zavod za javno zdravstvo dubrovaČko-neretvanske Županije · pdf file 2011. 1....

Click here to load reader

Post on 15-Mar-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVOZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

  ZDRAVSTVENO-STATISTIČKI LJETOPIS ZDRAVSTVENO-STATISTIČKI LJETOPIS DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

  ZA 2006. GODINUZA 2006. GODINU

  Dubrovnik, 2009.Dubrovnik, 2009.

 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

  ZDRAVSTVENO-STATISTIČKI LJETOPIS DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

  ZA 2006. GODINU

  Dubrovnik, 2009.

 • Izdavač

  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

  20 001 Dubrovnik Dr. Ante Šercera 2A

  p.p. 58

  tel. 020 341 000 e-mail: [email protected]

  www.zzjzdnz.hr

  Ravnateljica Matija Čale Mratović, dr. med., spec. školske medicine

  Urednica Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva

  Suradnici Ivana Radibratović, med. sestra Mirela Musladin, administrator

  Dubrovnik, 2009. godina

  http://www.zzjzdnz.hr/

 • SADRŽAJ

  UVOD ..................................................................................................................................... 5

  1. Vitalni događaji ................................................................................................................... 15

  2. Smrtnost stanovništva ......................................................................................................... 29

  3. Standardizirane stope smrtnosti .......................................................................................... 44

  4. Zdravstvene ustanove, ordinacije i kadrovi ........................................................................ 51

  5. Rad u obiteljskoj medicini .................................................................................................. 61

  6. Rad u djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece .................................. 73

  7. Rad u preventivnoj i specifičnoj zdravstvenoj zaštiti školske djece i mladeži ................... 80

  8. Rad u djelatnosti zdravstvene zaštite žena .......................................................................... 84

  9. Rad u djelatnosti za zaštitu i liječenje usta i zubi ............................................................... 93

  10. Rad u djelatnosti hitne medicinske pomoći ...................................................................... 103

  11. Rad u djelatnosti medicine rada ........................................................................................ 109

  12. Patronažna djelatnost ........................................................................................................ 114

  13.Zdravstvena njega u kući .................................................................................................. 116

  14. Rad u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti .................................................................. 117

  15. Stacionarna zdravstvena zaštita ........................................................................................ 120

  16. Porodi ................................................................................................................................ 128

  17. Prekidi trudnoće ................................................................................................................ 132

  18. Zarazne bolesti, zdravstvena ekologija i mikrobiološka dijagnostika .............................. 134

 • UVOD

  Vitalni događaji

  Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Dubrovačko-neretvanska županija ima 122.870 stanovnika (68,8 stan./km2), od čega 64,4% živi u 5 gradova i 35,6% u 17 općina. Broj stanovnika je za 2,7% manji nego 1991. godine, kada je bilo 126.329 stanovnika, ili 70,8 stan./km2. Za isto razdoblje i prema istim popisima stanovništva, najveći pad broja stanovnika zabilježen je u općinama Lastovo (31,6%), Zažablje (14,4%), Pojezerje (11,5%), te u gradu Dubrovniku (10,4%) i Opuzenu (10,5%). Istodobno najveći porast broja stanovnika bio je u općini Slivno (37,9%) i gradu Metkoviću (15,1%).

  Prema spolu 48,3% su osobe muškog spola i 51,7% osobe ženskog spola. U dobnoj strukturi stanovništva 18,3% su osobe u dobi 0-14 godina (17,1% u RH), 65,3% u dobi 15-64 godine (67,2% u RH) i 15,9% od 65 godina i više (15,7% u RH). U usporedbi s popisom iz 1991. godine, u 2001. bilo je 14,1% manje djece u dobi do 14 godina, 2,7% manje osoba u dobi 15-64 godine, te 10,7% više osoba u dobi od 65 godina i više. Najstariju populaciju imaju općine Janjina (33,2%), Mljet (29,3%), Trpanj (26,8%) i Dubrovačko primorje (25,7%), dok najmanje starijih osoba imaju Župa dubrovačka (9,8%) i Metković (10,9%).

  Od 1985. godine stopa nataliteta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je pala s 15,0/1.000 stan. na 10,9/1.000 stan. u 2006. godini, a stopa mortaliteta s 10,2/1.000 stan. u 2005. na 9,9/1.000 stan. U istom razdoblju vidljivo je da prirodni prirast ima još uvijek trend pada, s 4,4/1.000 stan. u 1985. godini na 1,0/1.000 stan. u 2006. godini. U 2006. godini, u Republici Hrvatskoj stopa nataliteta bila je 9,3/1.000 stanovnika, stopa mortaliteta 11,3/1.000 stanovnika i stopa prirodnog prirasta -2,0/1.000 stanovnika.

  U 2006. godini prirodni prirast, odnosno više rođenih nego umrlih, bio je pozitivan u sedam jedinica lokalne samouprave: Župi dubrovačkoj (7,8/1.000 stan.), Metkoviću (5,9/1.000 stan.), Pločama (2,4/1.000 stan.), Dubrovniku (1,5/1.000 stan.), Slivnu (1,4/1.000 stan.), Smokvici (1,0/1.000 stan.) i Konavlima (0,4/1.000 stan.). Najnegativniji prirodni pad, odnosno više umrlih nego rođenih, bio je u Lumbardi (-10,6/1.000 stan.), Lastovu (-8,4/1.000 stan.), Mljetu (-8,1/1.000 stan.), Janjini (-6,7/1.000 stan.), Blatu (-6,5/1.000 stan.) i Dubrovačkom primorju (-5,0/1.000 stan.).

  Zbog nešto viših stopa nataliteta u odnosu na 2005. godinu, vitalni indeks (broj živorođenih na 100 umrlih) u 2006. godini za Županiju porastao je i iznosio 110,2 (za Hrvatsku 82,3). Vitalni indeks manji od 100 ukazuje na starenje populacije, a naročito nizak vitalni indeks imali su Trpanj, Lastovo, Lumbarda, Blato, Mljet i Janjina (otočna i ruralna područja Županije).

  Pad nataliteta, prijelaz s tradicionalnog tipa obitelji u tip nuklearne obitelji, migracije, nedavna ratna zbivanja kao i nepostojanje učinkovite populacijske politike, uzrokuju demografske promjene u smislu starenja stanovništva, te mijenjaju socio-ekonomsku, zdravstvenu i gospodarsku sliku Županije.

  5

 • Smrtnost stanovništva

  U 2006. godini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji perinatalna smrtnost je iznosila 13,3/1.000 rođene djece (9,5/1.000 u 2005.), (u RH 7,5 u 2006.). Iste godine smrtnost dojenčadi je iznosila 6,0/1.000 živorođene djece (5,6 u 2005.), a u RH 5,2. Praćenje ovih stopa smrtnosti, posebno stope perinatalne smrtnosti, od posebnog je značenja jer su rezultat razvoja i učinkovitosti antenatalne i perinatalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite trudnica, te socio-ekonomskog i gospodarskog razvoja zajednice. Vodeći uzroci smrtnosti dojenčadi bili su poremećaji uzrokovani komplikacijama trudnoće u majke i poremećaji koji se odnose na kratku gestacijsku dob.

  Kronične nezarazne bolesti su vodeći uzroci smrti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Bolesti srca i krvnih žila, s udjelom od 52,1% u ukupnom broju umrlih u Županiji, nalaze se na prvom mjestu uzroka smrti. Na drugom mjestu su novotvorine s udjelom od 26,2%. Slijede vanjski uzroci ozljeda i otrovanja, ili nasilne smrti, 5,4%, bolesti dišnog sustava, 3,9%, te bolesti probavnog sustava, 2,9%. U 2005. godini, bolesti dišnog sustava nalazile su se na trećem mjestu, a vanjski uzroci ozljeda i otrovanja kao uzroci smrti na četvrtom. Vodeće skupine bolesti za muški spol u 2006. godini bile su bolesti srca i krvnih žila, 46,7%, novotvorine, 29,2%, ozljede, otrovanja i druge posljedice vanjskih uzroka, 8,1%, bolesti dišnog sustava, 3,9% te, bolesti probavnog sustava, 3,2%, a za ženski spol bolesti srca i krvnih žila, 57,3%, novotvorine, 23,4%, bolesti dišnog sustava, 4,0%, ozljede, otrovanja i druge posljedice vanjskih uzroka, 2,9%, te podjednako bolesti endokrinog i probavnog sustava, 2,6%.

  U 2006. godini ukupno je za sve dobi bilo 66 nasilnih smrti (49 u 2005.). Vidljiva razlika rezultat je porasta broja umrlih zbog slučajnih ozljeda (32 u 2006. i 20 u 2005. g.). Broj umrlih zbog samoozlijeđivanja iznosio je 8 (čak 3 osobe prije 34. g. života), a broj umrlih zbog nezgode u prijevozu 23 (19 u 2005. i 17 u 2004. godini). Tako su u strukturi nasilnih smrti 40,8% bile slučajne ozljede, 38,8% nezgode pri prijevozu i 12,1% namjerna samoozljeđivanja. Nasilne smrti uzrokovane prometnim nesrećama od posebnog su društvenog i javnozdravstvenog interesa, prvenstveno zbog toga jer se najčešće radi o nastradalim osobama mlađe dobi. 16 osoba, od ukupno 23 smrtno nastradalih u prometu u našoj Županiji, umrlo je prije navršene 34. godine života (9 u 2005.).

  U analizi smrtnosti stanovništva prema dobnoj strukturi značajno mjesto ima smrtnost u dobi 0-64 godine budući se radi o tzv. prijevremenoj smrti mlađe i radnoaktivne populacije. U 2006. godini svaki četvrti umrli muškarac i svaka deseta umrla žena umrli su prije navršene 65. godine života. U strukturi uzroka te prijevremene smrti vodeći uzroci smrti su novotvorine, s udjelom od 33,6%, boles