x-x doĞrultusunda donati hesabi - kişisel donati  · 1 dÖŞeme donati hesabi döşeme statik...

Download X-X DOĞRULTUSUNDA DONATI HESABI - Kişisel  DONATI  · 1 DÖŞEME DONATI HESABI Döşeme statik hesabı yapılırken 3 yöntem uygulanabilir. TS 500 Moment Katsayıları tablosu kullanılarak,

Post on 04-Feb-2018

237 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  DEME DONATI HESABI

  Deme statik hesab yaplrken 3 yntem uygulanabilir.

  TS 500 Moment Katsaylar tablosu kullanlarak,

  Demeleri edeer kirie dntrerek,

  Bilgisayar program kullanarak.

  Bu projede Demeler edeer kirie dntrlerek BRO yntemi ile statik hesap yaplmtr. Bu

  yntemde;

  Her demeden iki dorultuda (x ve y dorultular) 1 metre geniliinde kesit alnr,

  Komu demelerin kesitleri mafsall mesnet ile birletirilerek srekli kiriler elde edilir,

  Her kiriin genilii 100 cm, ykseklii ise o demenin kalnl kadar alnr (rnein D1

  demesi 12 cm kalnlkta ise ona ait kiri kesiti 100 cm x 12 cm olur),

  Her kiriin zerine o dorultuda tayaca ykler etki ettirilir,

  BRO yntemi uygulanarak her kiriin (demenin) mesnet ve aklk momentleri hesaplanr.

  RNEK PROJE (Proje No:29) DEME DONATI HESABI

  Her iki ynde kesitler alnarak statik hesap yaplr ve bulunan momentlere gre donatlar hesaplanr.

  X-X DORULTUSUNDA DONATI HESABI

  BD1-D1-D2 Demelerinden alnan kesite gre konmas gereken donatlar ve statik hesaplar

  aadadr.

 • 2

  Statik hesap sonucunda momentler bulunduktan sonra, seilmi olan deme kalnlnn yeterli olup

  olmad ve bu momentleri tayacak donatlar hesaplanr.

  Betonarme hesaplara nce aklklardan balanr.

  D1 Demesi Aklk Donats Hesab

  Kiri genilii bw=1000 mm, Kiri ykseklii d=105 mm (deme kalnl 12 cm- pas pay 1.5 cm).

  Deme kalnlnn yeterli olup olmad kontrol edilir:

  K>Kl ise basit donatl kiri iin kesit uygundur. Yani, seilmi olan deme kalnl yeterlidir.

  Kl deeri izelgeden bulunur. Bu projede kullanlan C25 ve S420 malzemeleri iin

  Kl=291 mm2/kN dur.

  =

  =

  ()

  . ()= .

  > =

  Deme kalnl yeterlidir. Donat miktar hesaplanabilir:

  =

  =

  .

  ()(. )(.)() = .

  J=0.86 alnarak emniyetli ynde kalnarak hesaplama uzatlmamtr.

  Btn birimler metre cinsinden yazlarak (10)4 ile arplm ve cm2 ye dntrlmtr.

  Konmas gereken minimum donat hesaplanr:

 • 3

  = . = . . = .

  Bu deerlerden byk olan kullanr.

  As>Asmin olduu iin konmas gereken donat As=8.78 cm2 dir.

  Bu donat 100 cm aralk iin konmas gereken miktardr. Yars dz yars pilye olarak konacaktr.

  Donat iin ap belirlememiz gerekir. 8 mm ap seelim. 1 adet 8 = 0.5 cm2 dir.

  100 cm aralk iin .

  .= . 8 donat koymak gerekir.

  Bu donatlar eit olarak yayarsak aralarnn

  .= . olmas gerekir.

  Yerletirilirken srayla bir dz bir pilye konaca iin dz ve pilye aralklar 2x5.695=11.39 cm olacaktr.

  8/11 cm dz

  8/11 cm pilye

  D2 ve D3 Demeleri Aklk Donats Hesab

  Kiri genilii bw=1000 mm, Kiri ykseklii d=85 mm (deme kalnl 10 cm- pas pay 1.5 cm).

  Deme kalnlnn yeterli olup olmad kontrol edilir:

  K>Kl ise basit donatl kiri iin kesit uygundur. Yani, seilmi olan deme kalnl yeterlidir.

  Kl deeri izelgeden bulunur. Bu projede kullanlan C25 ve S420 malzemeleri iin

  Kl=291 mm2/kN dur.

  =

  =

  ()

  . ()=

  > =

  Deme kalnl yeterlidir. Donat miktar hesaplanabilir:

  =

  =

  .

  ()(. )(.)() = .

 • 4

  J=0.86 alnarak emniyetli ynde kalnarak hesaplama uzatlmamtr.

  Btn birimler metre cinsinden yazlarak (10)4 ile arplm ve cm2 ye dntrlmtr.

  Konmas gereken minimum donat hesaplanr:

  = . = . . = .

  Bu deerlerden byk olan kullanr.

  As

 • 5

  MESNET DONATILARI

  BD1-D1 Mesnet Donats

  =

  =

  ()

  . ()= .

  > =

  =

  =

  .

  ()(. )(.)() = .

  Emniyetli ynde kalmak iin daha ksa olan D1 demesinin kalnl (d=10.5 cm) alnmtr.

  = . = . . = .

  Emniyetli ynde kalmak iin daha ksa olan BD1 demesinin kalnl (d=13.5 cm) alnmtr.

  As Konmas gereken donat (4.46 cm2) olduu iin ilave donat

  koymaya gerek yoktur.

  D1-D2 Mesnet Donats

  =

  =

  ()

  . ()= .

  > =

  =

  =

  .

  ()(. )(.)() = .

  Emniyetli ynde kalmak iin daha ksa olan D2 demesinin kalnl (d=8.5 cm) alnmtr.

  = . = . . = .

  Emniyetli ynde kalmak iin daha ksa olan D1 demesinin kalnl (d=13.5 cm) alnmtr.

  As>Asmin olduu iin konmas gereken donat As=6.24 cm2 dir.

 • 6

  Mesnedin st tarafndaki mevcut donat:

  D1 demesinden gelen donat 8/11

  = . .

  = .

  D2 demesinden gelen donat 8/30

  = . .

  = .

  Mevcut Donat = 4.55 + 1.67 = 6.22 cm2

  Mevcut donat (6.22 cm2) Konmas gereken donat (6.24 cm2) olduu iin ilave donat koymaya gerek yoktur.

  D2 ve D3 Demeleri Sa Mesnet Donats

  Bu mesnetlerde Md=0 olduu iin minimum donat koymak gerekir.

  = . = . . = .

  Mesnedin st tarafndaki mevcut donat:

  D2 demesinden gelen donat 8/30

  = . .

  = .

  Mevcut donat (1.67 cm2) < Konmas gereken donat (2.79 cm2) olduu iin ilave donatya gerek vardr.

  lave donat miktar = 2.79 1.67 = 1.12 cm2 dir.

  .

  . = .

  . = . .

  Ancak, donat aralarn 15 cm den fazla amamak iin 8/30 cm ara ile donat koymak

  uygun olacaktr.

  Ayn hesaplamalar Y-Y dorultusu iin de yaplarak aadaki donat plan hazrlanr.

 • 7