zimske gume

Download Zimske gume

Post on 06-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Daily Press - ND Vijesti

TRANSCRIPT

 • ZimskegumeZimske gume na pogonskim tokovima i dalje su obavezni od 15.11.2013. do 30.3.2014. I, dok traje rasprava o smislu ovako rigidnog zakona, mi vam preporuujemo da zimske gume montirate na sva etiri toka jer zimske i ljetne gume nejednako dre cestu. Tako ete izbjei mogunost opasnog zanoenja prednjeg ili zadnjeg dijela vozila u krivinama ili prilikom naglog koenja. Ne zaboravite i lance kad je na cesti snijeg ili led. U ovom prilogu pomoi emo vam da izaberete zimsku opremu za svoje vozilo i saznate sve o emu treba da vodite rauna tokom vonje u zimskim uslovima.

 • 2 | ZIMSKE GUME

 • ZIMSKE GUME | 3

 • 4 | ZIMSKE GUME

  Uslovi na cesti mogu zimi da se promijene za samo par minuta - od prelaza sa vlanih cesta, do snijega ili leda ponekad vas dijeli i samo par metara. Smrznute kie, magle i sni-jeg est su uzrok saobraajnih nesrea i fizikih povreda. Ispravna tehnika vonje presudna je da voza i putnici sigurno stignu na cilj.

  Meutim, vozai esto ne prilago a-vaju nain vonje pojedinim cestovnim i vremenskim uslovima, a zimi brzina u kombinaciji sa pogrenom reakcijom moe odnijeti ivote. Jedna od estih greaka je potcjenjivanje vanosti zim-skih guma na zasnijeenim i zaleenim cestama.

  Najvei izazovi zimske vonje?

 • ZIMSKE GUME | 5

  Zimske gume osiguravaju bolju kontrolu nad vozilom i veu stabilnost. Izbjegavajte kombi-naciju guma razliitih tipova, dezena i dimen-zija. Zakonska mogunost da na pogonskim gu-mama imate zimske, a na ostalima ljetne gume gotovo je suluda koliko je opasna, ak i na suvoj cesti, naroito u krivinama i pri naglom koenju.

  Cjelogodinje gume su lo kompromis izmeu

  zimskih i ljetnih guma ljeti se troe vie od ljetnih guma, a zimi pruaju manje sigurnosti od zimskih. Za blaa klimatska podruja gdje raz-lika u temperaturi zimi i ljeti nije naroito velika, pa i u nekim veim gradovima, takva je guma moda i dobar kompromis, ali Crna Gora u svom kontinentalnom dijelu nije podruje za njih.

  Vozaima savjetujemo da prije odlaska na dui put provjere vremensku prognozu i informacije o stanju na cestama, pa da eventualno i odgode putovanje.

  Druga vana preporuka vozaima je da oiste snijeg i led sa vozila prije nego to nekuda krenu. Primorcima i ponekim Podgorianima snijeg na krovu njihovog auto-mobila je neka vrsta atrakcije, dogaaj koji se rijetko via pa ih ini srenima. Sve dok im prilikom koenja taj snijeg jednom ne zavri na oferajbi i zakloni pogled na vozilo ili pjeaka ispred sebe. Uostalom, ako vam snijeg u vonji klizne sa vozila i ostane na putu, on time ugroava bez-bjednost ostalih uesnika u saobraaju. To se u mnogim evropskim zemljama kanjava relativno visokim novanim kaznama.

  Prije nego to uopte krenete, vodite rauna da za vo-nju po snijegu i ledu treba strpljenja i prakse. Smanjite brzinu. Izbjegavajte mijenjanje cestovne trake i pretican-je. Za zadravanje kontrole nad vozilom vano je i da iz-bjegavate nagle promjene smjera i naglo koenje. Vozite smireno i razmiljajte unaprijed. Pokuajte predvidjeti sit-uacije i pripremiti se na njih da moete to bre reagovati.

  Koliko su zimi vane zimske gume?

  Savjeti za vonju zimi?

 • 6 | ZIMSKE GUME

  U magli je dobro usporiti vonju i prilagoditi brzinu uslovima na ces-ti. Kad je vidljivost zaista loa, upalite maglenke, ali ne zaboravite da ih iskljuite kad se vidljivost popravi jer ete se inae nai u saobraajnom prekraju. U magli je opasno naglo i otro koiti, a ako ba morate, dajte se to vie uz desni rub ceste. Po izlasku iz magle mjestimino jo moe da bude smanjene vidljivosti pa zato ne bi trebali znaajnije da ubrzavate.

  ta uiniti pri smanjenoj vidljivosti?

 • ZIMSKE GUME | 7

  Temperatura izmeu nula i tri stepena iznad nule smatra se najopasnijom. Ba kad promislite da je cesta u redu, tem-peratura asfalta je zapravo ispod nule i cesta moe da bude zaleena.

  Najopasnija mjesta su mostovi, nizbrdice, krivine, raskrsnice i semafori. Na tim se mjestima putevi najbre zalede i os-taju klizavi i onda kada drugdje ve izgledaju u redu. Vozai moraju paziti i kada voze uz jezera i kroz ume: zbog vie vlage na tim je podrujima i mogueg sloja vlanog lia na putu.

  Takoer, prijelaz sa osunanog, ponekad i suvog dijela puta na dio koji se cijelog dana nalazio u sjeni moe da bude vrlo opasan, ako ne zbog poledice, onda zbog vlage.

  Opasni dijelovi zimskih

  saobraajnica

 • 8 | ZIMSKE GUME

  ta initi kad su ceste zaleene i prekrivene bljuzgavicom?

  Kod vonje po zaleenim cestama najprije vodite rauna o odstojanju i brzini. Testovi su pokazali da odstojanje od vozila ispred vas tokom zime mora da bude tri puta vea nego ljeti da bi sigurno zakoili.

  Ako auto ima ABS koioni sistem, nemojte da koite u intervalima, nego kontinuirano i odluno. Na zaleenim cestama ili na nizbrdicama mjenja prebacite u nii stepen prijenosa ranije nego inae i pri tom lagano koite da biste izbjegli proklizavanja.

  Vozite jednu zimu vie sa Michelin Alpin pneumaticima

 • ZIMSKE GUME | 9

  Skladitenje gumaKrajnje je vrijeme da ljetne gume zamjenite zimskima. Ne

  toliko zbog straha od snijenih nameta od Herceg Novog do Ulcinja ili zaleenih podgorikih bulevara, koliko zbog oinske brige crnogorskih zakonodavaca za zdravlje svojih graana.

  Mnogi vulkanizeri ve nude mogunost uvanja guma uz odreenu novanu naknadu. Ako sami skladitite gume, potrebno je da vodite rauna o uslovima skladitenja. uvajte gume na suvom, hladnom i tamnom mjestu. Takoer ih zatitite od ulja, hemikalija, goriva i nikako ih ne perite mlazom vode pod visokim pritiskom. Najbolje je da gume koje skladitite ne budu u potpunosti ispuhane. Napunite ih na pritisak od 1,5 bara i namaite glicerinom. Ne zaboravite da uspravno skladitenje gume sa felnom nije dobro jer se zbog mase cijelog toka guma s vremenom moe deformisati.

  Provjerite pritisak u gumamaPritisak u gumama treba provjeravati

  prilikom svakog kretanja na dulji put, ali takoer povremeno i prije kraih putovanja. Posebno to vrijedi ako se automobilom vozite iz hladnije u topliju klimu ili obratno. Gume uvijek provjeravajte dok su hladne jer guma na razliitim temperaturama pokazuje razliiti pritisak. Dakle, provjerite pritisak prije nego to uope sjednete u vozilo. Najee se uzima da guma izgubi 0,1 bar na svakih 10 Celzijevih stepeni pada vanjske temperature. Obino se na stranama vrata ili praga vozila nalazi podatak proizvoaa o opti-malnom pritisku u gumama.

  Provjerite oteenjaKada provjeravate pritisak u guma-

  ma takoer provjerite ima li na gumi tragova oteenja i istroenosti. Provjer-ite ne samo vanjsku stranu guma, ve i unutarnju koja vam esto nije u vidokrugu

  (najpogodniji trenutak za to je kada je automobil podig-nut na dizalici). Kamenie, komadie stakla, drvea i sl. koji su se uvukli u utore gume obvezno uklonite. Takoer, ne zaboravite provjeriti ventile na gumama. Svaki ventil trebalo bi da ima kapicu. Dananje gume imaju indikatore istroenosti. Oni su smjeteni u utorima gazne povrine na nekoliko mjesta jednako po obimu gume, pa ako se guma previe istroi i jedan od indikatora doe u istu ravninu s utorom, vrijeme je da promijenite gumu.

  Centriranje geometrije tokaServis kompjuterskog centriranja geometrije toka danas

  moete nai na svakom koraku. Provjera geometrije toka savjetuje se svakih godinu dana. Do pomaka toka dolazi primjerice prilikom penjanja na trotoar ili zbog brzog nailas-ka na leee policajce, ali na centiranost toka takoer djeluje i istroenost dijelova vjeanja. Ako nemate cen-trirane toke, lako vam se moe dogoditi da vas iznenade

  dodatni trokovi. U taj troak ne ulazi samo zamjena guma zbog neujednaene

  istroenosti, nego vozilo sa iskriv-ljenom geometrijom toka moe prenositi vibracije od podloge direktno na vjeanje, to je bez-bjednosni rizik koji moe da vas kota.

  Vozake navikeTrajanje guma moete

  produiti - i to znaajno - ako izbjegavajte brzo kretanje i naglo koenje, ne ulazite pre-

  brzo u krivine jer se tada bre troe utori na gumama. Takoer, pokuajte da izbjegnete udarce u trotoare i vonju preko rupa koje krase nae ceste. Imajte na umu da vrlo brza vonja stvara viak topline koja pak poveava br-zinu troenja gume, naroito na zimskim gumama na primorju

  gdje vozai, evo, jedva ekaju da se temperature spuste ispod

  sedam stepeni.

  Kao to cipela glavu uva tako su i na automobilu gume vane iz istog razloga. Gume se pojaano troe iz vie razloga; nepravilno su napumpane, nepravilno centrirane, nepravilno izbalansirane ili bi trebalo da razmislite o vaim vozakim navikama. U svakom sluaju, nudimo vam est savjeta uz pomo kojih ete da produite vijek trajanja vaih pneumatika.

  Produite vijek trajanja auto-guma

 • 10 | ZIMSKE GUME

  Prije ili kasnije vozai u zimskim, hladnim predjelima shvate emu slui zimska oprema. Ponekad lekciju naue na sopstveni troak, a ponekad i na tui. Zato, uopte nije pitanje je li zimska oprema potrebna, nego gdje je, kako i u kojim uslovima koristiti.

  Na primjer, crnogorski propis koji kae da su zimske gume obavezne samo na pogonskim tokovima nije samo nelogian, nego i izuzetno opasan. Naime, kombinacija zimskih i ljetnih guma moe u vonji ili prilikom naglog koenja da dovede do kobnih zanoenja - ne samo na snijegu i ledu, nego i na potpuno suvoj povrini. Zimske i ljetne gume, naime, imaju sasvim razliitu trakciju to je zakonodavac mogao zakljuiti na prvim asovima fizike u osnovnoj koli, ali je tada bio prehlaen.

  Oni koji voze automobile sa pogonom na sva etiri toka od takvih iznenaenja ne trebaju strahovati jer, bukvalno shvatajui ono to pie u crnogorskim propisima, moraju imati zimske gume na svim (pogonskim) tokovima. Za-konodavac je tako donekle zatitio bogatije vozae koji mogu sebi priutiti takva vozila. Meutim, kaznio ih je na drugoj strani jer vlasnici automobila sa pogonom na