www pianistov - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... j. s. bach: mali preludij v c-duru...

of 12 /12
Petek in sobota, 30. in 31. marca 2012 Glasbena šola Idrija ZVEZA PRIMORSKIH GLASBENIH ŠOL GLASBENA ŠOLA IDRIJA Zveza primorskih glasbenih šol www.zpgs.net Petek in sobota, 30. in 31. marca 2012 Glasbena šola Idrija REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH PIANISTOV PRIMORSKE 2012 REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH PIANISTOV PRIMORSKE 2012 GLASBENA ŠOLA IDRIJA Zveza primorskih glasbenih šol www.zpgs.net

Author: buitu

Post on 03-May-2018

252 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

Petek in sobota, 30. in 31. marca 2012 Glasbena šola Idrija

ZVEZA PRIMORSKIH GLASBENIH ŠOLGLASBENA ŠOLA IDRIJA

Zveza

primorskih glasbenih šol

ww

w.z

pgs

.net

Petek in sobota, 30. in 31. marca 2012 Glasbena šola Idrija

REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH

PIANISTOV PRIMORSKE 2012

REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH

PIANISTOV PRIMORSKE 2012

GLASBENA ŠOLA IDRIJA

Zveza

primorskih glasbenih šol

ww

w.z

pgs

.net

Page 2: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

ORGANIZATOR TEKMOVANJAGlasbena šola Idrija

ORGANIZACIJSKI ODBORpredsednik: Tatjana Graheljčlani: Polona Bizjak, Minka Ličar, Aleksandra Žakelj

SEDEŽ TEKMOVANJAGlasbena šola Idrija, Prelovčeva 9, IdrijaTelefon: 05 37 34 630, Faks: 05 37 34 633E-pošta: glasbena-so[email protected]: http://www.glasbenaidrija.net/

SVET TEKMOVANJA

Petek, 30.3.2012predsednik sveta: Emil Semecčlani sveta: Bernarda Paškvan, Laszlo Balazs

Sobota, 31.3.2012predsednik sveta: Emil Semecčlani sveta: Stanka Močnik, Andreja Konjedic Lenardič

RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOVSilva Skok, Polona Bizjak

ŽIRIJApredsednica: Isabella Lo Porto (Italija,Verona),članica: Andreja Počivavšek (Ljubljana)član: Erik Šuler (GŠ Kočevje)nadomestni članica: Jasmina Nedeljković (GŠ Idrija)tajnica žirije: Tonja Lapanja Brenčič

ORGANIZATOR TEKMOVANJA

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

22. člen(snemanje tekmovanja)

Avdio oziroma video snemanje tekmovanja ni dovoljeno.

23. člen(prijavnina na tekmovanje)

Prijavnino na tekmovanje morajo plačati vsi tekmovalci.

Prijavnino plača tekmovalec oziroma šola, ki tekmovalca prijavlja.

Višina prijavnine je 30 Ä za vse tekmovalce.

24. člen(poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva namenjena za:- pripravo in objavo tekmovalnega programa, - pripravo ter tisk tekmovalne knjižice in drugih tiskovin, - računalniško obdelavo sprotnih in zaključnih podatkov oziroma dosežkov

tekmovalcev,- delo pri organizaciji, izvedbi in nadzoru tekmovanja,- spremljevalni program v času tekmovanja,- honorar in materialne stroške članov žirije,- pripravo in izdajo uradnega zaključnega biltena o tekmovalcih in njihovih

dosežkih.

25. člen(sprejem pravil)

Pravila o tekmovanju mladih pianistov Primorske sprejme IO ZPGŠ.

Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev teh pravil.

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

Zveza

primorskih

glasbenih

šol

Page 3: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

20

RAZPORED TEKMOVANJA

Petek, 30. 3. 20121.a kategorija: ob 9.uriZačetniki: ob 14.301.c kategorija: ob 17. uri

Sobota 31. 3. 20121.b kategorija: ob 9. uri2.a kategorija: ob 16. uri2.b kategorija: ob 16.20

RAZGLASITEV REZULTATOVRezultati tekmovanja bodo objavljeni najpozneje v dveh urah po končanem tekmovanju v posamezni kategoriji na oglasni deski šole in na spletnih straneh www.zpgs.net

KONCERT NAGRAJENCEV IN PODELITEV NAGRADSobota, 31. 3. 2012 ob 19.00 uri v dvorani GŠ Idrija

POSEBNE NAGRADE NA TEKMOVANJU:Na tekmovanju bodo podeljene posebne nagrade:

- za najvišje doseženo število točk na celotnem tekmovanju, - za najmlajšega obetavnega pianista, - za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja, - za najboljši umetniški vtis

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

18. člen(objava rezultatov)

Rezultati tekmovanja morajo biti objavljeni najpozneje v dveh urah po končanem tekmovanju v posamezni kategoriji.

Učenci so pri objavi rezultatov ne glede na dosežena priznanja razvrščeni po abecednem vrstnem redu. Objavljena je samo vrsta priznanja, brez objave doseženih točk. Točke se objavi le pri treh najviše uvrščenih tekmovalcih v vsaki kategoriji.

Dosežke tekmovanja oziroma posamezno listo z rezultati tekmovanja podpišeta predsednik žirije in predsednik organizacijskega odbora tekmovanja.

Organizacijski odbor tekmovanja mora najkasneje v roku enega meseca po zaključku tekmovanja izdati bilten tekmovanja z dosežki vseh tekmovalcev.

19. člen(tiskovine za priznanja)

Ob zaključku tekmovanja mora organizacijski odbor na svečan način razglasiti dosežke vseh tekmovalcev ter izročiti priznanja in posebne nagrade.

Tiskovina za priznanje mora vsebovati: naslov oziroma ime organizatorja, raven tekmovanja, ime in priimek tekmovalca, kategorijo, doseženo priznanje (zlato, srebrno, bronasto, priznanje za udeležbo), podpis predsednika žirije in predsednika organizacijskega odbora ter pečat ZPGŠ.

20. člen(ugovor na dosežek)

Če tekmovalec meni, da je prišlo do nepravilnosti, ki se nanaša na razvrščanje tekmovalcev po doseženem uspehu, morebitna nepravilnost pa bi (lahko) vplivala na njegov dosežek, se lahko v roku ene ure po objavi liste z dosežki tekmovanja pritoži na Svet tekmovanja.

Ugovor mora biti podan v pisni obliki, vsebovati mora tudi obrazložitev, vloži pa ga lahko tekmovalec, njegov mentor ali drug pooblaščeni predstavnik šole.

21. člen(ugovor oziroma pritožba na kršenje določil pravil)

V času tekmovanja, to je od uradnega začetka do ene ure po zaključku tekmovanja lahko tekmovalec oziroma pooblaščeni predstavnik šole vloži pisno pritožbo na Svet tekmovanja, v kateri opozori na konkretno kršitev teh pravil.

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

1

Page 4: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

2

Petek, 30. marca 2012

KLAVIR - I.a KATEGORIJA

1. SARJANOVIĆ Anja roj.: 26.02.2002 GŠ Nova Gorica Učiteljica: Aleksandra Pavlovič

2. SEDMAK Jakob roj.: 08.10.2002 GŠ Ilirska Bistrica Učiteljica: Nina Volk

3. SIMČIČ Ana roj.: 03.10.2001 GŠ Koper - podružnica Piran Učitelj: Bojan Glavina

4. SIVIĆ Tadej roj.: 09.02.2001 GŠ Koper - podružnica Piran Učitelj: Bojan Glavina

5. ŠKAMPERLE Neža roj.: 12.02.2001 GŠ Sežana Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli

6. VISINTIN Katarina roj.: 02.03.2001 Glasbena matica Gorica Učiteljica: Vesna Zuppin

M. Clementi: Sonatina v C-duru op. 36 št. 1, 1.st.J. Evgrafov: Krokodil je zbolelD. Kabalevsky: ToccatinaJ. S. Bach: Menuet v G-duruMinutaža: 07:00

S. Stojančev: Mucek in muhaI. Berkovič: Variacije na Paganinijevo temoM. Schmitz: Mickey Mouse Rag Minutaža: 06:40

C. M. von Weber: Valček v B-duruE. Grieg: Valček v a-moluE. Grieg: Valček v e-moluB. Glavina: Morski val(ček)Minutaža: 07:40

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

A. Hačaturjan: EtudaA. Diabelli: Sonatina v F-duru op. 168 št. 1, 3.st. Rondo-AllegrettoS. Gubaidulina: Medved, ki igra na kontrabas in črna ženskaS. Bortkijevič: Na sanehMinutaža: 07:35

R. Gliere: Auf den Feldern, op. 34 št. 7D. Kabalevski: Lahke variacije D dur (Toccata) op. 40Minutaža: 06:30

W. A. Mozart: Sonata v C duru KV 545, 1.st.F. Liszt: Etuda op. 1 št. 4A. Copland: Mačka in mišMinutaža: 08:00

14. člen(imenovanje in sestava Sveta tekmovanja)

Svet tekmovanja imenuje organizacijski odbor, sestavljajo pa ga predsednik in najmanj dva člana.

Predsednik in člani sveta tekmovanja ne smejo biti člani žirije ter ne smejo imeti na tekmovanju svojega učenca ali sorodnika.

15. člen(pristojnosti sveta)

Člani sveta tekmovanja spremljajo potek tekmovanja, ugotavljajo morebitne organizacijske in druge pomanjkljivosti tekmovanja ter z njimi seznanjajo predsednika organizacijskega odbora.

Svet tekmovanja tudi ugotavlja, ali organizacijski odbor in tekmovalci upoštevajo določila teh pravil oziroma obravnava pisne pritožbe tekmovalcev ali pooblaščenih predstavnikov šol o njenih konkretnih kršitvah.

Svet ne odloča o tekmovalnih dosežkih oziroma o točkovanju in posebnih nagradah, odloča pa o morebitnih nepravilnostih, ki se nanašajo na samo razvrščanje tekmovalcev po doseženem uspehu ter o podeljevanju plaket in priznanj.Svet tekmovanja sprejema svoje odločitve z večino glasov, odločitev je dokončna.

16. člen(kriteriji za podeljevanje priznanj)

Tekmovalci, ki so uspešno zaključili tekmovanje prejmejo priznanje za udeležbo na tekmovanju, in sicer:

- zlato priznanje, če so dosegli od 90 do 100 točk,- srebrno priznanje, če so dosegli od 80 do 89,99 točk,- bronasto priznanje, če so dosegli od 70 do 79,99 točk.- priznanje za udeležbo na tekmovanju, če so dosegli od 50 do 69,99 točk.

17. člen(posebno priznanje)

Žirija lahko podeli tudi posebne nagrade, in sicer:- nagrada za najvišje ocenjenega tekmovalca,- nagrada za najbolj obetavnega tekmovalca v kategorijah začetniki in 1.a,- nagrada za najbolj obetavnega tekmovalca v kategorijah 1.b, 1.c, 2.a. in 2.b.- druge posebne nagrade (npr. za najboljšo izvedbo neke skladbe…)

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

19

ob 9. uri

Page 5: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

18

7. ŽAGAR Eva roj.: 23.09.2001 GŠ Sežana Učiteljica: Lana Marinković

8. ŽELE Tomaž roj.: 17.12.2001 GŠ Postojna Učiteljica: Saša Crnobrnič

9. BAN Izak roj.:. 07.08.2001 GŠ Sežana Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli

10. BOŠTJANČIČ Alja roj.:. 25.02.2001 GŠ Ilirska Bistrica Učiteljica: Nina Volk

11. BOŽIČ Zala roj.: 20.01.2001 GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina Učiteljica: Aleksandra Milić

12. BRATUŽ Zala roj.: 27.05.2002 GŠ Koper Učiteljica: Nives Pavlič

J. S. Bach: Mali preludij v C-duruM. Clementi: Sonatina G-dur, op. 36 št. 2, 1.st. AllegrettoP. I. Čajkovski: Nova lutka – mladinski album op. 39H. Pachulski: Sanjarjenje op. 23R. Schumann: Sicilijanska op. 68Minutaža: 05:44

I. Berkovič: Variacije na rusko ljudsko pesemF. Chopin: Poloneza v g-moluMinutaža: 06:10

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

C. Chaminade: Elegija op. 126 št. 7I. Berkovič: Variacije na rusko narodno pesemMinutaža: 06:40

J. S. Bach: Mali preludij št. 8 v F-duru BWV 927P. Harvey: Rumba toccataW. A. Mozart: Dunajska sonatina št. 1 v C-duru, 1.st. Allegro brillante T. Zrimšek: Pomladna pesemMinutaža: 06:40

B. Glavina: Spominčice (Iz cvetlične suite)I. Berkovič: Variacije na Paganinijevo temoD. Šostakovič: Ples lutk: GavotaMinutaža: 07:15

D. Kabalevski: Etuda a-molJ. S. Bach: Mali preludij št. 7, e-molS. Rajičić: Mala suitaMinutaža: 07:00

do 10.15

3

10. člen(kršenje pravil)

Organizacijski odbor in tekmovalci so dolžni upoštevati določila teh pravil, razpored tekmovanja in navodila predsednika organizacijskega odbora oziroma vodje tekmovanja.Če član organizacijskega odbora ne upošteva določil teh pravil in navodil predsednika, ga le-ta razreši članstva v odboru. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

11. člen(imenovanje in sestava ocenjevalne žirije)

Žirijo za tekmovanje imenuje IO ZPGŠ na predlog aktiva pianistov. Žirijo sestavljajo trije člani in nadomestni član.Člani žirije na tekmovanju ne smejo ocenjevati svojih učencev ali sorodnikov.

12. člen(način ocenjevanja)

Ocenjevanje poteka po Poslovniku o delu žirije. Ocenjevanje je tajno in neodvisno od drugih članov.Člani žirije ocenjujejo tekmovalce s točkami od 50 do 100, pri ocenjevanju pa upoštevajo muzikalnost in tehnično pripravljenost tekmovalca, korektnost izvedbe notnega zapisa, tekmovalčevo razumevanje glasbe, osebni izraz ter celotni vtis.

Končna ocena tekmovalca se določi tako, da se skupno število točk deli s številom žirantov in se računa na dve decimalni mesti. Tako dobljen izračun točk je dokončen.

13. člen(pristojnosti žirije)

Žirija tekmovalca izloči oziroma diskvalificira, če ugotovi, da izvajani program ni v skladu s prijavljenim programom tekmovalca in propozicijami.

Žirija lahko tekmovalca prekine, če ta prekorači predpisano minutažo.

Žirija podeli tudi posebne nagrade, če tako predvidi organizator tekmovanja.

Predsednik žirije podpiše objavo rezultatov tekmovanja ter listine o priznanjih.

Žirija mora upoštevati pravila tekmovanja, propozicije, tekmovalni program tekmovalca, poslovnik o delu žirije in tehnična navodila predsednika organizacijskega odbora ter mora spoštovati osebnost tekmovalca.

Žirija po končanem tekmovanju pripravi zapisnik o svojem delu, navede svojo strokovno oceno tekmovanja, navede slabosti in dobre rešitve, kakor tudi konkretne predloge za naslednja tekmovanja.

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

Page 6: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

4

13. CEJ Andreja roj.: 17.08.2001 GŠ Nova Gorica Učiteljica: Vlasta Vižintin

14. DOMNIK Nina roj.: 07.10.2001 GŠ Idrija Učiteljica: Tatjana Grahelj

15. GREGORIČ Andreja roj.: 15.12.2001 GŠ Koper Učiteljica: Selma Chicco Hajdin

16. IBIC Vid roj.: 06.02.2002 GŠ Koper Učiteljica: Valentina Češnjevar

17. ILIENKO Andrei roj.: 05.10.2001 GŠ Koper - podružnica Izola Učiteljica: Nina Molina

18. KLUN Žiga roj.:28.02.2001 GŠ Postojna Učiteljica: Saša Crnobrnič

19. LUPIERI Rossella Maria roj.: 03.02.2002 Glasbena matica šola "T.Holmar" Kanalska dolina Učitelj: Manuel Figheli

J. S. Bach: Mali preludij št. 5 v d-moluM. Clementi: Sonatina op. 36 št. 3 v C-duru, 1.st. SpiritosoJ. F. Burgmüller: Chevaleresque (Gallantry)Minutaža: 06:10

C. Czerny. Etuda op. 299 št. 1W. A. Mozart: Sonata KV 545, 1.st. AllegroP. I. Čajkovski: Škrjančkova pesemMinutaža: 05:40

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

L. v. Beethoven: 6 Variacij v G-duru na temo PaisiellaB. Bartók: Romunski ljudski plesi št. 3, 5 in 6Minutaža: 09:00

L. v. Beethoven: Variacije v G-duru WoO 70 S. Prokofjev: Zgodbe stare babice op. 31 št. 2 AndantinoI. Berkovič: Toccata v a-moluMinutaža: 10:00

W. A. Mozart: Dunajska sonatina št. 1 v C-duru, 1.st.F. Liszt: LassanD. Šostakovič: Šaljivi valčekMinutaža: 06:00

S. Heller: Etuda C-durC. Czerny: Etuda op. 849, št. 16, C-durF. Kuhlau: Sonatina op. 55, št. 3, 2.st. C-dur R. Schumann: Knecht Ruprecht (Dedek Mraz)Minutaža: 06:25

Z. Ciglič: Glasbena skrinjicaJ. S. Bach: Preludij v c-molu (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)C. Debussy: Mali črnčekMinutaža: 07:00

do 11.30

17

5. člen(pravica udeležbe na tekmovanju)

Tekmovanja se lahko udeležijo mladi glasbeniki, ki se izobražujejo v glasbenih šolah in umetniški gimnaziji, ki so članice ZPGŠ in otroci, ki znanje pridobivajo kako drugače in imajo stalno bivališče na območju delovanja ZPGŠ.

6. člen(razpis in čas tekmovanja)

Na tekmovanje se lahko prijavi udeleženec s prijavnico, ki jo oblikuje organizacijski odbor in mora biti pravočasno objavljena na spletni strani ZPGŠ.Tekmovalni program je oblikoval aktiv pianistov ZPGŠ na seji, dne 26. 11. 2008 v Ajdovščini, potrdil pa IO ZPGŠ na seji, dne 6. 2. 2009 v Postojni. Prijavnica vsebuje:

- ime in priimek ter rojstne podatke tekmovalca,- kategorijo,- točen program izvajalca,- ime šole in učitelja ter žig in podpis ravnatelja, razen če tekmovalec tekmuje kot zasebnik,- fotokopijo rojstnega lista.

V prijavi tekmovalcev mora biti zapisana izjava, da starši mladoletnih tekmovalcev oziroma tekmovalci soglašajo z javno objavo doseženih rezultatov na tekmovanju.

7. člen(shranjevanje prijav)

Organizator oziroma organizacijski odbor tekmovanja hrani prijave do konca šolskega leta.

8. člen

Organizacijski odbor sestavljajo predsednik in še največ štirje člani.

9. člen(naloge in pristojnosti)

Organizacijski odbor predvsem:- preveri vse prijave na tekmovanje,- pripravi pisni razpored tekmovanja po disciplinah in kategorijah, tekmovalce

razvrsti po abecednem vrstnem redu od izžrebane črke naprej,- seznani šole oziroma tekmovalce z razporedom tekmovanja,- poskrbi za ustrezen tekmovalni prostor in za nemoten potek tekmovanja, - poskrbi za obdelavo, kontrolo in objavo dosežkov tekmovanja,- pripravi vso potrebno dokumentacijo za žirijo,- poskrbi za svečano podelitev nagrad, plaket in priznanj, - zagotovi sredstva za vse stroške izvedbe tekmovanja

(prostor, dokumentacija, žirija ...),- rezervira prenočišča za člane žirije in po dogovoru tudi za člane

Sveta tekmovanja,- arhivira tekmovalno dokumentacijo, - poskrbi za ustrezno obeležje in promocijo tekmovanja.

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

Page 7: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

16

20. PAVLOVIČ Lana roj.: 20.09.2002 GŠ Koper - podružnica Piran Učitelj: Bojan Glavina

21. PEROŠA Julijana roj.: 10.12.2001 GŠ Koper - podružnica Piran Učitelj: Bojan Glavina

22. PEROŠA Katarina roj.: 10.12.2001 GŠ Koper - podružnica Piran Učiteljica: Aleksandra Češnjevar Glavina

S. Prokofjev: PravljicaP. I. Čajkovski: Nemška pesemS. Majkapar: Melanholični valčekB. Glavina: Zvončki (iz Male cvetlične suite)Minutaža: 06:50

B. Glavina: Promenada, Čebelica (iz Drobtinic)C. A. Loeschhorn: Etuda v d-molu, op. 65 št. 25R. Schumann: Prva žalostB. Bartok: Pesem pijancevB. Bartok: Pesem svinjskega pastirjaMinutaža: 06:35

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

J. S. Bach: Dvoglasna invencija št. 9, f-molR. Ščedrin: Dvoglasna invencijaB. Bartok: Romunski plesiMinutaža: 08:50

5

Zveza primorskih glasbenih šol

PRAVILA TEKMOVANJA MLADIH PIANISTOV PRIMORSKE

30. in 31. marca 2012Glasbena šola Idrija

1. člen(vsebina pravil)

Ta pravila urejajo tekmovanja mladih pianistov Primorske (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje).

S temi pravili se določa:- cilje tekmovanja,- razpis, propozicije in vodenje tekmovanja,- organe tekmovanja,- kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,- razglasitev dosežkov,- ugovore na uvrstitev,- financiranje tekmovanja.

2. člen(cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:- spodbujanje in motiviranje čim več učencev in mentorjev h kvalitetnješemu in bolj poglobljenemu delu,- popularizacija znanja,- širjenje in poglabljanje znanja,- motivacija za nadaljnje delo,- odkrivanje in spodbujanje zelo nadarjenih učencev,- usmerjanje nadarjenih učencev v nadaljnje glasbeno izobraževanje,- izmenjava pedagoških izkušenj pri delu z nadarjenimi učenci.

3. člen(prireditelj in organizator tekmovanja)

Prireditelj tekmovanja je Zveza primorskih glasbenih šol (v nadaljnjem besedilu: ZPGŠ). Organizator tekmovanja je Glasbena šola Idrija.

4. člen(prostovoljnost udeležbe na tekmovanju)

Sodelovanje učencev in dijakov na tekmovanju je prostovoljno.Organizator tekmovanja oziroma glasbene šole morajo tekmovalce pred tekmovanjem seznaniti z vsebino teh pravil.

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

Page 8: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

6

Petek, 30. marca 2012

KATEGORIJA ZA ETNIKIČ

1. SEDMAK Daša roj.: 09.02.2003 GŠ Koper Učiteljica: Nuša Gregorič

2. TURK Nicole roj.: 27.08.2003 GŠ Koper - podružnica Piran Učiteljica: Vesna Zuppin

3. ZAFRED Iza roj.: 11.02.2004 GŠ Postojna Učitelj: David Trebižan

4. BOLČINA Patricija roj.: 17.10.2004 GŠ Idrija Učiteljica: Tatjana Grahelj

5. BORDON Martin roj.: 14.10.2004 GŠ Koper Učiteljica: Nives Pavlič

6. ČEŠNJEVAR UŠUMOVIĆ Nastasja roj.: 01.06.2004 GŠ Koper Učiteljica: Valentina Češnjevar

V. Geviksman: PoljskaJ. F. Burgmüller: ŠtajerskaL. Revutski: UspavankaR. Schumann: Divji jezdecMinutaža: 04:35

L. v. Beethoven: Bagatela v a-molu op. 119, št. 9L. Schytte: Etuda v C-duru op. 108, št. 16D. Šostakovič: GavotaMinutaža 03:30

D. Milhaud: Dober dan DominikD. Mailhaud: Rdeča pižamaD. Milhaud: Modra pižamaD. Milhaud: Elma se igraMinutaža: 03:20

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

J. S. Bach: MusetteA. Diabelli: Sonatina op. 151, 2. st. (Scherzo)A. Rowley: JezeroMinutaža: 04:40

S. Majkapar: Mala sirotaS. Majkapar: MetuljčekA. Aleksandrov: Mala polkaL. Mozart: MenuetH. G. Heumann: I Love PopMinutaža: 04:40

J. S. Bach: Mali preludij v e-molu BWV 941P. I. Čajkovski: Nemška pesem iz Albuma za otroke op. 39I. Berkovič: Variacije na rusko temo v a-molu (ni opusa)Minutaža: 05:00

15

Sobota, 31. marca 2012

KLAVIR - II.a KATEGORIJA

1. BLAŽEK Enej roj.: 04.07.1995 Umetniška gimnazija Koper Učiteljica: Valentina Češnjevar

F. Schubert: Sonata v A-duru, D. 664, I st. Allegro moderato R. Schumann: Abegg variacije v F-duru, op. 1S. Rachmaninov: Elegija v es-molu, op. 3 št. 1Minutaža: 19:00

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

L. v. Beethoven: Sonata op. 26 št. 12, v As-duru 1 in 2 st. (Andante con variazioni, Scherzo, Allegro molto)F. Schubert: Impromptu op 142 št. 3 v B-duruS. Prokofjev: 10 skladb za klavir op. 75, MercutioMinutaža: 24:20

L. v. Beethoven: Sonata op. 13 e-mol: Grave, Allegro di molto e con brio, Adagio cantabile, Rondo AllegroF. Liszt: Kocertna etuda »Gnomenreigen«Minutaža: 23:00

S. Rachmaninov: Glasbeni utrinek op. 16/št. 1, b-molS. Rachmaninov: Glasbeni utrinek op. 16/4, e-molL. v. Beethoven: Sonata op. 22, B-dur, 1.stF. Liszt: Etuda »Un sospiro« Minutaža: 22:00

Sobota, 31. marca 2012

KLAVIR - II.b KATEGORIJA

1. BRENČIČ Katarina roj.: 30.03.1994 Umetniška gimnazija Koper Učiteljica: Nives Pavlič

2. KLEMENC Alja roj.: 26.11.1994 Umetniška gimnazija Koper Učitelj: Denys Masliuk

3. KRAVANJA Anja roj.: 10.05.1994 Umetniška gimnazija Koper Učiteljica: Aleksandra Češnjevar Glavina

ob 14.30

ob 16. uri

ob 16.20

Page 9: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

14

7. DOMNIK Nejc roj.: 02.04.2003 GŠ Idrija Učiteljica: Polona Bizjak

8. FLANDER Lara roj.: 02.03.2003 GŠ Tolmin Učiteljica: Hermina Jakopič

9. FRANOVIĆ Maja roj.: 18.11.2003 GŠ Koper - podružnica Izola Učiteljica: Nina Molina

10. GOMBAČ Vita roj.: 21.02.2003 GŠ Sežana Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli

11. GORŠE Nika roj.: 19.03.2003 GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina Učiteljica: Ana Knez

12. HOR Tiana roj.: 02.01.2004 GŠ Postojna Učitelj: David Trebižan

13. KACIN Anže roj.: 18.05.2004 GŠ Idrija Učiteljica: Tatjana Grahelj

R. Schumann: Divji jezdecA. Loeshorn: Žongler op. 96/11S. Majkapar: Pri kovačuM. Garcia: Babičina glasbena skrinjicaMinutaža: 05:00

I. Berkovič: Pet variacij na temo ruske pesmi (a-mol)J. F. Burgmüller: Innocence (iz op. 100)J. F. Burgműller: Arabesque (iz op. 100)Minutaža: 04:55

F. Burgmüller: Etuda op. 100 št. 2, a-molA. Žilinski: Miške, a-molJ. Thompson: Vodomet, C-durD. Kabalevski: Klovni a-molMinutaža: 03:15

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

D. Šostakovič: MaršD. Milhaud: Marija spiL. Saint-Luc: BoureeMinutaža: 03:30

D. Kabalevski: 7 Variacij na ukrajinsko narodno pesem op. 51B. Glavina: Spominčice iz Male cvetlične suiteS. Prokofjev: Marš op. 65 št. 10Minutaža: 05:00

C. Gurlitt: Gavota op. 179D. Šostakovič: Vesela pravljicaM. Tomc: Pastirček pojeMinutaža: 04:00

J. W. Hässler: EcossaiseJ. Bastien: Zimska sonatina (Allegro con spirito, Intermezzo, Rondo)R. Schumann: Divji jezdecMinutaža: 04:15

do 15.30

19. LEBAN Mojca roj.: 15.8.1999 GŠ Tolmin Učiteljica: Erika Bizjak

20. MAJER Timotej roj.: 31.03.2000 GŠ Koper Učiteljica: Valentina Češnjevar

21. MIŠIĆ Leonard roj.: 31.07.2000 GŠ Postojna Učitelj: Edvard Popit

22. OREL Mirjam roj.: 02.06.2000 GŠ Sežana Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli

D. Cimarosa: Sonata v A-duruW. A. Mozart: Sonata v B-duru, KV 570 1.st. AllegroJ. Field: Nocturno št. 5 v B-duru Minutaža: 09:05

D. Scarlatti: Sonata v h-molu L. 263E. Grieg: Poročni dan v Troldhaugenu op. 65 št. 6I. Berkovič: Toccata v a-moluMinutaža: 11:50

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

I. Berkovič: 7 variacij na Paganinijevo temoE. Grieg: Čuvajeva pesem op. 12E. Grieg: Kobold op. 71Minutaža: 09:00

R. Gliere: Jutro op. 43 št. 4E. Pozzoli: Rondo – Allegretto molto moderato iz Sonatine št. 3F. Mendelssohn: Barcarola Veneziana op. 30 št.6Minutaža: 09:00

do 16. ure

7

Page 10: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

8

14. LEBAN Katja roj.: 13.01.2003 GŠ Tolmin Učiteljica: Petra Platiše

15. LOVREČIČ Aurora roj.: 16.01.2003 GŠ Koper - podružnica Piran Učiteljica: Vesna Zuppin

16. POLJŠAK Ana roj.: 06.05.2003 GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina Učiteljica: Aleksandra Milić

17. PREGELJC Miran roj.: 25.01.2003 Zasebnik Učiteljica: Aleksandra Milić

18. RUPNIK Nina roj.: 20.06.2003 GŠ Koper - podružnica Piran Učitelj: Bojan Glavina

J. S. Bach: Menuet v d-moluL. v. Beethoven: Sonatina v G-duru, 1. st. ModeratoP. Šivic: Strumno P. Šivic: Lovimo seMinutaža: 04:20

J. S. Bach: Musetta v G-duruR. Schumann: Prva žalostL. v. Beethoven: Nemški ples v C-duruMinutaža: 03:20

D. Scarlatti: Menuet C-durA. Obradović: Sonatina C-dur, 1. st.G. Frid: Zamišljeni valčekMinutaža: 04:30

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

D. Scarlatti: Menuet d-mollS. Majkapar: ZazibalkaM. Tomc: Očka se jeziMinutaža: 05:00

B. Glavina: Ježkova koračnica (iz Drobtinic)H. Purcell: AirI. Berkovič: MazurkaB. Glavina: Tihe in glasne ure za NinoMinutaža: 04:45

13

13. GVARDJANČIČ Oto roj.: 08.04.2000 GŠ Vrhnika Učiteljica: Dominika Naveršnik

14. IBIC Maja roj.: 28.07.2000 GŠ Koper Učiteljica: Valentina Češnjevar

15. KOLENC Dea roj.: 14.06.2000 GŠ Koper - podružnica Piran Učitelj: Bojan Glavina

16. KRALJ Julija roj.: 20.08.2000 Glasbena matica Trst Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli

17. KRAVANJA Vida roj.: 14.02.2000 GŠ Tolmin Učiteljica: Katja Skočir

18. KRAVOS Simon roj.: 11.10.1999 Glasbena matica Trst Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli

J. S. Bach: Mali preludij št. 4/12Fr. Kuhlau: Sonatina v C-duru op. 20, št. 1, 1.st. AllegroE. Grieg: Nepdal op. 38, št. 2, e-molC. Debussy: (Children's Corner) Golliwogg's cakewalk (št.6)Minutaža: 09:00

D. Scarlatti: Aria v d-molu K. 32 L. 42J. Haydn: Sonata v F-duru Hob. XIV 23, I.st. Allegro ModeratoM. Glinka/M. Balakirjev: ŠkrjančekS. Prokofjev: Koračnica (March) iz »Zaljubljen v tri oranže« op. 33 št. 1Minutaža: 12:00

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

B. Glavina: PreludijF. Chopin: Valček v h-molu, op. posth. 169 št. 2 J. Thompson: ImpromptuE. Grieg: Pohod škratovMinutaža: 11:00

W. A. Mozart: Finale: Allegro iz Dunajske sonatine št. 6E. Grieg: NokturnoI. Berkovič: Variacije na temo narodne pesmiMinutaža: 09:10

G. B. Pescetti: AllegrettoL. v. Beethoven: Devet variacij A-dur (WoO 69) (iz opere La Molinara: G. Paisiello)F. B. Mendelssohn: Beneška gondola št. 2Minutaža: 12:00

I. Berkovič: Variacije na temo PaganinijaR. Gliere: Preludij op. 31E. Grieg: Pohod škratov op. 54 št. 3Minutaža: 10:30

do 13.30

Page 11: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

12

Petek, 30. marca 2012

KLAVIR - I.c KATEGORIJA

1. TRINKA Tjaša roj.: 14.07.1997 GŠ Koper - podružnica Izola Učiteljica Aleksandra Alavanja Drucker

2. ZULIANI Max roj.: 30.12.1998 Glasbena matica Trst Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli

3. BUCIK Eileen roj.: 24.09.1998 GŠ Nova Gorica Učiteljica: Aleksandra Pavlovič

4. ČERNAČ Katarina roj.: 27.11.1997 GŠ Postojna Učitelj: Edvard Popit

5. DOLENC Rok roj.: 30.05.1998 Glasbena matica Trst Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli

J. Haydn: Klavirski koncert v D-duru Hob XVIII/11, 1. st. Vivace F. Schubert: Impromptu v Es-duru op. 90 št. 2S. Rahmaninov: Preludij v cis-molu op. 3 št. 2Minutaža: 15:00

F. Liszt: Etuda op. 1 št. 9I. Berkovič: Variacije na Paganinijevo temoMinutaža: 12:10

J. S. Bach: Allemanda (iz Francoske suite v E-duru)F. Liszt: Etuda op. 1 št. 1L. v. Beethoven: Sonata op. 2 št. 1 v f-molu, 1.st.C. Debussy: Clair de luneMinutaža: 13:30

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

W. A. Mozart: 12 variacij na temo »Ah, vous dirai-je Maman« KV 265F. Chopin: Nokturno v b-molu op. 9 št. 1F. Mendelssohn: Preludij v h-molu op. 104 AMinutaža: 14:00

D. Cimarosa: Sonata c-molH. V. Lobos: Valsa da DorA. Khachaturian: ToccataMinutaža: 12:30

do 18.30

9

7. ČEBOKLI Tamara roj.: 14.08.1999 GŠ Tolmin Učiteljica: Tatjana Cimprič

8. FLORJANČIČ Maj roj.: 03.10.1999 GŠ Idrija Učiteljica: Polona Bizjak

9. GORELA Matija roj.: 21.08.1999 GŠ Koper - podružnica Piran Učitelj: Bojan Glavina

10. GORŠE Lara roj.: 10.03.2000 GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina Učiteljica: Ana Knez

11. GOSTIŠA Urban roj.: 18.12.2000 GŠ Vrhnika Učiteljica: Kaja Lojevec

12. GRZETIČ Ana roj.: 25.01.2000 GŠ Koper - podružnica Izola Učiteljica: Darinka Jug

G. B. Pescetti: AllegrettoJ. Haydn: Sonata v B-duru Hob. XVI: št. 2,1.st. ModeratoE. Grieg: Poetična slika op. 3 št. 1I. Dekleva: Cerkljanski laufarjiMinutaža: 10:00

D. Scarlatti: Sonata v G-duru (št. 5)Heller-Mugellini: Etuda v D-duru op. 45 št. 11E. Satie: Gnossienne št. 3 F. Chopin: Valček v e-molu (op. posth.)Minutaža: 11:30

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

W. A. Mozart: Fantazija v d-moluJ. Ibert: Mali beli osličekB. Glavina: Dve melodiji za levo roko za Matijo - 1. ZamišljenaD. Detoni: Valček, Tango (iz Devet prizorov iz Danijelovih sanj)Minutaža: 12:00

J. S. Bach: Dvoglasna invencija št. 14 v B-duru W. A. Mozart: Sonata v G-duru, KV 283,1.st. AllegroP. I. Čajkovski: Letni časi – MajMinutaža: 10:20

C. Debussy: (Children's Corner): Jimbo's LullabyJ. S. Bach: Dvoglasna invencija št. 13 v a-molu, BWV 784F. Kuhlau: Sonatina v A-duru, op. 59/1, 1.st. Allegro Minutaža: 08:10

J. S. Bach: Dvoglasna invencija št. 10 v G-duruJ. Haydn: Sonata Hob. 16 št. 37 v D-duru, 1.st. Allegro con brioC. Debussy: (Children's Corner) Dr. Gradus at ParnassumB. Bartók: TamburinMinutaža: 08:24

do 10.45

ob 17. uri

Page 12: www PIANISTOV - zpgs.net. člen (prijavnina na tekmovanje) ... J. S. Bach: Mali preludij v C-duru ... (iz zbirke »23 pezzi facili per pianoforte«)

10

6. GOSPODARIČ Doroteja roj.: 05.09.1998 GŠ Nova Gorica Učiteljica: Mojca Bizjak

7 GOSPODARIČ Kornelija roj.: 05.09.1998 GŠ Nova Gorica Učiteljica: Mojca Bizjak

8. LENARDIČ Tereza roj.: 30.06.1997 GŠ Nova Gorica Učiteljica: Barbara Mačkić

9. MRHAR Tisa roj.: 21.06.1997 GŠ Nova Gorica Učiteljica: Barbara Mačkić

10. PARADIŽ Urška roj.: 23.10.1998 GŠ Nova Gorica Učiteljica: Barbara Mačkić

J. S. Bach: Preludij in fuga št. 2 v e-molu (WTK II.)L. v. Beethoven: Rondo v C-duru op. 51 št. 1F. Chopin: Valček op. 64 št. 1Minutaža: 12:40

J. S. Bach: Preludij in fuga št. 12 v f-molu (WTK II.)W. A. Mozart: Rondo v D-duru, K. 485C. Debussy: Arabeska št. 1Minutaža: 13:40

D. Scarlatti: Sonata E-dur, K 380J. Haydn: Sonata v F-duru, Hob.XVI/23, 1.st. Allegro moderatoF. Liszt: Etuda op. 1 št. 2C. Debussy: Arabeska št. 1Minutaža: 12:20

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

J. S. Bach: Francoska suita št. 5, Allemanda (v G-duru), Corrente (v G-duru)W. A. Mozart: 12 variacij na temo »Ah, vous dirai-je, Maman« (v C-duru), KV 265C. Debussy: Mesečina iz Bergamske suite (v Des-duru)Minutaža: 14:30

J. Haydn: Sonata A-dur, 1.st. AllegroI. Berkovich: Varijacije na Paganinijevo temoJ. Ravnik: MomentMinutaža: 13:16

11

Sobota, 31. marca 201

KLAVIR - I.b KATEGORIJA

1. SAKSIDA Špela roj.: 17.07.2000 GŠ Nova Gorica Učiteljica: Vlasta Vižintin

2. STERGULC Tiara roj.: 03.10.2000 GŠ Koper - podružnica Piran Učitelj: Bojan Glavina

3. ŠINKOVEC Taša roj.: 04.12.2000 GŠ Koper - podružnica Piran Učiteljica Aleksandra Češnjevar Glavina

4. ŠTRUKELJ PAHOVIĆ Rea roj.: 16.11.2000 GŠ Koper - podružnica Piran Učitelj: Bojan Glavina

5. TERRANA Elisa roj.: 05.12.1999 Glasbena matica Gorica Učiteljica: Vesna Zuppin

6. UDOVIČ KOVAČIČ Teja roj.: 07.09.1999 GŠ Koper Učiteljica: Selma Chicco Hajdin

M. Vento: Largo v c-moluL. v. Beethoven: Sonata op. 49 št. 2 v G-duru, 1.st. Allegro ma non troppoP. I. Čajkovski: Letni časi - AprilP. Kalan: Nekega pomladnega jutraMinutaža: 09:20

J. S. Bach: Fughetta BWV 961 v c-moluF. Schubert: Scherzo v B-duruC. Debussy: Jimbo's lullabyE. Grieg: Poetična slika št. 1 v e-moluMinutaža: 10:35

J. Haydn: Sonata v A-duru, 1. st. Hob XVII5E. Grieg: Nocturno, op. 54, št. 4F. Poulenc: Valček v C-duruMinutaža: 10:30

Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske - 2012

J. S. Bach: Mali preludij v D-duruS. Prokofjev: TarantelaF. Chopin: Poloneza v g-molu, op. posth.T. Štrukelj: PomladnaC. Debussy: Mali črnecMinutaža: 10:00

J. S. Bach: Preludij iz angleške suite v a-moluC. Debussy: ReverieF. Liszt: Etuda op. 1 št. 4Minutaža: 12:00

D. Scarlatti: Sonata v E-duru K.380S. Prokofjev: Bežni viziji op. 22 št. 8 in 10F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondó capriccioso op. 14Minutaža: 12:00

ob 9. uri