soudnho sporu vyzval strany ke smruNvrh na mimosoudn vyrovnnDal stn 5.3.2012

1212SOUDN SPORObec versus manel Letinovi, 659/152, 176 m2Souhrn INFORMACE29.11.2001 vyven zmr pronjmu a nslednho prodeje 27.5.2002 uzavena smlouva s man. Letinovmi4.6.2008 okresn soud pro Prahu zpad zamtl alobu Obce Psry o povinnosti vyklidit pozemek2.1.2009 krajsk soud potvrdil rozsudek okresnho soudu20.9.2011 Nejvy soud zamtl dovoln a potvrdil platnost njemn smlouvy s odprodejem.

1313PLNOVAN AKCEObjekt koln druiny a obecnch byt v Dolnch Jiranech .p. 13Oprava stechyOprava stechy z poloviny 90-tch letHavarijn stav lehk sten krytiny a stench okenPedpokldan investice ve vi cca 750 tis. K

1414PRAVA KOMUNIKACEUlice Pod Strn PRBN INFORMACENadace tetho tiscilet poskytla dotaci 2.500.000,-K (realizovan komunikace Na Vpence) za cenu cca 1.800.000,-K. Zmr pouit zbvajcch cca 700 tis. Na opravu cesty Pod strn (po dohod s nadacRozsah prava a zlepen povrchu komunikace

1515VKUP POZEMKPRO NOVOU ZREALIZACE KOUPVkup pozemk PK 61 a 62 o celkov vme 17083 m2 Celkov cena 5.124.900,- KSchvlen smlouvy 04/2012Nkup do 06/2012Vytvoen pracovn skupiny

16167.12.2011 RNDr. Anna Putnov, pedsedkyn vboru6.1.2012 ing. Jan Gregor, nmstek ministra financ10.1.2012 JUDr.Ing. Tom Novotn editel adu regionln rady ROP16.1.2012 ing. Kamil Jankovsk, ministr pro mstn rozvoj8.2.2012 Setkn starost (any)12345

NOV ZKLADN KOLAPrbh jednn1717Audit obceAudit Stedoesk krajAudit - 24.2.2012Hospodaen obce bez vhradInventarizace majetku M a Z Psry - zvadaOdstrann zvady v Z a M do 31.3.2012 a nsledn vzva na kontrolu SK.

1818Voda a kanalizace VysokPrbn informaceAktuln stav7/2009 dokonen projektov dokumentace R 10/2010 dokonen projektov pro stavebn povolen Orientan cena akce 60 (72) mil. K7/2011 vydan st. povolen11/2011 dokonen revize PD prava na tlakovou kanalizaci Poet bydlcch na Vysok cca 300 trvale ijcch, cca 250 chataOrientan cena akce TK cca 24 (30) mil.K

1919Voda a kanalizace VysokPrbn informaceAktuln stav20.2.2012 vzva OPP na vodu4/2012 pedpokldan vzva na kanalizaciPedpokldan ve dotace 70%Spolufinancovn obce cca 30%Voda a kan. V ul. Pod kostelem Celkem cca 1.700.000/900 tis. KCo potebujeme nyn?Souhlas s pjkou ze SFPSouhlas se spolufinancovnm na vodu a kanalizaci lokalita a ul. Pod Kostelem

2020Trninkov centrumZmr pronjmu pozemku na nvsi v Dolnch Jiranech

2121Trninkov centrumZmr pronjmu pozemku na nvsi v Dolnch Jiranech

2222STAV TU OBCEFINANCEStav k 29.2.2012Neuhrazen pohledvky po splatnosti 0,- K Aktuln stav na tu obce 9.830.413,- KVzan prostedky cca 700.000,- K

2323Komunikace se zastupiteliZlepen informovanostiPlnovno na 03-04 2012Zzen uivatelskch t na obecnm webuZzen distribunch skupin pro zastupitele a pedsedy FV a KVAutomatick rozesln avz k nov publikovanm informacm a novinkm na obecnm webu

2424

DKUJI ZA POZORNOST !Milan Vcha, starosta2525