z a p i s n i k 110. kolegija Župana primorsko 18 ......točka 9. prijedlog rasporeda sredstava...

46
Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 18. studenog 2019. godine Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorila zamjenica Župan Marina Medarić. Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, Goran Petrc, mr.sc. Krešimir Parat, Nada Milošević, Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, mr.sc. Sonja Šišić, Erik Fabijanić, Adam Butigan, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Irena Jurić, ravnateljica Javne ustanove Priroda, Darko Jardas, ravnatelj Regionalna energetska agencija Kvarner i Davor Mihelčić. Na sjednici je razmatran sljedeći D N E V N I R E D 1. a) Informacija o inicijativama za izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko- goranske županije b) Nacrt prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. 2. a) Informacija o pokretanju postupka proglašavanja zaštićenog područja Park- šuma Japlenški vrh b) Nacrt prijedloga Izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašavanja i upravljanje Japlenškim vrhom kao zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma 3. Nacrt prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko- goranske županije 4. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Primorsko- goranske županije 6. a) Analiza provedenih mjera energetske učinkovitosti u 2018. godini b) Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 7. a) Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu b) Prijedlog odluke o III. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu c) Prijedlog rasporeda sredstava Općini Fužine za popravak turističkog broda 8. Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda školskog kurikuluma osnovnih i srednjih škola u 2019. godini 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini 10. Prijedlog odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini 11. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali

Upload: others

Post on 13-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije

održanog dana 18. studenog 2019. godine Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorila zamjenica Župan Marina Medarić.

Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, Goran Petrc, mr.sc. Krešimir Parat, Nada Milošević, Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, mr.sc. Sonja Šišić, Erik Fabijanić, Adam Butigan, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Irena Jurić, ravnateljica Javne ustanove Priroda, Darko Jardas, ravnatelj Regionalna energetska agencija Kvarner i Davor Mihelčić.

Na sjednici je razmatran sljedeći

D N E V N I R E D 1. a) Informacija o inicijativama za izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko- goranske županije b) Nacrt prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. 2. a) Informacija o pokretanju postupka proglašavanja zaštićenog područja Park- šuma Japlenški vrh b) Nacrt prijedloga Izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašavanja i upravljanje Japlenškim vrhom kao zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma 3. Nacrt prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko- goranske županije 4. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Primorsko- goranske županije 6. a) Analiza provedenih mjera energetske učinkovitosti u 2018. godini b) Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 7. a) Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu b) Prijedlog odluke o III. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu c) Prijedlog rasporeda sredstava Općini Fužine za popravak turističkog broda 8. Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda – školskog kurikuluma osnovnih i srednjih škola u 2019. godini 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini 10. Prijedlog odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini 11. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali

Page 2: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Lošinj" d.o.o. 12. Prijedlog pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe 13. Informacija o namjeri darovanja suvlasničkog dijela nekretnine Vinodolskoj općini (k.č.br. 9489/1, zk.ul. 806, k.o. Grižane) 14. a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–uvala Englez (k.o. Mali Lošinj) b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–pojas od uvale Englez do rta Križa (k.o. Mali Lošinj) c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–pojas od rta Križa do utvrđene GPD ispred k.č. 9894/181 (k.o. Mali Lošinj) d) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–pojas od utvrđene GPD ispred k.č. 9894/181 do prolaza Most (k.o. Mali Lošinj)

e) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Ilovik-od utvrđene GPD do rta Gaber (k.o. Veli Lošinj) f) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra – uvala Žrnovnica (k.o. Ledenice) g) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra- pojas Lojp Lopar – rt Lopižina (k.o. Lopar) h) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga pomorskog dobra – pojas luka rk-Punta de galletta (k.o. Krk-grad)

15. a) Informacija o produžetku trajanja projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko- goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for intERurban low carbon MOBility“

c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u upravljački odbor projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for interurban low carbon MOBility“

d) Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Enernetmob: mediterranean interregional electromobility neworks for intermodal and interrurban low carbon transport systems“ e) Prijedlog sporazumnog raskida Sporazuma broj S003/07/2018 o provedbi projekta „Enernetmob: mediterranean interrgional electromobility networks for intermodal and interrban low carbon transport system“

16. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za potrebe procesa programiranja u programu prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. – 2027.

Page 3: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Točka 1. a) Informacija o inicijativama za izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko- goranske županije b) Nacrt prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaćaju se inicijative poduzeća „JANAF“ d.d. iz Zagreba, „DALMONT“ d.o.o. iz Kraljevice i „LOŠINJSKA PLOVIDBA – HOLDING“ d.d. iz Malog Lošinja te prijedlog Općinskog vijeća Općine Dobrinj za izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Točka 2. a) Informacija o pokretanju postupka proglašavanja zaštićenog područja Park- šuma Japlenški vrh b) Nacrt prijedloga Izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašavanja i upravljanje Japlenškim vrhom kao zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Informacija o pokretanju postupka proglašavanja zaštićenog područja Park-šuma Japlenški vrh.

2. Utvrđuje se Prijedlog Izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašenja i upravljanje Japlenškim vrhom kao zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Točka 3. Nacrt prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja

Primorsko-goranske županije

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Stavlja se van snage Zaključak Župana (KLASA: 022-04/19-01/23, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-4 od 01. srpnja 2019.).

2. Utvrđuje se prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da po stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju te donošenju Priručnika o strateškom planiranju, zatraži od javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ pripremu detaljne

Page 4: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

informacije s osnovnim elementima projekta izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije (sadržaj i metodologija izrade dokumenta, imenovanje i obveze određenih tijela/organizacija u postupcima izrade i usvajanja dijelova/cijelog dokumenta, imenovanje voditelja izrade, dinamički plan izrade, financijski plan izrade i dr.) te o istome izvijesti Župana putem Kolegija Župana.

Točka 4. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup

poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Točka 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima

Primorsko-goranske županije

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Točka 6. a) Analiza provedenih mjera energetske učinkovitosti u 2018. godini b) Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Usvaja se Analiza provedenih mjera energetske učinkovitosti u 2018. godini.

2. Donosi se Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

(Godišnji plan je sastavni dio Zaključka).

Točka 7. a) Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu b) Prijedlog odluke o III. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za

Page 5: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu c) Prijedlog rasporeda sredstava Općini Fužine za popravak turističkog broda

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o II. izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka pripremi dodatak ugovora o sufinanciranju sukladno Odluci iz točke 1. Zaključka.

3. Donosi se Odluka o III. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka pripremi ugovore o sufinanciranju s odabranim prijaviteljima sukladno Odluci iz točke 3. Zaključka.

5. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu u razdjelu 09 Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na poziciji 90030205 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 290.000,00 kuna Općini Fužine za sufinanciranje servisnih radova i opreme na turističkom brodu.

6. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka pripremi ugovor o sufinanciranju s Općinom Fužine sukladno točki 5. Zaključka.

Točka 8. Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda – školskog kurikuluma osnovnih i srednjih škola u 2019.

godini

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda - Školskog kurikuluma osnovnih i srednjih škola u 2019. godini.

(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka).

2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanja da sa osnovnim i srednjim školama, sukladno Odluci iz točke 1. ovog Zaključka, zaključi ugovor o (su)financiranju, u roku od 30 dana od dana usvajanja ovoga Zaključka.

Page 6: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna

Primorsko-goranske županije u 2019. godini

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Raspoređuju se novčana sredstava osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Razdjel 8 - Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj na poziciji 80070402 3632; Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, u iznosu od 200.000,00 kuna korisniku Općini Lovran namjenski za projekt „Uređenje zelenih površina kod Plodina“.

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da pripremi ugovor o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s korisnikom iz točke 1. ovog Zaključka, u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka.

Točka 10. Prijedlog odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i

projekata udruga iz područja lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije da rezultate Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini objavi na WEB stranici Županije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke iz točke 1. ovog Zaključka.

3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije da predloži ugovore o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava s korisnicima navedenim u Odluci iz točke 1. ovog Zaključka u roku od 15 dana od donošenja Odluke.

Točka 11.

Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali Lošinj" d.o.o.

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Razdjel 7 – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, na poziciji 70040102/3862 – Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora– Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije, trgovačkom

Page 7: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

društvu Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o. u iznosu od 50.000,00 kuna (slovima: pedeset tisuća kuna) što ne uključuje PDV-e, namjenski za sufinanciranje izrade projekta: “Glavni plan razvoja za projekt aerodroma Mali Lošinj- Rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade“.

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Ugovor o namjenskom korištenju raspoređenih novčanih sredstava s korisnikom iz točke 1. ovog Zaključka.

Točka 12. Prijedlog pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu

imenovanja povjerljive osobe

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe.

(Pravilnik je sastavni dio ovog Zaključka).

2. Zadužuje se Ured Županije da Pravilnik iz točke 1. ovog Zaključka objavi u službenom glasilu Primorsko-goranske županije kao i na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije u roku od 15 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Točka 13. Informacija o namjeri darovanja suvlasničkog dijela nekretnine Vinodolskoj

općini (k.č.br. 9489/1, zk.ul. 806, k.o. Grižane)

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Informacija o namjeri darovanja suvlasničkog dijela Primorsko–goranske županije na nekretnini označenoj kao k.č.br. 9489/1, zk.ul. 806, k.o. Grižane Vinodolskoj općini.

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da provede pripremne radnje u svrhu ostvarenja uvjeta za darovanje suvlasničkog dijela Primorsko-goranske županije na nekretnini iz točke 1. ovog Zaključka.

Točka 14. a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–uvala Englez (k.o. Mali Lošinj) b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–pojas od uvale Englez do rta Križa (k.o. Mali Lošinj) c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–pojas od rta Križa do utvrđene GPD ispred k.č. 9894/181 (k.o. Mali Lošinj) d) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Koludarac–pojas od utvrđene GPD ispred k.č. 9894/181 do prolaza Most (k.o. Mali Lošinj)

Page 8: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

e) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra otok Ilovik-od utvrđene GPD do rta Gaber (k.o. Veli Lošinj) f) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra – uvala Žrnovnica (k.o. Ledenice) g) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra- pojas Lojp Lopar – rt Lopižina (k.o. Lopar) h) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga pomorskog dobra – pojas luka rt-Punta de galletta (k.o. Krk-grad)

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između točaka 4 i 10 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj, otok Koludarac - uvala Englez, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.

b) Prijedlog iz točke 1.a) ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 19. srpnja 2019. godine.

2. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između točaka 9 i 12 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj, otok Koludarac - pojas od rta Križa do utvrđene granice pomorskog dobra ispred k.č. 9894/181, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.

b) Prijedlog iz točke 3.a) ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 19. srpnja 2019. godine.

3. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između točaka 3 i 8, te 10 i 16 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj, otok Koludarac - pojas od utvrđene granice pomorskog dobra ispred k.č. 9894/181 do prolaza Most, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.

b) Prijedlog iz točke 4.a) ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 19. srpnja 2019. godine.

4. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između točaka 5 i 10 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Lošinj, otok Ilovik - pojas od utvrđene granice pomorskog dobra za predio naselja Ilovik do rta Gaber, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.

b) Prijedlog iz točke 5.a) ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 19. srpnja 2019. godine.

5. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između točaka 2 i 6 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk-grad, pojas LOJP Krk - Punta de Galetta, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.

b) Prijedlog iz točke 8.a) ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 03. travnja 2019.

Page 9: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

6. Zadužuje se Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji da prijedloge za smanjenje pojasa pomorskog dobra iz točaka od 1. do 8. ovog Zaključka u roku od 60 dana dostavi Povjerenstvu za granice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zajedno s pripadajućim prijedlozima granica pomorskog dobra.

Točka 15.

a) Informacija o produžetku trajanja projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko- goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for intERurban low carbon MOBility“ c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u upravljački odbor projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for interurban low carbon MOBility“ d) Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Enernetmob: mediterranean interregional electromobility neworks for intermodal and interrurban low carbon transport systems“ e) Prijedlog sporazumnog raskida Sporazuma broj S003/07/2018 o provedbi projekta „Enernetmob: mediterranean interrgional electromobility networks for intermodal and interrban low carbon transport system“

Donesen je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se informacija o produžetku trajanja projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“.

2. Donosi se Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „ENERMOB: INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORK FOR INTERURBAN LOW CARBON MOBILITY“

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).

3. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljački odbor projekta „ENERMOB: INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORK FOR INTERURBAN LOW CARBON MOBILITY“

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).

4. Donosi se Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „ENERNETMOB: MEDITERRANEAN INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORKS FOR INTERMODAL AND INTERURBAN LOW CARBON TRANSPORT SYSTEMS“

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).

5. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u roku od osam dana pripremi Dodatak Sporazuma broj S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ s Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije s novim predstavnikom i produženjem roka trajanja do 30. lipnja 2020. godine.

6. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u roku od osam dana pripremi Sporazum o raskidu Sporazuma broj S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ s Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije.

Page 10: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Točka 16.

Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za potrebe procesa programiranja u programu prekogranične suradnje Italija –

Hrvatska 2021. – 2027.

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za potrebe procesa programiranja u programu prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021.-2027.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).

Sjednica je zaključena u 15,00 sati. Tajnik Županije Ž u p a n

Davor Mihelčić Zlatko Komadina, dipl.ing. KLASA: 022-04/19-01/39 URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-2 Rijeka, 18. studenog 2019.

Page 11: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju ölanka 12. Zakona o energetskoj uöinkovitosti (,,Narodne novine" broj127114, 116118), ölanka 52. toöke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbenenovine Primorsko-goranske Zupanije" broj23109,9113,25113-proóiðóeni tekst, 5/18 ¡ 8/18-proöiöóeni tekst) i ölanka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske2upanije (,,SluZbene novine" broj 23t14, 16115, 3/16 i 19t16 - proöiðóeni tekst), ZupanPrimorsko-goranske Zupanije, dana 18. studenoga 2019. godine, donio je

GODISNJI PLAN ENERGETSKE UCINKOVITOSTIPRIMORSKO-GORANSKE ZUPEru¡¡E ZA 2019. GODI N U

I. OPÓE ODREDBE

Õlanak l.

Godiðnji plan energetske uðinkovitosti Primorsko-goranske Zupanije (u daljnjem tekstu:Godiðnji plan) je planski dokument kojim se utvrduje provedba politike za poboljðanjeenergetske uðinkovitosti na podruöju Primorsko-goranske Zupanije (u daljnjem tekstu:Zupanija).Godiönji plan je izraden sukladno odredbama Zakona o energetskoj uöinkovitosti(,,Narodne novine" broj 127114, 116118 - u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se uredujepodruðje uðinkovitog koriötenja energije u Republici Hrvatskoj.

Õlanak 2.

Mjere za poveóanje energetske uðinkovitosti za pojedine sektore energetske potroönjena podruöju Zupanije definirane su prema Treóem nacionalnom akcijskom planuenergetske uðinkovitosti RH za razdoblje od 2014. do 2016. godine i Akcijskom planuenergetske uöinkovitosti Primorsko-goranske Zupanije za period 2017 . do 2019. godine.U Godiðnjem planu 2a2019. godinu su definirane mjere iz sektora opóe potroÕnje (najviöeza podsektor zgradarstva).Prema Godiðnjem planu definirane su mjere zakoje se planira provedba u2019. godini,pri öemu su u svakoj mjeri pridruZeni parametri:

o Vremenski okvir. Procjena troðkova provedbeo Kratak opis sa ciljevima. Zivotni vijek mjere. lzvor financiranjao Nositelj planirane mjere. Procjena energetskih uðteda.

O provedbi mjera i ostvarenim uötedama energije izvjeðtava se pomoóu Sustava zapraóenje, mjerenje i verifikaciju uðteda energije SMIV. lspis provedenih mjera iz SMIVaplikacije na kraju godine prilaZe se u Godiönji plan kao potvrda o provedenim mjeramaenergetske uðinkovitosti.

Page 12: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

II. PLAN MJERA ENERGETSKE UCINKOVITOSTIZA2}lg. GODINU

Redni broj mjere 1

lme mjere/aktivnost Sustavno gospodarenje energijomzgradama javne namjene

u

Kategorija mjere Mjera nije definirana metodologijom

Opis Vremenski okvir 1.1.2019.- 31 .12.2019

Procjena troökova2a2019. godinu

187.500,00 kn

Cilj/kratak opismjere

Sustavnim gospodarenjem energijom cilj jeuspostaviti strateëko planiranje energetike i

odrZivo upravljanje energetskim resursimajavnog sektora. Kao alat se koristi ISGE(lnformacijski sustav za gospodarenjeenergijom), u kojem se za sveobjekte/ustanove Primorsko-goranskeZupanije redovito unosi potro5nja energenata i

vode. Mjere energetske obnove prate se krozSMIV.

Zivotnivijek mjere 5

lnformacije oprovedbi

lzvori financiranja Proraöun Primorsko-goranskeZupanije/Ustanove REA Kvarner

Nositelj planirane

mjereUstanova REA Kvarner

Uðtede

energijeMetodapraóenja/mjerenja

uðteda energije

SMIV

Oðekivane uðtedeenergije u 2019. ukwh

0 00

Oöekivane uötedeenergije u 2019. utCOz

0,00

Page 13: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Redni broj mjere 2

lme mjere/aktivnost Ugradnja sustava solarnog grijanja zazagrijavanje morske vode terapeutskogbazena Thalassotherapia Grikvenica,Primorsko-goranske Zupanije

Kategorija mjere Mjera n ije definirana metodologijom

Opis Vremenski okvir 1.1.2019.- 31 .12.2019.

Procjena tro5kova za2019. godinu

500.000,00 kn

Cilj/kratak opis mjere Promicanje koriðtenja obnovljivih izvoraenergije ugradnjom sustava za solarnogrijanje - Unutar centralnog medicinskogobjekta ,,H" je smjeöten unutarnji medicinskiterapeutski bazen povrðine 96 m2, volumena140 m3, nekoliko hidromasaZnih kada kojekoriste sanitarnu vodu za terapijskeprocedure i set tuðeva sa sanitarnom vodomvezano za koriðtenje bazena. Bazenskamorska voda, sanitarna voda zahidromasaZne kade i tuöeve zagrijava setoplovodom iz postojeóe kotlovnice koja kaoenergent koristi ekstra lako loL ulje. Ciljprojekta je postiói uðtede u potroönji energije(energenta loZ ulje) zazagrijavanje bazenskemorske vode i sanitarne vode ugradnjomtoplinskih solarnih kolektora na ravnekrovove objekata praonica i kotlovnica teugradnjom dizalice topline voda/voda kojakoristi medij more. Projektna dokumentacijasa troökovnikom ie izradena.

Zivotni vijek mjere 20

lnformacije o

provedbilzvori financiranja Proraöun Primorsko-goranske Zupanije/TT

Thalassotherpia

Nositelj planirane

mjereUpravni odjel za zdravstvo. TT Crikvenica

Uötedeenergije

Metodapraóenja/mjerenja

u5teda energije

SMIV

Oðekivane uðtedeenergije u 2019. ukwh

*

Page 14: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Oöekivane uðtedeenergije u 2019. utCOz

*

Redni broj mjere 3

lme mjere/aktivnost lzrada projektne dokumentacije za objekteLjeöiliöta Veli Lo5inj, Primorsko-goranskegzupanue

Kategorija mjere Mjera nije definirana metodologijom

Opis Vremenski okvir 1.1.2019.- 31 .12.2019

Procjena troðkova za2019. godinu

200.000,00 kn

Cilj/kratak opis mjere lzrada projektne dokumentacije zarekonstrukciju objekta Park ll, Park lll, ParklV i Kuhinja. Tijekom 2019. godine planira seizraditi glavne projekte i ishoditi gradevinskedozvole za rekonstrukciju spomenutihobjekata.

Zivotni vijek mjere X

lnformacije oprovedbi

lzvori financiranja Proraöu n Primorsko-goranskeZupanije/Ljeðiliöta Veli Loðinj

Nositelj planirane

mjereUpravni odiel za zdravstvo, Lieöiliðte VeliLoðini

UStede

energijeMetodapraóenja/mjerenja

uðteda energije

SMIV

Oöekivane uðtedeenergije u 2019. uKWH

0

Oöekivane uðtedeenergije u 2019. utCOz

0

Page 15: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Redni broj mjere 4

lme mjere/aktivnost lntegralna obnova postojeée zgradeVatrogasnog trenaZnog centra u

Sapjanama

Kategorija mjere M1

Opis Vremenski okvir 1.2.2019.- 31 .12.2019

Procjena troðkova za2019. godinu

1.505.000,00 kn

Cilj/kratak opis mjere Unutar opseZnog idejnog projektaVatrogasnog trenaZnog centra u Sapjanama,koji obuhvaóa razne poligone, edukativneprostorije, objekte i zahvate sukladnonamjeni centra, planira se provestienergetska obnova postojeóe upravnezgrade kroz integralnu obnovu vanjskeovojnice i sustava grijanja.Energetska obnova zapoöet óe u drugojpolovici 2019. godine nakon izbora izvodaöaradova putem postupka javne nabave.Ukupna vrijednost projekta je 3.200.000,00kn, a u ovoj godiníje osigurano 1.505.000,00kn.Projekt je kandidiran na strukturne fondoveEU te mu je odobreno sufinanciranie.

Zivotni vijek mjere 25

lnformacije oprovedbi

lzvori financiranja Proraöun Primorsko-goranske Zupanije(60%), Strukturni fondovi EU (40o/o)

Nositelj planiranemjere

Vatrogasna zajednica PGZ, Ustanova REAKvarner

Uðtedeenergije

Metodapraóenja/mjerenja

uðteda energije

SMIV

Oöekivane u5tedeenergije u 2019. ukwh

541.666,66

Oðekivane u5tedeenergije u 2019. u

tCOz

175,12

Page 16: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Redni broj mjere 5

lme mjere/aktivnost lzrada projektne dokumentacije za objekteDomova zdravlja Primorsko-goranske:¿upanue

Kategorija mjere Mjera nije definirana metodologijom

Opis Vremenski okvir 1.1.2019.- 31 .12.2019

Procjena troðkova za2019. godinu

212.500,00 kn

Cilj/kratak opis mjere lzrada projektne dokumentacije energetskeobnove zgrada za:

- Dom zdravlja Krk- Dom zdravlja Ravna Gora

Energetska obnova zgradajavnog sektora poprincipima energetske uðinkovitosti(toplinska izolacl¡a zidova, krova, zamjenastolarije) radi smanjenja potreba za grijanjemi hladenjem , tê, gdje je to opravdano, i

uvodenje sustava za proizvodnju energije iz

obnovljivih izvora.

Projekti se planiraju prijaviti na javne poziveza dodjelu bespovratnih EU sredstavasufinanciranja.

Zivotni vijek mjere X

lnformacije oprovedbi

lzvori financiranja Proraöun Primorsko-goranskeZupanije/Ustanove REA Kvarner

Nositelj planirane

mjereUpravni odjel za zdravstvo, Upravni odiel zareoionalni razvoi. infrastruktu ru i upravlianieproiektima, Ustanova REA Kvarner

Uðtedeenergije

Metodapraóenja/mjerenja

uðteda energije

SMIV

Oöekivane u5tedeenergije u 2019. ukwh

0

Page 17: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Oöekivane u5tedeenergije u 2019. u

tCOz

0

Redni broj mjere 6

lme mjere/aktivnost Fotonaponski sunðevi moduli u sklopuprojekta'Unije- samoodrZivi otok"

Kategorija mjere M6

Opis Vremenski okvir 01 .01 .2019.-31 .12.2019

Procjena troðkova za2019. Godinu

100.000,00 kn

Cilj/kratak opis mjere Energetskiprojekti na otoku Unije dio su ðíregprograma odrZivog razvqa otoka Unije, kojijoð obuhvaóa poljoprivredne razvojneprojekte, turistiöko-ugostiteljske projekte i

infrastrukturne projekte. U 2019. godiniplanirano je sljedeóe:

- fotonaponski sustav na desalinizatoru- izrada sustava snage 7,5 kW nakrovu zgrade desalinizatora zapotrebe pogona,

Priprema za montaZu fotonaponskog sustavasnage 7,5 kW je izvrðena, slijedi nabavaopreme, montaZa ipuðtanje u pogon sustava.

Zivotni vijek mjere 23

lnformacije oprovedbi

lzvori financiranja Proraöun Primorsko-goranske Zupan ije

Nositelj planirane

mjereUstanova REA Kvarner

Uötedeenergije

Metodapraóenja/mjerenja

uðteda energije

SMIV

Oöekivane uötedeenergije u 2019. u

kwh

8.625,00

Oðekivane uötedeenergije u 2019. u

tCOz

0

Page 18: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Redni broj mjere 7

lme mjere/aktivnost Energetski tjedan PGZ

Kategorija mjere Mjera nije definirana metodologijom

Opis Vremenski okvir Rujan, listopad 2019

Procjena troökova za2019. godinu

10.000,00 kn

Cilj/kratak opis mjere Svake godine tradicionalno se odrZavaenergetski tjedan, u sklopu kojeg seorganiziraju edukacije, aktivnosti promicanjaobnovljivih izvora energije i energetskeuöinkovitosti kod stanovni5tva, ðto je prilikaza predstavljanje aktivnosti i programa kojena podruöju energetike provode Primorsko-qoranska Zupaniia ¡ REA Kvarner.

Zivotni vijek mjere X

lnformacije oprovedbi

lzvori financiranja Proraöun Primorsko-goranskeZupanije/Ustanove REA Kvarner

Nositelj planirane

mjereUstanova REA Kvarner

Uötedeenergije

Metodapraóenja/mjerenja

uðteda energije

SMIV

Oðekivane u5tedeenergije u 2019. ukwh

0

Oöekivane uðtedeenergije u 2019. utCOz

0

Redni broj mjere 8

lme mjere/aktivnost lzrada projektne dokumentacije zasunðanu elektranu Orlec Trinket - lokacijazapad

Kategorija mjere Mjera nije defin irana metodolog ijom

Page 19: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Vremenski okvir 01 .05.201 9.-31 . 12.2019

Procjena troökova za2019. godinu

155.000,00 kn

Cilj/kratak opis mjere Sunöana elektrana Orlec-Trinket jedna je odgradevina za koju su Prostornim planomPrimorsko-goranske Zupanije odredenidetaljni elementi za izdavanje akataprovedbe prostornog plana. Za potrebeprivlaöenja investitora, odnosno zakandidiranje projekata za europske fondoveilili za javno-privatno partnerstvo, u 2014.godini zapoöele su aktivnosti na pripremitehniöke dokumentacije za ishodenjelokacijske dozvole za lokaciju SE OrlecTrinket - istok. Lokacijska dozvola izdana jeu svibnju 2018. godine, te je s prateóomprojektnom dokumentacijom predana HEP-una daljnju realizaciju. U drugom polugodi5tu2018. godine zapoöele su aktivnosti napripremÍ tehniðke dokumentacr¡e za lokacijuSE Orlec Trinket - zapad.

U 2019. godini nastavljaju se aktivnosti te seplanira dovrðetak izrade studije za glavnuocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloökumreZu, provodenje postupka ocjeneprihvatljivosti zahvata za ekoloöku mreZu, apotom i izrada idejnog projekta. Procjenjujeda bi se koncem godine joö moglo pristupiti i

prikupljanju posebnih uvjeta potrebnih zaishodenje lokacijske dozvole.

Opis

ivijek mjere X

lzvori financiranja Proraöun Primorsko-goranskeZupanije/Javne ustanove "Zavod zaprostorno uredenje Primorsko-goranskeZupant1e"

lnformacije oprovedbi

Nositelj planirane

mjereJavna ustanova "Zavod za prostornouredenje Primorsko-goranske 2upanije"

Page 20: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

UStede

energijeMetodapraóenja/mjerenja

uöteda energije

SMIV

Oðekivane uðtedeenergije u 2019. u

kwh

0

Oðekivane uðtedeenergije u 2019. u

tCOz

0

III. ZAVRSNA ODREDBA

Õtanak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donoðenja

KLASA: 022-041 19-0 1 /39URBROJ: 217 0l 1 -01-01 /6-1 9-1 0Rijeka, 1 8. studen oga 2019. r-i t?

c,Jf

fi'

2u an

dipl.ing.

Page 21: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju ölanka 11. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranjeprograma/projekata ravnomjernog razvitka iz Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije(KLASA: 022-04117-0114, URBROJ: 217011-01-0115-17-12 od 30. sijeðnja2017. godine),ölanka 52. toöke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj 23109,9113,25113 - proöiðóeni tekst i 5/18, 8118 - proöiöóeni tekst) i ðlanka 25. stavka 1.Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj23t14,16115, 3t16, 19/16 - proöiöóeni tekst), äupan Primorsko-goranske Zupanije, dana 18.studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKUo ll. izmieni Odluke o odabiru programalprojekata ravnomjernog razvitka zasufinanciranie iz Proraëuna Primorsko-goranske Éupanije za 2019. godinu

t.U ölanku L Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za

sufinanciranjeiz Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije 2a2019. godinu (KLASA:022-04119-01124, URBROJ: 217011-01-0116-19-8, od 8. srpnja 2019. godine) ukupaniznos osiguranih sredstava u Proraöunu Primorsko-goranske Zupan¡e za 2019. godinu,Razdjel 9 - Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima uiznosu od 1.100.000,00 kuna mijenja se iglasi 1.400.000,00 kuna, a pozicije s kojih susredstva rasporedena mijenjaju se idopunjuju te glase:

. poz¡cÜa 90030220 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitkalKapitalnepomoéi unutar opóeg proraöuna - ZR u iznosu od 1 .100.000,00 kuna mijenja se i

glasi 1.31 7.000,00 kuna,. dodaje se pozicija 90030223 Sufinanciranje programa ravnomjernog

razvitkalKapitalne pomoói unutar opóeg proraöuna u iznosu od 3.015,12 kuna. dodaje se pozicija 90030215 Sufinanciranje programa ravnomjernog

razvitkalKapitalne pomoói unutar opóeg proraöuna u iznosu od 79.984,88 kuna.

U ölanku l. Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka zasufinanciranieiz Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije 2a2019. godinu (KLASA:022-04119-01124, URBROJ: 217011-01-0116-19-8, od 8. srpnja 2019. godine) mijenja setoöka 4. i glasi:

4. Prijavitelj:Projekt:

Namjena:

lznos

KLASA: 022-041 19-0 1 /39U RBROJ : 217 0l 1 -01 -01 16-19-12Rijeka, 1 8. studenoga 2019.

Opóina MatuljiRekonstrukcija spojne ceste iz naselja Veli Brgud do drZavneceste D-8 na dionici od prolaza ispod autoceste A-7 dodrZavne ceste (prilaz poduzetniöke zone Miklavija)Radovi i struöni nadzor na izgradnji oborinske odvodnje svodoopskrbom, elektroinstalacija cestovne rasvjete i kabelskekanalizacije na dijelu spojne ceste800.000,00 kuna.

il.Ova Odluka stupa na snagu danom donoöenja

dipl.ing.

Page 22: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju ölanka 10. stavka 5. Pravilnika o opóim uvjetima dodjele donacija,subvencija i pomoói iz Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine' broj14113 i 6114), ðlanka 9. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranjeprograma/projekata ravnomjernog razvitka iz Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije(KLASA: 022-04117-0114, URBROJ: 217011-01-01/5-17-12 od 30. sijeönja2017. godine),ölanka 52. toöke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" brq23109,9113, 25113 - proðiöóeni tekst i 5118, 8118 - proöiðóeni tekst) i ölanka 25. stavka 1.Poslovnika o radu äupana Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj23t14,16115, 3116, 19116 - proðiðóeni tekst), Zupan Primorsko-goranske Zupanije, dana 18.studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKUo lll. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz

Proraöuna Primorsko-goranske Ëupanije za 2019. godinu

t.Ovom Odlukom odabiru se programi/projekti ravnomjernog razvitka za

sufínanciranie iz Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije za 2019. godinu temeljemprovedenog Javnog poziva te se za sufinanciranje istog rasporeduju sredstva osiguranau Proraöunu Primorsko-goranske Zupanije 2a2019. godinu, Razdjel g - Upravni odjel zaregionalni razvq, infrastrukturu i upravljanje projektima pozici¡a 90030205 Sufinanciranjeprograma ravnomjernog razvitka/Kapitalne pomoói unutar opóeg proraöuna u iznosu od202.283,18 kuna, pozicija 90030212 Sufinanciranje programa ravnomjernograzvitkalKapitalne pomoói unutar opóeg proraöuna u iznosu od 132.731,94 kuna, pozicijã90030222 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvilkalKapitalne pomoói unutaropóeg proraöuna u iznosu od 78.846,38 kuna, pozicíja 90030223 Sufinanciranjeprograma ravnomjernog razvitka/Kapitalne pomoói unutar opóeg proraöuna u iznosu od7.100,93 kuna, odnosno u ukupnom iznosu od 420.962,43kuna po korisnicima inamjenikako slijedi:

1 Prijavitelj:Projekt:Namjena:lznos:

2. Prijavitelj:Projekt:Namjena:lznos:

3. Prijavitelj:Projekt:

Namjena:

lznos:

Opóina ÖavþSanacija pokrova Sportske dvorane MavrinciRadovi na sanaciji pokrova Sportske dvorane Mavrinci100.000,00 kuna

Opóina ViðkovoUredenje atletske staze NK Halubjan u OpóiniViökovoRadovi na uredenju atletske staze NK Halubjan100.000,00 kuna

Opóina SkradElektriöni cikloturizam Skrad - nabava ipostavljanje dvijusta n ica za iznajml¡iva nj e i p u nje nje e-b ici ka laOprema i radovi na instalaciji stanica zaizna¡ml|vanje i

pu njenje elektriðn ih bicikala50.000,00 kuna

Page 23: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

4. Prijavitelj:Projekt:Namjena:lznos:

5. Prijavitelj:Projekt:Namjena:

Bribiralznos:

KLASA: 022-041 19-0 1 /39URBROJ: 21701 1-01 -01 /6-1 9-1 3Rijeka, 18. studenoga 2019.

Grad NoviVinodolskiSanacija nerazvrstane ceste Örvanac u naselju LedeniceRadovi na sanacijí nerazvrstane ceste prema Crvancu70.962,43 kuna

Vinodolska opóinaRekonstrukcija javne rasvjete u centru BribiraRadovi i oprema na rekonstrukcijijavne rasvjete u centru

100.000,00 kuna

il.Ova Odluka stupa na snagu danom donoðenja

u pan

dipl.ing.

Page 24: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju odredaba ölanka 143. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj ðkoli (<Narodne novine>> broj 87108, 86/09, 92110, 105110 - ispravak,90111, 5112, 16112, 86112, 94113, 152114, 07117 i 68/18), ölanka 16. stavka 1. Odluke oizvröavanju Proraðuna Primorsko-goranske Zupanije za 2019. godinu (<SluZbenenovine>r brq 41118), ölanka 5. Pravilnika o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa / projekata i aktivnosti ustanova ðkolstva 1St<olst<i kurikulum)(KLASA: 022-04119-01/5; URBROJ: 217011-01-0116-19-21), ölanka 52. toöke 23. StatutaPrimorsko-goranske Zupanije (<SluZbene novine>> broj 23109, 9113 i 25113 - proöiöóenitekst, 5/18 i 8/18 - proöiöóeni tekst ) i ölanka 25. Poslovnika o raduZupana Primorsko-goranske Zupanije (<SluZbene novine>> broj23114,16115, 3/16 i 19116 - proöiÕóenitekst)Zupan Primorsko-goranske Zupanije, dana 18. studenoga 2019. godine, donio je sljedeói

ODLUKUo rasporedu dijela proraéunsklh sredstava za programe iznad zakonskogstandarda - Skolskog kurikuluma osnovnih i srednjih ékola u 2019. godini

ëtanak 1.

Utvrduje se da óe Primorsko-goranska Zupanija u proraðunskoj 2019. godini, usvrhu provedbe izvannastavnih odgojno-obrazovanih programa osnovnim i srednjimökolama kojima je Primorsko-goranska Zupanija osnivað, (su)financirati programe iznadzakonskog standarda - Skolskog kurikuluma kojima se zadovoljavaju specifiöne potrebeuöenika za kreativnoðóu, stvaralaëtvom i darovitoöóu.

Ötanak 2.Primorsko-goranska Zupanijaje u svrhu (su)financiranja programa iz ölanka 1.

ove Odluke, u Proraöunu Primorsko-goranske Zupanije 2a2019. godinu osiguralaukupan iznos od 220.102,00 kn i to:

o zã osnovne õkole, unutar Programa iznad zakonskog standardaosnovnoökolskih ustanova - Skolskog kurikulma, izvor 111 Porezni i ostaliprihodi, ukupan iznos od 76.750,00 kn od öega:

. za program Posjet uðenika osnovnih ðkola ustanovama koje djeluju napodruöju Primorsko-goranske Zupanije u sklopu aktivnosti 530222, iznosod 54.000,00 kn,

o zã programe Skolskog kurikuluma u sklopu aktivnosti 530222, iznos od11.550,00 kn,

o zã odlaske uöenika na natjecanja u sklopu aktivnosti 530603, iznos od11.200,00 kn.

o zà srednje ðkole, unutar Programa iznad zakonskog standardasrednjoökolskih ustanova - Skolskog kurikuluma, izvor 111 Porezni i ostaliprihodi, ukupan iznts od 143.352,00 kn od õega:

o zâ programe Skolskog kurikuluma u sklopu aktivnosti 550203, iznos od100.252,00 kn,

c zâ odlaske uöenika na natjecanja u sklopu aktivnosti 530603, iznos od43.100,00 kn.

Clanak 3.Raspored osiguranih financijskih sredstava iz ölanka 2. ove Odluke, po ökolskim

ustanovama, sadrZan je u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke (TABLICA1 - (su)financiranje programa Skolskog kurikuluma - Posjet uöenika osnovnih ðkolaustanovama koje djeluju na podruöju Primorsko-goranske Zupanije u 2019. godini) i

Page 25: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

(TABLICA 2 - (su)financiranje ostalih programa Skobkog kurikuluma osnovnih i srednjihðkola u 2019. godini).

ëtanak 4.Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja

KLASA: 022-041 19-0 1 /39URBROJ: 217011-01-01/6-1 9-1 5Rijeka, 18. studenoga 2019. HA

up

dipl.ing.

Page 26: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Tablica 1.

(Su)financiranje programa Skotskog kurikuluma - Posjet uöenika osnovnih ékotaustanovama koje djeluju na podruéju Primorsko-goranske Èupanije,

u 2019. godini

I OS,,Or. Josipa Panöió" Bribir 3.000,00

2. OS Brod Moravice, Brod Moravice 3.000,00

3. OS Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi 3.000,00

4. OS ,,Petar Zinski" Öabar 3.000,00

5. OS lrana Gorana Koraöióa, Delnice 3.000,00

6. OS hanke Trohar, FuZine 3.000,00

7 OS,,leen¡e-D ra1ice", Dra2ice 3.000,00

8. OS,,U¡lan Brozovió", Kastav 3.000,00

9. OS,,Klana", Klana 3.000,00

10. OS,,Kostrena", Kostrena 3.000,00

11 OS Kraljevica, Kraljevica 3.000,00

12. OS,,Fran Krsto Frankopan", Krk 3.000,00

13. oS Rudolfa Stohata, Lokw 3.000,00

14. OS Mrkopal¡, Mrkopalj 3.000,00

15. OS lrana MaZuranióa, Novi Vinodolski 3.000,00

16. OS dr. Branimira Markoviéa Ravna Gora 3.000,00

17 OS,,Sret¡ Matej", Mðkolo 3.000,00

18. oS omisa¡, omiöali

111 530222 323

3.000,00

Page 27: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Tablica 2.

(Su)financiranje ostalih programa Skolskog kurikuluma osnovnih i srednjih ékolau 2019. godini

1 OS Viktora Cara Emina, Lovran 111 530603 323 6.700,00 6.700,00

2 oS öavle, Õavle 't11 530603 323 4.500,00 4.500,00

322 2.500,003 OS Fran Krsto Frankopan, Krk 111 530222

323 3.800,006.300,00

321 1.100.004. OS Frane Petriéa, Cres 111 530222

322 4.150,005.250,00

UKUPNO OSNOVNE SKOLE 22.750,00

1 Gim nazija Andrije Mohoroviöióa Rijeka 't11 530603 324 38.000,00 38.000,00

32'l 1.200,002. SS "Hrvatski kralj Zvonimir", Krk 111 530603

322 3.900,005.100,00

322 2.300,003

Glazbena Skola lvana MatetiéaRonjgova Rijeka 111 550203

323 2.700,005.000,00

4.Srednja ökola Markantuna de DominisaRab

111 550203 323 5.000,00 5.000,00

311 15.066,005. Ugostite ljska Skola Opatija 1't1 550203

313 2.486,0017.552,00

321 40.000,00o. Prvoj rijeëkoj hrvatskoj gim naziji 1',t 1 550203

412 30.000,0070.000,00

322 1.900,007

Skola za primijenjenu umjetnost uRijeci 11'l 550203

323 800,002.700,00

UKUPNO SREDNJE SXOIT 143.352,00

Page 28: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju ölanka 16. stavka 1. Odluke o izvrðavanju Proraöuna Primorsko-goranskeZupanije za 2019. godinu ("SluZbene novine" broj 41118 i 14119), ðlanka 52. toöke 23.Statuta Primorsko-goranske Zupanije ("SluZbene novine" broj 23109, 9113, 25113-proðiöóeni tekst, 5118, 8118 - proöi5óen tekst), ölanka 25. Poslovnika o radu ZupanaPrimorsko-goranske Zupanije ("SluZbene novine" broj 23114, 16115, 3116, 19116-proði5óeni tekst), ölanka 30. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i

ugovaranja programa i projekata od interesa za opêe dobro koje provode udruge(,,Slu2bene novine" brq 34115) na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje programa i

projekata udruga iz lovstva te odabir krajnjih korisnika u 2019. godini, Zupan Primorsko-goranske Zupanije, dana 18. studenoga2019. godine, donio je

ODLUKUo dodjeli i rasporedu sredstavaza sufinanciranje programa i projekata udruga iz

podruðja lovstva iz Proraðuna Primorsko-goranske åupanije u 2019. godini

t.

Odlukom o dodjeli i rasporedu sredstava za sufínanciranje programa i projekataudruga iz podruöja lovstva iz Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije u 2019. godiniodabiru se projekti iz podruðja lovstva te se za sufinanciranje istih rasporeduju novöanasredstva osigurana u Proraöunu Primorsko-goranske Zupanije za 2019. godinu("SluZbene novine" broj 41118 i 14119 ) u ukupnom iznosu od 207.700,00 kune.

ll.

Rasporeduju se sredstva s Razdjela 8 - Upravni odjel za turizam, poduzetniëtvo i

ruralni razvq Aktivnost 800601 Obraðun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina- Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu 103.700,00 kuna.(stotritisuóesedamsto) kuna posebno i pojedinaöno po korisnicima, namjenski zasufinanciranje navedenih odabranih projekata s iznosima kako slijedi:

R.

B.NAZIV PRIJAVITELJA NAZIV PROJEKTA

PRIJEDLOGSUFINANCIRANJA(kuna)

1.LD JELENSKI JARAK -

VRBOVSKODovríenje lovaöke kuóe JAMA-Moravice uloviítu Vlll/118 Jelenski jarak 27.200,00

2.LD ''PERUN''

MOSÖENIÓKA DRAGADogradnja iopremanje lovaöke kuóe Ozrinj uloviStu Vllnl - Liburnija 18.100,00

3

LD ''VIDRA'' TURKEDovrÉenje lovaöke kuóa- Ograjöice - VI. faza-dovod vode i strujeu loviítu Vlll/116 Kupa

26.100,00

4.LD ''VEPAR''MRKOPALJ

lzgradnja krova na lovaökoj kuói Mrkopalj- uloviítu u loviítu Vlln14 Mrkopalj

27.200,00

5. LD "SRNJAK'' FUZINELOI(/E

DovrÉetak izgradnje lovaöke kuóe Majer u uloviStu Vl I l/1 1 2 Vranjak

5.100,00

UKUPNO:103.700,00

Page 29: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Rasporeduju se sredstva s Razdjela I - Upravni odjel zalurizam, poduzetni5tvo i

ruralni razvq Aktivnost 800601 Obraöun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina -Tekuóe donacije u novcu, u iznosu 104.000,00 kn (satoöetiritisuóekuna) posebno i

pojedinaöno po korisnicima, namjenski za sufinanciranje navedenih odabranih projekatas iznosima kako slijedi:

R.B.

NAZIVPRIJAVITELJA NAZIV PROJEKTA

PRIJEDLOGSUFINANC¡RANJA(kuna)

1LD ''SRNDAC'' BROD

MORAVICENabava 4 fotokamere u loviítu Vlll/26'Zavröje' 3.900,00

2.LD "TUHOBIC''

KRASICANabava 7 fotokamera u loviítu Vlll/ 125

Krasica 3.200,00

3.LD ''SRNDAC''

PERMANINabava 3 fotokamere u loviítu Vlll/120Permani 3.300,00

4LD ''TETRIJEB"

GEROVONabava 6 fotokamera u loviítu Vlll/111Kupiökivrh 4.500,00

5

LD ''KAMENJARKA"KUKULJANOVO-

SxRuevo

Nabava 2 fotokamere u loviÉtu Vlll/128Ponikve-Gradina i edukacija struönih kadrova

3.200,00

6.

UDRUGA''PRAMENKA''.

ORLEC

Nabava 10 fotokamera u loviÉtu Vlll/107Batajna - Hraste

3.400,00

7 LD ''LISJAK'' KASTAVNabava 7 fotokamere 4G u loviítu Vlll/127Kastav 7.500,00

8. LD "OREBICA" KRKNabava 16 fotokamera u loviÉtu Vlll/101 KRKVIII/17 PUNAT IVIII/1 BASKA 12.000,00

LD ''JELEN'' SKRADRAVNA GORA

Nabava 4 fotokamere u loviítu Vlll/113ViËnjevica ¡ Vlln 17 Rudaó ll 5.000,00

10. LOVAOKI SAVEZ PGZ

PromidZba i informiranje- izdavanje priruönika

za pregled divljaöi nakon odstrela 23.000,00

Razvoj lovnog streljaítva 20.000,00

Razvoj lovne kinologije 15.000,00

UKUPNO:104.000,00

Page 30: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

IV

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donoðenja

KLASA: 022-041 19-0 I /39URBROJ: 217 0l 1-01-01 /6-1 9-1 8Rijeka, 18. studenoga 2019.

pan

dipl.ing.

Page 31: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju ölanka 18. stavka 1 ., a u vezi s ölankom 36. stavko m 2. Zakona o zaðtitiprijavitelja nepravilnosti (,,Narodne novine" broj 17119), ölanka 52. stavka 1. toðke 23.Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj 23109, 9113, 2Sl1S-proöiðóeni tekst, S/18 i8/18-proöiöóeni tekst) iölanka 25. Poslovnika o radu ZupanaPrimorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj 23114, 16t15, 3t16 i 19116-proöiöóenitekst), Zupan Primorsko-goranske Zupanije, dana 18. studen oga201g. godine,donio je

PRAVILNIKO POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA

NEPRAVILNOSTI I NAÕINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Õlanak l.Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i naöinu

ímenovanju povjerljive osobe pobliZe se ureduje:

1. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Primorsko-goranskoj Zupaniji (udaljnjem tekstu : Zupanija)

2. naðinu imenovanja povjerljive osobe i zamjenika za zaprimanje prijavanepravilnosti ivodenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti, a s ciljem zaðtiteprava prijavitelja nepravilnosti u Zupaniji.

ëlanak 2.Nepravilnosti su krõenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim

dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugroZâvanjejavnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova uZupaniji.

Prijavitelj nepravilnosti je fiziöka osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje supovezane s obavljanjem poslova u Zupanlji.(u datjnjem tekstu: þrijaviietj).

Povjerljiva osoba je zaposlenik Zupanije imenovan za zaprimanje prijavanepravilnosti ivodenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Õlanak 3.lzrazi koji se u ovom Pravilniku koriste, a koji imaju rodno znaöenje, bez obzira na

to jesu li koriöteni u muökom ili Zenskom rodu, obuhvaóaju na jednak naöin muöki í Zenskirod.

Õlanak 4.Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti zapoðinje dostavljanjem prijave

povjerljivoj osobi.Prijava nepravilnosti sadrZi podatke o prijavitelju, podatke o osobi i/ili osobama na

koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti koja se prijavljuje idatum prijave.Prijava se podnosi neposredno pisanim putem, usmeno na zapisnik, a istu je

moguóe poslati poötom ili dostaviti putem elektroniöke poöte na adresu navedenu namreZnim stranicama Zupanije.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora bitipotpisana.

Radi lakðeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mreZnim stranicama Zupanijedostupan je obrazac za pn¡avl¡ivanje.

Obrazac iz stavka 5. ovoga ölanka sastavnije dio ovog pravilnika.

Page 32: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

CIanak 5.Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva

predmet.Spis predmeta po podnesenoj prijavi u Zupaniji sadrZi: podatke o prijavitelju, opis

nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave,odnosno uoðavanje nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka.

Povjerljiva osoba vodi evidenciju predmeta iz koje je vidljiv tijek postupka pozaprimljen im prijavama.

Õlanak 6.Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Zupanije imenuje Zupan

e na prijedlog najmanje 20 % zaposlenika Primorsko-goranske Zupanije. Ukoliko 20 o/o

zaposlenika ne podnese prijedlog za imenovanje povjerljive osobe, Zupan óe povjerljivuosobu imenovati samostalno.

Povjerljiva osoba koja je imenovana na prijedlog najmanje20o/o zaposlenika moZese opozvati odlukom 20 o/o zaposlenika, a u kojem sluöaju êe Zupan razrijeöiti imenovanupovjerljivu osobu i imenovati novu u roku od mjesec dana od dana donoðenja odluke oopozivu. Do donoðenje odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljiveosobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upuóuju na to da je potrebnoprivremeno imenovatitreóu osobu za povjerljivu osobu.

Glanak 7.Povjerljiva osoba ima zamjenika.Zamjenika povjerljive osobe imenuje Zupan na prijedlog povjerljive osobe.Zupan imenuje povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe uz njihov prethodni

pristanak.

ölanak 8.Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreóe se objavom poziva za imenovanje

povjerljive osobe na mreZnim stranicama Zupanije.Uz poziv objavljuje se i obrazac koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a na kojem se

prikupljaju potpisi zaposlenika koji predlaZu imenovanje povjerljive osobe.Rok za prikupljanje potpisa je osam dana.

Õlanak 9.Obrazac iz ölanka 8. stavka 2. ovog Pravilnika predaje se u Ured Zupanije

najkasnije prvog radnog dana po isteku rokaza prikupljanje potpisa.Obrazac moZe predati bilo koji od zaposlenika koji je prijedlog za imenovanje

povjerljive osobe potpisao, a uz obrazac duäan je dostaviti dokaz da osoba koju sepredlaZe za povjerljivu osobu pristaje obavljati duZnost povjerljive osobe.

Ölanak 10.Povjerljiva osoba duZna je:

-zaprimiti prijavu nepravilnosti-ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (öezdeset) dana od danazaprimanja prijave

- bez odgode poduzeti radnje potrebne za zaötitu prijavitelja, ukoliko isti uöinivjerojatnim da jest ili bi mogao biti Zrtva ötetne radnje zbog prijave nepravilnosti.

- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaötenim na postupanje prema sadrZajuprijave, ukoliko ista nije rijeðena sa Zupanijom

obavijestiti prijavitelja, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i

Page 33: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

omoguó¡ti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjevapisanim putem obavijestiti prijavitelja o ishodu postupka odmah nakon njegovazavrðetkapisanim putem izvijestiti nadleZno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti ozaprimljenim prijavama u roku od 30 (trideset) dana od dana odluðivanja o prijaviöuvati identitet prijavitelja i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaëtenog otkrivanja,odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

Õlanak 11.Osoba kojoj prijavitelj prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u

postupku po prijavi nepravilnosti duZna je ðtititi podatke koje sazna u prijavi.Zupan¡a öuva podatke zaprimljene u prijavi od neovlaðtenog otkrivanja, osim

ukoliko isto nije suprotno zakonu.

Clanak 12.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u ,,SluZbeni novinama

Primorsko-goranske 2upanije".

KLASA: 022-041 19-0 1 /39URBROJ: 217 0l 1 -01 -01 16-19-21Rijeka, 1 8. studenoga 2019.

n

dipl.ing.

Page 34: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Mi niZe potpisani zaposlenici Primorsko-goranske Zupanije za povjerljivu osobupredlaZemo

(ime i prezime povjerljive osobe)

(Upravni odjel)

Redbr.

lme iprezime Upravni odjel Potpis Datumpotpisa

1

2

3

4

5

6

7

II

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Page 35: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

19

20.

21

22

23.

24

25.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Page 36: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

44.

45.

46.

47

48.

49

50

Page 37: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

PRIJAVITELJ:

(ime i prezime)

(adresa - telefon - e-mail)

PODACI O OSOBI/ OSOBAMA PROTIV KOJIH SE PRIJAVA PODNOSI:

a)

(ime i prezime)

b)

(drugi podaci)

oPts NEPRAVILNOSTI:

U , dana

(potpis prijavitelja)

Page 38: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju ölanka 52. toöke 18. Statuta Primorsko-goranske Zupan'tje ("SluZbenenovine" broj 23109 , 9113 i 25113 - proöiöóeni tekst, 5118 i 8/18- proöiðóeni tekst) i ölanka21. Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj23t14,16t15,3t16 i 19t16- proöiðóeni tekst), äupan Primorsko-goranske Zupanije, dana18. studen oga 2019. godine, donio je

ODLUKUo imenovanju sluZbenika Primorsko-goranske Zupanije zaduåenih za provedbu

aktivnosti na projektu ,,EnerMob: lnterregional Electromobility Networks forintERurban low carbon MOBility"

Utvrduje se da je Zupan dana 26. lipnja 2018. godine donio Odluku o imenovanjusluZbenika Primorsko-goranske Zupan'rje zaduåenih za provedbu aktivnosti na projektu

,,EnerMob: lnterregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility"KLASA: 022-04118-01123 URBROJ:217011-01-0115-18-26 - u daljnjem tekstu Projekt.

Utvrduje se da je sa danom 11. studeni 2019. godine doölo do promjene sluZbenikazaduäenih za provedbu aktivnosti u projektu, podjele poslova, kao i datuma istekaprojekta.

Ovom Odlukom imenuju se novi sastav sluZbenika zaduäenih za provedbuaktivnosti na Projektu poðevði od dana donoðenja ove odluke do okonöanja projekta.

Odluka iz stavka 1. ovog ölanka na snazi je do 10. studenog 2019. godine.

il.Za provedbu aktivnosti na projektu imenuju se:

1. Siniða Rajaöió, sluZbenik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i vezePrimorsko-goranske Zupanije, za poslove voditelja Projekta ito kako slijedi:

- koordinac'rja i nadzor nad provedbom projektnih aktivnosti,- usmjeravanje provedbe projekta i davanje uputa drugim sluZbenicima

imenovanim za provedbu projekta,- priprema i provedba natjeöaja sukladno EU, programskim pravilima te

nacionalnim pravilima i internim pravilima Primorsko-goranske Zupanije,- kontrola istruöni nadzor nad izradom projektne dokumentacije od vaZnosti

za projekt i projektne aktivnosti,- sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim

skupovima od vaZnosti za projekt.

Za obavl¡anje poslova iz toðke 1. ovog stavka sluZbenik Siniða Rajaöió posvetit óe

30% ukupnog radnog vremena dok traje projekt, a najduZe do 30. lipnja 2020.godine.

2. lvana SoZa Savió , sluZbenica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet ivezePrimorsko- goranske Zupanije, obavljat óe poslove administrativno-financijskogmenadZera u projektu, ito kako slijedi:

- sudjelovanje u korespondenciji s projektnim partnerima vezano zaadministrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti,

- predlaganje dinamike administrativno financijskog izvrðenja proraöunaprojekta,

- prikupljanje, obrada i analiza podataka te priprema i izrada financijskih i

tehniðkih izvjeöóa o napretku projekta,- pripremanje, izrada i obrada administrativne dokumentacije za provedbu

projekta,

Page 39: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

- pripremanje zahtjeva za izmjenu proraöuna projekta,- pruZanje pomoói u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka

jednostavne i javne nabave te sudjelovanje u postupcima nabavauva1ava¡uói pritom EU, programska pravila te nacionalna i interna pravilapartnerske organ izac'rje,

- provodenje promotivne kamPanje,- sudjelovanje u izradi promotivnih mater'tjala,- sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim

skupovima od vaZnosti za Projekt.

Za obavljanje poslova iz toöke 2. ovog stavka sluZbenica lvana SoZa SaviÓ posvetit

êe 50% ukupnog radnog vremena dok traje Projekt, poöevði od dana donoöenjaove Odluke do 30. lipnja 2020. godine.

3. Vedran Brajdió, sluZbenik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i vezePrimorsko-goranske 2upan'rje, obavljat óe poslove struönog suradnika zainformiranje i komunikaciju u Projektu, ito kako slijedi:

- provodenje poslovavezano za komunikaciju iðirenje saznanja o projektu,- priprema i provedba natjeðaja sukladno EU, programskim pravilima te

nacionalnim pravilima i internim pravilima Primorsko-goranske 2upanije,- prikupljanje, obrada, analiza, priprema t izrada podataka i informaciia za

potrebe voditelja Projekta,- sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim

skupovima od vaZnosti za Projekt.

Za obavl¡anje poslova iz toöke 3. ovog stavka sluZbenik Vedran Brajdió posvetit óe20o/o ukupnog radnog vremena dok traje projekt, a najduZe do 30. lipnja 2020.godine.

4. Eugen Gudac, sluZbenik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i vezePrimorsko-goranske Zupanije, obavljat óe poslove struðnog suradnika u projektu,

ito kako slijedi:- provjera i davanje struðnog mi5ljenja u vezi s izradenim analizama i

studijama od vaZnosti za provedbu projekta iprojektnih aktivnosti,- obavljanje drugih administrativno-tehniökih poslova od vaZnosti za

provedbu projekta,- prikupljanje, obrada, analiza, priprema i izrada podataka i informacr¡a za

potrebe vod itelja Projekta.

Za obavljanje poslova iz toöke 4. ovog stavka sluZbenik Eugen Gudac posvetit Óe

30% ukupnog radnog vremena dok traje projekt, a najduZe do 30. lipnja 2020.godine.

5. Nataða Rankovió sluZbenica JU Regionalna razvqna agencija Primorsko-goranske Zupanije obavljat óe poslove iz toöke 2. u obimu od 10% ukupnog radnogvremena dok traje projekt, a najduZe do 30. lipnja 2020' godine.

lll.Potpisivanjem posebne llave imenovani sluZbenici iz toöke ll. ove Odluke,

potvrditi óe prihvaóanje sadrZaja ove Odluke.U posebnoj llavi biti óe navedeni poslovi koje óe pojedini sluZbenik obavljati,

postotak (o/o) angahmana na projektu, kao i utvrdenje iz stavka prvog ove toöke.

Page 40: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

tv.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoöenja

KLASA: 022-04t 19-0 1 /39URBROJ: 217 0l 1 -01 -01 16-19-25Rijeka, 18. studenoga 2019.

O ,rri v,tl

dipl.ing.

Page 41: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju ölanka 52. toöke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbenenovine" broj 23109 , 9113, 25113 - proöi5óeni tekst, 5118 i 8118 - proöiöóeni tekst) i ðlanka25. stavka 1. Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbenenovine" broj 23t14, 16t15, 3t16 i 19/16 - proöiðóeni tekst), Zupan Primorsko-goranskeZupanije, dana 18. studenoga2019. godine, donio je

ODLUKUo izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske åupanije u

Upravljaðki odbor projekta,,ENERMOB: INTERREGIONAL ELECTROMOBILITYNETWORK FOR INTERURBAN LOW CARBON MOBILITY"

U Odluci o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske Zupanije u Upravljaðkiodbor projekta,,ENERMOB: INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORK FORI NTERU RBAN LOW CARBON MOBI LITY" (KLASA: 022-041 1 8-01 I 15, U RBRO J: 217 0l 1 -01-0115-18-31 od 23. travnja 2018. godine), u ölanku lll. datum ,,do 31. prosinca 2019."mijenja se i glasi ,,dok traje rad Upravljaökog odbora projekta".

il.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoðenja

KLASA: 022-04t 19-01 /39URBROJ: 217 0l 1 -01 -01 16-19-26Rijeka, 18. studenoga 2019.

an

dipl.ing.

t.

Page 42: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju ðlanka 52. toöke 18. Statuta Primorsko-goranske Zupanije ("SluZbenenovine" broj 23109,9113,25113 - proöiöóenitekst, 5118i 8/18 - proöiðóenitekst), te ölanka25. Poslovnika o radu Zupana Primorsko-gQranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj23t14,16t15,3/16 i 19116 - proöiöóenitekst), Zupan Primorsko-goranske Zupanije, dana18. studenoga2019. godine, donio je

ODLUKUo imenovanju sluåbenika Primorsko-goranske åupanije zaduZenih za provedbu

aktivnosti na projektu,,ENERNETMOB: MEDITERRANEAN INTERREGIONALELECTROMOBILTTY NETWORKS FOR INTERMODAL AND INTERURBAN LOW

CARBON TRANSPORT SYSTEMS"

Utvrduje se da je Zupan dana 26. lipnja 2018. godine donio Odluku o imenovanjusluZbenika Primorsko-goranske Zupanije zaduZenih za provedbu aktivnosti na projektu

,,ENERNETMOB: MEDITERRANEAN INTERREGIONAL ELECTROMOBILITYNETWORKS FOR INTERMODAL AND INTERURBAN LOW CARBON TRANSPORTSYSTEMS" KLASA : 022-04118-01123;URBROJ:217011-01-0115-18-27 - u daljnjemtekstu Projekt.

Utvrduje se da je sa danom 11. studeni 2019. godine doðlo do promjene sluZbenikazaduZenih za provedbu aktivnosti u projektu i podjele poslova.

Ovom Odlukom imenuju se novi sastav sluZbenika zaduZenih za provedbuaktivnosti na Projektu poðevði od dana donoöenja ove odluke do okonöanja projekta.

Odluka iz stavka 1 . ovog ölanka na snazi je do 10. studen og 2019. godine.

il.

Za provedbu aktivnosti na projektu imenuju se

1. Siniða Rajaðió, sluZbenik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i vezePrimorsko-goranske Zupanije, za poslove voditelja projekta sa 20% ukupnogradnog vremena, poðevði od dana donoöenja ove Odluke do isteka Projekta.

2. lvana SoZa Savió, sluZbenica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i vezePrimorsko-goranske Zupanije za poslove administrativno-financijskog menadZerau Projektu sa 50% ukupnog radnog vremena, poðevði od dana donoðenja oveOdluke do isteka Projekta.

3. Vedran Brajdió, sluZbenik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i vezePrimorsko-goranske Zupanije, za poslove struönog suradnika za informiranje i

komunikaciju u Projektu sa 20o/o ukupnog radnog vremena, poöevði od danadonoöenja ove Odluke do isteka Projekta.

4. Eugen Gudac, sluZbenik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i vezePrimorsko-goranske Zupanije, obavljat óe poslove struönog suradnika u Projektusa 10% ukupnog radnog vremena, poöevði od dana donoðenja ove Odluke doisteka Projekta.

Page 43: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

ilt.

Potpisivanjem posebne llave imenovani sluZbenici iz toöke ll. ove Odluke,potvrditi óe prihvaóanje sadrZaja ove Odluke.

U posebnq llavi biti óe navedeni poslovi koje óe pojedini sluZbenik obavljati,postotak (o/o) angaämana na projektu, kao i utvrdenje iz stavka prvog ove toöke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoðenja

KLASA: 022-041 19-0 1 /39U RBROJ : 217 0l 1 -01 -01 16-1 9-27Rijeka, 18. studenoga 2019.

HËt y

2u

dipl.ing.

IV

Page 44: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

PRTMORSKO-GORANSKA ZUperul¡A, sa sjediötem u Rijeci, Adamióeva 10, kojuzastupa Zupan Zlatko Komadina, dipl. ing. (dalje u tekstu: Javni naruöitelj)

JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE, SA

sjedi5tem u Rijeci, Ciottina 17 b, koju zastupa ravnatelj Vedran Kruåió,, dipl.oec. (dalje utekstu: Pravna osoba pod kontrolom)

u Rijeci dana 1 1 . studenoga 2019. godine sklopili su sljedeói;

DODATAK l. SPORAZUMA br. S 00210712018O PROVEDBI PROJEKTA,,EnerMob: lnterregional Electromobility Network for

lnterurban Low Carbon Mobility"

Õlanak 1.

Sporazumne strane suglasno utvrduju:- da su dana 29. lipnja 2018. godine sklopile Sporazum broj S 00210712018 o

proved b i projekta,, E nerMob : I nterreg ional Electromobi I ity Network for I nteru rbanLow Carbon Mobility" (KLASA: 053-02118-011129, URBROJ: 2170101-07 -01 13-18-6) (u daljnjem tekstu: Sporazum),

- da je dana 17. listopada 2019. godine vodeói partner obavijestio sve partnere uprojektu da je Zajedniðko tajni5tvo projekta potvrdilo produljenje trajanja projektaEnerMOB do 30. lipnja 2020. godine.

ëlanak 2.

U ölanku 2. stavak 3. Sporazuma ime ,,Tomislava Kandår¡u" mijenja se i glasi,,Nataöu Rankovió".

Õlanak 3.

U ölanku 5. Sporazuma dodaje se toöka 5. koja glasi:,,5. izvje5óe o provedenim aktivnostima zarazdoblje od 01. sijeönja2020. godine do 30lipnja 2020. godine, najkasnije do 10. srpnja 2020. godine."

Õlanak 4.

U ölanku 8. stavak 1 . Sporazuma datum ,,10. sijeÕn ja 2020;' mijenja se i glasi ,,1 0srpnja 2020.".

Clanak 5.

stranaOvaj Dodatak l. Sporazuma stupa na snagu danom potpisa obiju sporazumnih

Page 45: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

ölanak 6.

Ovaj Dodatak l. Sporazuma sastavljen je u 4 (öetiri) istovjetna primjerka od kojihJavni naruöitelj zadrZava 2 (dva) primjerka, a Pravna osoba pod kontrolom zadräava 2(dva) primjerka istog.

JU REGIONALNA RAZVOJNAAGENCIJA PRIMORSKO.GORANSKE

ZupRruueRAVNATELJ

Vedran KruÈió, dipl.oec.

KLASA:URBROJ:

PRI MORSKO.GORANSKA ZU PR¡¡ I¿RZupnr,l

Zlatko Komad i na, dipl.in g.

KLASA: 053-021 18-01 I 129U RBROJ : 217 0l 1 -07 -01 16-1 9-34

Page 46: Z A P I S N I K 110. Kolegija Župana Primorsko 18 ......Točka 9. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini Donesen je

Na temelju ölanka 52. toöke 18. itoöke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije(,,SluZbene novine" broj 23109 , 9113, 25113-proöiðóeni tekst, 5/18 i 8/18-proöiöóeni tekst)i ölanka 25. stavka 1. Poslovnika o radu ZupanaPrimorsko-goranske Zupanije (,,SluZbenenovine" broj 23114, 16115,3116 i 19/16 - proöiðóeni tekst), Zupan Primorsko-goranskeZupanije, dana 18. studen oga 2019. godine, donio je

ODLUKUo i m e n ova nj u p redstav n i ka P ri m o rs ko-g o ra n s ke È u p a n ij e

za potrebe procesa programiranja u programu prekograniëne suradnjeItalija - Hruatska 2021.-2027.

Glanak 1.

Za predstavnika Primorsko-goranske Zupanije za potrebe procesa programiranjau programu prekograniðne suradnje ltalija - Hrvatska 2021.-2027. imenuje se sluZbenikLuka Dragojevió, savjetnik za razvoj ll u Upravnom odjelu za regionalni razvq,infrastru ktu ru i upravljanje projekti ma P rimorsko-goranske Zu pan ije.

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoöenja

KLASA: 022-041 19-0 1 /39URBROJ: 21701 1-01 -01 /6-1 9-30Rijeka, 18. studenoga 2019.

pan

dipl.ing.